8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 197 97 100 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 2 2 4 11 24 29 40 31 29 15 1
II. Novotvary 959 537 422 1 0 1 2 1 0 1 2 4 14 20 40 76 138 216 163 119 80 50 27 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 19 13 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 2 6 4 5 5 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 166 75 91 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 6 15 21 18 36 26 28 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 53 26 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 3 6 6 7 6 10 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 99 55 44 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 7 13 17 10 9 14 9 6 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 295 649 646 0 1 0 1 0 1 2 2 7 5 10 28 41 99 154 172 199 213 201 134 25
X. Nemoci dýchací soustavy 893 527 366 1 1 1 0 0 1 0 2 2 7 10 22 35 57 131 149 153 122 128 56 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 361 187 174 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 12 16 20 42 32 63 46 46 39 25 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 10 7 10 4 8 8 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51 20 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 7 4 8 12 8 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 199 89 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 8 26 30 29 37 33 21 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 13 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 300 131 169 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 12 26 55 33 45 37 42 25 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 192 85 107 0 1 1 0 1 2 0 2 1 1 1 6 4 6 16 15 27 33 36 33 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95 49 46 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 1 5 23 12 11 16 7 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 965 2 580 2 385 32 4 4 3 2 5 5 15 27 52 66 139 213 422 734 720 726 692 631 392 81
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 163 97 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 21 26 34 22 25 12 5 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 40 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 7 6 9 5 2 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 266 129 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 12 34 47 51 73 33 6
X. Nemoci dýchací soustavy 69 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 19 9 12 6 9 4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 3 1 3 4 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 20 14 7 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 687 343 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 13 21 39 77 95 105 125 134 64 11
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 8 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 4 2 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 10 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 4 3 1 2 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 230 114 116 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 7 16 22 37 47 43 34 13 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 1 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 2 4 3
X. Nemoci dýchací soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 279 133 146 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 18 25 40 50 50 40 18 19 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 204 101 103 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 2 2 5 11 25 31 41 33 29 15 1
péče celkem II. Novotvary 1 352 748 604 1 0 1 2 1 0 1 2 6 17 22 53 103 181 279 244 184 139 75 36 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 19 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 2 6 4 6 6 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 175 81 94 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 6 16 22 20 38 29 28 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 81 41 40 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 2 6 8 11 10 7 15 13 0
VI. Nemoci nervové soustavy 159 81 78 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 6 11 14 25 18 22 23 13 15 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 578 785 793 0 1 0 1 0 1 2 2 7 5 11 30 44 105 167 207 249 265 276 171 34
X. Nemoci dýchací soustavy 963 566 397 1 1 1 0 0 1 0 2 2 8 11 24 37 62 150 158 165 128 137 60 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 386 199 187 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 12 17 22 47 36 66 47 49 43 27 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 61 22 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 10 7 11 4 12 9 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 65 26 39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 10 7 9 15 10 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 211 96 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 8 27 31 30 42 35 22 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 13 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 313 134 179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 12 26 55 33 46 40 46 28 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 244 102 142 0 1 1 0 1 2 0 2 1 1 1 6 4 7 17 16 34 53 50 40 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 98 50 48 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 1 5 23 12 11 16 9 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 946 3 066 2 880 32 4 4 3 2 5 6 16 29 57 70 160 253 488 851 869 884 858 785 475 95
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 23,8 24,2 0 0 2,1 0 0 0 0 1,9 3,2 6,9 3,5 3,6 8,4 20 41,6 68,9 156,1 204,5 345,3 502,5 197,2
