8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 524 249 275 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 8 8 15 32 51 77 78 95 99 48 7
II. Novotvary 1 259 726 533 0 0 1 1 0 2 2 4 9 24 26 47 81 171 251 219 164 137 92 23 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 60 28 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 4 6 8 8 11 10 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 238 100 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 13 19 22 33 49 53 31 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 20 12 14 3
VI. Nemoci nervové soustavy 120 66 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 3 14 12 20 15 13 19 12 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 744 850 894 2 1 1 1 0 2 1 4 6 13 16 22 36 92 174 222 247 333 359 181 31
X. Nemoci dýchací soustavy 1 110 610 500 1 0 1 0 0 2 3 3 7 5 13 11 41 79 135 180 142 187 198 80 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 486 244 242 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 11 13 27 48 58 81 54 64 76 38 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38 18 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 4 7 2 14 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 4 6 10 7 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 280 128 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 10 22 35 42 59 56 38 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 20 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 178 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 9 18 27 18 32 36 19 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 293 137 156 0 0 0 0 4 1 2 2 0 2 0 1 3 8 13 22 47 61 71 46 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 140 97 43 8 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 9 8 17 21 24 16 16 9 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 598 3 405 3 193 34 1 3 2 4 7 13 18 30 63 84 125 238 506 787 949 884 1 089 1 111 547 103
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 6 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 176 95 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 17 23 30 30 28 23 9 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 6 9 15 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 53 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 7 13 20 7 3
VI. Nemoci nervové soustavy 66 33 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 8 11 16 12 8 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 398 181 217 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 8 26 27 57 79 113 68 12
X. Nemoci dýchací soustavy 112 62 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6 9 13 21 15 15 18 6 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 34 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 6 6 8 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 7 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57 21 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 9 9 15 10 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 5 6 12 18 12 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 99 38 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 6 10 21 31 21 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 5 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 189 552 637 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 6 15 19 49 100 116 173 217 294 164 29
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 104 57 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 1 12 12 5 18 18 18 7 2
VI. Nemoci nervové soustavy 39 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 9 7 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 144 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 1 13 15 12 27 27 25 10 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
II. Novotvary 250 126 124 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 5 6 10 33 48 51 26 27 31 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 322 162 160 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 6 13 16 35 54 61 34 38 44 13 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 548 261 287 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 8 8 15 33 54 79 81 101 105 51 7
péče celkem II. Novotvary 1 685 947 738 0 0 1 1 0 2 5 4 10 27 32 59 98 221 322 300 220 192 146 39 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 64 31 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 4 7 8 8 12 10 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 289 125 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 15 26 24 40 58 68 38 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 226 112 114 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 2 14 17 9 31 51 51 30 9
VI. Nemoci nervové soustavy 234 121 113 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 6 6 16 24 40 41 34 34 19 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 159 1 039 1 120 2 1 1 1 0 2 1 4 8 13 16 24 40 100 200 251 305 416 479 252 43
