8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 443 232 211 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 5 2 14 25 46 67 51 78 91 44 10
II. Novotvary 991 562 429 0 0 0 0 1 5 1 2 6 10 20 34 38 135 145 186 157 129 85 33 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 66 38 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 4 9 12 14 9 6 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 167 64 103 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 10 7 20 20 32 41 29 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 8 13 14 16 5
VI. Nemoci nervové soustavy 110 53 57 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 3 4 14 14 25 19 15 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 793 884 908 0 0 0 0 1 1 0 2 4 9 9 23 38 87 134 212 254 349 397 217 56
X. Nemoci dýchací soustavy 1 134 654 480 0 0 0 0 1 0 3 1 5 6 11 11 28 48 99 127 162 199 238 154 41
XI. Nemoci trávicí soustavy 514 277 237 0 0 0 0 1 0 1 3 9 9 18 16 31 50 57 59 62 67 84 37 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 51 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 6 11 9 8 5 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 4 8 6 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 355 154 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 11 20 41 48 56 90 64 13
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 231 118 113 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 3 7 11 21 33 35 36 38 25 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 317 159 158 0 0 0 1 0 2 1 2 1 7 3 4 9 14 13 30 34 52 73 56 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 78 51 27 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 4 10 14 9 5 5 5 2 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 349 3 314 3 034 19 1 1 1 4 8 11 14 32 50 75 104 185 418 581 821 888 1 067 1 194 696 179
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 55 34 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 7 13 10 7 3 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49 14 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6 11 19 8 2
VI. Nemoci nervové soustavy 21 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 7 3 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 141 52 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 5 18 26 43 22 13
X. Nemoci dýchací soustavy 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 4 5 2 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 3 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 353 142 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 6 18 20 30 46 72 90 49 18
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 84 39 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 6 6 16 15 21 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94 43 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 6 9 17 15 24 11 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 363 174 189 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 17 21 22 49 74 62 53 44 14 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 11 5 3
X. Nemoci dýchací soustavy 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 4 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 424 205 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 17 21 27 54 80 70 63 59 22 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 443 232 211 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 5 2 14 25 46 67 51 78 91 44 10
péče celkem II. Novotvary 1 409 770 639 0 0 0 0 1 5 1 2 7 11 24 51 62 167 201 273 229 189 132 49 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 66 38 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 4 9 12 14 9 6 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 176 67 109 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 11 7 21 21 34 44 29 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 199 85 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 5 10 7 31 40 54 34 9
VI. Nemoci nervové soustavy 150 72 78 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 1 3 5 16 23 33 27 21 13 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 962 949 1 012 0 0 0 0 1 1 0 2 4 9 9 24 40 94 141 217 275 377 452 244 72
X. Nemoci dýchací soustavy 1 164 671 493 0 0 0 0 1 0 3 1 5 6 11 11 28 51 102 133 162 207 243 157 43
XI. Nemoci trávicí soustavy 527 284 243 0 0 0 0 1 0 1 3 9 11 18 16 32 50 59 60 65 69 85 38 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 59 22 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 6 12 10 13 5 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 10 6 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 363 155 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 11 21 41 49 57 93 65 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 233 118 115 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 3 7 11 21 33 35 36 39 26 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 330 162 168 0 0 0 1 0 2 1 2 1 7 3 4 9 14 13 32 35 54 77 60 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 98 61 37 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 4 10 15 10 7 14 8 6 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 220 3 704 3 515 19 1 1 1 4 8 11 14 33 54 82 124 214 465 661 940 1 021 1 217 1 367 778 205
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,5 40,1 35,1 0 2 1,6 0 0 0 2,6 2,3 2,1 2 6,3 2,6 20,1 32,2 62,5 108,7 126 294,8 536,8 701,6 829,2
