8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 63 74 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 2 9 9 13 23 13 37 15 8 1 137
II. Novotvary 279 217 0 1 2 0 0 0 2 0 6 5 12 20 32 76 75 84 83 54 36 6 2 496
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7 7 6 3 0 27
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 2 4 11 12 9 6 1 54
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 9
VI. Nemoci nervové soustavy 21 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 6 4 2 6 6 1 0 40
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 413 470 0 0 1 0 0 0 1 2 3 6 4 12 28 46 66 101 128 193 183 94 15 883
X. Nemoci dýchací soustavy 181 121 0 2 0 0 0 2 0 1 1 4 6 6 3 22 29 41 37 58 57 30 3 302
XI. Nemoci trávicí soustavy 121 111 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 11 7 22 18 32 28 27 33 31 13 2 232
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 6 1 4 2 22
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 3 0 0 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 10 8 20 30 24 12 0 115
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35 44 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 8 8 12 14 10 10 7 1 79
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63 51 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3 4 5 2 11 14 13 26 17 13 0 114
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 8 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 4 3 4 5 1 2 0 0 0 27
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 307 1 256 15 3 3 3 2 3 4 8 19 28 43 61 117 199 264 329 362 478 398 197 27 2 563
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 8 4 4 0 25
nemocných (LDN) II. Novotvary 121 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 13 26 35 35 32 31 18 4 2 205
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 14 15 16 2 59
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 2 0 12
VI. Nemoci nervové soustavy 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 7 5 4 0 24
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 107 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 10 20 29 73 73 38 8 266
X. Nemoci dýchací soustavy 53 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 14 14 21 26 6 1 95
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 7 8 3 10 8 4 0 53
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 2 6 4 1 0 26
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 2 1 1 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 8 14 8 5 2 42
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 9 2 1 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 6 9 18 31 12 1 88
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 452 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11 21 61 76 103 117 213 206 100 18 937
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 8 13 12 22 20 7 1 93
VI. Nemoci nervové soustavy 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 5 13 16 3 1 46
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 59 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 4 9 16 17 35 36 10 2 139
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
II. Novotvary 57 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 9 10 14 17 19 17 17 4 0 112
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 7 8 4 1 26
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 70 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 9 12 15 18 26 26 28 10 1 150
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 78 85 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 2 9 9 13 27 17 46 19 12 1 163
péče celkem II. Novotvary 457 356 0 1 2 0 0 0 2 0 6 8 19 24 54 112 124 136 134 102 71 14 4 813
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 8 8 7 4 0 33
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5 3 6 19 26 25 22 3 114
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52 64 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 3 2 12 17 13 25 21 10 1 116
VI. Nemoci nervové soustavy 59 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 8 8 10 12 10 26 29 8 1 117
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 528 647 0 0 1 0 0 0 1 2 3 6 4 14 29 59 76 121 162 273 264 136 24 1 175
X. Nemoci dýchací soustavy 234 163 0 2 0 0 0 2 0 1 1 4 7 6 3 28 35 55 51 79 83 36 4 397
XI. Nemoci trávicí soustavy 154 131 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 11 10 25 25 39 36 30 43 39 17 2 285
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 5 6 12 5 5 2 48
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5 7 5 2 1 25
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 10 9 28 44 32 17 2 157
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42 59 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 8 10 14 15 15 19 9 2 101
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 103 99 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 4 5 5 4 18 20 22 44 48 25 1 202
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20 9 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 4 3 4 5 2 2 1 0 0 29
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 888 1 901 15 3 3 3 2 3 4 8 20 31 56 77 151 276 364 466 522 752 668 317 48 3 789
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 22 24,7 0 0 0 0 3,7 0 0 0 2 6,8 5,1 5,2 22,3 22,2 36,5 86,9 68,5 254,8 197,3 327,5 349,7 23,4
