8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 66 46 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 13 20 19 20 21 5 3 112
II. Novotvary 323 254 0 0 0 1 0 0 0 1 9 8 10 18 43 82 130 102 74 56 31 12 0 577
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 1 2 5 4 0 20
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39 61 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 4 7 12 12 22 21 12 1 100
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 6
VI. Nemoci nervové soustavy 16 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1 1 2 4 3 2 1 0 0 22
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 439 414 0 1 0 0 1 2 0 0 2 5 3 13 27 53 84 95 112 199 173 73 10 853
X. Nemoci dýchací soustavy 316 246 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 8 12 27 35 70 78 80 110 79 50 4 562
XI. Nemoci trávicí soustavy 138 119 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 4 12 21 25 32 42 29 32 36 11 2 257
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 9 3 0 17
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 0 0 0 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 7 12 19 18 7 0 77
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 72 58 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 5 8 16 22 15 24 19 7 5 130
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 73 56 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 4 4 2 12 6 10 14 27 24 14 4 129
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 3 2 3 3 1 0 0 0 22
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 567 1 336 12 2 0 2 3 3 3 7 21 27 39 73 135 234 378 403 379 516 439 198 29 2 903
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8 2 2 0 15
nemocných (LDN) II. Novotvary 123 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 13 32 37 38 30 31 18 8 0 221
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 5 7 7 2 0 28
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4
VI. Nemoci nervové soustavy 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 6 2 3 0 0 21
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 99 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 10 21 32 48 67 44 4 235
X. Nemoci dýchací soustavy 42 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 8 4 7 11 14 13 1 68
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 2 3 2 3 3 6 0 32
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 2 2 5 6 1 26
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 5 0 13
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 6 8 5 7 1 33
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 2 5 4 1 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 6 5 19 18 21 5 83
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 394 419 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 12 27 59 72 92 106 146 150 121 15 813
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 13 13 17 30 31 14 1 136
VI. Nemoci nervové soustavy 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 6 14 14 3 1 46
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 98 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 15 16 23 44 45 17 2 182
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
II. Novotvary 92 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 10 21 23 27 23 32 23 8 2 179
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 3 0 0 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 3 16 20 17 2 69
X. Nemoci dýchací soustavy 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 8 13 4 2 0 39
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 158 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 16 26 34 39 38 68 55 30 5 323
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 73 55 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5 14 21 19 29 23 7 3 128
péče celkem II. Novotvary 538 439 0 0 0 1 0 0 0 1 9 10 18 32 66 135 190 167 127 119 72 28 2 977
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 2 4 5 6 0 25
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56 76 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 4 9 17 17 30 29 14 1 132
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 10 15 14 20 30 34 16 1 149
VI. Nemoci nervové soustavy 61 37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 4 3 8 13 18 19 21 3 1 98
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 561 596 0 1 0 0 1 2 0 0 2 5 4 14 29 61 96 122 147 263 260 134 16 1 157
X. Nemoci dýchací soustavy 383 286 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 9 13 28 45 83 86 95 134 97 65 5 669
XI. Nemoci trávicí soustavy 156 139 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 12 29 32 35 45 31 35 39 19 2 295
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 5 4 3 14 9 2 45
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 3 7 1 5 0 25
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 57 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 12 8 18 28 24 14 1 112
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85 68 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 7 9 18 23 20 26 24 11 6 153
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 112 105 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 5 5 6 15 9 16 19 46 44 35 9 217
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 3 2 4 6 1 2 0 2 30
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 217 2 004 12 2 0 2 3 3 4 7 23 29 52 96 184 329 499 550 546 774 689 366 51 4 221
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 21,2 14,1 0 3,8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,9 11,2 32,5 69,6 98,1 134,3 259 180,1 955,4 17,6
