8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56 68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 9 19 16 16 27 23 8 1 124
II. Novotvary 310 261 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 11 19 36 88 116 87 77 65 45 12 0 571
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4 3 2 5 2 0 23
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 12 12 12 21 26 11 4 111
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 2 6 6 11 5 0 36
VI. Nemoci nervové soustavy 33 33 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 6 8 6 7 7 7 15 5 1 66
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 458 475 0 0 0 0 0 1 1 1 2 9 10 14 31 66 106 92 102 166 188 128 16 933
X. Nemoci dýchací soustavy 195 163 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 17 30 37 42 39 74 70 35 4 358
XI. Nemoci trávicí soustavy 115 92 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 12 16 19 24 17 23 32 34 17 2 207
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 3 3 7 1 0 25
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 5 9 3 0 27
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 50 57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8 19 15 23 23 14 0 107
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 8 7 22 20 24 17 1 114
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 115 112 0 0 0 0 0 3 5 2 5 3 8 8 4 7 16 18 22 47 43 27 9 227
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 86 70 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 7 20 22 27 23 16 13 10 7 0 156
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 568 1 524 9 1 0 0 3 4 8 12 17 29 44 68 143 275 387 353 365 511 533 292 38 3 092
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 0 8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 13 10 2 37
X. Nemoci dýchací soustavy 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 11 10 30 16 2 82
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 2 0 1 11
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 3 0 1 13
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
II. Novotvary 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 11 5 3 4 3 0 0 39
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 6
X. Nemoci dýchací soustavy 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 1 0 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 15 7 7 8 10 3 0 66
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 58 68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 10 20 16 16 27 23 8 1 126
péče celkem II. Novotvary 334 284 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 12 20 41 97 127 95 80 69 49 13 0 618
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4 3 2 5 2 0 23
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 12 12 13 22 26 11 4 113
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 3 7 9 14 5 1 48
VI. Nemoci nervové soustavy 38 36 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 6 10 6 10 8 8 16 5 1 74
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 469 507 0 0 0 0 0 1 1 1 2 9 10 14 31 66 108 94 108 172 202 139 18 976
X. Nemoci dýchací soustavy 206 170 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 17 30 38 43 43 76 79 36 4 376
XI. Nemoci trávicí soustavy 115 92 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 12 16 19 24 17 23 32 34 17 2 207
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 3 3 9 2 0 28
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 5 10 3 0 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 51 57 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8 19 15 24 23 14 0 108
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 61 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 9 7 25 23 28 20 1 130
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 118 116 0 0 0 0 0 3 5 2 5 3 8 8 4 7 17 18 22 47 48 28 9 234
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 87 70 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 7 20 22 27 23 16 13 10 8 0 157
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 643 1 610 9 1 0 0 3 4 8 12 17 29 45 70 149 289 405 368 384 532 576 311 41 3 253
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 30,4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,9 3,5 0 7,2 28,1 64,7 85,7 137,8 298,7 442,9 448,4 561,8 28,3
