8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 168 85 83 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 7 7 14 23 29 17 27 24 10 0
II. Novotvary 828 475 353 0 1 2 1 0 0 3 1 5 14 17 29 66 136 186 141 104 75 32 14 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 15 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 5 4 4 8 6 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 141 68 73 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 2 4 10 18 14 20 27 17 17 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 9 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 66 31 35 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 6 8 8 11 8 8 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 316 663 653 2 0 1 1 0 2 0 2 8 13 19 18 42 103 163 163 182 255 197 115 30
X. Nemoci dýchací soustavy 819 444 375 2 1 1 1 2 5 5 4 3 11 6 12 39 80 114 101 110 160 106 49 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 350 161 189 0 0 0 2 0 0 0 2 6 12 8 13 28 32 39 46 40 54 48 16 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 4 7 6 4 4 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 4 6 6 4 7 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 173 85 88 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 18 18 26 13 35 36 17 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 234 119 115 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 6 16 14 25 36 36 27 39 24 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 215 90 125 1 0 4 0 0 3 1 0 0 3 2 1 7 7 17 16 30 35 49 34 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 97 44 53 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 8 8 19 16 11 11 5 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 563 2 335 2 228 32 4 8 5 4 13 11 12 28 64 68 97 237 442 644 618 588 739 581 315 53
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 5 2 2 3 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 277 166 111 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 9 18 38 57 41 48 34 20 8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 10 7 9 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 4 7 8 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 69 35 34 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 12 7 11 11 14 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 566 237 329 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 10 46 62 76 130 147 74 11
X. Nemoci dýchací soustavy 130 72 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 13 17 17 37 21 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 46 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 4 7 9 5 5 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 1 5 8 4 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 31 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 10 7 9 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 47 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 11 9 10 5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 6 5 12 6 9 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 126 48 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 21 24 34 26 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 2 2 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 493 700 793 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 22 44 81 156 179 230 301 293 150 26
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 2 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 5 3 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 259 115 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 13 35 53 50 44 24 20 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 2 3 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 300 126 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 13 36 55 56 48 35 28 15 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 189 96 93 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 8 8 14 26 32 22 29 26 13 1
péče celkem II. Novotvary 1 364 756 608 0 1 2 1 0 0 3 1 6 18 21 45 97 209 296 232 196 133 72 30 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 16 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 6 5 5 10 8 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 177 75 102 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 2 5 10 21 17 30 34 26 19 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 3 4 8 5 18 14 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 158 71 87 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 3 6 9 20 15 27 22 27 16 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 893 904 989 2 0 1 1 0 2 1 2 8 14 20 19 48 113 210 226 259 391 346 189 41