II. Novotvary 116,8 131,9 102 12,1 0 2,1 4,7 2,6 0 1,9 3,7 6,5 19,4 34,7 72,7 159,9 250,7 374,4 387,5 464,3 527,7 595,4 904,5 789
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 4,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 1,8 4,2 3,6 3,5 14,3 15,6 33 59,5 100,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,2 18,4 22 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,2 1,4 1,7 3,6 4,2 10,9 26 49,9 70,2 237,5 309,6 938 1 380,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,5 6,4 6,5 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,6 2,8 0 5,5 2,1 5,4 10,4 14,3 27,3 39,6 119,1 234,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,1 13,5 10,6 12,1 3 0 0 0 0 0 0 4,9 2,8 3,5 5,5 14,7 23,6 29,5 23,8 35,1 92,3 107,2 201 394,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157,7 159,4 156,1 0 3 0 2,3 0 2,3 3,8 3,7 11,3 6,9 17,3 50,9 86,3 179,8 267 408,9 776,4 1 404,9 2 393,4 4 489,1 4 931,0
X. Nemoci dýchací soustavy 108,8 129,4 88,5 12,1 3 2,1 0 0 2,3 0 3,7 3,2 9,7 17,3 40 73,6 103,5 227,1 354,2 596,9 804,7 1 524,2 1 876,0 2 958,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 44 45,9 42,1 0 0 0 0 0 2,3 1,9 3,7 3,2 13,8 20,8 29,1 42,1 76,3 55,5 149,8 179,5 303,4 464,4 837,5 789
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 4,9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 3,6 2,1 1,8 17,3 16,6 39 26,4 95,3 268 197,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,2 4,9 7,5 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 1,7 1,8 2,1 9,1 12,1 9,5 31,2 79,2 95,3 100,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,2 21,9 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 7,3 12,6 14,5 45,1 71,3 113,1 244 393 703,5 789
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 3,2 1 204,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,2 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36,5 32,2 40,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 4,2 8,7 7,3 25,2 47,2 95,3 78,4 175,6 244 500,1 837,5 2 366,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,4 20,9 25,9 0 3 2,1 0 2,6 4,6 0 3,7 1,6 1,4 1,7 10,9 8,4 10,9 27,7 35,7 105,3 217,7 428,7 1 105,5 1 183,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,6 12 11,1 120,6 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 3,5 9,1 2,1 9,1 39,9 28,5 42,9 105,5 83,4 33,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 604,8 633,6 576,4 385,8 12,1 8,5 7 5,2 11,5 9,6 27,9 43,7 72 114,4 252,6 448,1 766,5 1 272,4 1 711,6 2 832,4 4 564,3 7 513,7 13 132,3 15 976,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 1,7 4,8 3,9 6,6 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,9 23,8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 23,1 38,1 45,1 80,8 85,8 164,9 142,9 167,5 197,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 33,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,4 7,8 13,2 35,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,7 2,4 3,9 0 35,7 33,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 4,7 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 5,5 6,3 0 12,1 14,3 35,1 33 23,8 134 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,4 31,7 33,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,2 10,9 20,8 80,8 183,4 336,4 869,3 1 105,5 1 183,4
X. Nemoci dýchací soustavy 8,4 9,3 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 1,8 4,2 9,1 32,9 21,4 46,8 39,6 107,2 134 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,9 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,2 7,3 6,9 7,1 3,9 19,8 47,6 67 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 3,9 0 47,6 33,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 1,5 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 7,1 3,9 19,8 23,8 67 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,3 1,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,4 0 33 23,8 33,5 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 19,8 47,6 100,5 394,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,3 4,2 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,7 2,4 27,3 131,9 166,7 234,5 197,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,7 84,2 83,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,7 23,6 44,2 70,8 133,5 225,8 409,6 824,5 1 595,6 2 144,1 2 169,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 2 1,2 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 0 0 0 0 2,1 3,6 0 9,5 7,8 6,6 11,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 11,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,8 2,5 1,2 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 0 0 0 0 2,1 3,6 0 9,5 11,7 6,6 23,8 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0
II. Novotvary 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,2 3,5 12,7 33,7 40 64,1 111,7 167,8 224,3 154,8 134 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 11,9 167,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 1,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 1,7 4,8 11,7 26,4 11,9 167,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,1 1,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,1 0 1,7 2,4 11,7 6,6 23,8 134 591,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 32,7 35,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,2 5,2 14,5 37,9 45,4 69,3 118,9 195,1 263,8 214,3 636,5 591,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 24,8 24,8 24,9 0 0 2,1 0 0 0 0 1,9 3,2 6,9 3,5 3,6 10,5 20 43,3 73,7 160 217,7 345,3 502,5 197,2
