8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 160 76 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 6 21 21 28 34 28 13 1
II. Novotvary 313 193 120 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4 10 13 17 52 54 61 42 30 17 7 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 4 10 6 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66 23 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 6 4 7 9 7 10 12 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8 5 2 10 9 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 671 334 337 0 0 1 0 0 2 0 2 3 3 3 9 20 38 67 83 85 125 146 68 16
X. Nemoci dýchací soustavy 461 249 212 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 31 60 62 59 83 83 45 16
XI. Nemoci trávicí soustavy 192 100 92 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 7 5 17 28 24 22 29 28 19 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 3 2 1 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 94 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 17 14 15 21 11 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 107 54 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 9 18 14 14 13 22 11 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 110 63 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 7 6 5 13 14 28 18 9 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 66 39 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 4 12 10 10 7 7 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 369 1 239 1 130 9 0 2 1 1 4 1 6 10 18 28 43 75 182 290 328 312 399 399 213 48
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 81 43 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 12 8 13 10 12 14 3 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 7 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 6 8 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 142 69 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 9 18 32 37 27 5
X. Nemoci dýchací soustavy 66 24 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 11 14 17 10 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 1 5 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 5 4 4 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 13 4 14 15 10 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 490 221 269 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 9 21 33 48 55 99 125 73 19
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4 2 0 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 6 3 5 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
II. Novotvary 224 118 106 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 15 22 41 51 18 29 25 13 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 0 2 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 12 4 3
X. Nemoci dýchací soustavy 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 13 10 9 4 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 2 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 362 183 179 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 19 30 47 64 38 57 58 31 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 163 77 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 6 21 22 28 34 28 14 1
péče celkem II. Novotvary 618 354 264 0 0 1 0 1 1 0 2 3 4 14 19 37 86 103 125 70 71 56 23 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 4 10 7 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83 35 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 6 6 8 10 12 15 14 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 8 9 10 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 90 51 39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 13 8 8 17 22 9 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 846 412 434 0 0 1 0 0 2 0 2 3 3 3 9 22 43 75 94 105 166 195 99 24
X. Nemoci dýchací soustavy 577 298 279 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 9 35 66 70 83 107 109 59 21
XI. Nemoci trávicí soustavy 213 114 99 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5 8 7 17 29 27 25 30 35 21 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 2 11 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 4 3 3 5 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 116 56 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 6 17 16 21 30 14 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 143 70 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 12 20 19 16 20 28 18 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 187 94 93 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 2 7 6 8 27 20 47 37 21 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 67 39 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 4 12 10 10 7 8 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 244 1 657 1 587 9 0 2 1 1 4 1 6 14 18 33 54 105 233 373 441 411 558 587 320 73
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,9 29,7 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,9 3 13,1 16,9 62,3 78,5 162,6 281,3 382,8 544,2 247,5
II. Novotvary 60,5 75,4 45,9 0 0 3,5 0 4,2 3,6 0 5,9 0 9 28,7 39,3 55,6 146,6 160,3 228 244 248,2 232,4 293 247,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,8 4,7 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,8 11,9 11,2 23,2 82,7 82 41,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,8 9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 3 9,8 16,9 11,9 26,2 52,3 57,9 136,7 502,3 1 237,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 2,3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 7,5 5,8 33,1 27,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,5 9,8 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,9 0 3,3 8,5 23,7 18,7 11,6 82,7 123 167,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 129,7 130,5 128,9 0 0 3,5 0 0 7,2 0 5,9 7,7 6,7 8,6 27,2 65,4 107,2 198,9 310,2 493,7 1 034,2 1 995,9 2 846,4 3 960,4
