8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 372 198 174 0 1 0 0 0 1 0 2 0 6 4 11 12 24 30 48 45 56 84 37 11
II. Novotvary 1 013 556 457 0 0 0 0 2 2 1 3 10 18 15 30 61 110 197 164 144 131 84 38 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 43 20 23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7 3 12 5 6 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 173 69 104 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 9 13 10 17 38 39 28 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 5 4 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 82 43 39 1 0 0 0 0 0 3 0 2 3 1 2 1 8 7 17 9 10 13 3 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 237 609 628 1 0 0 0 0 0 3 4 3 2 7 15 29 63 109 174 136 224 266 169 32
X. Nemoci dýchací soustavy 874 487 387 2 1 1 0 0 1 2 1 5 6 10 13 29 64 80 129 114 121 155 118 22
XI. Nemoci trávicí soustavy 364 175 189 1 0 0 0 0 0 1 1 2 7 9 11 25 34 33 59 37 46 50 31 17
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 4 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 6 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 172 77 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 11 17 23 33 39 29 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 152 73 79 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 5 12 17 17 17 24 27 21 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 225 98 127 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 3 7 13 14 21 47 53 44 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 143 80 63 2 0 0 0 0 1 0 2 3 2 3 7 13 23 24 25 12 17 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 921 2 516 2 405 23 4 2 1 2 8 11 16 29 50 51 95 183 368 541 683 583 774 837 535 125
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 4 2 4 2 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 239 123 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 17 33 36 33 40 53 18 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 158 62 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 9 12 38 45 38 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87 30 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 8 25 23 19 4
VI. Nemoci nervové soustavy 119 52 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 19 12 26 27 17 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 654 250 404 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 14 24 44 58 116 222 144 26
X. Nemoci dýchací soustavy 182 99 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 23 26 34 26 37 19 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 56 27 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 6 7 10 5 11 8 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 7 5 8 11 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70 23 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 11 21 13 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 58 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 13 18 17 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 131 49 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 5 7 25 40 34 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 15 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 7 15 19 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 892 790 1 101 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 4 17 66 111 174 198 347 529 362 76
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 173 92 81 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5 19 24 18 37 36 26 3
VI. Nemoci nervové soustavy 87 46 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 14 25 20 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 260 138 122 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5 23 37 32 62 56 36 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 286 124 162 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 6 12 19 45 48 44 55 39 10 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 1 2 0 3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 7 2 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 356 155 201 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 8 16 23 57 62 53 60 49 17 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 400 211 189 0 1 0 0 0 1 0 2 0 6 6 13 13 25 36 54 47 60 86 39 11
péče celkem II. Novotvary 1 538 803 735 0 0 0 0 2 2 1 3 12 18 21 37 78 146 275 248 221 226 176 66 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 23 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 7 3 13 6 8 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 332 131 200 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 13 14 19 29 76 85 66 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 279 126 153 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 8 22 29 27 67 63 49 8
