8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 420 214 206 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5 7 1 16 29 56 77 65 63 64 30 3
II. Novotvary 1 014 577 437 0 1 0 0 1 1 2 3 8 17 32 36 79 127 190 169 164 105 57 20 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 60 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 7 8 8 9 9 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 196 86 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 5 10 11 22 19 31 28 38 18 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 1 4 5 5 3 2
VI. Nemoci nervové soustavy 122 65 57 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 6 9 8 9 20 25 13 17 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 839 933 906 3 0 1 0 0 0 2 6 8 17 17 39 61 121 207 224 253 315 359 175 31
X. Nemoci dýchací soustavy 1 179 636 542 1 2 1 0 1 2 1 2 2 6 9 29 40 72 127 168 197 185 207 100 27
XI. Nemoci trávicí soustavy 573 288 285 0 0 0 0 0 0 1 3 8 9 14 28 49 57 80 70 75 57 76 37 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 59 24 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 5 7 9 11 11 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 8 6 4 7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 272 129 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 13 29 34 40 57 52 36 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24 17 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 185 87 98 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 5 9 24 22 25 32 43 13 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 283 151 132 0 0 0 1 3 2 4 4 2 4 5 13 11 17 23 29 36 49 42 32 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 120 62 58 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 15 16 14 17 15 17 6 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 410 3 332 3 077 34 5 3 1 7 5 11 21 34 63 106 175 298 493 801 870 955 949 1 004 482 93
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 3 7 6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 187 114 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 9 24 27 35 32 26 15 6 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 7 7 4 10 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 11 8 16 5 4
VI. Nemoci nervové soustavy 55 33 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 6 5 11 9 8 7 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 292 121 171 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 13 15 26 46 62 74 42 5
X. Nemoci dýchací soustavy 123 76 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 12 11 16 12 31 24 12 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 45 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 9 3 6 7 5 3 2 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 6 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 8 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 8 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 8 7 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 76 31 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 9 14 25 16 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 9 9 7 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 038 525 513 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 18 25 75 82 126 155 196 217 115 18
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 149 62 87 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 7 4 10 19 32 29 29 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 163 70 93 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 7 6 10 21 33 34 33 12 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 430 203 227 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 22 32 37 72 83 88 40 33 9 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 3 6 6 4
X. Nemoci dýchací soustavy 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 483 225 258 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 24 32 40 78 85 98 46 42 20 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 446 230 216 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5 8 1 16 30 56 82 68 66 71 36 3
péče celkem II. Novotvary 1 631 894 737 0 1 0 0 1 1 3 4 10 22 39 66 120 188 289 287 284 171 105 35 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 60 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 7 8 8 9 9 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 236 107 129 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 6 11 15 24 26 38 32 49 21 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 229 99 130 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 5 1 7 5 16 21 48 42 50 23 7
VI. Nemoci nervové soustavy 193 105 88 1 1 1 0 1 0 0 1 1 4 3 9 11 16 14 33 36 25 28 6 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 160 1 064 1 096 3 0 1 0 0 0 2 7 8 17 17 41 67 135 225 251 303 381 439 223 40
