8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 372 180 192 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4 12 12 27 49 67 47 65 48 30 4
II. Novotvary 1 048 614 434 0 0 0 0 0 2 4 6 5 14 19 49 66 104 185 214 159 115 78 24 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 5 8 8 13 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 147 66 81 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 4 9 9 11 22 28 36 12 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 2 2 9 11 9 2
VI. Nemoci nervové soustavy 90 39 51 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 5 6 5 13 22 15 11 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 700 823 877 1 0 0 0 0 0 0 1 9 3 15 27 36 83 149 192 258 297 349 228 52
X. Nemoci dýchací soustavy 999 557 442 1 1 0 0 1 0 0 4 3 2 15 21 36 60 85 120 136 184 195 109 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 511 261 250 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 17 13 27 44 53 61 62 78 87 38 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 4 2 7 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 31 17 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 5 5 4 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 280 134 146 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 10 24 34 40 51 72 28 11
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171 87 84 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 13 11 15 22 18 29 31 17 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 292 145 147 0 1 2 0 1 1 2 2 2 5 2 6 11 18 16 17 31 52 70 42 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 79 45 34 14 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 3 2 5 16 9 8 4 8 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 843 3 022 2 821 25 3 3 1 4 4 10 18 36 36 81 147 218 384 615 774 822 942 1 021 557 142
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 112 58 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 11 11 17 18 20 19 8 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 2 8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 34 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 12 17 18 14 2
VI. Nemoci nervové soustavy 41 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 5 9 8 6 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 266 129 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 20 38 54 75 46 15
X. Nemoci dýchací soustavy 56 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 5 6 7 11 11 9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 27 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5 3 4 4 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 41 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 11 16 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 69 30 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 3 14 17 16 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 4 6 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 762 373 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 16 28 53 65 104 152 193 115 26
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 3 7 12 13 14 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 30 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 3 8 13 13 14 8 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 408 196 212 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 11 25 36 56 71 67 65 46 21 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
VI. Nemoci nervové soustavy 23 13 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 3 3 2 6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 5 4 12 5 3
X. Nemoci dýchací soustavy 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 492 229 263 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 12 26 41 63 80 76 75 69 31 7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 381 184 197 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 4 12 12 28 50 69 49 66 49 31 4
péče celkem II. Novotvary 1 568 868 700 0 0 0 0 0 2 4 7 7 17 24 62 94 151 252 302 244 200 143 53 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 48 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 5 8 9 13 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 164 74 90 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 6 9 11 13 23 30 44 12 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 188 88 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 3 4 7 12 26 40 44 32 8
VI. Nemoci nervové soustavy 155 74 81 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 5 8 13 21 31 26 25 11 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 001 960 1 041 1 0 0 0 0 0 0 1 9 3 16 28 40 89 158 215 301 355 436 279 70
X. Nemoci dýchací soustavy 1 062 588 474 1 1 0 0 1 0 0 4 3 2 16 21 37 66 91 127 143 196 209 118 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 540 278 262 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 18 14 30 45 58 64 66 83 91 40 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 7 2 10 7 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40 19 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 6 7 7 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 323 157 166 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 5 11 25 36 45 62 88 33 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 183 91 92 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 13 11 15 23 19 31 36 20 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 364 176 188 0 1 2 0 1 1 2 2 2 5 2 6 12 20 24 23 34 67 87 60 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 102 60 42 14 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 3 3 7 19 9 13 8 14 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 165 3 654 3 511 25 3 3 1 4 5 10 19 39 43 90 166 261 454 734 927 1 015 1 182 1 297 711 176
