8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 162 79 83 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 3 5 19 23 23 33 31 11 5
II. Novotvary 488 290 198 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 10 32 67 70 106 71 61 35 18 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 85 40 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 4 11 18 15 10 10 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 19 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 6 6 4 5 4 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 750 362 388 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 9 18 26 56 90 116 154 166 87 20
X. Nemoci dýchací soustavy 459 246 213 0 1 0 1 0 0 2 1 3 1 2 6 10 16 33 57 67 71 127 48 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 168 74 94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 7 15 18 17 16 30 24 21 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 2 8 5 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 6 7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 111 52 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 6 12 16 18 30 20 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 66 36 30 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 7 5 7 9 13 10 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 167 79 88 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 3 7 4 9 7 8 20 26 42 27 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27 20 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 4 2 3 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 593 1 328 1 265 6 1 1 3 2 4 4 3 9 15 30 47 87 163 239 354 368 446 493 255 63
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 3 3 7 0 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 4 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 3 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 87 28 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 11 27 23 11 3
X. Nemoci dýchací soustavy 21 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 3 5 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 4 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 4 4 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 236 100 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 10 13 20 32 62 61 28 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69 37 32 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 4 3 6 8 5 6 13 11 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3 7 10 18 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 120 64 56 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 4 3 9 9 8 13 23 29 16 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 3 4 2 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 4 4 5 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 168 82 86 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 4 5 19 24 23 34 33 12 5
péče celkem II. Novotvary 532 312 220 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 10 33 73 78 110 77 68 44 19 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95 43 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 6 12 19 19 11 10 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89 48 41 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 5 3 6 11 6 7 17 15 14 0
VI. Nemoci nervové soustavy 103 50 53 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 5 7 11 15 17 25 13 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 839 392 447 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 9 18 29 57 99 127 181 190 98 23
X. Nemoci dýchací soustavy 481 262 219 0 1 0 1 0 0 2 1 3 1 3 6 10 16 34 62 72 74 133 49 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 174 78 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 7 17 19 17 16 31 25 22 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 2 10 6 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 8 8 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 121 57 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 7 12 17 21 34 20 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 78 43 35 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 7 6 7 13 15 14 5 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 187 86 101 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 3 7 4 9 8 8 23 33 46 31 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 23 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 4 2 5 2 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 974 1 506 1 468 6 1 1 3 2 5 5 3 11 15 35 51 94 183 265 385 417 535 588 301 68
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,8 31,3 32,4 0 0 0 0 0 0 3 0 5,4 2,4 2,9 11,8 9,3 14,6 58,4 86,9 129,6 267,8 425,9 457,2 1 288,7