X. Nemoci dýchací soustavy 1 308 715 592 1 2 1 0 1 2 1 2 2 6 10 29 42 84 139 184 210 219 231 113 29
XI. Nemoci trávicí soustavy 623 316 307 0 0 0 0 0 0 1 3 8 9 15 34 52 67 84 76 84 62 79 39 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 34 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 8 11 14 17 17 9 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 60 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9 8 12 15 6 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 302 147 155 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 13 33 37 44 61 60 42 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24 17 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 208 97 111 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 5 10 24 23 25 40 52 16 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 360 183 177 0 0 0 1 3 2 4 4 2 4 5 13 13 20 27 31 45 63 67 48 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 165 86 79 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 17 21 23 26 24 24 10 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 094 4 152 3 941 34 5 3 1 8 5 12 24 38 70 118 218 362 614 971 1 102 1 241 1 225 1 296 629 118
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,7 36 33,3 0 2,1 0 0 1,8 0 0 2,5 0 5,1 8,4 1,2 20,4 34,9 71,4 131,5 161 253,6 445,1 596,9 424,9
II. Novotvary 83,7 97,2 70,7 0 2,1 0 0 1,8 1,4 2,4 3,7 8,7 17,2 38,3 42,1 101 153 242,2 288,7 406,2 422,6 396,4 397,9 283,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 5,4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 7,7 7,2 8,9 13,7 19,8 36,2 62,6 39,8 141,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,2 14,5 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 8,4 5,9 12,8 13,3 28 32,5 76,8 112,7 264,3 358,1 708,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 2,4 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 3,6 0 0 1,2 2,5 1,7 9,9 20,1 34,8 59,7 283,3
VI. Nemoci nervové soustavy 10,1 10,9 9,2 8,4 2,1 1,5 0 1,8 0 0 0 1,1 3 3,6 7 11,5 9,6 11,5 34,2 61,9 52,3 118,2 59,7 141,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 151,8 157,2 146,7 25,3 0 1,5 0 0 0 2,4 7,5 8,7 17,2 20,4 45,7 78 145,8 263,8 382,6 626,6 1 267,8 2 496,7 3 481,9 4 390,9
X. Nemoci dýchací soustavy 97,3 107,1 87,7 8,4 4,3 1,5 0 1,8 2,9 1,2 2,5 2,2 6,1 10,8 33,9 51,1 86,7 161,9 287 487,9 744,6 1 439,6 1 989,7 3 824,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 47,3 48,5 46,1 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 8,7 9,1 16,8 32,8 62,6 68,7 102 119,6 185,8 229,4 528,5 736,2 1 274,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,9 4 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 1,3 4,8 6,4 12 22,3 44,3 76,5 119,4 141,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,6 5,1 13,7 14,9 16,1 48,7 19,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,5 21,7 23,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 3,5 3,8 15,7 37 58,1 99,1 229,4 361,6 716,3 424,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 2,9 1,1 202,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,3 14,7 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 6 5,9 6,4 10,8 30,6 37,6 61,9 128,8 299 258,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,4 25,4 21,4 0 0 0 1,8 5,4 2,9 4,8 5 2,2 4,1 6 15,2 14,1 20,5 29,3 49,5 89,2 197,2 292,1 636,7 849,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,9 10,4 9,4 42,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 1,2 4,7 7,7 18,1 20,4 23,9 42,1 60,4 118,2 119,4 283,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 529,1 561,2 498,1 286,7 10,7 4,6 1,8 12,7 7,2 13,3 26,2 37,1 63,9 126,9 204,9 380,8 593,9 1 020,9 1 486,0 2 365,3 3 819,5 6 982,4 9 590,1 13 172,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 2,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 6,8 7,4 12,1 48,7 119,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15,4 19,2 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,6 9,4 11,5 28,9 34,4 59,8 79,3 104,6 104,3 119,4 141,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,2 3,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 4,8 2,5 12 17,3 16,1 69,5 59,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 3,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 1,7 27,2 32,2 111,3 99,5 566,6
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 5,6 3,6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 0 2,3 2,6 7,2 6,4 18,8 22,3 32,2 48,7 39,8 141,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,1 20,4 27,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,3 7,7 15,7 19,1 44,4 113,9 249,5 514,6 835,7 708,2
