8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 588 294 294 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 6 13 17 22 75 91 76 121 93 54 10
II. Novotvary 1 170 653 517 1 0 0 0 2 1 1 3 8 13 22 56 68 135 241 219 160 125 70 43 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 73 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 12 10 12 21 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 236 112 124 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 5 22 20 26 35 45 47 26 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 6 5 8 17 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 118 68 50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 3 6 4 9 26 20 19 12 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 672 824 848 0 1 0 0 0 1 2 4 7 7 14 20 23 81 161 224 225 319 352 198 33
X. Nemoci dýchací soustavy 1 288 699 589 2 1 2 1 1 2 1 2 7 5 15 14 40 92 134 212 188 195 229 128 17
XI. Nemoci trávicí soustavy 469 235 234 0 0 0 0 0 0 2 1 6 2 9 18 24 40 61 53 59 67 77 40 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48 13 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 7 7 4 12 5 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51 19 32 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6 10 13 6 10 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 309 143 166 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 26 31 54 71 68 35 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 235 114 121 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 7 10 13 20 37 27 43 42 23 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 324 146 178 0 0 0 0 1 2 2 1 2 4 3 3 6 13 14 29 35 63 86 45 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 138 77 61 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7 20 30 20 10 13 12 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 789 3 466 3 323 21 4 2 3 5 8 10 14 35 42 88 149 215 466 807 1 000 922 1 118 1 144 632 104
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 21 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 1 1 7 3 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 133 78 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 13 18 26 29 23 10 7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 6 8 5 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 2 5 2
VI. Nemoci nervové soustavy 59 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 5 13 8 15 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 305 135 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 14 36 37 72 76 50 10
X. Nemoci dýchací soustavy 100 52 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9 7 23 18 13 18 6 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 4 1 8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 3 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 32 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 4 15 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 12 11 11 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 60 22 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 4 4 10 20 11 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 859 403 456 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 16 39 65 112 128 163 196 108 23
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 29 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 5 11 12 12 9 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 36 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 11 8 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 112 45 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 8 6 17 16 23 17 12 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
II. Novotvary 217 100 117 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 12 9 25 39 43 30 27 17 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 6 4 3
X. Nemoci dýchací soustavy 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 0 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 290 137 153 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 13 10 30 47 59 38 36 27 15 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 612 308 304 0 0 0 1 0 1 1 1 2 4 6 13 20 23 77 95 77 123 100 57 11
péče celkem II. Novotvary 1 520 831 689 1 0 0 0 2 1 1 5 9 17 23 70 82 173 298 288 219 175 97 57 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 75 33 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 12 11 13 21 3 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 268 126 142 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 6 24 22 30 37 51 55 31 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 153 67 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 12 8 17 24 25 29 21 3
VI. Nemoci nervové soustavy 224 120 104 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 8 4 9 10 21 40 38 38 35 15 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 002 965 1 037 0 1 0 0 0 1 2 4 7 7 14 22 24 89 175 261 266 396 434 253 46
