8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 83 88 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 2 1 6 17 19 20 23 29 30 13 1 171
II. Novotvary 529 436 0 0 0 0 3 4 2 2 8 15 30 39 79 158 194 167 117 76 51 19 1 965
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 7 1 3 3 1 0 23
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 47 53 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 8 14 16 7 14 21 7 6 100
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 3 4 6 1 1 23
VI. Nemoci nervové soustavy 26 35 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 4 5 6 8 10 9 8 1 0 61
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 657 670 0 1 0 0 0 1 1 0 2 13 18 20 57 98 137 176 208 244 231 102 18 1 327
X. Nemoci dýchací soustavy 384 263 0 2 2 0 2 2 1 1 2 6 3 13 32 72 90 99 95 97 80 45 3 647
XI. Nemoci trávicí soustavy 178 182 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 12 16 13 45 66 39 41 47 42 21 3 360
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 1 5 8 6 5 1 36
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4 6 4 7 2 0 0 31
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 7 15 19 15 30 31 17 1 146
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 111 116 1 0 0 1 2 0 2 2 3 2 4 6 12 16 34 35 37 37 22 7 4 227
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 66 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 2 3 1 10 11 8 13 18 32 24 3 135
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 53 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 17 19 20 8 9 15 6 0 109
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 253 2 129 26 3 3 1 9 10 8 11 32 51 80 110 225 462 619 622 587 632 580 269 42 4 382
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 5 4 2 0 23
nemocných (LDN) II. Novotvary 178 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 17 39 47 45 46 56 24 7 0 293
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 2 7 5 1 29
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 2 5 6 5 0 28
VI. Nemoci nervové soustavy 28 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 7 4 9 13 8 7 4 0 58
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 198 342 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 7 9 28 49 94 125 121 90 12 540
X. Nemoci dýchací soustavy 39 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 6 18 18 20 9 3 83
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 2 2 2 8 10 9 0 43
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 7 1 4 1 26
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 4 6 6 3 0 27
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 7 8 8 10 0 41
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 16 9 10 2 48
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 12 15 28 45 28 2 138
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 3 6 4 3 0 23
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 606 802 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 9 38 72 118 147 225 300 274 190 21 1 408
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 2 3 2 1 0 15
VI. Nemoci nervové soustavy 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 4 4 2 2 0 20
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
II. Novotvary 127 148 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9 20 35 56 42 43 37 17 7 0 275
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 0 9
VI. Nemoci nervové soustavy 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 3 3 2 1 0 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 4 4 1 17
X. Nemoci dýchací soustavy 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 1 2 1 0 17
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 158 183 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 10 23 40 62 48 52 50 28 15 2 341
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 98 99 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 3 1 6 19 22 21 30 35 34 15 1 197
péče celkem II. Novotvary 834 699 0 0 0 0 3 4 2 2 10 20 39 53 116 232 297 254 206 169 92 33 1 1 533
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 6 8 1 5 5 2 0 30
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 71 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 9 18 20 12 16 28 12 7 129
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31 44 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 4 7 6 8 14 17 9 1 75
VI. Nemoci nervové soustavy 61 77 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 4 9 13 12 17 28 21 17 7 0 138
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 862 1 022 0 1 0 0 0 1 1 1 2 13 19 24 64 107 166 226 303 373 356 196 31 1 884