VI. Nemoci nervové soustavy 303 150 153 1 0 0 0 0 0 3 0 2 4 1 3 5 14 22 50 37 61 63 32 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 902 865 1 037 1 0 0 0 0 1 3 4 3 3 8 15 32 77 134 219 195 343 490 316 58
X. Nemoci dýchací soustavy 1 068 591 477 2 1 1 0 0 1 2 1 5 6 10 14 32 74 104 158 152 147 194 138 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 420 202 218 1 0 0 0 0 0 1 1 2 8 9 11 28 38 39 66 47 51 61 39 18
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 4 7 8 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 56 21 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 7 11 14 14 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 242 100 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 15 23 31 44 60 42 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 214 102 112 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 5 12 19 21 20 38 46 39 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 357 147 210 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 3 3 12 16 19 28 73 93 78 23
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 218 101 117 2 0 0 0 0 1 0 2 3 2 3 8 15 26 28 37 18 24 24 20 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 429 3 599 3 829 23 4 2 1 2 9 11 17 31 54 62 108 218 462 732 956 866 1 243 1 471 950 207
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,2 32,1 26,5 0 1,7 0 0 0 1,7 0 1,9 0 5,4 4,8 13,7 17,3 30,1 38,3 73,9 121,5 200,2 442,6 501,4 963,2
II. Novotvary 79,6 90,1 69,7 0 0 0 0 4,5 3,3 1,1 2,8 8,2 16,1 18 37,4 87,8 137,7 251,2 252,3 388,7 468,2 442,6 514,9 262,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 3,2 3,5 0 0 1,4 2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 5 2,6 10,8 8,1 42,9 26,3 81,3 87,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,6 11,2 15,9 0 1,7 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 1,2 2,9 11,3 16,6 15,4 45,9 135,8 205,5 379,4 1 138,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 2,6 1,5 2,7 17,9 21,1 54,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 7 6 6,7 0 0 0 0 0 3,4 0 1,6 2,7 1,2 2,5 1,4 10 8,9 26,2 24,3 35,7 68,5 40,7 175,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 97,2 98,6 95,8 6,7 0 0 0 0 0 3,4 3,8 2,5 1,8 8,4 18,7 41,7 78,9 139 267,7 367,1 800,6 1 401,7 2 290,0 2 802,1
X. Nemoci dýchací soustavy 68,7 78,9 59 13,4 1,7 1,4 0 0 1,7 2,3 0,9 4,1 5,4 12 16,2 41,7 80,1 102 198,5 307,7 432,5 816,8 1 598,9 1 926,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,6 28,3 28,8 6,7 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,6 6,3 10,8 13,7 36 42,6 42,1 90,8 99,9 164,4 263,5 420,1 1 488,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,5 10,8 7,1 21,1 40,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 1,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 0 0 21,4 31,6 40,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,5 12,5 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 4,3 7,5 14 26,2 62,1 117,9 205,5 393 875,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 1,1 0,6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,5 0,5 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,3 0 0 0 3,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,9 11,8 12,1 6,7 1,7 0 0 0 1,7 0 0,9 0,8 2,7 1,2 1,2 7,2 15 21,7 26,2 45,9 85,8 142,3 284,6 175,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,7 15,9 19,4 6,7 0 0 0 0 0 1,1 1,9 0,8 1,8 1,2 3,7 4,3 8,8 16,6 21,5 56,7 168 279,3 596,2 1 050,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,2 13 9,6 13,4 0 0 0 0 1,7 0 1,9 2,5 1,8 3,6 8,7 18,7 28,8 30,6 38,5 32,4 60,8 42,2 13,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 386,6 407,6 367 154,6 6,9 2,9 2 4,5 13,2 12,6 15,1 23,8 44,7 61,3 118,6 263,4 460,8 689,8 1 050,9 1 573,8 2 766,5 4 410,6 7 249,3 10 945,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 0 1,3 5,1 6,2 5,4 14,3 10,5 27,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,8 19,9 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 7,2 21,3 42,1 55,4 89,1 143 279,3 243,9 175,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 3,6 5,3 27,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,4 10 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,3 13,8 32,4 135,8 237,1 514,9 963,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,8 4,9 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 1,3 6,2 21,6 89,4 121,2 257,5 350,3
VI. Nemoci nervové soustavy 9,3 8,4 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 6,3 8,9 29,2 32,4 92,9 142,3 230,4 175,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,4 40,5 61,6 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0,9 1,2 0 4,3 17,5 30,6 67,7 156,6 414,6 1 169,8 1 951,2 2 276,7
