8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 55 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 9 8 9 9 16 26 16 9 0 108
II. Novotvary 183 150 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 6 13 23 59 52 64 55 21 24 7 0 333
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 2 1 1 0 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 7 8 8 0 0 33
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 0 11
VI. Nemoci nervové soustavy 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 4 2 2 1 0 20
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 206 191 1 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 8 15 35 50 52 60 59 62 34 6 397
X. Nemoci dýchací soustavy 171 125 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 4 8 18 27 45 35 45 51 32 18 4 296
XI. Nemoci trávicí soustavy 66 60 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 6 3 15 17 18 12 21 15 8 1 126
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 0 0 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 3 7 14 9 14 18 9 1 80
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 35 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 7 6 2 10 19 15 6 1 76
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 4 7 2 12 12 12 0 62
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 8 4 4 14 7 11 8 0 63
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 852 791 8 0 0 0 2 4 0 4 16 21 27 41 84 174 201 217 240 253 223 115 13 1 643
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 9
nemocných (LDN) II. Novotvary 85 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 7 22 30 20 25 21 16 6 0 157
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 7 4 0 17
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 6 5 0 19
VI. Nemoci nervové soustavy 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 7 7 2 1 28
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 68 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 14 10 28 40 52 33 7 194
X. Nemoci dýchací soustavy 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 1 5 6 2 1 25
XI. Nemoci trávicí soustavy 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 4 3 1 0 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 1 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 6 1 4 3 0 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 2 0 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 5 5 9 7 8 1 41
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 226 328 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 11 13 33 58 53 79 102 118 70 11 554
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 5 3 0 3 2 2 0 22
VI. Nemoci nervové soustavy 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 6 3 1 6 2 2 0 27
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 5 3 3 0 2 0 23
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 4 3 2 2 0 28
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 58 59 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 9 9 9 10 18 28 18 10 0 117
péče celkem II. Novotvary 278 235 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 7 23 32 83 86 89 83 45 40 15 0 513
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 1 2 1 1 0 13
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 9 11 15 4 0 50
V. Poruchy duševní a poruchy chování 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 6 5 3 11 11 8 0 52
VI. Nemoci nervové soustavy 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 6 8 12 9 3 1 53
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 274 318 1 0 0 0 0 0 0 1 3 7 5 10 18 39 64 62 88 99 115 67 13 592
X. Nemoci dýchací soustavy 183 141 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 4 8 18 29 47 43 46 56 39 20 5 324
XI. Nemoci trávicí soustavy 72 69 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 3 16 18 20 14 25 18 9 1 141
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 3 1 0 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 4 3 1 21
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 40 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 11 15 15 15 22 12 1 100
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 48 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 6 7 6 2 12 21 18 8 1 86
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 7 7 12 7 21 19 20 1 103
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 8 4 4 15 8 13 8 0 67
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 109 1 143 8 0 0 0 2 4 0 5 16 24 30 57 101 211 269 279 324 364 345 189 24 2 252
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,8 36,2 0 0 0 0 7,1 0 0 5 0 8,5 4,8 5,1 43,6 36,2 46,8 68,2 180,1 440,7 523,4 897,3 0 36
II. Novotvary 123,6 98,8 0 0 0 0 0 5,4 0 0 19,9 12,8 29,1 66,6 111,4 267,2 270,4 484,8 619 355,9 785,1 697,9 0 111
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,8 0 0 0 15,6 15,1 11,3 33,9 32,7 99,7 0 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,5 12,5 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 13,6 10,4 22,7 78,8 135,6 261,7 0 0 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 33,8 50,8 98,1 99,7 0 3,7
