8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 150 62 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 6 15 11 26 20 35 19 9 2
II. Novotvary 608 338 270 1 0 0 0 0 2 1 5 7 13 14 29 30 77 112 124 82 57 36 15 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 5 8 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 12 15 8 14 19 14 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 19 18 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 2 4 1 3 5 2 7 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 851 434 417 2 0 1 0 2 1 1 1 3 4 11 13 26 42 96 103 119 146 173 94 13
X. Nemoci dýchací soustavy 586 338 248 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6 5 9 23 40 65 73 77 106 118 48 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 282 142 140 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 9 18 12 24 36 26 39 39 40 26 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 4 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 101 43 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 7 9 17 26 17 9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 107 58 49 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 1 5 5 13 15 8 21 24 7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 143 80 63 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 10 11 12 15 15 24 27 15 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 3 3 0 1 1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 054 1 600 1 454 16 3 2 0 4 6 7 11 22 33 53 79 128 234 374 421 393 493 491 244 40
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 6 5 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 258 125 133 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 12 11 29 46 43 37 40 22 9 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 10 14 12 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 1 1
VI. Nemoci nervové soustavy 34 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5 4 7 8 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 244 100 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 11 20 39 60 56 42 11
X. Nemoci dýchací soustavy 119 82 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 13 22 25 29 13 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 46 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 5 8 5 8 5 5 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 8 8 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 39 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 12 5 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 92 40 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 6 15 14 19 21 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 983 462 521 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 5 14 19 47 89 113 153 205 186 120 24
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 140 71 69 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 4 5 18 12 19 28 27 15 3
VI. Nemoci nervové soustavy 39 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 10 9 5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 179 88 91 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 4 5 22 21 29 37 32 17 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 148 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 16 18 27 23 23 23 4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 9 8 4
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 191 91 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 16 19 31 28 32 34 13 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 174 73 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 6 16 14 28 24 41 24 12 2
péče celkem II. Novotvary 1 014 539 475 1 0 0 0 0 2 1 7 8 17 18 43 50 122 176 194 142 120 81 28 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 7 10 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 144 64 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 13 16 18 28 31 23 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 161 80 81 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 5 4 6 18 16 19 33 33 16 4
VI. Nemoci nervové soustavy 114 54 60 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5 3 4 2 10 20 17 24 18 6 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 128 548 580 2 0 1 0 2 1 1 1 3 4 11 14 28 44 107 125 161 213 238 144 28
X. Nemoci dýchací soustavy 707 420 287 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6 6 9 26 43 73 87 99 131 148 61 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 329 165 164 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 10 18 13 29 41 34 45 47 45 31 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 43 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 6 12 9 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 36 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 8 10 6 4 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 140 62 78 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 10 15 22 38 22 15 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116 61 55 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 1 5 5 13 16 10 22 28 8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 235 120 115 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 11 14 21 21 30 38 46 36 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 9 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 3 3 0 3 4 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 407 2 241 2 166 16 3 2 0 4 6 7 14 23 41 62 99 160 302 504 586 603 767 743 394 71
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 23,6 20 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 9,7 2,4 14,4 33,8 26,7 87,7 99,9 237,6 228,9 307 602,4
