8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 378 178 200 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 5 4 10 20 40 53 46 59 80 40 11
II. Novotvary 903 508 395 0 0 0 0 0 0 1 4 6 15 18 27 30 97 164 216 124 92 72 32 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 2 3 4 8 4 6 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 209 86 123 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 12 15 19 30 50 55 17
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 2 3 2 5 6 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 92 52 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 3 7 10 13 10 16 17 5 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 195 571 624 1 0 1 0 0 0 2 2 7 6 9 21 23 63 89 151 141 173 275 181 50
X. Nemoci dýchací soustavy 900 452 448 0 1 2 1 1 0 2 2 6 4 5 21 16 46 79 128 110 136 177 132 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 322 159 163 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 8 10 13 20 39 45 34 47 53 38 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 6 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 1 5 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 219 95 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 16 24 32 31 64 31 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 146 70 76 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 2 4 3 20 24 20 12 24 24 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 256 126 130 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 5 0 5 14 32 25 45 60 48 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 115 67 48 10 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 6 13 11 23 18 15 5 4 2 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 847 2 421 2 426 19 2 3 1 2 2 7 15 26 47 65 102 119 293 514 730 584 665 894 605 152
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 6 5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 142 70 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 20 28 24 16 21 15 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 78 28 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 8 14 21 20 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49 20 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 11 15 14 2
VI. Nemoci nervové soustavy 69 30 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 11 8 17 19 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 490 177 313 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 9 20 31 60 89 140 106 27
X. Nemoci dýchací soustavy 127 68 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 17 19 19 17 22 19 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 42 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 6 5 5 9 3 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 3 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 48 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 10 23 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33 19 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 10 9 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 105 28 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 6 16 36 26 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 7 9 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 260 517 743 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 4 9 16 37 81 118 149 219 334 237 50
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 186 79 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 10 19 15 36 46 31 14
VI. Nemoci nervové soustavy 98 39 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 10 26 30 14 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 7 7 2
X. Nemoci dýchací soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 325 132 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 16 33 27 70 87 55 19
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
II. Novotvary 264 117 147 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 8 5 32 37 44 36 42 34 9 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3 1 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 330 158 172 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 8 12 9 37 47 61 42 47 40 14 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 405 190 215 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 6 6 12 21 41 55 48 62 86 46 12
péče celkem II. Novotvary 1 310 696 614 0 0 0 0 0 0 1 5 9 19 26 37 40 138 221 289 184 150 127 56 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 3 3 8 9 4 7 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 294 117 177 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 14 23 28 46 73 76 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 268 115 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 6 8 14 24 20 52 68 49 17
VI. Nemoci nervové soustavy 270 126 144 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 3 6 10 20 38 29 60 67 23 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 718 758 960 1 0 1 0 0 0 2 2 8 8 11 24 25 72 113 185 201 266 423 297 79
