8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 163 96 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 5 15 18 28 25 29 18 12 6
II. Novotvary 442 241 201 0 0 0 0 0 2 1 1 2 8 8 17 17 48 93 83 67 47 32 15 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 2 0 5 4 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 115 49 66 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 5 12 12 9 16 31 22 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 6 11 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 66 41 25 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 4 2 2 9 9 9 13 4 6 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 842 402 440 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 5 13 25 42 96 118 87 153 179 103 10
X. Nemoci dýchací soustavy 417 232 185 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 3 5 11 27 46 63 69 62 69 37 17
XI. Nemoci trávicí soustavy 197 84 113 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 9 16 17 23 25 22 23 28 17 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 6 7 4 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 6 4 5 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 134 59 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 9 18 21 21 29 21 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 113 58 55 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 5 7 13 17 14 13 23 12 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 216 98 118 0 1 0 0 0 2 0 2 4 2 2 5 5 11 13 14 25 37 55 34 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 109 58 51 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 10 17 18 19 15 7 5 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 931 1 471 1 460 11 2 0 3 0 5 4 7 13 30 35 70 107 201 369 411 380 443 497 292 51
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 4 5 2 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 8 7 7 1
X. Nemoci dýchací soustavy 51 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 7 8 8 2 3 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 149 84 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 14 19 23 19 23 21 17 4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 3 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 3 3 3 2 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 101 45 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 10 16 18 16 10 17 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136 57 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 10 17 22 19 17 26 12 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 163 96 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 5 15 18 28 25 29 18 12 6
péče celkem II. Novotvary 573 306 267 0 0 0 0 0 2 1 1 2 11 10 20 25 62 112 108 87 62 51 18 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 3 0 5 4 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 121 53 68 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 5 12 13 9 16 34 24 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52 21 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 3 7 12 14 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 76 45 31 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 5 2 2 10 11 10 14 7 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 883 416 467 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 5 13 25 45 98 123 92 161 188 111 11
X. Nemoci dýchací soustavy 471 267 204 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 3 5 13 33 59 71 78 70 72 40 19
XI. Nemoci trávicí soustavy 201 86 115 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 9 16 17 23 25 23 23 29 19 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 7 7 6 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 6 5 5 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 136 60 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 9 18 21 21 29 22 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 131 66 65 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 5 8 13 17 15 16 28 19 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220 101 119 0 1 0 0 0 2 0 2 4 2 3 5 5 11 14 15 25 38 55 34 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 115 61 54 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 10 17 19 20 16 7 6 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 236 1 620 1 616 11 2 0 3 0 5 4 7 13 34 38 75 118 227 407 459 421 486 546 324 56
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 44,4 29,9 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 3,4 18 19,6 49,8 57,1 132,9 193,5 331,2 341,4 596,4 2 272,7
II. Novotvary 100,4 111,5 89,7 0 0 0 0 0 8,2 3,5 3,4 5,6 21 27,5 61,1 66,6 159,3 294,9 394 518,5 536,7 607 745,5 378,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,2 4,2 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 7,8 3,3 15,9 9,5 0 57,1 75,9 99,4 378,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,1 22,7 29,5 20,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 3,6 15,7 16,6 38,1 57 69,7 182,7 588 1 093,4 378,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,8 6,5 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 38,7 68,5 208,6 149,1 378,8
VI. Nemoci nervové soustavy 15 19 11,2 0 0 0 4,7 0 0 0 6,8 2,8 5,3 3,4 14,4 7,8 6,6 28,5 42,7 69,7 148,5 75,9 298,2 378,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 191,3 185,9 196,5 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,8 23,7 17,2 46,7 97,9 139,4 304,4 560,1 673,3 1 747,2 3 395,3 5 119,3 3 787,9
X. Nemoci dýchací soustavy 94,7 107,3 82,6 0 5,5 0 9,5 0 0 3,5 3,4 2,8 5,3 10,3 18 43,1 89,6 145,9 299,1 534 708 1 308,8 1 839,0 6 439,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 44,8 38,9 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,3 34,4 32,3 62,7 56,4 72,9 118,7 170,3 262,6 531,1 844,9 1 515,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,3 6,9 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 10 15,9 4,7 46,4 79,9 75,9 248,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,5 5,1 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 12,7 9,5 46,4 45,7 94,8 99,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,4 27,3 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,4 7,2 11,8 19,9 28,5 85,4 162,5 239,8 550,1 1 043,7 757,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 0,9 0,9 83,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0,5 0,9 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,7 26,8 24,6 0 0 0 0 0 0 7 0 2,8 5,3 3,4 0 19,6 23,2 