X. Nemoci dýchací soustavy 1 230 677 553 1 0 1 0 0 3 3 3 7 5 14 14 47 90 149 203 158 202 217 86 27
XI. Nemoci trávicí soustavy 527 262 265 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 13 16 28 48 61 85 61 71 84 44 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53 21 32 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 6 8 3 21 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 5 9 13 15 11 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 339 149 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 13 25 40 51 69 72 48 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 20 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 250 121 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 13 25 32 25 46 56 31 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 393 175 218 0 0 0 0 4 1 2 2 0 2 1 1 3 11 16 28 57 83 102 67 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 170 113 57 8 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 12 10 18 23 28 22 20 14 7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 253 4 193 4 060 34 1 3 2 4 9 16 18 35 70 98 159 274 603 956 1 138 1 118 1 371 1 474 734 136
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,3 37,8 40,7 0 0 0 0 0 0 2,5 2,2 0,9 0,8 8,9 9,6 19,7 36,8 60,3 125,6 209 357,9 635,8 927,4 981,8
II. Novotvary 94,4 110,3 78,9 0 0 1,2 1,5 0 2,9 2,5 4,4 7,7 19,9 28,8 56,2 106,6 196,6 296,9 357,3 439,4 516,1 590,9 444,4 701,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 4,3 4,7 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,1 1,2 7,9 4,6 7,1 13,1 21,4 41,4 64,2 77,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,9 15,2 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,2 0 5,3 14,9 22,5 35,9 88,4 184,6 340,4 598,9 1 262,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 4,6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,5 6,5 16,1 75,3 77,1 270,5 420,8
VI. Nemoci nervové soustavy 9 10 8 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 4,8 3,9 16,1 14,2 32,6 40,2 49 122 231,8 420,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 130,8 129,2 132,4 13,4 1,6 1,2 1,5 0 2,9 1,2 4,4 5,1 10,8 17,7 26,3 47,4 105,8 205,8 362,2 661,7 1 254,6 2 305,7 3 496,9 4 347,8
X. Nemoci dýchací soustavy 83,3 92,7 74,1 6,7 0 1,2 0 0 2,9 3,7 3,3 6 4,1 14,4 13,2 53,9 90,8 159,7 293,7 380,4 704,5 1 271,7 1 545,6 3 085,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 36,5 37,1 35,8 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 1,7 5,8 12,2 15,5 35,5 55,2 68,6 132,2 144,7 241,1 488,1 734,2 561
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 2,7 3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 3,4 2,4 6,5 18,8 7,5 89,9 77,3 140,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 3,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 2,6 4,6 2,4 6,5 16,1 37,7 45 96,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 19,4 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,3 4,8 3,9 11,5 26 57,1 112,5 222,3 359,7 734,2 841,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 1,5 1,5 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,1 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,4 13,5 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,2 6 11,8 10,3 21,3 44,1 48,2 120,6 231,2 367,1 280,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22 20,8 23,1 0 0 0 0 6,9 1,5 2,5 2,2 0 1,7 0 1,2 3,9 9,2 15,4 35,9 125,9 229,8 456 888,7 1 402,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,5 14,7 6,4 53,6 0 0 0 0 0 0 1,1 4,3 0 2,2 10,8 10,5 19,5 24,8 39,2 42,9 60,3 57,8 77,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 494,9 517,4 472,9 227,8 1,6 3,5 3 6,9 10,3 16,1 19,6 25,5 52,2 93,1 149,4 313,1 581,6 931 1 548,4 2 368,3 4 102,8 7 135,5 10 568,0 14 446,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 1,7 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,5 1,6 8 18,8 38,5 58 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,2 14,4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 7,2 9,2 19,5 27,2 48,9 80,4 105,5 147,7 173,9 140,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 19,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,7 3,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 8,3 3,3 16,1 33,9 96,3 135,2 140,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 3,6 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 2,4 0 18,8 49 128,5 135,2 420,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5 5 4,9 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0,8 2,2 2,4 1,3 1,1 9,5 17,9 42,9 45,2 51,4 58 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,9 27,5 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 2,4 5,3 9,2 30,8 44,1 152,7 297,6 725,8 1 313,8 1 683,0
