8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 205 103 102 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 7 8 12 28 21 27 39 40 16 1
II. Novotvary 539 306 233 0 1 0 0 0 2 3 3 1 13 8 16 36 70 90 87 76 76 41 14 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 4 5 3 8 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137 57 80 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 9 12 16 26 41 20 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 17 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 5 10 11 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 74 43 31 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 5 8 12 11 11 13 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 063 519 544 0 0 0 0 0 0 1 4 2 10 2 12 18 42 101 145 163 219 231 94 19
X. Nemoci dýchací soustavy 603 337 266 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 7 13 29 43 96 81 108 123 79 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 279 148 131 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 13 11 31 31 32 33 34 40 33 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 5 3 7 4 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 5 4 7 2 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 190 78 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 11 17 13 21 35 45 36 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 74 58 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 4 5 8 18 18 14 24 20 12 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 210 106 104 0 2 2 0 0 1 1 2 3 3 1 1 3 13 12 22 29 34 46 30 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 67 31 36 10 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 1 8 8 6 7 11 7 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 642 1 868 1 774 21 4 3 1 3 4 7 14 13 41 33 65 105 239 378 482 496 641 677 356 59
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 60 41 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 19 13 8 2 1 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 12 7 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 68 37 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 13 8 9 14 10 5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 202 113 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 12 29 36 34 40 27 14 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89 54 35 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 6 5 5 8 16 16 12 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 51 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 9 9 14 11 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 140 74 66 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 4 7 5 8 17 25 30 23 14 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 222 98 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 18 30 45 39 34 23 18 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 4 6 2 2
X. Nemoci dýchací soustavy 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 266 120 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 18 34 52 41 42 33 24 7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 208 104 104 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 7 8 12 28 23 27 39 40 16 2
péče celkem II. Novotvary 821 445 376 0 1 0 0 0 2 3 3 1 13 11 20 44 92 130 151 128 118 66 33 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 5 5 3 8 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 141 60 81 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 9 12 17 26 42 20 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 139 75 64 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3 6 6 8 10 21 30 24 21 3
VI. Nemoci nervové soustavy 130 66 64 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 5 12 22 22 25 25 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 122 543 579 0 0 0 0 0 0 1 4 2 11 2 12 19 44 105 149 172 235 244 100 22
X. Nemoci dýchací soustavy 678 379 299 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 7 15 34 58 107 90 124 133 84 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 283 150 133 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 13 11 31 32 32 33 34 41 35 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 7 3 8 6 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 5 4 9 2 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 195 81 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 11 18 13 22 35 47 37 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 8 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 141 80 61 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 4 5 8 18 20 15 27 20 14 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 215 109 106 0 2 2 0 0 1 1 2 3 4 1 1 3 13 13 22 29 34 47 31 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68 31 37 10 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 1 1 8 8 6 7 11 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 250 2 175 2 075 21 4 3 1 3 4 7 16 14 43 39 73 123 274 449 587 596 753 760 408 72
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,4 35,9 34,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,4 5,9 0 18,3 23 29,8 73,3 67,2 137 303,4 521,7 644,4 266,7