II. Novotvary 103,9 78,1 0 0 0 3,5 0 0 0 2,3 16,4 16,7 24,1 44,9 99,5 184,4 325,4 354,8 382 376,1 382,3 432,1 0 90,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 5 10,4 5,2 13,4 61,7 144 0 3,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,5 18,8 31,5 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 7,5 4,6 9 17,5 41,7 61,9 147,7 259 432,1 318,5 15,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3,5 5,2 0 24,7 0 0 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 1,8 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 2,1 2,4 12,5 2,3 2,2 5 13,9 15,5 13,4 12,3 0 0 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 141,2 127,3 0 3,8 0 0 3,4 5 0 0 3,6 10,4 7,2 32,4 62,5 119,2 210,3 330,5 578,2 1 336,4 2 133,7 2 628,7 3 184,7 134,1
X. Nemoci dýchací soustavy 101,7 75,6 15,8 0 0 0 3,4 2,5 2,4 2,3 3,6 4,2 19,3 29,9 62,5 78,7 175,2 271,3 413 738,7 974,3 1 800,5 1 273,9 88,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 44,4 36,6 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9,1 10,4 9,6 29,9 48,6 56,2 80,1 146,1 149,7 214,9 444 396,1 636,9 40,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,5 3,5 10,3 0 111 108 0 2,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,2 2,5 10,4 10,3 13,4 0 0 0 1,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 4,5 25 24,4 61,9 127,6 222 252,1 0 12,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 1,2 126,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23,2 17,8 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 9,6 7,5 11,6 18 40,1 76,5 77,4 161,2 234,3 252,1 1 592,4 20,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,5 17,2 0 0 0 0 0 0 2,4 4,5 1,8 8,3 9,6 10 4,6 27 15 34,8 72,3 181,3 296 504,1 1 273,9 20,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,2 9,6 0 4,6 6,7 5 10,4 15,5 6,7 0 0 0 3,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 504,1 410,8 189,2 7,6 0 7 10,3 7,5 7,1 15,8 38,3 56,2 93,9 182 312,5 526,2 946,3 1 401,9 1 956,5 3 465,2 5 414,4 7 130,0 9 235,7 456,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 2,5 3,5 0 53,7 24,7 72 0 2,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 39,6 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 17,5 30,1 72 92,6 132,2 154,9 208,2 222 288,1 0 34,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 13,4 0 72 0 0,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,3 0 5 10,4 25,8 47 86,3 72 0 4,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 10,3 0 0 36 0 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 7,5 20,9 31 13,4 37 0 0 3,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31,8 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 15,7 25 73,1 165,2 322,3 826,3 1 584,4 1 273,9 36,9
X. Nemoci dýchací soustavy 13,5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 0 18 20 13,9 36,1 73,9 172,7 468,1 318,5 10,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,8 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 13,9 13,5 5 10,4 10,3 20,1 37 216,1 0 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,2 10 13,9 10,3 13,4 61,7 216,1 318,5 4,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 5,2 20,1 12,3 180,1 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,8 4,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 5 0 0 5 3,5 31 53,7 61,7 252,1 318,5 5,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,2 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,2 5 3,5 25,8 13,4 61,7 144 318,5 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,9 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9,3 6,7 2,5 20,9 25,8 127,6 222 756,2 1 592,4 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 10,3 0 24,7 0 636,9 1,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 126,7 128,8 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,6 0 24,1 29,9 62,5 132,7 180,2 320 547,2 980,5 1 850,0 4 357,2 4 777,1 127,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,9 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,5 9,3 20,2 32,5 45,2 87,8 201,5 382,3 504,1 318,5 21,4
VI. Nemoci nervové soustavy 9,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2,2 5 10,4 31 94 172,7 108 318,5 7,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,5 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,5 13,9 22,5 37,6 55,7 118,7 295,5 555 612,2 636,9 28,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0,2
II. Novotvary 29,6 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 2,4 17,5 23,1 47,2 57,6 93,9 118,7 214,9 283,7 288,1 636,9 28,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6,7 12,3 0 0 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 12,3 36 0 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 0 15,5 6,7 37 0 0 1,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,4 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 2,2 5 20,9 15,5 107,4 246,7 612,2 636,9 10,8
X. Nemoci dýchací soustavy 8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,5 12,5 13,9 41,3 87,3 49,3 72 0 6,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2,2 2,5 0 0 0 0 72 0 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 318,5 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4 0 0 0 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 12,3 0 0 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 5 0 0 0 24,7 0 0 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,8 50,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,8 19,9 37 58,5 85,1 135,7 196,2 456,7 678,3 1 080,3 1 592,4 50,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 23,5 16,9 0 3,8 0 3,5 0 0 0 0 1,8 0 0 2,5 6,9 11,2 35 73,1 98,1 194,7 283,7 252,1 955,4 20,1
