8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 445 230 215 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 15 29 58 78 79 70 66 28 6
II. Novotvary 1 005 574 431 0 0 0 0 1 0 2 6 9 11 18 47 73 129 166 195 169 97 69 12 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 59 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 9 12 7 9 9 6 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 213 86 127 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 2 7 8 21 23 33 39 34 34 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 9 9 11 6 4 2
VI. Nemoci nervové soustavy 150 85 65 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 6 11 15 16 20 26 23 13 11 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 967 961 1 006 4 2 1 0 0 2 6 3 6 11 17 47 67 103 206 261 309 342 361 180 39
X. Nemoci dýchací soustavy 1 389 743 646 0 1 0 0 1 3 6 1 6 7 13 28 25 84 127 177 240 224 241 168 37
XI. Nemoci trávicí soustavy 640 321 319 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 28 37 42 79 78 79 81 76 76 44 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 60 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 5 9 9 7 11 9 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 61 31 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 2 8 16 13 10 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 324 140 184 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 14 24 32 46 64 85 37 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 154 73 81 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 3 11 25 16 18 25 31 15 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 353 193 160 0 0 1 0 1 3 3 3 3 8 3 7 15 15 34 46 56 59 53 39 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 130 53 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 9 12 21 19 11 17 13 14 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 020 3 582 3 438 28 3 2 0 3 8 20 22 35 61 97 190 277 510 794 984 1 109 1 076 1 079 605 117
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 65 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 12 10 15 10 8 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6 1 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 22 14 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 3 3 3 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 91 38 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8 15 18 28 18 0
X. Nemoci dýchací soustavy 38 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 7 7 9 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 2 2 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 11 6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 3 6 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 8 7 9 11 4 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 400 199 201 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 10 14 33 49 60 75 86 58 8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 158 80 78 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 7 12 10 20 34 18 37 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 165 82 83 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 7 12 11 22 36 19 37 10 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 444 225 219 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 17 27 46 75 81 84 53 37 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 4 7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 498 251 247 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 20 27 47 78 86 92 64 47 20 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 453 237 216 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 7 15 30 61 80 80 70 66 29 6
péče celkem II. Novotvary 1 514 831 683 0 0 0 0 1 0 2 7 11 15 26 65 101 181 253 286 268 160 114 23 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 60 35 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 9 12 7 9 10 6 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 228 95 133 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 3 7 9 21 25 33 45 36 37 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 228 113 115 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 8 15 12 30 44 36 47 17 5
VI. Nemoci nervové soustavy 186 104 82 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 5 7 14 16 18 26 32 29 17 16 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 080 1 009 1 071 4 2 1 0 0 2 6 3 6 11 17 49 68 104 210 270 327 363 393 205 39
X. Nemoci dýchací soustavy 1 433 769 664 0 1 0 0 1 3 6 1 6 7 13 28 26 84 131 184 249 232 251 173 37
