8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 438 205 233 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 2 4 8 26 33 51 55 88 96 57 9
II. Novotvary 1 038 547 491 0 0 0 0 0 1 2 4 7 10 20 37 51 151 163 204 139 126 87 31 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 3 3 6 1 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 197 85 112 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 9 16 14 15 35 53 34 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 5 4 3 2
VI. Nemoci nervové soustavy 89 41 48 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 4 7 11 18 8 16 9 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 354 624 730 0 1 0 0 0 0 1 3 5 3 8 10 26 63 110 161 163 277 288 194 41
X. Nemoci dýchací soustavy 916 489 427 1 1 1 0 0 0 4 3 3 5 5 9 26 59 86 113 111 177 175 122 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 366 175 191 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 8 12 28 38 34 43 40 56 57 25 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 4 6 2 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 3 9 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 179 90 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 4 6 17 25 45 50 20 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 139 75 64 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 3 2 9 18 19 14 15 35 17 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 234 116 118 0 0 1 1 0 0 2 2 6 7 1 4 5 10 9 20 17 41 58 39 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 89 41 48 5 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 1 7 9 22 14 4 9 4 6 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 148 2 541 2 607 20 4 2 1 1 4 13 23 30 44 56 87 165 390 515 686 601 909 925 559 113
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 27 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 1 7 5 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 237 127 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 21 31 24 30 52 41 22 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 121 51 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 10 30 23 32 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 23 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 10 11 21 18 1
VI. Nemoci nervové soustavy 101 36 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 12 13 23 23 14 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 642 228 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 13 27 35 71 147 188 135 22
X. Nemoci dýchací soustavy 136 75 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 17 18 16 14 47 14 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 56 24 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 7 4 9 18 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 12 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 65 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 22 22 9 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65 19 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 5 9 20 20 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 122 43 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 7 14 25 39 27 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48 17 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 11 14 10 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 737 706 1 031 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 15 51 111 136 187 374 480 318 50
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 184 112 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 17 21 19 35 46 22 7
VI. Nemoci nervové soustavy 134 51 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 7 13 11 41 34 20 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 318 163 155 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 11 24 34 30 76 80 42 10
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
II. Novotvary 229 107 122 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 7 10 23 42 39 42 40 13 7 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1
X. Nemoci dýchací soustavy 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1 4 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 2 1 0 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 278 128 150 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 9 10 28 48 48 46 48 19 13 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 467 224 243 0 2 0 0 0 2 0 2 2 1 3 4 8 26 36 58 56 95 101 62 9
péče celkem II. Novotvary 1 504 781 723 0 0 0 0 0 1 2 5 8 10 24 47 71 195 236 267 211 218 141 60 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 14 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 3 5 3 7 5 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 322 137 185 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 13 23 22 25 66 79 66 17
