10.5 Případy hospitalizace ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče s délkou nad 30 dní podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 302 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 9 10 32 37 48 64 69 22 3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 5 12 8 14 5 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 67 2 4 0 1 1 2 1 7 3 11 4 6 11 2 4 0 2 5 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 1 110 3 5 3 4 4 2 4 3 12 19 25 33 48 101 149 212 177 152 113 38 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 14 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 507 3 1 4 1 6 2 10 6 9 12 15 14 22 36 63 75 66 79 52 27 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 638 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 15 39 48 93 123 124 110 61 10 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 272 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 9 17 32 51 65 53 22 15 2 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 55 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 7 7 4 11 6 6 7 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 7 18 10 22 9 10 5 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 6 7 13 13 10 6 5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 6 6 8 5 4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 9 13 16 13 3 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 121 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 12 22 30 16 19 9 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 690 7 35 35 14 13 10 20 14 20 47 49 109 133 255 274 247 191 122 73 20 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 357 1 1 4 1 0 1 3 2 7 4 12 24 22 32 47 59 57 37 31 9 3
Anémie (D50-D64) 337 0 2 1 1 1 1 2 1 2 5 2 6 7 16 35 41 62 59 65 23 5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 109 2 2 1 1 4 1 0 1 1 2 1 5 5 9 6 13 16 22 13 3 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 897 0 0 1 0 0 0 4 3 2 6 26 29 50 82 154 158 159 104 86 30 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 110 7 0 3 1 2 3 1 2 1 5 12 20 23 51 68 122 138 238 253 132 28
Demence (F00-F03) 458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 10 23 31 77 109 126 64 10
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 145 0 0 0 0 1 1 4 9 12 16 12 19 25 20 18 5 2 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 88 0 0 0 1 7 13 19 12 6 6 2 3 3 3 7 3 2 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 598 0 0 0 2 38 62 71 80 75 65 47 35 34 38 29 13 5 2 1 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 706 0 0 0 1 18 24 33 34 58 75 67 88 97 76 64 34 19 10 8 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 439 0 10 29 79 129 93 86 82 101 136 93 106 63 64 71 76 72 62 65 19 3
Alzheimerova nemoc (G30) 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 26 40 71 51 19 2
Roztroušená skleróza (G35) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 8 4 5 9 3 1 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 312 9 3 1 2 2 2 6 8 6 10 7 12 20 27 37 52 38 40 26 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 8 19 20 17 9 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 939 17 9 10 2 10 11 10 8 16 20 35 54 69 98 130 156 133 90 51 9 1
Katarakta (H25-H26, H28) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 2 1 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 6 3 8 6 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 24 24 29 49 60 84 34 3
Angina pectoris (I20) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 4 3 5 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 5 23 41 46 56 56 48 25 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 12 28 37 63 78 74 84 41 13
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 264 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 3 7 11 37 40 46 47 48 14 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 678 4 1 1 1 0 1 2 4 5 10 14 17 14 35 50 93 120 117 129 52 8
Selhání srdce (I50) 1 937 0 1 0 0 2 3 2 6 6 12 19 36 62 87 189 275 284 381 368 175 29
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 570 4 0 2 1 1 0 3 10 17 38 48 82 109 203 364 527 573 636 620 291 41
Ateroskleróza (I70) 1 437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 26 58 155 263 265 203 193 165 82 13
Varixy dolních končetin (I83) 196 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 5 15 28 32 35 33 19 15 5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 966 0 0 0 0 1 5 10 15 16 17 22 40 59 72 128 165 151 146 71 42 6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 111 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 15 22 18 29 11 4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 469 3 4 3 3 0 5 2 3 7 11 24 23 42 80 148 183 207 257 286 158 20
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 440 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 19 29 44 57 93 121 60 6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 5 2 2 3 1 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 579 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 11 59 96 108 113 89 73 13 5