X. Nemoci dýchací soustavy 14,3 16 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,9 12,5 29,3 40 91,8 92,9 195 257,5 350,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,4 4,4 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 4,3 5 7,7 10,8 27 17,9 58 108,4 87,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 1,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,3 4,6 0 17,9 21,1 13,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 1,8 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 3,1 18,9 17,9 42,2 149,1 175,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,5 3,7 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,1 9,2 21,6 39,3 110,7 176,2 525,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,6 4,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 6,2 8,1 46,5 94,9 230,4 175,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,3 7,9 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 6,3 3,8 7,7 18,9 89,4 210,8 460,7 963,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,4 2,4 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 7,7 10,8 25 79 257,5 437,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 148,7 128 168 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 2,7 4,8 5 24,5 82,6 141,5 267,7 534,5 1 240,3 2 787,6 4 905,1 6 655,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,6 14,9 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 1,2 2,9 6,3 24,2 36,9 48,6 132,2 189,7 352,3 262,7
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 7,5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 20 37,8 89,4 105,4 135,5 87,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20,4 22,4 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 1,2 2,9 6,3 29,3 56,9 86,4 221,6 295,1 487,8 350,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 0 2,6 3,1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 22,5 20,1 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 6 7,5 17,3 23,8 57,4 73,9 118,8 196,6 205,5 135,5 87,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 1,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,2 0 1,3 5,1 1,5 5,4 0 15,8 27,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,5 2,7 10,7 10,5 40,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,3 4,6 10,8 0 10,5 13,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 3,6 5,3 13,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,9 3,8 3,8 10,8 5,4 0 5,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 25,1 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 7,2 10 23 28,8 72,7 95,4 143,1 214,5 258,2 230,4 175,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,4 34,2 28,8 0 1,7 0 0 0 1,7 0 1,9 0 5,4 7,2 16,2 18,7 31,3 45,9 83,1 126,9 214,5 453,2 528,5 963,2
péče celkem II. Novotvary 120,8 130,1 112,1 0 0 0 0 4,5 3,3 1,1 2,8 9,8 16,1 25,2 46,2 112,3 182,8 350,6 381,6 596,6 807,8 927,4 894,3 525,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,8 3,7 3,8 0 0 1,4 2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 5 3,8 10,8 8,1 46,5 31,6 108,4 87,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,1 21,2 30,5 0 1,7 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 1,2 2,9 16,3 17,9 29,2 78,3 271,6 447,9 894,3 2 101,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,9 20,4 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 1,2 1,2 2,9 10 28,1 44,6 72,9 239,5 332 664 700,5
VI. Nemoci nervové soustavy 23,8 24,3 23,3 6,7 0 0 0 0 0 3,4 0 1,6 3,6 1,2 3,7 7,2 17,5 28,1 76,9 99,9 218 332 433,6 437,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 10,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 149,4 140,1 158,2 6,7 0 0 0 0 1,7 3,4 3,8 2,5 2,7 9,6 18,7 46,1 96,4 170,9 337 526,4 1 226,0 2 582,1 4 281,8 5 078,8
X. Nemoci dýchací soustavy 83,9 95,7 72,8 13,4 1,7 1,4 0 0 1,7 2,3 0,9 4,1 5,4 12 17,5 46,1 92,7 132,6 243,1 410,3 525,4 1 022,3 1 869,9 2 276,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 32,7 33,3 6,7 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,6 7,2 10,8 13,7 40,3 47,6 49,7 101,6 126,9 182,3 321,4 528,5 1 576,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,3 2,6 6,2 10,8 25 42,2 54,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,4 3,4 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 3,8 3,1 18,9 39,3 73,8 189,7 175,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 16,2 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 4,3 8,8 19,1 35,4 83,7 157,3 316,2 569,1 1 401,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 1,1 0,6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,5 0,5 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,3 0 0 0 3,6 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,8 16,5 17,1 6,7 1,7 0 0 0 1,7 0 0,9 0,8 2,7 1,2 1,2 7,2 15 24,2 32,3 54 135,8 242,4 528,5 350,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 23,8 32 6,7 0 0 0 0 0 1,1 1,9 0,8 2,7 1,2 3,7 4,3 15 20,4 29,2 75,6 260,9 490,1 1 056,9 2 014,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,1 16,4 17,9 13,4 0 0 0 0 1,7 0 1,9 2,5 1,8 3,6 10 21,6 32,6 35,7 56,9 48,6 85,8 126,5 271 437,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 583,7 583 584,2 154,6 6,9 2,9 2 4,5 14,9 12,6 16 25,4 48,3 74,5 134,8 313,8 578,5 933,4 1 471,0 2 337,7 4 442,8 7 751,5 12 872,6 18 126,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 85,9 80,8 90,9 0 3,8 0 0 0 11 0 10,2 8,9 5 13,2 24,5 42,3 82,3 81,9 116,2 159,9 228,6 275,1 363,1 360