X. Nemoci dýchací soustavy 8,4 9,4 7,4 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,1 2,4 7,9 10,3 15,4 34,3 40,2 56,5 115,6 115,9 701,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 2,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,4 0 0 2,4 4,9 16,1 22,6 51,4 115,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,3 2,7 3,8 45 38,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0,9 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,6 8 11,3 45 115,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,3 3,2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,5 8,2 24,1 33,9 96,3 193,2 420,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,9 4,4 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 4,6 7,1 8,2 16,1 45,2 115,6 231,8 140,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,4 5,8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 3,4 3,5 9,8 26,8 79,1 199,1 405,7 420,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 1,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 3,3 10,7 15,1 32,1 58 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,2 83,9 94,4 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,6 1,7 6,6 17,9 25 56,3 118,3 189,3 463,5 817,5 1 888,2 3 168,5 4 067,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,8 8,7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 2,2 7,2 1,3 13,8 14,2 8,2 48,2 67,8 115,6 135,2 280,5
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 2,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 11,4 24,1 33,9 45 58 140,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,8 11,2 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 2,2 7,2 1,3 14,9 17,7 19,6 72,3 101,7 160,6 193,2 420,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 3,8 0 0 0
II. Novotvary 18,8 19,1 18,4 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0,9 1,7 5,5 7,2 13,2 37,9 56,8 83,2 69,7 101,7 199,1 135,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 3,8 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 6,4 38,6 140,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 2,6 1,1 1,2 3,3 2,7 0 0 19,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,3 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,7 15,1 45 58 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,1 1,2 3,3 2,7 0 6,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 1,3 0 1,2 1,6 2,7 3,8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 6,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 2,7 7,5 12,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,6 0 1,2 3,3 5,4 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,2 24,6 23,7 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0,9 2,5 6,6 15,5 21,1 40,2 63,9 99,5 91,1 143,2 282,6 251,2 140,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,1 39,7 42,5 0 0 0 0 0 0 2,5 2,2 0,9 0,8 8,9 9,6 19,7 37,9 63,9 128,9 217 380,5 674,4 985,3 981,8
péče celkem II. Novotvary 126,4 143,9 109,3 0 0 1,2 1,5 0 2,9 6,2 4,4 8,5 22,4 35,5 70,5 128,9 254 380,9 489,5 589,4 723,4 937,7 753,5 841,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,8 4,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,1 1,2 9,2 4,6 8,3 13,1 21,4 45,2 64,2 96,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,7 19 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,2 1,2 5,3 17,2 30,8 39,2 107,2 218,5 436,7 734,2 1 402,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 17 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 2,2 7,2 2,6 16,1 20,1 14,7 83 192,1 327,6 579,6 1 262,3
VI. Nemoci nervové soustavy 17,6 18,4 16,7 6,7 0 0 0 0 1,5 0 0 0 5 2,2 7,2 7,9 18,4 28,4 65,3 109,8 128,1 218,4 367,1 561
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 161,9 157,9 165,9 13,4 1,6 1,2 1,5 0 2,9 1,2 4,4 6,8 10,8 17,7 28,7 52,6 114,9 236,6 409,5 817,1 1 567,3 3 076,4 4 868,6 6 030,9
X. Nemoci dýchací soustavy 92,3 102,9 81,9 6,7 0 1,2 0 0 4,4 3,7 3,3 6 4,1 15,5 16,7 61,8 103,5 176,3 331,2 423,3 761 1 393,7 1 661,5 3 786,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 39,5 39,8 39,3 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 1,7 5,8 14,4 19,1 36,8 55,2 72,2 138,7 163,4 267,5 539,5 850,1 561