Astma (J45-J46) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 7 5 12 7 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 534 26 22 8 9 10 4 11 11 20 31 38 50 82 192 256 270 217 168 80 27 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 2 0 2 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 84 2 1 0 0 2 0 0 2 0 1 3 3 5 8 11 10 12 9 14 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 244 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 13 11 19 23 35 24 63 30 18 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 249 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 4 11 32 31 38 56 43 21 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 37 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 1 4 6 7 5 4 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 7 8 5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 121 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 12 11 9 19 26 17 11 8 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 123 0 0 2 1 8 4 12 9 9 10 6 7 8 8 15 5 7 7 3 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 65 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 2 13 7 12 14 7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 380 4 1 1 0 0 0 2 2 2 8 5 12 16 34 59 60 48 54 54 17 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 118 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 2 2 4 18 17 15 22 22 7 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 65 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 6 11 7 6 11 11 5 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 156 1 0 0 0 0 0 2 0 4 3 3 4 7 12 25 23 22 21 22 5 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 257 0 0 0 0 0 0 3 6 9 7 31 27 38 61 46 18 6 2 2 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 182 0 0 2 0 3 2 0 4 3 13 8 13 11 16 24 33 24 15 9 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 17 17 37 49 46 43 7 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 191 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 13 8 23 29 30 34 30 12 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 343 0 1 0 0 0 0 6 7 21 13 23 33 27 45 40 49 29 23 18 6 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 255 4 0 0 1 1 1 2 3 7 5 10 7 10 14 37 43 34 27 27 19 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 360 0 0 0 0 2 3 2 3 6 8 18 20 14 60 54 46 49 37 23 14 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 47 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 7 10 7 5 7 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 391 0 0 0 0 1 3 2 6 11 12 12 23 17 26 54 52 53 59 39 16 5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 14 35 25 37 44 24 6 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 18 34 51 41 26 40 9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 347 0 1 1 1 2 1 2 3 4 3 5 18 18 29 44 48 50 59 35 18 5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 48 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 6 5 7 5 7 6 3 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 316 1 0 0 2 1 0 1 2 1 5 12 11 14 21 44 65 56 47 26 7 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 121 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 2 2 5 12 15 23 20 19 9 5 0
Dorzalgie (M54) 712 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 6 6 11 29 45 91 131 177 147 51 9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 56 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 4 2 7 9 6 4 10 3 4 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 321 1 2 1 8 1 0 0 3 5 7 5 6 10 30 33 53 40 56 47 11 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 189 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6 2 7 4 16 28 34 26 29 20 10 2
Selhání ledvin (N17-N19) 609 0 1 1 1 2 0 1 5 3 3 10 15 25 55 77 88 114 88 97 19 4
Urolitiáza (N20-N23) 37 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 3 3 6 10 5 4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 8 8 17 39 85 144 210 276 300 160 30
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8 4 3 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 4 12 12 5 6 5 6 0
Nemoci prsu (N60-N64) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 31 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 2 1 5 4 6 3 1 1
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 166 0 0 0 0 2 13 42 67 36 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 78 0 0 0 0 2 6 25 22 19 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 13 0 0 0 0 0 1 2 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 57 0 0 0 0 2 6 14 20 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 987 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 107 83 7 0 2 1 0 0 1 3 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 4 5 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 68 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 5 13 5 9 11 13 5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 76 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 2 2 5 7 12 13 7 13 7 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 077 3 2 3 2 1 3 1 4 10 13 8 31 33 56 114 147 159 180 204 82 21
Nitrolební poranění (S06) 669 3 1 0 1 9 10 7 8 11 16 16 31 36 61 49 64 83 111 98 51 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 138 0 0 0 0 1 4 1 0 2 3 6 1 4 10 6 8 21 30 32 7 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 148 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 12 6 17 25 29 31 20 3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 3 760 1 22 5 6 2 3 2 4 6 9 16 23 46 106 210 367 536 891 933 483 89
