8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 119 62 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 12 23 16 24 18 10 6 0
II. Novotvary 314 168 146 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 10 10 17 38 69 53 45 43 15 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 46 18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 8 6 11 4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 6 4 2 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 436 218 218 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 5 13 9 27 46 58 69 79 75 46 2
X. Nemoci dýchací soustavy 319 158 161 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 17 12 28 38 40 45 58 51 23 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 129 74 55 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 8 11 11 23 14 15 15 14 7 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 90 38 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 14 12 22 18 9 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47 21 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 5 5 8 9 7 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 73 42 31 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 7 11 3 8 12 15 9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55 23 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 3 8 6 10 10 5 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 690 853 837 6 0 0 1 1 2 3 3 11 14 25 61 63 142 240 221 256 283 229 120 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 157 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 9 15 28 31 25 24 13 3 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 7 5 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 3 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 39 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 4 4 8 8 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185 64 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 12 9 15 44 56 29 9
X. Nemoci dýchací soustavy 29 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 2 8 8 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 3 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 8 3 2 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 5 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 4 11 13 5 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 568 223 345 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 7 13 34 55 69 61 116 129 60 15
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 11 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 3 1 1 2 1 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 14 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4 2 1 3 3 3 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 2 3 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 131 67 64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 12 24 19 25 20 13 8 0
péče celkem II. Novotvary 482 251 231 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 12 13 27 54 99 87 72 69 28 11 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 72 30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 9 11 9 18 9 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 38 20 18 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 0 5 1 1 6 8 5 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 68 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 5 7 10 9 12 13 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 622 283 339 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 5 15 11 35 58 67 84 123 131 75 11
X. Nemoci dýchací soustavy 348 167 181 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 18 14 29 40 44 47 66 59 24 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 142 77 65 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 2 8 11 12 25 17 17 15 17 8 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 3 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 110 43 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 16 13 30 21 11 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60 23 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 5 6 9 11 12 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 117 58 59 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 0 8 12 8 12 23 28 14 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61 26 35 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 3 8 7 11 10 8 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 296 1 096 1 200 6 0 0 1 2 2 4 3 11 19 30 71 79 181 299 295 322 405 361 181 24
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,9 42,1 37,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 4,9 25 15,1 55,3 114,3 119,4 256,5 301,3 319,7 557,1 0
II. Novotvary 105,2 114 96,6 0 0 0 0 0 0 0 5,1 16,7 4,1 48,7 50 85,4 175,2 342,8 395,6 481 719,7 479,5 742,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10,7 50,2 63,9 92,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,4 12,2 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 23 24,8 37,3 85,5 100,4 351,7 371,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 2,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 4,6 0 0 21,4 50,2 32 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 8,1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 15,1 4,6 5 44,8 42,8 33,5 95,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 146,1 147,9 144,3 0 0 0 7,3 0 5,7 0 5,1 8,3 8,2 24,4 65 45,2 124,5 228,5 432,9 737,5 1 322,2 2 397,7 4 271,1 1 904,8
X. Nemoci dýchací soustavy 106,9 107,2 106,6 36,6 0 0 0 0 0 0 0 4,2 12,3 4,9 85 60,3 129,1 188,8 298,6 481 970,7 1 630,4 2 135,6 952,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,2 50,2 36,4 0 0 0 0 7,4 5,7 0 0 4,2 16,3 9,7 40 55,3 50,7 114,3 104,5 160,3 251 447,6 650 1 904,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,4 3,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,9 0 0 9,2 5 0 10,7 16,7 63,9 92,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,6 5 7,5 42,8 33,5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,2 25,8 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 4,6 39,7 104,5 128,3 368,2 575,4 835,7 2 857,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 0,7 1,3 109,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,7 14,2 17,2 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 23 24,8 37,3 85,5 150,6 223,8 185,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,5 28,5 20,5 0 0 0 0 0 0 10,1 0 8,3 4,1 4,9 10 0 32,3 54,7 22,4 85,5 200,8 479,5 835,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,4 15,6 21,2 36,6 0 0 0 0 0 5,1 0 0 4,1 9,7 15 5 13,8 39,7 44,8 106,9 167,4 159,8 371,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 566,2 578,6 554 219,6 0 0 7,3 7,4 11,4 15,2 15,4 45,9 57,2 121,8 304,9 316,6 654,5 1 192,4 1 649,6 2 736,2 4 736,4 7 321,0 11 142,1 8 571,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 3,4 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22,4 10,7 33,5 95,9 185,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 52,6 54,3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 9,7 15 45,2 69,1 139,1 231,4 267,2 401,7 415,6 278,6 952,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 33,5 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,4 7,5 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 9,9 22,4 32,1 50,2 223,8 464,3 952,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,4 2,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,6 0 0 21,4 50,2 95,9 278,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,1 10,9 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 5 0 13,8 24,8 29,9 42,8 133,9 255,8 464,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 62 43,4 80,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 36,9 59,6 67,2 160,3 736,4 1 790,3 2 692,7 8 571,4
