8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 472 227 245 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 6 34 54 70 72 92 87 40 5
II. Novotvary 1 300 725 575 1 1 1 2 3 2 1 2 8 15 26 42 95 183 231 230 168 160 92 35 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 52 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 4 8 7 8 13 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 269 116 153 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 2 6 14 20 29 41 55 54 30 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 3 9 4 10 16 11 5
VI. Nemoci nervové soustavy 143 84 59 1 0 1 0 0 2 0 1 1 3 4 7 9 12 17 17 18 23 22 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 982 924 1 058 1 0 0 1 0 3 2 5 7 12 8 21 44 103 195 226 256 427 411 213 47
X. Nemoci dýchací soustavy 1 233 693 540 2 1 1 0 2 3 2 1 8 7 5 20 37 84 153 165 165 220 219 119 19
XI. Nemoci trávicí soustavy 533 268 265 0 0 0 0 1 1 1 1 8 7 15 14 30 56 66 67 38 91 85 46 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 59 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 7 6 9 14 10 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 5 7 9 8 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 299 136 163 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 5 17 21 30 36 62 75 37 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 212 109 103 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 2 17 25 20 24 52 42 16 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 336 152 184 0 1 0 0 0 4 1 2 3 3 2 3 6 7 19 28 31 76 91 47 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 113 69 44 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 6 4 10 28 19 13 8 15 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 127 3 594 3 533 28 4 5 3 6 16 9 15 41 57 75 127 250 548 847 929 889 1 307 1 240 611 120
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 169 78 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 8 13 26 25 23 33 21 11 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 6 5 10 9 6 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 3 12 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 63 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 6 9 12 14 9 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 366 153 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 22 32 41 101 91 58 9
X. Nemoci dýchací soustavy 91 54 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 16 15 22 15 2 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 2 5 10 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 6 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 8 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 34 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 6 11 8 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 4 5 12 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 95 42 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 5 23 31 15 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 4 2 2 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 020 465 555 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 13 21 42 82 110 120 240 237 124 24
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 83 46 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 3 4 7 12 8 6 13 12 10 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51 23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 6 12 10 7 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 134 69 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 3 4 9 16 16 12 25 22 17 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 182 77 105 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 8 12 21 36 31 20 21 15 6 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 3 3 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 231 99 132 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 8 15 26 47 36 28 27 21 10 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 483 231 252 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 4 6 35 56 70 74 94 89 40 6
péče celkem II. Novotvary 1 651 880 771 1 1 1 2 3 2 1 2 11 20 32 56 115 217 293 286 211 214 128 52 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 54 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 4 8 7 8 15 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 314 138 176 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 3 3 6 16 23 35 46 65 63 36 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 174 76 98 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 4 7 7 15 19 13 26 40 26 6
VI. Nemoci nervové soustavy 259 140 119 1 0 1 0 0 2 0 1 2 3 4 9 13 18 27 34 36 50 41 14 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 361 1 079 1 282 1 0 0 1 0 3 2 5 7 12 8 24 48 108 218 259 298 530 507 274 56