II. Novotvary 93,1 106,6 79,7 0 4,3 0 0 0 7 8,2 7,5 2,2 25,6 20,3 41,9 103,7 173,9 235,6 278,4 385,8 591,2 534,8 563,8 533,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,4 3,8 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 0 0 0 2,5 15,7 12,8 25,4 23,3 104,3 80,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,7 19,9 27,4 16,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 2,5 0 2,9 12,4 23,6 38,4 81,2 202,2 534,8 805,5 800
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,4 5,9 8,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 7,9 6,4 25,4 77,8 143,5 322,2 266,7
VI. Nemoci nervové soustavy 12,8 15 10,6 0 4,3 0 3,6 0 0 0 0 2,2 2 0 0 8,6 12,4 20,9 38,4 55,8 85,6 169,6 281,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 183,5 180,9 186,1 0 0 0 0 0 0 2,7 10 4,4 19,7 5,1 31,4 51,8 104,3 264,4 464 827,4 1 703,5 3 012,9 3 785,7 5 066,7
X. Nemoci dýchací soustavy 104,1 117,4 91 0 0 3,2 0 4,1 0 2,7 0 2,2 2 12,7 18,3 37,4 72 112,6 307,2 411,1 840,1 1 604,3 3 181,6 3 733,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 48,2 51,6 44,8 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,2 7,9 25,3 34 31,7 77 81,2 102,4 167,5 264,5 521,7 1 329,0 1 066,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,8 5,6 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 5 5,2 16 15,2 54,4 52,2 80,5 266,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4,5 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 22,4 25,4 31,1 91,3 80,5 533,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 32,8 27,2 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5,2 14,4 27,3 44,5 41,6 106,6 272,2 586,9 1 449,9 1 066,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 2,8 0,7 166,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,8 25,8 19,8 0 0 0 0 8,1 0 0 2,5 2,2 2 2,5 10,5 14,4 19,9 47,1 57,6 71,1 186,7 260,9 483,3 800
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,3 36,9 35,6 0 8,6 6,4 0 0 3,5 2,7 5 6,7 5,9 2,5 2,6 8,6 32,3 31,4 70,4 147,2 264,5 600 1 208,2 1 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,6 10,8 12,3 166,4 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,9 10,1 2,6 2,9 19,9 20,9 19,2 35,5 85,6 91,3 40,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 628,8 651 606,9 349,4 17,2 9,5 3,6 12,2 13,9 19,1 35,1 28,9 80,7 83,6 170,1 302,4 593,7 989,7 1 542,5 2 517,6 4 986,0 8 830,1 14 337,5 15 733,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10,4 14,3 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 9,9 26,2 60,8 66 62,2 26,1 40,3 266,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 1,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,1 0 40,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 0 13 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,9 5,9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,9 12,8 35,5 93,3 91,3 161,1 266,7
X. Nemoci dýchací soustavy 11,7 12,9 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5,8 12,4 34 25,6 45,7 108,9 130,4 201,4 266,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 13 40,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 7,8 13 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,1 0 26,1 40,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,1 7,8 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2,6 0 0 0 13 40,3 266,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,9 39,4 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 0 11,5 29,8 75,9 115,2 172,6 311,1 352,2 563,8 1 066,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,4 18,8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 2,2 0 5,1 7,9 17,3 12,4 13,1 25,6 81,2 124,5 156,5 443 533,3
VI. Nemoci nervové soustavy 8,8 7 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,9 0 7,9 28,8 45,7 108,9 143,5 120,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,2 25,8 22,6 0 0 0 0 0 0 0 5 2,2 0 5,1 10,5 20,2 12,4 20,9 54,4 126,9 233,4 300 563,8 533,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,7
II. Novotvary 38,3 34,2 42,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 10,5 17,3 44,7 78,5 144 198 264,5 300 724,9 533,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 266,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 40,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,2 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,3 2,4 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,9 0 2,6 0 10,2 31,1 78,3 80,5 533,3
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 9,6 0 15,6 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 13 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 15,6 0 80,5 266,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 45,9 41,8 49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,6 10,5 20,2 44,7 89 166,4 208,1 326,7 430,4 966,6 1 866,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,9 36,2 35,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,4 5,9 0 18,3 23 29,8 73,3 73,6 137 303,4 521,7 644,4 533,3
péče celkem II. Novotvary 141,7 155,1 128,6 0 4,3 0 0 0 7 8,2 7,5 2,2 25,6 27,9 52,3 126,7 228,5 340,4 483,2 649,7 917,9 860,8 1 329,0 1 333,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,5 3,8 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 0 0 0 2,5 15,7 16 25,4 23,3 104,3 80,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,3 20,9 27,7 16,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 2,5 0 2,9 14,9 23,6 38,4 86,3 202,2 547,8 805,5 1 066,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 26,1 21,9 0 0 0 0 0 0 0 7,5 2,2 0 7,6 7,9 17,3 14,9 20,9 32 106,6 233,4 313 845,8 800