X. Nemoci dýchací soustavy 951 517 434 2 1 1 1 2 5 5 4 3 11 6 14 47 89 127 118 127 197 127 56 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 399 185 214 0 0 0 2 0 0 0 2 6 12 8 14 31 36 46 50 47 65 53 22 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 67 25 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 7 10 7 9 12 8 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 69 25 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 4 8 16 11 16 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 222 111 111 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 19 21 32 24 45 47 22 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 9 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 285 147 138 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 7 17 15 30 42 41 39 46 33 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 342 139 203 1 0 4 0 0 3 1 0 0 3 2 1 7 9 21 27 51 59 83 60 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 121 55 66 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 9 11 21 21 13 13 13 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 372 3 168 3 204 32 4 8 5 4 13 12 13 31 69 76 128 295 561 855 855 866 1 080 905 480 80
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 20,4 20,8 20 24,2 0 0 0 0 0 1,9 0 4,4 2,9 3,6 13,3 13,6 24 40,2 79,7 74,6 176,4 298,7 343,8 0
II. Novotvary 100,6 116,4 85 0 3 4,2 2,5 0 0 5,6 1,8 7,4 20,3 31 55,1 128,3 233,2 324,9 387,6 456,5 489,9 398,3 481,3 337,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,6 3,7 5,5 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 1,8 0 7,8 1,7 8,7 11 17,6 52,3 74,7 137,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,1 16,7 17,6 12,1 0 0 0 2,6 2 1,9 0 1,5 5,8 1,8 3,8 7,8 17,1 31,4 38,5 87,8 176,4 211,6 584,4 675,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 2,5 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 5,8 1,7 1,7 5,5 4,4 58,8 37,3 68,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 7,6 8,4 12,1 3 0 0 0 2 0 1,8 0 0 1,8 3,8 11,7 13,7 14 30,2 35,1 52,3 99,6 68,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 159,8 162,4 157,3 24,2 0 2,1 2,5 0 4,1 0 3,6 11,8 18,9 34,6 34,2 81,6 176,6 284,7 448,1 798,9 1 665,6 2 451,8 3 953,2 10 135,1
X. Nemoci dýchací soustavy 99,5 108,8 90,3 24,2 3 2,1 2,5 5,2 10,2 9,3 7,2 4,4 16 10,9 22,8 75,8 137,2 199,1 277,7 482,9 1 045,1 1 319,2 1 684,4 2 364,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 42,5 39,4 45,5 0 0 0 5 0 0 0 3,6 8,8 17,4 14,6 24,7 54,4 54,9 68,1 126,5 175,6 352,7 597,4 550 1 351,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 3,2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 7,8 5,1 7 19,2 26,3 26,1 49,8 137,5 337,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,6 4,2 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 1,9 8,6 7 16,5 26,3 26,1 87,1 103,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 20,8 21,2 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 7,6 1,9 30,9 31,4 71,5 57,1 228,6 448 584,4 675,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 2,2 0,5 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 1,2 0 48,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,4 29,2 27,7 12,1 0 0 0 0 2 0 0 1,5 1,5 10,9 11,4 31,1 24 43,7 99 158 176,4 485,4 825 337,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,1 22,1 30,1 12,1 0 8,4 0 0 6,1 1,9 0 0 4,4 3,6 1,9 13,6 12 29,7 44 131,7 228,6 609,8 1 168,8 1 689,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,8 10,8 12,8 60,6 0 0 0 0 0 0 3,6 1,5 1,5 7,3 3,8 15,5 13,7 33,2 44 48,3 71,8 62,2 137,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 554,2 572,1 536,6 387,9 11,9 16,8 12,4 10,5 26,5 20,5 21,6 41,2 93 123,9 184,3 460,6 757,9 1 124,9 1 699,0 2 581,2 4 826,9 7 230,9 10 828,5 17 905,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,4 2,7 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 0 3,5 8,2 21,9 13,1 24,9 103,1 337,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 33,6 40,7 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,9 1,8 17,1 35 65,2 99,6 112,7 210,7 222,1 248,9 275 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,2 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,7 2,7 4,4 13,1 24,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 1,7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 5,2 8,2 43,9 45,7 112 68,8 337,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 3,9 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 5,2 11 17,6 45,7 99,6 171,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,4 8,6 8,2 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,5 0 1,8 5,7 5,8 20,6 12,2 30,2 48,3 91,4 49,8 34,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 337,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 68,7 58,1 79,2 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,5 1,8 1,9 11,7 17,1 80,4 170,5 333,6 849,1 1 829,5 2 543,8 3 716,2
