8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 131 58 73 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 3 4 11 9 18 28 19 21 12 1
II. Novotvary 307 178 129 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 5 10 21 45 65 40 45 37 23 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 7 4 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69 33 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 10 7 10 13 9 9 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 36 19 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2 5 4 6 3 6 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 680 329 351 1 1 2 0 0 0 1 1 0 5 4 8 20 29 78 94 104 118 142 61 11
X. Nemoci dýchací soustavy 437 255 180 0 0 0 0 1 2 3 0 3 3 3 9 16 28 47 56 66 79 71 41 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 202 106 96 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 11 20 17 24 28 31 35 25 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 3 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 3 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 109 52 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 11 12 27 28 15 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 111 60 51 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 8 16 17 12 16 17 10 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 112 54 58 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 3 8 9 18 25 23 13 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 79 43 36 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 5 9 17 9 8 10 7 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 347 1 221 1 124 14 2 2 1 4 4 6 8 8 21 17 42 93 161 279 304 349 385 397 210 40
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 76 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 7 13 11 17 12 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 2 4 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 9 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 128 61 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 6 11 17 29 34 17 5
X. Nemoci dýchací soustavy 46 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 2 6 5 11 9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 2 3 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 2 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 5 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 23 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 18 22 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 430 196 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 9 20 30 45 54 91 112 51 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 4 4 5 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 5 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 44 28 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 5 6 6 8 3 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
II. Novotvary 264 134 130 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 4 9 16 23 36 49 38 49 23 11 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 9 8 6 1
X. Nemoci dýchací soustavy 44 29 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 8 4 7 11 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 4 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 2 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 400 201 199 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 4 10 19 27 50 64 50 79 54 33 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 139 63 76 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 3 4 11 11 20 28 22 22 12 1
péče celkem II. Novotvary 647 349 298 0 0 0 0 0 0 2 7 2 6 11 20 41 75 108 102 94 103 58 18 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 9 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 90 42 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 11 9 15 15 13 13 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 61 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 7 7 6 11 14 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76 35 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 4 8 6 12 8 16 13 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 841 402 439 1 1 2 0 0 0 1 1 0 5 4 10 22 35 85 109 124 156 184 84 17
X. Nemoci dýchací soustavy 527 305 220 0 0 0 0 1 2 3 1 3 3 4 10 17 34 62 66 76 91 93 52 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 217 113 104 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 13 21 19 25 29 33 39 26 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 2 3 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 2 6 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 132 64 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 13 15 36 32 18 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 8 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 136 73 63 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 9 16 21 14 20 26 14 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 189 83 106 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 3 13 15 24 46 47 27 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 84 46 38 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 6 5 10 18 9 9 10 8 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 221 1 646 1 573 14 2 2 1 4 4 7 12 9 23 26 59 124 211 366 418 459 561 571 297 51
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 25,4 22,7 28 0 0 0 4,1 0 0 0 0 7,3 2,3 0 9,1 12,7 30,5 26,7 72,6 169,5 154,7 299 524,5 278,6
