8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 77 93 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 6 7 12 25 33 33 34 12 2 170
II. Novotvary 183 140 0 1 0 0 0 3 0 2 3 4 7 16 26 32 63 55 44 43 21 3 0 323
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 1 3 2 0 16
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 7 4 12 10 15 4 1 58
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 2 2 1 13
VI. Nemoci nervové soustavy 21 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 6 5 3 6 15 6 1 0 48
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 328 328 0 0 1 0 1 0 1 1 2 5 4 7 17 38 64 83 104 132 122 68 6 656
X. Nemoci dýchací soustavy 219 183 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 4 8 8 26 42 58 66 81 64 33 6 402
XI. Nemoci trávicí soustavy 93 92 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 6 10 14 19 21 27 28 33 13 6 185
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 8 2 0 16
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 3 0 0 14
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 9 10 13 16 6 1 72
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 6 8 16 10 22 35 26 10 2 141
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 71 53 1 1 0 0 3 1 1 0 1 2 2 5 4 5 7 12 10 26 23 19 1 124
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 77 85 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 8 15 15 24 20 27 31 13 0 162
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 234 1 174 9 3 3 2 4 5 3 7 8 20 30 48 93 157 266 310 365 454 407 188 26 2 408
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 7
nemocných (LDN) II. Novotvary 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 12 15 10 11 22 8 5 0 90
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 7 3 0 19
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 9 4 5 1 26
VI. Nemoci nervové soustavy 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 4 4 5 2 0 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 91 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 11 17 50 72 35 6 209
X. Nemoci dýchací soustavy 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 6 6 8 3 0 28
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 0 1 5 3 1 0 20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 2 13
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 3 6 12 17 4 2 52
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 241 266 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 12 27 40 32 58 124 131 64 11 507
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 3 2 2 6 1 0 23
VI. Nemoci nervové soustavy 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 1 0 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 4 3 5 3 9 2 0 34
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
II. Novotvary 117 128 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 5 15 18 37 30 34 38 32 20 7 2 245
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 4 3 2 0 15
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 14 13 5 1 45
X. Nemoci dýchací soustavy 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 5 7 6 10 6 0 44
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 1 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 2 0 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 183 206 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 5 15 19 40 47 46 54 66 56 29 4 389
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 82 97 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 7 7 13 25 35 34 36 14 2 179
péče celkem II. Novotvary 347 311 0 1 0 0 0 4 2 2 5 7 12 32 49 81 108 99 93 97 49 15 2 658
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 1 3 2 0 17
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 6 13 16 23 7 1 79
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 3 5 7 15 13 9 2 65
VI. Nemoci nervové soustavy 47 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 6 14 5 15 24 17 6 0 94
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 442 468 0 0 1 0 1 0 1 1 2 5 4 7 20 41 79 98 126 196 207 108 13 910
X. Nemoci dýchací soustavy 251 223 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 4 9 10 28 49 65 79 93 82 42 6 474
XI. Nemoci trávicí soustavy 107 100 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 12 18 22 21 28 35 36 14 6 207
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 5 9 4 0 24
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 6 5 4 0 25
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 42 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 10 10 14 19 18 7 3 91
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 80 75 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 6 8 19 11 23 36 30 13 3 155
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 97 89 1 1 0 0 3 1 1 0 1 2 2 6 4 10 10 17 16 40 43 25 3 186
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 79 87 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 8 16 15 24 20 29 32 13 0 166
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 675 1 663 9 3 3 2 4 6 5 7 11 24 35 72 128 225 357 391 482 647 603 283 41 3 338
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,2 35,6 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 2,6 6,1 3,2 17,4 19,4 37,3 111,1 211 261,9 520,3 579,4 790,5 32,9
