8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 223 237 3 1 2 0 0 0 3 1 4 2 3 5 12 26 50 67 70 88 79 38 6 460
II. Novotvary 757 537 0 0 1 1 0 1 2 3 14 11 29 44 113 188 239 208 187 154 66 28 5 1 294
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 5 5 6 12 5 8 0 53
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 116 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 7 17 20 30 24 48 47 21 4 223
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 8 18 20 4 2 72
VI. Nemoci nervové soustavy 68 64 1 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0 2 3 13 17 18 19 28 13 8 2 132
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 902 1 085 0 0 1 0 0 3 1 3 6 7 19 28 46 95 179 216 287 440 415 215 26 1 987
X. Nemoci dýchací soustavy 596 434 1 0 2 1 3 0 0 2 4 3 10 17 27 75 127 134 152 193 180 89 10 1 030
XI. Nemoci trávicí soustavy 230 233 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 11 16 34 40 63 57 68 61 67 34 4 463
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 7 2 10 12 5 2 45
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 3 9 8 7 4 0 38
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 109 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 9 19 27 50 67 48 20 4 250
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 108 108 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 6 9 15 28 31 30 34 39 14 1 216
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 149 151 0 3 2 0 4 1 0 2 2 1 5 4 5 9 16 22 44 64 69 39 8 300
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 138 103 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 13 16 28 40 30 33 30 20 17 1 241
XXII. Kódy pro speciální účely 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kapitoly MKN-10 celkem 3 489 3 335 25 5 9 2 7 7 7 19 37 37 86 141 279 529 818 865 990 1 255 1 087 544 75 6 824
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 8
nemocných (LDN) II. Novotvary 100 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 7 13 26 25 26 37 26 6 3 176
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 5 3 1 0 16
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 13 3 2 30
VI. Nemoci nervové soustavy 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 2 12 12 10 0 0 48
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 129 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 20 29 31 91 103 48 9 343
X. Nemoci dýchací soustavy 31 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 7 6 18 8 5 0 51
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 1 11 9 4 2 34
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 2 0 0 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 11 4 0 26
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 4 8 5 1 27
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 32 15 10 2 70
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 12 10 27 15 1 70
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 6 4 1 20
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 396 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 20 36 59 87 105 240 244 107 22 935
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56 44 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 4 5 12 9 13 14 19 15 3 0 100
VI. Nemoci nervové soustavy 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 8 10 4 0 30
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67 64 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 4 5 13 9 16 18 28 25 7 0 131
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
II. Novotvary 108 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 19 29 42 37 28 28 13 6 1 220
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 0 9
X. Nemoci dýchací soustavy 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 4 4 6 2 3 0 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 143 138 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 10 24 35 52 43 34 37 22 13 2 281
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 228 242 3 1 2 0 0 0 3 1 4 2 3 6 12 26 51 68 70 91 82 38 7 470
péče celkem II. Novotvary 965 725 0 0 1 1 0 1 2 3 15 13 39 55 139 230 307 270 241 219 105 40 9 1 690
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 6 6 6 14 6 10 0 60
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 113 128 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 7 17 21 32 28 53 51 22 4 241
V. Poruchy duševní a poruchy chování 105 98 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 4 7 17 15 27 25 40 48 10 4 203
VI. Nemoci nervové soustavy 104 109 1 0 1 0 0 1 0 2 0 4 0 6 4 17 22 23 35 49 34 12 2 213