V. Poruchy duševní a poruchy chování 281 146 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 10 19 32 31 52 71 44 10
VI. Nemoci nervové soustavy 328 128 200 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 2 4 4 14 29 43 32 80 68 40 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 002 853 1 149 0 1 0 0 0 0 1 3 5 3 9 10 29 76 137 197 236 424 476 331 64
X. Nemoci dýchací soustavy 1 067 571 496 1 1 1 0 0 0 4 3 3 6 5 11 26 63 105 135 128 195 223 136 21
XI. Nemoci trávicí soustavy 423 200 223 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 8 13 28 40 38 50 44 66 75 34 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 8 9 2 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 4 18 14 2 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 244 120 124 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 4 7 18 33 67 72 29 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 206 96 110 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 2 10 21 23 19 25 55 37 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 356 159 197 0 0 1 1 0 0 2 2 7 7 1 4 5 11 15 27 31 66 97 66 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 148 64 84 5 0 0 0 0 1 1 0 3 0 3 1 7 13 26 19 9 20 18 17 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 481 3 538 3 943 20 4 2 1 1 4 13 24 34 46 64 108 195 480 698 904 864 1 407 1 504 932 176
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,7 33,5 35,8 0 3,5 0 0 0 3,1 0 1,9 1,6 0,9 2,5 5,1 11,1 31,9 41,4 84,2 155,2 303,1 515,2 795,6 1 096,2
II. Novotvary 82,2 89,4 75,5 0 0 0 0 0 1,6 2,3 3,8 5,7 9,5 24,5 47,3 70,7 185,3 204,6 336,8 392,3 433,9 466,9 432,7 609
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,1 2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 1,3 2,8 2,5 3,8 5 8,5 20,7 5,4 41,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,6 13,9 17,2 6,8 0 0 0 0 0 1,1 0,9 0 0,9 2,5 1,3 1,4 11 20,1 23,1 42,3 120,5 284,4 474,6 1 583,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 1,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,2 1,3 5 5,6 17,2 21,5 41,9 243,6
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 6,7 7,4 6,8 0 0 0 2,2 0 1,1 1,9 0,8 0,9 2,5 2,6 5,5 8,6 13,8 29,7 22,6 55,1 48,3 69,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 107,3 101,9 112,3 0 1,7 0 0 0 0 1,1 2,8 4 2,8 9,8 12,8 36 77,3 138,1 265,8 460,1 954 1 545,6 2 708,0 4 993,9
X. Nemoci dýchací soustavy 72,6 79,9 65,7 6,8 1,7 1,5 0 0 0 4,5 2,8 2,4 4,7 6,1 11,5 36 72,4 108 186,6 313,3 609,6 939,2 1 703,0 1 827,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 28,6 29,4 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 2,4 11,4 9,8 15,4 38,8 46,6 42,7 71 112,9 192,9 305,9 349 974,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 1,4 1,2 1,3 0 5,6 13,8 32,2 27,9 243,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 1,8 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 1,2 2,5 9,9 8,5 31 10,7 14 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,2 14,7 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 1,2 2,6 2,8 4,9 7,5 28,1 70,6 155 268,3 279,2 609
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 1,1 0,5 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 12,3 9,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 1,9 1,2 3,8 2,8 11 22,6 31,4 39,5 51,7 187,8 237,3 121,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,5 18,9 18,1 0 0 1,5 2,1 0 0 2,3 1,9 4,8 6,6 1,2 5,1 6,9 12,3 11,3 33 48 141,2 311,3 544,4 1 339,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,1 6,7 7,4 33,9 0 0 0 0 1,6 1,1 0 2,4 0 2,5 1,3 9,7 11 27,6 23,1 11,3 31 21,5 83,8 121,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 407,8 415,1 400,9 135,6 7 3 2,1 2,2 6,3 14,7 21,7 24,2 41,8 68,7 111,3 228,7 478,6 646,5 1 132,5 1 696,4 3 130,5 4 964,3 7 802,9 13 763,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 2,9 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 3,8 9,9 2,8 24,1 26,8 55,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,8 20,7 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,8 13,9 25,8 38,9 39,6 84,7 179,1 220 307,1 243,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 3,4 21,5 27,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,6 8,3 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,8 4,9 8,8 13,2 28,2 103,3 123,4 446,7 487,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,8 3,8 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 1,3 13,2 28,2 37,9 112,7 251,3 121,8
VI. Nemoci nervové soustavy 8 5,9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 3,7 13,8 19,8 36,7 79,2 123,4 195,4 121,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,9 37,2 63,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 4,2 16 33,9 57,8 200,4 506,3 1 009,0 1 884,4 2 679,7