II. Novotvary 59,4 69,7 49,4 0 0 0 0 0 0 3 11,7 2,4 11,6 14,8 30,4 66,4 124,9 192,6 161,2 272,4 301,2 327,5 218,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,4 5,5 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,9 8,1 30,3 48,8 99,7 174,8 278,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,4 12,9 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 6,3 11,1 29,6 28,2 60,5 105,8 128,2 393,4 1 114,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 1,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 0 0 2,8 3 4 6,1 0 28,5 87,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 7,4 6,5 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 6,1 9,5 5,6 14,8 16,1 36,3 24,4 85,4 174,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 131,6 128,8 134,4 18,5 4,7 7 0 0 0 3 2,9 0 11,6 11,9 24,3 63,3 80,5 231,1 378,9 629,5 960,5 2 021,9 2 666,1 3 064,1
X. Nemoci dýchací soustavy 84,6 99,8 68,9 0 0 0 0 4,2 6,8 8,9 0 7,3 6,9 8,9 27,4 50,6 77,7 139,2 225,7 399,5 643,1 1 011,0 1 792,0 2 507,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 39,1 41,5 36,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,6 3 15,2 34,8 55,5 50,4 96,7 169,5 252,3 498,4 1 092,7 557,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 2,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 2,8 5,9 8,1 6,1 24,4 0 43,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 1,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 24,2 0 42,7 43,7 278,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,1 20,4 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,3 26,7 44,3 72,6 219,8 398,7 655,6 835,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 3,1 1,1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,5 23,5 19,5 0 4,7 0 0 4,2 0 0 0 2,4 2,3 3 3 19 22,2 47,4 68,5 72,6 130,2 242,1 437,1 835,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,7 21,1 22,2 0 0 0 0 8,4 3,4 0 2,9 0 2,3 3 6,1 6,3 8,3 23,7 36,3 109 203,5 327,5 568,2 835,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,3 16,8 13,8 36,9 0 0 0 0 0 3 0 0 2,3 3 3 19 13,9 26,7 68,5 54,5 65,1 142,4 305,9 557,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 454,4 477,9 430,5 258,4 9,4 7 4,1 16,7 13,6 17,9 23,3 19,5 48,5 50,5 127,8 294,2 446,9 826,5 1 225,5 2 112,6 3 133,9 5 652,9 9 178,3 11 142,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8,1 0 16,3 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,7 14,5 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 3 12,7 19,4 20,7 52,4 66,6 138,4 170,9 87,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5 43,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,7 3,1 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,8 3 8,1 24,2 16,3 57 174,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 2 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 6,1 32,6 128,2 43,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 3,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 18,2 24,4 42,7 174,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,8 23,9 25,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 3,2 16,7 17,8 44,3 102,9 236,1 484,1 743 1 392,8
X. Nemoci dýchací soustavy 8,9 8,2 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3,2 11,1 17,8 8,1 36,3 40,7 156,6 393,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,7 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6,3 2,8 5,9 4 6,1 16,3 42,7 43,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 28,5 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 1,6 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 2,8 0 0 6,1 16,3 42,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,3 3,1 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8,1 18,2 48,8 28,5 87,4 278,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,1 2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 12,1 8,1 71,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,4 9 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 20,2 30,3 146,5 313,3 437,1 278,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,2 76,7 89,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 11,9 18,3 28,5 55,5 88,9 181,4 326,9 740,7 1 594,8 2 229,0 1 949,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 8,6 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9,5 5,6 17,8 16,1 24,2 40,7 42,7 87,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 2,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 4 12,1 8,1 71,2 43,7 278,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,5 11 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9,5 8,3 20,7 20,2 36,3 48,8 113,9 131,1 278,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8,1 14,2 0 0
II. Novotvary 51,1 52,5 49,8 0 0 0 0 0 0 3 8,8 2,4 2,3 11,9 27,4 50,6 63,8 106,6 197,5 230 398,9 327,5 480,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 6,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 0,4 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 0 6,1 8,1 28,5 174,8 557,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,4 4,7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 3 16,1 18,2 73,3 113,9 262,2 278,6
X. Nemoci dýchací soustavy 8,5 11,4 5,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 5,6 26,7 32,2 24,2 57 156,6 87,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 28,5 43,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 3,1 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,8 0 4 0 24,4 57 174,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,5 2,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 4 6,1 24,4 28,5 174,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8,1 0 43,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,4 78,7 76,2 0 0 0 0 0 0 3 11,7 2,4 2,3 11,9 30,4 60,1 74,9 148,1 258 302,7 643,1 768,9 1 442,3 835,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,9 24,7 29,1 0 0 0 4,1 0 0 0 0 7,3 2,3 0 9,1 12,7 30,5 32,6 80,6 169,5 179,1 313,3 524,5 278,6