X. Nemoci dýchací soustavy 89,1 97,3 81,1 18,3 0 0 0 0 0 0 2,9 5,1 6,7 11,5 15,1 19,6 87,4 178,1 231,7 342,7 686,7 1 134,7 1 883,6 3 960,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 37,1 39,1 35,2 0 0 0 0 0 0 3 0 7,7 2,2 11,5 21,2 16,4 47,9 83,1 89,7 127,8 239,9 382,8 795,3 990,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 2,3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,5 23,2 16,5 13,7 251,2 247,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,7 3,1 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 5,6 8,9 14,9 17,4 16,5 13,7 125,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,2 17,6 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 3,3 16,9 14,8 63,5 81,3 124,1 287,1 460,4 495
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 2 1,1 146,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,7 21,1 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,9 3 9,8 25,4 53,4 52,3 81,3 107,6 300,8 460,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,3 24,6 18 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 6,7 5,7 6 22,9 16,9 14,8 48,6 81,3 231,7 246,1 376,7 495
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,8 15,2 10,3 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 2,2 0 6 26,2 11,3 35,6 37,4 58,1 57,9 95,7 167,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 458 484,2 432,4 165 0 7 3,9 4,2 14,4 3 17,6 25,6 40,4 80,2 130,1 245,4 513,2 860,7 1 225,9 1 812,3 3 301,1 5 454,5 8 915,9 11 881,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15,7 16,8 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,7 0 16,4 33,8 23,7 48,6 58,1 99,3 191,4 125,6 247,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13,7 41,9 247,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 3,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3,7 5,8 33,1 68,4 41,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 2,3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 3,7 17,4 24,8 95,7 83,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 3,9 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 8,9 3,7 17,4 49,6 109,4 125,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,5 27 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 11,3 23,7 33,6 104,6 264,7 505,8 1 130,2 1 237,6
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 9,4 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,6 11,9 11,2 63,9 115,8 232,4 418,6 990,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,1 4,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 3,3 0 0 11,2 11,6 8,3 68,4 83,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 0,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 16,5 13,7 209,3 247,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 0,4 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 8,3 41 83,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,7 3,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11,6 41,4 95,7 125,6 247,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,4 3,5 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,8 5,9 7,5 5,8 41,4 54,7 167,4 742,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,2 9,8 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 8,9 48,6 23,2 115,8 205,1 418,6 742,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94,7 86,4 102,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 8,6 9,1 29,4 59,2 97,9 179,4 319,5 819,1 1 708,8 3 055,7 4 703,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 8,9 3,7 23,2 16,5 0 125,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 2,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 11,6 0 68,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,4 5,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 8,9 3,7 34,9 24,8 68,4 125,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 41,9 0
II. Novotvary 43,3 46,1 40,6 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 5,7 18,1 49,1 62 121,7 190,6 104,6 239,9 341,8 544,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8,3 0 41,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 41,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 3,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 5,9 7,5 5,8 8,3 0 83,7 495
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,2 3,1 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 7,5 11,6 66,2 164 167,4 742,6
X. Nemoci dýchací soustavy 9,7 9,8 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6,5 5,6 5,9 18,7 75,5 82,7 123 167,4 247,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 1,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 3 0 5,8 0 27,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 27,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 2,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 11,2 5,8 16,5 27,3 125,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,7 2,3 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 11,6 41,4 54,7 83,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 70 71,5 68,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 5,7 24,2 62,2 84,6 139,5 239,2 220,7 471,6 792,9 1 297,6 1 485,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,5 30,1 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,9 3 16,4 16,9 62,3 82,2 162,6 281,3 382,8 586 247,5
péče celkem II. Novotvary 119,5 138,3 101 0 0 3,5 0 4,2 3,6 0 5,9 7,7 9 40,1 57,5 121,1 242,5 305,7 467,2 406,6 587,4 765,6 962,7 495