X. Nemoci dýchací soustavy 435 312 0 2 2 0 2 2 1 1 2 6 3 13 37 74 97 110 116 116 102 55 6 747
XI. Nemoci trávicí soustavy 196 209 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 12 16 16 52 68 41 44 55 52 30 3 405
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 4 10 15 7 9 2 62
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 5 8 8 8 13 8 3 0 58
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 80 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 7 18 23 22 39 39 27 1 189
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 129 148 1 0 0 1 2 0 2 2 3 2 4 6 12 16 38 38 41 54 31 17 7 277
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 107 166 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 2 3 3 11 16 20 28 46 77 52 5 273
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 66 66 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 21 20 21 11 15 19 9 0 132
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 025 3 126 26 3 3 1 9 10 8 13 35 58 94 130 288 574 802 818 868 986 884 476 65 6 151
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 20,3 21,1 0 0 0 0 0 1,9 0 3,1 5,8 5 3,8 1,9 10,4 29,5 41,9 70,4 124,3 259,2 690,4 1 516,9 1 562,5 20,7
II. Novotvary 129,5 104,7 0 0 0 0 6,7 7,6 3,6 3,1 11,7 24,8 56,8 73,2 136,3 274 427,9 587,9 632,4 679,2 1 173,8 2 217,0 1 562,5 117
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,9 0 1,7 11 24,6 5,4 26,8 69 116,7 0 2,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,5 12,7 0 0 2,3 0 2,2 0 0 0 1,5 0 1,9 1,9 3,5 13,9 30,9 56,3 37,8 125,1 483,3 816,8 9 375,0 12,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,5 0 1,9 0 3,5 3,5 0 3,5 16,2 35,7 138,1 116,7 1 562,5 2,8
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 8,4 4,7 0 0 0 0 1,9 1,8 1,6 0 0 5,7 5,6 6,9 8,7 13,2 28,2 54,1 80,4 184,1 116,7 0 7,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 160,9 160,9 0 2,5 0 0 0 1,9 1,8 0 2,9 21,5 34,1 37,5 98,4 170 302,2 619,6 1 124,3 2 180,7 5 316,5 11 902,0 28 125,0 160,9
X. Nemoci dýchací soustavy 94 63,2 0 4,9 4,7 0 4,5 3,8 1,8 1,6 2,9 9,9 5,7 24,4 55,2 124,9 198,5 348,5 513,5 866,9 1 841,2 5 250,9 4 687,5 78,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,6 43,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 16,5 22,7 30 22,4 78 145,6 137,3 221,6 420,1 966,6 2 450,4 4 687,5 43,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,5 3,5 11 3,5 27 71,5 138,1 583,4 1 562,5 4,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 3,5 6,9 8,8 21,1 21,6 62,6 46 0 0 3,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,4 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 7,5 8,6 12,1 33,1 66,9 81,1 268,1 713,5 1 983,7 1 562,5 17,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 1,9 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,2 27,9 4,7 0 0 2,5 4,5 0 3,6 3,1 4,4 3,3 7,6 11,3 20,7 27,7 75 123,2 200 330,7 506,3 816,8 6 250,0 27,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,9 15,9 0 0 0 0 2,2 1,9 1,8 3,1 4,4 3,3 3,8 5,6 1,7 17,3 24,3 28,2 70,3 160,9 736,5 2 800,5 4 687,5 16,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,7 12,7 14,2 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 3,8 13,8 29,5 41,9 70,4 43,2 80,4 345,2 700,1 0 13,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 551,6 511,4 122,7 7,4 7 2,5 20,2 19,1 14,3 17,2 46,8 84,2 151,4 206,4 388,3 801,3 1 365,2 2 189,8 3 172,8 5 648,4 13 348,7 31 388,6 65 625,0 531,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 6,6 3,5 37,8 44,7 92,1 233,4 0 2,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 43,6 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 9,5 9,4 29,3 67,6 103,7 158,4 248,6 500,5 552,4 816,8 0 35,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3,5 0 17,9 46 116,7 0 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 8,8 14,1 27 17,9 161,1 583,4 1 562,5 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 8,8 14,1 10,8 44,7 138,1 583,4 0 3,4
VI. Nemoci nervové soustavy 6,9 7,2 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,9 1,9 5,2 12,1 8,8 31,7 70,3 71,5 161,1 466,7 0 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 48,5 82,1 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,9 5,6 12,1 15,6 61,8 172,5 508,1 1 117,2 2 784,8 10 501,8 18 750,0 65,5