XI. Nemoci trávicí soustavy 659 330 329 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 30 37 44 80 78 83 83 79 79 46 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 67 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 6 9 11 9 12 9 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 72 37 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 2 10 17 15 12 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 340 148 192 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 14 24 34 48 68 88 41 11
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 187 88 99 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 3 12 26 19 22 30 43 21 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 372 199 173 0 0 1 0 1 3 3 3 3 8 3 7 15 15 36 46 57 63 56 45 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 184 79 105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 10 13 29 27 19 26 24 18 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 083 4 114 3 969 28 3 2 0 3 9 20 24 39 67 110 217 321 583 916 1 141 1 297 1 234 1 249 693 127
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,9 38,9 34,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,3 5 1,2 8,2 19,6 35,4 73,4 128,2 184 282,7 447 549,5 692
II. Novotvary 83,2 97 70 0 0 0 0 1,8 0 2,5 7,5 10,3 11 21,3 54,8 95,4 157,5 210,1 320,4 393,6 391,8 467,3 235,5 115,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,9 5,7 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 1,3 2,4 11,4 19,7 16,3 36,4 61 117,7 230,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,6 14,5 20,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 0 4,7 2,3 9,2 9,8 26,6 37,8 76,9 157,5 230,3 667,2 576,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 3,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 1,3 2,4 2,5 14,8 21 44,4 40,6 78,5 230,7
VI. Nemoci nervové soustavy 12,4 14,4 10,6 0 0 0 0 0 0 0 3,7 1,1 0 5,9 7 14,4 18,3 20,2 32,9 60,6 92,9 88 215,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 162,9 162,3 163,5 33,4 4,2 1,6 0 0 3,1 7,4 3,7 6,9 11 20,1 54,8 87,6 125,8 260,7 428,9 719,7 1 381,3 2 444,8 3 532,2 4 498,3
X. Nemoci dýchací soustavy 115 125,5 105 0 2,1 0 0 1,8 4,6 7,4 1,2 6,9 7 15,4 32,6 32,7 102,6 160,7 290,8 559 904,7 1 632,1 3 296,7 4 267,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 53 54,2 51,8 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,3 9 33,1 43,1 54,9 96,5 98,7 129,8 188,6 307 514,7 863,4 576,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 4,2 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1 0 0 2,6 3,7 6,3 14,8 21 28,3 74,5 176,6 230,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,1 5,2 4,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 0 0 2,6 4,9 2,5 13,1 37,3 52,5 67,7 78,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26,8 23,6 29,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 2 0 4,7 5,2 17,1 30,4 52,6 107,1 258,5 575,6 726,1 1 153,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 1,2 1 108,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0,5 0,6 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,8 12,3 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3 2,4 2,3 3,9 13,4 31,6 26,3 41,9 101 209,9 294,3 230,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,2 32,6 26 0 0 1,6 0 1,8 4,6 3,7 3,7 3,4 8 3,5 8,2 19,6 18,3 43 75,6 130,4 238,3 358,9 765,3 461,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,8 9 12,5 50,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,5 0 11,8 14,7 26,6 31,2 25,6 68,7 88 274,7 230,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 581,4 605,1 558,6 233,8 6,4 3,1 0 5,5 12,3 24,6 27,5 40 61,1 114,7 221,4 362,1 622,7 1 004,9 1 616,9 2 582,9 4 345,9 7 307,3 11 872,1 13 494,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 3,3 2,3 0 0 19,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,4 5,4 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,2 1,3 7,3 15,2 16,4 34,9 40,4 54,2 19,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 1,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 3,3 0 24,2 6,8 39,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,6 2,3 16,2 20,3 78,5 115,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 2,4 1,3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 3,9 1,2 1,3 4,9 7 12,1 20,3 78,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,5 6,4 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 2,5 13,1 34,9 72,7 189,6 353,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,1 3,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 5,1 8,2 16,3 28,3 61 98,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 1,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,6 1,2 0 4,9 4,7 8,1 20,3 39,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 0 4,7 8,1 6,8 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 3,3 2,3 8,1 13,5 58,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,3 12,1 13,5 39,2 115,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,6 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 4,9 9,3 20,2 74,5 117,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,3 16,2 20,3 117,7 346