VI. Nemoci nervové soustavy 8,1 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5,1 14,5 9,1 10,4 15,1 45 33,9 65,4 99,7 0 6,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139,2 125,8 36 0 0 0 0 0 0 5 11,9 25,6 24,2 41 72,6 158,5 260 393,9 675,3 1 000,0 2 028,1 3 389,8 6 666,7 132,4
X. Nemoci dýchací soustavy 115,5 82,3 0 0 0 0 0 16,3 0 0 11,9 12,8 19,4 41 87,2 122,3 234 265,1 506,5 864,4 1 046,8 1 794,6 4 444,4 98,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 44,6 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 17 14,5 30,7 14,5 67,9 88,4 136,3 135,1 355,9 490,7 797,6 1 111,1 42
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,7 11,3 67,8 98,1 0 0 3,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 11,3 67,8 32,7 99,7 0 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,9 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 5,1 4,8 13,6 36,4 106 101,3 237,3 588,8 897,3 1 111,1 26,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,7 0,7 180,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1,3 72,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23,6 27 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 9,7 5,1 24,2 31,7 31,2 15,1 112,5 322 490,7 598,2 1 111,1 25,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,9 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,8 10,2 9,7 31,7 20,8 53 22,5 203,4 392,5 1 196,4 0 20,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,6 18,4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,5 0 0 19,4 36,2 20,8 30,3 157,6 118,6 359,8 797,6 0 21
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 575,5 520,9 288,4 0 0 0 14,3 21,7 0 19,9 63,6 89,5 130,8 210 406,7 788,2 1 045,2 1 643,7 2 701,2 4 288,1 7 294,7 11 465,6 14 444,4 547,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 7,6 22,5 33,9 65,4 99,7 0 3
nemocných (LDN) II. Novotvary 57,4 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,8 41 33,9 99,7 156 151,5 281,4 355,9 523,4 598,2 0 52,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 22,5 50,8 229 398,8 0 5,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 5,2 7,6 0 84,7 196,3 498,5 0 6,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,6 5,2 30,3 33,8 118,6 229 199,4 1 111,1 9,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45,9 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 10,2 14,5 18,1 72,8 75,7 315,1 678 1 701,0 3 290,1 7 777,8 64,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7,4 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 10,4 53 11,3 84,7 196,3 199,4 1 111,1 8,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,1 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 4,5 5,2 15,1 22,5 67,8 98,1 99,7 0 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 99,7 0 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,2 7,6 11,3 33,9 98,1 199,4 1 111,1 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,1 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 20,8 7,6 67,5 16,9 130,8 299,1 0 6,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 22,5 33,9 98,1 199,4 0 3,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,1 19,1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4,3 0 0 4,8 0 15,6 37,9 56,3 152,5 229 797,6 1 111,1 13,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 16,9 65,4 0 0 1,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 152,7 216 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12,8 9,7 56,3 62,9 149,5 301,6 401,5 889,1 1 728,8 3 860,0 6 979,1 12 222,2 184,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 15,4 9,7 4,5 26 22,7 0 50,8 65,4 199,4 0 7,3
VI. Nemoci nervové soustavy 2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 11,3 50,8 0 0 0 1,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12,8 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 15,4 9,7 4,5 31,2 22,7 11,3 101,7 65,4 199,4 0 9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 6,8 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 9,7 9,1 20,8 37,9 33,8 50,8 0 199,4 0 7,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,7 0 0 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 7,6 0 0 32,7 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,1 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 9,7 13,6 20,8 45,4 45 50,8 65,4 199,4 0 9,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,2 38,9 0 0 0 0 7,1 0 0 5 0 8,5 4,8 5,1 43,6 40,8 46,8 75,7 202,6 474,6 588,8 997 0 39
péče celkem II. Novotvary 187,8 154,8 0 0 0 0 0 5,4 0 0 19,9 17 33,9 117,8 154,9 376 447,2 674,1 934,2 762,7 1 308,5 1 495,5 0 171,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,1 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,8 0 0 0 15,6 22,7 11,3 33,9 32,7 99,7 0 4,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,2 19,1 0 0 0 0 7,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 13,6 15,6 22,7 101,3 186,4 490,7 398,8 0 16,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,3 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 15,4 14,5 4,5 31,2 37,9 33,8 186,4 359,8 797,6 0 17,3