X. Nemoci dýchací soustavy 9,5 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 11 21,1 97,3 160,9 460,3 1 050,2 4 687,5 10,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,2 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 3,5 12,1 4,4 7 10,8 71,5 230,1 1 050,2 0 5,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 8,8 10,6 27 62,6 23 466,7 1 562,5 3,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,7 8,8 7 21,6 53,6 138,1 350,1 0 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,2 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 4,4 14,1 37,8 71,5 184,1 1 166,9 0 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,4 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 10,6 21,6 143 207,1 1 166,9 3 125,0 5,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,7 11 42,2 81,1 250,2 1 035,7 3 267,2 3 125,0 16,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 6,9 2,2 3,5 16,2 53,6 92,1 350,1 0 2,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 148,4 192,6 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1,5 5 15,1 16,9 65,6 124,9 260,3 517,5 1 216,2 2 681,2 6 306,1 22 170,4 32 812,5 170,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 1,7 0 6,6 3,5 10,8 26,8 46 116,7 0 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 10,8 8,9 0 116,7 0 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 3,5 0 6,6 3,5 21,6 35,7 46 233,4 0 2,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 1,7 0 0 0 8,9 0 0 0 0,4
II. Novotvary 31,1 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 7,6 16,9 34,5 60,7 123,5 147,9 232,4 330,7 391,3 816,8 0 33,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 5,4 17,9 69 233,4 0 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1,7 1,7 4,4 0 16,2 26,8 46 116,7 0 1,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,2 3,5 5,4 35,7 92,1 466,7 1 562,5 2,1
X. Nemoci dýchací soustavy 2,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,5 4,4 17,6 16,2 8,9 46 116,7 0 2,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 8,9 0 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 0 1 562,5 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38,7 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 6,6 9,5 18,8 39,7 69,4 136,7 169 281,1 446,9 644,4 1 750,3 3 125,0 41,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 23,8 0 0 0 0 0 1,9 0 3,1 5,8 5 5,7 1,9 10,4 33 48,5 73,9 162,2 312,8 782,5 1 750,3 1 562,5 23,9
péče celkem II. Novotvary 204,2 167,9 0 0 0 0 6,7 7,6 3,6 3,1 14,6 33 73,8 99,4 200,2 402,4 655 894,2 1 113,5 1 510,4 2 117,4 3 850,6 1 562,5 185,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,9 0 1,7 13,2 28,2 5,4 44,7 115,1 233,4 0 3,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,2 17,1 0 0 2,3 0 2,2 0 0 0 1,5 0 1,9 1,9 3,5 15,6 39,7 70,4 64,9 143 644,4 1 400,2 10 937,5 15,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,6 10,6 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,5 0 3,8 1,9 6,9 6,9 15,4 21,1 43,2 125,1 391,3 1 050,2 1 562,5 9,1
VI. Nemoci nervové soustavy 14,9 18,5 4,7 0 0 0 0 1,9 1,8 3,1 0 1,7 7,6 7,5 15,5 22,5 26,5 59,9 151,3 187,7 391,3 816,8 0 16,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 211 245,5 0 2,5 0 0 0 1,9 1,8 1,6 2,9 21,5 36 45 110,4 185,6 366,1 795,7 1 637,7 3 333,6 8 193,3 22 870,5 48 437,5 228,4
X. Nemoci dýchací soustavy 106,5 74,9 0 4,9 4,7 0 4,5 3,8 1,8 1,6 2,9 9,9 5,7 24,4 63,9 128,3 213,9 387,3 627 1 036,7 2 347,5 6 417,7 9 375,0 90,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 48 50,2 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 18,2 22,7 30 27,6 90,2 150 144,3 237,8 491,6 1 196,8 3 500,6 4 687,5 49,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,1 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,5 5,2 19,8 14,1 54,1 134,1 161,1 1 050,2 3 125,0 7,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,2 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 3,8 0 3,5 8,7 17,6 28,2 43,2 116,2 184,1 350,1 0 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,6 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,9 7,5 12,1 12,1 39,7 81 118,9 348,6 897,6 3 150,5 1 562,5 22,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 1,9 94,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,6 35,5 4,7 0 0 2,5 4,5 0 3,6 3,1 4,4 3,3 7,6 11,3 20,7 27,7 83,8 133,8 221,6 482,6 713,5 1 983,7 10 937,5 33,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,2 39,9 0 0 0 0 2,2 1,9 1,8 3,1 4,4 3,3 3,8 5,6 5,2 19,1 35,3 70,4 151,3 411,1 1 772,2 6 067,7 7 812,5 33,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,2 15,9 14,2 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 3,8 3,8 13,8 36,4 44,1 73,9 59,5 134,1 437,3 1 050,2 0 16
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 740,6 750,8 122,7 7,4 7 2,5 20,2 19,1 14,3 20,3 51,1 95,8 177,9 243,9 497 995,5 1 768,8 2 879,9 4 691,6 8 812,2 20 345,2 55 542,6 101 562,5 745,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,1 38 0 0 0 0 0 4 0 9,8 21,4 18,5 14,5 7,4 35,7 61,4 67,1 76,9 97,5 138,1 201,3 240,7 166,7 38,1
