8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 230 207 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 10 12 15 34 48 67 63 70 71 33 7 437
II. Novotvary 688 523 0 2 0 0 2 0 2 4 10 23 32 61 97 177 213 214 159 123 68 19 5 1 211
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 4 3 5 8 4 1 1 33
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55 88 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 10 18 15 23 25 27 13 2 143
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 2 4 4 5 0 25
VI. Nemoci nervové soustavy 70 64 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 2 4 10 15 18 16 19 25 11 6 0 134
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 986 1 038 3 2 0 0 0 1 1 4 5 16 15 36 76 115 214 252 339 366 354 194 31 2 024
X. Nemoci dýchací soustavy 609 478 0 1 0 0 2 3 1 1 3 9 11 13 39 63 111 151 157 207 178 120 17 1 087
XI. Nemoci trávicí soustavy 308 314 0 0 0 0 0 0 2 2 11 8 20 25 45 71 72 84 76 83 71 46 6 622
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 9 4 9 8 14 7 1 60
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 6 5 6 1 1 31
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 15 20 21 26 31 36 14 2 176
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116 100 0 1 1 1 0 2 0 2 0 3 3 3 13 9 26 33 29 39 32 17 2 216
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 143 110 0 0 2 0 3 2 4 4 4 3 5 13 15 16 16 24 25 45 38 29 5 253
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 71 75 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 9 6 18 18 19 19 19 23 9 2 146
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 425 3 185 17 7 3 2 7 9 15 21 36 72 103 184 332 554 793 907 957 1 058 937 514 82 6 610
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 3 2 0 12
nemocných (LDN) II. Novotvary 91 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 13 28 22 29 33 23 18 7 0 181
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1 3 0 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 4 11 12 7 1 46
VI. Nemoci nervové soustavy 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 9 7 8 5 7 0 46
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 124 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 9 12 37 34 70 69 52 7 304
X. Nemoci dýchací soustavy 38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 3 13 19 19 4 2 74
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 6 0 2 5 3 2 0 28
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 1 1 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 7 2 1 24
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 4 5 2 0 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 3 5 0 19
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 7 8 16 19 11 0 70
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 3 4 8 4 2 0 31
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 406 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 11 38 50 73 103 118 184 172 107 12 877
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76 82 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 8 15 21 24 19 24 24 10 2 158
VI. Nemoci nervové soustavy 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 81 87 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 8 15 22 25 22 28 25 10 2 168
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 8
II. Novotvary 241 245 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 10 20 38 65 81 74 64 63 43 17 1 486
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 6
VI. Nemoci nervové soustavy 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 2 0 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 4 4 7 0 26
X. Nemoci dýchací soustavy 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 9 1 3 3 1 32
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 302 288 0 0 0 0 0 2 1 4 0 5 10 21 44 72 96 89 82 72 57 32 3 590
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 244 213 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 10 12 18 35 51 70 65 72 75 35 7 457
péče celkem II. Novotvary 1 020 858 0 2 0 0 2 0 3 8 10 29 45 85 148 270 316 317 256 209 129 43 6 1 878
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 18 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 4 3 7 9 5 1 1 38
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62 93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 10 20 16 23 29 28 17 2 155
V. Poruchy duševní a poruchy chování 108 127 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 8 8 19 27 31 25 40 42 24 3 235
VI. Nemoci nervové soustavy 98 100 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 3 4 11 17 27 29 28 38 18 15 0 198
