8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 136 59 77 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 11 7 11 14 24 30 18 11 1
II. Novotvary 483 280 203 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 7 15 40 61 75 77 78 68 36 13 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 3 3 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66 29 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 6 8 12 19 4 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45 23 22 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 2 4 7 5 6 8 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 834 380 454 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 7 14 23 54 62 104 137 169 159 75 17
X. Nemoci dýchací soustavy 408 233 175 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 7 7 9 24 45 47 64 80 76 36 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 241 125 116 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 17 10 23 23 27 37 31 34 20 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 3 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 8 4 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 142 57 85 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 3 14 17 18 36 29 13 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100 58 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 9 8 12 20 16 21 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 136 76 60 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 7 10 6 8 17 31 30 15 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25 11 14 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 5 4 1 3 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 694 1 362 1 332 18 1 1 0 0 1 4 7 14 29 43 63 116 203 267 333 416 500 440 204 34
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 5 4 4 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 174 105 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 10 24 27 24 27 31 18 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 8 11 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 7 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 249 106 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 16 24 35 67 61 28 5
X. Nemoci dýchací soustavy 97 57 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 10 12 27 26 16 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 57 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 7 6 10 9 8 5 4 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 4 13 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 7 4 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 18 19 8 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 4 8 8 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 81 39 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9 10 18 16 18 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 909 438 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 15 22 51 66 110 119 210 198 97 15
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 109 35 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 10 9 17 19 27 15 1
VI. Nemoci nervové soustavy 27 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 4 9 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136 44 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 13 11 23 23 36 18 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 144 78 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 23 17 23 27 23 12 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 8 6 6 3
X. Nemoci dýchací soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 194 96 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 24 21 27 37 31 21 14 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 158 71 87 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 2 12 8 11 17 27 35 22 15 2
péče celkem II. Novotvary 801 463 338 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 13 24 57 108 119 124 132 122 66 20 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 5 3 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 103 47 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 9 9 13 20 30 8 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 128 41 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 12 10 17 24 33 17 1
VI. Nemoci nervové soustavy 99 46 53 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 3 8 15 17 12 24 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 114 495 619 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 7 18 26 61 79 128 178 244 226 109 25
X. Nemoci dýchací soustavy 508 292 216 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 7 7 10 27 48 57 76 107 103 53 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 301 155 146 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 20 12 30 30 38 46 39 40 24 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 51 13 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 4 9 16 10 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 46 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 7 3 15 8 5 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 208 79 129 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 4 16 23 27 54 48 21 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 134 76 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 10 9 18 24 24 29 7 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 217 115 102 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 9 12 8 17 27 49 46 33 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28 13 15 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 6 4 1 5 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 933 1 940 1 993 18 1 1 0 0 1 4 7 14 32 50 85 147 284 367 481 595 764 695 333 54