X. Nemoci dýchací soustavy 1 330 751 579 2 1 1 0 2 3 2 1 8 7 5 20 39 88 166 182 181 244 234 122 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 562 286 276 0 0 0 0 1 1 1 1 8 7 15 14 30 59 69 72 40 96 95 47 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 70 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 7 8 10 18 12 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 64 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 5 8 17 16 8 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 334 157 177 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0 5 19 23 31 40 68 86 45 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 6 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 254 124 130 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 4 20 27 22 30 57 54 25 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 434 197 237 0 1 0 0 0 4 1 2 3 3 3 3 8 9 22 38 36 100 122 62 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 149 85 64 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 6 5 17 37 22 19 12 18 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 512 4 227 4 285 28 4 5 3 6 16 9 15 47 67 86 151 290 625 992 1 091 1 049 1 599 1 520 762 147
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,7 34,8 36,6 6,7 0 0 0 0 0 0 1,1 0,8 3,5 1,1 4,9 7,6 38,8 64,9 122,9 201,5 341,7 575,1 818,8 954,2
II. Novotvary 98,4 111,2 86 6,7 1,6 1,2 3,2 5,3 2,8 1,2 2,1 6,6 13,1 29,8 51,9 120,4 208,6 277,4 403,9 470,1 594,2 608,1 716,5 381,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 3,7 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 1,2 2,5 2,3 4,8 14 19,6 29,7 85,9 81,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,4 17,8 22,9 0 0 2,4 0 0 0 0 2,1 1,6 0,9 2,3 2,5 7,6 16 24 50,9 114,7 204,2 356,9 614,1 1 717,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 3,1 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,1 0 3,8 0 3,6 15,8 11,2 37,1 105,8 225,2 954,2
VI. Nemoci nervové soustavy 10,8 12,9 8,8 6,7 0 1,2 0 0 2,8 0 1,1 0,8 2,6 4,6 8,6 11,4 13,7 20,4 29,9 50,4 85,4 145,4 81,9 190,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 150,1 141,7 158,2 6,7 0 0 1,6 0 4,2 2,5 5,3 5,7 10,5 9,2 25,9 55,8 117,4 234,2 396,9 716,3 1 585,7 2 716,6 4 360,3 8 969,5
X. Nemoci dýchací soustavy 93,4 106,3 80,7 13,5 1,6 1,2 0 3,5 4,2 2,5 1,1 6,6 6,1 5,7 24,7 46,9 95,8 183,8 289,7 461,7 817 1 447,6 2 436,0 3 626,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 40,4 41,1 39,6 0 0 0 0 1,8 1,4 1,2 1,1 6,6 6,1 17,2 17,3 38 63,8 79,3 117,7 106,3 337,9 561,8 941,7 1 145,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,5 3,4 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 6,8 8,4 10,5 25,2 52 66,1 61,4 190,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,2 2,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,2 0 2,3 4,8 8,8 19,6 33,4 52,9 81,9 190,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,6 20,9 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 4,6 0 6,3 19,4 25,2 52,7 100,7 230,2 495,7 757,4 1 717,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 0,9 1,5 107,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,3 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,1 16,7 15,4 6,7 1,6 0 0 0 1,4 0 0 0 1,8 2,3 4,9 2,5 19,4 30 35,1 67,2 193,1 277,6 327,5 572,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,4 23,3 27,5 0 1,6 0 0 0 5,6 1,2 2,1 2,5 2,6 2,3 3,7 7,6 8 22,8 49,2 86,7 282,2 601,5 962,1 2 290,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,6 10,6 6,6 20,2 0 0 0 0 0 2,5 0 0,8 0 2,3 7,4 5,1 11,4 33,6 33,4 36,4 29,7 99,1 40,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 539,7 551,3 528,2 188,3 6,3 6,1 4,7 10,5 22,4 11,1 16 33,7 49,9 86 156,9 316,9 624,8 1 017,2 1 631,3 2 487,5 4 853,7 8 196,2 12 507,7 22 900,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,1 2,4 0 5,6 7,4 13,2 0 190,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,8 12 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,1 7,4 10,1 14,8 31,2 43,9 64,4 122,5 138,8 225,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,3 3,2 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 2,3 2,4 10,5 14 37,1 59,5 122,8 381,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 1,5 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 0 0 3,5 8,4 11,1 79,3 102,4 190,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 4,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 2,5 3,8 4,6 7,2 15,8 33,6 52 59,5 61,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,7 23,5 31,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,1 5,7 26,4 56,2 114,7 375,1 601,5 1 187,3 1 717,6
