8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 110 53 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 7 11 14 19 21 19 7 4
II. Novotvary 334 202 132 0 1 0 0 0 1 1 3 1 9 6 19 17 52 67 54 44 32 17 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 41 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 8 3 12 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 14 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 7 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 26 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 6 1 2 6 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 399 199 200 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 14 29 54 53 59 71 67 31 6
X. Nemoci dýchací soustavy 267 148 119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 9 32 40 40 43 40 34 18 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 109 50 59 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 5 5 12 15 11 15 16 12 12 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 94 42 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 8 14 14 21 16 11 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 12 10 16 9 5 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 59 30 29 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 3 8 5 4 9 12 6 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 27 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 4 5 10 3 5 5 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 612 849 763 8 2 0 0 0 2 3 8 10 18 11 50 62 154 237 223 232 241 212 118 21
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 172 87 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 9 20 15 31 31 32 20 6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 8 9 9 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 151 49 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 10 10 25 26 37 31 5
X. Nemoci dýchací soustavy 28 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 6 8 4 3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 7 4 4 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 7 6 3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 3 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 6 12 4 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 534 226 308 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 15 33 45 61 94 99 105 58 11
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 0 1 3 2 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 3 3 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 3 4 3 0 1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 118 56 62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 9 12 15 20 21 21 8 4
péče celkem II. Novotvary 521 294 227 0 1 0 0 0 1 1 3 2 11 10 21 28 72 85 88 78 67 37 16 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 9 7 14 6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 23 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 3 8 2 4 4 11 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 70 29 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 6 11 2 11 17 14 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 551 249 302 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 9 17 32 64 63 84 97 104 63 11
X. Nemoci dýchací soustavy 296 166 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 9 32 43 43 49 48 38 21 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 134 58 76 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6 6 14 17 13 22 20 16 14 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 4 2 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 122 55 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 12 17 18 28 22 14 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 79 37 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 4 14 13 16 10 8 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 94 44 50 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 4 8 7 11 15 24 10 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58 31 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 5 7 12 3 5 6 7 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 183 1 091 1 092 8 2 0 0 0 2 3 8 11 20 17 57 83 188 291 287 331 346 319 178 32
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37 36,1 37,9 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24,6 5,2 33 52,8 101,2 192,6 347,8 585,2 633,5 2 484,5
II. Novotvary 112,3 137,6 87,7 0 9 0 0 0 6,1 5,2 15,5 4,4 35,6 29 93,4 88,7 244,8 321,5 390,3 445,9 530 523,6 905 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,7 5,4 2 0 9 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 4,7 4,8 14,5 10,1 33,1 30,8 90,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,8 15 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 14,1 24 36,1 81,1 49,7 369,6 271,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,7 9,5 6 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 4 0 0 5,2 9,4 9,6 7,2 20,3 33,1 215,6 362 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,7 8,9 8,6 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,4 0 0 0 10,4 14,1 28,8 7,2 20,3 99,4 92,4 90,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 134,2 135,6 132,9 0 0 0 0 0 0 5,2 5,2 0 4 14,5 44,2 73,1 136,5 259,1 383,1 598 1 175,9 2 063,4 2 805,4 3 726,7
X. Nemoci dýchací soustavy 89,8 100,8 79,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4 0 29,5 47 150,6 191,9 289,1 435,8 662,5 1 047,1 1 629,0 1 863,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 36,7 34,1 39,2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 7,9 4,8 24,6 26,1 56,5 72 79,5 152 265 369,6 1 086,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 2,7 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 14,5 20,3 16,6 30,8 181 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 9,6 7,2 0 49,7 30,8 90,5 621,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31,6 28,6 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,8 15,7 9,4 38,4 101,2 141,9 347,8 492,8 995,5 1 242,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 1,4 1,3 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,7 0 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,5 19,8 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 0 0 10,4 18,8 57,6 72,3 162,2 149,1 154 362 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,8 20,4 19,3 0 0 0 0 0 6,1 5,2 10,3 4,4 4 0 4,9 5,2 14,1 38,4 36,1 40,5 149,1 369,6 543 2 484,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,2 18,4 15,9 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 14,7 20,9 18,8 24 72,3 30,4 82,8 154 633,5 621,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 542,2 578,3 506,9 290,1 17,9 0 0 0 12,2 15,5 41,3 44,3 71,2 53,2 245,8 323,6 724,9 1 137,1 1 611,7 2 351,3 3 991,4 6 529,1 10 678,7 13 043,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,7 2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 4,8 7,2 10,1 0 61,6 90,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 57,9 59,3 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 14,5 9,8 47 94,1 72 224,1 314,2 530 616 543 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 2,7 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 10,1 66,2 61,6 271,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 7,2 10,1 16,6 123,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,4 8,9 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,2 14,1 19,2 7,2 81,1 149,1 277,2 90,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,8 33,4 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 15,7 14,1 48 72,3 253,4 430,6 1 139,5 2 805,4 3 105,6