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 124 1 231 3 2 0 0 0 1 1 4 5 16 16 37 88 126 228 293 377 440 427 253 38 2 355
X. Nemoci dýchací soustavy 667 526 0 1 0 0 2 3 1 1 3 9 11 15 41 69 126 158 179 227 200 127 20 1 193
XI. Nemoci trávicí soustavy 326 327 0 0 0 0 0 0 2 2 11 8 21 27 50 75 78 84 79 88 74 48 6 653
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 30 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 10 7 11 9 18 8 2 73
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 3 10 13 13 3 2 55
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 95 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 15 21 25 29 35 42 16 2 198
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 124 113 0 1 1 1 0 2 0 2 0 3 3 3 14 9 26 33 34 45 35 22 3 237
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 177 148 0 0 2 0 3 2 4 4 4 3 5 14 17 17 21 32 33 61 58 40 5 325
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 92 90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 10 9 20 24 23 23 27 27 11 2 182
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 214 4 031 17 7 3 2 7 11 16 25 38 80 124 220 422 691 984 1 124 1 179 1 342 1 191 663 99 8 245
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,5 33,3 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 1 3,2 11,8 14,7 18 40,1 65,2 116,6 178,8 276,9 522,4 708 1 338,4 35,8
II. Novotvary 115,2 84 0 4,1 0 0 3,4 0 2,4 4,8 10,1 24,8 37,6 74,9 116,7 208,5 289,2 372,4 451,2 486,5 500,3 407,6 956 99,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 2,4 1,2 2,4 0 5,4 5,2 14,2 31,6 29,4 21,5 191,2 2,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 14,1 8,5 2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 3,7 4,8 11,8 24,4 26,1 65,3 98,9 198,6 278,9 382,4 11,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 2,1 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 3,5 1,4 3,5 5,7 15,8 29,4 107,3 0 2
VI. Nemoci nervové soustavy 11,7 10,3 0 0 0 1,8 0 1,3 2,4 1,2 0 3,2 2,4 4,9 12 17,7 24,4 27,8 53,9 98,9 80,9 128,7 0 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 165,1 166,8 25,6 4,1 0 0 0 1,3 1,2 4,8 5 17,2 17,6 44,2 91,4 135,5 290,6 438,5 962 1 447,7 2 604,5 4 162,2 5 927,3 165,9
X. Nemoci dýchací soustavy 102 76,8 0 2 0 0 3,4 3,8 1,2 1,2 3 9,7 12,9 16 46,9 74,2 150,7 262,7 445,5 818,8 1 309,6 2 574,6 3 250,5 89,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 51,6 50,5 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 11,1 8,6 23,5 30,7 54,1 83,6 97,8 146,2 215,7 328,3 522,4 986,9 1 147,2 51
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,2 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,2 0 1,2 4,7 12,2 7 25,5 31,6 103 150,2 191,2 4,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 4,7 6,8 3,5 17 19,8 44,1 21,5 191,2 2,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,1 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 1,2 9,6 17,7 27,2 36,5 73,8 122,6 264,9 300,4 382,4 14,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 0,3 76,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,5 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,4 16,1 0 2 1,6 1,8 0 2,5 0 2,4 0 3,2 3,5 3,7 15,6 10,6 35,3 57,4 82,3 154,3 235,4 364,7 382,4 17,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,9 17,7 0 0 3,1 0 5,2 2,5 4,8 4,8 4 3,2 5,9 16 18 18,9 21,7 41,8 70,9 178 279,6 622,2 956 20,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,9 12,1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 1,1 1,2 11,1 7,2 21,2 24,4 33,1 53,9 75,2 169,2 193,1 382,4 12
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 573,4 511,8 145,1 14,3 4,7 3,6 12 11,4 18 25,3 36,2 77,5 121,1 226 399,3 652,7 1 076,7 1 578,2 2 715,7 4 184,8 6 893,8 11 027,7 15 678,8 541,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2,7 1,7 2,8 7,9 22,1 42,9 0 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 15,2 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,5 4,9 15,6 33 29,9 50,5 93,6 91 132,4 150,2 0 14,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,7 0 11,9 7,4 64,4 0 0,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 5,4 8,7 11,4 43,5 88,3 150,2 191,2 3,8
VI. Nemoci nervové soustavy 3,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 2,4 8,1 15,7 19,9 31,6 36,8 150,2 0 3,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,8 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 14,4 10,6 16,3 64,4 96,5 276,9 507,7 1 115,6 1 338,4 24,9
