8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 178 182 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 8 14 19 44 40 33 72 68 44 9 360
II. Novotvary 598 544 0 1 2 0 2 2 1 8 6 12 26 36 65 138 242 205 131 140 89 32 4 1 142
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 6 5 2 4 13 5 0 44
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 85 97 1 2 1 0 0 1 0 4 1 1 1 0 2 8 10 15 21 34 35 32 13 182
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 3 6 0 16
VI. Nemoci nervové soustavy 39 39 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 10 10 11 12 14 5 5 1 78
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 655 775 1 1 0 0 1 1 2 8 5 6 8 18 41 67 135 153 148 309 308 192 26 1 430
X. Nemoci dýchací soustavy 409 364 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 7 19 15 53 89 74 102 131 173 88 14 773
XI. Nemoci trávicí soustavy 163 188 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 8 13 16 32 44 40 38 52 61 33 1 351
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 4 2 5 4 1 24
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 1 5 3 6 0 24
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 6 11 15 24 28 32 21 1 148
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 72 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 9 17 22 14 27 36 14 4 157
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 131 131 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 8 8 11 8 15 14 22 45 79 39 6 262
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60 47 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 12 13 19 16 13 10 8 3 0 107
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 509 2 600 13 7 5 0 3 8 13 25 24 36 69 113 192 373 646 616 566 876 919 525 80 5 109
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 5 4 0 17
nemocných (LDN) II. Novotvary 116 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 15 23 38 28 39 50 38 28 2 269
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 7 14 19 37 27 4 116
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 15 24 16 2 64
VI. Nemoci nervové soustavy 43 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 9 13 20 23 10 0 84
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 225 383 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 14 27 38 45 123 214 118 22 608
X. Nemoci dýchací soustavy 49 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 9 13 25 22 21 2 100
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 4 1 8 12 11 0 48
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 3 0 0 14
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 9 6 5 0 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 12 13 11 2 48
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 6 23 28 19 5 94
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 10 10 38 44 40 6 154
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 12 18 8 2 52
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 667 1 035 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 12 28 52 100 118 163 363 488 322 47 1 702
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 92 85 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 1 6 5 12 13 44 46 34 5 177
VI. Nemoci nervové soustavy 37 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 12 16 28 37 9 5 114
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 129 163 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 2 8 9 24 29 72 83 43 11 292
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
II. Novotvary 115 141 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 12 10 29 49 35 28 40 33 12 0 256
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 1 10
X. Nemoci dýchací soustavy 22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 1 7 6 4 2 0 35
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 149 170 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 15 12 30 63 37 38 51 43 20 1 319
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 189 191 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4 10 14 20 45 40 36 75 73 48 9 380
péče celkem II. Novotvary 829 838 0 1 2 0 2 2 1 9 6 14 35 52 90 190 329 268 198 230 160 72 6 1 667
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 6 5 3 4 14 10 0 51
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 131 169 1 2 1 0 0 1 0 4 1 1 2 0 3 11 13 22 36 53 72 60 17 300
V. Poruchy duševní a poruchy chování 122 136 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 2 6 9 14 17 63 73 56 7 258
VI. Nemoci nervové soustavy 120 160 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 6 13 19 33 42 62 65 25 6 280
