8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 143 69 74 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 12 14 29 20 20 25 13 4
II. Novotvary 455 247 208 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 10 17 22 48 83 98 66 53 34 13 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 39 20 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 4 4 10 7 2 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 117 41 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 11 9 14 10 15 29 17 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 5 3 7 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 58 30 28 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 3 8 7 10 10 12 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 827 412 415 0 0 0 0 1 0 0 2 6 7 11 15 21 37 85 115 103 131 177 96 20
X. Nemoci dýchací soustavy 509 271 238 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 9 7 11 35 53 73 65 86 91 60 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 209 108 101 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 5 7 6 20 31 35 15 26 28 26 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 5 3 3 5 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 5 6 9 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 115 62 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 13 14 15 30 23 13 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 101 53 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 6 7 8 15 9 16 20 7 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 224 106 118 0 0 0 0 1 3 4 3 1 3 2 4 7 13 11 24 25 42 42 35 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 122 69 53 4 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 4 8 23 17 25 11 9 6 5 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 012 1 536 1 476 14 1 0 0 3 3 9 13 16 26 49 64 93 219 341 461 368 460 513 299 60
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 23 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 8 3 1 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 7 6 8 2
X. Nemoci dýchací soustavy 35 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 6 11 5 5 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 3 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 121 71 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 7 14 24 20 16 18 12 3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 136 62 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 14 23 19 33 25 11 2 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 182 75 107 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 15 25 22 37 32 30 9 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 145 69 76 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 12 15 29 20 21 25 13 4
péče celkem II. Novotvary 614 322 292 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 10 20 29 63 110 125 102 79 47 16 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 39 20 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 4 4 10 7 2 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 119 41 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 11 9 15 11 15 29 17 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 2 2 9 5 8 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 68 34 34 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 3 4 8 7 12 12 15 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 867 430 437 0 0 0 0 1 0 0 3 6 7 11 15 21 37 88 117 105 140 186 107 23
X. Nemoci dýchací soustavy 548 296 252 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 8 11 38 59 85 70 92 96 60 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 219 113 106 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 5 7 6 21 31 38 17 27 31 26 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 5 3 3 5 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 6 7 9 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 118 64 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 14 14 15 30 25 13 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 121 60 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 6 7 8 16 11 17 31 11 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 238 114 124 0 0 0 0 1 3 4 3 2 3 2 4 7 15 11 24 29 43 45 38 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 123 69 54 4 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 4 8 23 18 25 11 9 6 5 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 324 1 686 1 638 14 1 0 0 3 4 9 14 17 27 50 68 102 241 381 507 427 510 563 320 66
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,4 31,8 33 0 5,4 0 0 0 0 0 0 3 5,1 3,3 3,5 0 41,3 44,8 124,7 145,6 231,7 467,6 636,3 1 204,8
II. Novotvary 103,2 113,9 92,8 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 3 15,4 33,1 60,3 89 165,1 265,5 421,5 480,6 614,1 635,9 636,3 602,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,8 9,2 8,5 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 13,8 16 17,2 29,1 115,9 130,9 97,9 602,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,5 18,9 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 10,6 20,2 37,8 28,8 60,2 72,8 173,8 542,4 832,1 903,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,4 7,8 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 12,1 3,4 3,2 8,6 36,4 34,8 130,9 195,8 301,2
