8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 198 100 98 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2 4 2 13 19 27 27 40 35 16 4
II. Novotvary 710 384 326 0 0 1 0 0 2 1 2 4 12 12 24 56 93 142 117 99 77 49 15 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 33 13 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 8 3 8 4 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 133 44 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 6 13 12 14 27 31 15 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 7 9 6 7 3 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 994 475 519 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6 6 15 22 47 65 132 164 191 189 127 24
X. Nemoci dýchací soustavy 642 345 297 2 0 0 1 0 1 2 2 0 2 4 12 14 32 54 94 92 112 119 76 23
XI. Nemoci trávicí soustavy 355 187 168 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 11 3 16 29 49 48 55 48 39 35 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 7 3 5 9 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 3 5 7 4 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 138 49 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 9 16 26 27 29 18 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 68 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 19 18 24 16 29 12 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 204 97 107 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 5 4 11 8 23 29 36 40 29 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 7 10 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 696 1 838 1 858 17 0 3 2 1 5 6 8 13 44 42 74 132 256 396 508 556 597 586 359 91
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 83 39 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 14 16 11 11 7 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 4 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 120 50 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 14 15 28 22 25 4
X. Nemoci dýchací soustavy 55 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 8 12 9 8 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 2 0 2 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 5 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 6 2 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 2 5 8 6 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 0 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 413 205 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 12 31 35 52 54 78 68 58 15
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 110 45 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 7 7 16 16 15 18 15 10
VI. Nemoci nervové soustavy 45 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 11 7 13 7 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 156 65 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 12 27 23 28 25 17 10
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 140 68 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 9 21 20 25 26 18 10 3 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 6 4 2
X. Nemoci dýchací soustavy 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 183 86 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 10 23 21 28 33 31 19 8 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 209 107 102 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 2 5 3 13 20 29 28 42 36 17 4
péče celkem II. Novotvary 933 491 442 0 0 1 0 0 2 1 2 4 14 16 29 71 125 176 158 136 106 66 21 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 14 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 8 4 9 4 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 149 53 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 6 16 16 16 31 33 16 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 131 56 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 8 9 16 19 18 22 19 10
VI. Nemoci nervové soustavy 109 47 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 12 22 15 25 15 6 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 141 535 606 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6 6 15 22 53 73 149 183 225 217 156 30
X. Nemoci dýchací soustavy 701 376 325 2 0 0 1 0 1 2 2 0 2 4 12 15 36 59 100 101 126 128 85 25
XI. Nemoci trávicí soustavy 372 197 175 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10 12 3 20 34 49 48 57 48 41 36 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 54 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 9 7 7 14 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 3 6 8 4 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 158 58 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 9 17 29 32 35 20 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 143 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 19 20 26 18 30 15 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 234 115 119 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 6 4 13 8 26 31 41 48 35 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29 17 12 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 5 5 1 4 3 0 2 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 448 2 194 2 254 17 0 3 2 1 5 6 8 13 48 49 83 158 317 464 615 666 734 698 442 119
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,3 32,3 30,3 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 12,8 4,7 9,6 5,2 29,9 45,3 82,1 122,6 278,6 399,6 510 733,9
II. Novotvary 112,1 124 100,8 0 0 2,9 0 0 6,1 2,4 4,9 8,3 22 28,1 57,9 144,2 213,7 338,4 355,8 449,6 536,2 559,5 478,2 733,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,2 4,2 6,2 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 11,5 0 3 36,3 20,9 91,3 127,5 367
