8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 400 196 204 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 10 16 37 41 64 63 69 56 31 2
II. Novotvary 1 042 581 461 0 0 0 0 2 0 2 0 4 10 25 53 81 155 161 192 165 113 60 18 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 59 17 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 10 10 8 14 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 220 89 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 9 18 28 30 46 41 28 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 20 19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 7 1 7 4 5 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 132 62 70 0 0 0 1 0 2 0 0 3 4 5 6 12 7 18 22 16 21 13 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 986 968 1 018 2 0 0 0 1 1 0 3 12 8 19 43 61 138 177 269 288 362 379 198 25
X. Nemoci dýchací soustavy 1 202 650 552 1 0 0 1 1 1 1 1 7 9 7 16 42 79 147 189 170 222 185 107 16
XI. Nemoci trávicí soustavy 653 351 302 0 1 0 0 0 1 1 3 8 18 27 30 55 80 80 80 74 73 74 41 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 57 25 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 2 7 6 11 8 12 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 7 5 7 2 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 230 100 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 9 31 36 35 42 42 21 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 159 90 69 1 0 1 0 0 0 0 1 6 3 5 5 2 14 19 31 19 21 21 10 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 307 162 145 1 0 0 1 1 3 2 4 7 6 10 8 12 24 26 32 30 47 51 34 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 128 61 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 6 9 20 17 17 26 15 7 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 672 3 401 3 271 23 1 1 4 5 9 7 16 47 67 109 187 311 572 763 984 940 1 070 970 512 74
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 4 5 2 3 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 172 99 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 9 19 23 31 28 24 18 8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 2 8 7 1 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 2 6 8 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 44 23 21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 5 7 4 9 5 3 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 337 127 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 18 43 37 82 99 40 6
X. Nemoci dýchací soustavy 117 64 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 8 17 18 23 27 14 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 44 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 6 2 6 7 2 7 4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 4 4 4 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 6 6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 4 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 2 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 76 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 4 10 11 19 18 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3 2 6 1 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 981 459 522 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 5 26 28 59 75 140 128 186 206 103 17
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 148 78 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 7 11 13 16 24 33 25 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 160 79 81 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 7 11 14 18 27 37 25 11 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 426 216 210 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 9 9 28 57 59 82 63 43 46 19 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 7 2
X. Nemoci dýchací soustavy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 492 246 246 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 10 10 30 60 62 94 76 50 53 32 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 423 207 216 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 7 11 18 37 43 68 68 71 59 34 2
péče celkem II. Novotvary 1 640 896 744 0 0 0 0 2 0 2 3 6 14 36 71 118 231 243 305 256 180 124 45 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 65 19 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 11 11 10 15 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 251 100 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 10 19 34 32 54 48 29 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 235 120 115 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 9 7 14 23 22 37 46 41 26 1
VI. Nemoci nervové soustavy 198 91 107 0 0 0 1 0 3 0 0 3 8 7 8 17 14 23 36 26 28 17 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 346 1 105 1 241 2 0 0 0 1 1 0 3 12 8 19 48 62 145 197 314 327 447 482 245 33