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 623 0 0 0 2 0 7 7 9 10 22 19 36 43 48 87 84 92 83 48 22 4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 785 0 3 3 10 15 26 31 34 40 44 62 68 79 117 214 295 406 524 525 242 47
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 78 0 0 1 1 3 2 3 2 1 10 6 10 7 7 7 6 5 3 3 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 76 0 0 0 2 3 4 2 6 2 6 5 6 4 4 6 9 3 6 6 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 757 1 1 4 0 2 4 3 5 6 16 12 30 43 84 123 134 131 99 49 9 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 91 0 1 0 1 2 3 0 3 1 1 2 6 5 6 4 10 12 13 13 7 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 79 2 1 2 0 2 1 2 2 2 2 5 7 14 7 8 8 3 6 3 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 47 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 3 4 4 5 8 8 7 2
Řízení antikoncepce (Z30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 302 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 395 2 9 4 2 1 7 6 9 19 36 50 94 151 185 298 264 157 68 26 6 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5 293 4 4 3 3 19 58 105 151 138 137 127 223 283 479 648 826 817 632 487 129 20
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 54 903 1 572 168 141 180 347 426 605 746 857 1 067 1 162 1 778 2 323 3 947 5 986 7 302 7 569 7 979 7 161 3 076 511
Počet případů hospitalizace s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,9 0,9 0,2 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 1,4 1,4 4,7 6,7 13,7 28,1 49,2 44,5 35,1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,4 0,9 3,4 3,5 10 10,1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,6 1,8 0,9 0 0,2 0,2 0,4 0,1 1 0,4 1,2 0,6 0,9 1,8 0,3 0,6 0 0,6 2,2 0 2 0
Septikémie (A40-A41) 10,5 2,6 1,1 0,5 0,8 0,9 0,4 0,6 0,4 1,4 2,1 3,4 4,7 7,7 14,3 21,7 38,5 50,7 66,7 80,6 76,9 35,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,8 2,6 0,2 0,7 0,2 1,3 0,4 1,5 0,8 1,1 1,3 2,1 2 3,5 5,1 9,2 13,6 18,9 34,7 37,1 54,6 46,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 2,2 6,2 6,8 13,5 22,3 35,5 48,3 43,5 20,2 23,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1,3 2,7 4,5 7,4 11,8 15,2 9,7 10,7 4 11,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,6 1 1 0,7 3,2 2,6 4,3 14,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,6 0,3 1 2,6 1,8 6,3 3,9 7,1 10,1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,1 1 1 1,9 2,4 2,9 2,6 3,6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,1 0,9 0,9 1,5 1,4 1,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,6 1,3 2,4 4,6 5,7 2,1 6,1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 1,7 3,2 5,4 4,6 8,3 6,4 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 16 6,2 7,9 5,9 2,7 2,8 1,9 2,9 1,9 2,4 5,1 6,7 15,6 21,3 36,2 39,8 44,8 54,7 53,5 52,1 40,5 23,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,3 0,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,4 0,9 0,2 0,7 0,2 0 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 1,7 3,4 3,5 4,5 6,8 10,7 16,3 16,2 22,1 18,2 35,1
Anémie (D50-D64) 3,2 0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,3 0,9 1,1 2,3 5,1 7,4 17,8 25,9 46,3 46,5 58,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1 1,8 0,5 0,2 0,2 0,9 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,8 1,3 0,9 2,4 4,6 9,7 9,3 6,1 11,7
Diabetes mellitus (E10-E14) 8,5 0 0 0,2 0 0 0 0,6 0,4 0,2 0,6 3,6 4,2 8 11,6 22,4 28,7 45,5 45,6 61,3 60,7 35,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 10,5 6,2 0 0,5 0,2 0,4 0,6 0,1 0,3 0,1 0,5 1,7 2,9 3,7 7,2 9,9 22,1 39,5 104,4 180,4 267,1 327,7
Demence (F00-F03) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 1,4 3,3 5,6 22,1 47,8 89,8 129,5 117
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1,2 1,4 1,7 1,7 2,7 4 2,8 2,6 0,9 0,6 0 0,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,8 0 0 0 0,2 1,5 2,4 2,8 1,7 0,7 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 1 0,5 0,6 0 0,7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5,6 0 0 0 0,4 8,3 11,5 10,4 11 9 7 6,5 5 5,4 5,4 4,2 2,4 1,4 0,9 0,7 2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6,7 0 0 0 0,2 3,9 4,5 4,8 4,7 7 8,1 9,2 12,6 15,5 10,8 9,3 6,2 5,4 4,4 5,7 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 13,6 0 2,3 4,9 15,4 28 17,2 12,6 11,3 12,1 14,7 12,8 15,2 10,1 9,1 10,3 13,8 20,6 27,2 46,3 38,4 35,1
Alzheimerova nemoc (G30) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 2,3 4,7 11,5 31,2 36,4 38,4 23,4
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,1 0,6 0,7 1,3 0,5 0,3 0,4 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 2,9 7,9 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,9 1,1 0,7 1,1 1 1,7 3,2 3,8 5,4 9,4 10,9 17,6 18,5 8,1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 1,3 1,5 5,4 8,8 12,1 18,2 23,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8,9 15 2 1,7 0,4 2,2 2 1,5 1,1 1,9 2,2 4,8 7,7 11,1 13,9 18,9 28,3 38,1 39,5 36,4 18,2 11,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,9 0,9 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,2 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,1 0,1 0 0,6 0,9 0,7 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0,4 1,1 0,9 3,5 4,3 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 1,1 3,4 3,5 5,3 14 26,3 59,9 68,8 35,1