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 14,2 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,7 2,4 10,3 13,8 31 36,5 63,6 188 354 478,2 1 284,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 1,9 2,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 4,8 2,6 2,3 2,4 0 9,1 0 22,8 95,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 6,8 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 4,8 7,7 6,9 16,7 27,4 27,2 48,7 34,3 63,8 183,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157 153,3 160,5 0 0 0 3,3 0 3 2,4 2,4 4,2 11 14 36,2 56,7 108 154,9 401,4 744,8 1 330,2 2 158,0 4 048,5 4 403,7
X. Nemoci dýchací soustavy 101,4 111,4 91,8 30,1 0 0 3,3 0 3 4,9 4,9 0 3,7 9,4 28,9 36,1 73,5 128,7 285,9 417,8 780 1 358,8 2 422,7 4 220,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 56,1 60,4 52 0 0 0 0 0 0 2,4 0 8,3 16,5 25,7 7,2 41,2 66,6 116,8 146 249,8 334,3 445,3 1 115,7 1 467,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,8 6,1 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,5 9,5 21,3 13,6 34,8 102,8 95,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,6 4,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 5,2 2,3 7,1 9,1 22,7 48,7 45,7 95,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,8 15,8 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 4,8 0 6,9 21,4 48,7 118,1 188 331,1 573,8 1 100,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,2 2,6 1,9 210,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,8 22 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 4,8 12,9 11,5 45,3 54,7 109 111,4 331,1 382,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,2 31,3 33,1 0 0 2,9 0 0 0 0 4,9 0 5,5 2,3 12,1 10,3 25,3 19,1 69,9 131,7 250,7 456,7 924,5 2 201,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 2,3 3,1 15 0 0 0 0 0 2,4 0 2,1 1,8 2,3 2,4 2,6 4,6 7,1 3 9,1 7 0 31,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 583,8 593,4 574,5 255,5 0 8,8 6,5 3,6 15,2 14,6 19,5 27,1 80,6 98,3 178,4 340 588,1 943,7 1 545,0 2 525,1 4 157,7 6 691,0 11 444,1 16 697,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 1,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,4 0 0 0 6,1 4,5 13,9 11,4 31,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,1 12,6 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 15,5 25,3 33,4 48,7 50 76,6 79,9 95,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,5 2,9 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 12,2 9,1 27,9 22,8 31,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,5 7 0 31,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 1,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 2,4 6,1 0 13,9 45,7 63,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 16,1 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 16,7 42,6 68,1 195 251,2 796,9 733,9
X. Nemoci dýchací soustavy 8,7 9 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 9,2 11,9 18,2 36,3 83,6 102,8 255 367
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 3,2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 0 10,3 9,2 0 0 9,1 0 22,8 31,9 183,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,7 3,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 6,1 18,2 13,9 57,1 31,9 183,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 7 0 63,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,2 2,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3 13,6 34,8 68,5 63,8 367
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 1,3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 9,1 13,9 11,4 95,6 183,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,7 5,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,6 0 9,1 9,1 34,8 91,3 191,3 550,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 3,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,9 4,8 0 9,1 13,9 0 31,9 183,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65,2 66,2 64,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,3 16,9 30,9 71,2 83,4 158,1 245,2 543,2 776,4 1 848,9 2 752,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,4 14,5 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2,4 7,7 16,1 16,7 48,7 72,7 104,5 205,5 478,2 1 834,9
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 6,5 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 9,5 33,5 31,8 90,5 79,9 63,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,6 21 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2,4 10,3 16,1 28,6 82,1 104,5 195 285,5 541,9 1 834,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 22,1 22 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9,4 2,4 23,2 48,2 47,7 76 118,1 125,4 114,2 95,6 183,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 22,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 20,9 11,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,3 3,2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 9,1 18,2 41,8 68,5 127,5 367
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 13,9 0 31,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,9 27,8 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9,4 2,4 25,8 52,8 50 85,2 149,9 215,9 216,9 255 550,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 34,5 31,5 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 14,6 4,7 12,1 7,7 29,9 47,7 88,2 127,2 292,5 411,1 541,9 733,9
