8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 361 181 180 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 8 26 26 61 55 70 61 34 4
II. Novotvary 1 070 616 454 0 0 0 0 1 2 2 3 10 14 18 37 75 134 203 197 142 124 73 33 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 7 8 9 2 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 203 82 121 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 12 13 24 33 46 44 21 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 54 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 5 6 12 11 8 3
VI. Nemoci nervové soustavy 88 52 36 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 4 15 12 10 11 13 9 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 892 896 996 2 0 0 1 0 2 3 2 2 8 15 17 55 94 161 217 250 385 430 216 32
X. Nemoci dýchací soustavy 1 096 612 484 0 0 0 1 0 2 1 1 0 4 8 13 25 70 120 145 133 179 226 142 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 515 244 271 0 0 1 0 0 0 1 4 2 8 14 25 33 38 63 75 57 63 76 43 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 54 21 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 5 9 13 13 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 47 18 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 10 8 7 6 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 259 118 141 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 8 14 34 35 49 63 36 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 155 78 77 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 13 21 11 19 32 28 20 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 285 147 138 0 0 0 0 2 2 0 2 3 4 5 6 13 12 16 19 25 61 74 33 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 69 42 27 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 7 9 12 6 13 8 2 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 198 3 152 3 046 13 0 1 4 3 10 9 12 22 48 69 120 237 439 678 820 805 1 071 1 126 603 108
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 95 46 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 15 13 16 20 13 8 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 3 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76 31 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 6 5 18 25 15 1
VI. Nemoci nervové soustavy 35 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 7 6 7 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 317 120 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 12 15 46 69 87 69 6
X. Nemoci dýchací soustavy 54 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 9 4 10 9 10 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 28 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 4 4 3 5 5 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 2 4 3 3 6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 29 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 8 3 3 5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 3 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 67 26 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 7 16 19 16 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 790 339 451 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 20 23 48 65 108 167 187 147 16
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 90 44 46 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 3 6 5 14 22 22 8 3
VI. Nemoci nervové soustavy 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 100 51 49 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 3 3 8 7 14 24 23 11 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 403 189 214 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 10 11 29 42 55 60 55 65 42 24 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 8 3 3 5 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55 22 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 3 13 15 11 2
X. Nemoci dýchací soustavy 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 515 235 280 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 10 12 30 48 59 81 65 85 71 41 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 367 186 181 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 6 8 26 26 61 56 72 63 35 4
péče celkem II. Novotvary 1 568 851 717 0 0 0 0 1 2 3 3 13 20 28 48 108 181 273 270 213 209 128 65 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 3 4 7 9 10 2 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 217 89 128 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 12 14 25 35 50 47 23 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 226 107 119 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 6 6 13 17 25 54 60 32 7
VI. Nemoci nervové soustavy 158 85 73 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 5 5 18 17 27 21 24 22 11 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 264 1 038 1 226 2 0 0 1 0 2 3 2 2 8 15 17 61 103 173 241 299 467 532 296 40