Angina pectoris (I20) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,6 0,4 1,1 1,3 3,6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 0,8 3,3 6 8,3 16 24,6 34,2 50,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1 1,9 4 5,4 11,4 22,3 32,5 59,9 83 152,2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 2,5 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,4 0,3 0,4 1,1 1,6 5,4 7,3 13,2 20,6 34,2 28,3 23,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 6,4 3,5 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,6 0,6 1,1 1,9 2,4 2,2 5 7,3 16,9 34,4 51,3 92 105,2 93,6
Selhání srdce (I50) 18,3 0 0,2 0 0 0,4 0,6 0,3 0,8 0,7 1,3 2,6 5,2 9,9 12,3 27,5 49,9 81,3 167,2 262,4 354,1 339,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 33,7 3,5 0 0,3 0,2 0,2 0 0,4 1,4 2 4,1 6,6 11,8 17,5 28,8 52,9 95,6 164,1 279,1 442,1 588,7 479,9
Ateroskleróza (I70) 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,5 3,7 9,3 22 38,2 48,1 58,1 84,7 117,6 165,9 152,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0,6 0,8 2,1 4,1 5,8 10 14,5 13,5 30,3 58,5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 9,1 0 0 0 0 0,2 0,9 1,5 2,1 1,9 1,8 3 5,7 9,5 10,2 18,6 29,9 43,2 64,1 50,6 85 70,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 0 0,5 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,7 2,7 6,3 7,9 20,7 22,3 46,8
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 13,9 2,6 0,9 0,5 0,6 0 0,9 0,3 0,4 0,8 1,2 3,3 3,3 6,7 11,3 21,5 33,2 59,3 112,8 203,9 319,7 234,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 4,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,6 0,6 2,7 4,2 8 16,3 40,8 86,3 121,4 70,2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,7 0,3 0,4 0,9 0,4 1,4 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,6 1,8 8,4 14 19,6 32,4 39,1 52,1 26,3 58,5
Astma (J45-J46) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,1 1,3 1,4 5,3 5 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 14,5 22,9 5 1,4 1,8 2,2 0,7 1,6 1,5 2,4 3,4 5,2 7,2 13,1 27,2 37,2 49 62,1 73,7 57 54,6 23,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0,3 0,2 0,6 0 1,4 4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,8 1,8 0,2 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0,1 0,4 0,4 0,8 1,1 1,6 1,8 3,4 3,9 10 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,9 1,8 2,7 3,3 6,4 6,9 27,6 21,4 36,4 35,1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,3 0,6 1,6 4,7 5,6 10,9 24,6 30,7 42,5 46,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,7 0,2 0,6 0,9 1,3 1,4 1,8 0,7 2 0
Tříselná kýla (K40) 0,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 2,3 3,1 5,7 10,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0 0 0,7 1,9 1,6 1,3 3,4 7,4 7,5 7,8 16,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1,2 0 0 0,3 0,2 1,7 0,7 1,8 1,2 1,1 1,1 0,8 1 1,3 1,1 2,2 0,9 2 3,1 2,1 4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,5 0,4 0,3 2,4 2 5,3 10 14,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 3,6 3,5 0,2 0,2 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,9 0,7 1,7 2,6 4,8 8,6 10,9 13,7 23,7 38,5 34,4 11,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 2,6 3,1 4,3 9,7 15,7 14,2 23,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,6 0 0 0 0 0,2 0,4 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,9 1,6 1,3 1,7 4,8 7,8 10,1 23,4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,5 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0,3 0,4 0,6 1,1 1,7 3,6 4,2 6,3 9,2 15,7 10,1 23,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,1 0,8 4,3 3,9 6,1 8,7 6,7 3,3 1,7 0,9 1,4 2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,7 0 0 0,3 0 0,7 0,4 0 0,6 0,4 1,4 1,1 1,9 1,8 2,3 3,5 6 6,9 6,6 6,4 4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,6 2,4 2,5 6,7 14 20,2 30,7 14,2 46,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1,8 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 2,1 1,1 3,3 5,3 8,6 14,9 21,4 24,3 23,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,2 0 0,2 0 0 0 0 0,9 1 2,5 1,4 3,2 4,7 4,3 6,4 5,8 8,9 8,3 10,1 12,8 12,1 23,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 2,4 3,5 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,5 1,4 1 1,6 2 5,4 7,8 9,7 11,8 19,3 38,4 35,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,4 0 0 0 0 0,4 0,6 0,3 0,4 0,7 0,9 2,5 2,9 2,2 8,5 7,9 8,3 14 16,2 16,4 28,3 11,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,1 1 1,8 2 2,2 5 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,7 0 0 0 0 0,2 0,6 0,3 0,8 1,3 1,3 1,7 3,3 2,7 3,7 7,9 9,4 15,2 25,9 27,8 32,4 58,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 1,9 2 5,1 4,5 10,6 19,3 17,1 12,1 11,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,8 2,6 4,9 9,3 11,7 11,4 28,5 18,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,7 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,3 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,7 2,6 2,9 4,1 6,4 8,7 14,3 25,9 25 36,4 58,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,1 0,3 0,1 0,9 0,8 1 0,7 1,3 1,7 1,3 1,4 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3 0,9 0 0 0,4 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0,5 1,7 1,6 2,2 3 6,4 11,8 16 20,6 18,5 14,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 1,7 2,2 4,2 5,7 8,3 6,4 10,1 0