II. Novotvary 95,9 114,8 77,3 0 0 0 0 0 0 0 3 5,4 11,9 26,1 29,4 99,4 195,8 215,1 400,7 400,1 495 480,9 748,1 257,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 11,3 11,3 16,2 13,7 41,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,7 15,8 17,6 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 6,2 23,4 12,3 41,6 101,4 121,7 137,4 415,6 1 288,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 6,1 0 0 8,1 0 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 7,5 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8,7 2,9 6,2 5,8 18,4 22,7 22,5 40,6 55 83,1 257,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 147,4 143,3 151,5 0 0 0 0 0 3,5 0 0 5,4 4,7 8,7 26,5 55,9 76 172,1 340,2 653,6 1 249,6 2 280,8 3 616,0 5 154,6
X. Nemoci dýchací soustavy 90,2 97,4 83,2 0 4,9 0 4 0 0 6,1 3 8,1 2,4 5,8 17,6 31,1 46,8 101,4 215,5 377,5 576,1 1 745,0 1 995,0 3 350,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 29,3 36,7 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,4 14,5 14,7 21,7 43,8 55,3 64,3 90,2 243,4 329,8 872,8 2 061,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 5,1 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 9,2 22,7 11,3 64,9 68,7 124,7 257,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 3,6 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,1 15,1 11,3 48,7 96,2 41,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,8 20,6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 2,9 6,2 5,8 18,4 45,4 90,2 146,1 412,2 831,3 515,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,4 0 0,8 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,4 0 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 14,3 11,7 0 0 0 0 0 3,5 0 3 0 2,4 2,9 2,9 15,5 20,5 15,4 26,5 50,7 105,5 137,4 166,3 257,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,8 31,3 34,4 0 0 3,7 4 8,5 3,5 3 0 0 4,7 8,7 20,6 12,4 26,3 21,5 30,2 112,7 211 577,1 1 122,2 1 546,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,3 7,9 2,7 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,9 6,2 8,8 18,4 15,1 11,3 24,3 13,7 41,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 509,8 525,9 493,9 112,2 4,9 3,7 12 8,5 14,2 12,1 9,1 24,3 35,6 86,9 138,2 270,2 476,4 734,5 1 338,2 2 073,6 3 619,0 6 773,8 10 598,5 16 237,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 8,1 27,5 41,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,1 5,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 14,6 12,3 7,6 16,9 24,3 96,2 0 257,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 1,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 6,1 3,8 5,6 32,5 13,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 2,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,8 5,6 24,3 55 166,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,8 1,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 7,6 16,9 16,2 41,2 124,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,1 11,1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 3,1 30,2 62 219,1 316 457,2 773,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4,1 5,9 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3,1 18,9 28,2 24,3 68,7 41,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,1 0 0 8,1 13,7 41,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 13,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 13,7 41,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,8 1,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 3,1 0 5,6 24,3 41,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,4 2,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 22,5 16,2 55 41,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,9 2,8 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 16,9 56,8 55 166,3 257,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 13,7 41,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 46,4 39,6 53,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 9,3 29,2 40 75,6 180,3 503,1 838,1 1 163,8 1 288,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,6 14,7 12,5 0 0 0 0 0 3,5 3 0 5,4 0 2,9 11,8 9,3 17,5 24,6 18,9 33,8 105,5 151,1 332,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 10,7 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 8,8 3,1 11,3 39,4 81,1 247,3 332,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,6 25,3 21,9 0 0 0 0 0 3,5 3 0 5,4 0 5,8 11,8 9,3 26,3 27,7 30,2 73,3 186,6 398,5 665 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,5 2,8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 12,3 7,6 16,9 32,5 27,5 41,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 13,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,9 5,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,1 2,9 12,3 11,3 22,5 32,5 68,7 83,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 32,5 33,6 0 0 0 0 0 0 3 0 5,4 2,4 2,9 11,8 12,4 14,6 58,4 90,7 129,6 275,9 453,4 498,8 1 288,7
péče celkem II. Novotvary 104,6 123,5 85,9 0 0 0 0 0 0 0 3 5,4 11,9 29 29,4 102,5 213,3 239,7 415,8 433,9 551,8 604,6 789,7 515,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 11,3 11,3 16,2 27,5 41,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,7 17 20,3 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 0 6,2 23,4 18,4 45,4 107,1 154,2 151,1 415,6 1 288,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,5 19 16 0 0 0 0 0 3,5 3 0 5,4 0 2,9 14,7 9,3 17,5 33,8 22,7 39,4 137,9 206,1 581,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,2 19,8 20,7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11,6 2,9 9,3 14,6 21,5 41,6 84,5 137,9 343,5 540,3 257,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 164,9 155,2 174,5 0 0 0 0 0 3,5 0 0 5,4 4,7 8,7 26,5 55,9 84,8 175,2 374,2 715,6 1 468,7 2 610,6 4 073,2 5 927,8