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 3,2 4,7 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 3,4 4,7 9,8 21,4 11,3 134,9 115,9 140,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,7 4,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 2,6 4,6 3,5 8,2 24,1 49 96,3 212,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,4 22,6 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,3 4,8 3,9 14,9 29,6 65,3 136,6 260 462,4 927,4 1 262,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 1,5 1,5 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,1 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,8 18,4 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,2 8,4 11,8 14,9 29,6 52,2 67 173,3 359,7 598,9 420,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,5 26,6 32,3 0 0 0 0 6,9 1,5 2,5 2,2 0 1,7 1,1 1,2 3,9 12,6 18,9 45,7 152,7 312,7 655,1 1 294,4 1 823,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,8 17,2 8,4 53,6 0 0 0 0 0 0 1,1 4,3 0 2,2 14,3 13,2 20,7 27,2 45,7 58,9 75,3 89,9 135,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 619 637,1 601,4 227,8 1,6 3,5 3 6,9 13,2 19,9 19,6 29,8 58 108,6 190,1 360,5 693,1 1 130,9 1 856,7 2 995,2 5 165,2 9 466,9 14 180,8 19 074,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 75,9 76,2 75,7 3,7 0 0 0 0 0 0 5,6 4,5 18,2 6 19 23,1 84,8 95,1 129,2 151,9 177,9 215,9 296,3 294,1
II. Novotvary 69,5 82,3 58,1 14,5 6,3 6,2 13,5 18,4 12,2 4,3 5,7 11,1 15,3 22,7 33,8 59,6 75,2 72,7 88,4 109,9 142,6 171 209,6 181,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,2 28,5 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 15,6 25,3 15,6 18 33,9 30 28 77,4 69 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 36,6 37,4 0 0 4,5 0 0 0 0 15,7 9,1 3,8 6,7 6,4 15,6 25,3 28,9 48,3 75 90,9 124,4 176,5 264,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19 12,8 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 5,4 0 22,4 0 23,6 78,3 32,5 62,5 128 255,8 555,6
VI. Nemoci nervové soustavy 20,1 22,4 17,6 14,3 0 4 0 0 10,9 0 3,4 2,2 6 8,7 14,4 16,6 18,4 26,8 28,9 42,1 63,5 96,5 66,7 142,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,6 47,2 65,8 38,5 0 0 5,2 0 21,3 9 13,8 10,4 13,3 6,9 13,2 18,4 26,4 34,4 42,4 57,5 100,9 141,8 218,7 382,1
X. Nemoci dýchací soustavy 70,8 71,8 69,6 2,9 0,4 0,6 0 4,9 8,2 6,5 2,6 14,5 15,6 13,5 41,8 54,7 77,2 100,1 113 141,3 164,7 249,7 338,1 358,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,9 21,5 22,3 0 0 0 0 1,1 1,3 1,1 0,9 5,2 4,6 11,2 8,9 17,8 24,6 26,1 31,9 26,1 74,3 95,9 151,8 171,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,5 14,4 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 5,4 23,1 25,7 29,4 60,4 80,5 96,2 103,4 111,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,6 0 1 1,8 2,8 5,7 11 20,7 46,5 250
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,5 19 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,6 2,3 0 3,2 8,8 9,3 16,7 30,9 60,4 123,6 144,5 290,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 3,7 6,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 1 3,2 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 25,8 20,6 2,8 1,7 0 0 0 3,2 0 0 0 5 5,4 10,9 4,8 29,8 31,4 28 42,8 93,2 114,8 119,4 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,6 14,4 21,5 0 1,1 0 0 0 4,2 1,1 2,3 2,8 2,6 2,2 3,3 6,3 5,9 14,6 23,1 30,2 65,6 89,4 109,8 179,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 5,6 2,4 0,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0,4 0 2,5 7,5 3,7 6,9 14,5 12 13,5 13,1 50,3 23,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,9 32,1 24,6 1,6 0,5 0,7 0,6 0,9 1,9 0,7 1 2,5 4,5 7 10,7 17,7 28,1 34,5 43,2 55,4 89,5 130,2 183,7 283,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 102,8 62,5 162,8 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 166,7 117,6 0 133,3 125 500 0 1 000,0
nemocných (LDN) II. Novotvary 552,3 590,9 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 250 666,7 500 393,9 553,2 500 621,6 622,6 538,5 785,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 117,6 125 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 250 304,3 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 111,1 0 333,3 80 285,7 192,3 333,3 333,3 400 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 282,8 250 305,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 0 0 0 200 250 150 444,4 454,5 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 260,3 271,9 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 200 187,5 181,8 200 257,1 324,3 333,3 321,4 428,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 226,1 226 226,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100 58,8 133,3 168,4 177,5 279,8 279,1 364,8 500
X. Nemoci dýchací soustavy 180,2 181,2 178,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 88,9 151,9 210,5 272,7 372,9 441,2 250 750