41,2 80,7 108,4 148,5 436,3 596,4 1 136,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49,1 45,3 52,7 0 5,5 0 0 0 8,2 0 6,8 11,3 5,3 6,9 18 19,6 36,5 41,2 66,5 193,5 422,5 1 043,2 1 689,9 1 515,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,8 26,8 22,8 62,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,3 10,3 28,8 39,2 56,4 57,1 90,2 116,1 79,9 94,8 49,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 665,9 680,4 651,9 229,5 10,9 0 14,2 0 20,5 14 23,8 36,7 78,9 120,4 251,6 419,1 666,9 1 170,1 1 951,0 2 940,9 5 058,8 9 427,2 14 512,9 19 318,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,8 9,3 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,7 13,3 9,5 33,2 31 57,1 37,9 49,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 1,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 56,9 99,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 11,4 19 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,7 5,1 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 6,3 14,2 31 91,4 132,8 347,9 378,8
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 15,3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 19,9 41,2 33,2 61,9 91,4 37,9 149,1 757,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 99,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 1,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 7,7 0 37,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 7,7 0 37,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 1,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 3,2 4,7 0 11,4 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0,9 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 7,7 0 19 99,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,8 38,9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,6 27,4 46,5 60,3 109,2 147 262,6 398,3 844,9 1 515,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 2,3 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,6 0 3,3 3,2 9,5 15,5 34,3 37,9 149,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,7 7,7 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,5 3,7 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,6 0 6,6 6,3 14,2 23,2 34,3 37,9 149,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 22,9 20,8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 6,9 10,8 15,7 33,2 50,7 85,4 123,8 114,2 322,5 99,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 22,8 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 56,9 49,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,4 0,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 7,7 0 37,9 49,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 7,7 0 19 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,2 2,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,3 56,9 347,9 378,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,9 26,4 35,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 6,9 10,8 15,7 33,2 53,9 104,4 147 194,1 493,2 596,4 378,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 44,4 29,9 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 3,4 18 19,6 49,8 57,1 132,9 193,5 331,2 341,4 596,4 2 272,7
péče celkem II. Novotvary 130,2 141,5 119,2 0 0 0 0 0 8,2 3,5 3,4 5,6 28,9 34,4 71,9 97,9 205,7 355,2 512,7 673,3 708 967,4 894,6 378,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,5 4,2 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 7,8 3,3 15,9 14,2 0 57,1 75,9 99,4 378,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,5 24,5 30,4 20,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 3,6 15,7 16,6 38,1 61,7 69,7 182,7 644,9 1 192,8 378,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 9,7 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,6 0 6,6 15,9 14,2 54,2 137 265,6 298,2 378,8
VI. Nemoci nervové soustavy 17,3 20,8 13,8 0 0 0 4,7 0 0 0 6,8 2,8 5,3 3,4 18 7,8 6,6 31,7 52,2 77,4 159,9 132,8 347,9 378,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 200,6 192,4 208,5 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,8 23,7 17,2 46,7 97,9 149,3 310,8 583,9 712 1 838,5 3 566,0 5 516,9 4 166,7
X. Nemoci dýchací soustavy 107 123,5 91,1 0 5,5 0 9,5 0 0 3,5 3,4 2,8 5,3 10,3 18 50,9 109,5 187,1 337 603,7 799,4 1 365,7 1 988,1 7 197,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 45,7 39,8 51,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,3 34,4 32,3 62,7 56,4 72,9 118,7 178 262,6 550,1 944,3 1 515,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,2 8,3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 10 15,9 9,5 54,2 79,9 113,8 248,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 5,1 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 12,7 9,5 46,4 57,1 94,8 99,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,9 27,8 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,4 7,2 11,8 19,9 28,5 85,4 162,5 239,8 550,1 1 093,4 1 136,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 0,9 0,9 83,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 0,5 1,3 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,8 30,5 29 0 0 0 0 0 0 7 0 2,8 5,3 3,4 0 19,6 26,5 41,2 80,7 116,1 182,7 531,1 944,3 1 515,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50 46,7 53,1 0 5,5 0 0 0 8,2 0 6,8 11,3 5,3 10,3 18 19,6 36,5 44,4 71,2 193,5 433,9 1 043,2 1 689,9 1 515,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,1 28,2 24,1 62,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,3 10,3 28,8 39,2 56,4 60,3 94,9 123,8 79,9 113,8 149,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 735,2 749,3 721,5 229,5 10,9 0 14,2 0 20,5 14 23,8 36,7 89,4 130,7 269,5 462,2 753,2 1 290,6 2 178,9 3 258,3 5 549,8 10 356,6 16 103,4 21 212,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 63,7 65,3 62,2 0 4,6 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 26,7 29 73,2 111,1 122,4 189,2 203,5 218,4 250 750
II. Novotvary 90,2 103,3 77,8 0 0 0 0 0 0 11,6 11,2 20,6 19 29,6 37,3 64,2 87,6 100,3 135,7 120,3 169,4 204 220,3 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 55,7 71,1 43,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,1 66,7 74,1 70,2 72,7 27,8 122,8 133,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56 60,4 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,2 13,9 30,3 21,9 44,2 34,4 41 106,2 124,4 171,8 255,6 200