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 035 1 304 0 0 1 0 0 3 1 3 6 7 20 28 51 102 200 245 318 532 520 267 35 2 339
X. Nemoci dýchací soustavy 645 467 1 0 2 1 3 0 0 2 4 4 10 17 30 83 134 145 162 217 190 97 10 1 112
XI. Nemoci trávicí soustavy 246 255 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 11 17 36 41 63 61 70 72 76 38 7 501
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 7 5 13 14 5 2 55
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 3 11 17 18 8 0 65
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 120 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 20 28 53 71 56 25 5 277
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 136 152 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 6 10 17 31 36 31 66 55 24 3 288
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 172 198 0 3 2 0 4 1 0 2 2 1 5 4 6 9 16 26 56 74 96 54 9 370
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 147 120 7 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 13 16 32 42 34 35 32 27 21 2 267
XXII. Kódy pro speciální účely 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Kapitoly MKN-10 celkem 4 095 4 076 25 5 9 2 8 7 7 20 41 40 99 163 328 613 938 1 011 1 147 1 560 1 378 671 99 8 171
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,5 35,7 20,4 1,6 2,6 0 0 0 3,7 1 3,2 1,9 3,5 6,5 14,6 29,5 61,9 125,4 200,9 323,9 539,7 827,7 1 142,9 35,1
II. Novotvary 117,2 81 0 0 1,3 1,6 0 1,3 2,4 3,1 11,2 10,3 33,7 56,8 137,2 213,5 296 389,2 536,8 566,8 450,9 609,9 952,4 98,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,6 9,1 6,2 9,4 17,2 44,2 34,2 174,3 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,6 17,5 0 0 0 0 0 1,3 0 1 0 0 2,3 1,3 8,5 19,3 24,8 56,1 68,9 176,7 321,1 457,4 761,9 17
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,5 6,2 18,7 23 66,2 136,6 87,1 381 5,5
VI. Nemoci nervové soustavy 10,5 9,7 6,8 0 1,3 0 0 1,3 0 2,1 0 3,8 0 2,6 3,6 14,8 21,1 33,7 54,5 103,1 88,8 174,3 381 10,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139,6 163,6 0 0 1,3 0 0 4 1,2 3,1 4,8 6,6 22,1 36,2 55,9 107,9 221,7 404,2 823,8 1 619,4 2 834,9 4 683,1 4 952,4 151,8
X. Nemoci dýchací soustavy 92,2 65,5 6,8 0 2,6 1,6 5,2 0 0 2,1 3,2 2,8 11,6 22 32,8 85,2 157,3 250,7 436,3 710,3 1 229,6 1 938,6 1 904,8 78,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,6 35,1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,2 2,8 12,8 20,7 41,3 45,4 78 106,7 195,2 224,5 457,7 740,6 761,9 35,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 4,7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,2 2,3 3,7 13,1 5,7 36,8 82 108,9 381 3,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,3 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 1,3 0 0 5 5,6 25,8 29,4 47,8 87,1 0 2,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,9 2,4 10,2 23,5 50,5 143,5 246,6 327,9 435,6 761,9 19,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 0,8 68,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,8 20,4 1,6 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,7 16,3 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2,8 3,5 7,7 10,9 17 34,7 58 86,1 125,1 266,4 304,9 190,5 16,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,1 22,8 0 4,7 2,6 0 6,9 1,3 0 2,1 1,6 0,9 5,8 5,2 6,1 10,2 19,8 41,2 126,3 235,6 471,3 849,5 1 523,8 22,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21,4 15,5 47,7 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,8 2,3 16,8 19,4 31,8 49,5 56,1 94,7 110,4 136,6 370,3 190,5 18,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1
Kapitoly MKN-10 celkem 540 503 170,2 7,8 11,5 3,3 12,1 9,4 8,6 19,6 29,7 34,7 99,9 182,1 338,7 600,9 1 013,2 1 618,6 2 841,7 4 619,1 7 425,4 11 849,3 14 285,7 521,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,9 0 7,4 20,5 0 190,5 0,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 15,5 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,6 2,6 8,5 14,8 32,2 46,8 74,6 136,2 177,6 130,7 571,4 13,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,9 0 7,4 0 43,6 0 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,2 3,7 8,6 18,4 20,5 21,8 0 1,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 1,2 5,6 8,6 11 88,8 65,3 381 2,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3,6 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 1,2 3,4 5 3,7 34,4 44,2 68,3 0 0 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 4,9 8 24,8 54,3 89 334,9 703,6 1 045,5 1 714,3 26,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 5,7 1,2 13,1 17,2 66,2 54,6 108,9 0 3,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,1 