péče celkem II. Novotvary 164,7 183,7 146 12,1 0 2,1 4,7 2,6 0 1,9 3,7 9,7 23,5 38,1 96,3 216,7 328,8 483,7 580 717,9 916,8 893,1 1 206,0 986,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 4,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 1,8 4,2 3,6 3,5 14,3 15,6 39,6 71,4 134 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,3 19,9 22,7 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,2 1,4 1,7 3,6 4,2 10,9 27,7 52,3 78 250,6 345,3 938 1 380,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,9 10,1 9,7 0 0 0 0 0 0 1,9 3,7 1,6 2,8 0 5,5 4,2 10,9 13,9 26,1 39 46,2 178,6 435,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19,4 19,9 18,9 12,1 3 0 0 0 0 0 0 4,9 4,2 3,5 10,9 23,1 25,4 43,3 42,8 85,8 151,7 154,8 502,5 394,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 192,2 192,8 191,7 0 3 0 2,3 0 2,3 3,8 3,7 11,3 6,9 19,1 54,5 92,6 190,7 289,5 492,1 971,4 1 747,9 3 286,5 5 728,6 6 706,1
X. Nemoci dýchací soustavy 117,3 139 95,9 12,1 3 2,1 0 0 2,3 0 3,7 3,2 11,1 19,1 43,6 77,8 112,6 260 375,6 643,7 844,3 1 631,3 2 010,1 2 958,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 47 48,9 45,2 0 0 0 0 0 2,3 1,9 3,7 3,2 13,8 20,8 30,9 46,3 85,4 62,4 156,9 183,4 323,2 512 904,5 789
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,4 5,4 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 3,6 2,1 5,4 17,3 16,6 42,9 26,4 142,9 301,5 197,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,9 6,4 9,4 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 1,7 1,8 2,1 9,1 17,3 16,6 35,1 98,9 119,1 167,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,7 23,6 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 7,3 12,6 14,5 46,8 73,7 117 277 416,8 737 986,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 3,2 1 204,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,2 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,1 32,9 43,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 4,2 8,7 7,3 25,2 47,2 95,3 78,4 179,5 263,8 547,7 938 2 761,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,7 25,1 34,3 0 3 2,1 0 2,6 4,6 0 3,7 1,6 1,4 1,7 10,9 8,4 12,7 29,5 38 132,6 349,6 595,4 1 340,0 1 380,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,9 12,3 11,6 120,6 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 3,5 9,1 2,1 9,1 39,9 28,5 42,9 105,5 107,2 67 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 724,3 753 696,1 385,8 12,1 8,5 7 5,2 11,5 11,5 29,7 47 78,9 121,3 290,7 532,2 886,4 1 475,2 2 065,8 3 448,8 5 659,3 9 347,5 15 912,9 18 737,7
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,4 44,9 43,9 0 0 2,8 0 0 0 0 6,2 11,9 30,1 15,9 14,8 27 50 79,7 102,8 171,7 170,3 216,4 267,9 200
II. Novotvary 80,6 95,7 67,1 20 0 10,2 18,3 11 0 9,6 10,6 12,5 21,6 26,7 46,7 85,8 88,2 100,6 93 105,4 128,2 166,7 385,7 444,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 36,6 19,5 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 19,6 28,6 32,8 14,7 34,5 26,7 41 52,6 93,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,6 49,3 43 0 0 0 0 0 0 0 13,9 22,5 7,1 6,1 10,4 9 20,8 42,5 58,5 66,9 155,8 164,6 345,7 280
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,7 13,4 16,2 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,8 6,4 0 10,9 4,3 17,9 36,8 42,3 68 69 149,3 205,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,7 19,9 15,5 26,3 11,1 0 0 0 0 0 0 9,9 4,9 5,1 5,9 15,8 27,3 29,3 18,1 24,9 61,4 63,8 142,9 400
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 56,4 51,1 63 0 50 0 14,9 0 15,2 14,9 10,6 16,9 7,9 10,7 23,6 26,6 37 39,1 44,9 65,9 95,6 148,6 245,9 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 74,5 79,4 68,5 1,1 0,5 1 0 0 6,5 0 10,5 10 24,4 36,9 56,1 75,6 72,8 107,6 142 173,3 195,5 268,9 333,3 428,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,5 24,6 24,3 0 0 0 0 0 2,1 1,9 3,6 2,6 9,8 12,8 15,6 19,3 30,6 19,6 42,8 45 65,2 90,7 160,3 148,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,6 16,6 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 15,4 6,4 6,3 44,1 41,7 84,7 44,4 150,9 500 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 3,5 4,1 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0,9 0,8 0,8 3,6 4,3 2,8 8,4 24,6 36,9 44,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,2 15 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 3,3 5,4 5,5 14,1 19,9 31,6 66,3 101,5 185,8 210,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,3 24,5 8,8 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 1,9 2,5 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,3 31,3 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 8,3 13,9 10,3 29,3 42,6 61,4 40,5 73,4 77,1 136,4 215,5 413,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,1 11,5 17,3 0 1,8 1,6 0 1,4 3,2 0 3,4 1,5 1,2 1,5 7,3 5,5 6,9 15,3 17,2 33,1 48 67,8 126,4 125
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,5 5 2,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 2,4 5,3 1 3,8 12,9 8,5 12,6 34 30,4 16,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,5 33,1 23,3 2,9 0,7 0,9 0,7 0,3 0,7 0,5 1,5 2,8 5,4 7,8 14,6 21,4 30,9 40,2 44,7 62,2 87,2 128,9 214,1 258
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 53,1 57,7 49,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 83,3 105,3 58,8 111,1 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 306,4 317 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 343,8 308,8 302,3 323,8 244,4 362,3 333,3 312,5 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 50 0 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 200 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,2 81,1 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30,3 64,5 60,6 111,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57,6 63,5 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 47,6 76,9 62,5 0 115,4 166,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 116,3 113,8 118,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 166,7 166,7 0 155,6 122,4 126,8 113,6 71,4 400 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 333,3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 134,5 150,5 122,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 37,7 57,1 62,2 122,3 125 145,3 211 175,5 153,8