II. Novotvary 71,8 53,6 0 4,6 0 0 0 9,3 0 5,6 6,8 10,2 21,2 50,7 75,3 88,5 195,9 244,5 281,3 341,2 321,3 144,9 0 62,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 6,2 13,3 19,2 7,9 45,9 96,6 0 3,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,2 12,2 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,8 2,8 21,8 17,8 76,7 79,4 229,5 193,1 395,3 11,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8,9 12,8 23,8 30,6 96,6 395,3 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 10,3 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,6 6,1 0 5,8 16,6 15,5 13,3 38,4 119 91,8 48,3 0 9,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 128,7 125,6 0 0 3,6 0 4 0 2,9 2,8 4,5 12,8 12,1 22,2 49,3 105 199 368,9 664,9 1 047,5 1 866,9 3 283,4 2 371,5 127,1
X. Nemoci dýchací soustavy 85,9 70,1 0 4,6 7,3 0 0 0 0 2,8 0 5,1 12,1 25,3 23,2 71,9 130,6 257,8 421,9 642,8 979,3 1 593,4 2 371,5 77,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 36,5 35,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,3 7,7 9,1 19 29 38,7 59,1 93,3 172,6 222,2 505 627,7 2 371,5 35,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 12,8 15,9 122,4 96,6 0 3,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 4,4 25,6 31,7 45,9 0 0 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,2 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 11,1 31,1 40 63,9 103,2 244,8 289,7 395,3 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 0,8 114,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,9 26,8 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,1 3 6,3 17,4 22,1 49,7 44,5 140,6 277,7 397,9 482,9 790,5 27,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,9 20,3 19,1 4,6 0 0 12,1 3,1 2,9 0 2,3 5,1 6,1 15,8 11,6 13,8 21,8 53,3 63,9 206,3 352 917,4 395,3 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,2 32,5 0 0 0 0 0 3,1 0 2,8 2,3 0 9,1 9,5 23,2 41,5 46,6 106,7 127,9 214,3 474,4 627,7 0 31,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 484,2 449,4 171,9 13,7 10,9 8,5 16,2 15,5 8,7 19,5 18 51 90,9 152,1 269,4 434 827 1 378,0 2 333,5 3 602,6 6 228,0 9 077,7 10 276,7 466,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 12,8 7,9 30,6 48,3 0 1,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,4 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 14,5 33,2 46,6 44,5 70,3 174,6 122,4 241,4 0 17,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 8,9 6,4 39,7 107,1 144,9 0 3,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,9 5,5 0 0 19,2 71,4 61,2 241,4 395,3 5
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 12,4 8,9 25,6 31,7 76,5 96,6 0 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,7 45,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 8,3 37,3 48,9 108,7 396,8 1 101,8 1 690,0 2 371,5 40,5
X. Nemoci dýchací soustavy 3,9 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,9 0 3,1 8,9 38,4 47,6 122,4 144,9 0 5,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,1 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,8 11,1 9,3 0 6,4 39,7 45,9 48,3 0 3,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 23,8 15,3 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 4,4 6,4 7,9 15,3 144,9 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 4,4 19,2 31,7 30,6 0 790,5 2,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 7,9 15,3 96,6 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,4 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 13,8 6,2 13,3 38,4 95,2 260,1 193,1 790,5 10,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 7,9 0 0 0 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94,6 101,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 0 19 34,8 74,6 124,4 142,2 370,8 984 2 004,6 3 090,3 4 347,8 98,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 5,8 2,8 9,3 13,3 12,8 15,9 91,8 48,3 0 4,5
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 19,2 7,9 45,9 48,3 0 1,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,7 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 11,6 2,8 12,4 13,3 32 23,8 137,7 96,6 0 6,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,3 0 0,2
II. Novotvary 45,9 49 0 0 0 0 0 3,1 5,8 0 2,3 7,7 15,2 47,5 52,1 102,3 93,3 151,1 242,9 253,9 306 338 790,5 47,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 15,3 0 0 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 15,3 48,3 0 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 0 12,8 31,7 45,9 96,6 0 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 17,8 32 111,1 198,9 241,4 395,3 8,7
X. Nemoci dýchací soustavy 8,6 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,9 5,5 18,7 22,2 44,8 47,6 153 289,7 0 8,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 0 0 0 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 96,6 0 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 15,3 48,3 0 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 6,4 15,9 0 48,3 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 4,4 0 0 45,9 48,3 395,3 1,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 8,9 0 15,9 45,9 96,6 0 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 15,3 0 0 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 71,8 78,9 0 0 0 0 0 3,1 5,8 0 4,5 7,7 15,2 47,5 55 110,6 146,1 204,5 345,2 523,7 856,9 1 400,3 1 581,0 75,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,2 37,1 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 2,6 6,1 3,2 20,3 19,4 40,4 111,1 223,8 269,8 550,9 676 790,5 34,7
péče celkem II. Novotvary 136,1 119 0 4,6 0 0 0 12,4 5,8 5,6 11,3 17,9 36,4 101,4 142 223,9 335,8 440,1 594,6 769,7 749,8 724,3 790,5 127,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 6,2 13,3 25,6 7,9 45,9 96,6 0 3,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,1 16,5 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,8 2,8 24,9 26,7 83,1 127 352 338 395,3 15,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12,7 8,7 8,3 9,3 22,2 44,8 119 198,9 434,6 790,5 12,6