Dorzalgie (M54) 6,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,2 0,8 0,9 1,8 4,1 6,5 16,5 37,5 77,7 104,8 103,2 105,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,5 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,3 1 1,3 1,1 1,1 4,4 2,1 8,1 11,7
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3 0,9 0,5 0,2 1,6 0,2 0 0 0,4 0,6 0,8 0,7 0,9 1,6 4,3 4,8 9,6 11,5 24,6 33,5 22,3 23,4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 0,9 0 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,3 1 0,6 2,3 4,1 6,2 7,4 12,7 14,3 20,2 23,4
Selhání ledvin (N17-N19) 5,8 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0,1 0,7 0,4 0,3 1,4 2,2 4 7,8 11,2 16 32,6 38,6 69,2 38,4 46,8
Urolitiáza (N20-N23) 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 1,1 2,9 2,2 2,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,1 1,1 1,1 2,7 5,5 12,4 26,1 60,1 121,1 213,9 323,7 351,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,1 2,3 1,8 2,1 4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1 0,6 1,7 2,2 1,4 2,6 3,6 12,1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0 2 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0,3 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0,9 1,1 2,6 2,1 2 11,7
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,6 0 0 0 0 0,4 2,4 6,2 9,2 4,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,4 1,1 3,7 3 2,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 0,5 0 0 0 0 0,4 1,1 2,1 2,8 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 9,3 870,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 66,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 73,2 1,6 0 0,4 0,2 0 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0 0 2 11,7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 2 1,8 3,6 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,6 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,7 1,9 0,9 2,6 4,8 9,3 10,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,7 0 0,2 0,2 0,6 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 0,8 1 1,7 2,4 2 5,7 5 4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 10,2 2,6 0,5 0,5 0,4 0,2 0,6 0,1 0,6 1,2 1,4 1,1 4,4 5,3 7,9 16,6 26,7 45,5 79 145,5 165,9 245,8
Nitrolební poranění (S06) 6,3 2,6 0,2 0 0,2 2 1,9 1 1,1 1,3 1,7 2,2 4,4 5,8 8,7 7,1 11,6 23,8 48,7 69,9 103,2 35,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 0 0 0 0 0,2 0,7 0,1 0 0,2 0,3 0,8 0,1 0,6 1,4 0,9 1,5 6 13,2 22,8 14,2 23,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,3 1,7 0,9 3,1 7,2 12,7 22,1 40,5 35,1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 35,5 0,9 5 0,8 1,2 0,4 0,6 0,3 0,6 0,7 1 2,2 3,3 7,4 15 30,5 66,6 153,5 391 665,2 977,2 1 041,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,9 0 0 0 0,4 0 1,3 1 1,2 1,2 2,4 2,6 5,2 6,9 6,8 12,7 15,2 26,3 36,4 34,2 44,5 46,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 26,3 0 0,7 0,5 2 3,3 4,8 4,6 4,7 4,8 4,8 8,5 9,8 12,7 16,6 31,1 53,5 116,3 229,9 374,3 489,6 550,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,7 0 0 0,2 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 1,1 0,8 1,4 1,1 1 1 1,1 1,4 1,3 2,1 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0 0 0 0,4 0,7 0,7 0,3 0,8 0,2 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,9 1,6 0,9 2,6 4,3 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 7,1 0,9 0,2 0,7 0 0,4 0,7 0,4 0,7 0,7 1,7 1,7 4,3 6,9 11,9 17,9 24,3 37,5 43,4 34,9 18,2 11,7
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 0 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0 0,4 0,1 0,1 0,3 0,9 0,8 0,9 0,6 1,8 3,4 5,7 9,3 14,2 11,7
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,7 1,8 0,2 0,3 0 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 1 2,2 1 1,2 1,5 0,9 2,6 2,1 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0,4 0,6 0,7 1,4 3,5 5,7 14,2 23,4
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2,9 266,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 13,2 1,8 2 0,7 0,4 0,2 1,3 0,9 1,2 2,3 3,9 6,9 13,5 24,2 26,2 43,3 47,9 45 29,8 18,5 12,1 11,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 50 3,5 0,9 0,5 0,6 4,1 10,8 15,4 20,8 16,6 14,8 17,5 32 45,3 67,9 94,2 149,9 234 277,3 347,2 261 234,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 518,5 1 386,5 37,8 23,9 35,2 75,4 79 88,8 102,6 102,9 115,5 159,9 255,1 372,1 559,9 870,4 1 325,3 2 167,7 3 501,0 5 105,9 6 223,3 5 980,8
Podíl hospitalizací s délkou pobytu na oddělení přesahující 30 dní - v procentech
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,5 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % 0,6 % 4,3 % 3,4 % 7,3 % 6,4 % 8,9 % 11,5 % 13,3 % 13,2 % 9,1 %
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,6 % 1,0 % 0,7 % 1,1 % 2,8 % 1,9 % 4,4 % 4,5 % 0,0 %
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 22,5 % 100,0 % 80,0 % 0,0 % 100,0 % 16,7 % 22,2 % 5,9 % 25,9 % 12,5 % 34,4 % 23,5 % 22,2 % 30,6 % 8,0 % 20,0 % 0,0 % 15,4 % 31,3 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
Septikémie (A40-A41) 10,7 % 2,7 % 2,7 % 2,5 % 4,1 % 3,4 % 3,8 % 4,7 % 2,8 % 6,8 % 8,6 % 10,4 % 9,8 % 10,5 % 11,4 % 11,3 % 13,5 % 12,5 % 11,9 % 10,5 % 9,3 % 3,9 %
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 13,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 % 0,0 % 25,0 % 15,8 % 7,1 % 9,1 % 0,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 1,0 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,9 % 2,3 % 3,5 % 3,8 % 4,4 % 5,8 % 5,2 % 7,3 % 5,7 %