VI. Nemoci nervové soustavy 16,2 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 5,1 14,5 22,6 20,8 45,4 90 203,4 294,4 299,1 1 111,1 17,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185,1 209,4 36 0 0 0 0 0 0 5 11,9 29,8 24,2 51,2 87,2 176,7 332,8 469,6 990,4 1 678,0 3 761,9 6 680,0 14 444,4 197,4
X. Nemoci dýchací soustavy 123,6 92,9 0 0 0 0 0 16,3 0 0 11,9 12,8 19,4 41 87,2 131,4 244,4 325,7 517,7 949,2 1 275,8 1 994,0 5 555,6 108
XI. Nemoci trávicí soustavy 48,6 45,4 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 17 19,4 30,7 14,5 72,5 93,6 151,5 157,6 423,7 588,8 897,3 1 111,1 47
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,7 22,5 67,8 98,1 99,7 0 4,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,7 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 5,2 15,1 33,8 101,7 130,8 299,1 1 111,1 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27 39,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 10,2 4,8 13,6 57,2 113,6 168,8 254,2 719,7 1 196,4 1 111,1 33,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,7 0,7 180,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 1,3 72,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,7 31,6 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 9,7 5,1 29,1 31,7 31,2 15,1 135,1 355,9 588,8 797,6 1 111,1 28,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 43,5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,5 4,8 10,2 14,5 31,7 36,4 90,9 78,8 355,9 621,5 1 994,0 1 111,1 34,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,6 21,1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8,5 0 0 19,4 36,2 20,8 30,3 168,8 135,6 425,3 797,6 0 22,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 749,1 752,8 288,4 0 0 0 14,3 21,7 0 24,9 63,6 102,3 145,3 292 489,1 955,7 1 398,9 2 113,3 3 646,6 6 169,5 11 285,6 18 843,5 26 666,7 751
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,8 69,6 0 0 0 0 14,1 0 0 20,4 0 45,5 20,4 25,6 97,8 76,2 73,2 83,3 145,5 228,1 179,8 391,3 0 70,2
II. Novotvary 79,5 56,9 0 0 0 0 0 21,7 0 0 31,3 14,2 20,5 40 56,4 87 61,4 90,8 106,6 66,5 180,5 194,4 0 67,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,6 34,8 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 45,5 0 0 0 55,6 34,5 16,7 40,8 38,5 90,9 0 27,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,3 21,8 0 0 0 0 19,6 0 0 0 0 0 0 0 12,7 29,1 16,4 23,6 51,5 64 103,9 0 0 21,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,3 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 83,3 115,4 107,1 142,9 0 7,1
VI. Nemoci nervové soustavy 13,1 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 8,1 20,1 11,8 12,8 17,2 40,4 28,2 47,6 90,9 0 12,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36,2 47,5 333,3 0 0 0 0 0 0 12,5 17,9 28,8 14,1 17,6 18,7 28,3 31,3 36,2 47,4 55,6 99,7 154,5 272,7 40,9
X. Nemoci dýchací soustavy 66,4 61,6 0 0 0 0 0 33,3 0 0 24,8 26,3 36,7 55,9 68,7 74,4 88,1 104,5 148,5 188,9 220,7 305,1 400 64,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,9 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 11,7 8,2 14,9 5,6 24,6 25,9 33,3 28,6 54,7 69,8 131,1 1 000,0 20,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,5 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7 23,8 87 115,4 0 0 13,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,3 20,3 15,9 125 0 1,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,2 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 2,1 2,3 5,2 12,7 27,8 22,1 50 109,1 155,2 500 13,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,7 6,8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 13,9 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,2 21 0 0 0 0 0 0 0 11,5 8,5 0 14,6 7,5 24,2 28,1 20,3 8,1 35,2 74,2 89,3 109,1 250 21,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,7 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,9 7,8 6,2 21 11,8 23,6 6,4 32,7 36,7 100,8 0 11,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 4,1 0 0 9,6 10,4 5,6 6,1 35,3 29,5 78 205,1 0 6,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,5 20,4 2,3 0 0 0 1,1 1,5 0 1,1 4 6,5 8,5 11,9 18,6 28,5 28,9 36,4 49,4 64,8 96,6 154,2 203,1 23,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 416,7 210,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 000,0 1 000,0 400 133,3 500 0 290,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 620,4 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 500 666,7 583,3 709,7 576,9 571,4 595,2 636,4 727,3 666,7 0 610,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 250
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 241,4 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 222,2 125 411,8 571,4 0 229,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 241,4 352,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 250 142,9 0 416,7 461,5 555,6 0 301,6