X. Nemoci dýchací soustavy 10,2 12,8 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,6 14,5 14 27,3 29,7 124,8 166,9 238,8 283,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,7 4,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,9 3,8 10,8 3,8 10,2 17,3 20,1 20,9 39,8 141,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 1,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,8 6,8 12,4 24,1 41,7 59,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 1,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5 32,2 55,6 99,5 141,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,3 2,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 5,1 7,4 16,1 55,6 119,4 141,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 1,5 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 1,2 0 1,7 0 32,2 48,7 59,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,3 5,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 5,1 3,4 22,3 56,3 173,9 318,3 283,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,4 15,4 22,3 36,2 48,7 79,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,7 88,4 83 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 2 7,2 21,1 31,9 90,3 104,5 215,2 383,9 788,9 1 509,1 2 288,1 2 549,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,3 10,4 14,1 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1,1 1 2,4 1,2 8,9 4,8 12,7 32,5 79,3 116,7 201,7 238,8 141,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,7 2,5 16,1 27,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 4 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,5 11,8 15,1 0 0 0 0 1,8 0 0 0 1,1 1 2,4 1,2 8,9 7,2 12,7 35,9 81,7 136,8 229,5 238,8 141,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
II. Novotvary 35,5 34,2 36,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,2 4,1 4,8 25,8 40,9 44,6 91,8 141,8 218 161 229,5 179,1 283,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 59,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,7 2,5 0 0 19,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,2 1,3 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,8 0 9,9 12,1 41,7 119,4 566,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 12,1 0 19,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 1,3 0 5 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 39,9 37,9 41,8 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,2 4,1 4,8 28,1 40,9 48,2 99,4 145,2 242,7 185,1 292,1 397,9 849,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,8 38,7 35 0 2,1 0 0 1,8 0 0 2,5 0 5,1 9,6 1,2 20,4 36,1 71,4 140,1 168,4 265,6 493,8 716,3 424,9
péče celkem II. Novotvary 134,6 150,6 119,3 0 2,1 0 0 1,8 1,4 3,6 5 10,9 22,3 46,7 77,3 153,4 226,5 368,4 490,2 703,4 688,2 730,2 696,4 708,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 5,4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 7,7 7,2 8,9 13,7 19,8 36,2 62,6 39,8 141,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19,5 18 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 8,4 7 14,1 18,1 30,6 44,4 94,1 128,8 340,8 417,8 708,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,9 16,7 21 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,2 1 6 1,2 8,9 6 20,4 35,9 118,9 169 347,7 457,6 991,5
VI. Nemoci nervové soustavy 15,9 17,7 14,2 8,4 2,1 1,5 0 1,8 0 0 1,2 1,1 4,1 3,6 10,5 14,1 19,3 17,8 56,4 89,2 100,6 194,7 119,4 283,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 178,3 179,2 177,4 25,3 0 1,5 0 0 0 2,4 8,7 8,7 17,2 20,4 48 85,6 162,6 286,8 428,7 750,4 1 533,4 3 053,1 4 436,9 5 665,7
X. Nemoci dýchací soustavy 108 120,4 95,8 8,4 4,3 1,5 0 1,8 2,9 1,2 2,5 2,2 6,1 12 33,9 53,7 101,2 177,2 314,3 520,1 881,4 1 606,5 2 248,3 4 107,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 51,4 53,2 49,7 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 8,7 9,1 18 39,8 66,5 80,7 107,1 129,8 208 249,5 549,4 776 1 416,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,2 5,7 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 1,3 6 10,2 18,8 34,7 68,4 118,2 179,1 141,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4,4 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,6 5,1 15,4 19,8 48,3 104,3 119,4 141,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,9 24,8 25,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 3,5 3,8 15,7 42,1 63,2 109 245,5 417,3 835,7 566,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 2,9 1,1 202,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,2 16,3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 6 5,9 6,4 12 30,6 39,3 61,9 161 361,6 318,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,7 30,8 28,7 0 0 0 1,8 5,4 2,9 4,8 5 2,2 4,1 6 15,2 16,6 24,1 34,4 53 111,5 253,6 466 955 1 133,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,6 14,5 12,8 42,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 1,2 4,7 7,7 20,5 26,8 39,3 64,4 96,6 166,9 199 283,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 668,1 699,4 638 286,7 10,7 4,6 1,8 14,5 7,2 14,5 29,9 41,4 71 141,3 255,2 462,6 739,6 1 237,6 1 882,3 3 073,6 4 930,4 9 013,1 12 514,9 16 713,9