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 885 1 164 1 1 0 0 1 1 2 9 5 7 9 20 43 81 162 191 194 435 525 312 50 2 049
X. Nemoci dýchací soustavy 480 428 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 7 21 17 55 106 84 122 162 199 111 16 908
XI. Nemoci trávicí soustavy 188 211 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 9 15 19 34 48 44 39 60 73 44 1 399
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 6 8 8 4 1 38
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 5 5 14 10 11 0 53
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 97 99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 4 6 14 16 28 40 45 32 3 196
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100 154 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 7 11 23 25 20 51 65 34 9 254
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 183 233 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 8 8 11 11 18 24 32 83 123 79 12 416
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 79 83 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 13 14 22 20 18 22 27 11 2 162
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 454 3 968 13 7 5 0 3 8 14 27 25 43 84 143 234 463 818 795 796 1 362 1 533 910 139 7 422
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,4 28,2 0 0 0 0 0 1,5 1,1 0 0,8 2 4,9 10,7 18,5 23,1 54,8 71,4 94,8 238,4 369,3 649,6 1 100,2 28,8
II. Novotvary 98,6 84,4 0 1,7 3,2 0 4,5 3 1,1 7,4 4,8 12,2 31,9 48,1 85,7 167,8 301,3 366 376,5 463,6 483,3 472,5 489 91,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 4,2 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 1,3 6,1 7,5 8,9 5,7 13,2 70,6 73,8 0 3,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 15 7 3,5 1,6 0 0 1,5 0 3,7 0,8 1 1,2 0 2,6 9,7 12,5 26,8 60,3 112,6 190,1 472,5 1 589,2 14,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 0 2,9 9,9 16,3 88,6 0 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 6 0 3,5 0 0 0 0 2,2 0,9 0 1 1,2 1,3 2,6 12,2 12,5 19,6 34,5 46,4 27,2 73,8 122,2 6,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 14,8 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 108 120,2 7 1,7 0 0 2,2 1,5 2,2 7,4 4 6,1 9,8 24,1 54 81,5 168,1 273,2 425,3 1 023,2 1 672,6 2 834,8 3 178,5 114,3
X. Nemoci dýchací soustavy 67,4 56,5 0 0 1,6 0 0 3 0 0,9 1,6 2 8,6 25,4 19,8 64,5 110,8 132,1 293,1 433,8 939,5 1 299,3 1 711,5 61,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,9 29,2 0 0 0 0 0 0 5,6 1,9 2,4 3,1 9,8 17,4 21,1 38,9 54,8 71,4 109,2 172,2 331,3 487,2 122,2 28,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,6 0 3,6 11,5 6,6 27,2 59,1 122,2 1,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 1,3 2,4 1,2 5,4 2,9 16,6 16,3 88,6 0 1,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,2 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2 1,2 4 4 7,3 13,7 26,8 69 92,7 173,8 310,1 122,2 11,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,2 0,3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,9 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,1 2,5 4 6,6 10,9 21,2 39,3 40,2 89,4 195,5 206,7 489 12,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,6 20,3 0 0 1,6 0 0 1,5 0 0 2,4 2 9,8 10,7 14,5 9,7 18,7 25 63,2 149 429 575,8 733,5 20,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,9 7,3 35 0 0 0 0 0 2,2 0 0,8 0 1,2 5,3 15,8 15,8 23,7 28,6 37,4 33,1 43,4 44,3 0 8,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 413,7 403,3 91 12,2 8 0 6,7 12 14,6 23,2 19,4 36,7 84,6 151,1 253 453,6 804,4 1 099,8 1 626,5 2 900,8 4 990,8 7 751,4 9 780,0 408,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 8,6 9,9 27,2 59,1 0 1,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,1 23,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,3 19,8 28 47,3 50 112,1 165,6 206,4 413,4 244,5 21,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 5,4 59,1 0 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 3,6 3,7 12,5 40,2 62,9 200,9 398,6 489 9,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,6 8,6 49,7 130,3 236,2 244,5 5,1
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 1,2 6,2 16,1 37,4 66,2 124,9 147,6 0 6,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,1 59,4 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 1,2 2,7 2,6 17 33,6 67,8 129,3 407,3 1 162,2 1 742,2 2 689,5 48,6
X. Nemoci dýchací soustavy 8,1 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 1,2 5 16,1 37,4 82,8 119,5 310,1 244,5 8