X. Nemoci dýchací soustavy 6,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,2 3,5 10,9 5,2 36,9 75,2 139,8 85,8 382,4 6,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 6 3,5 8,1 0 5,7 19,8 22,1 42,9 0 2,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 5,2 2,8 4 22,1 21,5 191,2 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,7 11,4 31,6 51,5 42,9 191,2 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 7 8,5 15,8 36,8 42,9 0 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 11,4 23,7 22,1 107,3 0 1,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,7 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 1,2 6,8 12,2 22,7 63,3 139,8 236 0 5,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 1,2 2,4 5,4 5,2 11,4 31,6 29,4 42,9 0 2,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 75,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 9,4 13,5 45,7 58,9 99,1 179,2 334,9 727,8 1 265,5 2 295,6 2 294,5 71,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,7 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,2 3,5 4,9 9,6 17,7 28,5 41,8 53,9 94,9 176,6 214,5 382,4 13
VI. Nemoci nervové soustavy 0,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 5,7 15,8 7,4 0 0 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,2 3,5 4,9 9,6 17,7 29,9 43,5 62,4 110,8 183,9 214,5 382,4 13,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 1,4 3,5 2,8 0 7,4 0 0 0,7
II. Novotvary 40,3 39,4 0 0 0 0 0 0 1,2 4,8 0 5,4 11,8 24,6 45,7 76,6 110 128,8 181,6 249,2 316,4 364,7 191,2 39,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 4 0 0 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 21,5 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 4 14,7 42,9 0 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 5,2 0 4 7,4 42,9 0 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,7 7 8,5 15,8 29,4 150,2 0 2,1
X. Nemoci dýchací soustavy 3,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,5 9,5 7 25,5 4 22,1 64,4 191,2 2,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 2,8 0 0 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 7,4 0 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 191,2 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 7,4 0 0 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,7 1,7 0 0 0 0 0 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,6 46,3 0 0 0 0 0 2,5 1,2 4,8 0 5,4 11,8 25,8 52,9 84,8 130,3 154,9 232,7 284,8 419,4 686,5 573,6 48,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 40,8 34,2 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 1 3,2 11,8 14,7 21,6 41,2 69,2 121,8 184,5 284,8 551,8 750,9 1 338,4 37,5
péče celkem II. Novotvary 170,8 137,9 0 4,1 0 0 3,4 0 3,6 9,7 10,1 31,2 52,9 104,4 178 318,1 429,1 551,6 726,5 826,7 949,1 922,5 1 147,2 154
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 2,9 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,2 0 0 2,4 1,2 2,4 0 5,4 5,2 19,9 35,6 36,8 21,5 191,2 3,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 14,9 8,5 2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 3,7 4,8 11,8 27,2 27,8 65,3 114,7 206 364,7 382,4 12,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,1 20,4 8,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2,2 3,5 9,8 9,6 22,4 36,7 53,9 70,9 158,2 309 514,9 573,6 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 16,4 16,1 0 0 0 1,8 0 1,3 2,4 1,2 0 3,2 3,5 4,9 13,2 20 36,7 50,5 79,5 150,3 132,4 321,8 0 16,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 188,2 197,8 25,6 4,1 0 0 0 1,3 1,2 4,8 5 17,2 18,8 45,4 105,8 148,4 309,6 509,8 1 069,8 1 740,4 3 141,6 5 428,0 7 265,8 193,1
X. Nemoci dýchací soustavy 111,7 84,5 0 2 0 0 3,4 3,8 1,2 1,2 3 9,7 12,9 18,4 49,3 81,3 171,1 274,9 508 897,9 1 471,5 2 724,7 3 824,1 97,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 54,6 52,5 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 11,1 8,6 24,7 33,2 60,1 88,4 105,9 146,2 224,2 348,1 544,4 1 029,8 1 147,2 53,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,2 0 1,2 4,7 13,6 12,2 31,2 35,6 132,4 171,6 382,4 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5,9 6,8 5,2 28,4 51,4 95,6 64,4 382,4 4,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,9 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 1,2 12 17,7 28,5 43,5 82,3 138,4 309 343,3 382,4 16,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 0,3 76,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,6 25,6 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,8 18,2 0 2 1,6 1,8 0 2,5 0 2,4 0 3,2 3,5 3,7 16,8 10,6 35,3 57,4 96,5 178 257,5 472 573,6 19,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,6 23,8 0 0 3,1 0 5,2 2,5 4,8 4,8 4 3,2 5,9 17,2 20,4 20 28,5 55,7 93,6 241,3 426,7 858,2 956 26,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,4 14,5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 1,1 3,5 12,3 10,8 23,6 32,6 40 65,3 106,8 198,6 236 382,4 14,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 705,5 647,7 145,1 14,3 4,7 3,6 12 13,9 19,2 30,2 38,2 86,1 145,8 270,2 507,5 814,1 1 336,1 1 955,8 3 345,7 5 308,1 8 762,5 14 224,4 18 929,3 676