VI. Nemoci nervové soustavy 22,4 23 21,9 0 4,3 0 3,6 0 0 0 0 2,2 2 0 2,6 11,5 12,4 31,4 70,4 111,7 194,5 326,1 402,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 193,7 189,2 198,1 0 0 0 0 0 0 2,7 10 4,4 21,6 5,1 31,4 54,7 109,3 274,9 476,8 873,1 1 827,9 3 182,5 4 027,4 5 866,7
X. Nemoci dýchací soustavy 117,1 132,1 102,3 0 0 3,2 0 4,1 0 2,7 0 2,2 2 15,2 18,3 43,2 84,5 151,9 342,4 456,8 964,5 1 734,7 3 383,0 4 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 48,9 52,3 45,5 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,2 7,9 25,3 34 31,7 77 83,8 102,4 167,5 264,5 534,8 1 409,6 1 066,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,7 6,3 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 5 5,2 22,4 15,2 62,2 78,3 80,5 266,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,5 4,9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 25,6 25,4 31,1 117,4 80,5 533,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 33,7 28,2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5,2 14,4 27,3 47,1 41,6 111,7 272,2 613 1 490,1 1 066,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 2,8 0,7 166,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,3 27,9 20,9 0 0 0 0 8,1 0 0 2,5 2,2 2 2,5 10,5 14,4 19,9 47,1 64 76,1 210 260,9 563,8 1 066,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37,1 38 36,3 0 8,6 6,4 0 0 3,5 2,7 5 6,7 7,9 2,5 2,6 8,6 32,3 34 70,4 147,2 264,5 613 1 248,5 1 600,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,7 10,8 12,7 166,4 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,9 10,1 2,6 2,9 19,9 20,9 19,2 35,5 85,6 104,3 40,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 733,7 758 709,9 349,4 17,2 9,5 3,6 12,2 13,9 19,1 40,1 31,1 84,6 98,8 191 354,3 680,6 1 175,5 1 878,5 3 025,2 5 857,2 9 912,6 16 431,7 19 200,0
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 80,8 84,8 77,2 0 0 0 0 0 0 0 11,1 30,8 31,3 0 89,7 76,9 69,4 123,9 79,2 128,6 199 236,7 333,3 125
II. Novotvary 73,4 90,7 58,7 0 16,1 0 0 0 29 31,9 24,2 4,9 29,5 17,4 32 59,7 74,2 82 79 104,7 167,8 183,9 229,5 153,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42,2 32 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 37 0 0 0 13,3 77,9 37,4 51,5 35,7 123,1 166,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 45,7 51,7 17,2 0 0 0 0 0 0 12,8 0 11,1 9,7 0 7,7 27,6 33,7 43,6 72,4 122,1 219,3 259,7 272,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 20,9 33,2 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 9,5 0 0 16,9 46,9 35,1 92,6 163,9 229,2 500 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 22,4 23,3 21,3 0 18,2 0 10,8 0 0 0 0 7,4 4,4 0 0 10,9 13,4 21,2 29,9 44,9 74,8 131,3 250 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 73,9 65,1 84,8 0 0 0 0 0 0 11,5 26,3 8,6 25,5 4,7 18 20,5 27,6 46,6 61,3 81,9 126,1 203,5 236,2 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 83,4 82,7 84,2 0 0 1,7 0 6,7 0 6,3 0 5,2 5,4 31,4 33 53,9 69,7 76,6 142 156,4 203,4 284,7 403,1 350
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,4 25,2 25,7 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 1,7 5,8 13,9 18,3 14,8 30 27,6 31,7 41,9 58,1 108,1 242,6 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 21,5 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,3 0 21,3 16,3 47,2 44,8 140 97,6 105,3 250
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,1 3,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 0 9,3 10,1 15,4 57,9 64,5 500
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,6 29,6 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 2,7 8,4 14,9 18,6 16,8 39,7 86,6 152 285,7 235,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,3 27,8 8,7 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,6 34,7 24,9 0 0 0 0 9 0 0 9,3 7,2 5,3 5,8 18,7 20,7 26 41,3 41,4 40,7 74,1 87 134,8 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,4 21,3 26 0 4,7 4,9 0 0 2,3 2,3 4,7 6,4 5,4 2,4 2,5 7,4 24,3 21 34,3 58,7 64,6 95,2 137 151,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,2 4,3 4,1 1,8 0 0 0 0 2,8 0 0 0 3 8,8 2 1,6 7,1 6,8 4,7 9,5 31,8 45,5 22,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,6 38,1 29,9 2,8 1,3 1,2 0,5 1,1 1,2 1,2 2,3 2,3 7,4 6,9 12,4 18,2 28,3 37,2 46,4 64,9 106,8 165,2 235,8 257,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 0 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 266,7 317,8 197,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 285,7 277,8 333,3 361,1 177,8 153,8 166,7 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 83,3 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 45,5 88,9 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,3 0 125 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,7 20 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,6 0 55,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,3 60,1 64,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 60 53,3 59,8 86,3 55,6 70,2 83,3