X. Nemoci dýchací soustavy 1 324 716 608 1 0 0 1 1 1 1 1 7 9 8 17 43 86 156 207 188 246 212 122 17
XI. Nemoci trávicí soustavy 705 382 323 0 1 0 0 0 1 1 3 8 20 27 35 59 88 82 89 82 75 81 45 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 79 35 44 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 6 3 10 10 15 12 14 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 53 21 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 11 7 13 8 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 257 117 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 11 33 40 41 47 46 25 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 173 97 76 1 0 1 0 0 0 0 1 6 3 5 5 2 16 20 33 22 23 21 12 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 383 194 189 1 0 0 1 1 3 2 4 7 6 10 9 13 29 30 36 40 58 70 52 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 149 72 77 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 9 10 23 20 19 32 16 7 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 305 4 185 4 120 23 1 1 4 5 10 7 19 52 77 127 228 376 702 914 1 236 1 171 1 343 1 254 658 97
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,9 32,9 32,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 4,2 7,2 11,9 19,9 44 53,9 110 168,2 275,4 401,3 633,4 382,4
II. Novotvary 85,8 97,6 74,4 0 0 0 0 3,6 0 2,4 0 4,2 10,4 29,9 63,1 100,6 184,3 211,6 330,1 440,5 451,1 429,9 367,8 191,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,9 2,9 6,8 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 4,8 6,6 17,2 26,7 31,9 100,3 61,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,1 15 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 3,6 11,2 10,7 23,7 48,1 80,1 183,6 293,8 572,1 956
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 3,4 3,1 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 1 1,2 3,6 0 1,2 9,2 1,7 18,7 16 35,8 143 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,9 10,4 11,3 0 0 0 1,8 0 2,7 0 0 3,1 4,2 6 7,1 14,9 8,3 23,7 37,8 42,7 83,8 93,1 40,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 4 0 20,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 163,4 162,6 164,2 16,9 0 0 0 1,8 1,3 0 3,7 12,5 8,3 22,7 51,2 75,8 164,1 232,6 462,5 768,8 1 445,1 2 715,7 4 045,8 4 780,1
X. Nemoci dýchací soustavy 98,9 109,2 89 8,4 0 0 1,8 1,8 1,3 1,2 1,2 7,3 9,4 8,4 19,1 52,2 93,9 193,2 324,9 453,8 886,2 1 325,6 2 186,4 3 059,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 53,7 59 48,7 0 2,1 0 0 0 1,3 1,2 3,7 8,3 18,7 32,3 35,7 68,3 95,1 105,1 137,5 197,5 291,4 530,2 837,8 1 338,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,7 4,2 5,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 3,6 5 2,4 9,2 10,3 29,4 31,9 86 40,9 191,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 2,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 4,8 5,3 12 13,3 27,9 14,3 40,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,9 16,8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 0 7,5 10,7 40,7 61,9 93,4 167,7 300,9 429,1 956
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 1,8 1 143,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,1 15,1 11,1 8,4 0 1,5 0 0 0 0 1,2 6,2 3,1 6 6 2,5 16,6 25 53,3 50,7 83,8 150,5 204,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,3 27,2 23,4 8,4 0 0 1,8 1,8 4 2,4 5 7,3 6,2 12 9,5 14,9 28,5 34,2 55 80,1 187,6 365,4 694,7 1 529,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,5 10,2 10,8 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,1 0 4,8 7,5 10,7 26,3 29,2 45,4 103,8 107,5 143 764,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 549,1 571,4 527,6 194,3 2,1 1,5 7,2 8,9 12 8,4 19,8 48,9 69,6 130,4 222,7 386,3 680,2 1 002,8 1 691,8 2 509,3 4 271,3 6 950,4 10 461,8 14 149,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 1,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,5 0 2,6 6,9 13,3 8 21,5 61,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,2 16,6 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 10,7 11,2 22,6 30,2 53,3 74,7 95,8 129 163,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 2,7 8 7,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 1,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,2 1,3 10,3 5,3 31,9 50,2 20,4 573,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 3,2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,4 3,9 6,9 5,3 24 57,3 163,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,6 3,9 3,4 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 3,1 1,2 2,4 6,2 8,3 5,3 15,5 13,3 12 28,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,7 21,3 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1,2 7,1 23,7 73,9 98,8 327,3 709,4 817,3 1 147,2