X. Nemoci dýchací soustavy 15,8 17,6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 15,5 15,4 22,7 46,7 74,6 241,7 261,4 206,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,6 5,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 5,8 6,9 12,2 11 30,7 58,8 62,2 171,9 337,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,5 2,9 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 3,4 5,2 8,2 4,4 32,7 99,6 137,5 675,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 5,5 43,9 45,7 112 34,4 337,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,7 6,1 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 1,7 5,2 16,5 48,3 58,8 124,5 171,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,1 6,9 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,9 1,9 1,7 8,7 16,5 21,9 78,4 74,7 309,4 1 013,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,3 11,8 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 7 30,2 92,2 156,8 423,1 893,8 1 689,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 2,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 5,1 3,5 13,7 8,8 13,1 99,6 34,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 181,3 171,5 191 0 0 0 0 0 0 1,9 1,8 2,9 4,4 7,3 41,8 85,5 138,9 272,5 492,1 1 009,7 1 966,0 3 646,5 5 156,4 8 783,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,9 1,9 3,4 0 5,5 0 13,1 24,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 19,6 12,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,9 1,7 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 3,8 1,9 3,4 0 5,5 0 32,7 37,3 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 31,5 28,2 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,5 13,3 25,3 60 92,6 137,5 193,2 156,8 248,9 275 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 34,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0,5 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 13,7 13,2 13,1 37,3 137,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,3 1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,7 4,4 39,2 24,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,4 337,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,1 0 34,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 12,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36,4 30,9 41,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,3 13,3 25,3 61,7 96,1 154 210,7 228,6 348,5 515,6 337,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 23,5 22,4 24,2 0 0 0 0 0 1,9 0 4,4 2,9 3,6 15,2 15,5 24 45,4 88 96,6 189,4 323,6 446,9 337,8
péče celkem II. Novotvary 165,7 185,2 146,4 0 3 4,2 2,5 0 0 5,6 1,8 8,8 26,2 38,3 85,5 188,5 358,4 517 637,8 860,4 868,7 896,1 1 031,3 337,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,6 3,9 7,2 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 1,8 1,9 7,8 1,7 10,5 13,7 21,9 65,3 99,6 137,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,5 18,4 24,6 12,1 0 0 0 2,6 2 1,9 0 1,5 5,8 1,8 3,8 9,7 17,1 36,7 46,7 131,7 222,1 323,6 653,1 1 013,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,3 7,4 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 0 3,8 7,8 5,1 7 22 21,9 117,6 174,2 275 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19,2 17,4 21 12,1 3 0 0 0 2 0 3,6 1,5 0 5,5 11,4 17,5 34,3 26,2 74,2 96,6 176,4 199,1 240,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,4 0 0 4,4 0 0 0 337,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 229,9 221,5 238,2 24,2 0 2,1 2,5 0 4,1 1,9 3,6 11,8 20,3 36,4 36,1 93,3 193,8 366,8 621,3 1 137,0 2 553,9 4 306,2 6 497,1 13 851,4
X. Nemoci dýchací soustavy 115,5 126,7 104,5 24,2 3 2,1 2,5 5,2 10,2 9,3 7,2 4,4 16 10,9 26,6 91,3 152,6 221,8 324,4 557,5 1 286,7 1 580,6 1 925,1 2 702,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 48,5 45,3 51,5 0 0 0 5 0 0 0 3,6 8,8 17,4 14,6 26,6 60,2 61,7 80,4 137,5 206,3 424,6 659,6 756,3 1 689,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,1 6,1 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 7,8 8,6 12,2 27,5 30,7 58,8 149,3 275 1 013,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,4 6,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 3,9 8,6 7 22 70,2 71,8 199,1 137,5 337,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27 27,2 26,7 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 9,5 3,9 32,6 36,7 88 105,4 293,9 584,9 756,3 675,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 2,2 0,5 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 1,2 0 48,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,6 36 33,2 12,1 0 0 0 0 2 0 0 1,5 1,5 12,8 13,3 33 25,7 52,4 115,5 180 254,7 572,5 1 134,4 1 351,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,5 34,1 48,9 12,1 0 8,4 0 0 6,1 1,9 0 0 4,4 3,6 1,9 13,6 15,4 36,7 74,2 223,9 385,4 1 033,0 2 062,6 3 378,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14,7 13,5 15,9 60,6 0 0 0 0 0 0 3,6 1,5 1,5 7,3 3,8 17,5 18,9 36,7 57,7 57,1 84,9 161,8 171,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 773,9 776,2 771,6 387,9 11,9 16,8 12,4 10,5 26,5 22,3 23,4 45,6 100,3 138,5 243,1 573,3 962 1 493,5 2 350,6 3 801,6 7 054,2 11 263,2 16 500,5 27 027,0