X. Nemoci dýchací soustavy 9,4 12,3 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 9,6 21,7 60,8 132,5 123,2 271,5 621,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,1 4,8 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 9,4 9,6 14,5 70,9 66,2 123,2 181 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 1,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 30,4 16,6 30,8 90,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9,4 8,9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 21,7 40,5 115,9 184,8 271,5 621,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 5,4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,2 0 9,6 21,7 0 16,6 92,4 181 621,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,8 9,5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 0 14,5 70,9 99,4 369,6 362 1 242,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 2,7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 9,6 14,5 0 0 30,8 0 621,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 179,6 153,9 204,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 19,3 29,5 78,3 155,3 215,9 440,9 952,7 1 639,6 3 233,8 5 248,9 6 832,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 4,1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 15,7 4,7 19,2 0 10,1 16,6 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 33,1 61,6 90,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,7 6,1 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 15,7 4,7 24 0 10,1 49,7 61,6 90,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 5 3,4 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 10,4 0 14,4 21,7 30,4 49,7 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,7 4,8 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 0 15,7 0 19,2 21,7 40,5 49,7 0 90,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,7 38,1 41,2 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24,6 5,2 42,4 57,6 108,4 202,7 347,8 646,8 724 2 484,5
péče celkem II. Novotvary 175,2 200,3 150,8 0 9 0 0 0 6,1 5,2 15,5 8,9 43,5 48,3 103,2 146,1 338,9 407,8 636 790,5 1 109,6 1 139,5 1 448,0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 6,1 2 0 9 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 4,7 4,8 14,5 10,1 33,1 30,8 181 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,8 17,7 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 14,1 24 50,6 91,2 115,9 431,2 543 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,5 15,7 13,3 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 4 0 4,9 20,9 14,1 38,4 14,5 40,5 66,2 338,8 362 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23,5 19,8 27,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,4 0 0 4,9 15,7 28,2 52,8 14,5 111,5 281,6 431,2 271,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185,3 169,6 200,6 0 0 0 0 0 0 5,2 5,2 0 4 19,3 44,2 88,7 150,6 307,1 455,3 851,3 1 606,5 3 203,0 5 701,4 6 832,3
X. Nemoci dýchací soustavy 99,6 113,1 86,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4 0 34,4 47 150,6 206,3 310,8 496,6 795 1 170,3 1 900,5 2 484,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 45,1 39,5 50,5 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 7,9 4,8 29,5 31,3 65,9 81,6 94 223 331,2 492,8 1 267,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,4 2,7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,8 14,5 20,3 16,6 30,8 181 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 4,8 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 14,4 7,2 30,4 66,2 61,6 181 621,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 41 37,5 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,8 15,7 9,4 57,6 122,9 182,4 463,7 677,5 1 267,0 1 863,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 1,4 1,3 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,7 0 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,6 25,2 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 4,8 4,9 15,7 18,8 67,2 94 162,2 165,6 246,4 543 621,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,6 30 33,2 0 0 0 0 0 6,1 5,2 10,3 4,4 4 0 4,9 10,4 18,8 38,4 50,6 111,5 248,4 739,1 905 3 726,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,5 21,1 17,9 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 14,7 20,9 23,5 33,6 86,7 30,4 82,8 184,8 633,5 1 242,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 734,2 743,2 725,5 290,1 17,9 0 0 0 12,2 15,5 41,3 48,7 79,1 82,2 280,2 433,2 885 1 396,2 2 074,3 3 354,6 5 730,4 9 824,5 16 108,6 19 875,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,4 73,6 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 22,2 82 47,6 122,4 187 141,6 183,2 166,7 163,9 260,9 0
II. Novotvary 75,9 85,7 67 0 0 0 0 0 0 0 17,2 32 4,9 45,9 35,5 43,7 67,1 96,8 83,3 116,6 168,6 150 275,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,2 21,4 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 23,8 81,1 90,9 125 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,9 32,4 36,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 53,2 40,7 44,2 73,4 73,2 135,8 111,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,4 5,5 5,4 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 14,7 0 0 64,5 107,1 55,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,4 14,1 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0 24,2 7,2 5,2 58,3 42,1 40,8 65,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 47,6 62,4 0 0 0 28,6 0 32,3 0 16,7 14,2 8,7 19,5 31,1 13,9 26,8 34,7 49,6 60,4 99,6 149,7 252,7 222,2