X. Nemoci dýchací soustavy 9,6 10,8 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 8,3 10,5 29,2 48,1 91,8 193,5 286,1 191,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,6 4,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 4,8 3,7 7,1 2,6 10,3 18,7 8 50,2 81,7 191,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 1,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,5 1,2 3,9 6,9 10,7 16 14,3 20,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0,8 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 6,9 5,3 24 43 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 2,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 5,2 10,7 20 28,7 81,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,3 1,7 2,7 8 0 40,9 382,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,3 5,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 5,9 5,3 6,9 26,7 43,9 136,1 367,8 573,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,7 1,8 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 1,2 3,9 5,2 5,3 24 7,2 0 191,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,7 77,1 84,2 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1 6,2 6 31 34,8 70,2 98,6 240,7 341,7 742,5 1 476,1 2 104,6 3 250,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,2 13,1 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 3,6 6 8,7 13,1 17,1 27,5 64,1 131,7 179,1 183,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 8 16 0 40,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,2 13,3 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 3,6 6 8,7 13,1 18,4 30,9 72,1 147,7 179,1 224,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 35,1 36,3 33,9 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,1 3,1 10,8 10,7 34,8 67,8 77,5 141 168,2 171,6 329,6 388,2 573,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 0,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 10,7 12 21,5 40,9 191,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0 0 0 0 6,9 5,3 0 0 61,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 1,7 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 3,4 5,3 12 28,7 143 382,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 0 4 0 20,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2,4 0 5,2 2,7 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,3 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 5,3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40,5 41,3 39,7 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,1 4,2 12 11,9 37,3 71,4 81,5 161,6 202,9 199,6 379,8 653,9 1 147,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,8 34,8 34,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 4,2 8,4 13,1 22,4 44 56,5 116,9 181,5 283,4 422,8 694,7 382,4
péče celkem II. Novotvary 135 150,5 120 0 0 0 0 3,6 0 2,4 3,7 6,2 14,5 43,1 84,5 146,6 274,7 319,4 524,4 683,4 718,5 888,5 919,5 764,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,3 3,2 7,4 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 4,8 7,9 18,9 29,4 39,9 107,5 61,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,7 16,8 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 4,8 12,4 11,9 25 58,5 85,4 215,6 343,9 592,6 1 529,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,3 20,2 18,5 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 2,1 1 4,8 10,7 8,7 16,6 30,2 37,8 98,8 183,6 293,8 531,3 191,2
VI. Nemoci nervové soustavy 16,3 15,3 17,3 0 0 0 1,8 0 4 0 0 3,1 8,3 8,4 9,5 21,1 16,6 30,2 61,9 69,4 111,8 121,8 143 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 4 0 20,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 193,1 185,6 200,2 16,9 0 0 0 1,8 1,3 0 3,7 12,5 8,3 22,7 57,2 77 172,4 258,9 539,9 872,9 1 784,4 3 453,7 5 006,1 6 309,8
X. Nemoci dýchací soustavy 109 120,3 98,1 8,4 0 0 1,8 1,8 1,3 1,2 1,2 7,3 9,4 9,6 20,2 53,4 102,3 205 355,9 501,9 982 1 519,1 2 492,8 3 250,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 58 64,2 52,1 0 2,1 0 0 0 1,3 1,2 3,7 8,3 20,8 32,3 41,7 73,3 104,7 107,8 153 218,9 299,4 580,4 919,5 1 529,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 5,9 7,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1 0 0 3,6 7,5 3,6 13,1 17,2 40 47,9 100,3 61,3 191,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,4 3,5 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 4,8 5,3 18,9 18,7 51,9 57,3 40,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,1 19,7 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 0 7,5 13,1 43,4 68,8 109,5 187,6 329,6 510,8 956
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 1,8 1 143,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,2 16,3 12,3 8,4 0 1,5 0 0 0 0 1,2 6,2 3,1 6 6 2,5 19 26,3 56,7 58,7 91,8 150,5 245,2 382,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,5 32,6 30,5 8,4 0 0 1,8 1,8 4 2,4 5 7,3 6,2 12 10,7 16,1 34,5 39,4 61,9 106,8 231,5 501,6 1 062,5 2 103,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,3 12,1 12,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,1 0 6 11,2 11,9 30,2 34,4 50,7 127,7 114,6 143 956