X. Nemoci dýchací soustavy 10,8 12,3 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,3 0 2,5 21,3 29,7 45,2 48,2 252,2 195,4 730,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,4 3,9 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 1,3 0 2,5 5 11,6 11,3 31 96,6 125,6 121,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3,3 0 13,8 16,1 0 121,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 1,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 31 64,4 14 121,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,1 4,9 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 22,6 75,8 118,1 125,6 243,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,1 3,1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 1,2 2,5 6,6 14,1 31 107,3 279,2 365,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,7 7 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,2 7,5 11,6 39,5 86,1 209,3 376,9 243,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,8 2,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 5 11,3 37,9 75,1 139,6 487,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 137,6 115,3 158,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,9 3,7 10,2 20,8 62,6 139,4 224,5 527,8 1 288,0 2 576,1 4 438,9 6 090,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,6 18,3 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,1 6,9 8,6 21,3 34,7 53,6 120,5 246,9 307,1 852,6
VI. Nemoci nervové soustavy 10,6 8,3 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 4,9 8,8 21,5 31 141,2 182,5 279,2 365,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,2 26,6 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 5,1 6,9 13,5 30,1 56,1 84,7 261,7 429,3 586,3 1 218,0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 14 0
II. Novotvary 18,1 17,5 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 3,7 9 13,9 28,2 52,7 64,4 118,6 137,8 69,8 97,7 121,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 16,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 14 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 10,7 14 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,6 0 0 27,9 121,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 2,5 6,6 2,8 13,8 5,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 3,4 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 3,7 3,8 3,3 2,8 0 0 14 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22 20,9 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 4,9 11,5 13,9 34,4 60,3 79,2 129,8 165,3 102 181,5 365,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 36,6 37,4 0 3,5 0 0 0 3,1 0 1,9 1,6 0,9 3,7 5,1 11,1 31,9 45,2 95,8 158,1 327,2 542 865,4 1 096,2
péče celkem II. Novotvary 119,1 127,6 111,2 0 0 0 0 0 1,6 2,3 4,7 6,5 9,5 29,5 60,1 98,4 239,3 296,3 440,8 595,6 750,8 756,7 837,5 974,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 2,3 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 1,3 2,8 2,5 3,8 8,3 8,5 24,1 26,8 69,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,5 22,4 28,4 6,8 0 0 0 0 0 1,1 0,9 0 0,9 2,5 2,6 4,2 16 28,9 36,3 70,6 227,3 424 921,3 2 070,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 23,8 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 6,4 8,3 12,3 23,9 52,8 87,5 179,1 381 614,2 1 218,0
VI. Nemoci nervové soustavy 26 20,9 30,8 6,8 0 0 0 2,2 0 1,1 1,9 1,6 0,9 2,5 5,1 5,5 17,2 36,4 71 90,3 275,5 364,9 558,3 487,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 158,6 139,3 176,7 0 1,7 0 0 0 0 1,1 2,8 4 2,8 11 12,8 40,2 93,3 172 325,2 666,1 1 460,2 2 554,6 4 620,3 7 795,4
X. Nemoci dýchací soustavy 84,5 93,3 76,3 6,8 1,7 1,5 0 0 0 4,5 2,8 2,4 5,7 6,1 14,1 36 77,3 131,8 222,9 361,3 671,6 1 196,8 1 898,4 2 557,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,5 32,7 34,3 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 3,2 11,4 9,8 16,6 38,8 49,1 47,7 82,5 124,2 227,3 402,5 474,6 1 096,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,3 1,4 2,5 1,3 3,3 5,6 27,6 48,3 27,9 365,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 3,3 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 1,2 2,5 9,9 11,3 62 75,1 27,9 243,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,3 19,6 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,9 1,2 2,6 2,8 4,9 8,8 29,7 93,1 230,7 386,4 404,8 852,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 1,1 0,5 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,3 15,7 16,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,8 1,2 3,8 2,8 12,3 26,4 38 53,6 86,1 295,2 516,5 487,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,2 26 30,3 0 0 1,5 2,1 0 0 2,3 1,9 5,7 6,6 1,2 5,1 6,9 13,5 18,8 44,6 87,5 227,3 520,6 921,3 1 583,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,7 10,5 12,9 33,9 0 0 0 0 1,6 1,1 0 2,4 0 3,7 1,3 9,7 16 32,6 31,4 25,4 68,9 96,6 237,3 609