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,6 31,2 32 0 2 0 0 0 0 0 0 3,1 3,1 5,2 15,8 16,7 34,5 66,1 115,1 122,7 243,4 287,3 490,7 392,5
II. Novotvary 89 106,5 72,3 0 0 0 0 0 3,2 5,2 7 5,1 14,3 24,6 64,6 91,8 132,8 249,5 367,7 415,2 430,6 466,8 392,5 392,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 2,8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,6 0 0 1,3 4 8,6 20,9 30 77,8 81,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,5 11,4 13,5 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1 0 1,3 5,3 5,6 11,5 12,1 18,9 57,5 104,8 215,4 196,3 785,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 3,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5,3 0 2,6 0 3,4 5,2 33,7 65,8 147,2 196,3
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 6,8 8,5 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1 0 1,3 4 7 7,7 6,7 22,3 57,5 56,2 65,8 81,8 98,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 144,4 142,7 146,1 7,7 0 0 0 0 0 0 1,2 9,2 3,1 19,4 35,6 50,1 106 201 329,9 673,7 1 112,1 2 088,6 3 729,1 5 103,0
X. Nemoci dýchací soustavy 84,9 96,6 73,6 7,7 2 0 0 2 0 0 4,6 3,1 2 19,4 27,7 50,1 76,6 114,6 206,2 355,1 689 1 167,0 1 782,8 2 551,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,4 45,3 41,6 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 8,2 6,1 22 17,1 37,5 56,2 71,5 104,8 161,9 292,1 520,6 621,5 1 373,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 1,9 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 1,3 1,3 5,2 10,4 7,5 41,9 49,1 98,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 2,9 2,3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 6,7 6,9 13,1 18,7 23,9 65,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,8 23,2 24,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,6 2,6 7 12,8 32,4 58,4 104,5 191 430,9 458 1 079,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,7 1 0,3 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,2 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,5 15,1 14 0 0 1,6 1,9 2 0 0 0 0 1 0 4 18,1 14 20,2 37,8 47 108,6 185,5 278,1 785,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,8 25,1 24,5 0 2 3,1 0 2 1,6 2,6 2,3 2 5,1 2,6 7,9 15,3 23 21,6 29,2 81 194,7 418,9 686,9 1 079,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,7 7,8 5,7 107,7 0 0 0 0 1,6 1,3 0 3,1 0 2,6 4 2,8 6,4 21,6 15,5 20,9 15 47,9 49,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 496,4 524,1 469,9 192,3 6 4,7 1,9 8,2 6,3 13 20,9 36,7 36,7 104,7 193,9 303,1 490,3 829,5 1 330,0 2 146,6 3 527,2 6 110,1 9 110,2 13 935,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 5,2 3,7 6 16,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,5 10,1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 4,2 14 14,8 29,2 47 74,9 113,7 130,8 196,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 98,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 1,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,7 3,4 2,6 7,5 47,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,2 5,9 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,3 5,4 5,2 31,3 63,7 107,7 229 196,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3,5 3,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,4 8,6 13,1 33,7 47,9 98,1 294,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,6 22,4 22,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 4,2 7,7 9,4 34,4 99,2 202,2 448,8 752,4 1 472,0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 6,4 6,7 10,3 18,3 41,2 65,8 147,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,3 2,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 4,2 1,3 6,7 5,2 10,4 15 18 32,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 7,8 0 18 32,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,6 7,5 18 16,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 1,3 1,7 10,4 41,2 95,8 81,8 98,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,6 7,5 29,9 49,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,9 5,2 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,6 10,8 10,3 7,8 52,4 101,7 261,7 196,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 2,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 4 0 13,1 15 35,9 32,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 64,7 64,7 64,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,2 6,6 22,2 35,8 71,5 111,7 271,6 569,1 1 155,0 1 880,9 2 551,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,6 5,2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,1 0 2,6 1,4 1,3 4 12 31,3 48,7 83,8 130,8 98,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,8 5,2 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,1 0 2,6 1,4 1,3 4 13,7 33,9 48,7 83,8 130,8 98,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,7 0 0 0 0 0
II. Novotvary 34,7 34 35,3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2 3,1 5,2 14,5 34,8 46 75,5 122 175 243,4 275,3 343,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 6 16,4 294,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2 2,3 1,7 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 1,3 1,3 0 2,6 5,4 5,2 7,8 7,5 35,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 1,4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 2,7 5,2 13,1 15 71,8 81,8 294,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,7 0 3,7 18 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 6 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,7 98,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,6 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 32,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41,8 39,7 43,8 0 0 0 0 0 1,6 0 1,2 2 3,1 6,5 15,8 36,1 52,4 85 137,5 198,5 280,8 412,9 507 686,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 32,4 31,9 32,8 0 2 0 0 0 0 0 0 3,1 3,1 5,2 15,8 16,7 35,8 67,4 118,6 128 247,1 293,2 507 392,5