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 683,5 703,1 664,6 194,3 2,1 1,5 7,2 8,9 13,4 8,4 23,5 54,1 80 151,9 271,5 467 834,8 1 201,3 2 125,1 3 126,0 5 361,1 8 985,4 13 445,0 18 546,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,2 65,5 64,9 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 24,2 36,8 57,8 67,5 103,9 97,9 141,3 130,7 178,8 211,3 295,2 333,3
II. Novotvary 60,7 69,6 52,3 0 0 0 0 14,1 0 11,6 0 8,1 13,3 26,9 42 51,2 65,2 59,6 74,2 95,4 107,5 120 139,5 76,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30,8 21 38 0 0 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 14,1 30 27,8 24,4 38,2 39,5 34,8 74,1 56,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,4 24,3 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 7,1 8 18,7 15,6 25,4 39,1 42,3 65,2 80,2 135,3 192,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,1 8,8 7,4 0 0 0 0 0 3,3 0 3,5 0 2,5 2,6 7,7 0 3,9 32,6 5,1 51,5 25,6 44,6 109,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,9 16,3 22 0 0 0 5,1 0 9,8 0 0 7,6 8,7 10 10,7 19,8 11 24,7 35,5 37,1 61,8 76 42,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 13,7 0 50 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,9 52,5 64,2 83,3 0 0 0 6,3 9,1 0 11,6 22,6 11,8 18,2 25,2 24 34,5 35 49,3 61,7 93,3 145,8 201,6 204,9
X. Nemoci dýchací soustavy 69,8 67,5 72,7 1,1 0 0 2,6 2,2 3,6 3,5 3,2 17,3 22,3 18 32,3 63,3 71,9 106,7 123,3 122 174,3 203,7 235,2 285,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,9 29,1 26,7 0 2,4 0 0 0 1,3 1,1 3,5 6,6 13,3 19,2 17,6 29,2 36,8 34,9 38 47,3 57,8 90,8 136,7 225,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,7 16,3 23,5 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 0 0 16 19,5 8,3 28,9 27,8 84,6 66,7 141,2 83,3 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 2,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,5 2 1,8 3,4 3,6 8,1 5,1 21,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,3 14,8 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3 0 4,3 5,2 16,3 19,8 29,9 51,6 76,4 118 227,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,8 8,9 6,3 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,6 3,1 1,9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 83,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,4 24,5 16,7 3,6 0 3,6 0 0 0 0 5,1 26,4 11,9 18,2 15,5 4,5 23,8 25,9 41,1 31,6 43 66,9 119 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,3 15,2 17,9 4,7 0 0 1,1 1,1 3,1 2,1 4,6 6,7 5,3 9,4 6,8 10,9 20,2 20,8 25,5 29,6 47,4 64,8 95 150,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 5 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,4 0 4,3 5 6,1 11,3 9,8 14,8 29,6 39,3 70 307,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,2 31,3 24 1,5 0,1 0,2 0,8 0,7 1,1 0,6 1,2 3,8 6,1 10,3 14,3 20,5 29,5 33,9 44 54,6 78,3 111,7 159,2 190,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 121,1 108,9 134,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 111,1 100 0 250 148,1 192,3 95,2 120 375 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 359,1 388,2 325,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 409,1 250 365,4 343,3 344,4 411,8 375 327,3 571,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 103,4 76,9 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 166,7 111,1 181,8 71,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 102,6 107,8 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 100 47,6 37 136,4 39,2 140,4 155,6 40 500
V. Poruchy duševní a poruchy chování 110 152 81,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 111,1 100 97,6 64,5 95,2 131,1 347,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 107,3 116,2 99,1 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 176,5 83,3 125 151,5 200 78,4 111,1 87,7 57,7 105,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 163,8 155,3 169,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 19,2 47,2 94,7 145,3 123,3 204 237,4 206,2 206,9
X. Nemoci dýchací soustavy 100,2 103,7 96,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 38,5 0 79,5 52,3 89,5 84,9 125 178,8 254,5 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 125 176,9 87,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 210,5 115,4 193,5 50 171,4 166,7 43,5 111,1 117,6 1 000,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 167,9 166,7 169 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 181,8 66,7 115,4 266,7 210,5 222,2 200 200 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21,6 22,1 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 0 0 36 16 30,6 41,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 100 172,4 58,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 142,9 107,1 83,3 87,7 81,6 235,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 94,8 105,3 89,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 111,1 62,5 66,7 64,5 0 166,7 666,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63,2 83,6 53,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 25,6 70,4 42,6 25,6 55,2 43 87,6 155,2 250