VI. Nemoci nervové soustavy 13,2 13,8 12,5 0 0 0 0 0 0 7,1 3,4 3 0 6,6 0 4 10,3 25,6 30,1 72,8 115,9 224,4 48,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 187,6 190 185,2 0 0 0 0 4,9 0 0 6,9 17,8 17,9 36,4 53,2 84,9 127,3 271,9 494,6 750 1 517,8 3 310,3 4 699,0 6 024,1
X. Nemoci dýchací soustavy 115,4 125 106,2 20,8 0 0 0 4,9 0 3,6 0 3 2,6 29,8 24,8 44,5 120,4 169,5 314 473,3 996,4 1 701,9 2 936,9 4 216,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 47,4 49,8 45,1 0 0 0 0 0 0 0 10,3 11,9 5,1 16,5 24,8 24,3 68,8 99,1 150,5 109,2 301,2 523,7 1 272,6 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,7 4,6 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,4 0 17,2 36,4 34,8 56,1 244,7 903,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,8 6,5 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 6,9 9,6 8,6 36,4 69,5 168,3 97,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26,1 28,6 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,5 4 6,9 41,6 60,2 109,2 347,6 430,1 636,3 602,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,8 2,3 1,3 166,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,9 0 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,9 24,4 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19,8 14,2 24,3 24,1 25,6 64,5 65,5 185,4 374 342,6 602,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50,8 48,9 52,7 0 0 0 0 4,9 13 14,2 10,3 3 7,7 6,6 14,2 28,3 44,7 35,2 103,2 182 486,6 785,5 1 713,2 1 204,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,7 31,8 23,6 83 0 0 0 0 0 3,6 6,9 0 10,2 3,3 14,2 32,4 79,1 54,4 107,5 80,1 104,3 112,2 244,7 602,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 683,1 708,4 658,6 290,6 5,4 0 0 14,8 13 32 44,7 47,4 66,6 162,1 227 376,1 753,4 1 090,6 1 982,9 2 679,5 5 329,6 9 594,2 14 635,3 18 072,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,2 6 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 8,1 3,4 12,8 34,4 21,8 11,6 37,4 48,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 7,3 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,4 0 0 7,3 11,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,6 7,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 8,6 7,3 81,1 112,2 391,6 602,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7,9 11,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,5 0 10,3 19,2 47,3 36,4 57,9 56,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 1,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 4,3 14,6 0 56,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 11,6 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 7,3 11,6 18,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,7 2,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3,4 0 0 29,1 0 56,1 146,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,4 32,7 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3,3 7,1 12,1 24,1 44,8 103,2 145,6 185,4 336,6 587,4 903,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,2 0 14,6 11,6 18,7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 18,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 1,8 2,2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2,6 0 0 0 0 3,2 0 14,6 23,2 37,4 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 11,6 0 0 0
II. Novotvary 30,8 28,6 33 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 7,1 20,2 48,2 73,6 81,7 240,3 289,7 205,7 97,9 301,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 11,6 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7,3 0 37,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,3 0,9 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 23,2 56,1 146,8 301,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 11,6 37,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 11,6 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 2,3 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 187 195,8 301,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 11,6 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41,3 34,6 47,7 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 7,1 24,3 51,6 80 94,6 269,4 370,8 561,1 440,5 903,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,9 31,8 33,9 0 5,4 0 0 0 0 0 0 3 5,1 3,3 3,5 0 41,3 48 124,7 145,6 243,3 467,6 636,3 1 204,8
péče celkem II. Novotvary 139,2 148,5 130,3 0 0 0 0 0 4,3 3,6 3,4 3 15,4 33,1 70,9 117,3 216,7 351,8 537,7 742,7 915,3 879 783,2 903,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8,8 9,2 8,5 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 13,8 16 17,2 29,1 115,9 130,9 97,9 602,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 18,9 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 10,6 20,2 37,8 28,8 64,5 80,1 173,8 542,4 832,1 903,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,4 9,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 12,1 3,4 6,4 8,6 65,5 57,9 149,6 195,8 301,2