péče celkem II. Novotvary 125,3 136,6 114,1 0 0 0 0 0 0 6 20,4 4,9 13,9 32,6 60,8 129,7 208,2 319,9 411,2 569 838,4 825,9 786,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 5,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,9 8,1 30,3 48,8 128,2 218,5 278,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,4 16,4 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3 9,5 13,9 32,6 36,3 90,8 122,1 185,1 568,2 1 114,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 12,1 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,9 6,1 9,5 8,3 20,7 28,2 36,3 89,5 199,3 218,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,7 13,7 15,7 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 6,1 9,5 11,1 23,7 24,2 72,6 65,1 227,8 568,2 835,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 162,8 157,4 168,1 18,5 4,7 7 0 0 0 3 2,9 0 11,6 11,9 30,4 69,6 97,2 251,8 439,4 750,6 1 269,8 2 620,0 3 671,3 4 735,4
X. Nemoci dýchací soustavy 102 119,4 84,3 0 0 0 0 4,2 6,8 8,9 2,9 7,3 6,9 11,9 30,4 53,8 94,4 183,7 266,1 460 740,7 1 324,2 2 272,7 2 507,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 42 44,2 39,8 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,6 5,9 15,2 41,1 58,3 56,3 100,8 175,5 268,6 555,3 1 136,4 557,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 3,9 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,2 2,8 8,9 12,1 12,1 24,4 28,5 43,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,1 3,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 2,8 3 4 36,3 16,3 85,4 43,7 278,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,6 25,1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 8,3 29,6 52,4 90,8 293 455,6 786,7 1 114,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 3,1 1,1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,3 28,6 24,1 0 4,7 0 0 4,2 0 0 0 2,4 2,3 3 3 22,1 25 47,4 84,7 84,7 162,8 370,2 611,9 835,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,6 32,5 40,6 0 0 0 0 8,4 3,4 0 2,9 0 2,3 3 6,1 6,3 8,3 38,5 60,5 145,3 374,4 669,2 1 180,1 1 114,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,3 18 14,6 36,9 0 0 0 0 0 3 0 0 2,3 3 6,1 19 13,9 29,6 72,6 54,5 73,3 142,4 349,7 557,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 623,6 644,3 602,5 258,4 9,4 7 4,1 16,7 13,6 20,8 35 21,9 53,1 77,2 179,5 392,3 585,7 1 084,2 1 685,0 2 778,5 4 566,5 8 130,4 12 980,8 14 206,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,4 69,4 75,4 7,9 0 0 0 0 0 14,3 0 0 0 33,9 25,3 66,1 42,4 90,9 137,7 109,1 201,8 177,2 293,1 428,6
II. Novotvary 46,8 54,6 38,9 0 50 0 0 18,2 0 0 0 19,4 7,1 12,5 50,5 29,6 53,7 48,1 51,4 71,8 87,6 65,4 129 125
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,5 31,4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 53,3 0 28,3 116,7 166,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,3 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 7,2 0 31,8 13,1 38,3 29,4 83 79,6 133,3 222,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,2 8,7 5,6 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 6,5 7,3 0 11,6 0 20 0 14,7 75,5 38,5 76,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,3 17,5 12,6 31,3 0 0 0 0 10,5 0 0 0 0 0 4,7 20,7 18,2 13,5 29,2 64,5 35,7 18,5 0 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,4 45,9 58,5 0 0 14,7 0 0 0 0 0 10,2 14,6 18,6 20,4 25,6 27,8 31,5 40,4 52,3 79,5 129,3 176,6 240,7
X. Nemoci dýchací soustavy 83,1 81,4 85,4 3,4 0 1,7 0 0 16,9 9,3 8,5 0 8,3 16,3 25 68,2 77,7 90,7 138,8 144,1 251,9 230,1 284,3 269,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 17,7 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2 10,9 16,2 19,5 21,7 23,2 29,3 47 65,2 111,1 214,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,1 12 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 0 14,9 40,8 40 108,7 90,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 1,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 0 0 3,9 15 22,2 33,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,5 14,3 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,1 2,6 11,8 21,3 24,4 53,4 94 166,7 142,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,8 5 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,2 39,7 35,1 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 11,5 12,7 20,8 72,7 22,6 58 50,7 94,6 71,4 126,5 112,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,1 10,3 16,9 0 0 2,9 0 1,8 0 2,1 0 1,7 6 0 4,4 5,9 6,5 9,9 16,3 35,9 43,1 56,3 82,9 250
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,9 10,2 4,8 0,4 0 0 0 0 2,2 0 0,6 1,3 0 8,2 7,4 14 18,1 14 16,6 35,6 40,4 122,8 160 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,6 28,1 21,7 1,1 0,3 1,3 0 1,2 1,1 0,6 0,5 1,7 2,8 5,8 12,2 18,1 22,7 27,4 36,2 49,7 80 106,7 159,4 213,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 173,9 214,3 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1 000,0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 513 568,6 450,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 333,3 352,9 647,1 560 571,4 411,8 439 666,7 666,7 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 149,5 211,5 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 66,7 0 294,1 157,9 222,2 285,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 193,9 162,8 218,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 111,1 0 166,7 352,9 250 555,6 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 220,4 274 185,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 277,8 107,1 285,7 189,2 343,8 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 289,5 283 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 153,8 140,4 200 172,8 300,7 407,1 487,5 571,4