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 81,1 92,4 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 142,9 28,6 120 88,2 51,3 120 37 0 250
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 120,1 138,7 107,4 0 0 0 0 0 250 0 0 27,8 87 42,4 124,4 76,1 101,9 89,4 119,5 104,6 122,9 154 172,2 242,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,4 23,5 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 6,5 12,2 17,9 34,7 51,6 106,7 176,5 211,5 257,7 310,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 108,9 40 131,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 38,5 120 166,7 0 400 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,1 23,6 37,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 6,5 12,2 17,8 34,3 54,1 101,1 167,7 203,3 240,4 323,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 893,1 892,6 893,6 0 0 0 0 0 0 0 750 1 000,0 428,6 750 818,2 848,5 876,9 867,6 953,5 954,5 977,3 920 904,8 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 700 375 916,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 600 750 666,7 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 21,5 20,3 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 23,8 0 0 0 0 60,6 47,6 0 0 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,2 22,1 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 15,4 13,2 16,1 49,2 121,2 700 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,5 3,4 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 333,3 0 0 333,3 0 1 000,0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 615,4 500 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 37 117,6 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 000,0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 272,7 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 666,7 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68,2 78,8 60,1 0 0 0 0 0 0 0 18,5 10,2 15,9 33,1 29 61 89 74,8 102,5 104,1 118,8 213,7 410,3 857,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,7 66,7 66,7 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 22,9 39,5 60,1 70 99,2 100,2 140,5 132,8 173,2 203,4 300,9 250
péče celkem II. Novotvary 90,6 101,3 80,3 0 0 0 0 13,8 0 11,5 10,8 12,1 18,5 37,9 54,8 71,5 92,6 85,7 110,4 137,3 155,3 205 274,4 250
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,9 22,7 40,5 0 0 0 31,3 0 0 0 0 0 0 0 13,7 29,1 27,6 28,4 41 42 41,3 73,9 54,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,5 26,2 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 6,8 10,3 20,1 16,7 25,7 44,6 42 70,9 86,3 125 250
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,3 21 23,8 0 0 0 0 0 1,4 0 1,3 2,2 1,1 4,7 11,1 9,2 23,7 46,3 56,7 120,5 121,1 149,6 218,5 62,5
VI. Nemoci nervové soustavy 24,8 21,3 28,6 0 0 0 4,7 0 12,7 0 0 7,3 15,6 12,6 13,2 25 19,3 27,3 45,5 46,8 64,2 76,6 107,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 12,8 0 45,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,2 56,1 71,2 83,3 0 0 0 6,3 8,9 0 11,4 22,3 11,6 17,6 27 23,1 34,3 36,6 53,2 64,2 102,9 158 206,6 215,7
X. Nemoci dýchací soustavy 67,8 66 70 1,1 0 0 1,6 2 3,6 3,5 3,2 16,9 22 19,5 32,5 59,2 72,4 101,7 120 117,1 168,4 199,8 238,7 274,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,7 31,3 28 0 2,4 0 0 0 1,3 1,1 3,5 6,6 14,7 19,1 20,3 30,9 39,9 35,1 41,5 51 57,3 92,3 134,7 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25,7 21,7 30 0 0 0 0 0 0 0 9,2 7,6 0 0 14,7 27,1 11,5 36,5 43,1 100,7 87 145,8 103,4 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,7 1,5 4,6 4 11 13,5 11,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,5 17,1 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,3 0 4,3 6,3 17,2 21,7 33,6 54 76,8 126,9 217,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,8 8,9 6,3 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,3 3 1,6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 76,9 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,8 26,1 18 3,6 0 3,5 0 0 0 0 5,1 26,2 11,9 18,2 15,4 4,5 26,8 26,9 42,7 35,5 44,3 63,4 125 133,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,6 17,2 20,3 4,7 0 0 1,1 1,1 3 2 4,5 6,5 5,2 9 7,4 11,2 22,2 21,4 24 31,4 44,1 66,4 104,6 169,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,3 5,5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,3 0 5 6,9 6 11,3 9,9 14 31,3 34,9 58,8 277,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,2 35,3 28 1,5 0,1 0,1 0,8 0,7 1,1 0,5 1,4 3,9 6,5 11,1 16,3 22,9 33,5 37,4 50,2 60,5 85,1 120,9 167,6 207,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)