II. Novotvary 144 116,8 0 0 0 0 0 0 0 9,7 10,4 23,2 38,8 72,5 129,2 274,6 394,7 466 663,3 719,1 866,6 672,6 0 130,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,1 5,4 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 12,5 6,8 21,4 25,8 22,1 96,3 112,1 0 5,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19,5 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7,6 14,4 18,7 40,8 64,3 103,4 232,3 500,7 616,6 2 247,2 25,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,8 7,6 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 3,5 0 3,6 9,4 0 10,7 51,7 66,4 211,8 280,3 0 8,2
VI. Nemoci nervové soustavy 15,3 14,8 0 0 0 0 4,9 0 0 0 2,6 0 7,1 0 21,5 25 20,4 37,5 60,3 77,4 288,9 280,3 561,8 15
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 212,7 212,5 0 0 0 0 0 3,7 3,5 3,2 5,2 26,1 35,3 53,5 111,3 205,9 360,7 492,7 878,6 1 836,5 3 620,3 7 174,9 8 988,8 212,6
X. Nemoci dýchací soustavy 90,6 72,9 22,3 5,2 0 0 9,7 0 0 0 5,2 2,9 0 11,5 61 93,6 125,9 224,9 335,9 818,7 1 348,0 1 961,9 2 247,2 81,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 53,4 41,2 0 0 0 0 0 0 0 9,7 2,6 8,7 14,1 45,8 57,4 59,3 81,7 91,1 198,1 354 654,7 952,9 1 123,6 47,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,7 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,6 6,2 6,8 26,8 25,8 33,2 134,8 56,1 0 5,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,5 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 3,1 13,6 10,7 17,2 55,3 173,3 168,2 0 6,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,2 25,5 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,6 2,9 0 0 3,6 3,1 27,2 101,8 129,2 254,5 442,9 784,8 0 24,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 2,2 156,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,1 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 14,4 28,1 27,2 37,5 189,5 221,3 462,2 952,9 561,8 26
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 53,4 50,1 0 0 0 0 0 11,1 17,4 6,5 13 8,7 28,2 30,5 14,4 21,8 54,4 96,4 189,5 520 828 1 513,5 5 056,2 51,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,9 31,3 22,3 0 0 0 0 0 3,5 0 2,6 8,7 17,6 26,7 71,8 68,6 91,9 123,2 137,8 143,8 192,6 392,4 0 35,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 728,3 681,9 200,8 5,2 0 0 14,6 14,9 27,8 38,9 44,2 84,1 155,3 259,6 513,3 858 1 317,0 1 890,6 3 144,1 5 653,3 10 263,8 16 367,7 21 348,3 704,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 0 16,1 0 0 19,3 56,1 0 1,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 11,1 0 0 0 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 16,1 8,6 11,1 0 0 0 1,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,2 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 5,4 51,7 44,3 250,3 560,5 1 123,6 8,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 77 0 0 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 56,1 0 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,3 0 0 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 0 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,9 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 33,2 77 112,1 0 2,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,4 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 96,3 56,1 0 1,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,1 0 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,8 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 6,8 37,5 94,8 110,6 577,7 896,9 1 123,6 18,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 3,1 3,4 5,4 8,6 33,2 38,5 0 561,8 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 19,3 0 0 0,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 6,2 3,4 5,4 8,6 33,2 57,8 0 561,8 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,4 0 0 0 0 0 0 0,5
II. Novotvary 7,9 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,8 17,9 18,7 37,4 26,8 25,8 44,3 57,8 0 0 8,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,3 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 5,4 0 22,1 19,3 56,1 0 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 4,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 5,4 25,8 22,1 96,3 56,1 0 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 3,4 0 8,6 0 0 56,1 0 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,8 21,5 25 51 37,5 60,3 88,5 192,6 168,2 0 15
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,9 30,4 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,9 3,5 0 7,2 31,2 68,1 85,7 137,8 298,7 442,9 448,4 561,8 28,7
péče celkem II. Novotvary 155,1 127,1 0 0 0 0 0 0 0 9,7 10,4 23,2 42,4 76,4 147,2 302,7 432,2 508,8 689,1 763,4 943,6 728,7 0 140,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,1 5,4 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 12,5 6,8 21,4 25,8 22,1 96,3 112,1 0 5,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 31,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7,6 14,4 18,7 40,8 64,3 112 243,4 500,7 616,6 2 247,2 25,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,6 10,3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 3,5 3,8 3,6 12,5 3,4 16,1 60,3 99,6 269,6 280,3 561,8 10,9