II. Novotvary 95,7 108,9 83,2 15,6 0 0 0 0 5,3 2,4 11,7 13,2 25,6 33,9 71 72,2 173,5 271,5 418,4 409,5 387 433,8 511,6 903,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 3,2 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,5 4,8 6,7 5 33,9 96,4 136,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 14,5 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,4 4,8 11,3 29,1 50,6 39,9 95 228,9 477,5 903,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 1,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 0 0 2,4 0 2,3 0 3,4 0 13,6 24,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 6,1 5,5 0 7,8 0 0 0 2,6 0 0 1,9 0 9,7 4,9 9,6 2,3 7,3 16,9 10 47,5 60,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 134 139,8 128,4 31,2 0 2,9 0 7,1 2,6 2,4 2,3 5,7 7,9 26,6 31,8 62,6 94,6 232,7 347,5 594,2 991,2 2 084,6 3 206,0 3 915,7
X. Nemoci dýchací soustavy 92,3 108,9 76,4 0 0 2,9 0 3,5 2,6 0 2,3 0 11,8 12,1 22 55,3 90,1 157,6 246,3 384,5 719,6 1 421,9 1 637,1 3 614,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 44,4 45,7 43,1 0 0 0 0 0 0 2,4 0 7,6 9,8 21,8 44,1 28,9 54,1 87,3 87,7 194,7 264,8 482 886,8 903,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 2,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 6,7 5 27,2 12 34,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 1,6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 4,8 6,7 20 40,7 12 0 301,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,9 13,9 17,9 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 12 20,3 17 30,4 84,9 176,5 204,8 307 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1,9 1,2 155,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 0,3 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,8 18,7 15,1 0 0 0 0 3,5 0 4,8 2,3 3,8 2 2,4 2,4 12 11,3 31,5 50,6 39,9 142,6 289,2 238,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,5 25,8 19,4 0 0 0 0 0 2,6 4,8 4,7 3,8 3,9 2,4 2,4 24,1 24,8 29,1 50,6 74,9 162,9 325,3 511,6 903,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 1,9 4 15,6 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2,4 2,4 7,2 2,3 7,3 10,1 0 6,8 12 68,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 480,9 515,4 447,8 249,3 11,8 5,8 0 14,2 15,9 16,8 25,7 41,6 64,9 128,2 193,5 308 527,1 906,6 1 420,4 1 962,4 3 346,9 5 916,4 8 322,0 12 048,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,8 3,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7,3 6,7 20 40,7 60,2 102,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 40,6 40,3 41 0 0 0 0 0 0 0 4,7 1,9 5,9 4,8 29,4 26,5 65,3 111,5 145,1 184,8 271,6 265,1 307 301,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,6 24,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,7 6,1 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,4 3,4 49,9 95 144,6 307 301,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 20,4 36,1 34,1 301,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 5,5 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 2,3 4,8 16,9 20 47,5 96,4 136,4 301,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38,4 32,2 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,8 4,5 26,7 67,5 194,7 407,3 674,8 1 432,5 3 313,3
X. Nemoci dýchací soustavy 18,7 26,4 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 7,2 6,8 19,4 43,9 109,9 169,7 349,4 443,4 602,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,2 7,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2,4 0 2,4 11,3 12,1 27 25 54,3 60,2 170,5 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 3,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,4 13,5 25 54,3 96,4 102,3 301,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 1,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 20 20,4 60,2 136,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,1 6,1 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 7,3 20,2 25 81,5 60,2 204,6 301,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,3 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 10 6,8 48,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,5 12,9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,8 21,8 20,2 74,9 95 228,9 716,2 1 204,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 36,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 154,8 148,8 160,5 0 0 0 0 0 0 0 4,7 1,9 9,8 12,1 34,3 45,7 105,9 215,7 381,2 764 1 391,7 2 241,2 4 092,8 7 228,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 22,9 21,3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3,9 4,8 9,8 9,6 11,3 43,6 40,5 94,9 190,1 325,3 511,6 903,6
VI. Nemoci nervové soustavy 6,1 5,5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 30,4 49,9 61,1 60,2 68,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,2 28,3 28 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3,9 4,8 9,8 9,6 11,3 53,3 70,9 144,8 251,2 385,6 579,8 903,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 23,3 24,5 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,8 4,9 21,7 36 43,6 91,1 114,9 156,1 277,1 136,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,4 5 6,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,2 4,5 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 15 47,5 108,4 272,9 1 204,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 12 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,1 29,3 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,8 4,9 21,7 36 46,1 104,6 139,8 217,2 409,7 443,4 1 204,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 27,4 23,5 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 9,7 2,4 14,4 36 33,9 94,5 119,8 278,3 289,2 409,3 602,4