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % 2,2 % 4,1 % 3,0 % 4,1 % 5,1 % 7,0 % 10,4 % 10,3 % 6,5 % 13,3 %
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,6 % 1,3 % 1,6 % 2,6 % 2,7 % 2,2 % 2,4 % 3,2 % 4,6 % 4,0 % 6,5 % 3,2 % 10,0 %
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,3 % 1,2 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 0,6 % 0,8 % 2,3 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % 1,2 % 0,7 % 2,7 % 2,3 % 5,7 % 13,5 % 0,0 %
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,3 % 1,3 % 1,2 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 3,1 % 3,9 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 2,6 % 2,3 % 4,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,0 % 0,6 % 1,0 % 2,3 % 3,0 % 1,6 % 5,4 % 0,0 %
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 2,7 % 1,9 % 1,6 % 0,8 % 0,6 % 1,1 % 1,2 % 1,5 % 1,1 % 2,1 % 1,8 % 1,8 % 0,0 %
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,0 % 7,1 % 6,0 % 6,7 % 4,1 % 3,6 % 3,3 % 5,1 % 2,7 % 2,1 % 3,5 % 2,9 % 4,2 % 3,6 % 4,2 % 3,6 % 3,7 % 4,4 % 4,9 % 5,8 % 5,7 % 4,9 %
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Leiomyom dělohy (D25) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0,9 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,2 % 0,6 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,6 % 2,5 % 2,8 % 4,2 % 4,9 % 9,7 %
Anémie (D50-D64) 3,3 % 0,0 % 2,5 % 1,1 % 1,8 % 1,0 % 1,6 % 2,2 % 1,0 % 1,2 % 1,7 % 0,6 % 1,9 % 1,7 % 2,3 % 3,3 % 2,8 % 4,3 % 4,0 % 5,2 % 4,3 % 6,1 %
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,7 % 2,9 % 0,7 % 0,3 % 0,5 % 3,0 % 1,4 % 0,0 % 1,1 % 0,9 % 1,6 % 0,8 % 3,0 % 2,5 % 2,7 % 1,5 % 2,9 % 4,7 % 7,8 % 5,9 % 6,3 % 20,0 %
Diabetes mellitus (E10-E14) 5,3 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,9 % 0,5 % 1,0 % 3,3 % 2,9 % 4,2 % 4,8 % 6,8 % 6,9 % 8,8 % 7,8 % 9,6 % 10,7 % 7,5 %
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,1 % 0,6 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,9 % 1,4 % 1,5 % 2,5 % 2,7 % 4,4 % 5,4 % 8,6 % 9,5 % 9,9 % 11,0 %
Demence (F00-F03) 24,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 50,0 % 11,1 % 8,8 % 14,9 % 16,7 % 14,3 % 23,5 % 25,8 % 27,9 % 34,4 % 31,3 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,9 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 1,4 % 2,5 % 4,0 % 3,9 % 5,0 % 2,7 % 2,7 % 0,0 % 7,7 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 1,4 % 3,4 % 4,8 % 3,2 % 2,2 % 3,5 % 1,6 % 2,9 % 3,6 % 3,8 % 9,9 % 5,2 % 5,0 % 0,0 % 4,5 % 0,0 % 0,0 %
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 17,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10,5 % 24,8 % 20,3 % 16,6 % 17,5 % 16,4 % 15,2 % 16,4 % 13,1 % 15,3 % 22,4 % 26,4 % 20,0 % 13,9 % 9,5 % 11,1 % 100,0 % 0,0 %
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 24,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,1 % 13,2 % 24,2 % 27,3 % 21,3 % 28,6 % 23,6 % 22,5 % 24,4 % 29,7 % 31,4 % 29,5 % 23,9 % 24,4 % 18,9 % 26,7 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9,5 % 0,0 % 2,0 % 2,8 % 5,7 % 7,6 % 9,2 % 9,6 % 10,3 % 10,5 % 12,8 % 11,2 % 12,8 % 9,4 % 10,3 % 12,0 % 12,4 % 12,7 % 12,3 % 16,6 % 11,7 % 13,6 %
Alzheimerova nemoc (G30) 21,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,0 % 25,0 % 16,1 % 17,3 % 27,6 % 19,5 % 26,4 % 28,6 %
Roztroušená skleróza (G35) 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 1,2 % 2,3 % 1,6 % 1,9 % 4,8 % 3,1 % 4,2 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Epilepsie (G40, G41) 2,1 % 3,1 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 1,0 % 1,1 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 1,4 % 2,4 % 2,8 % 3,9 % 6,2 % 5,5 % 7,6 % 7,9 % 3,8 % 0,0 %
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 1,0 % 0,7 % 2,2 % 2,5 % 2,6 % 4,4 % 9,5 %
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,7 % 7,3 % 1,7 % 1,3 % 0,2 % 1,0 % 1,6 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 1,3 % 1,8 % 2,2 % 2,7 % 3,5 % 4,8 % 6,7 % 7,8 % 10,0 % 6,7 % 5,6 %
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,1 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 1,9 % 0,0 %
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 1,2 % 1,8 % 2,7 % 0,0 %
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 1,0 % 2,1 % 1,5 % 1,4 % 2,8 % 3,7 % 7,2 % 8,0 % 4,5 %
Angina pectoris (I20) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 2,1 % 2,7 % 3,4 % 5,8 % 0,0 %
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,9 % 0,8 % 1,3 % 2,2 % 3,4 % 8,3 % 14,4 % 28,9 %
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,4 % 1,1 % 0,5 % 0,7 % 1,2 % 1,2 % 3,1 % 3,1 % 4,4 % 5,0 % 8,5 % 6,8 % 10,5 %
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1,5 % 6,6 % 3,3 % 1,5 % 0,9 % 0,0 % 0,5 % 0,8 % 1,1 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 1,1 % 1,8 % 2,3 % 4,0 % 4,9 % 5,8 %
Selhání srdce (I50) 4,9 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 12,5 % 8,8 % 4,4 % 7,8 % 4,7 % 4,7 % 4,1 % 4,3 % 4,4 % 3,2 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 5,4 % 6,0 % 6,8 % 6,1 %
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 9,6 % 18,2 % 0,0 % 10,0 % 4,8 % 4,2 % 0,0 % 2,7 % 5,6 % 4,8 % 6,1 % 5,5 % 6,0 % 5,9 % 6,1 % 7,5 % 8,5 % 10,1 % 12,4 % 14,8 % 16,2 % 14,9 %