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,6 61,4 0 0 0 0 0 0 4,8 13,7 5,3 15,8 54,3 64,5 49,7 82,7 96,6 123,2 133,8 160,2 238,3 237,4 538,5 65,9
II. Novotvary 63 49,5 0 18,3 0 0 13,1 0 8,5 10,7 19,4 24,9 25,4 38,6 46,9 56,7 61 66,6 80,2 94 121,9 115,2 333,3 56,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,5 15,8 0 0 0 0 0 0 41,7 37 0 0 32,3 15,2 22 0 19,2 12,1 18,7 36,9 26,8 20,4 142,9 17,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,7 17,4 5,1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 7,8 7,1 16,4 26 20,5 35,5 36 50,8 62,8 100 16,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,1 5 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 11,7 4,8 9,6 13,5 25,2 29,6 108,7 0 5,1
VI. Nemoci nervové soustavy 16,8 18,5 0 0 0 4,5 0 4,4 7,7 3,8 0 6,2 3,9 6,9 15,1 21,9 25 23,3 38,5 61 52,9 95,2 0 17,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,2 59,6 333,3 51,3 0 0 0 6,3 5,5 14,8 9,6 21,6 12,8 19,8 25,6 26,9 38,6 41,7 68,8 81,9 124,4 189,1 271,9 54
X. Nemoci dýchací soustavy 60,5 61,2 0 0,3 0 0 3,8 8,7 3,1 2,8 7,1 21,7 23,8 25,4 51,1 54,3 81,2 103,7 121,4 168,7 203,2 315,8 340 60,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,3 23,8 0 0 0 0 0 0 2,3 2 7,9 5,3 13,6 13,8 20,1 28,1 27,6 34,8 39,9 50,5 74,1 128,1 200 23,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,5 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6,9 5,9 0 5 15 35,6 17,7 58,8 53 122,8 148,9 166,7 19,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,6 1,8 0,8 3,6 4,5 12,8 10,2 142,9 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10,8 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,6 5,1 7,8 9,6 10,6 21,5 31,4 73,5 79,1 111,1 8,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 5,6 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,6 17,3 0 1,8 2,6 1,7 0 5,9 0 7,1 0 8,2 7 5,9 18,4 9,6 25,3 31,2 37,4 51,5 84,7 110,4 153,8 19,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,7 11,4 0 0 2,4 0 2,8 1,8 3,8 4,2 3,5 2,6 4,4 10,7 11,9 11 10,8 16,4 19,1 29,7 34,8 59,5 100 11,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,8 1,2 9,1 4,6 10,7 9,7 10,6 14,8 18,9 52,3 61,2 500 4,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,5 21,2 1,1 0,9 0,4 0,4 0,9 0,9 1,1 1,4 2,7 6,3 8,7 13,2 18,8 24,6 31,2 35,9 50,4 64,7 97,2 144,5 229,1 24,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 153,8 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 111,1 58,8 58,8 74,1 136,4 222,2 0 98,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 392,2 362,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 750 235,3 288,9 518,5 349,2 337,2 392,9 348,5 439 500 0 377,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 0 0 21,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57,5 25,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 28,6 0 45,5 18,9 136,4 0 35
V. Poruchy duševní a poruchy chování 168,1 147,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 62,5 133,3 147,1 114,3 166,7 193,5 280 250 155,4
VI. Nemoci nervové soustavy 104 114,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 41,7 80 93,8 128,6 101,4 145,5 104,2 333,3 0 109,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 152,9 138,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 43,5 155,8 75,6 68,2 134,5 114,9 149,9 154,4 264 318,2 143,9
X. Nemoci dýchací soustavy 173,5 153,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 90,9 115,4 135,6 58,8 188,4 200 226,2 125 333,3 163,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 98,2 66,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 76,9 138,9 100 146,3 0 54,1 70,4 75 100 0 81,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 54,8 152,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 230,8 66,7 125 272,7 500 500 92,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40,4 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 0 9 29,6 41 50 33,9 200 27,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 164,8 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 62,5 125 90,9 65,6 131,6 200 0 93,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 103,4 139,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 0 0 125 240 90,9 277,8 0 125,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 101,8 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 42,6 18,9 59,5 63,1 58 69 100 117 0 68,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 119,4 54,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 166,7 31,3 74,1 102,6 62,5 66,7 103,9 54,1 55,6 0 75,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 144,4 103,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 88,9 65,5 105 108,7 100 110,2 110,4 120,5 132,3 189,4 235,3 118,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,7 36,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,3 5,8 9,5 20,8 44,8 85,4 122,4 124,2 190,5 235,3 277,8 666,7 27,6