péče celkem II. Novotvary 159,7 173,6 146,3 15,6 0 0 0 0 5,3 2,4 16,3 15,1 33,5 43,6 105,3 120,3 274,8 426,6 654,5 709,1 814,7 976 955 1 204,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,7 3,5 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,5 4,8 6,7 10 47,5 120,5 136,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22,7 20,6 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,4 7,2 11,3 31,5 54 89,9 190,1 373,5 784,4 1 204,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25,4 25,8 24,9 0 0 0 0 0 0 0 4,7 1,9 3,9 4,8 12,2 9,6 13,5 43,6 54 94,9 224 397,6 545,7 1 204,8
VI. Nemoci nervové soustavy 18 17,4 18,5 0 7,8 0 0 0 2,6 0 0 1,9 0 12,1 7,3 9,6 4,5 24,2 67,5 84,9 162,9 216,9 204,6 301,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 177,6 176,5 178,6 31,2 0 2,9 0 7,1 2,6 2,4 2,3 5,7 7,9 26,6 34,3 67,4 99,1 259,4 421,7 804 1 446,0 2 867,8 4 911,3 8 433,7
X. Nemoci dýchací soustavy 111,3 135,3 88,4 0 0 2,9 0 3,5 2,6 0 2,3 0 11,8 14,5 22 62,6 96,9 177 293,5 494,4 889,3 1 783,3 2 080,5 4 216,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 51,8 53,2 50,5 0 0 0 0 0 0 2,4 0 7,6 13,8 24,2 44,1 31,3 65,3 99,4 114,7 224,7 319,1 542,2 1 057,3 1 204,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 5,8 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 4,5 2,4 20,2 30 81,5 108,4 136,4 301,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 3,2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 4,8 10,1 39,9 67,9 72,3 136,4 301,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 20 24 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 12 22,5 24,2 50,6 109,9 258 265,1 511,6 301,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1,9 1,2 155,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 0,3 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,3 19,7 16,9 0 0 0 0 3,5 0 4,8 2,3 3,8 2 2,4 2,4 12 11,3 31,5 54 49,9 149,4 337,4 272,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37 38,7 35,4 0 0 0 0 0 2,6 4,8 4,7 3,8 3,9 2,4 2,4 26,5 31,5 50,9 70,9 149,8 258 554,3 1 227,8 2 108,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,8 2,9 4,6 15,6 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 2,4 2,4 7,2 2,3 7,3 10,1 0 20,4 48,2 68,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 694 721,9 667,1 249,3 11,8 5,8 0 14,2 15,9 16,8 32,7 43,5 80,7 150 242,5 384,9 680,3 1 221,7 1 977,1 3 011,1 5 207,1 8 952,9 13 437,9 21 385,5
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,7 48,1 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 63,5 10,9 51,3 96,2 62,1 123,8 101,5 167,5 148,4 142,9 250
II. Novotvary 58,4 65,4 51,4 41,7 0 0 0 0 23,5 7,6 27,2 26,6 27,7 24,9 39,1 32,3 52,7 62,7 75,5 84,4 94,1 137,4 211,3 333,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,9 18,8 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 27 17,4 15,6 7,2 32,5 67,8 75,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,8 23,6 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 5,3 8,2 15,3 31,2 40,4 23,5 46,8 76,3 141,4 187,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,6 5,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4 0 0 6,8 0 11 0 15,4 0 36,4 50 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,2 9,7 10,7 0 33,3 0 0 0 9,7 0 0 4,5 0 15,8 6,6 11,2 2,5 7,6 17 10,1 39,3 52,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52 48,4 56,3 500 0 50 0 30,3 15,4 10,1 7,6 10,7 9,2 19,4 17,9 23,2 23,9 40,4 43,5 54,8 69 120,8 187,3 197
X. Nemoci dýchací soustavy 67,7 69,3 65,5 0 0 1,1 0 4,4 6,7 0 5,9 0 28,3 23,7 35,2 61 82,8 90,9 113,5 120,9 177,9 230 228,6 428,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 24,1 25,9 0 0 0 0 0 0 2,6 0 6,8 7,5 13,9 26,6 13,3 22 29,2 25,6 48,7 56,6 87,9 178,1 230,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,2 7,7 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 6,5 0 0 24,7 9,4 50 17,5 58,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 1,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 1,5 1,7 5,1 11,2 5,1 0 333,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,1 12,7 8,7 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 6,6 10,2 6,7 10,7 25,5 45,9 54,5 77,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,6 8,1 7 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 3,1 3,8 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 27,9 19 0 0 0 0 2,2 0 20 8,1 10,6 5,9 6,8 6 22,6 17,9 36,4 42,7 23,9 58,7 107,1 94,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,7 12,6 12,9 0 0 0 0 0 1,7 3,7 3,5 3 3 1,6 1,6 15,1 15,7 16,8 23,1 26,5 38,2 54,3 69,1 136,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,2 1,1 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,7 2,5 7,6 1,8 5,8 7 0 6,3 14,9 117,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,9 28,3 20,4 1,9 0,7 0,6 0 1,1 1,4 1,1 1,4 2,9 5,4 9,6 12,5 16,4 23,8 32,3 40,3 47 67,2 104,9 145,8 210,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 184,6 171,9 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 153,8 266,7 250 238,1 428,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 557,2 541,1 573,3 0 0 0 0 0 0 0 666,7 1 000,0 750 285,7 705,9 392,9 517,9 613,3 558,4 528,6 563,4 550 692,3 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 263,2 200 285,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 222,2 500 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 178,8 154,5 198,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 34,5 37 277,8 241,4 250 500 200
V. Poruchy duševní a poruchy chování 123,6 93,8 140,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 150 166,7 250 250