péče celkem II. Novotvary 133,2 150,5 116,6 0 0 0 0 0 3,2 5,2 8,1 7,1 17,3 31 81,8 130,7 192,8 339,9 518,9 637,2 748,9 855,8 866,9 588,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,1 2,8 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,6 0 0 1,3 4 8,6 20,9 33,7 77,8 81,8 98,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,9 12,8 15 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1 0 1,3 5,3 8,3 11,5 14,8 22,3 60,1 112,3 263,3 196,3 785,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 15,3 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,1 0 7,9 4,2 5,1 9,4 20,6 67,9 149,8 263,3 523,4 785,1
VI. Nemoci nervové soustavy 13,2 12,8 13,5 0 0 0 0 0 1,6 1,3 1,2 1 1 2,6 5,3 7 10,2 17,5 36,1 81 97,4 149,6 179,9 392,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 170 166,5 173,4 7,7 0 0 0 0 0 0 1,2 9,2 3,1 20,7 36,9 55,6 113,6 213,1 369,4 786 1 329,2 2 609,2 4 563,3 6 869,5
X. Nemoci dýchací soustavy 90,2 102 79 7,7 2 0 0 2 0 0 4,6 3,1 2 20,7 27,7 51,4 84,3 122,7 218,2 373,4 733,9 1 250,7 1 930,0 2 551,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 45,9 48,2 43,6 0 0 0 0 0 0 1,3 2,3 8,2 6,1 23,3 18,5 41,7 57,5 78,2 110 172,4 310,8 544,6 654,2 1 373,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,1 2,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 1,3 2,7 5,2 18,3 7,5 59,8 114,5 196,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3,3 3,5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 8,1 8,6 15,7 26,2 41,9 81,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27,4 27,2 27,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,6 4 7 14 33,7 61,9 117,5 232,1 526,6 539,7 1 177,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,7 1 0,3 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,2 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,5 15,8 15,3 0 0 1,6 1,9 2 0 0 0 0 1 0 4 18,1 14 20,2 39,5 49,6 116,1 215,4 327,1 785,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30,9 30,5 31,3 0 2 3,1 0 2 1,6 2,6 2,3 2 5,1 2,6 7,9 16,7 25,5 32,4 39,5 88,8 250,9 520,6 981,4 1 275,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,7 10,4 7 107,7 0 0 0 0 1,6 1,3 0 3,1 0 2,6 4 4,2 8,9 25,6 15,5 33,9 30 83,8 81,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 608,8 633,7 584,9 192,3 6 4,7 1,9 8,2 7,9 13 22,1 39,8 43,8 116,4 218,9 362,9 579,7 990 1 592,9 2 650,5 4 425,8 7 761,8 11 629,0 17 271,8
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,6 60,7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 21,4 25,5 28,4 26,4 58,7 57 121,3 114,1 140,6 156 241,1 285,7
II. Novotvary 63,6 74,5 53 0 0 0 0 9,5 15,7 11,3 10,4 19,1 18,3 19,6 32,7 52,6 60,9 71 77,1 88,4 107,9 132,7 210,2 133,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,5 13,5 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 20,2 9,8 17,3 35,9 38,1 56,6 29,4 333,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35 33,6 36,1 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0 0 6,5 3,9 7,1 28,6 28,3 49,3 73 88,3 115,8 112,3 250
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,4 17,3 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 4 15,2 25,6 33,8 57,1 100 152,8 181,8 214,3
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 16 13,3 0 0 0 0 0 6,5 5,5 0 3,2 5,9 5,6 6,8 8 27,4 21,7 18,9 26,2 37,2 43,5 44,8 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 69,1 61,8 77,2 166,7 0 0 18,9 0 16,7 18,1 8,5 4,8 13,1 19,6 15 30,1 37,5 42,3 54 67,3 104,8 150,8 189,5 213,3
X. Nemoci dýchací soustavy 72,4 72,7 71,9 0 0 0 2,4 0 5,8 3,6 3,1 0 11,4 21,6 30,1 43,6 78,3 111,9 123,8 136,1 169,5 265,6 336,5 376,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,1 21,1 23,1 0 0 1,7 0 0 0 1,1 3,9 1,5 5,8 11,4 16,9 18,9 18 27,6 34 36,1 44,1 80,7 129,9 285,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,1 10,7 17,8 0 0 0 11,6 0 0 0 0 0 0 0 10,6 4,1 6,4 12 17,9 38,6 61,6 86,1 46,2 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 2,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 3,6 3,9 8,2 10,3 19,2 57,1 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,6 17 11,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 2,2 6,7 4,7 6,6 18,7 25,9 46,4 91,3 130,4 175
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 14,2 6,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,8 0 1,9 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,8 26,4 23,4 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 4 9,2 12,6 3,3 30 38 19,2 38,4 63,9 75,3 137 187,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,6 12,6 14,8 0 0 0 0 2,1 1,8 0 1,9 2,4 3,1 4,6 5,4 10 8,6 11,5 14 20,9 48,3 64,7 64,1 114,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 2,8 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 0 3,6 4,4 4,2 4,7 2,5 8,7 8,9 4,5 17,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,8 30,7 23,8 0,9 0 0,2 1 0,5 1,4 0,8 0,9 1,7 4,5 7,4 10,8 17,1 24,8 31,7 39,7 50,2 76 115,6 157,7 218,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 200 357,1 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 222,2 333,3 250 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 527,8 505,5 550,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,4 714,3 600 722,2 500 454,5 541,7 615,4 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 150 125 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 250 250 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 168,7 194,4 148,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 111,1 100 222,2 250 166,7 400 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 323,4 413,3 281,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 400 0 230,8 352,9 263,2 321,4 423,7 365,9 200
VI. Nemoci nervové soustavy 183,2 181,8 184,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 142,9 90,9 76,9 205,9 250 166,7 269,2 307,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 253,4 255,3 252,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,5 122,8 150 144,2 240,8 249,1 305,3 363,2 352,9
