8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 177 91 86 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 5 7 15 34 25 19 33 27 4 2
II. Novotvary 494 276 218 0 0 0 0 0 1 0 4 7 6 12 17 23 73 92 92 64 63 33 6 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24 13 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 5 3 2 3 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 121 53 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 11 13 9 19 21 18 18 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33 16 17 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 6 7 2 5 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 944 451 493 2 0 0 0 0 0 1 3 4 4 10 15 24 61 91 119 141 194 172 91 12
X. Nemoci dýchací soustavy 402 232 170 0 0 1 1 1 0 0 1 2 4 4 8 18 26 34 49 44 64 88 49 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 234 117 117 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 4 7 11 13 31 32 22 35 40 25 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 2 5 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 2 4 4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 137 51 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 8 17 19 34 31 14 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 123 60 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 8 12 19 19 20 19 10 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 160 84 76 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 7 6 12 16 19 25 40 18 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 28 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 8 9 8 5 3 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 967 1 500 1 467 13 0 2 1 1 2 7 11 18 23 38 65 111 234 352 405 385 512 491 249 47
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 4 1 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 123 64 59 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 8 18 17 19 14 20 16 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 3 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 8 9 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6 5 3 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 231 89 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 9 21 23 68 60 38 4
X. Nemoci dýchací soustavy 166 79 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 14 17 23 37 37 22 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 0 2 2 3 1 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 8 7 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 8 15 10 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 723 319 404 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 7 21 37 50 77 84 167 162 95 11
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 94 54 40 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 0 8 7 5 11 12 19 15 6 2
VI. Nemoci nervové soustavy 42 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9 15 6 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136 72 64 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 0 8 8 9 15 21 34 21 8 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 157 76 81 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 5 15 18 26 35 30 13 4 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 4 2 1
X. Nemoci dýchací soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 189 86 103 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 6 18 20 33 40 33 19 7 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 195 99 96 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 5 7 16 34 27 22 39 31 5 3
péče celkem II. Novotvary 774 416 358 0 0 0 0 0 1 1 5 8 11 16 19 36 106 127 137 113 113 62 15 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 14 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 5 3 2 4 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 136 57 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 11 15 11 20 22 22 21 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133 67 66 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 0 9 8 6 13 15 30 28 12 3
VI. Nemoci nervové soustavy 103 45 58 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 4 2 11 17 17 25 13 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 188 543 645 2 0 0 0 0 0 1 3 4 5 12 16 26 64 101 140 166 264 236 131 17
X. Nemoci dýchací soustavy 570 312 258 0 0 1 1 1 0 0 1 2 5 5 9 22 31 48 67 68 101 125 71 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 253 127 126 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 6 7 13 16 31 35 24 38 41 27 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 4 4 6 7 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 6 4 8 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 165 62 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 10 18 21 43 38 18 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 10 13 21 19 21 20 10 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 210 110 100 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 8 8 15 20 24 33 55 29 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54 31 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 9 9 8 5 3 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 015 1 977 2 038 13 0 2 1 1 3 9 13 22 33 48 72 146 297 431 530 530 746 693 359 66
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,7 31,9 29,6 0 0 0 0 0 0 5,3 0 2,1 0 7,9 13,5 18,8 36,8 89,1 90,6 105,2 247 378,3 172,6 865,8