VI. Nemoci nervové soustavy 151,5 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 30,3 125 190,5 66,7 0 0 84,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,9 37,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,3 5,8 9,5 20,7 43,9 86,6 109,2 129,4 189,2 213,7 238,1 666,7 28,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 100 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 76,9 90,9 200 142,9 0 500 0 0 87
II. Novotvary 854,6 824,9 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 0 333,3 769,2 869,6 826,1 915,5 826,5 840,9 853,3 913 914,9 809,5 1 000,0 839,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 000,0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 0 0 1 000,0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 1 000,0 0 9,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 166,7 555,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 250 1 000,0 666,7 0 400
VI. Nemoci nervové soustavy 7,7 26,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,8 50 0 40 250 666,7 0 17,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,2 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,3 11 21,6 23,3 46 85,1 538,5 0 26,6
X. Nemoci dýchací soustavy 19,6 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,4 34,1 56 32,8 98,9 13,3 81,1 375 500 17,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 0 0 250 0 0 0 0 300
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166,7 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 0 0 60,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 27,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 8,6 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 0 0 0 1 000,0 10,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 14,3 0 0 3,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 0 7,1 3,1 0 0 0 0 0 2,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76,1 57,3 0 0 0 0 0 16,8 6,8 20,5 0 17,1 28,8 47,3 71,7 79,9 84,3 75,5 95,8 107 179,2 367,8 750 65,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,4 61,3 0 0 0 0 0 0 4,6 13,3 5,2 15,2 52,6 62,2 57,5 81,8 97 122,6 131,3 153,5 232,9 236,5 500 66,8
péče celkem II. Novotvary 89,2 77,3 0 18,3 0 0 13,1 0 12,7 21,2 19,3 30,8 35,3 52,4 68,6 83,2 86,5 93,6 119,6 144,7 199,7 215 375 83,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,8 16,2 0 0 0 0 0 55,6 41,7 37 0 0 32,3 14,9 22 0 18,8 12 25,4 39,1 30,1 19,2 142,9 19,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,9 17,2 5,1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 7,6 6,9 15,8 27,6 20,9 33,2 38 47,9 73,9 100 17,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,1 25,4 142,9 0 0 0 0 0 0 0 2 2,4 3,3 10,1 10,1 31,3 55,3 70,8 74,4 112,7 139,5 218,2 333,3 21,4
VI. Nemoci nervové soustavy 21 24,9 0 0 0 4,2 0 3,9 7,1 3,5 0 5,8 5,5 6,3 15,1 22,2 31,7 34,1 45,2 74,4 65,5 163 0 22,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,4 64,4 333,3 51,3 0 0 0 6,2 5,4 14,8 9,3 21,2 13,3 19,5 28,1 27,9 38,6 45 70,4 87,6 127,9 204,7 279,4 58,1
X. Nemoci dýchací soustavy 59 59,3 0 0,3 0 0 3,6 8,6 3,1 2,8 7 21 22,4 27,2 49,8 54,1 81,2 97 123,2 162,5 200,6 302,4 344,8 59,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,3 24,4 0 0 0 0 0 0 2,3 2 7,9 5,3 14,2 14,7 21,9 29,3 29,4 34,3 40,6 51,3 74,1 126,3 187,5 24,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,7 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 6,4 5,5 0 4,6 14,2 36,8 29 65,1 56,6 142,9 163,3 250 22,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,8 1,6 1 5 9 20,1 18,9 166,7 2,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 6,4 7,8 10 12,4 23,3 33,4 79,4 85,6 105,3 9,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 2 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 6,1 13,8 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,5 18,9 0 1,8 2,6 1,7 0 5,9 0 6,9 0 7,9 6,9 5,8 18,9 9,3 24,4 30,4 41,1 56,5 83,1 125 200 20,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,9 13,8 0 0 2,4 0 2,8 1,8 3,7 4,1 3,4 2,5 4,2 11 12,7 11 13 19,2 21,5 32,8 42,9 66,4 90,9 13,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,7 3,2 9,3 6,1 10,4 11 10,7 14,6 22,3 47,2 56,7 400 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,3 24,8 1,1 0,8 0,4 0,4 0,9 1,1 1,1 1,6 2,6 6,6 9,7 14,7 22,2 28,5 35,7 40,7 56 71,8 104,7 155,9 238 28,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)