XI. Nemoci trávicí soustavy 266,1 375 180,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,7 272,7 416,7 222,2 250 303 200 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 275 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 200 333,3 500 500 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45,8 45,8 45,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 0 16,7 82,5 105,3 117,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 314,8 381,8 245,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 105,3 100 428,6 333,3 407,4 615,4 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171,2 192,3 159,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 333,3 50 100 117,6 106,4 240 391,3 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 152 224,6 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 69 65,2 161,3 56,2 159,7 218,3 241,9 454,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 101,2 122,4 92,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,7 83,3 0 120 105,3 83,3 250 1 000,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,1 235,7 194,1 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 55,6 62,5 113 118 137,7 149,4 182,7 186,3 250 280,8 340,7 545,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,8 19,4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 12,8 5,2 8 14,5 31,1 59,4 61,1 57,7 132,7 190,5 322,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 248,8 287,5 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 285,7 307,7 200 214,3 238,1 388,9 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,9 28,1 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 12,8 5,2 8 14,2 39 74,1 101,9 89,6 162,3 209,5 346,9 285,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 249 207,5 291,7 0 0 0 0 0 0 0 0 250 150 208,3 307,7 214,3 216,5 244,9 316,3 192,3 241,4 384,6 600 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,8 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 30,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,3 11,2 49,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9 25 25,6 87 454,5 600 0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,4 18,6 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 58,8 66,7 200 0 200 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 0 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,6 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 47,6 0 80 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,5 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 41,7 0 0 0 0 62,5 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,1 18,5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 26 26,5 15,5 26,1 0 40 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,8 26,7 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6,3 14,3 13,7 20,4 27,4 40,2 42,7 51,5 76,5 155,6 294,1 333,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 76,3 75,8 76,7 3,7 0 0 0 0 0 0 5,4 8,9 18 5,7 18,4 22,2 86 95,4 127 151,3 176 218,1 292 333,3
péče celkem II. Novotvary 83,6 94,5 73,9 14,5 6,3 6,1 13,4 18,4 12,1 4,3 5,6 15 19,9 27,2 43,9 69,1 84,7 86,9 104 126,3 169,6 207,8 272,3 230,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,8 29,2 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 15,4 25,3 15,4 17,6 33,6 29,8 27,6 87,7 66,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41,8 42,3 41,4 0 0 4,4 0 0 0 0 15,5 9,1 3,8 9,9 9,2 15 28,5 32 56,4 80,3 102,4 136,7 194,6 305,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,2 19,1 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 9,7 7 8,1 17 20 44,4 74,2 54,2 93,5 186 305,9 375
VI. Nemoci nervové soustavy 30,6 32,2 28,9 14,3 0 3,8 0 0 9,6 0 3,2 4 5,4 7,3 14,3 19,6 22,4 34,2 46,5 67 101,4 132,3 160,9 300
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,7 52,8 74,4 38,5 0 0 5,2 0 21,1 8,8 13,1 10,1 12,7 6,7 14,5 19,5 26,7 37 46,6 63,1 114,8 156,7 240,8 397,2
X. Nemoci dýchací soustavy 72,7 73,9 71,3 2,9 0,3 0,5 0 4,8 8,1 6,4 2,6 14,4 15,5 13,2 40,2 54,9 76,6 101,7 117,2 146,2 173,7 256,6 334,2 386
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 21,8 22,1 0 0 0 0 1,1 1,2 1,1 0,9 4,9 4,3 10,6 8,3 16,6 24 25,6 32,5 26,7 76,5 103 152,6 171,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,7 17,1 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10,4 26,3 25,3 37,2 65,8 98,9 111,1 103,4 111,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 2,6 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,8 1,9 2,3 5,5 16,9 32,5 63,5 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 21,8 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,6 2,3 0 3,2 9,8 10,2 17,1 34,1 65 135,6 167,3 312,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 3,7 6,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 1 3,1 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,5 28,5 24,8 2,8 1,7 0 0 0 3,2 0 0 0 5 5,3 10,7 9,2 33,7 32,3 29 48,4 92,5 128,3 158,2 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,6 18 25,9 0 1,1 0 0 0 4,1 1,1 2,2 2,7 2,5 3,2 3,2 8,1 7,3 16 29,3 31,7 75,8 104,4 126 217,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,6 6,5 3,4 0,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0,4 0 2,4 7 4,2 10,5 16,7 12,3 17,2 16,8 51,9 42,1 250
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,2 35,2 28 1,6 0,5 0,7 0,6 0,9 1,8 0,7 0,9 2,7 5 7,4 11,6 19 29,8 37,4 47,2 60,4 99,5 143,3 202 308,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)