0 7,5 2,9 40,5 61,5 87,1 381 2,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 8,6 11 13,7 0 0 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 5,7 29,4 75,1 87,1 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 1,2 1,9 8,6 14,7 54,6 108,9 190,5 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,2 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 3,7 9,4 2,9 117,8 102,5 217,8 381 5,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,6 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 7,5 34,4 36,8 184,4 326,7 190,5 5,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 5,6 5,7 7,4 41 87,1 190,5 1,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,3 81,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 5,8 10,3 24,3 40,9 73,1 162,8 301,4 883,3 1 666,8 2 330,6 4 190,5 71,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,7 6,6 0 0 0 0 1,7 0 0 1 1,6 0 2,3 5,2 6,1 13,6 11,1 24,3 40,2 69,9 102,5 65,3 0 7,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 5,6 11,5 29,4 68,3 87,1 0 2,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,4 9,7 0 0 0 0 1,7 0 0 1 1,6 0 2,3 5,2 6,1 14,8 11,1 29,9 51,7 103,1 170,8 152,5 0 10
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0,2
II. Novotvary 16,7 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 7 11,6 23,1 32,9 52 69,2 80,4 103,1 88,8 130,7 190,5 16,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 6,8 0 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 3,7 6,8 0 0 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 3,7 13,7 87,1 0 0,7
X. Nemoci dýchací soustavy 2,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 7,4 7,5 11,5 22,1 13,7 65,3 0 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,2 0 0 0 2,9 0 0 0 190,5 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 6,8 0 0 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,5 1,9 0 0 6,8 0 0 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,1 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 7 12,9 29,1 39,8 64,4 80,5 97,6 136,2 150,3 283,2 381 21,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,3 36,5 20,4 1,6 2,6 0 0 0 3,7 1 3,2 1,9 3,5 7,7 14,6 29,5 63,2 127,2 200,9 334,9 560,1 827,7 1 333,3 35,9
péče celkem II. Novotvary 149,4 109,3 0 0 1,3 1,6 0 1,3 2,4 3,1 12 12,2 45,3 71 168,8 261,2 380,3 505,2 691,8 806 717,3 871,3 1 714,3 129,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,6 9,1 7,4 11,2 17,2 51,5 41 217,8 0 4,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,5 19,3 0 0 0 0 0 1,3 0 1 0 0 2,3 2,6 8,5 19,3 26 59,9 80,4 195,1 348,4 479,2 761,9 18,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,3 14,8 0 0 0 0 1,7 0 0 1 1,6 0 2,3 5,2 8,5 19,3 18,6 50,5 71,8 147,2 327,9 217,8 761,9 15,5
VI. Nemoci nervové soustavy 16,1 16,4 6,8 0 1,3 0 0 1,3 0 2,1 0 3,8 0 7,7 4,9 19,3 27,2 43 100,5 180,3 232,3 261,4 381 16,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 160,2 196,7 0 0 1,3 0 0 4 1,2 3,1 4,8 6,6 23,2 36,2 61,9 115,9 247,7 458,5 912,8 1 958,0 3 552,2 5 815,7 6 666,7 178,7
X. Nemoci dýchací soustavy 99,8 70,4 6,8 0 2,6 1,6 5,2 0 0 2,1 3,2 3,8 11,6 22 36,4 94,3 166 271,3 465 798,7 1 297,9 2 112,8 1 904,8 84,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 38,1 38,5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2,8 12,8 22 43,7 46,6 78 114,1 200,9 265 519,2 827,7 1 333,3 38,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 5,4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,6 2,3 3,7 13,1 14,4 47,8 95,6 108,9 381 4,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 1,3 0 1,1 5 5,6 31,6 62,6 123 174,3 0 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,6 23,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,9 4,9 12,5 24,8 52,4 152,1 261,3 382,5 544,5 952,4 21,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 0,8 68,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,8 20,4 1,6 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 22,9 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 2,8 3,5 7,7 12,1 19,3 38,4 67,4 89 242,9 375,7 522,8 571,4 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,6 29,9 0 4,7 2,6 0 6,9 1,3 0 2,1 1,6 0,9 5,8 5,2 7,3 10,2 19,8 48,7 160,7 272,4 655,8 1 176,2 1 714,3 28,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22,8 18,1 47,7 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,8 2,3 16,8 19,4 36,3 52 63,6 100,5 117,8 184,4 457,4 381 20,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1
Kapitoly MKN-10 celkem 633,8 614,8 170,2 7,8 11,5 3,3 13,8 9,4 8,6 20,7 32,9 37,6 114,9 210,5 398,2 696,3 1 161,8 1 891,8 3 292,4 5 741,6 9 413,2 14 615,6 18 857,1 624,2