VI. Nemoci nervové soustavy 18,4 18 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,6 6,1 3,2 5,8 16,6 43,5 22,2 95,9 190,4 260,1 289,7 0 18,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 173,4 179,1 0 0 3,6 0 4 0 2,9 2,8 4,5 12,8 12,1 22,2 57,9 113,3 245,6 435,6 805,5 1 555,3 3 167,6 5 214,9 5 138,3 176,3
X. Nemoci dýchací soustavy 98,5 85,4 0 4,6 7,3 0 0 0 0 2,8 2,3 5,1 12,1 28,5 29 77,4 152,3 288,9 505,1 738 1 254,8 2 028,0 2 371,5 91,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 42 38,3 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,3 7,7 9,1 22,2 34,8 49,8 68,4 93,3 179 277,7 550,9 676 2 371,5 40,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 25,6 39,7 137,7 193,1 0 4,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 8,9 32 47,6 76,5 193,1 0 4,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,5 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 11,6 13,8 31,1 44,5 89,5 150,8 275,4 338 1 185,8 17,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 0,8 114,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,4 28,7 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 5,1 3 6,3 17,4 22,1 59,1 48,9 147 285,7 459,1 627,7 1 185,8 30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38,1 34,1 19,1 4,6 0 0 12,1 3,1 2,9 0 2,3 5,1 6,1 19 11,6 27,6 31,1 75,6 102,3 317,4 658 1 207,1 1 185,8 36
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 33,3 0 0 0 0 0 3,1 0 2,8 2,3 0 9,1 9,5 23,2 44,2 46,6 106,7 127,9 230,1 489,7 627,7 0 32,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 657,2 636,6 171,9 13,7 10,9 8,5 16,2 18,6 14,6 19,5 24,8 61,2 106,1 228,1 370,8 622 1 109,9 1 738,0 3 081,4 5 134,1 9 227,2 13 664,9 16 205,5 646,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,6 63,4 0 0 0 17,9 0 0 0 0 0 16,7 24,4 13 39 35,7 61,5 111,6 136,4 115 194,3 190,5 666,7 59,6
II. Novotvary 47,8 36,1 0 13,2 0 0 0 40,5 0 15,6 14,5 13,2 18,7 35,8 35,5 30,7 50,3 49,6 56,3 71,1 89,7 52,6 0 41,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42,8 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 14,7 22 41,7 33,3 9,8 49,2 76,9 0 22,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 18,4 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 0 8,9 4 20,7 15,8 47,2 35,2 87,2 56,3 125 19,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 0 0 29,9 35,1 52,6 58,8 181,8 1 000,0 6,8
VI. Nemoci nervové soustavy 12,6 17,3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5,4 10,3 0 7,6 21,7 14,3 11,2 25,3 74,3 57,1 41,7 0 14,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 40,5 51,1 0 0 15,2 0 10,5 0 12 8,5 9,4 17 9,7 12,9 16,7 22,7 28 39,4 53,9 68,6 104,7 174,4 142,9 45,2
X. Nemoci dýchací soustavy 60,3 60,4 0 0,8 3,1 0 0 0 0 7 0 15,6 25 41,5 34 72,8 86,4 130 144,4 170,9 183,9 212,9 333,3 60,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,6 19 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,8 5,6 6,1 11,3 13,3 13,2 17,2 23 34,4 42 79,5 93,5 285,7 18,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,4 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 0 25 22,2 115,9 181,8 0 12,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,9 5,3 8,3 16,7 0 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11,4 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 5 12,1 12,4 20,1 29,3 69,3 54,1 76,9 9,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 4,5 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,5 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 44,1 38,4 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 15,5 11,2 15 38 39,8 59,3 41,7 82,4 128,2 130,7 120,5 125 41,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,7 10,7 11,4 2,3 0 0 5,2 1,5 2 0 1,6 3,4 4,2 9,1 6,3 7,3 9,4 18,8 14,6 32,8 35,3 74,5 26,3 11,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,5 8,5 0 0 0 0 0 2,2 0 0,6 0,6 0 8,9 8,3 13,1 18,5 17,3 31,4 35,5 70,5 158,2 260 0 10,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,1 19,2 1,3 0,9 1,2 1 1,3 1,3 0,5 1,1 1,2 4,3 7,4 10,2 13,9 17,8 25,1 33,5 46,3 62,9 94 125,3 139 21,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 222,2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 250 333,3 500 1 000,0 0 212,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 439,3 488,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 384,6 363,6 576,9 400 354,8 564,1 500 1 000,0 0 461,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 111,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 144,9 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 200 47,6 312,5 350 428,6 0 143,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 137,9 272,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 83,3 181,8 0 0 200 375 222,2 416,7 1 000,0 209,7
VI. Nemoci nervové soustavy 190,5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 0 210,5 62,5 190,5 95,2 294,1 666,7 0 119,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 274,9 261,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,5 76,9 146,3 177,4 170 263,2 411,4 402,3 750 266,9
X. Nemoci dýchací soustavy 212,8 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 125 0 90,9 250 333,3 375 470,6 333,3 0 277,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 216,7 116,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 153,8 235,3 375 0 83,3 200 150 125 0 166,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 111,1 130,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 333,3 142,9 0 0 122