X. Nemoci dýchací soustavy 1 399 758 641 2 1 2 1 1 2 1 2 9 5 16 15 43 102 143 239 206 210 247 134 18
XI. Nemoci trávicí soustavy 495 247 248 0 0 0 0 0 0 2 1 7 2 9 18 24 40 65 59 65 68 85 40 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 55 16 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 8 8 5 12 7 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67 24 43 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 6 11 19 10 13 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 346 156 190 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 29 34 61 76 84 38 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 283 137 146 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 7 10 13 23 41 31 55 54 34 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 384 168 216 0 0 0 0 1 2 2 1 2 6 3 3 6 16 16 33 39 73 106 56 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 151 84 67 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 8 20 33 24 10 13 15 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 050 4 051 3 999 21 4 2 3 5 8 10 16 39 50 92 170 247 543 925 1 188 1 104 1 340 1 384 767 132
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,7 44,3 43,1 0 0 0 1,4 0 1,5 1,2 1,1 1,8 3,2 6,3 15,2 22,9 25,7 89,1 136,2 193,7 461,8 581,5 992,3 1 150,7
II. Novotvary 86,9 98,3 75,9 6,5 0 0 0 3,4 1,5 1,2 3,3 7,1 10,3 23,3 65,4 91,7 157,7 286,2 327,7 407,8 477,1 437,7 790,2 230,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,4 5 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,5 9,5 18 25,5 45,8 131,3 55,1 115,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,5 16,9 18,2 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 3,2 3,5 6,7 25,7 23,7 38,9 89,2 171,7 293,9 477,8 345,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 3,8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 2,7 4,7 2,4 9 12,7 30,5 106,3 147 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,8 10,2 7,3 0 0 0 1,4 0 0 1,2 0 0 1,6 7,4 3,5 8,1 4,7 10,7 38,9 51 72,5 75 147 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,5 0 0 0 0 115,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 124,2 124 124,4 0 1,6 0 0 0 1,5 2,5 4,4 6,2 5,6 14,8 23,4 31 94,6 191,2 335,2 573,5 1 217,5 2 201,1 3 638,4 3 797,5
X. Nemoci dýchací soustavy 95,7 105,2 86,4 13,1 1,6 2,3 1,4 1,7 3,1 1,2 2,2 6,2 4 15,9 16,4 54 107,4 159,1 317,2 479,2 744,2 1 432,0 2 352,1 1 956,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 34,9 35,4 34,3 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 5,3 1,6 9,5 21 32,4 46,7 72,4 79,3 150,4 255,7 481,5 735 1 150,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,6 2 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 5,8 4,7 10,5 17,8 15,3 75 91,9 230,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 2,9 4,7 0 0 0 0 0 1,5 0 1,1 0 0 0 0 0 1,2 2,4 9 25,5 49,6 37,5 183,8 115,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 21,5 24,4 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 2,3 5,4 11,7 30,9 46,4 137,6 271 425,2 643,1 575,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 1,2 0,4 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,3 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,5 17,2 17,8 0 1,6 0 0 0 0 0 1,1 1,8 1,6 4,2 8,2 13,5 15,2 23,7 55,4 68,8 164,1 262,6 422,6 345,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,1 22 26,1 0 0 0 0 1,7 3,1 2,5 1,1 1,8 3,2 3,2 3,5 8,1 15,2 16,6 43,4 89,2 240,4 537,8 826,9 1 726,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,3 11,6 9 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 4,2 8,2 9,4 23,4 35,6 29,9 25,5 49,6 75 110,3 115,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 504,5 521,7 487,6 137,5 6,4 2,3 4,3 8,5 12,3 12,5 15,5 31 33,4 93,1 174 290,1 544,2 958,3 1 496,3 2 350,1 4 266,8 7 153,6 11 613,4 11 967,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,2 1,2 4,5 2,5 3,8 43,8 55,1 115,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,9 11,7 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 6,7 15,2 21,4 38,9 73,9 87,8 62,5 128,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,8 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,3 2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 2,4 4,5 5,1 22,9 50 91,9 230,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 1,8 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 17,8 19,1 12,5 91,9 230,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 4,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 4,7 11,9 7,5 33,1 30,5 93,8 36,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,7 20,3 24,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,3 8,2 16,6 53,9 94,3 274,8 475,2 918,8 1 150,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7,4 7,8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 4 10,5 8,3 34,4 45,9 49,6 112,6 110,3 