X. Nemoci dýchací soustavy 1 158 647 511 0 0 0 1 0 2 1 1 0 4 9 13 26 74 124 155 139 190 237 153 29
XI. Nemoci trávicí soustavy 545 261 284 0 0 1 0 0 0 1 4 3 8 14 27 35 38 67 80 60 68 81 46 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 79 29 50 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 8 7 13 16 16 9 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 58 20 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 10 11 12 6 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 289 130 159 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 11 16 39 43 52 67 41 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 172 88 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 14 22 11 22 36 31 25 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 363 177 186 0 0 0 0 2 2 0 2 3 5 5 6 16 14 18 20 33 78 96 51 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 85 52 33 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 7 10 12 8 16 11 5 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 603 3 777 3 826 13 0 1 4 3 11 10 12 28 55 83 137 290 513 793 973 992 1 347 1 407 802 129
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,8 31,5 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,3 5,2 8,1 10,7 33,1 35,4 109,5 151,6 258,3 374,3 573,4 532,6
II. Novotvary 91,2 107,2 75,8 0 0 0 0 2 3 2,6 3,4 9,9 14,9 23,5 49,7 100,5 170,8 276,2 353,7 391,3 457,5 447,9 556,5 266,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 1,6 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,5 2,7 7,2 19,3 29,5 55,2 33,7 399,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,3 14,3 20,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,3 1,3 2,7 15,3 17,7 43,1 90,9 169,7 270 354,1 665,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,6 5,2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,3 3,8 5,4 9 16,5 44,3 67,5 134,9 399,5
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 9 6 0 0 0 0 0 1,5 1,3 0 1 2,1 2,6 4 5,4 19,1 16,3 18 30,3 48 55,2 50,6 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 161,2 155,9 166,3 15,6 0 0 2 0 3 3,9 2,3 2 8,5 19,6 22,8 73,7 119,8 219,1 389,7 688,9 1 420,6 2 638,2 3 642,5 4 261,0
X. Nemoci dýchací soustavy 93,4 106,5 80,8 0 0 0 2 0 3 1,3 1,1 0 4,3 10,5 17,5 33,5 89,2 163,3 260,4 366,5 660,5 1 386,6 2 394,6 3 462,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,9 42,5 45,3 0 0 1,6 0 0 0 1,3 4,6 2 8,5 18,3 33,6 44,2 48,4 85,7 134,7 157,1 232,5 466,3 725,1 1 597,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 3,7 5,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,3 2,5 5,4 9 24,8 48 79,8 50,6 133,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 3,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 9,5 12,6 27,6 29,5 42,9 101,2 133,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,1 20,5 23,5 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 4 12,1 10,2 19 61,1 96,5 180,8 386,5 607,1 932,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,7 1 0,3 62,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,2 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,2 13,6 12,9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1,1 2,6 4 1,3 16,6 28,6 19,8 52,4 118,1 171,8 337,3 399,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,3 25,6 23 0 0 0 0 4 3 0 2,3 3 4,3 6,5 8,1 17,4 15,3 21,8 34,1 68,9 225,1 454 556,5 1 065,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,9 7,3 4,5 15,6 0 0 0 0 0 0 0 1 3,2 0 5,4 9,4 11,5 16,3 10,8 35,8 29,5 12,3 33,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 528,2 548,4 508,6 101,5 0 1,6 7,8 6,1 14,8 11,6 13,8 21,8 51,2 90,2 161,2 317,7 559,5 922,5 1 472,4 2 218,4 3 951,7 6 908,4 10 168,6 14 380,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7,4 12,3 16,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,1 8 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 6,4 20,4 23,3 44,1 73,8 79,8 134,9 133,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 3,7 6,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,2 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 1,8 5,5 14,8 18,4 33,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,5 5,4 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,7 0 4,1 10,8 13,8 66,4 153,4 253 133,2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 2,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,3 1,4 12,6 19,3 22,1 42,9 67,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 20,9 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8,9 16,3 26,9 126,8 254,6 533,8 1 163,6 798,9