II. Novotvary 85,8 96,8 75 0 0 0 0 0 3,1 0 9,8 14,4 12,8 31,7 45,9 61,8 179,2 241,1 333,3 354,4 471,6 462,4 259 432,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,2 4,6 3,8 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,4 2,7 2,5 7,9 18,1 16,6 15 42 43,2 432,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 18,6 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,3 2,6 2,7 5,4 27 34,1 32,6 105,2 157,2 252,2 776,9 2 164,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 1,8 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,5 22,5 42 43,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 5,6 5,9 17,3 0 0 0 0 3,1 0 0 2,1 0 0 5,4 5,4 0 15,7 25,4 11,1 37,4 56 86,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 14 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 164 158,2 169,7 34,7 0 0 0 0 0 2,7 7,4 8,2 8,5 26,4 40,5 64,5 149,7 238,5 431,1 780,8 1 452,3 2 410,0 3 927,5 5 194,8
X. Nemoci dýchací soustavy 69,8 81,4 58,5 0 0 3,2 3,9 4,1 0 0 2,5 4,1 8,5 10,6 21,6 48,3 63,8 89,1 177,5 243,6 479,1 1 233,0 2 114,8 3 463,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 40,7 41 40,3 0 0 0 0 0 0 5,3 4,9 2,1 8,5 10,6 18,9 29,5 31,9 81,3 115,9 121,8 262 560,5 1 079,0 2 164,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,9 3,2 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 13,1 10,9 16,6 15 70,1 259 432,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 2,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,5 5,2 10,9 11,1 29,9 56 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,8 17,9 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,4 8,1 14,7 21 61,6 105,2 254,5 434,4 604,2 865,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 1,1 1,4 121,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,4 0,3 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,4 21 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,6 8,1 24,2 19,6 31,5 68,8 105,2 149,7 266,2 431,6 865,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,8 29,5 26,2 17,3 0 0 0 0 0 5,3 2,5 2,1 2,1 2,6 5,4 18,8 14,7 31,5 58 105,2 187,2 560,5 776,9 3 463,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 9,8 7,9 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,4 24,5 21 32,6 44,3 37,4 42 172,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 515,4 526,2 504,8 225,3 0 6,4 3,9 4,1 6,2 18,6 27 37,1 49 100,4 175,6 298,1 574,4 922,6 1 467,1 2 131,9 3 832,9 6 879,6 10 746,7 20 346,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 2,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,6 16,6 44,9 56 43,2 432,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 21,4 22,5 20,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 4,3 2,6 5,4 21,5 44,2 44,6 68,8 77,5 149,7 224,2 215,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 14 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 1,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,2 7,2 5,5 7,5 42 129,5 432,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,3 2,5 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 3,6 5,5 59,9 126,1 215,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 2,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 0 2,6 10,9 33,2 37,4 42 129,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40,1 31,2 48,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 5,3 2,7 5,4 4,9 23,6 76,1 127,4 509,1 840,7 1 640,1 1 731,6
X. Nemoci dýchací soustavy 28,8 27,7 29,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,6 2,7 10,7 12,3 36,7 61,6 127,4 277 518,4 949,5 1 731,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,1 3,5 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 5,3 0 5,4 7,4 0 7,2 11,1 22,5 14 86,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 1,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 5,5 15 14 43,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 16,6 0 56 43,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,7 3,9 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,2 3,6 11,1 59,9 98,1 172,6 432,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 2,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 4,9 2,6 7,2 0 7,5 14 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,5 9,1 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 4,9 7,9 14,5 27,7 59,9 210,2 431,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 125,6 111,9 139 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,1 8,5 15,8 18,9 56,4 90,8 131,1 278,9 465,1 1 250,2 2 269,9 4 100,1 4 761,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,3 18,9 13,8 0 0 0 0 0 3,1 2,7 2,5 4,1 6,4 2,6 0 21,5 17,2 13,1 39,8 66,4 142,2 210,2 259 865,8
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 6,3 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 10,5 14,5 49,8 112,3 84,1 86,3 432,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,6 25,3 22 0 0 0 0 0 3,1 2,7 2,5 4,1 6,4 2,6 0 21,5 19,6 23,6 54,3 116,3 254,5 294,2 345,3 1 298,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0
II. Novotvary 27,3 26,7 27,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 6,4 7,9 0 13,4 36,8 47,2 94,2 193,8 224,6 182,1 172,6 1 298,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,6 5,5 0 14 0 432,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 1,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 10,9 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,3 1,1 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 11,1 15 56 86,3 432,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 5,5 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,8 30,2 35,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 6,4 7,9 0 16,1 44,2 52,4 119,5 221,5 247 266,2 302,1 2 164,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,9 34,7 33 0 0 0 0 0 0 5,3 0 2,1 0 7,9 13,5 18,8 39,3 89,1 97,8 121,8 292 434,4 215,8 1 298,7