X. Nemoci dýchací soustavy 94,6 103,7 85,5 0 4,9 0 4 0 0 6,1 3 8,1 2,4 8,7 17,6 31,1 46,8 104,5 234,4 405,7 600,5 1 827,4 2 036,6 3 350,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 34,2 30,9 37,5 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,4 14,5 14,7 21,7 49,7 58,4 64,3 90,2 251,5 343,5 914,4 2 061,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 5,1 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 9,2 22,7 11,3 81,1 82,4 124,7 257,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,3 4,4 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,1 15,1 11,3 64,9 109,9 83,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,8 22,6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,9 2,9 9,3 5,8 21,5 45,4 95,8 170,4 467,2 831,3 515,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,4 0 0,8 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,4 0 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,3 17 13,7 0 0 0 0 0 3,5 0 3 0 2,4 2,9 2,9 15,5 20,5 18,4 26,5 73,3 121,7 192,4 207,8 257,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,8 34,1 39,4 0 0 3,7 4 8,5 3,5 3 0 0 4,7 8,7 20,6 12,4 26,3 24,6 30,2 129,6 267,8 632 1 288,4 1 804,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,1 9,1 3,1 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,9 6,2 8,8 18,4 15,1 11,3 40,6 27,5 83,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 584,7 596,4 573,1 112,2 4,9 3,7 12 8,5 17,7 15,2 9,1 29,8 35,6 101,4 150 292 534,8 814,4 1 455,4 2 349,7 4 341,1 8 079,1 12 510,4 17 525,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 51,9 53,8 50,1 0 0 0 0 0 0 9,8 0 27,4 11 10,8 32,3 22,6 30,1 79,5 80,1 105,5 144,1 172,2 169,2 833,3
II. Novotvary 74,7 91 59,2 0 0 0 0 0 0 0 10,5 10,8 17,5 23,3 22,6 64,3 77,8 69,2 103,7 108,2 138 159,1 250 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,9 20,6 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,6 41,7 37 32,8 16,9 62,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,1 34 30,5 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13,9 42,1 15,2 37,7 67,4 64,9 43,9 107,5 238,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,5 8,3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 60,6 0 0 40 0 76,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,5 13,9 15,2 0 0 0 11,8 0 0 0 0 0 0 17,6 5,3 9,9 8,3 21,8 24,1 23,1 36 45,5 87 250
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,3 48,8 63,1 0 0 0 0 0 15,2 0 0 10,1 6 7,5 14,4 20,7 19,7 29,8 41,1 62,9 86,6 142,1 204,2 285,7
X. Nemoci dýchací soustavy 65,4 60,8 71,7 0 0,7 0 6,7 0 0 18,5 8,9 22,1 7,5 16,9 34,9 43,1 41,8 71 96,6 126,4 127,7 252,5 241,2 433,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,4 15,4 21,6 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 1,8 10,1 10,1 10,9 19,2 18,9 20,8 25,9 57,3 65,9 159,1 400
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,3 16,1 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0 9,4 26,8 45,8 22 86 73,5 100 166,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 2,6 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,2 4,9 3,5 18,5 35,5 29,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,1 15,6 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 1,5 3,2 2,8 7,4 14,5 26,2 36,3 84,3 136,1 133,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,3 0 10,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 3 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,5 21,9 15,6 0 0 0 0 0 8,8 0 11,9 0 8,1 8,2 8,5 30,3 29,7 20,6 24,1 32,8 53,5 55,6 59,7 100
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,6 15,9 21,9 0 0 2,4 2,4 4 2,1 2,3 0 0 3,6 7 14,2 8,2 15,4 12,4 14,4 36,6 50,4 88,4 149,2 200
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 3,2 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3,8 3,2 3,8 7 4,6 3,9 9,5 7,8 34,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,9 28,8 21,9 0,9 0,3 0,4 1,5 0,7 1,2 0,7 0,5 1,7 3 7,2 9,5 15 21,7 26,8 37,5 50,7 71,7 112,4 163,4 269,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 135,1 105,3 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 166,7 250 250 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 161,5 154,6 171,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 185,2 190,5 76,9 103,4 157,9 318,2 0 500
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 100 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 68 49,2 81,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 181,8 50 34,5 129 55,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 269,2 333,3 225,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 200 428,6 266,7 444,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 111,1 48,4 171,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 90,9 200 71,4 157,9 300 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 124,1 90,9 150,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,8 28,6 95,2 89,4 175,3 149,4 141 230,8