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,7 4 2,4 5 7,1 2,9 26,5 65,2 162,4 0 3,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,8 5,7 19,9 16,3 0 0 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 3,6 11,5 29,8 32,6 73,8 0 2,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,8 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 3,7 1,8 11,5 39,7 70,6 162,4 244,5 3,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,5 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 7,5 5,4 17,2 76,2 152,1 280,5 611,2 7,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,6 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,7 17,9 28,7 125,8 238,9 590,6 733,5 12,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 7,1 14,4 39,7 97,8 118,1 244,5 4,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110 160,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 8,6 16 36,9 63,2 124,5 210,7 468,4 1 202,0 2 650,2 4 754,2 5 745,7 136
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,2 13,2 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 3,1 3,7 4 1,3 7,3 6,2 21,4 37,4 145,7 249,8 502 611,2 14,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,1 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,4 5 21,4 46 92,7 200,9 132,9 611,2 9,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,2 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,3 25,3 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 3,1 3,7 4 2,6 9,7 11,2 42,9 83,3 238,4 450,7 634,9 1 344,7 23,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
II. Novotvary 19 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 2 6,1 16 13,2 35,3 61 62,5 80,5 132,5 179,2 177,2 0 20,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,8 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 14,8 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,8 2,9 0 0 14,8 0 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 9,9 16,3 29,5 122,2 0,8
X. Nemoci dýchací soustavy 3,6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 16,2 1,8 20,1 19,9 21,7 29,5 0 2,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,4 14,8 0 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 0 0 5,4 0 0 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,6 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 3,1 6,1 20,1 15,8 36,5 78,4 66,1 109,2 168,9 233,5 295,3 122,2 25,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,2 29,6 0 0 0 0 0 1,5 1,1 0 0,8 3,1 4,9 13,4 18,5 24,3 56 71,4 103,5 248,4 396,4 708,7 1 100,2 30,4
péče celkem II. Novotvary 136,7 130 0 1,7 3,2 0 4,5 3 1,1 8,3 4,8 14,3 42,9 69,5 118,6 231,1 409,7 478,5 569 761,6 868,9 1 063,0 733,5 133,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 5,3 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 1,3 6,1 7,5 8,9 8,6 13,2 76 147,6 0 4,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,6 26,2 7 3,5 1,6 0 0 1,5 0 3,7 0,8 1 2,5 0 4 13,4 16,2 39,3 103,5 175,5 391 885,9 2 078,2 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,1 21,1 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 3,1 3,7 4 2,6 7,3 11,2 25 48,9 208,6 396,4 826,8 855,7 20,6
VI. Nemoci nervové soustavy 19,8 24,8 0 3,5 0 0 0 0 2,2 0,9 0 1 1,2 2,7 7,9 15,8 23,7 58,9 120,7 205,3 353 369,1 733,5 22,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 14,8 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 145,9 180,6 7 1,7 0 0 2,2 1,5 2,2 8,3 4 7,1 11 26,7 56,7 98,5 201,7 341 557,5 1 440,4 2 851,1 4 606,5 6 112,5 163,8
X. Nemoci dýchací soustavy 79,2 66,4 0 0 1,6 0 0 3 0 0,9 1,6 2 8,6 28,1 22,4 66,9 132 150 350,6 536,4 1 080,7 1 638,9 1 956,0 72,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 31 32,7 0 0 0 0 0 0 5,6 1,9 2,4 3,1 11 20,1 25 41,3 59,8 78,6 112,1 198,7 396,4 649,6 122,2 31,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,6 2,5 5,4 17,2 26,5 43,4 59,1 122,2 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 1,3 1,3 3,6 1,2 8,9 14,4 46,4 54,3 162,4 0 4,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2 1,2 5,3 5,3 7,3 17,4 28,6 80,5 132,5 244,4 472,5 366,7 15,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,2 0,3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,5 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,1 2,5 4 9,2 13,4 28,6 44,6 57,5 168,9 353 502 1 100,2 20,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30,2 36,1 0 0 1,6 0 0 1,5 0 0 2,4 2 9,8 10,7 14,5 13,4 22,4 42,9 92 274,8 668 1 166,4 1 467,0 33,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 12,9 35 0 0 0 0 0 2,2 0 0,8 0 1,2 5,3 17,1 17 27,4 35,7 51,7 72,9 146,6 162,4 244,5 12,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 569,6 615,5 91 12,2 8 0 6,7 12 15,7 25 20,2 43,8 103 191,2 308,4 563,1 1 018,6 1 419,4 2 287,5 4 510,1 8 325,2 13 435,7 16 992,7 593,2