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,2 65,5 64,9 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 24,2 36,8 57,8 67,5 103,9 97,9 141,3 130,7 178,8 211,3 295,2 333,3
II. Novotvary 60,7 69,6 52,3 0 0 0 0 14,1 0 11,6 0 8,1 13,3 26,9 42 51,2 65,2 59,6 74,2 95,4 107,5 120 139,5 76,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30,8 21 38 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 14,1 30 27,8 24,4 38,2 39,5 34,8 74,1 56,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,4 24,3 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 7,1 8 18,7 15,6 25,4 39,1 42,3 65,2 80,2 135,3 192,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,1 8,8 7,4 0 0 0 0 0 3,3 0 3,5 0 2,5 2,6 7,7 0 3,9 32,6 5,1 51,5 25,6 44,6 109,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,9 16,3 22 0 0 0 5,1 0 9,8 0 0 7,6 8,7 10 10,7 19,8 11 24,7 35,5 37,1 61,8 76 42,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 13,7 0 50 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,9 52,5 64,2 83,3 0 0 0 6,3 9,1 0 11,6 22,6 11,8 18,2 25,2 24 34,5 35 49,3 61,7 93,3 145,8 201,6 204,9
X. Nemoci dýchací soustavy 69,8 67,5 72,7 1,1 0 0 2,6 2,2 3,6 3,5 3,2 17,3 22,3 18 32,3 63,3 71,9 106,7 123,3 122 174,3 203,7 235,2 285,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,9 29,1 26,7 0 2,4 0 0 0 1,3 1,1 3,5 6,6 13,3 19,2 17,6 29,2 36,8 34,9 38 47,3 57,8 90,8 136,7 225,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,7 16,3 23,5 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 0 0 16 19,5 8,3 28,9 27,8 84,6 66,7 141,2 83,3 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 2,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,5 2 1,8 3,4 3,6 8,1 5,1 21,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,3 14,8 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3 0 4,3 5,2 16,3 19,8 29,9 51,6 76,4 118 227,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,8 8,9 6,3 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,6 3,1 1,9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 83,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,4 24,5 16,7 3,6 0 3,6 0 0 0 0 5,1 26,4 11,9 18,2 15,5 4,5 23,8 25,9 41,1 31,6 43 66,9 119 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,3 15,2 17,9 4,7 0 0 1,1 1,1 3,1 2,1 4,6 6,7 5,3 9,4 6,8 10,9 20,2 20,8 25,5 29,6 47,4 64,8 95 150,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 5 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,4 0 4,3 5 6,1 11,3 9,8 14,8 29,6 39,3 70 307,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,2 31,3 24 1,5 0,1 0,2 0,8 0,7 1,1 0,6 1,2 3,8 6,1 10,3 14,3 20,5 29,5 33,9 44 54,6 78,3 111,7 159,2 190,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 121,1 108,9 134,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 111,1 100 0 250 148,1 192,3 95,2 120 375 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 359,1 388,2 325,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 409,1 250 365,4 343,3 344,4 411,8 375 327,3 571,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 103,4 76,9 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 166,7 111,1 181,8 71,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 102,6 107,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 100 47,6 37 136,4 39,2 140,4 155,6 40 500
V. Poruchy duševní a poruchy chování 110 152 81,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 111,1 100 97,6 64,5 95,2 131,1 347,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 107,3 116,2 99,1 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 176,5 83,3 125 151,5 200 78,4 111,1 87,7 57,7 105,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 163,8 155,3 169,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 19,2 47,2 94,7 145,3 123,3 204 237,4 206,2 206,9
X. Nemoci dýchací soustavy 100,2 103,7 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 38,5 0 79,5 52,3 89,5 84,9 125 178,8 254,5 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 125 176,9 87,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 210,5 115,4 193,5 50 171,4 166,7 43,5 111,1 117,6 1 000,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 167,9 166,7 169 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 181,8 66,7 115,4 266,7 210,5 222,2 200 200 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21,6 22,1 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 0 0 36 16 30,6 41,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 100 172,4 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 142,9 107,1 83,3 87,7 81,6 235,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 94,8 105,3 89,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 111,1 62,5 66,7 64,5 0 166,7 666,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63,2 83,6 53,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 25,6 70,4 42,6 25,6 55,2 43 87,6 155,2 250