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,6 5,9 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,8 14,8 11,2 23,2 82,7 95,7 83,7 247,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 13,7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 6 9,8 16,9 17,8 29,9 58,1 99,3 205,1 586 1 237,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,3 7,8 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,6 8,9 14,9 46,5 74,5 136,7 251,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,4 19,9 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,9 0 6,5 19,7 38,6 29,9 46,5 140,6 300,8 376,7 495
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 163,6 161 166,1 0 0 3,5 0 0 7,2 0 5,9 7,7 6,7 8,6 27,2 72 121,3 222,6 351,3 609,9 1 373,4 2 665,8 4 144,0 5 940,6
X. Nemoci dýchací soustavy 111,6 116,5 106,8 18,3 0 0 0 0 0 0 2,9 5,1 6,7 11,5 21,2 29,4 98,7 195,9 261,6 482,1 885,2 1 490,1 2 469,7 5 198,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 41,2 44,5 37,9 0 0 0 0 0 0 3 0 7,7 2,2 14,3 24,2 22,9 47,9 86,1 100,9 145,2 248,2 478,5 879 990,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,2 2,7 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11,2 23,2 33,1 27,3 460,4 495
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 3,5 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 5,6 14,8 14,9 17,4 24,8 68,4 209,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,4 21,9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 3,3 16,9 17,8 63,5 92,9 173,7 410,1 586 742,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 2 1,1 146,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,6 27,4 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,9 6 9,8 33,8 59,4 71 92,9 165,5 382,8 753,5 742,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,2 36,7 35,6 0 0 0 3,9 0 0 0 0 2,6 6,7 5,7 6 22,9 16,9 23,7 100,9 116,2 388,8 505,8 879 1 237,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 15,2 10,7 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 2,2 0 6 26,2 11,3 35,6 37,4 58,1 57,9 109,4 167,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 627,2 647,5 607,2 165 0 7 3,9 4,2 14,4 3 17,6 35,8 40,4 94,6 163,3 343,6 657,1 1 107,1 1 648,2 2 387,3 4 616,5 8 024,6 13 394,7 18 069,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 69,4 67 71,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15,9 13 40,8 42,9 114,8 102,4 161,8 165,9 218,8 325 111,1
II. Novotvary 47,4 57,3 37,1 0 0 27 0 25,6 17,2 0 18,7 0 13,9 26,3 31,7 31,4 57,6 49,5 55,8 67,2 73,3 83,7 137,3 333,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36,9 31,8 41,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 0 20,4 41,7 31,9 38,1 90,9 92,3 27,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,7 20,5 31,9 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 0 13 8,4 24,4 34,1 17,4 27,6 46,9 35,9 61,7 146,3 714,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 6,3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 29,9 16,4 75,5 60,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,7 16,4 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 5,9 0 4,6 11,3 26,7 19,2 10,6 69,9 79,6 108,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53,6 46,1 64 0 0 26,3 0 0 36,4 0 15,7 18,9 12,3 8,4 16,1 25,8 28,9 34,8 39,4 50,5 82,2 147 184,3 231,9
X. Nemoci dýchací soustavy 77,4 75,4 79,9 2,9 0 0 0 0 0 0 11,2 14,6 20,8 31,5 35,5 28,8 77,9 128,8 117,9 132,3 186,1 215 266,3 444,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,3 20,4 22,3 0 0 0 0 0 0 3,4 0 6,6 1,6 7,4 12,1 7,7 20,7 30,1 26,6 32,2 57,8 77,3 134,8 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,2 11,5 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 23,3 67,8 41,7 28,6 375 333,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 2,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,9 3,9 5,2 6 7,1 7,2 130,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 15,2 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,1 2,2 8,6 6,4 21,3 26,1 41,1 72,9 117 105,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,2 15 11 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 39,9 42,8 37,3 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 12 10,3 27,3 49,7 82,2 53,6 70,4 66,7 143,8 174,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,8 12,2 11,2 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 4,8 4,2 4,2 13,9 10,1 7,5 19,5 25,8 48,1 38,2 49,2 44,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,6 7,2 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 1,3 0 5,6 17,4 5,8 16 14,2 23,3 32,3 75,3 190,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,7 28,2 21,8 1,4 0 0,9 0,5 0,4 1,3 0,2 1 1,9 3,7 7,2 9,6 14,4 24,8 32,8 36,3 47,3 73,8 108,1 157,1 198,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,5 0 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 558,6 573,3 542,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 0 416,7 750 421,1 684,2 476,2 500 583,3 750 500
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 210,5 300 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 500 1 000,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137,3 196,1 78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 125 76,9 50 307,7 250 166,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 177,1 181,8 174,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 100 272,7 157,9 280 400 0
VI. Nemoci nervové soustavy 142,9 128,2 154,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 176,5 52,6 83,3 146,3 296,3 333,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 218,5 250 195,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,1 148,1 156,9 150 181,8 209,2 260,6 375 416,7