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,7 39,2 36,2 6,6 0 0 0 0 0 5,7 0 19,2 14,5 17,7 45,5 44,9 56,5 71,4 109,8 85 151,7 181,8 232,6 0
II. Novotvary 63,2 75,6 51,8 0 9,3 16,8 12 0 0 22,2 5,3 13,1 19,7 21,7 33,4 55,6 65,7 79,5 80,6 95,7 112,3 102,2 168,7 111,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31,4 28,6 33,5 0 0 0 0 45,5 0 0 0 0 0 16,9 0 76,9 11,2 33,6 24,5 27,6 58,8 69,8 114,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 35,9 29,1 10,9 0 0 0 7,7 14,3 13,5 0 7,2 24,5 5,7 10,1 17,9 26,2 36,4 37,9 62,5 106,3 103 202,4 222,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,4 4,9 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 16 6,3 6,7 19 13,2 121,6 53,6 90,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,5 11,4 13,6 16,9 9,3 0 0 0 8,2 0 5,1 0 0 2,8 4,6 13,1 16,5 14,5 22,4 22,7 30,8 63 62,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 10,9 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,5 49,6 60,6 222,2 0 20,4 14,1 0 19,2 0 10,2 20,4 21,4 22,5 15,1 22,1 32,5 38,7 45,9 63,3 101,2 125,2 206,8 370,4
X. Nemoci dýchací soustavy 67,6 67 68,4 2,5 0,5 0,9 2,9 7,2 24,8 26,2 23,3 11,8 35,9 21,7 31,5 67,6 87,7 106,5 108,6 138,7 205,7 234 331,1 280
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,8 20,8 24,7 0 0 0 4,8 0 0 0 3,3 7,5 12,1 8,9 13,8 23,7 21,8 23,4 34,7 37,5 64,3 97,2 98,2 222,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,4 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 23,4 16,5 17,4 44,9 50 48,8 76,9 137,9 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,8 0,7 3,3 2,4 4,6 7,2 7,2 32 50,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,4 14,2 8,3 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,1 0,9 10,7 9,1 19 14,2 61 113,6 160,4 125
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,5 15 4,5 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,3 9,1 0 25,3 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,7 29,6 22,7 2,4 0 0 0 0 3,5 0 0 2,8 2,7 16,6 16,1 37 22,7 31,7 52,9 67,9 55,1 126,6 205,1 58,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,1 11,3 20,1 5 0 7 0 0 4,1 1,5 0 0 3,5 2,7 1,3 8,5 8,1 16,7 19,4 39,8 48,5 87,3 107,9 138,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,8 4,3 3,5 0,7 0 0 0 0 0 0 1,1 0,6 0,9 5,1 2,5 7,5 5,4 9,4 10,9 13,9 22,1 28,1 63,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,9 28,9 21,7 2,9 0,7 1,6 1,2 0,7 1,7 1,2 1,2 2,8 6,9 8,3 10,5 21,3 28,3 33,9 41 53 84,2 113,9 168,4 211,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 224,7 215,7 236,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100 0 166,7 272,7 416,7 181,8 333,3 1 000,0 500
nemocných (LDN) II. Novotvary 540 586,6 482,6 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 66,7 500 486,5 513,5 606,4 569,4 585,4 500 512,8 1 000,0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 285,7 125 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 333,3 333,3 200 666,7 333,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 198,9 102,9 256,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 125 333,3 200 300 222,2 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 280,7 301,9 262,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 300 363,6 266,7 269,2 500 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 203,5 224,4 185,8 0 0 0 0 0 0 0 333,3 142,9 0 111,1 214,3 136,4 255,3 137,3 224,5 244,4 325,6 142,9 142,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 285,7 333,3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 270 266,3 272,8 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 125 66,7 24,4 107,1 73 211 241,2 245,2 304,4 367,5 391,5 407,4
X. Nemoci dýchací soustavy 170,6 184,1 156,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 145,5 93,8 134 193,2 217,9 381,4 344,3 272,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 211 236,6 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 300 222,2 250 133,3 269,2 204,5 156,3 384,6 1 000,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 235,8 218,2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 133,3 176,5 230,8 71,4 227,3 470,6 571,4 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,7 25,6 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 0 10,7 51 40,7 109,8 34,5 500
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 254,1 233,6 282,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 111,1 62,5 230,8 315,8 268,3 257,1 263,2 555,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 193,8 301,1 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 111,1 55,6 294,1 187,5 125 184,6 193,5 310,3 750