péče celkem II. Novotvary 173,1 135 0 0 0 3,5 0 0 0 2,3 16,4 20,8 43,3 79,8 152,8 303,6 475,6 581 655,6 799,1 888 1 008,3 636,9 153,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 5 10,4 10,3 26,9 61,7 216,1 0 3,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 23,4 31,5 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 0 2,4 7,5 6,9 9 22,5 59,1 87,8 201,5 357,7 504,1 318,5 20,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,5 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,5 11,6 22,5 37,6 48,7 103,2 201,5 419,3 576,2 318,5 23,4
VI. Nemoci nervové soustavy 19,6 11,4 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 2,1 2,4 12,5 9,3 6,7 20 45,2 92,9 127,6 259 108 318,5 15,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180,5 183,2 0 3,8 0 0 3,4 5 0 0 3,6 10,4 9,6 34,9 67,1 137,2 240,3 424,4 758,9 1 766,2 3 206,7 4 825,4 5 095,5 181,9
X. Nemoci dýchací soustavy 123,2 87,9 15,8 0 0 0 3,4 2,5 2,4 2,3 3,6 4,2 21,7 32,4 64,8 101,2 207,8 299,2 490,4 899,9 1 196,3 2 340,7 1 592,4 105,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 50,2 42,7 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9,1 10,4 12 29,9 67,1 72 87,6 156,5 160 235 481 684,2 636,9 46,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,5 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 12,5 17,4 20,6 20,1 172,7 324,1 636,9 7,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,2 2,5 20,9 15,5 47 12,3 180,1 0 3,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,3 16,9 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 7,5 2,3 4,5 30 27,8 92,9 188 296 504,1 318,5 17,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 1,2 126,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,3 20,9 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 9,6 7,5 16,2 20,2 45,1 80 103,2 174,6 296 396,1 1 910,8 24,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36 32,3 0 0 0 0 0 0 2,4 4,5 1,8 8,3 12 12,5 13,9 33,7 22,5 55,7 98,1 308,9 542,7 1 260,4 2 866,2 34,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,8 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,2 9,6 0 4,6 6,7 5 13,9 31 6,7 24,7 0 636,9 4,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 713,2 616,2 189,2 7,6 0 7 10,3 7,5 9,5 15,8 42 60,4 125,2 239,4 425,9 739,8 1 249,2 1 913,3 2 818,6 5 197,8 8 497,8 13 179,7 16 242,0 663,6
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 47,9 34,4 0 3 0 7,8 0 0 0 0 0 0 0 11,5 22,4 34,7 72,2 103,1 107,3 97,6 141,9 119 428,6 41,3
II. Novotvary 50,8 41,2 0 0 0 18,2 0 0 0 4,1 23,9 16,3 15,8 22,1 37,1 44,3 58,2 57,2 61,5 66,2 88,3 164,4 0 46
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,2 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 0 23 17,7 22,6 6,8 10,5 42,7 87 0 17,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19,6 24,7 14,1 0 0 0 0 0 13,3 0 0 0 7,3 11,7 7,6 11,6 16,6 29,5 40 52,1 71,2 113,2 111,1 22,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,7 13 18,2 0 55,6 0 0 2,9
VI. Nemoci nervové soustavy 8 3,4 0 0 0 0 10,8 0 0 0 0 4,6 4,2 17,6 2,7 2,3 4,8 14,1 11,7 10,2 9,5 0 0 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44,2 49,1 0 100 0 0 11,9 29,4 0 0 6,8 13,1 5,6 18 21,1 27,1 31 35,1 44,1 78,2 110,8 124,8 178,6 46,4
X. Nemoci dýchací soustavy 62,6 61,7 2,5 0 0 0 4 4,5 5,4 5,5 8,3 8,7 37,7 44,8 66 74,2 88,4 108,2 130,9 162 172,5 276,2 285,7 62,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,6 19,3 0 0 0 0 0 0 0 2 7,6 7 5,3 14,5 20,2 19,6 25,1 35,7 31,3 37,9 70,7 59,8 111,1 20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,6 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 7,2 7,7 18,2 0 118,4 166,7 0 9,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,6 2,2 2,1 3,3 0 0 0 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 2,1 8,9 7,1 16,8 32,3 49,9 53,8 0 7,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,2 7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,5 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,9 18,5 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 0 23,7 12,7 18,1 20,6 34,6 47,3 37,4 58,1 57,9 64,2 357,1 23,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,4 9,7 0 0 0 0 0 0 1,6 3,3 1,4 5,2 6,2 6,5 2,8 15,8 7 13,1 19,4 29,2 31,3 41,4 93 10,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 10,1 0 4,3 5,3 3,4 7 10,6 5,2 0 0 0 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,5 17,2 1,5 0,5 0 0,8 0,8 0,7 0,4 0,8 2,6 4,4 6,8 11 15,2 20,8 28,6 34,1 39,6 57,8 80,9 102,7 163,8 20,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 136,4 173,1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 76,9 83,3 0 266,7 250 666,7 0 156,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 580,2 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 466,7 433,3 653,1 578,1 593,8 545,5 449,3 500 571,4 0 536,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 111,1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 400 0 400 0 200
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 147,1 118,2 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 111,1 0 95,2 100 142,9 148,9 218,8 153,8 0 132,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 166,7 0 0 166,7 0 54,8
VI. Nemoci nervové soustavy 87,4 90,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 107,1 187,5 146,3 44,4 107,1 0 0 89
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 172,5 167,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 29,4 85,4 76,3 133,8 147,5 163,3 230,2 285,7 571,4 169,6
X. Nemoci dýchací soustavy 285,7 236,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 142,9 0 400 307,7 142,9 200 215,7 318,2 433,3 500 264,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 124 125,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 230,8 214,3 111,1 142,9 66,7 51,7 103,4 315,8 0 125