X. Nemoci dýchací soustavy 9,7 6,1 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 4,6 9,9 29,9 21,4 133,9 255,8 92,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,4 2 6,6 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 4,6 9,9 22,4 21,4 0 95,9 92,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,3 2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 0 16,7 95,9 92,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,7 3,4 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 9,9 14,9 10,7 133,9 95,9 185,7 952,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,4 1,4 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 7,5 10,7 33,5 159,8 185,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,7 10,9 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 4,6 5 37,3 42,8 184,1 415,6 464,3 2 857,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 10,7 0 95,9 92,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 190,3 151,3 228,4 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 20,4 14,6 35 65,3 156,7 273,3 515 652 1 941,4 4 124,0 5 571,0 14 285,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,4 7,5 3,3 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 9,7 15 0 13,8 5 7,5 21,4 16,7 32 92,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 5 0 10,7 33,5 63,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,7 9,5 6 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 9,7 15 0 18,4 9,9 7,5 32,1 50,2 95,9 92,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3,7 2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,6 9,9 22,4 21,4 33,5 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 4,1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 4,6 9,9 29,9 21,4 50,2 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,9 45,4 42,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 4,9 25 15,1 55,3 119,2 141,8 267,2 334,7 415,6 742,8 0
péče celkem II. Novotvary 161,5 170,3 152,9 0 0 0 0 0 0 0 5,1 16,7 16,3 58,5 65 135,7 248,9 491,9 649,4 769,6 1 154,8 895,1 1 021,4 952,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,7 2 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,5 10,7 83,7 63,9 92,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,1 20,3 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27,7 34,8 67,2 117,6 150,6 575,4 835,7 952,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,7 13,6 11,9 0 0 0 0 7,4 0 0 5,1 0 0 14,6 15 0 23 5 7,5 64,1 133,9 159,8 371,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,8 21 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 5 20,1 23 34,8 74,6 96,2 200,8 415,6 464,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 208,4 192 224,4 0 0 0 7,3 0 5,7 0 5,1 8,3 8,2 24,4 75 55,3 161,3 288,2 500,1 897,8 2 058,6 4 188,0 6 963,8 10 476,2
X. Nemoci dýchací soustavy 116,6 113,3 119,8 36,6 0 0 0 0 0 0 0 4,2 12,3 4,9 90 70,3 133,7 198,7 328,4 502,4 1 104,6 1 886,2 2 228,4 952,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 47,6 52,2 43 0 0 0 0 7,4 5,7 5,1 0 4,2 16,3 9,7 40 55,3 55,3 124,2 126,9 181,7 251 543,5 742,8 1 904,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,7 4,1 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,9 0 0 9,2 5 0 10,7 16,7 95,9 92,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 5,4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,6 5 22,4 42,8 50,2 95,9 92,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 36,9 29,2 44,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 9,2 49,7 119,4 138,9 502,1 671,4 1 021,4 3 809,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 0,7 1,3 109,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 952,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,1 15,6 24,5 36,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 32,3 24,8 44,8 96,2 184,1 383,6 371,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39,2 39,3 39,1 0 0 0 0 0 0 10,1 0 8,3 8,2 4,9 10 0 36,9 59,6 59,7 128,3 384,9 895,1 1 299,9 2 857,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20,4 17,6 23,2 36,6 0 0 0 0 0 5,1 0 0 4,1 9,7 15 5 13,8 39,7 52,3 117,6 167,4 255,8 464,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 769,2 743,4 794,3 219,6 0 0 7,3 14,7 11,4 20,3 15,4 45,9 77,7 146,2 354,9 397 834,3 1 485,5 2 202,0 3 441,6 6 778,2 11 540,9 16 805,9 22 857,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 67,4 73,6 61,8 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 0 22,2 82 47,6 122,4 187 141,6 183,2 166,7 163,9 260,9 0
II. Novotvary 75,9 85,7 67 0 0 0 0 0 0 0 17,2 32 4,9 45,9 35,5 43,7 67,1 96,8 83,3 116,6 168,6 150 275,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,2 21,4 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 23,8 81,1 90,9 125 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,9 32,4 36,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 53,2 40,7 44,2 73,4 73,2 135,8 111,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,4 5,5 5,4 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 14,7 0 0 64,5 107,1 55,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,4 14,1 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0 24,2 7,2 5,2 58,3 42,1 40,8 65,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54 47,6 62,4 0 0 0 28,6 0 32,3 0 16,7 14,2 8,7 19,5 31,1 13,9 26,8 34,7 49,6 60,4 99,6 149,7 252,7 222,2