II. Novotvary 66,7 52 0 0 0 0 23,1 29,2 10,1 9,2 15,5 18,6 31 39,2 47,5 63,3 65,3 75,2 95,1 88,9 139,7 208,8 250 59,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18,2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 23,3 0 8,1 27,5 46,1 6,8 17,6 31,6 30,3 0 17
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,4 21 0 0 5 0 7,5 0 0 0 7,4 0 4,7 4,7 6 20,5 28,2 37,3 22,6 51,9 105 80,5 400 22,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 8,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,8 0 3,4 0 7,5 10,3 0 10,5 34,9 50,6 84,5 52,6 166,7 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 8,6 12 27,8 0 0 0 0 5,9 5,3 4,8 0 0 7,3 7 6,8 9,6 9,4 15,7 24 34,1 55,6 25 0 10,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44,3 54,5 0 55,6 0 0 0 9,2 6,3 0 4,8 21,7 19,7 14,7 25,7 27,5 30,6 43,4 62,3 83,5 129,4 160,4 264,7 48,9
X. Nemoci dýchací soustavy 51 41,9 0 0,8 1,5 0 5,4 8 4,8 4,3 6,4 19 8,9 34,7 46,3 70,7 78,3 92,5 121,2 144,1 185,6 254,2 166,7 46,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,6 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 9,5 12,3 14,8 9,6 25,1 35,7 26,7 37,4 53,8 75,8 103,4 300 20,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,1 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 12,4 10,3 21,7 6,2 34 84,2 73,2 178,6 1 000,0 13,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1,1 1,9 1,7 3,2 3,5 10,1 7,4 0 0 1,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,6 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,7 3,2 3,7 3,9 7,9 13 18,6 47,6 95,1 130,8 100 8,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22,9 16,1 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 2,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,1 20,8 2,7 0 0 1,4 2,3 0 7,4 6,9 7,8 5 10,5 14 20,6 20,2 38,1 43,6 60,9 61 64,7 56 307,7 22,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,4 8,6 0 0 0 0 1,1 1,1 1,2 2,6 3,1 2,2 2,4 3,9 1 8,7 8,7 7,6 14,5 19,2 37,9 65,6 83,3 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,2 3,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,2 2,1 5,9 8,7 8,5 12,4 8,6 15,2 51,5 74,1 0 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,8 18,4 2,4 0,4 0,6 0,2 1,4 1,2 0,8 1 2,8 5,3 8,6 11 16,3 24,7 28,8 35,4 47,1 62,5 96,1 124,1 204,9 21,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 448,3 256,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 272,7 166,7 500 416,7 500 333,3 0 338,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 565,1 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 416,7 555,6 459,5 493,7 510,9 459,2 534,9 571,4 480 538,5 0 505,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 500 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 250 285,7 250 0 194,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137,5 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,6 142,9 137,9 142,9 51,3 212,1 454,5 1 000,0 140,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 325,6 202,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 142,9 307,7 444,4 153,8 312,5 240 555,6 0 250
VI. Nemoci nervové soustavy 171,8 185,2 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 83,3 83,3 111,1 194,4 85,1 169,8 282,6 200 304,3 571,4 0 178,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 500
IX. Nemoci oběhové soustavy 217,6 266,6 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 76,9 63,8 87,5 61,6 112,9 206,8 293,8 264,8 311,9 441,2 521,7 246,2
X. Nemoci dýchací soustavy 284,7 276,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 178,6 127,7 439 272,7 500 428,6 600 280,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 204,8 192,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 181,8 318,2 111,1 111,1 55,6 250 227,3 500 0 197,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 176,5 386,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 307,7 250 294,1 437,5 200 1 000,0 1 000,0 273,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29,2 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 7,8 26,5 11,5 23,7 39 61,2 93,8 0 23,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 232,9 235,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 142,9 173,9 269,2 228,6 235,3 500 0 234,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 181,8 217,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,5 115,4 114,3 290,9 236,8 322,6 333,3 202,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 137,2 