X. Nemoci dýchací soustavy 6,9 8,3 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,6 14,4 28,1 42 81,7 99,1 40,9 572,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 2,8 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,6 8,8 5,6 18,6 66,1 20,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 0 3,5 2,8 14,9 13,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,8 29,7 52,9 81,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,6 3,2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 1,8 8,4 22,3 72,7 163,8 190,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 2,3 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 1,2 3,5 11,2 18,6 79,3 184,2 190,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,2 6,4 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 3,6 17,6 14 85,4 204,9 307,1 954,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,4 0 8,4 14,9 13,2 40,9 190,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,2 71,3 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,8 3,4 16,1 26,6 47,9 98,5 193,2 335,8 891,3 1 566,5 2 538,4 4 580,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,3 7,1 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 4,4 2,3 3,7 5,1 8 14,4 14 16,8 48,3 79,3 204,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,9 3,5 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 14 16,8 44,6 66,1 143,3 381,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,1 10,6 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 4,4 2,3 3,7 5,1 10,3 19,2 28,1 33,6 92,8 145,4 348 381,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 13,8 11,8 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 5,7 9,9 15,2 23,9 43,2 54,4 56 78 99,1 122,8 190,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 3,7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0,3 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,8 2,8 7,4 33 61,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,8 2,8 7,4 0 20,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 5,6 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,3 0 0 0 0 3,7 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 1,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4,6 8,4 5,3 8,4 0 6,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17,5 15,2 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 6,9 9,9 19 29,6 56,4 63,2 78,3 100,3 138,8 204,7 190,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,6 35,4 37,7 6,7 0 0 0 0 0 0 1,1 1,6 3,5 1,1 4,9 7,6 39,9 67,3 122,9 207,1 349,1 588,3 818,8 1 145,0
péče celkem II. Novotvary 125 135 115,3 6,7 1,6 1,2 3,2 5,3 2,8 1,2 2,1 9 17,5 36,7 69,2 145,8 247,4 351,9 502,2 590,4 794,7 846,1 1 064,5 572,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,1 3,8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 1,2 2,5 2,3 4,8 14 19,6 29,7 99,1 81,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,8 21,2 26,3 0 0 2,4 0 0 0 0 2,1 1,6 0,9 3,4 3,7 7,6 18,2 27,6 61,5 128,7 241,4 416,4 736,9 2 099,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,2 11,7 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 5,3 4,6 4,9 8,9 8 18 33,4 36,4 96,6 264,4 532,2 1 145,0
VI. Nemoci nervové soustavy 19,6 21,5 17,8 6,7 0 1,2 0 0 2,8 0 1,1 1,6 2,6 4,6 11,1 16,5 20,5 32,4 59,7 100,7 185,7 271 286,6 572,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 178,8 165,5 191,7 6,7 0 0 1,6 0 4,2 2,5 5,3 5,7 10,5 9,2 29,7 60,9 123,1 261,8 454,8 833,8 1 968,2 3 351,2 5 609,0 10 687,0
X. Nemoci dýchací soustavy 100,7 115,2 86,6 13,5 1,6 1,2 0 3,5 4,2 2,5 1,1 6,6 6,1 5,7 24,7 49,4 100,3 199,4 319,6 506,4 906,1 1 546,7 2 497,4 4 198,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 42,6 43,9 41,3 0 0 0 0 1,8 1,4 1,2 1,1 6,6 6,1 17,2 17,3 38 67,3 82,9 126,4 111,9 356,5 627,9 962,1 1 145,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,3 4,1 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 8 8,4 14 28 66,8 79,3 61,4 190,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,8 3,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,2 0 2,3 6 8,8 22,4 63,1 105,8 163,8 190,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,3 24,1 26,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 4,6 0 6,3 21,7 27,6 54,4 111,9 252,5 568,4 921,2 1 908,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 0,9 1,5 107,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,3 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,2 19 19,4 6,7 1,6 0 0 0 1,4 0 0 0 1,8 2,3 4,9 5,1 22,8 32,4 38,6 83,9 211,7 356,9 511,8 763,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,9 30,2 35,4 0 1,6 0 0 0 5,6 1,2 2,1 2,5 2,6 3,4 3,7 10,1 10,3 26,4 66,7 100,7 371,4 806,4 1 269,2 3 244,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,3 13 9,6 20,2 0 0 0 0 0 2,5 0 0,8 0 2,3 7,4 6,3 19,4 44,4 38,6 53,2 44,6 119 81,9 190,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 644,5 648,4 640,7 188,3 6,3 6,1 4,7 10,5 22,4 11,1 16 38,6 58,7 98,6 186,6 367,6 712,6 1 191,4 1 915,8 2 935,2 5 938,1 10 046,9 15 598,8 28 053,4