X. Nemoci dýchací soustavy 326,7 282,4 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 173,9 166,7 392,9 437,5 369,6 526,3 571,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 177,8 261,9 104,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 333,3 125 0 0 230,8 200 71,4 333,3 285,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 232,6 50 391,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 222,2 125 833,3 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,9 10,2 31,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,8 0 0 14,3 83,3 153,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 243,6 360 188,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 181,8 238,1 318,2 600 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 219 230,8 212,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 333,3 285,7 250 76,9 166,7 200 333,3 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 108,6 133 96,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 75 213,1 48,2 112,9 100,7 172,4 272,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,5 0 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 184,6 211,7 167 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 63,8 69,8 89,1 140 139,8 177,8 143,6 175,5 230,6 334,9 413
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 12,8 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 85,7 55,6 250 142,9 0 428,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 156,9 230,8 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 222,2 0 500 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,3 24,3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4 0 75 47,6 230,8 120 357,1 300 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,8 50 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 333,3 0
II. Novotvary 636,4 611,4 666,7 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 500 666,7 625 488,9 577,5 784,6 580,6 644,4 892,9 928,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46,2 47,6 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 500 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 20 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,2 37,7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,1 29,4 40 34,5 45,5 0 285,7 285,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,2 26,5 93,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 0 19,2 22,5 115,9 260,9 222,2 600
X. Nemoci dýchací soustavy 80,8 75,1 87,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 48,8 33,3 24,7 52,6 185,7 140,8 200 250 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 454,5 600 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 1 000,0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 142,9 222,2 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 333,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65,7 63,6 68,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 111,1 52,6 111,1 153,8 375 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,8 54,5 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 46,5 75,8 111,1 90,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65,9 77,2 57,4 0 0 0 0 0 0 0 0 19,4 0 9,8 24,8 43,1 46,3 61,8 79,3 57,9 110 200,7 287 260,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 69 66 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 14,7 12,5 49,5 42 111,7 102,3 157,3 165,9 210,5 325,6 111,1
péče celkem II. Novotvary 87,1 97,4 76,2 0 0 27 0 25,6 16,9 0 18,7 15,5 13,7 36,3 45,2 64,1 89,3 87,2 106,1 103,4 148,5 219,6 333,3 285,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,4 38,4 42,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 19,6 51 31,6 38,1 82,6 102,9 52,6 83,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,5 28,8 33,8 0 0 0 0 0 0 0 18,2 0 0 12,5 16,4 23,4 31,3 24,8 29,5 45,7 56,6 82,4 155,6 714,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,2 12,6 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 10,8 22,6 40 87 100 156,3 214,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25,2 26,9 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 5 0 7,1 20,3 33,3 24,1 30,4 78,7 136,6 160,7 181,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61,7 52,6 73,6 0 0 26,3 0 0 35,7 0 15,3 18 11,9 8 15,4 26,5 30,6 36,4 41,4 56,1 95,2 165,1 215,7 279,1
X. Nemoci dýchací soustavy 85,1 80,1 91,3 2,9 0 0 0 0 0 0 10,9 13,8 19,7 27,8 42,9 35,6 74,8 115,8 109,5 152,6 194,9 228,5 289,2 428,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,3 23 23,7 0 0 0 0 0 0 3,4 0 6,6 1,6 9,2 13,7 10,6 20,5 30,9 29,5 36 58 92,3 140 173,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,1 12,8 40,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 33,3 64,5 70,2 46,5 500 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 2,3 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 2 4,5 3,6 3,7 5,8 20,4 113,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 18,7 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,1 2,2 8,6 7,5 21,1 29 53,7 94,9 140 150
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,2 15 11 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,9 49,6 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 11 17,5 25 56,1 82,3 64,2 69,3 82,3 150,5 216,9 272,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,3 17,2 19,5 0 0 0 2,4 0 0 0 0 1,9 4,7 4,1 4 13,2 9,4 11 35,6 29,9 60,9 56,4 79,8 89,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,5 6,9 3 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 1,3 0 5,4 16,8 5,3 14,3 12,4 18,8 26 65,6 173,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,9 34,5 27,8 1,4 0 0,9 0,5 0,4 1,2 0,2 1 2,6 3,5 7,8 11 18 28,5 37,7 43,6 53,6 85,6 129,4 189,1 234,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)