X. Nemoci dýchací soustavy 1 041 530 511 0 1 2 1 1 0 2 2 6 5 5 23 18 55 97 152 131 156 200 151 33
XI. Nemoci trávicí soustavy 371 187 184 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 8 11 15 26 45 52 40 52 63 42 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 8 8 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 5 4 7 6 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 269 118 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 17 27 35 42 88 37 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 188 93 95 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 3 3 5 4 21 29 23 24 34 30 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 362 155 207 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 4 6 0 7 19 35 31 61 96 74 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 154 91 63 10 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 6 14 13 26 23 19 12 11 11 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 762 3 228 3 534 19 2 3 1 3 3 7 16 31 54 79 126 149 375 658 942 802 1 001 1 355 911 225
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,4 28,5 30,2 0 0 0 0 2,2 1,7 0 0,9 1,7 4,2 5,8 4,9 14,7 25,8 52,3 76,1 116,8 216,8 417,4 532,1 802,9
II. Novotvary 70,2 81,3 59,7 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 5 12,7 20,8 33,2 44 125,2 214,5 310,3 314,7 338 375,6 425,6 365
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 3,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 1,5 7,7 2,6 4,3 10,2 29,4 20,9 79,8 73
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,2 13,8 18,6 6,6 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 1,2 1,5 6,5 15,7 21,5 48,2 110,2 260,9 731,6 1 240,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 2,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 1,5 2,6 2,6 4,3 5,1 18,4 31,3 53,2 73
VI. Nemoci nervové soustavy 7,2 8,3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,8 2,5 4,4 9 13,1 18,7 25,4 58,8 88,7 66,5 146
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 92,9 91,4 94,3 6,6 0 1,4 0 0 0 2,3 1,9 5,8 5,1 10,4 25,8 33,7 81,3 116,4 216,9 357,9 635,6 1 434,7 2 407,6 3 649,6
X. Nemoci dýchací soustavy 70 72,3 67,7 0 1,7 2,8 1,9 2,2 0 2,3 1,9 5 3,4 5,8 25,8 23,5 59,4 103,3 183,9 279,2 499,7 923,4 1 755,8 2 262,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 25,4 24,6 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 5,1 9,3 12,3 19,1 25,8 51 64,6 86,3 172,7 276,5 505,5 510,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 1,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,9 2,5 3,7 26,1 79,8 146
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 1,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 0 0 0 3,9 4,3 2,5 18,4 15,7 13,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 15,2 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,2 5,9 9 20,9 34,5 81,2 113,9 333,9 412,3 510,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,4 0,3 0,5 33,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,3 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,3 11,2 11,5 0 0 0 0 0 1,7 1,2 0 1,7 1,7 3,5 2,5 5,9 3,9 26,2 34,5 50,8 44,1 125,2 319,2 292
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,9 20,2 19,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1,9 1,7 0 4,6 6,1 0 6,5 18,3 46 63,5 165,3 313 638,5 948,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 10,7 7,3 66,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0,8 4,6 7,4 19,1 14,2 30,1 25,9 38,1 18,4 20,9 26,6 73
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 376,7 387,3 366,7 125,6 3,4 4,3 1,9 4,4 3,5 8,1 14,1 21,7 39,9 75,3 125,3 174,4 378 672,2 1 048,7 1 482,3 2 443,2 4 664,0 8 047,4 11 094,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,5 1,3 0 1,4 2,5 11 31,3 66,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11 11,2 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 2,5 7,3 11,6 26,2 40,2 60,9 58,8 109,6 199,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 7,6 3,7 0 13,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,1 4,5 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 1,3 2,6 10,1 20,3 51,4 109,6 266 219
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 3,2 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,9 7,6 40,4 78,3 186,2 146
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 4,8 5,9 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 1,2 0 2,9 2,6 5,2 15,8 20,3 62,5 99,1 53,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38,1 28,3 47,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 2,3 2,5 2,9 11,6 26,2 44,5 152,3 327 730,4 1 409,9 1 970,8
X. Nemoci dýchací soustavy 9,9 10,9 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,5 1,5 10,3 22,2 27,3 48,2 62,5 114,8 252,7 146
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,3 3,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,9 3,9 7,8 8,6 12,7 18,4 47 39,9 146
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 3,7 10,4 26,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,6 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 7,6 7,3 15,7 39,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,7 3,4 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4,3 7,6 36,7 120 79,8 146
