8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 169 71 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 9 15 31 22 35 26 10 4
II. Novotvary 522 307 215 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 20 42 66 76 87 88 75 42 11 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 4 10 8 2 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 108 44 64 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 3 7 20 14 19 21 10 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 3 3 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48 24 24 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 5 4 13 8 6 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 858 413 445 0 0 0 0 1 1 0 1 5 1 12 19 11 36 66 105 118 181 183 101 17
X. Nemoci dýchací soustavy 567 303 264 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 2 7 9 39 45 50 75 122 126 62 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 287 133 154 0 1 0 0 0 0 1 1 8 12 6 18 21 23 37 20 39 35 36 26 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 5 6 7 9 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 6 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 183 73 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8 6 24 25 47 43 18 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 174 96 78 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 6 22 27 24 23 34 19 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 198 106 92 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 2 7 6 17 22 18 37 51 25 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 19 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 2 8 4 2 1 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 276 1 647 1 629 15 2 0 0 3 5 6 6 19 24 36 87 121 202 318 405 460 603 590 301 73
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 72 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 5 5 3 16 12 12 11 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 98 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 13 23 31 17 3
X. Nemoci dýchací soustavy 34 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 9 9 6 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 4 4 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 17 4 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 326 139 187 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 7 8 12 34 42 65 97 47 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 105 48 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 6 9 14 17 19 17 4
VI. Nemoci nervové soustavy 24 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 7 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 129 63 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 6 11 18 27 26 18 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 137 72 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 16 25 19 23 21 15 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 2 5 9 2
X. Nemoci dýchací soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 184 86 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 5 17 26 23 28 29 24 20 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 175 72 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7 9 15 32 22 36 27 12 4
péče celkem II. Novotvary 731 412 319 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 9 27 52 87 104 122 123 108 68 18 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 41 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 4 11 8 4 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 132 51 81 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 3 7 20 18 23 29 17 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 131 60 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 9 9 12 18 24 23 19 4
VI. Nemoci nervové soustavy 86 45 41 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 5 6 22 21 17 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 980 461 519 0 0 0 0 1 1 0 1 5 1 12 20 11 37 71 115 131 206 219 127 22
X. Nemoci dýchací soustavy 604 322 282 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 2 7 9 39 49 53 78 131 136 69 23
XI. Nemoci trávicí soustavy 304 143 161 0 1 0 0 0 0 1 1 8 12 6 18 23 25 37 22 39 39 40 29 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 5 8 11 9 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 9 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 200 82 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8 6 26 28 50 48 22 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 176 96 80 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 6 22 27 24 24 34 19 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 229 114 115 0 0 0 0 1 0 1 4 0 3 1 2 7 7 18 24 20 39 68 29 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 37 21 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 2 8 4 4 1 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 915 1 935 1 980 15 2 0 0 3 5 6 7 20 29 38 98 139 236 362 473 548 724 737 386 87
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29 24,9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,5 15,1 18,9 22,3 39,9 103 105,5 244,8 312 354,2 811,4