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 592,6 577,9 606,3 135,6 7 3 2,1 2,2 6,3 14,7 22,6 27,4 43,6 78,6 138,2 270,3 589,1 876,3 1 492,4 2 438,7 4 845,5 8 071,7 13 009,5 21 437,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 85,9 80,8 90,9 0 3,8 0 0 0 11 0 10,2 8,9 5 13,2 24,5 42,3 82,3 81,9 116,2 159,9 228,6 275,1 363,1 360
II. Novotvary 61,6 72,9 52,5 0 0 0 0 0 7,7 8,4 9,5 10,3 12,5 21,5 33,1 41,4 68,7 61,7 84,2 93,4 110,6 135,9 144,2 294,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,8 21,8 18,3 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 20,4 20,4 43,5 25,6 23,1 17,4 23,4 34,9 7 44,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,4 35,4 31,9 6,8 0 0 0 0 0 7,6 7,8 0 4 10,1 4,5 3,6 20,1 31,8 27,7 35,6 60,8 95,8 121,9 209,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 4,8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,3 6,6 23,6 24,1 56,8 42,1 66,7 166,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16,9 14,3 19,8 11,6 0 0 0 7,2 0 5,3 9,3 3,1 3,6 6,3 5,7 11,2 15,2 21,2 32,5 24,8 56,9 49,7 79,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53 43,8 64,7 0 40 0 0 0 0 5,5 10,7 11 5,2 10,6 9,5 17,6 23,6 28,4 41,1 53 87,1 112 199 288,7
X. Nemoci dýchací soustavy 80,3 77,2 84,1 2,5 0,6 0,9 0 0 0 13,4 9,6 8,6 14,8 22,6 31,1 58,8 89,9 92,6 116,1 149,2 222,1 258,5 317,7 254,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,9 18,8 23,2 0 0 0 0 0 0 1,6 1,2 2,9 12,1 8,3 11,3 24,6 23 18 25,2 38,2 54,5 77,2 83,9 173,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,4 11,6 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 9,8 10,9 6,8 6 0 22,7 34,5 74,1 57,1 400
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 0,7 1,2 4,3 3,4 13,9 5,5 9,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,9 17,7 7,9 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0,8 1,5 1,8 3 3,7 12,2 28,2 49,5 79,4 73,3 128,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 3,6 2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 2,5 1,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,8 24,1 17,8 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 8 5 13,6 7,8 22,2 33,1 35,2 32,5 31,6 89,1 108,3 43,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,2 15,3 17,1 0 0 1,5 1,6 0 0 3,3 2,9 7,6 8,7 1,6 6,2 7,4 10,9 8,6 19,6 21,8 39 59,3 80,1 152,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 4,1 3,8 0,4 0 0 0 0 3,8 1,9 0 2,2 0 3,9 1,8 10,2 8,7 15 11,5 5,5 17,6 17,2 76,9 200
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,4 30,1 23,6 1,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,9 1,5 1,7 2,3 4,7 7,5 10,2 17,4 27,4 28,6 40,4 51,2 78,3 105,6 153,4 212
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 150,8 160,7 134,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 0 0 214,3 375 66,7 368,4 384,6 400 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 496,9 547,4 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 500 434,8 500 516,7 381 400 520 602,9 733,3 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 216,2 200 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 111,1 571,4 285,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 266,5 329 234,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 222,2 200 162,8 150,9 212,8 312,5 217 507,9 444,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 309,3 270,6 331,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 166,7 62,5 307,7 322,6 305,6 396,2 500 166,7
VI. Nemoci nervové soustavy 239,9 202,2 267,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 125 282,1 187,5 250 280,5 348,5 482,8 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 100 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 262,5 248,9 270,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 0 73,2 112,1 137,1 175,9 251,8 288,2 291,9 394,7 354,8
X. Nemoci dýchací soustavy 226,3 227,3 225,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 100 0 40,8 226,7 222,2 213,3 250 522,2 378,4 666,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 242,4 279,1 220,7 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 125 0 117,6 200 291,7 153,8 230,8 346,2 346,2 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 169,2 108,1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 222,2 0 500 428,6 0 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,3 43,3 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 67,7 120 34,5 200
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233,8 277,8 205,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 31,3 228,6 360,7 301,4 300 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 221,8 193,9 235,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 76,9 95,2 181,8 119 150 270,3 476,2 750