Ateroskleróza (I70) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,5 % 3,1 % 3,3 % 3,9 % 5,1 % 5,8 % 6,4 % 7,5 % 10,2 % 14,1 % 18,4 % 17,8 %
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,9 % 2,0 % 3,9 % 7,4 % 11,9 % 10,8 % 25,0 % 41,7 %
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 1,9 % 2,8 % 2,2 % 1,7 % 2,0 % 2,8 % 3,2 % 2,5 % 3,0 % 3,6 % 3,8 % 5,1 % 4,2 % 7,2 % 5,6 %
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % 1,2 % 3,1 % 5,2 % 4,3 % 8,2 % 7,7 % 16,0 %
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 5,2 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 1,2 % 0,0 % 2,8 % 0,9 % 1,0 % 1,8 % 2,0 % 4,6 % 3,2 % 4,0 % 4,1 % 5,5 % 5,5 % 6,2 % 7,1 % 8,2 % 8,6 % 5,1 %
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2,6 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,3 % 3,6 % 3,3 % 3,8 % 4,2 % 5,6 % 7,5 % 7,1 % 3,7 %
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 1,1 % 1,0 % 3,4 % 7,7 % 0,0 %
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3,6 % 0,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 3,7 % 1,6 % 0,9 % 1,4 % 2,8 % 2,9 % 3,3 % 4,5 % 5,3 % 6,3 % 3,6 % 9,1 %
Astma (J45-J46) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % 0,3 % 2,0 % 1,9 % 5,0 % 5,3 % 2,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 10,6 % 19,1 % 11,4 % 9,0 % 9,5 % 5,7 % 2,1 % 4,3 % 5,0 % 6,4 % 8,8 % 8,2 % 9,2 % 9,2 % 11,9 % 11,4 % 11,4 % 12,3 % 12,9 % 9,0 % 7,9 % 2,8 %
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,6 % 1,7 % 0,0 % 3,4 % 9,1 % 0,0 %
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,1 % 0,8 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,5 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 2,2 % 2,9 % 2,4 % 3,7 % 3,4 % 6,3 % 1,4 % 0,0 %
Peptický vřed (K25-K28) 5,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,5 % 1,2 % 4,3 % 2,9 % 4,1 % 4,3 % 6,0 % 4,7 % 11,4 % 7,6 % 10,9 % 12,0 %
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,0 % 2,2 % 1,9 % 2,4 % 3,9 % 4,4 % 5,1 % 6,1 %
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 0,2 % 0,8 % 1,4 % 2,3 % 2,8 % 4,6 % 2,3 % 8,3 % 0,0 %
Tříselná kýla (K40) 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 1,0 % 2,5 % 6,3 % 0,0 %
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 1,2 % 3,0 % 4,1 % 5,7 % 10,8 % 0,0 %
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 2,3 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,2 % 0,9 % 1,0 % 2,3 % 1,7 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,9 % 4,1 % 4,0 % 6,3 % 2,7 % 6,0 % 8,9 % 5,2 % 12,5 % 0,0 %
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 2,2 % 1,3 % 0,7 % 4,8 % 2,7 % 5,3 % 9,0 % 11,3 % 0,0 %
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 5,8 % 5,1 % 0,4 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,8 % 1,1 % 3,0 % 1,9 % 4,0 % 4,2 % 6,0 % 7,6 % 6,9 % 6,8 % 8,3 % 10,2 % 7,8 % 2,8 %
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,2 % 0,0 % 1,6 % 1,1 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 2,3 % 1,9 % 2,5 % 4,1 % 5,7 % 7,2 % 11,1 %
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,6 % 1,0 % 0,7 % 1,1 % 2,5 % 3,7 % 4,3 % 11,1 %
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 2,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 0,0 % 3,0 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,9 % 2,0 % 2,6 % 2,1 % 2,8 % 2,9 % 4,4 % 2,6 % 5,0 %
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,3 % 6,5 % 4,5 % 2,5 % 7,5 % 5,0 % 6,7 % 8,6 % 9,0 % 6,6 % 6,1 % 12,5 % 28,6 % 100,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 0,0 % 3,6 % 3,4 % 0,0 % 2,8 % 2,1 % 5,4 % 3,2 % 3,5 % 2,8 % 2,9 % 3,7 % 6,4 % 7,4 % 8,8 % 8,6 % 4,8 % 0,0 %
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 1,1 % 2,1 % 2,9 % 4,0 % 1,7 % 6,5 %
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2,4 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 5,9 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,9 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 2,5 % 1,0 % 2,1 % 2,5 % 3,1 % 4,4 % 5,4 % 4,9 % 8,0 %
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 3,5 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 1,5 % 2,9 % 1,4 % 2,8 % 3,5 % 3,2 % 4,4 % 3,9 % 5,8 % 4,4 % 5,2 % 6,2 % 5,0 % 10,0 %
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 3,6 % 4,1 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 1,2 % 1,6 % 3,4 % 1,8 % 3,5 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 5,0 % 5,4 % 4,4 % 4,2 % 4,7 % 7,1 % 7,0 %
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 1,1 % 1,4 % 3,8 % 3,5 % 2,3 % 7,5 % 5,9 % 6,1 % 8,9 % 9,3 % 8,0 % 12,8 % 3,1 %
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,6 % 3,0 % 1,4 % 0,0 %
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 1,5 % 0,9 % 2,4 % 3,3 % 3,0 % 3,5 % 6,1 % 4,1 % 4,7 % 9,6 % 8,3 % 10,6 % 13,9 % 11,2 % 9,6 % 15,6 %
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,6 % 1,1 % 0,8 % 1,3 % 1,0 % 2,5 % 6,2 % 10,4 % 20,7 % 25,0 %
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 1,1 % 1,5 % 2,0 % 4,2 % 19,9 % 22,0 % 0,0 %
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,9 % 0,8 % 1,4 % 2,2 % 3,1 % 5,5 % 12,0 % 13,0 % 28,6 % 38,5 %
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 0,0 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 2,8 % 1,0 % 5,4 % 4,1 % 3,8 % 2,3 % 3,0 % 5,0 % 5,1 % 13,3 % 0,0 % 0,0 %