VI. Nemoci nervové soustavy 15,4 15,7 15,2 0 0 0 0 0 0 7,1 3,4 3 0 6,6 0 12,1 13,8 25,6 30,1 87,4 139 280,5 48,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 196,6 198,3 195 0 0 0 0 4,9 0 0 10,3 17,8 17,9 36,4 53,2 84,9 127,3 281,4 503,2 764,5 1 622,1 3 478,6 5 237,4 6 927,7
X. Nemoci dýchací soustavy 124,3 136,5 112,4 20,8 0 0 0 4,9 0 3,6 0 3 2,6 33,1 28,4 44,5 130,7 188,7 365,6 509,7 1 065,9 1 795,4 2 936,9 4 216,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 49,7 52,1 47,3 0 0 0 0 0 0 0 10,3 11,9 5,1 16,5 24,8 24,3 72,2 99,1 163,4 123,8 312,8 579,8 1 272,6 301,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 5,1 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,4 0 17,2 36,4 34,8 56,1 244,7 1 204,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,3 6,9 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 6,9 9,6 8,6 43,7 81,1 168,3 97,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26,8 29,5 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,5 4 6,9 44,8 60,2 109,2 347,6 467,6 636,3 602,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,8 2,3 1,3 166,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,9 0 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,4 27,7 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19,8 14,2 24,3 24,1 25,6 68,8 80,1 197 579,8 538,4 903,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 54 52,6 55,3 0 0 0 0 4,9 13 14,2 10,3 5,9 7,7 6,6 14,2 28,3 51,6 35,2 103,2 211,2 498,2 841,6 1 860,0 1 204,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,9 31,8 24,1 83 0 0 0 0 0 3,6 6,9 0 10,2 3,3 14,2 32,4 79,1 57,6 107,5 80,1 104,3 112,2 244,7 602,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 753,9 777,6 730,9 290,6 5,4 0 0 14,8 17,4 32 48,1 50,4 69,2 165,4 241,2 412,5 829,1 1 218,5 2 180,7 3 109,1 5 908,9 10 529,3 15 663,2 19 879,5
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 76,1 75 77,2 0 6,1 0 0 0 0 0 0 17,9 33,3 15,9 15,9 0 94,5 99,3 152,6 122 165,3 290,7 265,3 444,4
II. Novotvary 84,4 97,5 72,9 0 0 0 0 0 0 14,5 12,2 6,7 23,1 28,9 52,3 55,6 77 91,5 108 119,1 182,1 211,2 213,1 200
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 61,6 68 56 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 76,9 84,7 47,6 50,6 138,9 112,9 64,5 500
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50,2 40,5 57,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 29,4 56,2 65,1 43,7 58,8 53,8 97,4 182,4 242,9 333,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,6 22,4 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 34,9 14,9 14,5 31,7 82 60 170,7 235,3 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,7 22,1 23,3 0 0 0 0 0 0 28,2 9,5 7 0 10,5 0 5,4 13,8 32,1 31,8 54,6 94,3 148,1 31,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 68,9 62,1 77,5 0 0 0 0 13,5 0 0 15,5 29,6 18,4 26,6 27,6 27,2 29,8 44,6 57,8 70,2 108,5 181,5 238,8 377,4
X. Nemoci dýchací soustavy 99,7 96,5 103,5 3,4 0 0 0 7,5 0 11,1 0 11,8 7,7 63,4 51,9 51,6 97,2 112,3 156,7 172 248,6 283,5 384,6 378,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 25 24,2 25,9 0 0 0 0 0 0 0 7,8 8,2 3,3 9,4 12,8 11,1 25,2 32,5 44,4 29,2 65,3 114,3 194 90,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,3 19,3 34,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 12,8 0 46 89,3 88,2 96,8 263,2 428,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,7 4,8 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,8 4 2,9 11,8 23,5 61,2 58,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,4 22 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 2,2 3,6 16,2 20,2 34 93,2 102,2 151,2 166,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,2 27,2 27,3 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,3 7,3 0 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,5 36 29,3 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 61,2 34,5 53,1 30,2 29,7 58,1 40,7 101,3 136,1 104,5 181,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,6 20,8 29,4 0 0 0 0 2,3 6,9 9,3 6,8 2,2 4,8 4,1 7,5 15,9 23,1 16,5 39,8 52,4 89,6 91,5 133,1 133,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,8 13,1 6,2 0,9 0 0 0 0 0 1,1 1,7 0 5,4 2,7 10,8 18,3 36,2 20,5 31,1 24,4 34,5 41,1 116,3 400
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,6 38,5 29,6 2,3 0,4 0 0 1,2 1 1,9 2,3 3,2 5,1 11,7 14,9 20,6 33,5 40 56,2 64,1 106,9 154,6 203 291,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 291,1 254,9 357,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 333,3 100 235,3 470,6 250 166,7 666,7 500 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83,3 0 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 166,7 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66,7 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 81,6 37 136,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 333,3 0 0 111,1 250 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 141,5 168,4 118,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,4 60,6 34,5 241,4 187,5 285,7 666,7