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 134,9 167,8 120,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 51,9 97,3 145,8 140,4 189,9 305,9 625
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 87,3 108,9 74,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 107,1 58,8 138,9 55,6 39,2 266,7 50 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 204,9 237,3 182,9 0 0 0 0 0 0 55,6 37 41,7 40,5 29,9 115,8 125 121,3 181,6 189 214 237 294,2 340,9 520
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 2,4 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4,9 7,4 18 0 55,6 0 55,6 83,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 78,1 85,7 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 150 142,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,9 4,1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 9,8 7,2 18 0 40 0 89,3 96,8 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 333,3 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 843,6 877,9 818,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 600 700 928,6 897,4 803 943,4 814,8 888,9 952,4 1 000,0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,6 0 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 250 0
VI. Nemoci nervové soustavy 47,2 11,3 78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3 0 0 0 0 131,6 166,7 153,8 300 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 118,3 69 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 83,3 166,7 857,1 666,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 10,5 9,9 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 103,4 117,6 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 111,1 500 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,5 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 158,6 136,8 179,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8 36,4 50 111,1 223,6 234 314,6 436,4 486,1 608,7 681,8 500
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,5 43,3 39,9 6,6 0 0 0 0 0 5,7 0 19,1 14,2 17,1 50,6 48,2 54,9 77,6 116,4 103,8 153,4 188,4 282,6 76,9
péče celkem II. Novotvary 98 112,9 84,3 0 9,3 16,7 12 0 0 22,1 5,3 15,5 25 26,1 50,2 78,4 95,7 118,4 123,7 160,3 174,3 193 303 111,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37,2 30,1 42,5 0 0 0 0 45,5 0 0 0 0 0 16,9 27 72,7 10,9 39,5 30,1 33,3 71,9 87 114,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,3 38 38,5 10,9 0 0 0 7,3 14,3 13,5 0 7,1 24,5 5,7 9,8 21,6 25,4 40,5 43,1 85,7 117,6 133,3 204,3 300
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,6 8 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,7 0 4,1 12,2 10,8 16 51,9 42,4 127,7 144,3 177,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 26 22,9 29,2 16,9 9 0 0 0 7,2 0 9,5 3 0 7,4 12,2 17,6 35,1 23 45,7 52,4 80,4 93 162,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 2,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 10,9 0 0 5,3 0 0 0 500
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 71,9 63,2 82,3 222,2 0 20,4 14,1 0 19,2 8,5 10 20 22,7 23,1 15,3 24,5 34 47,2 59,2 81,1 132,4 175,1 253,4 379,6
X. Nemoci dýchací soustavy 72,8 72,6 73 2,5 0,5 0,8 2,5 7 24,8 26,2 22,5 11,7 34,7 20,2 35,7 74,2 88,3 108,7 115,9 145,6 224,9 247,1 325,6 307,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,5 23,6 27,5 0 0 0 4,8 0 0 0 3,3 7,4 12 8,8 14,7 26,1 24,2 27,1 36,8 43 73,2 100,6 124,3 263,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27,4 20,2 34,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 6,3 22,6 25,4 28,1 59,2 52,2 86,5 173,9 222,2 428,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,8 1,3 2,9 2,1 5,2 15,3 14,9 52,6 44,9 100
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,2 18,3 10,3 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,8 1,7 11,2 10,6 23,1 25,1 73,8 132 191,3 125
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,5 15 4,5 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5,1 8,7 0 25,3 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,4 35,7 26,3 2,4 0 0 0 0 3,5 0 0 2,8 2,7 19,2 18,5 38,4 23,5 37,2 58,6 71,9 70,3 135,3 226 190,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,3 16,6 29,3 5 0 7 0 0 4 1,4 0 0 3,4 2,6 1,3 8,1 9,6 19,1 28,7 56,7 65,9 112,2 150 227,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 5,3 4,3 0,7 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0,9 5 2,4 8,3 7,2 10,1 13,7 15,5 23,6 61 59,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,6 36,7 29,4 2,9 0,6 1,5 1,1 0,7 1,7 1,2 1,3 3 7,1 8,8 13,1 25,1 33,8 42,3 52,6 70,3 106,2 146,6 205 263,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)