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,4 4,2 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,2 10,1 13,1 16,3 36,4 74,5 78,5 346
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,1 33,6 32,7 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 1 1,2 4,7 13,1 17,1 41,8 80,5 139,7 302,9 582,4 1 138,1 922,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,1 13,5 12,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 2 3,5 3,5 9,2 14,7 12,7 32,9 79,2 72,7 250,6 176,6 115,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,3 4,7 4 0 19,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,7 13,9 13,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 2 3,5 3,5 9,2 14,7 13,9 36,1 83,8 76,7 250,6 196,2 115,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 36,8 38 35,6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,3 3 9,5 19,8 35,3 56,2 94,9 133,1 195,6 214,1 250,6 196,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 19,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 6,8 0 115,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 0 0 0 1,6 2,3 8,1 6,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,8 1,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 2,5 1,6 7 12,1 27,1 137,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,7 4 6,8 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 1,6 0 4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4 6,8 39,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41,2 42,4 40,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,4 3 10,6 23,3 35,3 57,4 98,7 141,3 214,3 258,5 318,3 392,5 115,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,5 40 35,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,3 5 1,2 8,2 19,6 36,6 77,2 131,5 186,3 282,7 447 569,1 692
péče celkem II. Novotvary 125,4 140,4 111 0 0 0 0 1,8 0 2,5 8,7 12,6 15 30,7 75,7 132 221 320,2 469,9 624,2 646,2 772 451,3 115,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 5,9 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 1,3 2,4 11,4 19,7 16,3 36,4 67,7 117,7 230,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,9 16 21,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 0 4,7 3,5 9,2 11 26,6 41,1 76,9 181,8 243,8 726,1 576,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,9 19,1 18,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 2 5,9 5,8 10,5 18,3 15,2 49,3 102,5 145,4 318,3 333,6 576,7
VI. Nemoci nervové soustavy 15,4 17,6 13,3 0 0 0 0 0 1,5 0 3,7 2,3 0 5,9 8,2 18,3 19,5 22,8 42,7 74,5 117,1 115,1 314 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 172,3 170,4 174 33,4 4,2 1,6 0 0 3,1 7,4 3,7 6,9 11 20,1 57,1 88,9 127 265,8 443,7 761,6 1 466,1 2 661,5 4 022,8 4 498,3
X. Nemoci dýchací soustavy 118,7 129,9 107,9 0 2,1 0 0 1,8 4,6 7,4 1,2 6,9 7 15,4 32,6 34 102,6 165,8 302,3 579,9 937 1 699,9 3 394,8 4 267,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 54,6 55,7 53,5 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 2,3 9 35,5 43,1 57,5 97,7 98,7 136,4 193,3 319,1 535 902,7 576,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,5 5,1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1 0 0 3,9 3,7 7,6 14,8 25,6 36,4 81,3 176,6 230,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 6,3 5,7 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 0 0 2,6 6,1 2,5 16,4 39,6 60,6 81,3 137,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28,2 25 31,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 2 0 4,7 5,2 17,1 30,4 55,9 111,8 274,6 596 804,6 1 268,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 1,2 1 108,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0,5 0,6 41,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,5 14,9 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3 2,4 3,5 3,9 14,7 32,9 31,2 51,2 121,2 291,2 412,1 230,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30,8 33,6 28,1 0 0 1,6 0 1,8 4,6 3,7 3,7 3,4 8 3,5 8,2 19,6 18,3 45,6 75,6 132,8 254,5 379,2 883 807,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,2 13,3 17,1 50,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,5 1,2 13,1 15,9 36,7 44,4 44,3 105 162,5 353,2 576,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 669,4 695 644,9 233,8 6,4 3,1 0 5,5 13,8 24,6 29,9 44,6 67,1 130 252,9 419,6 711,9 1 159,3 1 874,9 3 020,7 4 984,0 8 458,6 13 598,9 14 648,2