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 64,1 65,1 10 1,3 5 0 0 0 15,3 4,7 16,3 10,3 15,9 24,4 39,6 55,3 76,3 117,1 133,8 151,5 204,1 294,6 461,5 64,6
II. Novotvary 72,1 47,4 0 0 4,6 6,5 0 5,7 7,1 7,9 17 9,8 22,6 31,3 59 62,2 65,9 71,9 99,8 113,2 110 177,2 277,8 59,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 33,3 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 25,9 55,6 25,9 22,2 26,8 40,1 26,6 135,6 0 27,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,9 27,6 0 0 0 0 0 7,3 0 6,2 0 0 6,1 2,9 17,3 27,8 25,4 43 45,3 76,3 113 130,4 173,9 30,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,7 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29,2 33,1 96,2 84,2 97,3 144,9 87 250 19,4
VI. Nemoci nervové soustavy 16,1 15,8 8,7 0 3,4 0 0 4,5 0 5,6 0 8,2 0 3,9 4,8 17 22,2 25,4 36,3 52,8 49,6 97,6 333,3 16
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39,9 56,3 0 0 6,9 0 0 16,9 5,1 7,5 8,8 7,1 14,7 16,8 15,9 20,3 27,6 36,6 53,8 78,4 118,8 175,9 191,2 47,5
X. Nemoci dýchací soustavy 53,7 48,4 1,1 0 0,9 2,1 5,6 0 0 3,9 6,8 6,3 23,1 34,3 31,5 60,4 76,8 88,8 123,7 145,1 205,7 241,8 208,3 51,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,4 1,9 7,5 10,1 17,8 15,8 22,2 25,5 38,2 38,1 67,9 94,7 97,6 17,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 19,2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4,8 7 10,2 23,7 10,2 48,3 101,7 96,2 250 13,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,7 0,6 0 0 1,4 1,4 5,4 7,2 13,7 41,7 0 1,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,6 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,7 1,2 4,4 7,8 14,9 38,9 59,1 73,1 83,7 222,2 10,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,4 4,1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 7,1 8 2,3 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,2 19 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 6,6 6,9 15,3 17,2 23,7 34,7 41,7 48,2 51,2 89,7 113,8 76,9 21,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,2 14,8 0 3 2,1 0 3,6 0,9 0 2 1,4 0,9 5 4 4,1 6,5 10,7 16 33,2 38,5 52,3 74 150,9 13,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,3 5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,2 2,2 14,4 12,5 16,1 18,4 17,5 29,2 37,4 61,7 173,5 142,9 7,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,9 20,5 1,4 0,5 1,2 0,4 0,9 0,7 0,5 1,1 2,1 2,8 7,3 11,1 16,7 23,4 29,3 36,5 52,3 68,6 99,3 144,3 184,7 23,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 115,4 151,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 200 0 181,8 333,3 0 1 000,0 135,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 617,3 513,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 400 666,7 466,7 619 590,9 438,6 553,2 578,1 742,9 857,1 600 567,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 0 400 0 1 000,0 0 285,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52,6 139,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 45,5 105,3 136,4 151,5 107,1 125 0 98,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 303 289,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 125 250 272,7 230,8 142,9 464,3 375 1 000,0 294,1
VI. Nemoci nervové soustavy 185,5 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 52,6 90,9 153,8 66,7 255,3 285,7 416,7 0 0 186,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 212,9 222,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 80 84,3 125,8 165,7 152,7 260,7 287,7 375 529,4 218,8
X. Nemoci dýchací soustavy 319,6 289,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 333,3 111,1 269,2 200 450 444,4 555,6 0 307,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 297,9 243,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 200 142,9 0 363,6 76,9 379,3 290,3 444,4 666,7 263,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 238,1 238,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 333,3 500 285,7 0 0 238,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 81,3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 0 0 24,7 88,9 142,9 160 0 59,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 275 213,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 250 111,1 125 187,5 133,3 307,7 500 500 234,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 221,3 192,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 90,9 136,4 172,4 23,3 316,8 180,7 344,8 400 202,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 132,9 102,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 76,9 112,1 59,2 178,8 267,9 250 110,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 103,4 134,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 0 107,1 87 64,5 272,7 333,3 500 123,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 231 192,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 76,9 105,3 126,6 133,8 141,5 171,9 156,3 235,1 271,4 347,4 500 207,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,4 20,8 0 0 0 0 4,1 0 0 2 3,6 0 4,8 11,6 15,1 48,4 44,3 81,8 145,8 154,5 205,5 187,5 0 21,1