II. Novotvary 97,3 72,5 0 4,3 6,7 0 0 0 5,1 0 12,2 11,3 30,7 51,7 79,4 187,4 210,5 317,5 437,3 371,8 473,4 245,6 699,3 84,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5,6 3,8 36,9 48,2 78,9 122,8 0 4,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2,6 2,5 12,3 5,6 15,1 57,9 82,6 118,4 245,6 349,7 9,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,3 2,6 2,6 0 0 2,8 11,3 0 6,9 0 0 0 1,5
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 6,3 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 2,3 2,6 2,6 14,9 12,3 16,8 15,1 10,5 41,3 78,9 40,9 0 6,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 144,1 157,1 0 0 3,3 0 0 0 2,6 4,9 6,1 13,5 10,2 31 69,5 113,4 185,2 381,8 674,3 1 328,8 2 406,6 3 847,7 5 244,8 150,7
X. Nemoci dýchací soustavy 63,2 40,4 0 8,7 0 0 0 5,4 0 2,5 2 9 15,4 15,5 7,4 54,3 81,4 155 194,9 399,3 749,6 1 228,0 1 049,0 51,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 42,2 37,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 8,2 6,8 28,2 18,1 54,6 44,4 89,8 105,8 142,2 227,2 407,7 532,1 699,3 39,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 11,2 0 21,1 41,3 13,2 163,7 699,3 3,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,6 0 2,5 0 3,8 10,5 20,7 39,5 0 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,7 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,8 9,9 7,4 28,1 30,2 105,4 206,6 315,6 491,2 0 19,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 2,7 215,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,2 14,7 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2 0 5,1 5,2 5 19,7 22,5 45,4 73,8 68,9 131,5 286,5 349,7 13,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 17 0 0 0 7,6 3,7 2,7 0 0 2 2,3 7,7 10,3 12,4 4,9 30,9 52,9 68,5 179 223,6 532,1 0 19,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,6 2,7 36 0 0 0 0 0 2,6 2,5 2 4,5 0 2,6 9,9 7,4 11,2 18,9 5,3 13,8 0 0 0 4,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 456 419,8 269,7 13 10 11,4 7,4 8,2 10,3 19,7 38,8 63,2 110,1 157,6 290,3 490,8 740,9 1 243,6 1 907,1 3 291,1 5 234,1 8 063,9 9 440,6 437,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 15,1 21,1 55,1 52,6 163,7 0 4,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 42,2 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 12,8 7,8 32,3 64,1 98,2 132,3 168,6 213,4 236,7 163,7 699,3 35
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,8 5,3 6,9 13,2 40,9 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,3 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,8 7,6 42,1 96,4 197,3 654,9 699,3 10,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 2,5 0 8,4 3,8 5,3 6,9 13,2 81,9 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 5,6 15,1 5,3 48,2 65,8 163,7 0 4,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,3 53,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,5 29,6 28,1 75,6 152,8 502,6 960 1 555,5 2 797,2 45,4
X. Nemoci dýchací soustavy 18,5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 14,8 16,8 52,9 73,8 144,6 341,9 245,6 349,7 16,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 11,5 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 7,4 17,3 19,6 30,2 15,8 68,9 105,2 163,7 0 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,6 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9,9 8,4 18,9 10,5 41,3 52,6 40,9 0 4,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 15,8 27,5 26,3 40,9 349,7 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7,4 0 3,8 42,1 96,4 105,2 204,7 699,3 7,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 7,6 5,3 34,4 118,4 81,9 349,7 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 4,9 19,6 22,7 47,4 123,9 407,7 491,2 349,7 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 13,2 0 0 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 157,7 162,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 25,6 28,4 52,1 150,4 213,3 389,3 616,4 1 466,5 2 709,1 4 093,3 6 293,7 159,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,3 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 10,3 5 4,9 22,5 49,1 63,2 151,5 263 286,5 349,7 15,9
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,9 2,8 11,3 26,3 89,5 210,4 122,8 349,7 7,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20,6 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 10,3 9,9 9,9 25,3 60,5 89,6 241 473,4 409,3 699,3 23,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0,2
II. Novotvary 19,9 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,1 2,6 22,3 24,7 39,3 64,3 100,1 117 223,6 163,7 0 19,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 0 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 40,9 0 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,8 3,8 10,5 0 26,3 0 0 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 26,3 48,2 105,2 163,7 349,7 4,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,9 0 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,4 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,1 2,6 22,3 29,6 42,1 68 137 179 368,2 409,3 349,7 25,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 27,2 28,4 0 0 0 0 3,7 0 0 0 2 6,8 7,7 5,2 22,3 22,2 36,5 102,1 89,6 316,7 249,9 491,2 349,7 27,8