II. Novotvary 61,6 72,9 52,5 0 0 0 0 0 7,7 8,4 9,5 10,3 12,5 21,5 33,1 41,4 68,7 61,7 84,2 93,4 110,6 135,9 144,2 294,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,8 21,8 18,3 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 20,4 20,4 43,5 25,6 23,1 17,4 23,4 34,9 7 44,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,4 35,4 31,9 6,8 0 0 0 0 0 7,6 7,8 0 4 10,1 4,5 3,6 20,1 31,8 27,7 35,6 60,8 95,8 121,9 209,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 4,8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,3 6,6 23,6 24,1 56,8 42,1 66,7 166,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16,9 14,3 19,8 11,6 0 0 0 7,2 0 5,3 9,3 3,1 3,6 6,3 5,7 11,2 15,2 21,2 32,5 24,8 56,9 49,7 79,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53 43,8 64,7 0 40 0 0 0 0 5,5 10,7 11 5,2 10,6 9,5 17,6 23,6 28,4 41,1 53 87,1 112 199 288,7
X. Nemoci dýchací soustavy 80,3 77,2 84,1 2,5 0,6 0,9 0 0 0 13,4 9,6 8,6 14,8 22,6 31,1 58,8 89,9 92,6 116,1 149,2 222,1 258,5 317,7 254,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,9 18,8 23,2 0 0 0 0 0 0 1,6 1,2 2,9 12,1 8,3 11,3 24,6 23 18 25,2 38,2 54,5 77,2 83,9 173,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,4 11,6 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 9,8 10,9 6,8 6 0 22,7 34,5 74,1 57,1 400
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 0,7 1,2 4,3 3,4 13,9 5,5 9,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,9 17,7 7,9 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0,8 1,5 1,8 3 3,7 12,2 28,2 49,5 79,4 73,3 128,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 3,6 2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 2,5 1,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,8 24,1 17,8 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 8 5 13,6 7,8 22,2 33,1 35,2 32,5 31,6 89,1 108,3 43,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,2 15,3 17,1 0 0 1,5 1,6 0 0 3,3 2,9 7,6 8,7 1,6 6,2 7,4 10,9 8,6 19,6 21,8 39 59,3 80,1 152,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 4,1 3,8 0,4 0 0 0 0 3,8 1,9 0 2,2 0 3,9 1,8 10,2 8,7 15 11,5 5,5 17,6 17,2 76,9 200
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,4 30,1 23,6 1,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,9 1,5 1,7 2,3 4,7 7,5 10,2 17,4 27,4 28,6 40,4 51,2 78,3 105,6 153,4 212
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 150,8 160,7 134,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 0 0 214,3 375 66,7 368,4 384,6 400 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 496,9 547,4 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 500 434,8 500 516,7 381 400 520 602,9 733,3 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 216,2 200 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 111,1 571,4 285,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 266,5 329 234,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 222,2 200 162,8 150,9 212,8 312,5 217 507,9 444,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 309,3 270,6 331,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 166,7 62,5 307,7 322,6 305,6 396,2 500 166,7
VI. Nemoci nervové soustavy 239,9 202,2 267,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 125 282,1 187,5 250 280,5 348,5 482,8 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 100 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 262,5 248,9 270,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 0 73,2 112,1 137,1 175,9 251,8 288,2 291,9 394,7 354,8
X. Nemoci dýchací soustavy 226,3 227,3 225,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 100 0 40,8 226,7 222,2 213,3 250 522,2 378,4 666,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 242,4 279,1 220,7 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 125 0 117,6 200 291,7 153,8 230,8 346,2 346,2 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 169,2 108,1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 222,2 0 500 428,6 0 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,3 43,3 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 67,7 120 34,5 200
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233,8 277,8 205,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 31,3 228,6 360,7 301,4 300 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 221,8 193,9 235,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 76,9 95,2 181,8 119 150 270,3 476,2 750