II. Novotvary 89,5 107,5 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 4,1 20 50,5 113,4 163,6 202,4 289 422,1 524,5 504 389,7 202,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,5 6,3 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 2,7 0 13,3 13,3 48 56 24 106,3 202,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,5 15,4 21,5 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 2,5 5 10,8 7,4 18,6 66,4 67,2 132,9 252 354,2 1 217,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 3,5 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5 0 0 8 6,6 14,4 21 36 35,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 8,4 8,1 0 0 0 0 3,8 0 2,7 0 2,3 2 0 2,5 2,7 7,4 13,3 13,3 62,4 56 72 70,8 202,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 147,2 144,6 149,6 0 0 0 0 3,8 3,3 0 2,6 11,5 2 30,1 47,9 29,7 89,2 175,8 348,8 566 1 265,9 2 195,8 3 577,8 3 448,3
X. Nemoci dýchací soustavy 97,2 106,1 88,8 0 0 0 0 0 9,8 8 2,6 2,3 0 5 17,7 24,3 96,7 119,8 166,1 359,8 853,3 1 511,9 2 196,2 4 462,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 49,2 46,6 51,8 0 4,4 0 0 0 0 2,7 2,6 18,5 24,4 15 45,4 56,7 57 98,5 66,4 187,1 244,8 432 921 608,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 5,6 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 10,7 10 24 42 84 318,8 405,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 2,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 6,6 19,2 21 72 106,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31,4 25,6 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 2,5 2,5 2,7 19,8 16 79,7 119,9 328,7 516 637,6 1 419,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 2,1 1,3 168,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,7 0,3 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,8 33,6 26,2 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5 27 14,9 58,6 89,7 115,1 160,9 408 673 1 014,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34 37,1 30,9 0 0 0 0 3,8 0 2,7 7,9 0 6,1 2,5 5 18,9 14,9 45,3 73,1 86,3 258,8 612 885,6 811,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 6,7 5,4 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 5 18,9 5 21,3 13,3 9,6 7 48 35,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 561,9 576,6 547,7 252,4 8,8 0 0 11,5 16,4 15,9 15,7 43,8 48,8 90,2 219,5 326,7 500,6 846,9 1 345,6 2 206,6 4 217,4 7 079,4 10 662,4 14 807,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 3,3 0 7 12 70,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,3 11,6 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,1 0 7,6 13,5 12,4 8 53,2 57,6 83,9 132 70,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,6 2,5 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4 28 84 212,5 202,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,8 0 12 35,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 1,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4 7 24 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16,8 14 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 23,3 62,4 160,9 372 602,2 608,5
X. Nemoci dýchací soustavy 5,8 6 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 10 9,6 62,9 108 212,5 202,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,7 3,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 5 0 3,3 0 28 48 106,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 48 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 1,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,8 21 36 141,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,6 2,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 14,4 21 60 70,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 202,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,1 2,8 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 6,6 9,6 14 204 141,7 202,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 55,9 48,7 62,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,1 0 10,1 18,9 19,8 32 113 201,5 454,6 1 163,9 1 664,9 1 419,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 16,8 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 5 16,2 22,3 16 29,9 67,2 118,9 228 602,2 811,4
VI. Nemoci nervové soustavy 4,1 5,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 19,2 69,9 84 35,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,1 22,1 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 5 16,2 22,3 16 36,5 86,3 188,8 312 637,6 811,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 23,5 25,2 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 2,5 10,1 13,5 39,7 66,6 63,1 110,3 146,9 180 177,1 202,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 12 35,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 1,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 14 24 70,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,1 2,8 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 2,7 10 0 14 60 318,8 405,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 12 35,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,6 30,1 33 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 4,1 2,5 12,6 13,5 42,1 69,2 76,4 134,3 202,8 288 708,5 608,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30 25,2 34,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,5 17,7 18,9 22,3 39,9 106,3 105,5 251,8 324 425,1 811,4