péče celkem II. Novotvary 159,5 119 0 4,3 6,7 0 0 0 5,1 0 12,2 18,1 48,7 62 134 276,2 348 514,1 705,9 702,3 933,7 573,1 1 398,6 138,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,6 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 5,6 7,6 42,1 55,1 92,1 163,7 0 5,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,3 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 2,6 5 12,3 8,4 22,7 100,1 179 328,8 900,5 1 049,0 19,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,1 21,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 2,3 7,7 15,5 7,4 4,9 33,7 64,3 68,5 172,1 276,2 409,3 349,7 19,8
VI. Nemoci nervové soustavy 20,6 19,4 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 2,3 5,1 2,6 19,8 19,7 28,1 45,4 52,7 179 381,4 327,5 349,7 20
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 184,2 216,2 0 0 3,3 0 0 0 2,6 4,9 6,1 13,5 10,2 36,2 71,9 145,5 213,3 457,4 853,4 1 879,6 3 471,9 5 566,9 8 391,6 200,6
X. Nemoci dýchací soustavy 81,6 54,5 0 8,7 0 0 0 5,4 0 2,5 2 9 17,9 15,5 7,4 69,1 98,2 207,9 268,7 543,9 1 091,5 1 473,6 1 398,6 67,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 53,7 43,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 8,2 6,8 28,2 25,8 62 61,7 109,5 136,1 158 296,1 512,9 695,9 699,3 48,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 12,3 19,6 18,9 31,6 82,6 65,8 204,7 699,3 8,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5,2 0 2,5 0 3,8 26,3 48,2 65,8 81,9 349,7 4,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 31,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,8 12,4 14,8 28,1 34 147,5 302,9 420,8 695,9 699,3 26,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 2,7 215,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,7 19,7 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2 0 5,1 5,2 5 19,7 28,1 52,9 79 103,3 249,9 368,4 699,3 17,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,9 33,1 0 0 0 7,6 3,7 2,7 0 0 2 2,3 10,2 12,9 12,4 9,9 50,5 75,6 115,9 302,9 631,2 1 023,3 349,7 34,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 3 36 0 0 0 0 0 2,6 2,5 2 4,5 0 2,6 9,9 7,4 11,2 18,9 10,5 13,8 13,2 0 0 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 658,7 635,3 269,7 13 10 11,4 7,4 8,2 10,3 19,7 40,8 70 143,4 198,9 374,6 680,7 1 021,6 1 761,4 2 750,0 5 177,6 8 784,9 12 975,8 16 783,2 646,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,7 42,4 0 0 0 0 5,2 0 0 0 11,1 41,1 25 17,5 65,2 51,4 63,7 98,3 62,8 177,9 109,5 181,8 250 41,6
II. Novotvary 58,2 45 0 20 40,8 0 0 0 18,2 0 28,3 13,4 22,1 32,2 34,4 59,9 45,3 59,8 81 81,4 130 125 333,3 51,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28,9 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0 15,2 10 55,1 51,1 88,2 85,7 0 27,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19,1 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 0 5,6 4,5 19,2 6,5 15,8 47 50,4 58,1 82,2 142,9 18
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,1 5,6 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6,8 8,1 8,8 0 0 11,9 45,5 0 19,6 0 0 0 5,9
VI. Nemoci nervové soustavy 11,8 12,6 0 0 0 11,8 0 0 0 0 0 4,7 4,8 4 22,1 16,7 20,5 14,9 9,5 35,5 72,3 47,6 0 12,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 47,7 58,7 0 0 33,3 0 0 0 12,5 16,5 10,9 17,3 9,3 16,9 23,7 25,2 28,5 42,9 54,5 81,4 118,4 196,7 348,8 53
X. Nemoci dýchací soustavy 44,7 36,7 0 1,5 0 0 0 12,4 0 7,2 5,3 25,6 42,6 30,8 10 45,3 59,3 78,4 74,7 105,8 146,2 245,9 300 41,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,8 20 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,8 4,7 18,8 9,7 24,9 17,6 29 29,7 30,8 42 60,5 77,8 153,8 20,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,7 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 26,8 0 44,9 78,9 27 129 1 000,0 14,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 1,3 0 0,9 0 0,9 2,6 6,6 17,8 0 0 1,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,5 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4 5,7 3,7 10,2 9,5 28,8 53 83,3 120 0 11,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14,5 37,6 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 3,4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 3,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,2 14,5 0 0 0 0 0 0 0 13,4 6,5 0 10,3 9,9 7,2 21,1 17,4 24,2 29,7 20 39,4 83,3 111,1 14,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,1 10,7 0 0 0 5,3 1,9 1,8 0 0 1,8 1,7 5,1 6 6,8 2,6 14,2 20,5 18,7 33,7 32,6 57,3 0 10,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,2 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0,5 2,3 0 1,8 6,3 3,5 4,2 6,4 1,9 5,7 0 0 0 1,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,7 18,5 2,5 0,8 1 1,4 0,6 0,8 0,7 1,1 2,7 5,2 8,5 10,1 15 20,6 23,5 32,1 40,7 60,1 86,3 131,3 201,5 21,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 274,5 137,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 235,3 210,5 210,5 200 285,7 0 190,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 441,6 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 312,5 214,3 393,9 530,6 448,7 454,5 351,6 360,5 391,3 571,4 1 000,0 409,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 222,2 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 250 166,7 166,7 166,7 333,3 0 193,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 124,1 186,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 27 51,3 140,4 205,9 227,3 313,7 666,7 161,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 120 93,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 83,3 125 0 250 90,9 90,9 90,9 66,7 250 0 105,3