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 238,1 390,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 363,6 307,7 166,7 181,8 454,5 857,1 1 000,0 313,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,6 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,6 11,5 30,6 14,5 238,1 0 24,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 240 141,5 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 500 0 0 105,3 90,9 162,2 186 156,3 388,9 500 182,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 228,1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 166,7 142,9 62,5 192,3 57,1 151,5 210,5 250 140,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 125,4 76,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 95,2 81,1 13,2 66,7 38,5 102,7 93,3 283,8 454,5 92,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,8 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1 38,5 0 58,8 0 1 000,0 20,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,9 137 0 0 0 0 0 0 166,7 0 57,1 0 123,5 100 109,3 169,5 136,4 151,3 133,7 141,1 174,6 304,8 468,8 157,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 42,7 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 13,5 14,2 44,8 80,2 108,3 161,9 245,9 378 411,8 1 000,0 46,3
VI. Nemoci nervové soustavy 384,6 148,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 166,7 142,9 157,9 214,3 212,1 359 375 1 000,0 247,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 58,7 57,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 13,5 21 48,3 85,2 114,3 172,9 234 371,9 395,3 1 000,0 58,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 18,5
II. Novotvary 760,3 820,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 777,8 769,2 636,4 884,6 675 884,6 842,1 958,3 727,3 1 000,0 788,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 48,8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 111,1 250 0 0 49,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 500 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 500 500 0 250
VI. Nemoci nervové soustavy 74,1 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 0 47,6 0 272,7 200 428,6 0 0 52,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 138,6 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 62,5 29,4 40,8 117,6 100 301,9 363,6 425 400 195,5
X. Nemoci dýchací soustavy 91,2 72,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,3 60,6 102 85,1 137,9 206,3 173,9 153,8 0 83,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 250 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 333,3 500 0 0 0 0 333,3 0 272,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 250
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 125 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 0 0 95,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 21,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,7 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 111,1 0 0 0 142,9 0 0 46,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 0 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 113,7 109,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,8 23,5 67,8 73,1 79,8 82,1 91,8 102,4 237,8 323,5 344,8 555,6 111,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,3 39 0 3 0 7,8 0 0 0 0 12,5 0 0 11 21,1 32,7 70,4 100 94,5 120,3 145,6 155,6 428,6 44,7
péče celkem II. Novotvary 80,4 67,8 0 0 0 18,2 0 0 0 4,1 23,9 20,1 28 38,1 54,9 69,8 81,8 88,5 98,9 124,9 175,2 285,7 500 74,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,5 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 22,5 17,4 22,2 13,2 19,9 41 117,6 0 21
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,2 29 14,1 0 0 0 0 0 13 0 8,1 0 7 11,5 10,8 11 19,8 37,7 50,4 62,8 87,6 117,6 100 27,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,8 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,6 11,2 30,5 58,8 68 114,9 158,7 251,9 301,9 500 29,4
VI. Nemoci nervové soustavy 26,9 17,6 0 0 0 0 10,6 0 0 0 0 4,4 3,9 16,1 9,9 6,4 16,7 38 53,4 60,7 117,3 69,8 250 22,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 63,1 0 100 0 0 11,9 29,4 0 0 6,8 12,9 7,3 18,9 21,8 29,4 33,2 41,9 52,8 90,9 136,3 172 235,3 57,5
X. Nemoci dýchací soustavy 70 66,7 2,5 0 0 0 3,9 4,5 5,4 5,4 8,2 8,6 41,1 46,1 62,1 85,7 95,7 108 134,9 169 184,8 290,2 312,5 68,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,8 22 0 0 0 0 0 0 0 2 7,5 6,9 6,5 14,3 27,2 24,5 27 37,5 32,4 38,7 72,4 90,9 105,3 22,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,6 28,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 0 13,3 33,6 34,7 32,3 28,6 159,1 360 1 000,0 23,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 3,9 2,6 9,4 3,4 72,5 0 1,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 7,4 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 3,8 1,2 2 10,5 8 23,8 44 60,8 94 100 10,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,2 7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,5 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33 20,9 0 0 0 0 0 0 0 12,6 0 0 23 12,7 24,7 22,7 37,4 47,4 46,2 57,6 66,1 84,6 333,3 26,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,2 16,3 0 0 0 0 0 0 1,6 3,3 1,4 5,1 7,5 7,9 7,8 18,5 9,5 18,6 21,9 41,2 45,2 84,5 163,6 15,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 9,6 0 3,7 4,3 2,7 6,3 13 3,4 18,3 0 1 000,0 1,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,2 24 1,5 0,5 0 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 2,8 4,5 8,5 13,5 19,1 27,2 34,9 42,4 50,3 74,1 104,7 149,1 231,8 28,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)