136,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 16,9 54,3 115,4 113,6 137,9 194,8 294,7 333,3 136,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 105,3 95,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 190,5 29,4 27,8 93,8 187,5 108,1 375 0 99,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 226 189,1 0 0 0 0 0 0 0 76,9 22,7 46,2 74,1 53,6 111,4 123,9 144,4 167,4 224,1 234,7 257,8 392,6 437,5 203,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 5,3 7,5 0 40 23,8 83,3 93,8 90,9 125 0 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 62,5 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 0 181,8 76,9 0 166,7 0 64,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,6 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 5,2 14,3 0 36,1 18,5 114,3 88,9 60,6 142,9 0 7,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 90,9 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 333,3 0 0 0 1 000,0 0 0 0 96,8
II. Novotvary 717,5 845,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 750 800 692,3 666,7 625 788,7 807,7 860 948,7 850 875 0 781,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 222,2 238,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 250 400 1 000,0 1 000,0 0 230,8
VI. Nemoci nervové soustavy 34 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 27 24,4 57,1 0 166,7 250 666,7 142,9 0 37,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 89,7 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 45,5 45,5 125 571,4 666,7 666,7 1 000,0 127,8
X. Nemoci dýchací soustavy 45,8 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 33,3 58,8 125 107,1 52,6 333,3 1 000,0 0 35,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 58,8 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 500 0 0 0 0 76,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 0 64,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 80
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 139,1 158,6 0 0 0 0 0 0 0 0 22 33,3 34,7 90,1 113,9 132,9 238,5 252,6 349 490,2 583,3 555,6 1 000,0 148,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 44 41,9 0 0 0 0 0 3,9 0 9,7 21,2 18,3 21,4 6,9 34,7 66,4 74,1 78,4 119,5 157 216,6 250 166,7 42,9
péče celkem II. Novotvary 99 79,2 0 0 0 0 23,1 29 10,1 9,2 19,3 24,5 39,6 52,1 67 88,2 94,7 107,1 150,8 170,4 211,5 294,6 250 88,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,6 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 22,7 0 7,8 32,3 51 6,7 28,1 49 54,1 0 21,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,9 26,6 0 0 4,9 0 7,5 0 0 0 7,3 0 4,6 4,7 6 21,8 34,4 43,7 34,8 51,8 120,2 122,4 437,5 28
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,8 14,8 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,5 0 4,2 1,9 9,7 12,7 30,4 40,3 63 106,1 140,5 236,8 125 10,8
VI. Nemoci nervové soustavy 18,1 23 27,8 0 0 0 0 5,3 5,1 8,7 0 2,3 8,6 8,4 13,7 21,6 16,5 28,2 57 63,8 93,9 116,7 0 20,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,4 0 0 0 0 0 0,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,4 75 0 55,6 0 0 0 9,2 6,3 4,1 4,7 21,5 20,3 17 27,7 28,7 35 52,4 82,6 109,6 163,4 231,7 337 64
X. Nemoci dýchací soustavy 54,8 46,9 0 0,7 1,4 0 5,3 8 4,7 4,3 6,3 18,5 8,7 34,1 49,9 67,3 80 95,1 136 153 213,8 276,4 260,9 51,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,4 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 10,4 12,3 14,7 11,7 28,6 36,4 27,7 38,8 60,8 87 135,7 300 23,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,3 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 11,8 14,9 37 22,9 61 135,1 80,5 281,3 1 000,0 22,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,5 0 1,1 2,2 3,1 3,8 5,9 15,1 21,4 29,1 0 3,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,2 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,7 3,2 5,1 3,9 9,4 15,5 26,4 58,6 108,3 180 90,9 10,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22,9 16,1 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 2,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,4 25,9 2,7 0 0 1,4 2,3 0 7,4 6,9 7,6 4,9 10,4 14 20,3 19,8 41,4 45,9 63,2 81,4 82 108,3 350 26,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,1 19,7 0 0 0 0 1,1 1,1 1,2 2,5 3 2,1 2,3 3,8 2,9 9 11,7 17,2 27,3 40,4 71,4 112,3 119 15,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,4 2,1 5,8 10,4 8,7 12,6 11,4 23,9 57,4 101,1 0 4,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,4 25,6 2,4 0,4 0,5 0,2 1,3 1,2 0,8 1,1 3 5,8 9,7 12,4 19,9 29,1 35,4 43,8 63,6 85,5 123,1 176,8 251 28,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)