115,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 1,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 2,4 9 10,2 3,8 50 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,5 3,8 0 18,4 115,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0,8 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 2,5 22,9 18,8 55,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,4 1,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 1,5 15,3 15,3 93,8 55,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 3,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 6 10,2 45,8 68,8 202,1 230,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,5 3,3 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 3,5 2,4 6 10,2 38,2 125,1 202,1 460,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 18,8 18,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63,8 60,7 66,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,6 0 5,8 21,6 45,5 77,2 167,6 326,3 622,1 1 225,6 1 984,6 2 646,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,6 4,4 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 3,5 6,7 9,3 5,9 16,5 30,6 45,8 56,3 128,6 115,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 2,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 9 10,2 42 50 73,5 115,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,3 6,8 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 3,5 8,1 9,3 7,1 25,4 40,8 87,8 106,3 220,5 230,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,5 0 3,8 0 0 0
II. Novotvary 16,1 15,1 17,2 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 3,2 1,1 14 12,1 29,2 46,3 64,3 76,5 103 106,3 128,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 18,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,8 0,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 1,2 0 2,3 1,2 4,5 2,5 0 0 18,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,8 0,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,5 10,2 19,1 37,5 73,5 345,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 0 0 1,2 2,4 6 0 7,6 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 18,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 3,8 6,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,4 6 0 0 0 18,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,5 20,6 22,5 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,8 4 3,2 15,2 13,5 35 55,8 88,3 96,9 137,4 168,8 275,6 345,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,5 46,4 44,6 0 0 0 1,4 0 1,5 1,2 1,1 1,8 3,2 6,3 15,2 27 26,9 91,4 142,1 196,3 469,4 625,3 1 047,4 1 265,8
péče celkem II. Novotvary 112,9 125,1 101,1 6,5 0 0 0 3,4 1,5 1,2 5,5 8 13,5 24,3 81,8 110,6 202 353,9 430,9 558,2 667,9 606,6 1 047,4 230,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,6 5 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,5 9,5 18 28 49,6 131,3 55,1 115,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19,9 19 20,8 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 3,2 3,5 8,1 28 26,1 44,9 94,3 194,6 343,9 569,6 575,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,4 10,1 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,1 4,7 9,4 14 9,5 25,4 61,2 95,4 181,3 385,9 345,2
VI. Nemoci nervové soustavy 16,6 18,1 15,3 0 0 0 1,4 0 0 1,2 0 0 2,4 8,5 4,7 12,1 11,7 24,9 59,9 96,9 145 218,9 275,6 115,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,5 0 0 0 0 115,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 148,8 145,3 152,2 0 1,6 0 0 0 1,5 2,5 4,4 6,2 5,6 14,8 25,7 32,4 103,9 207,8 390,5 678 1 511,3 2 713,9 4 649,0 5 293,4
X. Nemoci dýchací soustavy 104 114,1 94,1 13,1 1,6 2,3 1,4 1,7 3,1 1,2 2,2 8 4 16,9 17,5 58 119,1 169,8 357,6 525,1 801,5 1 544,5 2 462,3 2 071,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 36,8 37,2 36,4 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 6,2 1,6 9,5 21 32,4 46,7 77,2 88,3 165,7 259,5 531,5 735 1 150,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,1 2,4 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 7 4,7 12 20,4 19,1 75 128,6 345,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 3,6 6,3 0 0 0 0 0 1,5 0 1,1 0 0 0 0 1,3 1,2 3,6 9 28 72,5 62,5 238,9 115,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,7 23,5 27,9 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 2,3 5,4 11,7 34,4 50,9 155,5 290,1 525,3 698,3 575,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 1,2 0,4 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,3 0 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 20,6 21,4 0 1,6 0 0 0 0 0 1,1 1,8 1,6 4,2 8,2 13,5 15,2 27,3 61,3 79 209,9 337,7 624,8 575,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,5 25,3 31,7 0 0 0 0 1,7 3,1 2,5 1,1 1,8 4,8 3,2 3,5 8,1 18,7 19 49,4 99,4 278,6 662,8 1 029,0 2 186,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,2 12,6 9,8 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 4,2 8,2 10,8 23,4 39,2 35,9 25,5 49,6 93,8 147 115,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 598,2 609,8 586,9 137,5 6,4 2,3 4,3 8,5 12,3 12,5 17,7 34,6 39,7 97,3 198,6 333,3 634,2 1 098,4 1 777,6 2 814,0 5 114,1 8 654,3 14 094,1 15 189,9