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,4 11,5 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 15,2 41,1 0 43,5 80,6 169,8 136,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,3 19,6 25,3 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 10,6 5,4 21,3 13,3 40,5 38,1 61,1 82,7 107,1 80 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 71,1 65,3 78,1 0 0 0 0 0 0 43 0 9 20,8 27,8 23,5 29,7 40,5 45,8 58,5 72,8 117,6 190,2 234,6 340,4
X. Nemoci dýchací soustavy 81 76,2 87,2 6,4 2,5 0 0 7,6 0 0 0 21,1 33,3 30,5 18,5 59,5 80 77,3 134,4 158 222,5 276,2 308,3 583,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,1 23,7 30,9 0 0 0 0 0 0 3,1 2,9 3,8 10,6 9,1 23 15,5 21,6 29,1 42,5 60,5 69,4 116,9 168 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34,3 25,8 43,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,2 0 22 8,9 64,9 70,2 229,5 171,4 250 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,8 3,8 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 2,6 3,4 7,4 30,7 66,2 71,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,5 14,7 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 4,1 10,2 16,9 33,2 70,1 127,9 197,7 444,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,4 30,6 6,1 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,4 41,7 35,6 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 16,7 27,3 16,9 28,4 19,1 44,1 72 74,1 141,3 122,4 183,3 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,9 23,5 31,4 0 2,5 2,8 2,7 2,2 4,2 4,3 0 5,4 5,2 6,6 10,3 13 22,4 20,1 45,4 56,1 87 139,6 148,6 193,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 17,6 11,6 0,2 0 0 0 0 0 1,4 0 0,9 6,6 14 13,5 38,8 33,7 39,3 64,2 37,1 84,2 28,9 66,7 125
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35 39,1 31,6 1,7 1,5 0,5 1,2 0,8 0,6 1,9 0,6 3,1 7,3 11 14,1 23,9 33,7 42 60,6 71,2 113,1 159,1 202,4 309,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 151,5 227,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 500 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 387,1 355,6 470,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466,7 333,3 388,9 400 333,3 0 1 000,0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,5 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 333,3 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 62,5 58,8 66,7 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 232,9 139,8 301,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 83,3 0 111,1 150 235,3 469,4 636,4 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 53,1 67,6 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 68,2 79,4 100 38,5 176,5 222,2 333,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 272,7 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 333,3 500 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 600 666,7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 200 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 83,3 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 142,9 136,4 145,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 111,1 500 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 214,3 166,7 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 1 000,0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 127,2 126,6 127,8 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 52,6 32,3 22,7 123,7 76,9 158,7 66,7 168 347,4 485,7 285,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,2 7,9 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,3 0 52,6 0 115,4 71,4 71,4 250 0 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 50 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11,9 9,3 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8 0 49,2 0 142,9 62,5 55,6 125 0 1 000,0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 150 200 114,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 500 125 333,3 250 333,3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,8 0 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,5 5,7 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 4,5 15,2 8,3 31,6 14,3 50 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 65 68,6 61,4 0 4,5 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 25,6 28,2 78,1 121 130,7 181 203,5 218,4 250 750
péče celkem II. Novotvary 93,9 108 80,4 0 0 0 0 0 0 11,5 11 20,5 18,9 29 36,9 65,4 94 105,8 141,3 125,8 171,6 205,9 245,9 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 57,4 71,1 46,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,1 66,7 74,1 70,2 72,7 27,8 122,8 133,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55,6 60,7 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,2 13,9 30 21,9 44,2 34 44,2 104,8 120,8 168,7 255,6 181,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,8 11,2 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 12,9 0 32,3 25 68,5 49,2 78,9 189,7 111,1 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 19,8 18,1 21,5 0 0 0 0 11,9 0 0 8,7 0 0 8,7 4,2 16,2 13,7 32,9 37 48,8 69,2 106,1 76,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 73,3 65,7 82,5 0 0 0 0 0 0 43 0 8,8 20,3 29,5 22,7 29,1 40,4 44,7 59 73,8 121,5 204,1 244,4 340
X. Nemoci dýchací soustavy 78,7 75,1 83,5 6,4 2,3 0 0 7,6 0 0 0 21 32,5 29,4 17,4 58,8 78,7 77,4 132 149,7 220,7 274,6 309,4 583,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,2 23,4 31,3 0 0 0 0 0 0 3 2,9 3,8 10,4 8,9 22,6 15,2 21,3 28,8 42,2 60,1 70,9 119 173,2 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36,3 28,8 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 0 21,5 8,8 76,9 69 225,8 194,4 294,1 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 3,8 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 2,3 3,1 8,7 26,8 62,5 66,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,6 14,6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 4 10,2 16,9 33 69,7 131,2 197,7 444,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,4 30,6 6,1 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,5 41,5 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 16,5 27,3 16,8 28,2 19 44 74,8 73,7 138,3 121,6 183,3 200
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,9 23,1 31,9 0 2,5 2,8 2,6 2,1 4 4,1 0 5 5 6,2 11,9 12,5 21,4 19,4 43,9 54,3 89,8 137 155,8 187,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 17,6 11,6 0,2 0 0 0 0 0 1,4 0 0,9 6,4 13,7 13 37,8 32,3 37,9 62,1 36,1 81,9 33,7 81,6 222,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,1 38,9 32 1,7 1,5 0,4 1,1 1,2 0,6 1,8 0,5 2,9 7 10,6 13,9 23,1 34,1 41,8 61,7 70,4 112,9 163,6 208 312,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)