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 5,5 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,4 % 0,0 % 1,9 % 2,9 % 0,8 % 1,6 % 4,1 % 2,5 % 2,8 % 3,3 % 5,3 % 8,0 % 10,8 % 17,7 % 23,9 % 30,4 % 0,0 %
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,7 % 0,9 % 1,6 % 2,1 % 3,8 % 4,7 % 13,2 % 0,0 %
Dorzalgie (M54) 2,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 1,4 % 2,5 % 3,9 % 7,0 % 9,8 % 12,5 % 17,0 %
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 4,9 % 3,4 % 17,4 % 50,0 %
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,9 % 16,7 % 4,3 % 0,6 % 1,9 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 1,2 % 3,1 % 3,0 % 4,5 % 4,3 % 7,9 % 10,6 % 9,3 % 11,8 %
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,9 % 0,3 % 0,9 % 0,5 % 1,3 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % 3,2 % 3,1 % 5,0 % 5,7 %
Selhání ledvin (N17-N19) 6,4 % 0,0 % 5,9 % 4,3 % 1,7 % 3,3 % 0,0 % 1,0 % 3,4 % 1,9 % 1,0 % 2,7 % 3,4 % 4,8 % 6,1 % 5,9 % 5,9 % 9,2 % 8,3 % 10,8 % 6,1 % 8,2 %
Urolitiáza (N20-N23) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 1,0 % 0,9 % 1,4 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,9 % 0,6 % 0,6 % 1,2 % 1,7 % 2,6 % 3,6 % 5,8 % 7,6 % 9,2 % 10,6 % 10,9 %
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 0,8 % 1,8 % 6,3 % 0,0 %
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,8 % 0,4 % 1,1 % 1,4 % 0,9 % 1,9 % 3,2 % 17,6 % 0,0 %
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,8 % 0,0 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 %
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,9 % 1,6 % 5,3 % 16,7 %
Lékařský potrat (O04) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,8 % 0,5 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,5 % 1,2 % 1,0 % 1,7 % 1,3 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní porody (O81-O84) 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 16,4 % 16,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 % 3,8 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,4 % 0,0 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 0,6 % 1,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 2,9 %
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,6 % 1,0 % 0,8 % 1,3 % 1,0 % 0,0 %
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 2,1 % 0,8 % 2,0 % 3,0 % 4,6 % 4,1 % 0,0 %
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,7 % 0,0 % 3,2 % 2,2 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,7 % 1,5 % 1,4 % 1,8 % 2,1 % 1,6 % 3,9 % 4,3 % 3,1 % 0,0 %
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,4 % 0,8 % 0,9 % 0,5 % 1,8 % 1,6 % 1,9 % 2,7 % 3,1 % 3,8 % 4,8 % 7,0 % 7,2 % 11,9 %
Nitrolební poranění (S06) 2,6 % 1,4 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 1,1 % 1,3 % 2,3 % 3,0 % 4,0 % 3,3 % 4,0 % 5,8 % 7,9 % 8,0 % 9,3 % 4,0 %
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 1,2 % 0,2 % 1,0 % 2,0 % 1,2 % 1,8 % 5,0 % 6,7 % 7,1 % 3,4 % 3,6 %
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 1,4 % 0,7 % 2,2 % 5,2 % 10,8 % 16,0 % 27,0 % 30,0 %
Zlomenina kosti stehenní (S72) 23,1 % 4,5 % 22,9 % 6,1 % 6,1 % 2,8 % 4,3 % 2,9 % 5,7 % 5,7 % 5,8 % 8,9 % 8,6 % 9,8 % 14,0 % 16,6 % 20,1 % 25,0 % 29,6 % 27,8 % 26,4 % 24,9 %
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 2,0 % 1,9 % 3,5 % 4,5 % 4,2 % 8,4 % 10,7 % 19,8 % 27,5 % 23,9 % 28,6 % 33,3 %
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4,2 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 1,5 % 1,6 % 2,1 % 2,9 % 5,2 % 7,5 % 12,1 % 17,0 % 19,1 % 21,3 % 21,1 %
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,2 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,2 % 3,8 % 2,4 % 3,2 % 2,1 % 0,8 % 6,7 % 6,7 % 10,4 % 7,0 % 7,0 % 8,8 % 10,5 % 11,4 % 9,7 % 9,1 % 11,1 % 0,0 %
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 1,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 0,9 % 0,5 % 1,7 % 0,5 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,4 % 3,9 % 1,6 % 3,8 % 4,3 % 5,0 % 0,0 %
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 6,2 % 5,3 % 1,3 % 3,9 % 0,0 % 1,3 % 2,5 % 1,4 % 1,8 % 1,4 % 3,0 % 2,1 % 4,1 % 4,8 % 6,2 % 6,5 % 7,3 % 9,5 % 12,3 % 9,9 % 7,8 % 7,1 %
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4,4 % 0,0 % 5,3 % 0,0 % 2,0 % 2,2 % 2,8 % 0,0 % 1,8 % 0,5 % 0,5 % 1,1 % 3,2 % 3,1 % 3,7 % 2,9 % 10,6 % 20,3 % 28,3 % 52,0 % 63,6 % 100,0 %
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 1,9 % 1,3 % 0,1 % 0,7 % 0,0 % 0,9 % 0,6 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 2,7 % 3,2 % 6,2 % 3,1 % 3,7 % 4,1 % 2,2 % 5,3 % 3,7 % 5,9 % 0,0 %
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,7 % 1,7 % 2,7 % 8,9 % 16,7 %
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 0,3 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,2 % 3,0 % 2,3 % 1,1 % 0,7 % 0,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,3 % 2,6 % 3,6 % 4,3 % 4,7 % 3,4 % 4,8 % 4,8 % 5,7 % 6,8 % 8,8 % 12,2 % 14,3 %
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3,6 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 2,2 % 3,8 % 4,4 % 5,7 % 6,4 % 8,0 % 11,3 % 14,6 % 22,0 % 23,4 % 32,3 %
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Počet případů hospitalizace celkem 2,7 % 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,8 % 1,0 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % 2,6 % 3,2 % 3,9 % 5,3 % 7,3 % 9,3 % 10,5 % 10,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)