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 88,4 90,9 86,2 0 0 0 4,4 0 4,6 4,9 5,2 10 19,9 30,8 56,8 61,4 48,8 126,9 133,6 136,7 228,3 235,4 343,9 416,7
II. Novotvary 63,9 75,2 53,6 11,1 0 0 0 9,5 5,9 4,3 8 13,7 12,5 18,4 40,3 52,5 61 79,3 81,9 95,3 122,4 137 305 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37,4 36,3 38,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 21,7 39 45,3 43,9 47,1 85,7 33,7 83,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,4 41,1 38 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 12,1 11,5 16,4 45,6 31,5 40,9 72,2 100,9 114,6 174,5 100
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,9 16,6 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 7,2 17,2 33,3 16 45,5 37,3 57,6 142,9 156,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,9 17,2 14,4 0 0 0 4,1 0 0 4,4 0 0 3,5 12,8 5,3 10,7 6,1 12,3 40,3 48,8 53,7 60,9 142,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 1,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7,7 0 0 0 0 500
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,7 43,9 57,1 0 23,3 0 0 0 7,6 9,3 13,8 12,3 7,6 12,2 13,8 10,9 24 30,7 39,2 50,7 85 134,5 193,5 275
X. Nemoci dýchací soustavy 77,9 77,5 78,4 2,6 0,4 1,4 3 2,6 7,2 2,9 5,3 16,1 11,4 40,3 33,2 68,5 81,6 87,9 131,1 152 178,2 258,5 292,9 261,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,1 18,6 19,7 0 0 0 0 0 0 2,3 0,9 4,3 1,1 5,7 10,8 15,3 18,8 24,7 22,2 37,4 59,2 94,5 127 217,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,8 8,4 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,9 0 20,4 17,2 32,1 40,7 27 111,1 161,3 181,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 2,3 3 0 0 0 0 0 2,4 0 1,6 0 0 0 0 0 0,5 0,9 2,9 7,8 16,1 16,8 114,9 90,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 20,4 11 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,1 2,9 5,6 12,2 16 43,3 77,6 103,3 152,2 131,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 6,6 3,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 2 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,8 27,3 24,5 0 1,9 0 0 0 0 0 3,8 6,3 5,2 12,3 19,4 24,9 23,5 26,2 44,2 42,5 74,4 102,2 153,3 150
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 13,9 20,1 0 0 0 0 1 2,4 2,4 1,1 1,9 3,3 3,2 3,1 6,6 11,8 10,7 21,7 32 55,6 76,7 98,5 174,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,5 5,7 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 5,5 7,4 7 13,8 16,9 12,3 9,7 20,5 34,3 68,2 100
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27 31,2 23,7 1,1 0,6 0,3 0,6 0,8 1,1 0,8 1 2,4 3,1 7,8 12,1 16,9 25,5 34,1 42,8 55,1 84,2 121,5 180,6 206,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 182,6 200 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 111,1 200 90,9 111,1 411,8 500 1 000,0
nemocných (LDN) II. Novotvary 403 428,6 371,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 555,6 448,3 383 371,4 453,1 389,8 344,8 538,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 105,3 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 142,9 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 143,5 151,2 138,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 95,2 87 90,9 71,4 176,5 200 312,5 285,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 183,3 272,7 131,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 368,4 238,1 66,7 312,5 500
VI. Nemoci nervové soustavy 206,3 222,2 192,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 210,5 270,3 135,1 260 173,9 394,7 181,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 195,9 202,7 190,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 34,5 90,9 89,2 167,4 149,8 242,4 236,8 306,7 476,2
X. Nemoci dýchací soustavy 152 142,9 163,3 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 76,9 130,4 125 83,3 221,2 253,5 175,7 281,3 352,9 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 177,4 153,8 194,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 200 272,7 285,7 62,5 216,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 113,6 100 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 142,9 200 0 500 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 33,6 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 15,4 0 10,5 63,8 38 69,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 223,8 188,7 244,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 45,5 260,9 142,9 365,9 272,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 156,7 193 134,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,1 125 85,1 244,9 157,1 261,9 333,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 80,5 103,8 