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,6 3 2,1 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,3 5,7 7,6 36,7 47 53,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,2 4,5 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,6 5,2 4,3 15,2 58,8 187,8 345,8 802,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 2,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 2,9 7,6 25,7 36,5 119,7 73
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 97,9 82,7 112,3 0 0 0 0 2,2 1,7 0 0 0,8 2,5 4,6 11,1 23,5 47,7 105,9 169,5 378,2 804,6 1 742,5 3 152,4 3 649,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 73
II. Novotvary 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7,3 10,4 13,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,5 12,6 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,5 7,3 7,7 13,1 27,3 38,1 132,3 240 412,3 1 021,9
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 6,2 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,2 15,8 25,4 95,5 156,5 186,2 146
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,8 1 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 0 14,7 36,5 93,1 146
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 13,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 3,7 5,2 13,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,3 21,1 29,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,7 7,3 10,3 20,9 47,4 68,5 257,2 453,9 731,6 1 386,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,5 0 1,3 1,4 2,5 0 0 13,3 0
II. Novotvary 20,5 18,7 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,5 2,5 8,1 9,8 7,3 41,3 48,4 63,2 91,4 154,3 177,4 119,7 219
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 1,2 1,5 0 2,6 4,3 2,5 3,7 5,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 0 0 2,6 2,9 0 0 5,2 39,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 1,3 7,2 5,1 7,3 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1,4 2,5 0 5,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 0 0 3,7 0 13,3 73
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 2,6 4,3 2,5 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,6 25,3 26 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,3 3,4 9,3 14,7 13,2 47,7 61,5 87,6 106,6 172,7 208,7 186,2 292
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,5 30,4 32,5 0 0 0 0 2,2 1,7 0 0,9 1,7 4,2 6,9 7,4 17,6 27,1 53,6 79 121,8 227,8 448,7 611,9 875,9
péče celkem II. Novotvary 101,8 111,3 92,8 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7 7,5 16,1 30,1 45,5 58,6 178,1 289 415,2 467 551,1 662,6 744,9 583,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 3,5 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 1,5 7,7 3,9 4,3 20,3 33,1 20,9 93,1 73
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22,9 18,7 26,8 6,6 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 1,2 4,4 7,7 18,3 33 71,1 169 380,8 1 010,9 1 459,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,8 18,4 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 6,1 8,8 10,3 18,3 34,5 50,8 191,1 354,8 651,8 1 240,9
VI. Nemoci nervové soustavy 21 20,2 21,8 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0,8 1,7 6,9 3,7 8,8 12,9 26,2 54,6 73,6 220,4 349,5 305,9 292
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 133,5 121,3 145,1 6,6 0 1,4 0 0 0 2,3 1,9 6,7 6,8 12,7 29,5 36,6 92,9 147,8 265,8 510,2 977,3 2 206,8 3 950,5 5 766,4
X. Nemoci dýchací soustavy 80,9 84,8 77,2 0 1,7 2,8 1,9 2,2 0 2,3 1,9 5 4,2 5,8 28,3 26,4 71 126,8 218,4 332,5 573,2 1 043,4 2 008,5 2 408,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,8 29,9 27,8 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 5,1 9,3 13,5 22 33,5 58,8 74,7 101,5 191,1 328,7 558,7 656,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 1,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2,9 2,5 7,3 41,7 106,4 146
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,4 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 0 0 1,3 5,2 7,2 10,2 25,7 31,3 53,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,9 18,9 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,2 5,9 9 22,2 38,8 88,8 154,3 459,1 492,2 656,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,4 0,3 0,5 33,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,3 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,6 14,9 14,4 0 0 0 0 0 3,5 1,2 0 1,7 1,7 3,5 3,7 7,3 5,2 27,5 41,7 58,4 88,2 177,4 399 365
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,1 24,8 31,3 0 0 0 0 0 0 1,2 1,9 1,7 0 4,6 7,4 0 9 24,8 50,3 78,7 224,1 500,8 984,3 1 751,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 14,6 9,5 66,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0,8 4,6 7,4 20,5 16,8 34 33 48,2 44,1 57,4 146,3 146
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 525,6 516,4 534,2 125,6 3,4 4,3 1,9 6,6 5,2 8,1 15 25,8 45,9 91,5 154,8 218,4 483,8 860,5 1 353,3 2 035,6 3 677,7 7 069,1 12 117,6 16 423,4