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 97 129,5 85,3 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 0 0 25 70,6 57,4 97,2 92,6 117,5 157,9 80
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 150,9 154,5 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 37 83,3 100 161,8 229,5 200 1 000,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 216,9 235 206 0 0 0 0 0 0 0 0 48,8 48,8 31,3 63,5 69,4 120,9 153,1 154,2 193,4 241,6 274,8 351,4 367,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38,3 45,6 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 13,4 18,7 24,8 62,5 106,6 136,7 239,7 340,7 333,3 583,3
VI. Nemoci nervové soustavy 300,4 351,7 275,7 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 307,7 259,3 236,4 200 317,8 340 408,2 300
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 60,6 62,7 58,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,7 13,2 18,5 37,3 80,3 134,9 154,6 276,4 340,4 365,2 454,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 117,6 100 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1 000,0 0
II. Novotvary 540,1 572,2 514,8 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 272,7 500 555,6 425,9 433 661 677,4 689,7 541,7 636,4 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,6 22,7 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 375 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133,3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,7 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,7 0 0 0 0 0 0 43,5 37 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 6,7 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 45,5 0 0 87 166,7
X. Nemoci dýchací soustavy 35,5 30,7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 111,1 62,5 133,3 45,5 166,7 200 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,7 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 76,9 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 16,7 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,6 0 0 23,1 16,7 11,8 8,5 0 0 111,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,8 64,1 53,4 0 0 0 0 0 0 0 10,1 6,2 0 27,4 42,3 34 59,2 69,9 67,4 96,4 115,7 73,9 134 130,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 88,2 84,2 92,2 0 3,8 0 0 0 10,7 0 9,8 8,6 4,8 17,9 22,1 40,2 78,8 86,1 126,4 155,6 234,6 277,5 369 360
péče celkem II. Novotvary 84,7 98,6 73,6 0 0 0 0 0 7,7 8,4 11,8 11,7 12,4 25,3 41,3 55,7 85 84,3 104,9 129,8 168,1 192,6 234,4 400
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,8 25 26,4 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 20,4 20,4 43,5 25 22,7 28,2 22,7 38,7 33,3 66,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49,8 52,8 47,9 6,8 0 0 0 0 0 7,6 7,8 0 4 10 8,8 10,3 27,7 41,7 39,2 53 97,5 118,4 192,4 239,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32 33,1 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 10 12,4 20,7 43,3 91,2 122 190,5 250,9 295,3 294,1
VI. Nemoci nervové soustavy 49,2 37,6 61,2 11,6 0 0 0 7 0 4,9 8,5 5,5 3,2 5,7 9,6 9,8 26 45,8 59 68,2 149,5 173 238,1 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,7 55,7 88,3 0 40 0 0 0 0 5,4 10,6 10,9 5,1 11,5 9,2 18,9 27,1 33,3 47,2 69,4 113,2 145,2 247 304,8
X. Nemoci dýchací soustavy 85,8 82,9 89,5 2,5 0,5 0,8 0 0 0 13,4 9,6 8,6 17,7 21,6 36,3 56,4 87,1 101,4 124,5 152,2 222,3 288,9 320,8 300
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,7 21,2 26,5 0 0 0 0 0 0 1,6 1,2 3,9 11,9 8,2 12,2 24,4 24 19,8 28,7 40,9 61,6 94,7 104,6 180
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,3 14,7 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4 9,7 10,1 13 5,6 12 21,3 64,5 100 54,1 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3,1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0,6 1 3,3 3,6 20,2 27 14,2 133,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,6 23,1 10,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0,8 1,5 1,8 3 4,3 12,6 35,9 69 102,3 95,4 162,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 3,6 2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 2,4 1,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 29,6 28,5 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 12 4,9 13,5 7,4 23,4 36,4 39,4 38,7 45,7 114,1 182,3 133,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,3 19,8 24,8 0 0 1,5 1,6 0 0 3,2 2,9 8,5 8,4 1,5 5,9 6,9 11,2 13 23,1 32,7 49,4 73,5 99,7 134
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,2 6,2 6,2 0,4 0 0 0 0 3,7 1,8 0 2,1 0 5,6 1,7 9,1 11 15,5 13,4 10,2 30,2 57,3 124,1 500
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,2 38,5 32,6 1,2 0,7 0,4 0,3 0,2 0,8 1,4 1,7 2,5 4,6 7,9 11,8 19 31,2 35,4 48 64,6 101,6 136,7 195,8 246,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)