VI. Nemoci nervové soustavy 132,5 165,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 115,4 95,2 148,1 322,6 400 0 151,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 250
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,7 28,6 0 0 0 0 4,1 0 0 2 3,6 0 4,8 11,4 14,8 51 41,3 86 129,5 156,4 240,4 269,2 0 26,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0 250 0 0 0 30,8
II. Novotvary 206,9 185,1 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 71,4 139,5 236,8 202,1 205,7 214,3 181,4 212,1 209 240,7 272,7 62,5 195,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 90,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 0 0 27,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,6 0 0 43,5 142,9 0 0 3,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,5 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 0 17,9 0 0 41,7 142,9 363,6 0 21,6
X. Nemoci dýchací soustavy 51,9 48,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,7 50 109,1 133,3 114,3 250 87 333,3 0 50,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,2 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 0 6,6 0 0 0 27,8 0 0 0 1 000,0 3,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,7 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 83,3 0 0 10,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,7 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 9,6 5 0 0 41,7 0 0 5,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,7 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,1 12,8 17,5 26,3 34,8 44,9 45,4 58,5 95,1 123,6 232,1 111,1 33,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 64,2 65,5 10 1,3 5 0 0 0 15 4,6 15,9 10,1 15,2 28,8 38,6 54,1 75,8 117,4 129,6 152,7 205 292,3 500 64,9
péče celkem II. Novotvary 86,3 60 0 0 4,6 6,5 0 5,6 6,9 7,8 17,8 11,4 29,2 38 68,7 72,2 79,4 85,7 117,4 140,6 152,4 213,9 230,8 72,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,9 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 25,9 54,4 30,5 26,3 26,2 46,1 31,1 163,9 0 30,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,7 29,5 0 0 0 0 0 7,2 0 6,2 0 0 6 5,8 16,8 27,2 25,9 44,6 50,5 80,1 114,6 130,2 166,7 31,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,4 24,1 0 0 0 0 1,6 0 0 1,4 2,5 0 3,3 7,9 13,9 43,3 41,9 98,2 122,5 121,6 200,8 142,9 333,3 23,7
VI. Nemoci nervové soustavy 21,4 23,1 8,6 0 3,3 0 0 4,1 0 5,1 0 7,2 0 9,4 5,2 19,2 24,4 27,6 53,1 75,5 104,9 121,2 333,3 22,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44,2 63,8 0 0 6,9 0 0 16,7 4,9 7,2 8,5 6,8 14,9 16,4 17,1 21,1 29,8 40 57,1 88,9 134,5 196,2 228,8 53,3
X. Nemoci dýchací soustavy 55,8 50,2 1,1 0 0,9 1,9 5,5 0 0 3,9 6,8 8,3 22,8 33,1 33,4 63 78 92,7 125,2 155,7 207,4 251,3 204,1 53,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,3 18 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,9 1,8 7 9,9 17,4 15,3 21 26,2 38,2 43,4 74,4 103 155,6 17,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,1 21,8 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0 0 0 0 14 6,8 10 23,3 24,3 61 112 96,2 250 15,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,6 0,5 0 0,4 1,3 1,2 5,8 13,5 29,2 62,5 0 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,7 2,3 5,4 8,2 15,3 40,6 60,8 82 100,4 250 11,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,4 4,1 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 6,8 7,9 2,2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,2 25,3 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 6,4 6,6 14,5 18,2 25,6 36,8 45 45,7 84,8 103,8 157,9 166,7 27
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,6 18,3 0 3 2,1 0 3,5 0,9 0 1,9 1,4 0,9 4,8 3,9 4,7 6,3 10,3 17,9 38,7 40,2 65 92,5 155,2 15,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,5 5,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,1 2,1 13,8 11,5 16,6 17,5 17,5 27,8 35,4 73 187,5 222,2 7,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,7 23,7 1,4 0,5 1,1 0,3 1 0,7 0,5 1,1 2,2 2,8 7,8 11,9 18,2 25,4 31,6 39,9 56,4 78,5 113,6 161,3 210,6 26,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)