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 64,6 66,4 0 0 0 0 0 5,2 4 0 3,7 9,3 25,2 40,6 58,1 57,2 84,3 99 101,5 168,6 191 314,3 500 65,5
II. Novotvary 66,8 51,3 0 4,6 12,9 0 15,2 14,2 3,1 16,4 8,3 14 22 31,3 39,4 56,4 74,3 75,8 82,6 97,2 123,8 143,5 400 58,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 30,2 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 21,7 20 0 17,2 44,6 35,7 29,1 11,6 18,3 69,5 62,5 0 28
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,3 23,7 7 5,2 5,4 0 0 9,8 0 22,7 4 4,3 4,1 0 5,2 15,3 14 26,5 44,4 54,1 54,3 94,1 203,1 26,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12,3 0 10,1 27,8 22,2 77,9 0 3,9
VI. Nemoci nervové soustavy 13 15,2 0 9,6 0 0 0 0 8 3,8 0 3,1 3 3,2 5,3 19,7 19,4 22,2 36,9 40,3 24,4 71,4 333,3 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 200 0 1,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 40,5 59 38,5 29,4 0 0 9,4 7,2 9,8 24,5 10,1 9,6 9,8 16 21,8 21,5 30 35,6 44,5 80,7 104,3 153 181,8 48,8
X. Nemoci dýchací soustavy 57,2 62,3 0 0 0,8 0 0 7,3 0 2,9 4,2 5,6 23,8 59,2 34,8 63,1 81,4 82,5 125,6 154,1 240,9 242,4 259,3 59,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,1 19,9 0 0 0 0 0 0 6,7 2,1 2,7 2,9 7,6 12,8 12,4 17,7 19,7 23,4 31,4 39,8 73,4 93,2 33,3 17,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,6 14,9 0 12,3 29,4 13,8 58,1 72,7 200 10,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,7 1,1 0,5 1,8 0,9 5 6,2 41,4 0 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,6 0,8 2,1 2,5 4,2 6,2 10,3 24,4 32,5 50,1 68 35,7 8,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 2,2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 5,1 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 0 2,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 13,9 9,3 12,4 15,7 20,7 29,8 41,7 31,9 55,6 84,9 82,8 181,8 22,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,6 15,4 0 0 1,5 0 0 1,6 0 0 3,1 2,4 10,3 10,9 13,3 7,6 11 12,2 21,3 30 57,5 62,2 59,4 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,3 3,3 0,4 0 0 0 0 0 3,1 0 0,8 0 2 6,5 12 10,8 12,4 13,1 16,5 17,3 35,4 30,3 0 4,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,6 21,1 0,7 1,1 1 0 0,7 1,5 1,3 1,7 1,7 3,8 8,1 12,4 16,4 22,8 30,4 34,2 43,1 62,7 90,7 120,6 154,1 23,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 375 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 111,1 0 375 272,7 416,7 666,7 0 283,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 485,4 581,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 666,7 681,8 442,3 527,8 411,8 565,2 641 584,6 571,4 666,7 535,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 111,1 500 0 166,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 263,2 247,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 111,1 150 62,5 189,2 218,8 191,9 381,4 450 400 253,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 238,1 285,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,3 142,9 136,4 312,5 375 551,7 400 268,9
VI. Nemoci nervové soustavy 265,4 209,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 83,3 45,5 156,3 187,5 309,5 294,1 333,3 476,2 0 234,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 227,5 256,7 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 200 58,8 74,1 41,7 128,4 123,9 154,5 182,9 232,1 330,2 357,6 415,1 245,1
X. Nemoci dýchací soustavy 326,7 312,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 105,3 50 153,8 310,3 282,6 384,6 386 552,6 500 319,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 287,4 156,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 250 250 133,3 210,5 181,8 37 186 210,5 423,1 0 205,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 225,8 212,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 142,9 200 400 600 0 0 218,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40,8 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 18,5 0 17,2 40 64,3 58,8 156,3 0 39,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 284 217,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 200 0 136,4 62,5 190,5 285,7 224,1 458,3 400 244,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 204,5 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 117,6 181,8 103,4 130,4 244,7 229,5 292,3 333,3 214,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 160,5 108,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,7 38,5 100 59,2 129,7 141,5 231,2 250 121,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 148,8 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 74,1 87 106,4 151,9 276,9 242,4 666,7 153,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 238 211,1 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 28,6 98,6 118,8 118,6 128,1 138,5 149,7 176,8 225,6 279,7 359 364,3 220,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 36,4 34,2 0 0 0 0 0 0 2,1 0 1,7 7,5 7,5 9,6 3,1 21 20,2 63,2 102,4 257,3 296,8 459,5 500 35,3