VI. Nemoci nervové soustavy 147,5 260,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 62,5 307,7 142,9 333,3 411,8 285,7 500 209
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 234,5 266,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 285,7 107,1 93 179,5 133,3 247,8 264,9 321 417,7 500 254,3
X. Nemoci dýchací soustavy 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 166,7 636,4 111,1 555,6 500 222,2 1 000,0 333,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 240 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 333,3 90,9 400 250 190,5 333,3 250 0 214,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 1 000,0 0 181,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41,1 64,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 28,6 27,8 38,5 52,6 375 400 1 000,0 56,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 236,8 255,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 400 76,9 352,9 90,9 222,2 750 0 246,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 176,5 225,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 333,3 181,8 300 666,7 0 208,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 169 182,4 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 500 0 0 83,3 0 187,5 227,3 151,5 187,5 145,8 347,8 1 000,0 178,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 210,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 400 0 0 142,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 270 262,2 0 0 0 0 0 0 0 200 0 250 69 229,2 128,7 205 228,3 229,4 264,2 261,5 329,6 429,4 523,8 265,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,2 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 56,6 29 27 142,9 214,3 0 600 333,3 400 0 27,6
VI. Nemoci nervové soustavy 272,7 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 333,3 375 0 0 0 185,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36,3 26,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 55,6 29 27 142,9 157,9 90,9 461,5 222,2 400 0 32,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 416,7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 400 333,3 444,4 454,5 500 750 0 1 000,0 0 460
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 71,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 32,3
X. Nemoci dýchací soustavy 19,2 57,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 71,4 0 0 1 000,0 0 0 34,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 19,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52,6 95,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 57,1 61,2 95,2 142,9 166,7 166,7 222,2 1 000,0 0 70,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 75,7 72,3 0 0 0 0 13,9 0 0 20 0 44,4 20 24,4 96,8 81,8 72 90,9 159,3 233,3 173,1 400 0 74
péče celkem II. Novotvary 112,9 84,4 0 0 0 0 0 21,7 0 0 30,9 18,6 23,5 67,8 75,3 116,1 94,7 118,5 147,2 127,5 258,1 319,1 0 97,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,3 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 45,5 0 0 0 54,5 50,8 16,7 40,8 38,5 90,9 0 29,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,5 31,5 0 0 0 0 19,6 0 0 0 0 0 0 0 12,3 28,3 23,6 22,6 62,1 73,8 156,3 121,2 0 31,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,2 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 19,1 16,3 7,4 60,6 70,4 61,2 255,8 234 381 0 21,6
VI. Nemoci nervové soustavy 23,6 36,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 7,5 18,1 26,5 22 43,8 65 118,8 145,2 166,7 200 29,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45,7 70,5 333,3 0 0 0 0 0 0 12,5 17,9 33 13,6 21,6 21,5 30,4 38,2 41 63,8 81,4 145,6 224,1 361,1 56,3
X. Nemoci dýchací soustavy 68,7 66,9 0 0 0 0 0 33,3 0 0 24,8 26,3 36,7 53,7 67,2 76,5 87,7 119,4 145,6 198,6 246,8 294,1 454,5 67,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,6 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 11,7 10,8 14,9 5,6 26,1 26,9 36,6 32,6 61,6 80,4 138,5 1 000,0 22,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,4 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,7 44,4 85,1 107,1 125 0 16
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,6 3,8 8,9 25,2 56,3 230,8 500 4,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 4,2 2,3 5,2 19,6 29,1 35,4 51,5 120,2 193,5 500 16,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 19,7 6,8 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 13,5 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,8 24,1 0 0 0 0 0 0 0 11,5 8,5 0 14,5 7,4 28,4 27,7 19,9 8 41,4 78,7 101,1 137,9 250 23,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,5 25,9 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 6,7 3,8 7,6 8,9 20,1 19,4 37,5 20,1 50,5 50,7 140,8 66,7 18,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 4,9 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 4,1 0 0 9,5 10,2 5,5 6 36,9 32,9 89 200 0 6,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,1 28,2 2,3 0 0 0 1 1,4 0 1,3 3,9 7,2 9,2 15,9 21,3 33,2 36,9 44,6 62,4 84,1 128,5 206,3 282,4 30,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)