VI. Nemoci nervové soustavy 17,6 16,1 0 0 0 0 4,9 0 0 0 2,6 0 7,1 0 21,5 31,2 20,4 53,6 68,9 88,5 308,1 280,3 561,8 16,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 217,8 226,8 0 0 0 0 0 3,7 3,5 3,2 5,2 26,1 35,3 53,5 111,3 205,9 367,5 503,5 930,3 1 902,9 3 889,9 7 791,5 10 112,4 222,4
X. Nemoci dýchací soustavy 95,7 76,1 22,3 5,2 0 0 9,7 0 0 0 5,2 2,9 0 11,5 61 93,6 129,3 230,3 370,4 840,8 1 521,3 2 017,9 2 247,2 85,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 53,4 41,2 0 0 0 0 0 0 0 9,7 2,6 8,7 14,1 45,8 57,4 59,3 81,7 91,1 198,1 354 654,7 952,9 1 123,6 47,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,6 6,2 6,8 26,8 25,8 33,2 173,3 112,1 0 6,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 3,1 13,6 10,7 17,2 55,3 192,6 168,2 0 6,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,7 25,5 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,6 2,9 0 0 3,6 3,1 27,2 101,8 129,2 265,5 442,9 784,8 0 24,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 2,2 156,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,3 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 17,9 31,2 30,6 37,5 215,4 254,5 539,2 1 121,1 561,8 29,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 54,8 51,9 0 0 0 0 0 11,1 17,4 6,5 13 8,7 28,2 30,5 14,4 21,8 57,9 96,4 189,5 520 924,3 1 569,5 5 056,2 53,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40,4 31,3 22,3 0 0 0 0 0 3,5 0 2,6 8,7 17,6 26,7 71,8 68,6 91,9 123,2 137,8 143,8 192,6 448,4 0 35,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 763,1 720,3 200,8 5,2 0 0 14,6 14,9 27,8 38,9 44,2 84,1 158,8 267,3 534,9 901,7 1 378,2 1 971,0 3 307,8 5 885,6 11 091,9 17 432,7 23 033,7 741,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,1 58,2 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 14,3 13,5 0 23,3 59,2 111,8 103,2 120,3 188,8 252,7 258,1 166,7 57,2
II. Novotvary 95,2 73,7 0 0 0 0 0 0 0 25,6 24,1 25,5 28,6 49,7 60,1 86 97,7 97,6 135,3 152,2 177,2 200 0 84
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,4 31,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 0 64,5 27,4 56,3 46,2 30,3 106,4 57,1 0 35,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,5 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 19,2 20,8 27,1 38,8 43,2 59,4 83,7 120,9 142,9 222,2 40,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,3 18 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 0 8 0 11,1 29,1 0 33,9 103,4 82,2 148,6 138,9 0 18,7
VI. Nemoci nervové soustavy 21 22,3 0 0 0 0 12,3 0 0 0 5,5 0 10,2 0 24,4 34,2 17,6 27,7 37,2 55,1 154,6 192,3 125 21,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,3 71,1 0 0 0 0 0 15,6 9,3 7,4 7,7 26,8 23,1 23,1 31,1 35,8 43 45,9 61,6 96,3 152,6 232,7 333,3 63,6
X. Nemoci dýchací soustavy 54,7 60,1 3,1 0,9 0 0 11,9 0 0 0 12,3 6,5 0 17,6 61,8 66,7 65,8 87 110,8 186,4 234,1 286,9 333,3 57
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,8 20,1 0 0 0 0 0 0 0 7,4 1,8 5,1 7,3 20,5 22,2 19,8 23,2 20,7 38,5 58,9 101,5 123,2 142,9 21,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,5 0 12,8 16,9 17,9 56,2 50,8 41,1 129,6 40 0 20,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1 3,7 2,4 3,4 11,9 43,3 63,8 0 3,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,2 9,2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,3 1,4 0 0 1,7 1,2 8 26,7 27,3 65,5 100,9 133,3 0 11,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,2 26 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30,6 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20,5 28,5 24,8 23,9 77,2 67,1 117,6 161,9 125 30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,2 23,4 0 0 0 0 0 5,4 9,9 4,1 7,9 5 14,1 14,5 7,7 10,7 21,9 30 35,7 62,6 66,3 87,1 204,5 21,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,7 8,6 0,2 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 4,7 15,7 19,8 37,5 26,3 33,8 33,8 36,2 40,9 54,1 106,1 0 11,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 33,9 26,5 1,6 0,3 0 0 1,1 1,1 1,5 2 2,8 5,7 9,6 14,3 23,4 30,8 36,9 42 56,2 84,7 126,7 167,7 206,5 29,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 388,9 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 600 0 0 1 000,0 500 0 400