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 79,7 72,4 87,6 0 0 0 0 6,5 6,7 0 5,8 9 22,9 33,6 20,2 52,9 73,8 103,1 116,7 149,4 169,1 227,9 285,7 354,8
II. Novotvary 54,5 69,6 42,7 0 0 0 0 0 0 4,3 9,8 9,4 16,2 18 26,3 28,4 54,3 66,2 77,8 75,2 96,7 109,8 134,5 250
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28,3 35,8 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 20,8 0 0 38,5 68,2 16 17,3 27 56,3 24,1 78,9 71,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40,1 41,9 39 6,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6 4 4,6 14,6 27,7 30 43,2 65,8 100,8 186,4 303,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,5 9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 0 8,6 5,7 11,8 13,7 23,6 23,5 52,1 64,5 87 83,3
VI. Nemoci nervové soustavy 16 16,1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 13,2 5 8,4 15 20,2 23,2 26,7 59 82,1 80,6 250
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,8 41,9 62,8 142,9 0 28,6 0 0 0 12,8 10,1 16,4 10,2 12,7 21,7 18,1 27,1 26,1 36,2 45,6 65,6 125,5 193 289
X. Nemoci dýchací soustavy 86 78,3 95,4 0 0,7 2,6 6,5 5,6 0 7,9 7,4 17,9 11,4 20,2 65,2 51 79,6 86,3 123,6 147,8 203,6 238,9 308,4 360,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,3 17,7 21,1 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,5 8,5 9,6 12,4 13,8 23,6 24,4 30,7 53,5 76,4 120,3 137,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 7,4 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 13,2 9,4 11,5 63,3 142,9 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 1,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1,8 1,7 1 8,6 8,9 11,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,9 18,6 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,9 4,4 5,8 10,6 14,7 31,3 43,3 99,5 104,4 129,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1,1 2,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 1,2 3,5 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,9 22,5 21,3 0 0 0 0 0 8,5 6,1 0 8,7 7,4 12,2 9,2 17,5 8,3 40,7 36,4 42,4 30,5 62,7 134,1 129
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,9 16 18 0 0 0 0 0 0 1,5 2,8 2,5 0 6,2 7,1 0 5,7 13,6 25,5 26,7 48 58,8 90,9 123,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 6,3 3,5 0,8 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1 7,1 11 19,1 10,2 16,5 11,8 16 9,3 12,4 27,4 76,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,2 28,9 22,4 1,1 0,4 0,7 0,3 0,5 0,5 0,8 1,1 2,1 4,6 8,4 11,9 14 22,8 30,9 38,3 45,7 66,7 104,8 159,5 218,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 110,5 65,9 160,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 66,7 125 0 71,4 76,9 115,4 300 500 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 286,3 304,3 270,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 400 250 230,8 344,8 285,7 303,8 228,6 262,5 405,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 146,3 100 161,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 300 111,1 0 142,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 191,2 194,4 189,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 83,3 57,1 155,6 145,5 212,1 214,3 289,9 333,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 198,4 246,9 174,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 71,4 115,4 282,1 245,9 311,1 250
VI. Nemoci nervové soustavy 163,5 162,2 164,6 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 166,7 0 117,6 57,1 108,1 224,5 140,4 217,9 213,5 200 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 205,8 206,3 205,5 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 100 142,9 153,8 87 107,1 133,3 116,1 185,2 208,9 225,1 288 355,3
X. Nemoci dýchací soustavy 175,7 174,4 177,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 166,7 50 163,3 175,3 174,3 267,6 178,9 247,2 333,3 142,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 181,8 237,1 141,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 400 200 285,7 176,5 227,3 102 173,1 166,7 666,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 112,9 117,6 107,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 200 500 250 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,6 19,9 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 7,1 26,1 18,5 33 53,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 175,2 189,2 165,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 166,7 71,4 172,4 261,4 166,7 285,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 108,6 154,5 77,3 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 62,5 105,3 75 163,9 128,6 105,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 76,1 72,2 77,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 0 40 47,6 19,4 36,8 55,7 106,8 130 275