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 73,9 77,9 70 0 0 0 0 0 0 0 7,3 13,3 28,7 6,8 34,8 61,2 83,8 117,2 146,3 158,3 175,4 256,8 297,9 300
II. Novotvary 58,1 67,5 49,1 0 0 0 0 9,7 0 10 22,1 18,8 13,8 17,8 38,6 49,2 59,9 58,3 72,2 89,1 94 133,2 87 62,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,1 41,2 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 15,4 11,4 15,4 46,9 44,1 27,7 37,3 56,6 98,4 500
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28 26,9 28,9 0 0 0 0 0 0 0 10,6 4,5 0 13,5 5,2 18,4 16 35,2 32,7 50 66,4 72,3 169,2 217,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,9 10,2 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 5,1 3,3 7,5 8,9 53,9 54,9 72,4 49,2 74,1 285,7
VI. Nemoci nervové soustavy 21,5 21,7 21,1 0 0 0 0 0 0 0 10,7 2,9 0 9,6 10,1 19,1 22,7 25,3 36,1 58,8 65 72,6 180,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 59,1 52,9 66,6 117,6 55,6 11,1 0 0 18 38 11,2 14,8 14 16,2 27,8 29,4 27,2 42,2 50,3 61,1 91,7 147,2 204,8 286,8
X. Nemoci dýchací soustavy 86,7 84,1 89,9 0 0,4 0 0 2,7 11,4 22,6 3,6 18,6 18,4 35,8 63,3 46,4 91,5 99,1 123,4 169,6 192,8 237,7 382,7 445,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,6 27,6 29,6 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 1,9 6,6 20,9 21,8 24,2 38,7 35,5 39,2 47,8 65,8 99,9 161,2 138,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21,4 16,2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 6,2 0 0 11,4 16,2 20,7 43,9 52 63,1 107,8 219,5 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 4,1 2,8 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0,8 0 0 1 1,9 0,9 3,8 9,7 15,9 23,1 38,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 21,1 16,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 1,6 0 2,8 3,1 9,4 12,5 18,4 32,1 73,6 139,6 167,4 204,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,3 5,1 5,6 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,1 4,4 8,7 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,9 20,2 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 10,2 7,8 5,7 7,3 20,4 33,6 22,3 28,5 52,1 106,9 132,7 80
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,3 17,9 18,8 0 0 1,2 0 1,1 3,7 3,4 3,5 3 6,5 2,9 6,1 13,1 11,6 24,9 35,1 45,3 59,1 61,7 117,8 69
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 4,2 3,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,3 0 8 7,6 11,7 11,3 7,6 19,6 32,9 133,3 153,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,2 33,5 25,8 1,8 0,4 0,4 0 0,5 1 1,6 1,7 3,1 5,4 9,3 14,7 19,5 27,6 35,6 44,9 58 81,7 123,7 192,6 236,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,5 58,3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 95,2 87 34,5 0 0 71,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 124 126,5 121,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 111,1 26,3 107,1 153,8 95,2 153,1 147,1 166,7 58,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,2 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,2 55,2 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 43,5 0 39,2 0 81,1 12,3 62,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 42,9 42,9 42,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 0 27,8 18,9 57,1 45,5 97,6 500
VI. Nemoci nervové soustavy 48 58,6 36,5 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0 0 78,9 26,3 17,9 41,7 40 49,2 56,6 363,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 47,2 46,9 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 17,9 0 11,3 30,7 43,2 50 75,9 101,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 34,4 38,9 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9 0 28,4 28,1 36,3 39,3 58,1 86,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 41,9 46,2 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 125 24,4 0 57,7 37 38,5 47,6 74,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 50,7 78,1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 41,7 0 125 105,3 66,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,5 26,9 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,9 0 16,8 5,9 11,2 12,8 55,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,7 37,7 25,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,2 12,2 41,7 37,7 90,9 142,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 120,6 123 118,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 47,6 81,1 90,9 102 229,2 240 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,6 14,7 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,4 0 5,6 17,2 11,7 60,6 125