péče celkem II. Novotvary 147,4 158,5 136,7 0 0 2,9 0 0 6,1 2,4 4,9 8,3 25,6 37,5 69,9 182,9 287,2 419,4 480,5 617,6 738,2 753,6 669,4 917,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,5 4,5 6,5 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 11,5 0 3 36,3 27,9 102,8 127,5 367
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,5 17,1 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,7 2,4 10,3 13,8 38,1 48,7 72,7 215,9 376,8 510 1 284,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,7 18,1 23,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,7 7,2 10,3 18,4 21,4 48,7 86,3 125,4 251,2 605,7 1 834,9
VI. Nemoci nervové soustavy 17,2 15,2 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 7,2 10,3 9,2 28,6 66,9 68,1 174,1 171,3 191,3 183,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180,2 172,7 187,4 0 0 0 3,3 0 3 2,4 2,4 4,2 11 14 36,2 56,7 121,8 174 453,1 831,1 1 567,0 2 477,7 4 972,9 5 504,6
X. Nemoci dýchací soustavy 110,7 121,4 100,5 30,1 0 0 3,3 0 3 4,9 4,9 0 3,7 9,4 28,9 38,6 82,7 140,6 304,1 458,7 877,5 1 461,5 2 709,6 4 587,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 58,8 63,6 54,1 0 0 0 0 0 0 2,4 0 8,3 18,3 28,1 7,2 51,5 78,1 116,8 146 258,9 334,3 468,1 1 147,6 1 651,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,5 9,4 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,5 14,3 27,4 31,8 48,7 159,9 127,5 183,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,2 5,2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 5,2 2,3 7,1 9,1 27,2 55,7 45,7 159,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25 18,7 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 4,8 0 9,2 21,4 51,7 131,7 222,9 399,6 637,6 1 467,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,2 2,6 1,9 210,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,6 23,2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 4,8 12,9 11,5 45,3 60,8 118,1 125,4 342,5 478,2 183,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37 37,1 36,8 0 0 2,9 0 0 0 0 4,9 0 5,5 2,3 14,5 10,3 29,9 19,1 79,1 140,8 285,5 548,1 1 115,7 2 752,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,6 5,5 3,7 15 0 0 0 0 0 2,4 0 2,1 1,8 2,3 2,4 5,2 11,5 11,9 3 18,2 20,9 0 63,8 183,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 702,5 708,3 697 255,5 0 8,8 6,5 3,6 15,2 14,6 19,5 27,1 87,9 114,7 200,1 406,9 728,3 1 105,7 1 870,4 3 024,7 5 111,8 7 969,9 14 089,9 21 834,9
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 71,9 74 69,9 0 0 0 0 0 12,8 0 0 13,5 72,9 22,5 36,7 15,6 84,4 83,7 114,9 133,7 208,3 198,9 296,3 250
II. Novotvary 66,5 72,7 60,5 0 0 10,3 0 0 26 10 14,6 15,7 27,5 19,1 35,9 57,4 68,2 73,9 72,6 82,9 122,8 158,1 187,5 444,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30,8 26,8 34,1 0 0 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4 0 72,5 0 7,9 55,6 20,7 59,3 80 222,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,4 24,3 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 14,4 4,6 16,9 20,5 32,3 35,4 39,4 78,7 121,6 112,8 241,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,2 5,5 7 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 10,4 8,3 8,3 12,7 0 31,3 0 42,6 200 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,4 10 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,8 6 8,9 6,8 15,9 25,2 22,6 39,8 28 87 500
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61,7 53,6 71,5 0 0 0 22,2 0 16,9 12,3 7,2 7,2 14,2 12,3 19,2 22,7 30,3 29,4 50,6 70 97,2 134,3 226 237,6
X. Nemoci dýchací soustavy 75,4 73,1 78,3 3,6 0 0 5,5 0 7,5 12,8 13,6 0 10 18,3 50 44,3 69,6 83,9 126 132,4 175,5 227,1 301,6 365,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,2 31 31,4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 7 11,6 15,3 4 18,6 26,6 38,8 46,2 65,2 77,9 93,8 168,3 320
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,2 19,7 20,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 26 25,6 51,1 28,3 67,6 132,4 176,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 1,7 0,8 2,1 2,5 5,6 14,3 15,6 52,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 14,6 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 2,7 0 3,5 9,1 17,1 35,3 51,9 86,6 142,9 214,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,5 14,6 12,2 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 3 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,6 36,4 27,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 7,2 12,3 26,3 19,8 60,9 54,2 74,8 54,4 128,9 122,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,7 15,7 22,7 0 0 2,4 0 0 0 0 4,1 0 4,1 1,7 8,2 6,7 15,6 10,8 34,4 47,3 62,9 82,5 116,9 210,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 1,3 1 0,2 0 0 0 0 0 0,8 0 0,6 1,1 2,6 2,7 2,4 3,8 6,4 2,4 6,8 9,2 0 100 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29 32,6 26,2 2 0 1,1 0,8 0,3 1,3 0,9 1,1 1,9 6,6 7,5 11,3 17,8 26,7 34 45,7 60 86,1 120,2 184,5 245,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 136,4 171,4 96,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 333,3 0 0 0 250 125 285,7 111,1 200 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 288,2 253,2 328,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307,7 300 314,3 264,2 285,7 282,1 343,8 241,4 428,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 125 250 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 90,9 105,9 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,4 133,3 76,9 121,2 83,3 166,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58 87 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 71,4 76,9 0 333,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 80,7 74,6 85,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 66,7 50 87 0 111,1 210,5 285,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 126,6 122,5 129,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 73,7 119,7 110,3 140,7 127,9 231,5 160