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,5 20,6 26,9 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 1 0,7 3,8 2,4 3,8 4,9 8,4 10,5 6,3 3,8 0,3
II. Novotvary 168,8 97,8 70,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,4 1 2,4 5,2 14 21,3 26,2 26,9 27,3 23,8 12,6 4,5 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,3 2,8 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,4 1 1 0 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,1 10,1 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,4 2,4 2,1 2,8 4,2 6,6 1,4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,7 8 7,7 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0 0,3 1 0 0,7 0,7 1,4 2,4 1,7 2,1 2,8 1,4 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 291,4 132,8 158,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 3,5 2,4 4,9 8 18,9 21,7 36,3 47,9 59 55,6 26,2 5,9
X. Nemoci dýchací soustavy 142,6 81,4 61,1 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 1 2,4 2,4 3,1 8,4 15,7 16,4 22,4 28 26,6 12,6 1,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 84,2 43,7 40,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 2,1 3,1 5,9 3,5 8 8 9,4 12,9 10,8 11,9 7 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,6 1 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,7 1,7 1 2,1 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,4 3,5 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0,3 1 0,7 2,8 1,4 0,7 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 49,6 19,9 29,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 2,1 1 4,9 5,9 6,3 12,6 10,1 4,5 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,5 2,1 1,4 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,9 20,3 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1 1,4 3,1 2,8 4,2 7 5,6 7,3 1,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,5 26,6 21 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,7 1 0,3 2,4 3,5 2,1 2,8 5,9 10,8 10,5 5,2 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,7 3,8 4,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0,3 0,3 0,3 1,7 1,4 0,3 1 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 941,3 475,9 465,4 6,3 0,3 0,3 0 0 0,3 1,4 2,4 4,9 10,1 15 22 40,5 70,9 93,3 116,3 145,3 174,7 153,7 71,3 11,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,7 4,2 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 1 1 1,7 1,4 1,4 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 60,8 36,7 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1 2,1 3,5 8,4 9,4 8,4 9,4 10,8 6,3 0,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 0,7 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,7 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,9 6,3 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 1 1,7 2,8 3,8 1,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 0,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0 1 1 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,9 3,5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,4 0,7 0,7 2,4 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 87 37 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,4 5,6 8,4 12,2 23,4 21,3 9,8 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 33,9 19,9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 0,7 3,5 4,2 9,4 9,1 5,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,9 9,8 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1 0,7 2,4 2,1 3,5 3,1 2,8 1,7 1,4 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,2 3,5 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 1,7 0,7 1,4 4,5 1,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,7 2,1 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,4 0,3 2,4 1,4 1 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,1 7,7 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 2,1 3,1 6,3 6,6 2,8 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,5 6,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 1,4 2,8 2,8 1 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,3 13,6 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0,7 3,1 3,5 6,3 5,6 6,3 0,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,7 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 317,6 153 164,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5,2 7,7 17,8 23,1 38,4 41,6 73,4 69,2 33,9 5,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38,1 12,2 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,7 2,1 3,5 3,1 5,9 6,6 9,4 5,2 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 9,4 3,1 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7 2,1 1,4 3,1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47,5 15,4 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,7 2,1 4,5 3,8 8 8 12,6 6,3 0,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 50,3 27,3 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2,4 8 5,9 8 9,4 8 4,2 1,7 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,5 1,4 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,7 1,4 0 0 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,8 3,1 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 2,1 2,8 2,1 2,1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,3 0,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67,8 33,5 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,7 2,4 8,4 7,3 9,4 12,9 10,8 7,3 4,9 1,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,2 24,8 30,4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 1 0,7 4,2 2,8 3,8 5,9 9,4 12,2 7,7 5,2 0,7