II. Novotvary 83,9 97,1 71,3 0 0 0 0 2 8,4 1,3 2,3 6,3 9,8 25,2 44,4 54,6 173,8 197,1 301,9 387,7 487,6 501,4 526,2 331,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,6 6,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 0 1,3 1,4 7,7 5,4 14,6 29,6 52,9 53,1 95,7 165,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,1 11,1 17,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,6 4,3 12,9 9,5 32,5 49,4 121 241,8 462,4 165,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,3 5,4 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 2,6 2,7 1,6 19,8 49,1 82,6 255,1 414,6
VI. Nemoci nervové soustavy 9,3 9,2 9,5 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1,1 1 2,5 1,3 4,3 5,2 19 22,7 61,7 71,8 88,5 127,6 82,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,3 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 151,9 152,8 150,9 0 0 0 0 2 1,7 0 2,3 4,2 8,9 11,4 30,1 54,6 112 182,1 344,1 627,3 1 319,1 2 341,8 3 460,4 4 643,4
X. Nemoci dýchací soustavy 96,1 113 79,8 0 0 0 0 2 0 3,9 1,2 5,3 5,9 13,9 14,4 40,2 61,8 134,6 206,1 400,1 752,2 1 403,9 2 455,7 3 399,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,5 47,9 39,4 0 0 0 0 2 0 1,3 3,5 9,5 8,9 22,7 20,9 44,5 64,4 77,5 95,8 153,1 253,2 495,5 590 829,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,3 3,5 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3,9 4,1 9,7 27,2 34 47,2 79,7 414,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 2,2 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,7 11,4 9,9 30,2 35,4 0 82,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,1 26,6 33,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 2,6 11,5 14,2 27,2 66,5 118,5 211,7 530,9 1 020,6 1 077,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,3 0,3 0,3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,6 20,4 18,8 7,5 0 0 0 0 0 1,3 0 2,1 1 6,3 3,9 10,1 14,2 28,5 53,6 86,4 136,1 224,1 398,7 995
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,9 27,5 26,3 0 0 0 1,8 0 3,4 1,3 2,3 1,1 6,9 3,8 5,2 12,9 18 17,7 48,7 84 196,5 430,6 893 1 243,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,6 8,8 4,5 97,6 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 0 6,5 5,7 12,9 19 14,6 12,3 18,9 29,5 31,9 165,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 537,8 572,6 504,2 142,6 2 1,6 1,8 8,1 13,4 14,4 16,4 33,7 49,2 94,6 135,9 265,6 538,3 789,8 1 332,6 2 193,1 4 033,0 7 043,0 11 098,7 14 842,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,7 5,9 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 12,9 9,5 21,1 24,7 26,5 17,7 31,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,6 2,5 7,6 11,8 0 82,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 2,4 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,7 0 14,8 41,6 112,1 127,6 165,8
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 1,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 6,5 7,4 26,5 17,7 47,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,9 9 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,9 6,4 8,2 8,1 44,5 98,3 253,6 350,8 1 077,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1,6 1,6 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,7 6,5 0 15,1 29,5 31,9 82,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1,4 0 2,7 0 7,4 3,8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,8 23,6 0 82,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 31,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 2,5 0 17,7 15,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 15,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0,5 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,5 7,6 23,6 63,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 1,6 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 4,9 34 17,7 63,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,9 24,5 35,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,3 1,3 8,6 23,2 27,2 48,7 113,6 272,1 530,9 781,4 1 492,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,1 6,7 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 2,6 2,9 2,6 8,2 9,7 39,5 56,7 123,9 143,5 165,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,5 0 11,8 31,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 7,4 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 2,6 2,9 2,6 8,2 14,6 42 56,7 141,6 175,4 248,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 30,8 30,1 31,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 5 22,2 30,2 28,3 66,6 120,1 153,1 200,3 259,5 223,2 82,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,8 0 15,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,7 3,2 9,9 3,8 5,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,3 2,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 0 7,4 7,6 64,9 79,7 248,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 1,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 3,2 0 15,1 0 15,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 3,8 5,9 15,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 82,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,9 35,4 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 5 22,2 30,2 34,8 73,4 129,8 172,9 238,1 348 350,8 414,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,5 40,1 35,1 0 2 1,6 0 0 0 2,6 2,3 2,1 2 6,3 2,6 20,1 32,2 62,5 108,7 126 294,8 536,8 701,6 829,2