X. Nemoci dýchací soustavy 4,6 5,4 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 3,8 5,4 16,2 11 36,9 55,2 168,6 399,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 2,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,7 2,7 0 5,4 7,2 8,3 18,4 30,7 33,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 1,4 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,3 1,3 0 5,4 3,6 11 11,1 18,4 101,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,8 0 11,1 24,5 0 133,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,5 2,1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 2,7 9 22 11,1 18,4 84,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 1,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 0 8,3 14,8 18,4 84,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,7 4,5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,3 1,4 1,8 19,3 59 116,6 269,8 532,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,2 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,8 5,5 11,1 18,4 67,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67,3 59 75,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 6,7 26,8 29,3 65,3 116,7 297,6 616,2 1 147,3 2 478,9 2 130,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,7 7,7 7,7 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 2,6 0 4 3,8 8,2 9 38,6 81,2 135 134,9 399,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,6 0 7,4 6,1 50,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,5 8,9 8,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1 0 2,6 0 4 3,8 10,9 12,6 38,6 88,6 141,1 185,5 399,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 34,3 32,9 35,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 3 6,4 13,1 14,8 38,9 53,5 74,8 107,7 151,6 239,8 257,7 404,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 7,4 12,3 16,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 1,7 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 2,7 14,4 8,3 11,1 30,7 16,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,7 3,8 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 16,2 8,3 48 92 185,5 266,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,8 5,5 3,7 12,3 16,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 16,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,3 1,3 1,4 0 2,8 3,7 18,4 33,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,8 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 43,9 40,9 46,8 0 0 0 0 0 0 1,3 0 3 7,5 13,1 16,1 40,2 61,2 80,3 145,4 179,1 313,6 435,6 691,4 266,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,3 32,4 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,3 5,2 8,1 10,7 33,1 35,4 109,5 154,3 265,7 386,5 590,2 532,6
péče celkem II. Novotvary 133,6 148,1 119,7 0 0 0 0 2 3 3,9 3,4 12,9 21,3 36,6 64,5 144,8 230,7 371,4 484,8 587 771,2 785,3 1 096,1 399,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,7 1,9 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4 2,5 4,1 7,2 19,3 33,2 61,4 33,7 399,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,5 15,5 21,4 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1,3 1,3 4 15,3 19 44,9 96,5 184,5 288,4 387,9 665,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,3 18,6 19,9 0 0 0 0 0 1,5 0 0 2 0 3,9 0 8 7,6 17,7 30,5 68,9 199,2 368,1 539,6 932,1
VI. Nemoci nervové soustavy 13,5 14,8 12,2 0 0 0 0 0 1,5 1,3 0 1 2,1 2,6 6,7 6,7 22,9 23,1 48,5 57,9 88,6 135 185,5 133,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 192,9 180,6 204,7 15,6 0 0 2 0 3 3,9 2,3 2 8,5 19,6 22,8 81,8 131,3 235,4 432,8 824 1 723,1 3 264,0 4 991,6 5 326,2
X. Nemoci dýchací soustavy 98,7 112,6 85,3 0 0 0 2 0 3 1,3 1,1 0 4,3 11,8 17,5 34,9 94,3 168,7 278,3 383 701,1 1 454,1 2 580,1 3 861,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 46,4 45,4 47,4 0 0 1,6 0 0 0 1,3 4,6 3 8,5 18,3 36,3 46,9 48,4 91,2 143,7 165,3 250,9 497 775,7 1 597,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,7 5 8,3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 2,7 2,5 10,9 12,6 35,8 59 98,2 151,8 133,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,9 3,5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9,5 14,4 27,6 40,6 73,6 101,2 266,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,6 22,6 26,6 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 4 12,1 14 21,8 70 118,5 191,9 411,1 691,4 932,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,7 1 0,3 62,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,2 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,7 15,3 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1,1 2,6 4 1,3 17,8 29,9 19,8 60,6 132,8 190,2 421,6 399,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30,9 30,8 31,1 0 0 0 0 4 3 0 2,3 3 5,3 6,5 8,1 21,4 17,8 24,5 35,9 90,9 287,8 589 860 1 597,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,2 9 5,5 15,6 0 0 0 0 0 0 0 1 3,2 0 5,4 9,4 12,7 16,3 14,4 44,1 40,6 30,7 101,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 647,9 657,2 638,9 101,5 0 1,6 7,8 6,1 16,3 12,9 13,8 27,7 58,7 108,6 184 388,8 653,8 1 079,0 1 747,2 2 733,7 4 970,1 8 632,4 13 524,5 17 177,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,6 60,7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 10,2 21,4 25,5 28,4 26,4 58,7 57 121,3 114,1 140,6 156 241,1 285,7