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 75,9 76,2 75,7 3,7 0 0 0 0 0 0 5,6 4,5 18,2 6 19 23,1 84,8 95,1 129,2 151,9 177,9 215,9 296,3 294,1
II. Novotvary 69,5 82,3 58,1 14,5 6,3 6,2 13,5 18,4 12,2 4,3 5,7 11,1 15,3 22,7 33,8 59,6 75,2 72,7 88,4 109,9 142,6 171 209,6 181,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,2 28,5 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 15,6 25,3 15,6 18 33,9 30 28 77,4 69 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 36,6 37,4 0 0 4,5 0 0 0 0 15,7 9,1 3,8 6,7 6,4 15,6 25,3 28,9 48,3 75 90,9 124,4 176,5 264,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19 12,8 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 5,4 0 22,4 0 23,6 78,3 32,5 62,5 128 255,8 555,6
VI. Nemoci nervové soustavy 20,1 22,4 17,6 14,3 0 4 0 0 10,9 0 3,4 2,2 6 8,7 14,4 16,6 18,4 26,8 28,9 42,1 63,5 96,5 66,7 142,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,6 47,2 65,8 38,5 0 0 5,2 0 21,3 9 13,8 10,4 13,3 6,9 13,2 18,4 26,4 34,4 42,4 57,5 100,9 141,8 218,7 382,1
X. Nemoci dýchací soustavy 70,8 71,8 69,6 2,9 0,4 0,6 0 4,9 8,2 6,5 2,6 14,5 15,6 13,5 41,8 54,7 77,2 100,1 113 141,3 164,7 249,7 338,1 358,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,9 21,5 22,3 0 0 0 0 1,1 1,3 1,1 0,9 5,2 4,6 11,2 8,9 17,8 24,6 26,1 31,9 26,1 74,3 95,9 151,8 171,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,5 14,4 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 5,4 23,1 25,7 29,4 60,4 80,5 96,2 103,4 111,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,6 0 1 1,8 2,8 5,7 11 20,7 46,5 250
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,5 19 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,6 2,3 0 3,2 8,8 9,3 16,7 30,9 60,4 123,6 144,5 290,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 3,7 6,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 1 3,2 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 25,8 20,6 2,8 1,7 0 0 0 3,2 0 0 0 5 5,4 10,9 4,8 29,8 31,4 28 42,8 93,2 114,8 119,4 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,6 14,4 21,5 0 1,1 0 0 0 4,2 1,1 2,3 2,8 2,6 2,2 3,3 6,3 5,9 14,6 23,1 30,2 65,6 89,4 109,8 179,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 5,6 2,4 0,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0,4 0 2,5 7,5 3,7 6,9 14,5 12 13,5 13,1 50,3 23,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,9 32,1 24,6 1,6 0,5 0,7 0,6 0,9 1,9 0,7 1 2,5 4,5 7 10,7 17,7 28,1 34,5 43,2 55,4 89,5 130,2 183,7 283,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 102,8 62,5 162,8 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 166,7 117,6 0 133,3 125 500 0 1 000,0
nemocných (LDN) II. Novotvary 552,3 590,9 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 250 666,7 500 393,9 553,2 500 621,6 622,6 538,5 785,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 117,6 125 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 250 304,3 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 111,1 0 333,3 80 285,7 192,3 333,3 333,3 400 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 282,8 250 305,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 0 0 0 200 250 150 444,4 454,5 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 260,3 271,9 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 200 187,5 181,8 200 257,1 324,3 333,3 321,4 428,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 226,1 226 226,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 100 58,8 133,3 168,4 177,5 279,8 279,1 364,8 500
X. Nemoci dýchací soustavy 180,2 181,2 178,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 88,9 151,9 210,5 272,7 372,9 441,2 250 750
XI. Nemoci trávicí soustavy 266,1 375 180,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,7 272,7 416,7 222,2 250 303 200 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 275 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 200 333,3 500 500 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45,8 45,8 45,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 0 16,7 82,5 105,3 117,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 314,8 381,8 245,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 105,3 100 428,6 333,3 407,4 615,4 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171,2 192,3 159,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 333,3 50 100 117,6 106,4 240 391,3 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 