X. Nemoci dýchací soustavy 90,2 89,2 91,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 100 62,5 117,6 61,7 131,9 88,2 129 88,2 140,6 250 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 98 118,8 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 400 153,8 121,2 90,9 26,3 66,7 117,6 125 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 67,3 37 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 100 0 400 166,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,6 15,9 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 12,4 4,3 19,2 18,7 74,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 64,7 68,2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 55,6 0 128,2 60,6 62,5 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,1 31,9 58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 50 88,9 111,1 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45,3 48 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 8,3 7,5 37,6 85,8 67 75,3 40
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,4 0 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88,9 108,3 75,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,5 11,6 59,4 69,3 64,3 79,3 84,2 81,2 102,3 129,2 138,5 113,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 5,2 5,4 0 0 0 0 0 0 4 3,2 0 0 0 0 6,9 17,4 0 80 55,6 41,7 90,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37,7 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 125 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 6,4 5,3 0 0 0 0 0 0 4 3,2 0 0 0 0 6,8 16,9 0 72,7 58,8 29,4 105,3 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
II. Novotvary 751,6 797,2 711,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 600 400 700 592,6 687,5 787,2 783,3 860 829,3 619 666,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 212,1 272,7 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 118,4 56,2 206,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 66,7 55,6 285,7 300 666,7 250 714,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 261,5 194,4 344,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 0 100 100 600 1 000,0 500 800 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,8 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 500 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 111,1 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 50 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,3 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 271,7 281,8 263,1 0 0 0 0 0 0 0 0 80 54,5 71,4 148,1 243,2 290,7 333,3 431 581,4 634,9 529,4 730,8 750
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,8 45,6 44 0 0 2,8 0 0 0 0 6,1 11,8 29,4 15,5 14 31,8 48,5 79,4 103 164 171,9 195,9 254,2 166,7
péče celkem II. Novotvary 106,2 123,5 90,5 20 0 10,2 18,3 11 0 9,6 10,6 18,6 25,9 29,1 59,5 109 108,7 122,3 127,2 145 189,4 210,1 391,3 500
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28,5 35,5 23,1 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 19,6 28,6 31,7 14,2 33 25,8 46,2 58,3 108,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,1 50,4 41,4 0 0 0 0 0 0 0 13,7 22 7,1 6,1 9,9 8,7 20,1 42,2 56,1 66,7 143,9 156,8 280 269,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 11,6 14,9 0 0 0 0 0 0 1,9 3,4 1,6 3,7 0 6,8 5,1 20,6 32,4 52,9 64,5 51,9 142,9 240,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25,9 26,6 25,2 26,3 10,9 0 0 0 0 0 0 9,4 6,8 4,8 11,2 23,3 26,8 38,5 29,4 48,1 79,9 71,8 250 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,1 57,7 69,5 0 50 0 14,9 0 14,9 14,8 10,4 16,8 7,9 11,5 24,7 27,5 37,6 40,3 50,3 73,2 102,7 162,1 231,7 290,6
X. Nemoci dýchací soustavy 74,9 79,5 69,1 1,1 0,4 0,9 0 0 6,4 0 10,5 10 26,5 39,1 58,7 77,1 71,8 110,2 137 169,1 185 253,2 326,1 394,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,7 25,8 25,6 0 0 0 0 0 2,1 1,9 3,6 2,6 9,8 12,8 16,5 21,1 33,5 21,6 43,9 44,3 65,2 92,7 157 129
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,8 17,4 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 14,2 6,2 17,9 41,3 38,5 85,9 37 190,5 409,1 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,4 4,3 4,5 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0,9 0,7 0,7 3,2 5,4 4,1 7,6 23,1 30,9 52,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,8 15,9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 3,3 5,4 5,5 14,5 20,3 31,7 70,2 97,8 170,5 250
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17,3 24,5 8,8 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 1,9 2,5 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,8 31,3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 8,2 13,8 10,2 28,6 41,5 60 38,8 71,5 74,1 130,3 195,8 359
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,5 13,1 20,3 0 1,8 1,6 0 1,4 3,2 0 3,4 1,4 1,1 1,5 7,1 5,3 7,5 14,5 15,9 33,9 57,5 67,4 112,7 95,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,5 5 2,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 2,4 5,2 0,9 3,7 12,5 8,2 11,5 29,6 32,1 27 0
XXII. Kódy pro speciální účely 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 36,9 26,5 2,9 0,7 0,8 0,7 0,3 0,7 0,6 1,5 2,9 5,7 7,9 16 24,2 33,7 43,8 49,9 67,5 92,7 131,2 204 228,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)