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 81,1 92,4 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 142,9 28,6 120 88,2 51,3 120 37 0 250
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 120,1 138,7 107,4 0 0 0 0 0 250 0 0 27,8 87 42,4 124,4 76,1 101,9 89,4 119,5 104,6 122,9 154 172,2 242,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,4 23,5 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 6,5 12,2 17,9 34,7 51,6 106,7 176,5 211,5 257,7 310,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 108,9 40 131,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 38,5 120 166,7 0 400 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,1 23,6 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 6,5 12,2 17,8 34,3 54,1 101,1 167,7 203,3 240,4 323,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 893,1 892,6 893,6 0 0 0 0 0 0 0 750 1 000,0 428,6 750 818,2 848,5 876,9 867,6 953,5 954,5 977,3 920 904,8 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 700 375 916,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 600 750 666,7 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 21,5 20,3 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 23,8 0 0 0 0 60,6 47,6 0 0 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,2 22,1 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 15,4 13,2 16,1 49,2 121,2 700 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,5 3,4 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 333,3 0 0 333,3 0 1 000,0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 615,4 500 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 37 117,6 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 000,0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 272,7 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 666,7 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68,2 78,8 60,1 0 0 0 0 0 0 0 18,5 10,2 15,9 33,1 29 61 89 74,8 102,5 104,1 118,8 213,7 410,3 857,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,7 66,7 66,7 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 22,9 39,5 60,1 70 99,2 100,2 140,5 132,8 173,2 203,4 300,9 250
péče celkem II. Novotvary 90,6 101,3 80,3 0 0 0 0 13,8 0 11,5 10,8 12,1 18,5 37,9 54,8 71,5 92,6 85,7 110,4 137,3 155,3 205 274,4 250
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,9 22,7 40,5 0 0 0 31,3 0 0 0 0 0 0 0 13,7 29,1 27,6 28,4 41 42 41,3 73,9 54,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,5 26,2 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 6,8 10,3 20,1 16,7 25,7 44,6 42 70,9 86,3 125 250
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 21 23,8 0 0 0 0 0 1,4 0 1,3 2,2 1,1 4,7 11,1 9,2 23,7 46,3 56,7 120,5 121,1 149,6 218,5 62,5
VI. Nemoci nervové soustavy 24,8 21,3 28,6 0 0 0 4,7 0 12,7 0 0 7,3 15,6 12,6 13,2 25 19,3 27,3 45,5 46,8 64,2 76,6 107,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 12,8 0 45,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,2 56,1 71,2 83,3 0 0 0 6,3 8,9 0 11,4 22,3 11,6 17,6 27 23,1 34,3 36,6 53,2 64,2 102,9 158 206,6 215,7
X. Nemoci dýchací soustavy 67,8 66 70 1,1 0 0 1,6 2 3,6 3,5 3,2 16,9 22 19,5 32,5 59,2 72,4 101,7 120 117,1 168,4 199,8 238,7 274,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,7 31,3 28 0 2,4 0 0 0 1,3 1,1 3,5 6,6 14,7 19,1 20,3 30,9 39,9 35,1 41,5 51 57,3 92,3 134,7 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,7 21,7 30 0 0 0 0 0 0 0 9,2 7,6 0 0 14,7 27,1 11,5 36,5 43,1 100,7 87 145,8 103,4 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,7 1,5 4,6 4 11 13,5 11,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,5 17,1 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3 0 4,3 6,3 17,2 21,7 33,6 54 76,8 126,9 217,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,8 8,9 6,3 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,3 3 1,6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 76,9 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,8 26,1 18 3,6 0 3,5 0 0 0 0 5,1 26,2 11,9 18,2 15,4 4,5 26,8 26,9 42,7 35,5 44,3 63,4 125 133,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,6 17,2 20,3 4,7 0 0 1,1 1,1 3 2 4,5 6,5 5,2 9 7,4 11,2 22,2 21,4 24 31,4 44,1 66,4 104,6 169,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,3 5,5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,3 0 5 6,9 6 11,3 9,9 14 31,3 34,9 58,8 277,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,2 35,3 28 1,5 0,1 0,1 0,8 0,7 1,1 0,5 1,4 3,9 6,5 11,1 16,3 22,9 33,5 37,4 50,2 60,5 85,1 120,9 167,6 207,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)