X. Nemoci dýchací soustavy 88,2 107,9 60,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 38,5 135,1 138,9 111,1 147,1 66,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 68,2 108,1 39,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 125 0 0 76,9 71,4 142,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90,9 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 500 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,4 34,5 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,5 40 250 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 91,8 95,2 89,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 90,9 0 90,9 111,1 130,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 120 148,9 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 235,3 69 160 125 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 48 55,1 44,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 0 50 69,3 38,8 97,6 142,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 46,2 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,3 33,3 125 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 92,6 90,8 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 26,3 67,1 68,4 65,1 82,7 117,4 123,7 129 151,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32,2 30,6 34,3 0 0 0 0 0 9,2 6,4 0 9,9 0 5,5 22,6 16,1 41,1 73,4 54,3 95,2 224,1 220 307,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 194,7 267,3 149,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 272,7 90,9 107,1 159,1 151,5 268,7 307,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 49,9 48,9 51,2 0 0 0 0 0 9,2 6,4 0 9,9 0 10,9 22,6 15,9 57,3 74,4 66,7 121,5 185,5 245,8 307,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 142,9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 666,7 777,8 611,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 500 800 500 1 000,0 800 1 000,0 1 000,0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,6 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,5 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 0 0 83,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 12 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13 16,1 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 0 5,2 4,7 13,9 10,7 18,3 40,4 138,9 181,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 55,1 51,2 0 0 0 0 0 0 9,8 0 27 10,9 10,8 32 29,4 29,8 77,9 81,9 103,1 143,5 175,5 173,9 833,3
péče celkem II. Novotvary 79,2 94,7 64,2 0 0 0 0 0 0 0 10,4 10,8 17,5 25,8 22,4 65,1 82 75,2 104,6 111,9 145,9 180,3 250 285,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,2 20,2 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 40,5 35,7 31,7 33,3 58,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,7 34,5 33 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 10 0 13,4 39,6 21,8 38,5 64,2 72,5 44,5 91,7 227,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30,1 30,2 29,9 0 0 0 0 0 6 4,8 0 8,3 0 4,3 24,3 12,5 33 75,9 46,5 72,2 188,9 159,6 285,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 32 30 34,1 0 0 0 10,2 0 0 0 0 0 0 20,1 4,6 12,8 17,7 21,3 34 61,5 70,8 142,9 220,3 125
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,8 49,7 67,4 0 0 0 0 0 15,2 0 0 9,9 5,9 7,4 14 19,5 20,9 29,1 42,7 63 93 142,4 193,7 277,1
X. Nemoci dýchací soustavy 65,6 61,9 70,6 0 0,7 0 5,6 0 0 18,2 8,8 21,4 7,4 24,6 33,7 40,2 40,2 69,1 98,7 127 126,5 247,2 229 433,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,8 16,1 21,8 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 1,8 10,1 10 10,7 21,5 19,8 20,5 25,6 57,7 66,1 158,3 363,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21,9 15,9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 0 0 9,3 26,8 43,8 21,3 94,3 85,7 93,8 125
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,2 2,9 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1 4,2 3 20,6 34,8 48,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,2 16,8 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 1,5 4,7 2,8 8,5 14,5 27,4 40,1 89,5 126,6 117,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,3 0 10,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 2,9 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,2 25,4 17,6 0 0 0 0 0 8,7 0 11,9 0 8,1 8,2 8,5 29,9 29,2 24 23,4 44,5 54,9 68 65,8 90,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,8 16,7 23,3 0 0 2,4 2,4 4 2,1 2,3 0 0 3,6 7 13,5 8 14,9 13,5 13,6 37,6 53,1 79,6 138,4 189,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,8 3,6 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,7 3 3,6 6,3 4,1 3,3 13 11,8 52,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,8 30,4 23,9 0,9 0,3 0,4 1,4 0,7 1,4 0,8 0,4 1,9 2,9 7,8 9,6 15 22,8 27,8 38 52,3 76,7 116,9 163,5 250,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)