X. Nemoci dýchací soustavy 108,3 110,7 105,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 85,1 75,8 82,2 119,4 137,9 118,4 242,4 333,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 102,6 137 72,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 166,7 0 363,6 363,6 0 0 83,3 0 100 83,3 333,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 186,8 192,3 179,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 153,8 250 250 312,5 200 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,4 21,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 13,3 0 125 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 139,9 147,5 134,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 66,7 130,4 178,6 181,8 117,6 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 134,1 117,6 145,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 181,8 105,3 76,9 333,3 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,8 80,7 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 0 43,5 0 45,5 22,2 42,7 61,5 125 214,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44,4 93,5 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 96,8 57,1 0 45,5 48,8 0 90,9 500
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 103,6 119 91,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 22,2 71,4 70,6 101,3 81,6 97 91,1 110 107,9 200 230,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46,3 34,7 60,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 5,4 17,4 46,4 53,4 125 190,5 189,9 327,3 405,4 769,2
VI. Nemoci nervové soustavy 279,5 339 245,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 444,4 343,8 241,4 250 250 400 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,4 47,9 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 5,4 23,1 45,5 85,1 168,8 203,5 213,7 301,2 404,8 714,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,7 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 897,4 906,7 888,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 500 1 000,0 1 000,0 952,4 1 000,0 928,6 857,1 1 000,0 428,6 500
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 571,4 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 39,5 14,3 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 500 1 000,0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 197,1 147,1 246,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 45,5 157,9 307,7 375 272,7 363,6 500
X. Nemoci dýchací soustavy 24,2 34,9 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 153,8 0 1 000,0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 333,3 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 87,3 88,2 86,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,1 72,7 9,6 70,4 117,3 56,6 71,4 121,3 205,3 283,6 333,3 500
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 73,7 76,8 70,7 0 0 0 0 0 12,8 0 0 13,3 80 21,5 44,6 22,9 81,3 85,5 117,9 132,1 210 192,5 288,1 210,5
péče celkem II. Novotvary 83,9 89,1 78,9 0 0 10,3 0 0 25,6 10 14,4 15,6 31,7 25,2 42,5 70,7 88 88,2 93,3 107,9 155,9 189,1 223,4 454,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,2 28,6 35,1 0 0 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 0 71,4 0 7,9 54,4 26,8 64,7 76,9 222,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,7 27,9 40,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 14,2 4,5 16,3 19,7 37,6 43,4 42 82,4 117,9 115,1 225,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,8 23,2 35,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 4,9 7,9 13,6 28,8 42,1 72,4 117,3 118,4 191,3 345,5 526,3
VI. Nemoci nervové soustavy 24,7 20,4 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,6 8,5 11,2 8,5 25,2 51,8 45,3 99,2 96,8 162,2 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 66,3 57,3 77 0 0 0 22,2 0 16,9 12,2 7,2 7,2 14 12,1 18,6 22 32,9 31,3 54,3 73,5 103,2 135,5 229,1 230,8
X. Nemoci dýchací soustavy 76,3 74,4 78,7 3,6 0 0 4,9 0 7,5 12,7 13,2 0 9,8 18,2 47,2 43,9 70,9 82,4 120,9 131,7 170,7 212,6 297,2 362,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,2 32,2 32,2 0 0 0 0 0 0 2,7 0 7 12,9 16,6 4 22,9 30,9 38,3 45,5 65,7 74,3 94 163,6 321,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28,1 28,5 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 25,3 35,7 60 57,4 85,4 166,7 181,8 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 3,1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 1,6 0,7 1,9 2,1 5,8 13,3 12,6 67,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 16,9 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 2,7 0 4,7 9 17,9 38,2 58,4 95,1 139,9 250
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,5 14,6 12,2 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 2,9 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33,5 37,6 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 7,1 12,1 26 19,6 59,2 57,8 78,3 57,5 126,1 140,2 90,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,2 17,9 23,1 0 0 2,4 0 0 0 0 4 0 4 1,7 9,5 6,4 17,2 10,2 35,1 43,9 58,8 77,8 117,8 211,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,7 2,8 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0,8 0 0,6 1 2,5 2,4 4,2 7,9 7,6 1,6 8,4 15,2 0 90,9 333,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,7 36,3 29,8 2 0 1 0,8 0,3 1,3 0,9 1 1,8 6,9 8,3 12 20 30,9 36,9 50,3 65 92,7 123,5 192 261

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)