4.2.3 Kapacity lůžkové péče podle druhu zařízení a typu lůžek

Typ lůžka
Druh zdravotnického zařízení Jednodenní péče Akutní lůžková péče intenzívní celkem Akutní lůžková péče standardní celkem Dlouhodobá lůžková péče Následná lůžková péče celkem Celkem
Absolutně
Fakultní nemocnice 0 1 956 10 791 88 922 13 757
Nemocnice 227 3 563 31 624 1 771 6 636 43 821
Nemocnice následné péče 8 0 0 899 2 014 2 921
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 305 305
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 50 160 210
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 441 441
Psychiatrická léčebna 0 0 159 570 7 980 8 709
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 1 168 1 168
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 140 535 675
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 113 1 398 1 511
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 1 214 2 258 3 472
Hospic 0 0 0 309 175 484
Další lůžkové zařízení 29 0 6 30 39 104
Celkový součet 264 5 519 42 580 5 184 24 031 77 578
Na 10 000 obyv.
Fakultní nemocnice 0 1,8 10,2 0,1 0,9 1,3
Nemocnice 0,2 3,4 29,8 1,7 6,3 41,3
Nemocnice následné péče 0 0 0 0,8 1,9 2,8
Dětská ozdravovna 0 0 0 0 0,3 0,3
Dětská psychiatrická léčebna 0 0 0 0 0,2 0,2
Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 0 0 0 0 0,4 0,4
Psychiatrická léčebna 0 0 0,1 0,5 7,5 8,2
Rehabilitační ústav 0 0 0 0 1,1 1,1
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 0 0 0 0,1 0,5 0,6
Ostatní odborné léčebné ústavy 0 0 0 0,1 1,3 1,4
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) 0 0 0 1,1 2,1 3,3
Hospic 0 0 0 0,3 0,2 0,5
Další lůžkové zařízení 0 0 0 0 0 0,1
Celkový součet 0,2 5,2 40,1 4,9 22,6 73,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)