X. Nemoci dýchací soustavy 352,9 320,5 380,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 83,3 133,3 333,3 347,8 454,5 558,8 473,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 240 215,7 265,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 125 333,3 250 363,6 312,5 250 300 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 204,1 120 291,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 166,7 0 200 333,3 571,4 0 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,1 36,4 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 105,3 125 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 228,6 240 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 166,7 500 157,9 250 375 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 213,5 375 122,8 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 133,3 83,3 368,4 200 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 121,5 127,2 118,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 45,5 155,2 122,8 166,7 257,1 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 217,3 243,4 199,2 0 0 0 0 500 0 0 0 45,5 0 22,2 50 76,9 124,2 159 166,7 208 233,6 316,6 389,7 473,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,4 15 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 27 97,6 95,2 55,6 277,8 200 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 80 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 200 333,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18,4 14,7 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 26,3 85,1 62,5 83,3 166,7 200 200 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 117,6 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 666,7 333,3 0 0
II. Novotvary 610,4 532,7 698,4 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 562,5 285,7 478,3 600 578,9 571,4 647,1 804,3 862,1 900 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 76,9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,2 47,6 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,3 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 333,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35,8 20,6 49,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 13,7 16,9 65,2 142,9 315,8 625 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 85,5 77,4 94,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 35,3 66,7 101,3 100 297,9 280 428,6
X. Nemoci dýchací soustavy 71,7 84 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 26,3 18,2 0 37,9 67,3 98 208,3 324,3 250 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 55,6 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 15,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 250 500 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 000,0 0 200 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 50 32,3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 100 83,3 0 428,6 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,8 27,2 63,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 0 27 81,1 46,5 181,8 312,5 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 4,4 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 43,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 71,9 77,5 67,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 6 41,5 8,2 25,8 46,3 75,3 70,4 98,4 134 264,3 292,5 357,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 73,9 72,6 75,3 7,9 0 0 0 0 0 14,1 0 0 14,5 33,9 23 63,5 41,9 88,8 135,3 117,6 207,6 185,2 283,3 428,6
péče celkem II. Novotvary 91,7 97,8 85,4 0 50 0 0 17,9 0 0 0 32,9 7 36 56,1 58,6 90,7 100,7 99,4 127 178,5 200,8 253,3 222,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 34,1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 51,9 0 36 109,4 157,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30 30,5 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 7 6,2 31,1 15,5 36,2 48,9 87,5 100,9 144,6 200
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,2 15,9 16,6 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 3,8 4,1 0 11,1 14 43,8 20,4 58,3 164,8 130,4 240 166,7
VI. Nemoci nervové soustavy 29 27,1 31 31,3 0 0 0 0 8,8 0 0 0 0 0 3,7 16 20,1 25,4 32,4 90,2 65,9 124,3 260,9 1 000,0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,6 55,1 74,1 0 0 14,7 0 0 0 0 0 9,9 14,3 17,6 19,2 26,3 28,6 34,5 46,5 59,7 98,2 166,1 234,7 294,1
X. Nemoci dýchací soustavy 88,3 86,3 90,9 3,4 0 1,6 0 0 15,7 8,8 7,8 0 7,4 21,3 30 56,7 65,7 81 130,9 144,1 257,6 264,8 296,3 259,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,5 19,7 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2 12,6 16,1 21,2 24,4 25,3 35 55,3 73 121 214,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,2 16,4 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 9,8 13,7 54,5 61,7 166,7 83,3 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 0 0 3,8 14,9 33,9 51,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,1 2,6 13 23,8 35,9 57,7 104,5 181 142,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,8 5 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42,8 46,9 39,3 0 0 0 0 8,7 0 0 0 0 11 12,5 19 67,8 21,2 58,6 68,1 96,4 66,4 161,5 126,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,2 14,2 25,4 0 0 2,9 0 1,7 0 2 0 1,7 5,7 0 4,1 5,3 7,6 11,6 18,7 49,7 54,5 84,6 123 272,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,8 10 4,8 0,4 0 0 0 0 2,2 0 0,6 1,3 0 8 6,8 13,1 17,1 12,8 15,9 31 34 107,9 121,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,6 35,2 28,7 1,1 0,3 1,2 0 1,5 1,1 0,5 0,5 2,1 2,8 7,9 12,2 19,8 26,3 34,5 42,9 61,1 95,5 138,6 196,2 246,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)