71,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 0 0 0 130,4 42,6 48,8 43 56,8 106,4 146,7 363,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,7 15,4 65,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 0 0 115,4 142,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 161,4 182,4 146,6 0 0 0 0 0 0 0 0 87 57,1 0 49,5 104,6 125,8 119 150,9 162,2 174,1 197,4 252,3 343,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,7 11,8 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8,4 18,6 31 26 74,8 100,8 136,4 113,9 184,2 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 167,4 152,4 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 43,5 176,5 95,2 215,7 266,7 250 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,8 17,6 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8,4 21,7 30 27,9 93,9 99,4 165,5 156 222,2 500
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 500 333,3 666,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0
II. Novotvary 423,8 409,8 436,6 0 0 0 0 0 0 0 666,7 125 400 250 600 391,3 454,5 398 405,7 454,5 415,4 414,6 583,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,2 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 181,8 166,7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 27,4 27,3 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 30,3 27,8 0 37,7 16,1 90,9 47,6 0 0 500 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 98,4 44,8 163,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 0 33,3 117,6 238,1 375 1 000,0 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 48,5 54,7 40,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 500 0 0 100 166,7 500 0 200 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 210,5 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 333,3 250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 294,1 600 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 500 500 1 000,0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,2 16 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,3 0 11,6 23,4 0 0 0 166,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74,4 76,8 72,4 0 0 0 0 0 0 0 35,7 17,4 29,4 18,4 62,2 31,9 65,6 73 97,2 99,2 151,9 226,9 454,5 600
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 90,4 93,2 87,7 0 0 0 4,4 0 4,6 4,8 5,1 9,9 19,5 30,5 54,2 69,2 50,5 128,1 136,3 135,6 227,8 242,7 349,7 440
péče celkem II. Novotvary 79,3 91,3 68,5 11,1 0 0 0 9,5 5,9 4,3 13,2 15,2 16,3 19,2 49,4 61,7 75,3 93,6 101,1 121,1 152,8 167 343,4 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 36,1 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 21,6 39 45,1 47,4 49,6 84,3 33,3 76,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,8 44,4 41,5 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 12 11,4 19,3 47,7 33,4 44,8 71,8 106,3 122,2 187,9 135,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,5 16,7 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,9 8,1 18 31,4 24,6 58 88,2 100,8 126,6 196,3 230,8
VI. Nemoci nervové soustavy 26,9 27,2 26,6 0 0 0 4,1 0 0 4,3 0 0 5 13,5 6,5 14,2 13,5 24,7 53,4 72,7 83,5 131,1 176,5 90,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 1,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7,7 0 0 0 0 500
IX. Nemoci oběhové soustavy 56,5 49,3 65,4 0 23,3 0 0 0 7,6 9,2 13,8 12,2 7,5 12,1 14,9 11,1 25,6 32,1 43,8 56,3 97,2 146,9 212,6 319,4
X. Nemoci dýchací soustavy 80,3 79,7 81,1 2,6 0,4 1,3 2,6 2,5 7,2 2,9 5,3 20,6 11,4 41,9 34,5 70,3 84,4 88,2 138,2 156,3 178,3 259,2 295,2 272,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,1 19,5 20,8 0 0 0 0 0 0 2,3 0,9 5 1,1 5,7 10,7 15,3 18,7 26,2 24,5 40,8 59,1 99,5 125 208,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,9 10,2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 0 24,2 16,9 35,1 44,7 32,7 104,3 205,9 250
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,2 2,6 3,6 0 0 0 0 0 2,4 0 1,5 0 0 0 0 0,5 0,4 1,2 2,5 7,3 19,9 21,9 95,6 50
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 22,1 12,5 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,1 2,9 5,6 13,5 17,3 48 80,4 120 157,7 125
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 6,6 3,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 2 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,7 31,7 28 0 1,9 0 0 0 0 0 3,8 6,2 5,2 12,1 19 24,4 22,6 28,2 45,5 44,2 85,9 110,9 177,1 185,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 15,6 22,9 0 0 0 0 1 2,4 2,3 1,1 1,9 4,9 3,2 3,1 6,5 14 11,7 23 32,6 55,4 80,7 105,3 195,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 6 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 5,3 7,2 7,6 12,8 16,8 13,2 8,7 18,2 37,6 79,2 90,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,3 34,5 27 1,1 0,5 0,3 0,6 0,7 1 0,8 1,1 2,6 3,5 7,8 13,1 18,3 28,2 36,9 47,7 61,2 91,8 130,1 191 227,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)