VI. Nemoci nervové soustavy 276,1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 181,8 121,2 244,9 262,3 291,7 310,9 230,8 500 265,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 250
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 48,4 58,5 0 0 0 0 0 0 2,1 0 1,7 7,5 7,5 9,6 6 26,8 31,9 99,6 154,3 267,7 301,8 380,5 523,8 53,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 24,1 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,3
II. Novotvary 400,7 406,3 0 0 0 0 0 0 0 200 0 333,3 238,1 413,8 333,3 371,8 337,9 353,5 538,5 487,8 611,1 571,4 0 403,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 142,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,6 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 333,3 0 23,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 45,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 0 22,2 45,5 0 0 52,6 0 8,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,9 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 45,5 45,5 54,1 200 26,7
X. Nemoci dýchací soustavy 57,6 43,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 29,4 154,8 20 155,6 105,3 190,5 500 0 51,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 0 0 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,9 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 90,9 200 0 16,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 0 4,5 0 0 0 40 0 0 3,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63,5 56,4 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 21,7 30,1 59,8 35,2 56,4 72,8 51,7 74,7 110,9 149,3 169,5 66,7 59,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,1 67,6 0 0 0 0 0 5,2 3,9 0 3,5 13,2 22,9 47,4 54,3 57,8 83,8 94,8 106,8 169,3 195,7 324,3 473,7 66,8
péče celkem II. Novotvary 87,4 74,7 0 4,6 12,7 0 15 13,9 3 18,2 8,3 16,1 28,8 43,9 52,8 73,7 94,7 93,3 116 143,7 190,9 245,7 461,5 80,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,6 36,7 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 21,7 18,9 0 17,2 43,9 34,9 28,7 16,8 17,9 71,1 109,9 0 31,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44,8 38,1 7 5,2 5,1 0 0 9,8 0 22,7 4 4,2 8 0 7,7 20,2 17 36,4 66,2 72,5 96,5 148,9 229,7 40,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26,2 28,6 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1 4,1 4,6 5,3 3,4 12 21,2 44,6 67,7 189,2 203,9 306 304,3 27,4
VI. Nemoci nervové soustavy 34,6 48 0 9,6 0 0 0 0 7,8 3,6 0 2,8 2,7 5,6 13,5 21,8 29,6 51,8 93,3 113,8 153,3 167,8 352,9 41,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 200 0 1,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,1 78,5 38,5 29,4 0 0 9,4 7,1 9,8 27,4 9,9 11,1 10,8 17,3 22,1 24,9 33,9 41,7 53,7 98,2 143,2 192,4 247,5 63,7
X. Nemoci dýchací soustavy 62,4 67,9 0 0 0,7 0 0 7,2 0 2,9 4,2 5,5 23,3 62,7 36,5 61,5 88,1 86,1 135,1 166,7 250 274,1 275,9 64,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,4 21,9 0 0 0 0 0 0 6,6 2,1 2,7 2,9 8,5 14,5 14,5 18,6 21,3 25,3 31,4 44,2 82,1 115,8 30,3 20,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,7 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14,4 9,7 17,6 40,8 49,4 87 69 200 16,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,8 0,7 1,5 0,4 2,5 3,6 11,3 15,6 58,5 0 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,6 0,8 2,9 3,3 4,2 7,8 10,9 27,8 44,2 64,6 96,1 90,9 11,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 2,2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 4,9 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 0 0 0 2,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,1 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 13,5 9 11,7 20,5 23,2 36,6 42,3 39,9 86,4 116,7 142,3 243,2 33,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,4 24,3 0 0 1,5 0 0 1,5 0 0 3 2,3 10 10,4 12,5 9,8 12,3 18,8 26,1 45,8 72,6 98,6 96 21,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,7 5,5 0,4 0 0 0 0 0 3 0 0,7 0 1,9 6,2 12 10,4 12,3 13,9 18,7 30,6 85,4 78 166,7 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,8 29,6 0,7 1,1 1 0 0,7 1,4 1,3 1,7 1,7 4,3 9,2 14,6 18,5 26,3 35,3 40,3 53,9 83,5 123,3 166,1 203,2 31,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)