X. Nemoci dýchací soustavy 126,2 136 116,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 117,6 111,1 158,5 114,3 123,3 134,6 119 166,7 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,3 52,6 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 71,4 111,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 125 66,7 176,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 125 250 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 46,3 68,2 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 71,4 0 74,1 83,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 115,4 181,8 66,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 200 250 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,9 22,6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 30,3 0 0 0 11,4 26,3 250
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,3 0 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,8 79,9 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,3 22,2 0 28,4 53,6 70,7 71,1 64,5 72,5 58,8 76,1 160
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 59,8 62,6 56 0 0 0 0 0 0 0 13,3 6,1 0 16,1 26,5 62,5 48,5 87,7 135,6 296,3 444,4 444,4 523,8 666,7
VI. Nemoci nervové soustavy 398,4 454,5 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 0 300 428,6 321,4 451,6 407,4 600 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 86,6 81,6 93 0 0 0 0 0 0 0 13,3 6,1 0 16,1 35,1 70,7 47,6 119,4 209,9 304,9 447,8 425,9 538,5 666,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 250 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
II. Novotvary 834,6 765,6 898,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 800 666,7 642,9 681,8 882,4 886,4 918,9 958,3 1 000,0 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 133,3 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 250 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 1 000,0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25,3 39,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 200 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 188,1 134,6 244,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 0 83,3 0 83,3 0 222,2 363,6 666,7 1 000,0 500
X. Nemoci dýchací soustavy 66,7 84,7 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 750 0 666,7 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11,6 0 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,6 17,9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 0 0 1 000,0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 181,8 285,7 105,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 666,7 0 666,7 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 259,3 244,4 272,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 58,8 67,8 95,9 202,2 259,5 525,3 539,5 608,7 750 827,6 700
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 79,4 82,2 76,9 0 0 0 0 0 0 0 10,3 28,6 29,7 0 77,8 75,5 67 121,7 84,6 123,9 195 228,6 313,7 222,2
péče celkem II. Novotvary 104,8 122,5 89,5 0 16,1 0 0 0 29 31,9 24,2 4,9 29,3 23,7 39,1 71,2 93,4 110,4 124,9 158,8 220,6 253,8 388,2 312,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 43 31,6 53 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 37 0 0 0 13,3 75,9 45,9 51,5 34,1 121,2 166,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 46,7 50,8 17,2 0 0 0 0 0 0 12,8 0 11,1 9,7 0 7,6 31,7 32,5 41,7 73 115 209 238,1 333,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43,4 43,5 43,3 0 0 0 0 0 0 0 11 3,4 0 12,9 15,2 32,8 36,6 62,5 79,4 162,8 227,3 233 456,5 500
VI. Nemoci nervové soustavy 35,7 33,2 38,8 0 17,9 0 10,8 0 0 0 0 7,1 4,1 0 4,6 13,5 12,7 29 49,7 75,3 126,3 173,6 263,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 74,1 65,4 84,8 0 0 0 0 0 0 11,5 25,6 8,6 27,3 4,6 17,7 20,9 28,2 47,1 60,9 81,3 124,5 192,1 218,8 301,4
X. Nemoci dýchací soustavy 86,1 86,1 86,1 0 0 1,6 0 6,6 0 6,3 0 5,2 5,3 35,9 31,5 57,9 73,4 89,9 142,7 152,3 194,4 257,8 371,7 326,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,4 25,1 25,7 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 1,6 5,7 13,7 17,9 14,6 29,4 27,9 31,2 40,9 57 106,5 239,7 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,3 23,7 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 0 21,1 15,4 63,6 44,1 137,9 130,4 100 250
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 3,8 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 8,6 7,7 12,2 57 47,6 333,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,8 30 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 2,7 8,3 14,7 19,4 16,3 40,4 82,5 145,5 268,1 222,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,3 27,8 8,7 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,2 37,1 25,8 0 0 0 0 9 0 0 9,3 7,2 5,3 5,7 18,7 20,1 25,6 40,6 44,6 42,5 81,6 85,8 152,2 307,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,8 21,3 24,7 0 4,7 4,9 0 0 2,3 2,2 4,6 6,4 7 2,4 2,4 7,1 23,7 21,5 31,8 52,3 55,7 82,2 120,6 162,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,2 4,3 4,2 1,8 0 0 0 0 2,7 0 0 0 2,9 8,7 2 1,6 7,1 6,6 4,7 9,4 31,2 50,6 22,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37,2 42 33,2 2,8 1,3 1,1 0,5 1,1 1,1 1,2 2,5 2,4 7,4 7,8 13,2 20,2 30,9 41,7 53 71,6 112,6 163,3 233,3 269,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)