péče celkem II. Novotvary 279,9 161,8 118,1 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,4 1,7 4,5 8,4 19,9 37,7 41,6 43,3 46,1 42,6 23,1 7 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,7 3,5 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,1 1 1,7 1 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 16,4 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,1 3,1 3,1 4,5 7 10,5 2,8 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44,7 14,3 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 1 2,4 4,2 3,5 5,9 8,4 11,5 5,9 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 34,6 16,1 18,5 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0 0,3 1 0,3 0,7 1 2,8 5,2 5,9 4,2 8,4 3,5 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 389,2 172,9 216,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 3,5 2,4 6,3 9,1 21,3 27,6 44,7 62,2 85,3 79 38,1 8,7
X. Nemoci dýchací soustavy 177,5 102 75,5 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 1 2,4 2,4 3,5 9,4 16,8 19,9 26,6 37,4 36 18,5 1,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 105,2 54,2 51 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 2,4 3,1 7 4,2 10,5 10,5 13,3 16,1 13,6 14 8,4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,8 4,5 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,7 1,7 1,4 3,1 5,6 3,5 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,1 5,6 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1 0,7 2,4 1 5,2 2,8 1,7 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72,7 27,6 45,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 2,1 1,4 5,6 8 9,4 18,9 16,8 7,3 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,5 2,1 1,4 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0,7 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,8 26,6 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1,4 1,7 3,5 3,1 6,3 8,4 8,4 10,1 2,4 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 75,8 40,2 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,7 1 1 3,1 4,2 2,8 5,9 9,4 17,1 16,1 11,5 2,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,8 4,5 5,2 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0,3 0,3 0,3 2,1 1,4 0,3 1,7 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 374,1 677,8 696,3 6,3 0,3 0,3 0 0 0,3 1,4 2,4 4,9 11,2 17,5 29,7 51,4 99,2 128,2 168,1 207,9 266,9 242,8 116,3 18,9
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,9 40,2 43,2 0 0 0 0 0 0 18,5 0 0 24,4 37,5 21,5 73,3 46,4 51,9 69,7 108,1 137 126,8 174,6 166,7
II. Novotvary 60,1 68,8 51,1 0 0 0 0 0 0 0 15,2 29,8 8,3 15,9 25 55,4 59,1 58,5 74 87,7 103,3 130,9 203,1 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18,3 19 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 69,3 22,2 23,4 0 50 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,8 22,2 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 25,4 24,7 21 33,2 48,2 96,9 50,6 125
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 3,8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 9,3 0 0 0 0 35,1 42,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,1 12,2 14,3 0 0 10,8 0 0 0 0 7,6 0 4 12,9 0 6,5 5,8 13,2 24,6 19,8 35,5 73,4 181,8 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,9 43,4 59,4 0 0 0 0 0 0 10,2 0 7,5 26,7 14,6 20,3 22,3 31,8 25,1 39,6 59,7 77,2 121,3 175,6 265,6
X. Nemoci dýchací soustavy 53,9 55,7 51,7 3,3 0,8 0 0 0 7,2 6,9 6,6 0 16,2 42,2 37,4 30,8 50,7 84,6 79 112,5 132,2 161,7 189,5 238,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,5 21,5 21,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,1 9,3 14,6 23,7 12,1 22 21,7 28,1 43,4 40,3 80,4 133,3 41,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,5 4 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 17,4 58,1 56,6 222,2 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 2,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2 1 3,4 3 19,3 23,8 44,4 500
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,2 17,2 12,7 8,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,2 1,4 1,3 9,2 3,4 14,2 20,3 26,9 69 83,8 93,5 76,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 17,1 14,7 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 3,3 0 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,3 26,7 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 6,1 6,4 14,8 15 25,9 18,5 30,2 46,9 37,6 86,1 43,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 12,5 13,7 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 3,2 5,3 1,5 10,5 13,4 8,8 12,5 29,7 50 69,4 83,3 137,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 1,6 1,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 3,9 1,7 1,5 1,2 4,8 4,7 1,6 10,6 8,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,4 25,7 19,9 2,5 0,3 0,3 0 0 0,3 0,6 0,9 1,9 4,9 8,6 10,2 16,3 21,9 24,7 33,2 47,9 66,8 98 132,9 173,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 184,9 266,7 135,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 300 103,4 192,3 200 363,6 500
nemocných (LDN) II. Novotvary 387,5 383,2 394,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 428,6 500 476,2 489,8 397,1 272,7 375 392,4 439 400 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 189,2 133,3 227,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 181,8 333,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 111,4 142,9 92,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 100 64,5 73,2 80,6 140,4 177,4 125 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 100 40,8 147,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 111,1 0 150 214,3 666,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 66,9 86,2 50,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 0 76,9 51,3 44,4 225,8 250 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 142,9 153 136,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 111,1 84,3 92,5 122,4 118,2 157,6 170,4 207,4 277,8