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,5 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 18,2 19,6 16,1 20 136,4 0 19,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 346,2 114,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 125 333,3 210,5 181,8 0 1 000,0 213,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 71,4 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 83,3 58,8 285,7 0 82
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 138,7 88,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 0 192,3 52,6 81,1 100 101,7 177,1 80 250 106,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 181,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,2 163,9 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 34,5 0 61,2 81,6 141,4 148,7 118,1 158,5 212 277,5 287 478,3 183,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,5 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 21,1 18,9 83,3 103,4 87 105,3 428,6 1 000,0 0 20,2
VI. Nemoci nervové soustavy 307,7 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 176,5 125 230,8 250 0 155,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 40,4 18,5 93 81,1 125 111,1 333,3 400 0 28,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 25,6
II. Novotvary 513,2 576,6 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 200 500 384,6 576,9 461,5 462,5 394,7 629,6 633,3 695,7 689,7 1 000,0 1 000,0 544,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 142,9 0 0 39,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,1 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 125 500 0 11,9
VI. Nemoci nervové soustavy 21,9 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,9 0 62,5 97,6 142,9 181,8 0 24,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 69,7 84,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,3 42,6 61,7 189,2 270,8 312,5 333,3 76,3
X. Nemoci dýchací soustavy 49,2 56,3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 13,7 30,8 54,5 51,5 68,6 69 200 250 0 52,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 50 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 0 0 0 62,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 1 000,0 0 300
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 15,2 66,7 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 166,7 230,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 200 500 0 500 0 200
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 34,5 0 0 176,5 142,9 1 000,0 28
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,2 40,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 47,6 0 69 76,9 100 0 26,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 30,3 0 0 3,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 69 58,6 0 0 0 0 0 13,5 27,4 0 12,3 13,3 20,9 41,1 33,2 59,4 53,8 62,5 79,5 122,4 171,3 239,7 266,7 63,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 57,6 64,7 0 0 0 17,9 0 0 0 0 0 15,6 23,3 12 42,2 34,8 64,4 109,6 139,4 116 200 212,1 666,7 61,2
péče celkem II. Novotvary 83,3 74,3 0 13 0 0 0 53,3 22 15,5 23,5 22,7 30,6 67,5 62,4 70 79,7 83,4 106,7 140,6 175,6 217,4 222,2 78,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 14,7 21,7 40,5 44 9,3 48,4 69 0 23,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,9 23,4 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 8,6 3,8 22 22,4 46,4 52,8 115,6 88,6 111,1 24,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,4 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 15,3 11,4 15,2 22,4 40 68,6 148,5 175,7 346,2 1 000,0 18,9
VI. Nemoci nervové soustavy 23 23,1 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 4,4 8,8 3,6 6 17,9 31 13,7 48,9 81,9 109 142,9 0 23
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 0 0 0 0,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,4 65,6 0 0 15,2 0 10,5 0 11,9 8,5 9 16,6 9,3 12,1 18,5 22,9 32 43,3 59,7 89,6 149,1 219,1 245,3 57,2
X. Nemoci dýchací soustavy 60,9 64,2 0 0,8 2,8 0 0 0 0 6,5 5,3 13,2 21,9 39,6 31,6 65,3 80,7 118 136,9 161,2 197,6 223,4 260,9 62,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 20,3 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,8 5,5 6 13 15,7 16,6 19,7 22,7 35 50,1 82,2 94 285,7 20,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,3 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 0 45,5 50,5 118,4 222,2 0 18,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,5 4,9 8,8 16,9 51,3 0 2,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,2 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7,8 6,2 12 13,6 27,3 40,7 72,9 59,8 200 11,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 4,5 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,3 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 45,2 36,7 0 0 0 0 0 0 9,3 0 0 13,6 9,6 13,1 31,3 33,1 58,5 40,4 74,9 111,8 128,8 134 176,5 40,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,1 16,3 11,4 2,3 0 0 5,1 1,4 1,9 0 1,6 3,2 4 10,3 6 13,5 12,4 23,6 20,4 42,6 54,7 76,9 62,5 15,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,3 8,4 0 0 0 0 0 2,2 0 0,6 0,6 0 8,5 7,8 12,2 18,4 15,4 28 30,4 64,3 139,1 220,3 0 10,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,2 24,8 1,3 0,9 1,1 0,9 1,3 1,5 0,8 1 1,6 4,8 7,9 13,7 17,1 23,1 30,3 38 53,7 77,3 117 153,1 181,4 27,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)