X. Nemoci dýchací soustavy 76,4 70,3 83,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 9,4 24 11 97,1 57,7 84,1 116,6 132 151 223,1 275,7 287,5 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,7 25,6 21,5 0 0 0 0 5,4 5,3 0 0 3,5 12,8 6,3 18,5 25,6 20,8 42,6 31,6 39,5 54,9 88,1 109,4 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,6 12,9 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 25,6 0 0 31,3 13,2 0 23,8 35,7 142,9 166,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 3,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,7 2,6 3,1 20,1 20,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 23,7 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 2 13,9 29,4 34,3 80 120 145,2 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,1 5,3 14,2 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,4 5,6 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,4 17,6 17,3 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 14,3 29,8 20,5 26,6 42,1 49,7 73,7 54,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,1 15,3 14,7 0 0 0 0 0 0 8,2 0 6,8 3,7 4,1 6,9 0 22,2 32,6 10,5 28,9 47,6 64,1 93,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,7 6,2 5,3 0,4 0 0 0 0 0 1,4 0 0 2 6,8 8,5 2,6 5,2 12 9,7 23,3 51 63,3 200 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,2 31,4 24 1,7 0 0 0,9 0,5 0,8 0,9 0,9 3,1 4,5 9,1 17,7 16,4 28,1 40,2 43,2 59,9 93,7 124,9 174,9 166,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 279,1 312,5 259,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 428,6 200 500 272,7 1 000,0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 590,2 563,4 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 333,3 375 642,9 555,6 636,4 704,5 480,8 631,6 520 1 000,0 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 230,8 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 400 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 252,5 261,9 245,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 230,8 157,9 200 500 416,7 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 175,7 137,9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 142,9 0 0 142,9 157,9 250 333,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 261,7 275,9 252,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 250 0 272,7 312,5 285,7 160 266,7 296,3 714,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 270,9 235,3 294,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 50 190,5 190,5 138,5 161,3 295,3 414,8 322,2 529,4
X. Nemoci dýchací soustavy 161,1 101,1 219,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 105,3 58,8 100 166,7 90,9 320 320 142,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 191,2 130,4 222,2 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 142,9 400 500 222,2 0 272,7 142,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62,5 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40,2 50 35,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 32,3 176,5 166,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 232,6 250 227,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 285,7 58,8 381 166,7 285,7 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 260 142,9 305,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 500 200 133,3 294,1 500 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 167,3 202,5 152,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 71,4 47,6 192,3 133,3 239,1 203,1 178,6 1 000,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 176,5 300 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 428,6 1 000,0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 258,1 256,3 259,2 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 312,5 142,9 140 126,2 201,2 238,1 280,5 193,7 277,5 333,3 326,1 625
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,7 23,9 18,1 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 33,3 42,3 0 68,2 47,6 83,3 222,2 200 250 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 241,4 428,6 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 142,9 0 333,3 222,2 500 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 30 30,1 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 33,3 42,3 0 88,9 71,4 58,8 250 214,3 375 500 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 578,9 750 533,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71,4 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 500 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,9 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,3 42,3 57,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,4 38,5 90,9 250 181,8 375 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,3 77,7 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 0 20,8 80,6 45,5 116,5 190,5 158,3 183,8 177 180,6 320 0
péče celkem II. Novotvary 109 119,1 99,7 0 0 0 0 0 0 0 17,2 32 19,3 53,6 44,8 66,3 90,8 130,4 127,4 163,6 233,9 224 343,8 333,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31,8 20,7 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3 22,2 23,8 119 87 111,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50,3 49,7 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,7 60,6 52,6 69,8 85,9 91,8 185,6 187,5 333,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,7 16,4 16,9 0 0 0 0 6,5 0 0 4,5 0 0 14,8 14,7 0 42 11,4 22,7 111,1 150,9 147,1 173,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 40,3 32,8 49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,7 0 8,1 29,2 31,1 31,7 82 73,2 136,4 168,8 277,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,9 58,2 86,6 0 0 0 28,6 0 32,3 0 16,7 14,1 8,6 19,4 35,2 16,4 33,3 41,7 54,2 68 130,4 205,3 271,7 423,1
X. Nemoci dýchací soustavy 79,3 70,8 89,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 9,3 23,8 10,8 97,8 61,4 82,9 115,6 134,6 146,4 231,6 281 275,9 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,8 26,4 25 0 0 0 0 5,4 5,3 4,9 0 3,5 12,7 6,3 18,4 25,5 22,4 45,9 37,9 43,7 51,9 100 112,7 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,7 15,1 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 25,6 0 0 29 13 0 23,8 34,5 187,5 166,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,8 4,9 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,5 2,4 8,6 17,8 23,4 52,6 50 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,1 26,4 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 4 17,2 33,1 35,4 101,4 125 159,4 571,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,1 5,3 14,2 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 10,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 200 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,8 19,1 24 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 14,2 40,2 20,5 31,4 46,2 56,1 107,1 97,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,7 20,4 25,6 0 0 0 0 0 0 8,1 0 6,6 7,1 4 6,7 0 23,7 33,4 25,6 39,1 77,2 93,3 112,9 300
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,2 6,9 5,8 0,4 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1,9 6,7 8,5 2,5 5,2 11,8 11,2 25,2 50,3 93 238,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,1 38,2 32,7 1,7 0 0 0,8 1 0,8 1,1 0,8 3 5,9 10,6 19,8 19,6 34,2 47,8 54,7 69,8 117,1 161,4 206,6 303,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)