X. Nemoci dýchací soustavy 79,7 94,7 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 83,3 0 62,5 105,3 177,4 92,6 192,3 250 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 318,2 400 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 250 400 0 500 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 125 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,4 45,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 45,5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71,4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 142,9 133,3 153,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 250 500 500 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 146,3 166,7 130,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 200 0 0 285,7 0 200 375 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 104,5 122,4 86,5 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 40 66,7 62,5 64,8 90,9 138,7 115,6 136,8 189,5 200 428,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,5 3,3 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 23,8 0 87 90,9 90,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 90,9 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 333,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,1 6,5 10,2 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 7,5 0 0 0 0 22,7 0 64,5 153,8 142,9 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 500 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 0
II. Novotvary 918,9 939,4 902,4 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 666,7 1 000,0 1 000,0 958,3 904,8 916,7 1 000,0 916,7 1 000,0 500
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 500 1 000,0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29,4 14,7 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 125 0 1 000,0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 98 34,5 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 500 428,6 1 000,0 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 69 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 666,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 750 500 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 400 250 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 571,4 416,7 687,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 800 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36,4 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 0 111,1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,1 0 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 214,6 198,4 227,7 0 0 0 0 0 142,9 0 0 0 0 0 52,6 133,3 176,5 221,2 211,5 336,4 438,4 714,3 900 600
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 73,6 78,4 0 6,1 0 0 0 0 0 0 17,5 32,3 15,4 15,4 0 93 104,9 151,8 119,8 170,7 287,4 265,3 444,4
péče celkem II. Novotvary 109,3 121,5 98,5 0 0 0 0 0 29,4 14,5 12,2 6,7 22,9 28,7 60,2 71,3 97,4 116 132,3 169,4 245,3 267 246,2 250
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 61,5 68 55,9 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 76,9 84,7 47,6 50,6 138,9 112,9 62,5 500
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50,3 40 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 29,4 56,2 64 42,9 62 57,3 96,2 177,9 239,4 333,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,2 15,4 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 17,4 8,3 17,4 22 100 76,9 153,8 190,5 500
VI. Nemoci nervové soustavy 24,6 23,2 26,2 0 0 0 0 0 0 26,3 9,3 6,6 0 9,9 0 15,1 17 29,4 29,4 57,7 101,7 170,5 31,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,5 63,3 79,3 0 0 0 0 13,5 0 0 23,1 29,1 18,3 26 27,3 26,8 29 45,2 57,5 69,3 112,9 183,4 247,1 403,5
X. Nemoci dýchací soustavy 97,8 95,4 100,8 3,4 0 0 0 7,2 0 11,1 0 11,8 7,4 66,7 54,4 48 92,9 111,5 160,4 162 246 285,7 377,4 378,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,1 25,2 27,1 0 0 0 0 0 0 0 7,8 8,2 3,3 9,4 12,8 11,1 26,4 32,4 47,8 32,8 67,3 123,5 192,6 90,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27,1 21 34,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 12,8 0 45,5 89,3 85,7 96,8 263,2 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,8 5 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 2,7 3,9 2,7 12,6 24,3 56,6 54,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,8 22,6 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,8 2,2 3,6 17,3 20,1 33,7 92,3 109,6 151,2 166,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,2 27,2 27,3 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,2 7,3 0 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,2 40,1 36,5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 60 33,9 52,6 30,2 29,4 60,6 48,7 105,6 195 144,7 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,8 22,2 30,4 0 0 0 0 2,3 6,9 9,2 6,7 4,4 4,8 4 7,5 15,8 26,1 16,2 39,1 58,2 87,8 94,3 140,2 133,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,8 12,9 6,2 0,9 0 0 0 0 0 1,1 1,7 0 5,4 2,7 10,7 17,6 35,3 20,9 29,7 23,6 32,5 39 98 333,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,8 40,7 31,9 2,3 0,4 0 0 1,2 1,3 1,8 2,5 3,3 5,2 11,5 15,3 21,7 35,6 43,1 59,5 70,5 113,2 162,3 207 302,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)