péče celkem II. Novotvary 134,5 145,9 123,2 0 0 0 0 0 3,1 2,7 12,3 16,5 23,4 42,3 51,3 96,7 260,2 332,9 496,3 625,7 845,9 868,7 647,4 1 731,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 4,9 4,1 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,4 2,7 2,5 10,5 18,1 16,6 15 56 43,2 432,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,6 20 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,3 2,6 2,7 8,1 27 39,3 39,8 110,7 164,7 308,3 906,3 2 597,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,1 23,5 22,7 0 0 0 0 0 3,1 2,7 2,5 4,1 6,4 2,6 0 24,2 19,6 15,7 47,1 83,1 224,6 392,3 517,9 1 298,7
VI. Nemoci nervové soustavy 17,9 15,8 20 17,3 0 0 0 0 3,1 0 0 2,1 0 0 8,1 10,7 4,9 28,8 61,6 94,1 187,2 182,1 302,1 432,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 14 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 206,4 190,5 222 34,7 0 0 0 0 0 2,7 7,4 8,2 10,7 31,7 43,2 69,8 157,1 264,7 507,2 919,2 1 976,3 3 306,7 5 653,9 7 359,3
X. Nemoci dýchací soustavy 99 109,4 88,8 0 0 3,2 3,9 4,1 0 0 2,5 4,1 10,7 13,2 24,3 59,1 76,1 125,8 242,7 376,5 756,1 1 751,4 3 064,3 5 194,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 44 44,6 43,4 0 0 0 0 0 0 5,3 4,9 4,1 8,5 15,8 18,9 34,9 39,3 81,3 126,8 132,9 284,5 574,5 1 165,3 2 164,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,3 4,2 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 13,1 21,7 22,1 29,9 84,1 302,1 432,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,9 3,2 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 2,5 5,2 14,5 33,2 29,9 112,1 43,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28,7 21,7 35,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,4 8,1 19,6 26,2 65,2 116,3 321,9 532,4 776,9 1 298,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 1,1 1,4 121,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,4 0,3 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,9 23,2 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,6 10,8 26,9 24,5 34,1 76,1 105,2 157,2 280,2 431,6 865,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,5 38,6 34,4 17,3 0 0 0 0 0 5,3 2,5 2,1 2,1 2,6 8,1 21,5 19,6 39,3 72,5 132,9 247 770,6 1 251,6 3 463,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,4 10,9 7,9 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,4 29,5 23,6 32,6 44,3 37,4 42 172,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 697,5 693,5 701,3 225,3 0 6,4 3,9 4,1 9,4 23,9 32 45,4 70,3 126,8 194,5 392,1 729 1 129,7 1 919,9 2 934,8 5 584,7 9 710,0 15 494,2 28 571,4
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 78,9 82,8 75,1 0 0 0 0 0 0 29,9 0 13,9 0 47,6 72,5 55,6 90,9 163,5 130,9 132,9 153,5 238,9 108,1 500
II. Novotvary 70,9 87,3 57,2 0 0 0 0 0 12,5 0 28,8 24,6 15,3 28,8 38,2 39,7 80,4 85,5 100,4 94,3 142,5 161 101,7 333,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,3 35,8 28,9 0 0 52,6 0 0 0 0 0 0 0 45,5 71,4 29,4 25,6 31,9 55,6 40,5 21,3 45,5 55,6 250
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,3 35,8 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 16 8,3 6,9 11,2 43,1 45,8 32,8 92,2 86,4 112,5 216,9 500
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 16,4 50,8 63,8 83,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,5 9,2 12 45,5 0 0 0 0 14,5 0 0 5,6 0 0 9,6 7,8 0 20,1 23 10,3 30,7 44 80 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 71,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 65,5 56 77,6 333,3 0 0 0 0 0 10 21 15,7 13,9 22 22,2 23,7 38,5 42 53,7 78,9 103,3 151,8 200 240
X. Nemoci dýchací soustavy 56,9 58,4 55,1 0 0 1,3 5,2 6 0 0 6,9 9,8 23,5 23,3 39,2 60,6 63,9 72,5 99 105,3 141,3 250 286,5 307,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,9 21 22,8 0 0 0 0 0 0 5,7 4,6 1,6 6 7 10 14,3 13,7 28,2 37,4 27,9 53,8 102 208,3 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,9 12,4 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 45,5 27,3 52,6 28,2 156,3 285,7 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,3 2,6 4,6 4,5 17 30,5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 20,6 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,6 4,3 8 9,7 23,7 34,3 69 101,6 127,3 153,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,9 6 10,5 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,6 3,4 3,8 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,3 29,7 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 5,7 13,6 32,4 25,4 28,9 47,1 52,1 65,6 94,1 137 142,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,1 17,3 19 4,9 0 0 0 0 0 4,3 2,4 2,3 2,1 2,5 4,7 14,1 10,3 20,3 31,7 35,6 43,3 90,1 90 258,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,4 4,2 2,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,7 9,2 6,4 8,7 12,1 13,4 18,3 114,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,7 31,3 24,7 1,8 0 0,7 0,5 0,4 0,5 1,3 1,7 3 4,5 8,4 12,2 17,1 27,6 35,5 45,2 54,5 81 126,4 170,1 247,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 293,1 250 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 166,7 500 545,5 500 333,3 1 000,0
nemocných (LDN) II. Novotvary 541,9 592,6 495,8 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 666,7 1 000,0 400 500 642,9 435,9 558,8 466,7 487,8 695,7 833,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 285,7 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 1 000,0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 241,4 173,9 285,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 200 250 83,3 200 428,6 428,6 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 297,6 200 367,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 83,3 62,5 444,4 500 454,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 181,1 160 194,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 200 0 76,9 214,3 250 294,1 230,8 428,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 328,6 289,9 358,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 333,3 71,4 142,9 55,6 118,4 250 264,4 397,7 451,1 575,8 400