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 125 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 500 0 0 0 153,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 166,7 176,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 375 333,3 250 0 0 0 171,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 112,5 247,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 47,6 214,3 200 288,9 344,8 500 191,7
X. Nemoci dýchací soustavy 250 428,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 800 0 0 333,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 285,7 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 500 0 272,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 0 9,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 125
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 307,7 225,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 230,8 333,3 400 0 250
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 166,7 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 500 166,7 0 152,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 66,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 161,1 153,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 32,3 98,6 144,7 133,3 309,3 296,3 400 156,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 0 18,9 28,6 38,5 55,6 157,9 200 0 1 000,0 9,1
VI. Nemoci nervové soustavy 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 500 0 0 105,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,6 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 0 35,7 27 35,7 47,6 130,4 250 0 1 000,0 10,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 105,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 0 0 0 0 0 74,1
II. Novotvary 278,7 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 333,3 357,1 230,8 523,8 454,5 333,3 666,7 750 0 0 351,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 250
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,8 60,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 62,5 0 200 142,9 1 000,0 0 40
X. Nemoci dýchací soustavy 36 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 19,2 150 87 333,3 200 0 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 187,5 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 333,3 0 333,3 0 0 1 000,0 0 147,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 5,5 27,4 28,5 50,7 35,5 57,9 81,6 227,3 214,3 0 27,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 57 57,7 0 0 0 0 0 0 16,1 0 0 14,3 13,3 0 22,5 64,1 114,9 100,6 120,3 188,8 250 258,1 166,7 57,4
péče celkem II. Novotvary 100,1 79 0 0 0 0 0 0 0 25,4 23,7 25,3 30,7 51,9 66,9 92,2 105 104,7 138,2 158,6 189,2 206,3 0 89,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,4 31,7 0 0 0 0 0 0 0 66,7 0 0 0 0 0 64,5 27,4 56,3 46,2 30,3 106,4 57,1 0 35,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 19,2 20,8 27 38,7 42,7 63,4 87 118,2 142,9 222,2 41,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,6 15,9 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 4,5 4,7 6 25,6 9 33,7 89,7 96,8 162,8 122 500 15,2
VI. Nemoci nervové soustavy 21,3 20,2 0 0 0 0 11,4 0 0 0 4,8 0 8,8 0 19,7 35 15 33,8 36,4 51,9 156,9 172,4 125 20,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,5 73,9 0 0 0 0 0 15,6 9,3 7,3 7,4 26,3 22,6 22,5 30,6 35,1 42,9 46 63,7 98,1 157,3 239,7 346,2 65
X. Nemoci dýchací soustavy 53,9 58,6 3,1 0,9 0 0 11,8 0 0 0 12 6,5 0 16,5 56,7 61,2 59,1 79,9 115 181 247,6 279,1 333,3 55,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,6 19,9 0 0 0 0 0 0 0 7,3 1,8 5 7,2 20,3 21,8 19,5 23 20,5 38,2 58,5 101,5 122,3 142,9 21,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,8 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 0 12,8 16,8 17,7 53,8 50,8 40 157,9 74,1 0 21,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0,9 3,4 2,2 3,1 11,1 44,8 61,2 0 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,4 9,2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,3 1,4 0 0 1,7 1,2 8 26,7 27,1 67,6 100,4 133,3 0 11,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,2 26 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34 33,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 24,9 30,8 27,6 23,5 85 73,2 129,6 180,2 111,1 33,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 23,5 0 0 0 0 0 5,1 9,6 3,9 7,4 4,8 13,6 13,9 7,3 10,4 22,6 29,5 34,8 61,6 72,1 87,8 204,5 21,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,7 8,5 0,2 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 4,6 15,2 18,9 36,6 25,6 32,8 32,6 34,9 38,9 52,6 112,7 0 11,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 27 1,6 0,3 0 0 1,1 1 1,5 1,9 2,7 5,5 9,3 13,9 23,2 31,1 37,2 42,3 57,2 85,4 132,1 171,4 215,8 30,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)