péče celkem II. Novotvary 119,4 133,1 106,2 0 0 0 0 2 8,4 1,3 2,3 7,4 10,8 30,3 66,7 89 215,1 273,2 443,1 565,6 714,4 778,6 781,4 414,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,6 6,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 0 1,3 1,4 7,7 5,4 14,6 29,6 52,9 53,1 95,7 165,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,9 11,6 18,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,6 4,3 14,2 9,5 34,1 51,9 128,5 259,5 462,4 248,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,9 14,7 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,8 2,6 4,3 6,4 13,6 11,4 76,6 151,2 318,5 542,2 746,3
VI. Nemoci nervové soustavy 12,7 12,4 13 0 0 0 0 0 0 2,6 0 1,1 1 3,8 1,3 4,3 6,4 21,7 37,3 81,5 102,1 123,9 207,3 82,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,3 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 166,2 164 168,2 0 0 0 0 2 1,7 0 2,3 4,2 8,9 11,4 31,4 57,4 121 191,7 352,2 679,2 1 425,0 2 666,2 3 890,9 5 970,1
X. Nemoci dýchací soustavy 98,6 115,9 81,9 0 0 0 0 2 0 3,9 1,2 5,3 5,9 13,9 14,4 40,2 65,7 138,7 215,9 400,1 782,4 1 433,4 2 503,6 3 565,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 44,6 49,1 40,4 0 0 0 0 2 0 1,3 3,5 9,5 10,8 22,7 20,9 45,9 64,4 80,2 97,4 160,5 260,8 501,4 606 829,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 3,8 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3,9 4,1 9,7 29,6 37,8 76,7 79,7 497,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 2,4 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,7 13 9,9 37,8 35,4 31,9 82,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,8 26,8 34,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,3 2,6 11,5 14,2 28,5 66,5 121 215,4 548,6 1 036,5 1 160,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,3 0,3 0,3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,7 20,4 19,1 7,5 0 0 0 0 0 1,3 0 2,1 1 6,3 3,9 10,1 14,2 28,5 53,6 86,4 136,1 230 414,6 995
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 28 27,9 0 0 0 1,8 0 3,4 1,3 2,3 1,1 6,9 3,8 5,2 12,9 18 17,7 51,9 86,4 204,1 454,2 956,8 1 243,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,3 10,5 6,1 97,6 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 0 6,5 5,7 12,9 20,4 16,2 17,3 52,9 47,2 95,7 165,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 611,6 640 584,1 142,6 2 1,6 1,8 8,1 13,4 14,4 16,4 34,7 53,1 103,4 162,1 307,3 598,8 898,5 1 525,7 2 521,5 4 599,9 8 063,5 12 406,3 16 998,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,3 76,4 64,6 0 2,2 2,9 0 0 0 11,4 12,4 10,7 9,4 27,5 9,3 54,1 61,4 97,5 110 94,8 156 204,5 301,4 312,5
II. Novotvary 61 71,2 51,4 0 0 0 0 10,4 38,5 5,8 8 14 13,4 21,6 31,2 31,4 65 57 72,2 87,4 118,1 131,2 186,4 153,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,9 57,5 29,4 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 20 0 13,5 12,5 43,2 27,4 42,9 58,3 69 51,1 92,3 181,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32,9 28,2 36,7 0 0 0 0 0 0 0 8,8 0 0 0 9,7 12 31,3 16,8 44,9 48,1 77,1 110,2 188,3 69
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,3 18,3 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 4,7 11,7 12,2 9,1 61,5 103,2 122,8 470,6 714,3
VI. Nemoci nervové soustavy 18,3 15,8 21,4 0 0 0 0 0 0 12,7 0 3 2,4 4,8 2,3 6,4 7,2 25,6 26,2 52,4 60,5 71,4 125 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 2,1 0 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,1 64,8 76 0 0 0 0 8,3 9,8 0 9,3 11 16 13 20,6 25,8 35,3 39,8 50,9 68,6 107,6 154,5 223,9 293,2
X. Nemoci dýchací soustavy 83,1 86,1 79,4 0 0 0 0 2,9 0 12,3 3,6 14,7 17,6 37 30,7 57,1 58,6 97,8 107,4 155 197,6 279,3 340 460,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,2 24,3 22 0 0 0 0 1,6 0 1,2 3,1 7,4 6,2 14,3 10,8 21,1 25,8 26,1 25,4 38 53,1 90,5 111,1 204,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,2 11,2 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 9,8 10,5 23,3 47,6 47,9 57,6 90,9 555,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 1,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1 3,8 3,1 11,2 18,1 0 100
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,4 23,1 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 1,5 6,6 6,5 10,3 21,4 35 55,8 124 186,6 194
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 10,3 11,6 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,9 38,1 32,1 5,6 0 0 0 0 0 6,5 0 9 3,5 18,7 11,9 23,1 24,8 38,7 50 57,3 63 91,8 162,3 666,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,7 14,4 17,2 0 0 0 1,3 0 2,2 1,1 2,3 0,9 5,6 2,8 3,4 7,7 10,5 9,5 21,2 27,2 44,3 63,9 94,8 136,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,3 3,4 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 0 4,5 3 4,9 5,6 3,6 3,2 6,2 12,2 18,3 153,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,7 33,6 24,7 1,3 0,2 0,2 0,3 0,8 1,3 1 1,1 2,7 4,6 8,1 9,5 15,5 24,8 29,1 38,6 53,1 82,8 123,7 184,9 266
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 317,9 435,9 221,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 434,8 437,5 464,3 322,6 291,7 120 181,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 98,8 66,7 117,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 90,9 100 142,9 95,2 0 1 000,0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 219,7 160,9 257,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 125 0 166,7 289,5 339,3 210,5 285,7
VI. Nemoci nervové soustavy 138,2 189,7 106,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 190,5 107,1 225,8 130,4 250 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 128,3 127,8 128,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 80 135,1 81,1 45,9 105,9 121,5 159,3 149,7 382,4