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 92,5 144 61,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 45,5 62,5 83,3 94,6 76,9 195,7 142,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153,1 168,5 143,9 0 0 0 0 333,3 166,7 0 0 23,8 68,2 56,3 84,9 84,7 90,5 120,9 113,8 139,8 150,7 184,9 233 261,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 000,0 2 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 41,5 34,8 48,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 6,6 21,6 25,2 42,4 83,3 130,4 236,8 315,1 476,9 583,3
VI. Nemoci nervové soustavy 294,3 351,4 265,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 133,3 275 200 302,3 357,1 608,7 400
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 000,0 0 17 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000,0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67,5 55,5 79,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 9,8 21,6 31,9 60,2 122,7 163,6 291,7 376,6 625 655,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 352,9 333,3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 0 500 500 1 000,0 0 0 1 000,0 0
II. Novotvary 676,9 709,1 653,3 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 428,6 600 875 666,7 454,5 744,2 596,8 557 720 792,5 772,7 750 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,1 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 153,8 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 28,1 30,5 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0 47,6 0 0 47,6 35,7 0 64,5 62,5 25,6 29,4 30,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,5 34,8 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 166,7 0 0 52,6 36,4 0 0 28,6 120 0
X. Nemoci dýchací soustavy 37,2 47,6 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 111,1 35,7 147,1 117,6 153,8 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 312,5 500 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 500 200 0 500 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 71,4 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 3,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 6 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 222,2 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 333,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,3 115,4 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 142,9 0 0 0 52,6 0 500 333,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,5 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,8 19,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 10,3 11,9 17,3 8,7 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 93,9 110,6 82,5 0 0 0 0 0 0 0 25,6 41,7 44,9 108,1 88,2 44,6 120,5 97,5 101,2 95,5 139,5 170,9 152,2 200
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 82,2 74,2 90,8 0 0 0 0 6,4 6,7 0 5,6 8,5 22,7 36,6 29 58,5 74,7 101,5 117 149,1 164,5 229,9 304,6 375
péče celkem II. Novotvary 75,1 90,5 63 0 0 0 0 0 0 4,3 12,3 13,9 20,4 25,8 35,5 36,8 73,8 85 97,8 103,5 139,7 162,8 195,1 296,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,5 36,9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 20,8 0 0 34,5 68,2 23,6 17,1 50,6 58,8 22,6 84,3 71,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51,7 52,5 51,2 6,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 5,6 5,8 4 13 16,9 29,8 41,9 56,2 87,1 121,5 206,5 303
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,9 27,8 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 4 9,2 14,7 19,1 35,2 62,3 87,7 180,6 225,9 314,1 377,8
VI. Nemoci nervové soustavy 39,2 34,1 45,2 0 0 0 0 6,8 0 0 0 2,6 4,7 15 6,8 15 18,3 33,7 54,5 55,8 127,9 162,2 176,9 222,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 65,6 52 82,6 142,9 0 28,6 0 0 0 12,7 10 18,6 13,3 15,2 24,3 19,2 29,7 31,4 41,2 57,9 85,8 148,5 223,1 311
X. Nemoci dýchací soustavy 90,4 83,4 99 0 0,7 2,2 4,9 5,2 0 7,9 7,4 17,5 14 20 68,9 53,3 86,5 93,3 128,9 157,5 201 238,4 310,1 326,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,9 20,6 23,4 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,5 8,4 10,5 14,2 17,7 26,9 27,6 35,2 56 84,2 125,4 166,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,9 12,2 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12,5 8,7 21,7 92 160 153,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 2,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1 0 0 0,6 2,1 2,4 3,2 9 12,6 26 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,7 22,6 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,9 4,4 5,8 11,2 16,3 32,8 54,1 119,9 111,1 147,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1,1 2,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 1,2 3,5 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,5 28,5 24,8 0 0 0 0 0 16,9 6,1 0 8,6 7,4 12 13,2 20,9 10,4 40,6 40,3 43,4 50,6 73 137 122
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,8 18,6 25 0 0 0 0 0 0 1,5 2,8 2,5 0 6,1 8,2 0 7,5 16,8 24,6 27,8 49,1 70,3 101,2 165,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 8,2 4,4 0,8 0 0 0 0 0 0 1,8 0 1 6,9 10,4 19 10,9 16,4 13,3 17,4 17,8 25 89,4 100
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,4 35,6 29,9 1,1 0,4 0,7 0,3 0,7 0,7 0,8 1,2 2,4 5 9,6 13,8 16,3 27,1 36,4 44,9 55,5 83,5 125,4 182,5 240,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)