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 97 129,5 85,3 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 0 0 25 70,6 57,4 97,2 92,6 117,5 157,9 80
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 150,9 154,5 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 37 83,3 100 161,8 229,5 200 1 000,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 216,9 235 206 0 0 0 0 0 0 0 0 48,8 48,8 31,3 63,5 69,4 120,9 153,1 154,2 193,4 241,6 274,8 351,4 367,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38,3 45,6 30,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 13,4 18,7 24,8 62,5 106,6 136,7 239,7 340,7 333,3 583,3
VI. Nemoci nervové soustavy 300,4 351,7 275,7 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 307,7 259,3 236,4 200 317,8 340 408,2 300
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 60,6 62,7 58,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,7 13,2 18,5 37,3 80,3 134,9 154,6 276,4 340,4 365,2 454,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 117,6 100 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1 000,0 0
II. Novotvary 540,1 572,2 514,8 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 272,7 500 555,6 425,9 433 661 677,4 689,7 541,7 636,4 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,6 22,7 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 375 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133,3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,7 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,7 0 0 0 0 0 0 43,5 37 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 6,7 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 45,5 0 0 87 166,7
X. Nemoci dýchací soustavy 35,5 30,7 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 111,1 62,5 133,3 45,5 166,7 200 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,2 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,7 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 76,9 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11 16,7 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,6 0 0 23,1 16,7 11,8 8,5 0 0 111,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,8 64,1 53,4 0 0 0 0 0 0 0 10,1 6,2 0 27,4 42,3 34 59,2 69,9 67,4 96,4 115,7 73,9 134 130,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 88,2 84,2 92,2 0 3,8 0 0 0 10,7 0 9,8 8,6 4,8 17,9 22,1 40,2 78,8 86,1 126,4 155,6 234,6 277,5 369 360
péče celkem II. Novotvary 84,7 98,6 73,6 0 0 0 0 0 7,7 8,4 11,8 11,7 12,4 25,3 41,3 55,7 85 84,3 104,9 129,8 168,1 192,6 234,4 400
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,8 25 26,4 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 20,4 20,4 43,5 25 22,7 28,2 22,7 38,7 33,3 66,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49,8 52,8 47,9 6,8 0 0 0 0 0 7,6 7,8 0 4 10 8,8 10,3 27,7 41,7 39,2 53 97,5 118,4 192,4 239,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32 33,1 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 10 12,4 20,7 43,3 91,2 122 190,5 250,9 295,3 294,1
VI. Nemoci nervové soustavy 49,2 37,6 61,2 11,6 0 0 0 7 0 4,9 8,5 5,5 3,2 5,7 9,6 9,8 26 45,8 59 68,2 149,5 173 238,1 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,7 55,7 88,3 0 40 0 0 0 0 5,4 10,6 10,9 5,1 11,5 9,2 18,9 27,1 33,3 47,2 69,4 113,2 145,2 247 304,8
X. Nemoci dýchací soustavy 85,8 82,9 89,5 2,5 0,5 0,8 0 0 0 13,4 9,6 8,6 17,7 21,6 36,3 56,4 87,1 101,4 124,5 152,2 222,3 288,9 320,8 300
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,7 21,2 26,5 0 0 0 0 0 0 1,6 1,2 3,9 11,9 8,2 12,2 24,4 24 19,8 28,7 40,9 61,6 94,7 104,6 180
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,3 14,7 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4 9,7 10,1 13 5,6 12 21,3 64,5 100 54,1 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3,1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0,6 1 3,3 3,6 20,2 27 14,2 133,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,6 23,1 10,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0,8 1,5 1,8 3 4,3 12,6 35,9 69 102,3 95,4 162,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 3,6 2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 2,4 1,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29 29,6 28,5 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 12 4,9 13,5 7,4 23,4 36,4 39,4 38,7 45,7 114,1 182,3 133,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,3 19,8 24,8 0 0 1,5 1,6 0 0 3,2 2,9 8,5 8,4 1,5 5,9 6,9 11,2 13 23,1 32,7 49,4 73,5 99,7 134
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,2 6,2 6,2 0,4 0 0 0 0 3,7 1,8 0 2,1 0 5,6 1,7 9,1 11 15,5 13,4 10,2 30,2 57,3 124,1 500
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,2 38,5 32,6 1,2 0,7 0,4 0,3 0,2 0,8 1,4 1,7 2,5 4,6 7,9 11,8 19 31,2 35,4 48 64,6 101,6 136,7 195,8 246,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)