X. Nemoci dýchací soustavy 81,2 69,8 95,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 117,6 137,9 0 114,3 108,7 111,1 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 79,6 108,7 59,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 125 0 250 0 187,5 45,5 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 112,9 43,5 153,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 90,9 400 0 333,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,8 16,9 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,5 0 117,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45,5 18,5 64,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 45,5 0 81,1 55,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,1 0 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,6 66,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,6 21,1 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,8 19,2 23,5 34,2 54,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 171,2 191,5 156,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 142,9 346,2 272,7 333,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 111,4 115,5 108,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 40 18,9 58,8 110,4 95,7 85,7 101,5 122,7 129,5 126,9 240
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,8 18,6 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6 5,5 6,7 8,2 36,1 43,5 106,7 110,3 212,1 310,3 285,7
VI. Nemoci nervové soustavy 76,2 83,3 70,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,5 58,8 0 133,3 400 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,3 19,4 25,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,8 5,2 6,2 7,3 30,5 43,7 85,4 81,5 164,4 305,6 300
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 921,3 915,8 926,5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 333,3 666,7 944,4 777,8 880 907,4 961 968,8 946,4 956,5 933,3 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,4 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 214,3 166,7 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 0 500 0
VI. Nemoci nervové soustavy 29,2 17,8 46,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 80 71,4 181,8 142,9 1 000,0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 116,9 92,2 155,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,7 27,8 0 96,8 166,7 846,2 1 000,0 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 16,4 25,1 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 28,6 54,1 0 190,5 0 200 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 500 400 666,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 500 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 142,9 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 113,6 117,3 110,3 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 11,1 47,1 104,3 90,5 79,6 115,4 138,6 161,3 302,9 561,9 666,7 1 000,0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 69 75 63,5 0 2,2 2,9 0 0 0 11,2 12,4 10,5 9,3 27,2 9 52,2 59,4 95,2 107,5 93,9 150,9 197,8 283,9 312,5
péče celkem II. Novotvary 83,8 94,4 73,9 0 0 0 0 10,4 38,5 5,8 8 16,2 14,7 25,7 45,9 49,8 78,6 76,8 101,8 121 161,3 183,6 241,4 178,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,5 57,2 29 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 20 0 13,5 12,5 42,9 27,4 42,7 57,4 68,3 49,5 90,9 181,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 33,4 28,5 37,3 0 0 0 0 0 0 0 8,8 0 0 0 9,5 11,9 33,8 16,7 46 49,3 79,3 111,7 181,3 100
V. Poruchy duševní a poruchy chování 26,4 21,9 31,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 5,3 3,3 5,8 11,9 28,9 26,5 97,8 132,5 200 330,1 428,6
VI. Nemoci nervové soustavy 22,6 19,6 26,3 0 0 0 0 0 0 11,9 0 2,8 2,3 6,8 2,1 6 8,1 26,6 38,3 60,7 73 84,3 160,5 142,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,9 2,1 0 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 72,8 66,8 79,5 0 0 0 0 8,1 9,8 0 9,3 10,9 15,8 12,7 20,9 26,2 37,1 40,5 50,3 70,4 108,6 158,2 217,7 315,8
X. Nemoci dýchací soustavy 80,4 83,4 76,6 0 0 0 0 2,7 0 12,3 3,5 14,5 17,4 36,7 29,6 54,7 60,1 95,9 106,5 148,1 194,7 268,8 329,8 447,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,7 24,8 22,4 0 0 0 0 1,6 0 1,2 3,1 7,4 7,5 14,3 10,8 21,7 25,6 26,9 25,7 39,4 53,7 89,6 111,1 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,2 12,2 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 9,6 10,3 22,8 49,6 50,3 86,1 90,9 500
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,1 2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 4 2,8 12,5 15,4 20,8 83,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,7 23,1 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 1,5 6,6 6,5 10,8 21,2 35,1 55,6 121,9 180,1 200
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,9 10,3 11,6 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,6 37,6 32 5,6 0 0 0 0 0 6,5 0 9 3,5 18,5 11,8 23 24,6 38,3 49,3 56,5 61,4 90,1 153,8 521,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,9 14,5 17,6 0 0 0 1,3 0 2,1 1,1 2,3 0,9 5,5 2,8 3,4 7,6 10,3 9,3 21,7 26,7 42,8 60,9 90 124
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 3,9 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4 0 4,3 2,9 4,6 5,5 3,6 3,9 15,3 18,2 48,4 133,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 35,6 27,3 1,3 0,2 0,2 0,2 0,7 1,2 1 1,1 2,7 4,8 8,4 10,8 17 26,3 31,7 41,9 57,3 87,8 129 184,4 268,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)