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 68,6 77,4 62,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 21,7 15,4 87 94,1 59,3 71,4 84,6 80 214,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 44,2 52,7 38,1 0 0 0 0 0 111,1 0 0 0 13,3 8,6 20 27,1 22,8 35,8 38,9 39,2 46,8 56,1 90,5 67,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30,2 25,9 36,6 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 4,1 7,7 8,1 20,4 41,2 39,8 119,8 185,8 136,4 316,2 257,1 200
VI. Nemoci nervové soustavy 155,6 181,8 147,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 222,2 200 111,1 0 500 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,3 26,4 38,3 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 4,1 7,7 8,1 20,4 40,5 43 125 186,5 134,8 308,3 270,3 200
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 142,9 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 895,2 910,9 879,5 0 0 0 0 0 0 0 500 666,7 600 727,3 894,7 750 902 903,6 952,9 933,3 981,5 860,5 833,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,5 21,3 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 625 1 000,0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,7 11,3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 0 0 28,6 0 0 0 16,9 28,6 90,9 125 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,9 21,7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 0 9,7 16,4 6,5 25,6 66,7 160 700 0
X. Nemoci dýchací soustavy 5,4 6,6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 666,7 1 000,0 1 000,0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 833,3 666,7 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72,6 78,7 67,3 0 0 0 0 0 0 0 8,3 25,2 13,6 37 57,1 58,7 72,5 93,3 92,1 112,1 143,2 215,6 512,8 333,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,7 77,5 68,1 0 0 0 0 0 0 0 7,2 13 27,6 6,8 33,3 58,8 83,3 117,8 143,9 151,2 159,5 230,8 268,5 285,7
péče celkem II. Novotvary 2 243,0 2 706,8 1 871,2 0 0 0 0 90,9 0 48,8 112,9 203,7 205,5 509,8 833,3 1 442,9 2 413,3 4 865,4 11 916,7 12 181,8 22 857,1 16 285,7 7 666,7 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 071,4 1 590,9 735,3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 250 1 000,0 3 000,0 0 1 750,0 9 000,0 0 0 2 000,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 303,6 426 252,4 0 0 0 0 0 0 0 17,1 9,3 0 46,5 39,5 155,6 346,2 1 615,4 2 777,8 4 714,3 5 000,0 7 200,0 0 5 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 250,3 179,4 410,7 0 0 0 0 0 0 0 7,3 8 18 58,1 92,6 258,1 1 071,4 1 000,0 5 000,0 11 000,0 12 000,0 15 666,7 0 5 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 318,5 258,1 453 0 0 0 0 0 30,3 0 57,7 29,4 0 89,3 129,6 280 666,7 692,3 2 000,0 6 400,0 9 666,7 2 428,6 16 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 614,9 1 070,0 3 113,4 4 000,0 1 000,0 500 0 0 100 230,8 76,9 146,3 98,2 145,3 326,7 357,9 553,2 1 764,7 2 477,1 4 246,8 8 250,0 13 100,0 25 625,0 7 800,0
X. Nemoci dýchací soustavy 2 368,6 1 932,2 3 207,7 0 9,4 0 0 66,7 103,4 142,9 27 136,4 259,3 433,3 717,9 565,2 3 652,2 4 851,9 7 666,7 12 450,0 23 200,0 50 200,0 57 666,7 18 500,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 489,2 354,8 790,9 0 0 0 0 0 0 14,7 13,3 13,5 62,1 234,4 339,4 530,1 919,5 1 695,7 1 976,2 4 882,4 5 642,9 6 583,3 6 571,4 1 666,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 319 222,2 493,3 0 0 0 0 0 0 0 0 125 34,5 0 0 150 333,3 1 000,0 4 500,0 0 0 6 000,0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116,5 102,8 135,7 0 0 0 0 0 0 23,8 0 0 20 0 0 29,9 104,2 39,2 476,2 1 133,3 1 666,7 4 000,0 7 000,0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 297,2 403,3 247,7 0 0 0 0 0 0 0 5,8 6,6 19,4 0 66,7 57,1 325,6 1 500,0 1 360,0 3 692,3 4 533,3 9 777,8 41 000,0 5 500,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 119,3 107,7 136,4 119,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 46,1 40,5 52,6 312,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 354,8 314,3 400,8 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 85,7 57,1 130,4 83,3 387,1 2 363,6 1 000,0 1 466,7 3 000,0 4 777,8 0 2 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 162,2 116,5 297,3 0 0 17,9 0 8,7 13,8 14 12,2 12,8 37,2 16,6 39,5 94,9 159,6 486,5 884,6 1 096,2 2 520,0 4 000,0 3 461,5 777,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 72,9 65,1 80,4 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 22,9 44,1 10,5 117,6 171,1 763,2 1 285,7 463,4 8 666,7 6 000,0 9 000,0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 484,4 494,1 476,4 17,9 8,3 8,6 0 6,4 7,5 10,1 10,6 23,7 53,3 100 204,1 324,6 743,6 1 789,1 2 940,7 4 252,5 7 761,0 11 252,3 16 902,4 1 716,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)