152 224,6 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 69 65,2 161,3 56,2 159,7 218,3 241,9 454,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 101,2 122,4 92,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,7 83,3 0 120 105,3 83,3 250 1 000,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,1 235,7 194,1 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 55,6 62,5 113 118 137,7 149,4 182,7 186,3 250 280,8 340,7 545,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,8 19,4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 12,8 5,2 8 14,5 31,1 59,4 61,1 57,7 132,7 190,5 322,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 248,8 287,5 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 285,7 307,7 200 214,3 238,1 388,9 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,9 28,1 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 12,8 5,2 8 14,2 39 74,1 101,9 89,6 162,3 209,5 346,9 285,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 249 207,5 291,7 0 0 0 0 0 0 0 0 250 150 208,3 307,7 214,3 216,5 244,9 316,3 192,3 241,4 384,6 600 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,8 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 30,3 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,3 11,2 49,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9 25 25,6 87 454,5 600 0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,4 18,6 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 58,8 66,7 200 0 200 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 0 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,6 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 47,6 0 80 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,5 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 41,7 0 0 0 0 62,5 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,1 18,5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 26 26,5 15,5 26,1 0 40 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,8 26,7 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6,3 14,3 13,7 20,4 27,4 40,2 42,7 51,5 76,5 155,6 294,1 333,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 76,3 75,8 76,7 3,7 0 0 0 0 0 0 5,4 8,9 18 5,7 18,4 22,2 86 95,4 127 151,3 176 218,1 292 333,3
péče celkem II. Novotvary 83,6 94,5 73,9 14,5 6,3 6,1 13,4 18,4 12,1 4,3 5,6 15 19,9 27,2 43,9 69,1 84,7 86,9 104 126,3 169,6 207,8 272,3 230,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,8 29,2 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,5 15,4 25,3 15,4 17,6 33,6 29,8 27,6 87,7 66,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41,8 42,3 41,4 0 0 4,4 0 0 0 0 15,5 9,1 3,8 9,9 9,2 15 28,5 32 56,4 80,3 102,4 136,7 194,6 305,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,2 19,1 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 9,7 7 8,1 17 20 44,4 74,2 54,2 93,5 186 305,9 375
VI. Nemoci nervové soustavy 30,6 32,2 28,9 14,3 0 3,8 0 0 9,6 0 3,2 4 5,4 7,3 14,3 19,6 22,4 34,2 46,5 67 101,4 132,3 160,9 300
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,7 52,8 74,4 38,5 0 0 5,2 0 21,1 8,8 13,1 10,1 12,7 6,7 14,5 19,5 26,7 37 46,6 63,1 114,8 156,7 240,8 397,2
X. Nemoci dýchací soustavy 72,7 73,9 71,3 2,9 0,3 0,5 0 4,8 8,1 6,4 2,6 14,4 15,5 13,2 40,2 54,9 76,6 101,7 117,2 146,2 173,7 256,6 334,2 386
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 21,8 22,1 0 0 0 0 1,1 1,2 1,1 0,9 4,9 4,3 10,6 8,3 16,6 24 25,6 32,5 26,7 76,5 103 152,6 171,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,7 17,1 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10,4 26,3 25,3 37,2 65,8 98,9 111,1 103,4 111,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 2,6 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,6 0 0,8 1,9 2,3 5,5 16,9 32,5 63,5 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 21,8 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,6 2,3 0 3,2 9,8 10,2 17,1 34,1 65 135,6 167,3 312,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 3,7 6,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 1 3,1 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,5 28,5 24,8 2,8 1,7 0 0 0 3,2 0 0 0 5 5,3 10,7 9,2 33,7 32,3 29 48,4 92,5 128,3 158,2 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,6 18 25,9 0 1,1 0 0 0 4,1 1,1 2,2 2,7 2,5 3,2 3,2 8,1 7,3 16 29,3 31,7 75,8 104,4 126 217,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,6 6,5 3,4 0,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0,4 0 2,4 7 4,2 10,5 16,7 12,3 17,2 16,8 51,9 42,1 250
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,2 35,2 28 1,6 0,5 0,7 0,6 0,9 1,8 0,7 0,9 2,7 5 7,4 11,6 19 29,8 37,4 47,2 60,4 99,5 143,3 202 308,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)