X. Nemoci dýchací soustavy 76,4 70,3 83,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 9,4 24 11 97,1 57,7 84,1 116,6 132 151 223,1 275,7 287,5 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,7 25,6 21,5 0 0 0 0 5,4 5,3 0 0 3,5 12,8 6,3 18,5 25,6 20,8 42,6 31,6 39,5 54,9 88,1 109,4 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,6 12,9 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 25,6 0 0 31,3 13,2 0 23,8 35,7 142,9 166,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 3,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,7 2,6 3,1 20,1 20,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 23,7 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 2 13,9 29,4 34,3 80 120 145,2 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,1 5,3 14,2 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,4 5,6 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,4 17,6 17,3 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 14,3 29,8 20,5 26,6 42,1 49,7 73,7 54,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,1 15,3 14,7 0 0 0 0 0 0 8,2 0 6,8 3,7 4,1 6,9 0 22,2 32,6 10,5 28,9 47,6 64,1 93,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,7 6,2 5,3 0,4 0 0 0 0 0 1,4 0 0 2 6,8 8,5 2,6 5,2 12 9,7 23,3 51 63,3 200 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,2 31,4 24 1,7 0 0 0,9 0,5 0,8 0,9 0,9 3,1 4,5 9,1 17,7 16,4 28,1 40,2 43,2 59,9 93,7 124,9 174,9 166,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 279,1 312,5 259,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 428,6 200 500 272,7 1 000,0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 590,2 563,4 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 333,3 375 642,9 555,6 636,4 704,5 480,8 631,6 520 1 000,0 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 230,8 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 400 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 252,5 261,9 245,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 230,8 157,9 200 500 416,7 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 175,7 137,9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 142,9 0 0 142,9 157,9 250 333,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 261,7 275,9 252,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 250 0 272,7 312,5 285,7 160 266,7 296,3 714,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 270,9 235,3 294,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,7 50 190,5 190,5 138,5 161,3 295,3 414,8 322,2 529,4
X. Nemoci dýchací soustavy 161,1 101,1 219,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 105,3 58,8 100 166,7 90,9 320 320 142,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 191,2 130,4 222,2 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 142,9 400 500 222,2 0 272,7 142,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62,5 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40,2 50 35,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 32,3 176,5 166,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 232,6 250 227,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 285,7 58,8 381 166,7 285,7 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 260 142,9 305,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 500 200 133,3 294,1 500 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 167,3 202,5 152,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 71,4 47,6 192,3 133,3 239,1 203,1 178,6 1 000,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 176,5 300 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 428,6 1 000,0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 258,1 256,3 259,2 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 312,5 142,9 140 126,2 201,2 238,1 280,5 193,7 277,5 333,3 326,1 625
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,7 23,9 18,1 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 33,3 42,3 0 68,2 47,6 83,3 222,2 200 250 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 241,4 428,6 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 142,9 0 333,3 222,2 500 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30 30 30,1 0 0 0 0 24,4 0 0 0 0 0 33,3 42,3 0 88,9 71,4 58,8 250 214,3 375 500 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 578,9 750 533,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 500 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71,4 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 500 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,9 0 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,3 42,3 57,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,4 38,5 90,9 250 181,8 375 0 0 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 72,3 77,7 67,3 0 0 0 0 0 0 0 0 15,2 0 20,8 80,6 45,5 116,5 190,5 158,3 183,8 177 180,6 320 0
péče celkem II. Novotvary 109 119,1 99,7 0 0 0 0 0 0 0 17,2 32 19,3 53,6 44,8 66,3 90,8 130,4 127,4 163,6 233,9 224 343,8 333,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 31,8 20,7 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3 22,2 23,8 119 87 111,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50,3 49,7 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,7 60,6 52,6 69,8 85,9 91,8 185,6 187,5 333,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,7 16,4 16,9 0 0 0 0 6,5 0 0 4,5 0 0 14,8 14,7 0 42 11,4 22,7 111,1 150,9 147,1 173,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 40,3 32,8 49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,7 0 8,1 29,2 31,1 31,7 82 73,2 136,4 168,8 277,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,9 58,2 86,6 0 0 0 28,6 0 32,3 0 16,7 14,1 8,6 19,4 35,2 16,4 33,3 41,7 54,2 68 130,4 205,3 271,7 423,1
X. Nemoci dýchací soustavy 79,3 70,8 89,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 9,3 23,8 10,8 97,8 61,4 82,9 115,6 134,6 146,4 231,6 281 275,9 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,8 26,4 25 0 0 0 0 5,4 5,3 4,9 0 3,5 12,7 6,3 18,4 25,5 22,4 45,9 37,9 43,7 51,9 100 112,7 250
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,7 15,1 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 25,6 0 0 29 13 0 23,8 34,5 187,5 166,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,8 4,9 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,5 2,4 8,6 17,8 23,4 52,6 50 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,1 26,4 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 4 17,2 33,1 35,4 101,4 125 159,4 571,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,1 5,3 14,2 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 10,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 200 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,8 19,1 24 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,5 14,2 40,2 20,5 31,4 46,2 56,1 107,1 97,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,7 20,4 25,6 0 0 0 0 0 0 8,1 0 6,6 7,1 4 6,7 0 23,7 33,4 25,6 39,1 77,2 93,3 112,9 300
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,2 6,9 5,8 0,4 0 0 0 0 0 1,4 0 0 1,9 6,7 8,5 2,5 5,2 11,8 11,2 25,2 50,3 93 238,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,1 38,2 32,7 1,7 0 0 0,8 1 0,8 1,1 0,8 3 5,9 10,6 19,8 19,6 34,2 47,8 54,7 69,8 117,1 161,4 206,6 303,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)