VI. Nemoci nervové soustavy 128,3 156 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 83,3 0 58,8 69 147,1 85,1 189,2 205,1 400 250
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 162,3 161,6 162,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 44,4 25 96,5 139,9 194 183,5 168,7 237,3 314,3
X. Nemoci dýchací soustavy 198,7 248,5 137,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 81,1 76,9 123,1 149,4 231,6 227,3 322,2 325 500
XI. Nemoci trávicí soustavy 192,5 217 172,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 90,9 0 142,9 178,6 161,3 222,2 166,7 285,7 135,1 277,8 500
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 313,7 215,7 411,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 83,3 333,3 416,7 500 500 500 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,3 27,2 28,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,9 42,1 31,3 73,5 173,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 177,3 213,5 152,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 136,4 200 185,2 203,4 125 260,9 250
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76,2 90,9 69,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 95,2 41,7 153,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 95,4 127,8 79,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 63,8 113,9 67,4 107,9 67 104,4 201,9 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,3 25,2 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,6 83,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 167,2 191,8 150,1 0 0 0 0 0 0 0 111,1 32,3 86,2 49 95,2 66,2 116,6 140,4 165,4 182,6 182,7 186,6 260,3 307,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,2 47,1 58,7 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 8,9 10 18,9 17,8 27,5 122,4 118,8 175,9 288,7 314 405,4 750
VI. Nemoci nervové soustavy 251,6 326,9 213,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 333,3 370,4 187,5 250 333,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63,1 56,4 71,1 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 8,8 9,9 18,8 17,5 26,6 136,6 162,8 214,8 253,4 301,9 395,3 750
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 930,8 938,3 923,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 1 000,0 1 000,0 888,9 857,1 1 000,0 958,3 958,3 920 1 000,0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 200 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,3 15,9 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 100 200 250 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 206,3 147,4 292,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 176,5 500 529,4 571,4 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 13,9 0 30,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 333,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 125 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107,4 108,9 106,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30,3 28,2 66,2 82,5 69,1 108,4 132,7 237 430,4 590,9 1 000,0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,1 53,4 70,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 60,6 9,9 46,5 98,8 71,1 124,4 110,6 171,5 160 171,4 222,2
péče celkem II. Novotvary 91,9 98,4 85,4 41,7 0 0 0 0 23,5 7,6 37,4 30,3 35,7 31,5 56,6 51,7 79,5 93,5 111 133,2 171,2 247,7 318,2 400
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,8 20,4 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 27 17,4 15,5 14,2 42,9 82 72,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31 31,5 30,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 5,1 11,6 14,5 31,3 40,1 47,7 78,4 104,4 196,6 190,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,9 31,2 37,2 0 0 0 0 0 0 0 5,3 2 4,9 5,5 13,9 10,8 21,5 78,6 91,4 115,9 191,9 227,6 296,3 500
VI. Nemoci nervové soustavy 27,2 24,7 29,9 0 29,4 0 0 0 8,9 0 0 4,4 0 18,7 9,2 10,1 4,6 22 54,8 61,4 89,9 116,9 222,2 125
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,5 56,6 69,5 500 0 50 0 30,3 15,4 9,9 7,6 10,5 9 18,8 18,5 23,9 23,6 42,5 49,3 67,4 86,7 133,6 207,8 266,7
X. Nemoci dýchací soustavy 75,2 79,5 69,6 0 0 1,1 0 4,2 6,7 0 5,8 0 27,9 26,3 33,5 62,2 82,1 93,1 118 134,1 184,2 244,2 244 437,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,6 27,6 29,6 0 0 0 0 0 0 2,6 0 6,8 10,5 15,2 26,4 14,3 25,9 32,5 32,3 54,1 65,6 91,5 189 266,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,9 18,7 27,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6,1 13,3 6,1 64,5 50,8 125 123,3 173,9 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 2 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,7 1,3 2,3 8,5 15 21,4 51,9 200
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,7 17,9 11,5 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 6,5 11,2 9,4 17,2 31,7 60,7 62,5 107,9 62,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,6 8,1 7 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,3 3 3,7 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,4 28,9 20,7 0 0 0 0 2,2 0 19,8 8,1 10,6 5,9 6,7 6 22,4 17,6 35 44,6 28,1 57,6 112 102,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,1 17,9 20,7 0 0 0 0 0 1,7 3,7 3,5 3 2,9 1,5 1,5 15,7 18,6 26,2 28,2 42,2 44,9 67,3 111,8 205,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 1,5 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,5 2,4 6,5 1,6 4,6 5,2 0 12,8 34,5 62,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,8 36,6 28,1 1,9 0,7 0,6 0 1,1 1,3 1 1,7 2,9 6,3 10,5 14,6 18,9 28,4 39,8 50,7 63,1 87,8 126,7 179,2 257,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)