X. Nemoci dýchací soustavy 119 132,6 103,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 43,5 23,3 85,5 106,2 158,8 195,5 285,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 150 170,7 134,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 166,7 117,6 200 166,7 222,2 200 109,6 87,7 121,2 500
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 248,1 212,8 268,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 214,3 277,8 117,6 222,2 406,3 307,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,5 13,5 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 5,6 15,2 3,2 25,6 21,2 58,8 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 200 173,2 216,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 76,9 139,5 152,5 260,9 267,6 258,1 428,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 130,4 211,8 89,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 83,3 76,9 47,6 172,4 108,1 145,5 156,9 150 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 75,8 104 60,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 46,5 32,8 21,7 64,3 64,5 85,7 81,2 202,2 153,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65,2 83,3 45,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 222,2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 117,7 144,8 100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,8 31,9 78,1 73,6 96,8 84 103 94,1 136,3 156 200,4 205,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34,2 19,6 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 6,9 7,2 25 53,8 68,2 173,5 159,7 293,5 365,9 166,7
VI. Nemoci nervové soustavy 200 157,9 230,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428,6 100 187,5 121,2 409,1 500 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40,9 23,9 61,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 6,8 7 24,4 67,4 71,4 176,9 151,3 315,8 383 142,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 822,9 847,8 795,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 600 875 821,4 708,3 793,1 931 1 000,0 800 714,3 500
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 400 500 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 75,8 49,4 117,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 0 100 200 400 0 0 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139 68,7 239,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 0 30,3 0 206,9 444,4 461,5 750 600
X. Nemoci dýchací soustavy 28,6 34,5 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 500 500 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 166,7 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 113,1 119,9 107,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 49 47,6 110,1 88,6 102,3 206,7 260,5 420 583,3 571,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 46,8 46,9 46,7 0 0 0 0 0 0 18,5 0 0 24,4 36,6 20,6 77,9 50,3 50 79,8 107,1 142,3 135,8 202,7 250
péče celkem II. Novotvary 92,4 104,3 79,9 0 0 0 0 0 0 0 15,2 29,7 13,7 28,8 39 75,9 97,3 86,7 107,2 133,3 160,5 199,4 263,2 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,5 22,9 25,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,7 85,7 20,5 36 27,5 50 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,5 32,8 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4 30,3 28,7 27,5 42,9 65,1 116,3 72,1 71,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26,8 15,6 40,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7,1 7,5 20,1 47,6 49,5 105,6 122,4 214,3 320,8 125
VI. Nemoci nervové soustavy 25,1 21,5 29,4 0 0 10,6 0 0 0 0 7,1 0 3,7 12,2 3,6 5,9 7,8 23,1 40,9 50,9 48 148,1 294,1 166,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 60,7 51,7 70,5 0 0 0 0 0 0 10,2 0 7,4 26,1 14,3 24,7 24,1 33,7 29,5 44,8 67,9 92,7 134,4 191,2 287,4
X. Nemoci dýchací soustavy 59,8 62,5 56,5 3,3 0,8 0 0 0 7,2 6,9 6,5 0 15,5 38,9 35,2 31,2 49,7 77,3 79,5 111,1 138,1 170,2 213,7 178,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 25,9 26 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,1 10,8 14,4 27,2 14,2 27,8 27,4 37,8 51,2 46,3 83,2 131,1 107,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30,8 16,1 44,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 37,3 40,3 30,3 85,7 188,2 250 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,3 3,6 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,5 1,5 5,6 2,9 20,9 22,2 51,5 222,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,1 22,9 18,7 8,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,2 1,4 1,3 9,2 4,5 15,7 26,2 37,1 91,4 115,1 123,5 200
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16,1 17,1 14,7 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,6 6,5 0 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,1 33,7 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 6 6,4 19,1 17,9 27,7 19,8 42,1 51,8 50 98,3 62,5 76,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,6 17,7 19,7 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 3,1 5,1 4,3 12,4 14,6 10 21,3 36,4 57,9 71,9 121,3 142,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 1,9 1,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 3,8 1,7 1,4 1,1 5,4 4,3 1,5 15,7 8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,6 33 26,9 2,5 0,3 0,3 0 0 0,3 0,6 0,9 1,8 5,1 9,2 12,6 18,7 27,7 30,5 41,7 58 82,1 117,3 159,3 190,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)