péče celkem II. Novotvary 125,4 144,2 107,3 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 12,2 22,5 68,1 140,4 215,6 277 405,3 590 755,4 815,9 637,6 405,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 2,7 0 13,3 13,3 52,8 56 48 106,3 202,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22,6 17,9 27,2 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 2,5 5 10,8 7,4 18,6 66,4 86,3 160,9 348 602,2 1 419,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,5 21 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10,1 16,2 22,3 24 39,9 86,3 167,9 276 673 811,4
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 15,8 13,8 0 0 0 0 3,8 0 2,7 0 2,3 2 0 2,5 2,7 7,4 13,3 19,9 105,5 146,9 204 177,1 202,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 168,1 161,4 174,5 0 0 0 0 3,8 3,3 0 2,6 11,5 2 30,1 50,5 29,7 91,7 189,1 382,1 628,4 1 440,8 2 627,8 4 498,8 4 462,5
X. Nemoci dýchací soustavy 103,6 112,7 94,8 0 0 0 0 0 9,8 8 2,6 2,3 0 5 17,7 24,3 96,7 130,5 176,1 374,2 916,2 1 631,9 2 444,2 4 665,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 52,1 50,1 54,1 0 4,4 0 0 0 0 2,7 2,6 18,5 24,4 15 45,4 62,1 62 98,5 73,1 187,1 272,8 480 1 027,3 608,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 6 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 10,7 10 24 56 132 318,8 405,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,5 3,9 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 10 24 42 108 248 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34,3 28,7 39,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 2,5 2,5 2,7 19,8 16 86,4 134,3 349,7 576 779,3 1 419,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 2,1 1,3 168,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,7 0,3 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,2 33,6 26,9 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5 27 14,9 58,6 89,7 115,1 167,9 408 673 1 217,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39,3 39,9 38,7 0 0 0 0 3,8 0 2,7 10,5 0 6,1 2,5 5 18,9 17,3 47,9 79,7 95,9 272,8 815,9 1 027,3 1 014,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,3 7,4 5,4 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 5 18,9 5 21,3 13,3 19,2 7 48 35,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 671,5 677,4 665,8 252,4 8,8 0 0 11,5 16,4 15,9 18,4 46,1 59 95,2 247,3 375,3 584,9 964,1 1 571,5 2 628,7 5 063,6 8 843,3 13 673,4 17 647,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 47,3 58,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 31,6 56,1 53,4 64,7 80,6 127 104,3 181,3 168,8 163,9 666,7
II. Novotvary 67,2 80,1 54,6 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 5,8 17,4 41,4 57,1 62,8 65,6 79 100,6 138,4 153,8 207,5 111,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 43,8 45,3 42,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 23,8 0 63,3 33,6 88,5 71,4 28,2 76,9 1 000,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,4 36,3 38,2 0 0 0 0 0 21,7 0 0 0 0 7,9 14,1 24,7 12 25,5 69,2 53 75,7 112,9 131,6 545,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,4 13,1 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 16,9 0 0 37,5 27,8 57,7 62,5 85,7 58,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,8 12,2 15,8 0 0 0 0 9,2 0 10,5 0 5,3 4,1 0 3,5 3,5 8,6 15 12,5 54,4 55,9 60,6 95,2 500
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,3 48,9 62,9 0 0 0 0 15,6 15,2 0 7,9 19 3,1 24,2 27 11,2 24,1 30,4 40,2 52,5 91,7 136,7 238,8 293,1
X. Nemoci dýchací soustavy 75,7 73,3 78,6 0 0 0 0 0 27,8 23,6 8,8 6,6 0 12,2 36,5 36 91,5 82,3 75,3 122,5 199 251 259,4 400
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,9 24 30 0 5,7 0 0 0 0 3,1 2,7 14,1 17,4 9,9 24,7 26,3 24,2 35,7 20,4 43,7 50,9 94,7 178,1 115,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,6 20 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 0 9,3 32 26,3 48,5 90,9 148,9 290,3 250
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 1,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,4 6,3 8,5 32,4 71,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,6 22,6 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,5 1,5 1,7 10,2 6,5 26,9 36,9 92,7 115 138,5 350
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,2 22,5 19,5 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,2 6 4 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,2 45,4 32 0 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10,3 42 18 55,7 58,3 54,9 56,1 103,7 179,2 263,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,4 18,4 20,7 0 0 0 0 2,2 0 2,2 6,7 0 4,6 2 3,4 11,6 8,1 24,6 30,8 28,9 63,9 104,5 119,6 105,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 2,7 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 4,1 10,2 2,3 8 4,4 3,1 3,5 31,7 43,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 31,9 24,9 2 0,6 0 0 1,1 1,5 1 0,8 2,9 4,1 7,1 15,2 17,8 23 31,5 38,4 52,4 88,1 127,3 185 281,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 39 14,9 57,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 58,8 0 35,7 33,3 142,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 188 172,8 203,1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 666,7 0 333,3 294,1 113,6 60 222,2 169 244,9 220 200 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 62,5 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56,5 52,2 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,4 49,4 88,6 142,9 142,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30,3 29,9 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 76,9 0 45,5 111,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23,6 28,3 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 26,3 76,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 60,4 62,8 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,4 34,3 53,3 61,3 83,6 120,6 136,4