X. Nemoci dýchací soustavy 206,9 223 188,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 100 115,4 153,8 243,2 166,7 256,4 236,8 416,7 750
XI. Nemoci trávicí soustavy 212,1 307,7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 285,7 181,8 0 266,7 307,7 136,4 384,6 178,6 500 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 362,3 333,3 377,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 500 500 0 571,4 250 333,3 333,3 500 600 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 61 34,5 75,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 55,6 0 85,7 181,8 0 1 000,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 258,9 300 236,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 333,3 312,5 400 120 157,9 384,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 298,2 416,7 212,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 333,3 333,3 250 500 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 132,1 194 109,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 47,6 35,7 27,8 95,9 166,7 139,7 210,5 444,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 141,4 186 107,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 71,4 117,6 125 250 571,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232,9 261,6 215,2 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 0 54,1 80,6 202 121,7 183,9 194 223,1 239,9 269,1 344,3 410,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,4 18,8 24,7 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,2 0 5,4 0 9,2 11,2 33 39,4 103,7 128,7 178,9 190,5 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 77,5 114,8 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 87 0 95,2 90,9 375 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,9 20,6 23,5 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,2 0 5,3 0 8,4 10,1 34,8 37,2 79,1 105,7 145,6 220 333,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 901,6 895,7 906,8 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 733,3 966,7 840 916,7 937,5 964,9 902,8 857,1 888,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 200 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 333,3 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 400 333,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76 50,8 113,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 64,5 117,6 235,3 300 375 1 000,0 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 228,2 166,7 302,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 204,5 157,9 619 681,8 785,7 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 10,9 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 0 29,4 90,9 50 181,8 1 000,0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 285,7 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 200 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 132,5 95,2 170,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 250 142,9 200 0 200 250 500 1 000,0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 6,1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 146,1 141,1 150,5 0 0 0 0 0 0 43,5 0 28,3 98,6 112,4 83,3 154,6 140,4 129,4 160,1 204,4 381,2 591,7 732,1 400
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,9 61,6 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 20,9 25 27,9 26 57,8 56,5 120,3 114,3 140,9 158,7 241,4 285,7
péče celkem II. Novotvary 89,8 99,3 80,7 0 0 0 0 9,4 15,7 16,8 10,4 24,7 26 30,1 41,7 73,8 80,2 92,7 102,4 125,7 165,2 205,5 329,9 187,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,5 16,2 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36,6 20 14,4 17,2 35,7 42,1 61,3 27,8 333,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,4 35,3 37,2 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0 0 6,5 3,8 10,6 28,3 29,9 50,3 75,9 93,1 118,1 119,8 238,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,4 25,8 31,3 0 0 0 0 0 2 0 0 2,5 0 4,9 0 10,3 12,6 37 58 96,2 154,7 231,7 246,2 233,3
VI. Nemoci nervové soustavy 23,9 23,6 24,3 0 0 0 0 0 6,3 5,2 0 3 5,6 5,4 10,6 9,3 29,9 28,5 43,6 44,3 58 88,4 123,6 166,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,4 68,7 88,9 166,7 0 0 18,9 0 16,7 17,9 8,5 4,8 12,9 19,1 14,6 32,6 39,7 44 57,8 76,2 117,6 168,1 220,2 236,7
X. Nemoci dýchací soustavy 72,2 72,5 71,7 0 0 0 1,7 0 5,8 3,6 3,1 0 11,2 23,7 29,1 43,8 78,4 109,7 124,8 135,9 170,4 263,3 342,3 397,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,3 22,5 24 0 0 1,7 0 0 0 1,1 3,9 2,2 5,8 11,3 18,2 19,9 17,8 29,2 36 37,5 47,2 83,5 136,9 285,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,3 14,6 26,2 0 0 0 11,6 0 0 0 0 3,8 0 0 15,8 8,1 6,3 23,5 24,3 53,1 72,4 101,9 120 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 2,7 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,4 4,2 7,7 12,6 29,5 50,8 250
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,1 18,6 13,1 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 2,2 6,7 6,4 7,5 21,2 31,4 48,1 94,2 141,9 170,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 14,2 6,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,8 0 1,9 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,2 29,4 25,2 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 4 9,2 12,6 3,3 32,1 39,6 19 43,6 70,2 80,7 159,2 187,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 15 19,1 0 0 0 0 2,1 1,8 0 1,9 2,4 3,9 4,5 5,3 12,1 9,9 12,6 14,2 25,9 57,2 74,7 86 151,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 3,4 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 0 3,4 4,2 4,3 4,2 3 9,5 11,1 10,5 46,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,4 34,9 28,5 0,9 0 0,2 0,9 0,5 1,5 0,9 0,9 2,1 5 8,4 11,7 19,9 27,7 35,5 44,8 58,3 88,4 131,4 184,1 235,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)