VI. Nemoci nervové soustavy 133,3 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 74,1 88,9 24,4 189,2 185,2 333,3 0 94,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 154,2 143,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 22,2 110,1 74,1 117,6 106,2 152,7 182,5 265,7 381 147,4
X. Nemoci dýchací soustavy 203,8 177,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 157,9 98,4 194,4 184,2 198,1 313,3 230,8 333,3 191,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 215,7 93,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,3 250 318,2 194,4 170,2 71,4 147,1 103,9 160 0 144,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 216,2 129,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 444,4 176,5 172,4 111,1 206,9 210,5 200 0 172,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,4 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,3 0 0 0 0 11 15,1 14,2 27,8 333,3 8,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 157,9 165,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 136,4 0 47,6 205,1 200 131,1 312,5 500 162,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 86,4 108,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 95,2 25,6 92,6 200 153,8 1 000,0 100,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 133,3 70,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 52,6 0 38,5 72,9 59,4 56,3 80,4 165,8 171,4 166,7 90
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58,8 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 1 000,0 0 0 71,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 168,3 109,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9 112,4 71,4 78,9 127,9 104,3 111,8 101,5 137,9 172,4 232,6 400 131,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,7 13,2 7,9 9,3 51,3 96,3 123,7 184,9 246,9 225,8 1 000,0 28,3
VI. Nemoci nervové soustavy 243,2 259,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 333,3 100 136,4 138,9 236,4 457,1 428,6 1 000,0 252,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,7 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,7 13,1 15,4 18 54,2 101,9 127,8 201,1 310,3 256,4 1 000,0 40
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 43,5
II. Novotvary 838,2 785,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 500 333,3 1 000,0 714,3 777,8 850 826,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0 811,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 31,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 0 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 39,2 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 111,1 90,9 133,3 0 666,7 0 0 40,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 66,1 202,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 0 227,3 304,3 533,3 571,4 1 000,0 123,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 81,1 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 25,6 10,6 49,5 57,1 62,2 74,7 139 198,5 437,5 357,1 1 000,0 82,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 48,3 46,4 0 0 0 0 5,2 0 0 0 11 40 36,1 16,8 63,8 48,4 61,6 105,5 74,6 184 120,3 206,9 200 47,3
péče celkem II. Novotvary 89 69,5 0 20 40 0 0 0 18 0 28,3 20,9 33,7 37,6 55,6 84,1 70,8 90,5 117,6 133,2 208,8 237,3 500 79,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,5 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 14,5 15 19,2 60,2 55,9 94,6 105,3 0 32,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 5,4 8,5 17,9 8,7 20,5 65,3 84,7 112,1 177,4 300 33,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,1 28,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 1,8 2,3 6 14 8,1 6,3 47,4 80,2 87,2 137,4 164,1 178,6 500 23,4
VI. Nemoci nervové soustavy 28,4 31,8 0 0 0 11,4 0 0 0 0 0 4,3 9 3,8 25,6 23,5 29,6 34,7 33,1 97,4 195,9 195,1 333,3 30
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,7 70,3 0 0 33,3 0 0 0 12,5 16,5 10,9 17 9 18,7 23,3 29,9 30,6 47,4 61,3 95 134,6 216,6 369,2 62,9
X. Nemoci dýchací soustavy 53,1 45 0 1,4 0 0 0 12,4 0 7,2 5,3 25,6 47,9 29,4 9 52,5 61,7 90,2 88,2 118,8 174 240 307,7 49,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,8 22,8 0 0 0 0 0 0 0 2,3 6,7 4,7 18,5 13,6 28 23,9 34,2 36,4 32,6 50,4 66,2 88,5 153,8 24,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30,8 26,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 42,4 41,9 37 56,1 114,3 89,3 138,9 1 000,0 28,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 2,3 0 0,8 0 0,7 4,6 9,4 16 26 142,9 2,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,7 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4 7,1 7,2 10 10,5 38,1 69,2 91,7 146,6 142,9 15,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14,5 37,6 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 3,3 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 3,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,5 18,5 0 0 0 0 0 0 0 13,2 6,5 0 10,2 9,6 7,1 20,2 20,4 27 29,4 27,1 63,5 92,8 200 18,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,7 17,8 0 0 0 5,3 1,9 1,8 0 0 1,8 1,7 6,5 7,2 6,3 4,7 20,4 24,9 25,2 43,3 66,5 82,5 41,7 16,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,2 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0,5 2,3 0 1,8 6 3,3 4 5,9 3,4 5,3 9,2 0 0 1,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,4 25,4 2,5 0,8 1 1,3 0,6 0,8 0,6 1 2,6 5,4 10,1 11,6 17,8 26,1 29,4 40,3 50,4 76,7 111,6 158,7 263,7 28,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)