X. Nemoci dýchací soustavy 38,8 37 40,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,4 22,4 15,3 57,3 61,6 83,3 71,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 47,1 70,4 30,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 74,1 0 26,3 0 65,6 78,4 125 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56,1 18,2 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 444,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,2 11 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 3 9,5 14,6 70,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48,7 67,2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 61,2 41,7 76,9 71,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,8 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,5 23,2 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 10 17,5 13,1 9,3 78 36,4 52,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48,8 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42,3 47,6 39,1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 33,9 0 24,8 26,3 16,6 15,7 33 33,3 42,5 73,2 84,5 79,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 27,6 42,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,6 7 23,9 39,8 40,8 65,7 126,1 171,7 267,6 515,2 800
VI. Nemoci nervové soustavy 184,6 245,9 130,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 160 270,3 368,4 333,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 35 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,6 7 23,8 38,3 38,7 67,5 130,4 198,5 288,9 500 800
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 850,9 911,4 792,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 500 800 833,3 727,3 961,5 1 000,0 920 777,8 833,3 1 000,0 500
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 103,4 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 500 1 000,0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 500 0 571,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 41 26,8 60,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,3 333,3 1 000,0 400 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 97,6 58 148,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 34,5 25,6 63,8 0 90,9 454,5 750 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 22,6 27,4 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 333,3 1 000,0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,5 0 11,2 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,1 80,7 85,3 0 0 0 0 0 0 0 22,2 0 32,8 12,8 35,5 26,7 66,4 76 69,9 102,9 195,9 328,8 645,2 600
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,2 45,8 57,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 30,6 63,1 50,7 60,4 73,5 120,8 94,4 162,9 146,7 160 571,4
péče celkem II. Novotvary 87,9 100,4 75,8 0 0 0 0 0 0 0 0 25,8 17 19,3 54,3 68,5 77,9 84,2 102,3 126,7 174,8 199,4 264,7 166,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45,5 48,5 42,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,2 23,3 0 61,7 32,5 92,4 65 54,1 71,4 1 000,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,2 37,6 41,9 0 0 0 0 0 21,7 0 0 0 0 7,9 13,6 23,7 11,2 23,1 60,6 55 69,1 108,6 142,9 388,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,9 23,4 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,1 9,8 15,8 27,9 37 52,9 101,7 142 178,3 322 571,4
VI. Nemoci nervové soustavy 21,2 20,1 22,5 0 0 0 0 8,8 0 10,2 0 5,1 3,7 0 3,3 3,1 7,5 12,9 15,3 67,3 93,8 116,4 122 250
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 56,3 50 63,5 0 0 0 0 15,6 14,9 0 7,9 18,7 3,1 23,5 27,2 10,8 23,2 30,2 40,1 51,9 86,9 127,3 220,5 268,3
X. Nemoci dýchací soustavy 71,1 69 73,6 0 0 0 0 0 27,8 23,4 8,7 6,4 0 11,3 33,5 31,5 79,6 76,2 65,5 104,6 169,5 208,9 221,2 333,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,6 25,2 30,2 0 5,7 0 0 0 0 3 2,7 13,9 17,2 9,8 24,2 28,3 25,6 34,5 21,6 41,4 52,1 92,8 170,6 100
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27,6 19,8 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 8,9 28,2 22,9 41 87 196,4 257,1 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 2,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,5 4,8 8,6 22,3 70 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,8 24,4 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,5 1,5 1,7 10,1 6,3 28 38,6 86,4 109,3 137,5 291,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,2 22,5 19,5 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 6 3,9 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,2 43,2 30,3 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 10,1 40,7 17,1 52,8 54,1 48,8 49,7 91,4 140,7 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 18,4 21,8 0 0 0 0 2,2 0 2,1 8,8 0 4,4 1,9 3,2 10,7 8,7 22,2 28,2 25,3 48 94,4 90,1 87,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 2,9 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 3,9 9,7 2,1 7,2 3,9 5,3 3 28,6 40 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,1 33,7 27,2 2 0,6 0 0 1 1,4 0,9 0,9 2,9 4,6 6,8 15,6 18,6 24,2 31,9 39,2 52,5 83,7 120,3 171,6 243,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)