X. Nemoci dýchací soustavy 324,9 303,8 346,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 90,9 90,9 153,8 122 172,8 314,8 403,5 393,6 493,3 594,6 800
XI. Nemoci trávicí soustavy 240 285,7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 0 333,3 333,3 0 222,2 222,2 200 111,1 285,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 333,3 300 357,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 333,3 500 250 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 9,2 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 28,8 0 142,9 90,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 290,3 268,3 307,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 333,3 100 153,8 296,3 388,9 363,6 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 236,8 352,9 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 1 000,0 250 1 000,0 0 142,9 111,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 123,4 178,1 91,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 100 125 69,8 90,9 71,4 103,9 211,3 312,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 90,9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232 247,3 221,1 0 0 0 0 0 0 142,9 0 52,6 105,3 111,1 71,4 132,1 151,6 121,1 185,5 190,5 298,2 387,6 472,6 458,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,4 55,3 58 0 0 0 0 0 6,7 7,9 6 12,7 18,3 8 0 77,7 72,9 69,4 146,7 200 395,8 294,1 315,8 500
VI. Nemoci nervové soustavy 341,5 383 315,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 444,4 235,3 290,3 428,6 375 400 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76 70,3 83,6 0 0 0 0 0 6,7 7,9 6 12,7 18,3 7,9 0 76,2 79,2 111,1 163 230,8 409,6 313,4 333,3 600
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 882 894,1 871 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 750 428,6 0 714,3 1 000,0 947,4 896,6 1 000,0 937,5 866,7 1 000,0 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62,5 0 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 454,5 250 571,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 1 000,0 0 333,3 0 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 56,8 75 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 166,7 0 600 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 206,3 81,1 384,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 76,9 0 285,7 400 571,4 500 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 50 47,6 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,3 0 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 333,3 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,2 0 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21,3 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 271,6 268,8 273,9 0 0 0 0 0 0 0 52,6 35,7 75 65,2 0 136,4 257,1 232,6 423,1 588,2 578,9 593,8 500 833,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 84,5 87,7 81,5 0 0 0 0 0 0 29,9 0 13,3 0 43,5 71,4 54,3 95,8 160,4 136,4 147,7 172,6 256,2 119 600
péče celkem II. Novotvary 104,9 124 89,1 0 0 0 0 0 12,5 8,5 35,5 28,1 27,6 37,7 41,9 59,8 111,5 112 139,9 151,9 219,4 255,1 217,4 666,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34,7 38,4 31,2 0 0 52,6 0 0 0 0 0 0 0 45,5 71,4 29,4 25,6 42,1 54,9 40 20,6 59,7 55,6 250
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40 37,7 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 15,9 8,3 6,9 16,4 42,1 50,8 38,6 90,9 88 131 233,3 545,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38,4 36,1 41,1 0 0 0 0 0 3,6 4 3,4 6,7 10,3 4 0 45,2 44 37,3 97 108,7 240 235,3 285,7 428,6
VI. Nemoci nervové soustavy 29,5 24,1 35,9 45,5 0 0 0 0 13,9 0 0 5,3 0 0 13,3 14,5 5,1 33,5 49,9 67,7 116,3 108,3 189,2 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 66,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,3 64,7 95,2 333,3 0 0 0 0 0 10 21 15,7 16,9 25,9 23,1 25,3 39,3 44,7 60,6 88,2 128,5 185,4 249,5 278,7
X. Nemoci dýchací soustavy 74,9 73,3 76,9 0 0 1,3 4,9 5,9 0 0 6,9 9,8 28,7 27,2 41,9 68,1 68,3 86,5 121,8 142,6 184,3 292,7 341,3 387,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,5 22,6 24,4 0 0 0 0 0 0 5,7 4,6 3,3 6 10,5 10 16,7 16,8 28,1 40,4 30,1 57,1 102,2 212,6 238,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,4 16,2 38,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 45,5 52,2 66,7 53,3 166,7 318,2 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,6 2,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,2 2,2 5 10,8 13 49,7 23,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,9 24,6 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,6 4,3 10,6 12,1 24,7 37 82,5 117,6 148,8 214,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,9 6 10,5 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,6 3,4 3,8 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,9 32,3 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 5,7 17,9 35,6 31,3 30,6 51,6 50,5 66,9 93,9 131,6 142,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,6 21,9 23,5 4,9 0 0 0 0 0 4,2 2,4 2,2 2 2,4 6,8 15,7 13,3 23,4 36,3 39,8 50,3 106,4 123,4 242,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,6 4,7 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,7 10,9 7,1 8,7 12 13,1 18,3 114,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,6 39,1 32,7 1,8 0 0,7 0,5 0,4 0,7 1,6 2 3,6 6,1 10,2 12,9 21,5 33,4 41 55,5 69,2 106,2 157,4 210,8 293,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)