II. Novotvary 63,6 74,5 53 0 0 0 0 9,5 15,7 11,3 10,4 19,1 18,3 19,6 32,7 52,6 60,9 71 77,1 88,4 107,9 132,7 210,2 133,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,5 13,5 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 20,2 9,8 17,3 35,9 38,1 56,6 29,4 333,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35 33,6 36,1 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0 0 6,5 3,9 7,1 28,6 28,3 49,3 73 88,3 115,8 112,3 250
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,4 17,3 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 4 15,2 25,6 33,8 57,1 100 152,8 181,8 214,3
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 16 13,3 0 0 0 0 0 6,5 5,5 0 3,2 5,9 5,6 6,8 8 27,4 21,7 18,9 26,2 37,2 43,5 44,8 200
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 69,1 61,8 77,2 166,7 0 0 18,9 0 16,7 18,1 8,5 4,8 13,1 19,6 15 30,1 37,5 42,3 54 67,3 104,8 150,8 189,5 213,3
X. Nemoci dýchací soustavy 72,4 72,7 71,9 0 0 0 2,4 0 5,8 3,6 3,1 0 11,4 21,6 30,1 43,6 78,3 111,9 123,8 136,1 169,5 265,6 336,5 376,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,1 21,1 23,1 0 0 1,7 0 0 0 1,1 3,9 1,5 5,8 11,4 16,9 18,9 18 27,6 34 36,1 44,1 80,7 129,9 285,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,1 10,7 17,8 0 0 0 11,6 0 0 0 0 0 0 0 10,6 4,1 6,4 12 17,9 38,6 61,6 86,1 46,2 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 2,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 3,6 3,9 8,2 10,3 19,2 57,1 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,6 17 11,7 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 2,2 6,7 4,7 6,6 18,7 25,9 46,4 91,3 130,4 175
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 14,2 6,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,8 0 1,9 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,8 26,4 23,4 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 4 9,2 12,6 3,3 30 38 19,2 38,4 63,9 75,3 137 187,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,6 12,6 14,8 0 0 0 0 2,1 1,8 0 1,9 2,4 3,1 4,6 5,4 10 8,6 11,5 14 20,9 48,3 64,7 64,1 114,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 2,8 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 0 3,6 4,4 4,2 4,7 2,5 8,7 8,9 4,5 17,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,8 30,7 23,8 0,9 0 0,2 1 0,5 1,4 0,8 0,9 1,7 4,5 7,4 10,8 17,1 24,8 31,7 39,7 50,2 76 115,6 157,7 218,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 200 357,1 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 222,2 333,3 250 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 527,8 505,5 550,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,4 714,3 600 722,2 500 454,5 541,7 615,4 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 150 125 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 250 250 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 168,7 194,4 148,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 111,1 100 222,2 250 166,7 400 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 323,4 413,3 281,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 400 0 230,8 352,9 263,2 321,4 423,7 365,9 200
VI. Nemoci nervové soustavy 183,2 181,8 184,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 142,9 90,9 76,9 205,9 250 166,7 269,2 307,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 253,4 255,3 252,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,5 122,8 150 144,2 240,8 249,1 305,3 363,2 352,9
X. Nemoci dýchací soustavy 206,9 223 188,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 100 115,4 153,8 243,2 166,7 256,4 236,8 416,7 750
XI. Nemoci trávicí soustavy 212,1 307,7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 285,7 181,8 0 266,7 307,7 136,4 384,6 178,6 500 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 362,3 333,3 377,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 500 500 0 571,4 250 333,3 333,3 500 600 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 61 34,5 75,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 55,6 0 85,7 181,8 0 1 000,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 258,9 300 236,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 333,3 312,5 400 120 157,9 384,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 298,2 416,7 212,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 333,3 333,3 250 500 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 132,1 194 109,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 47,6 35,7 27,8 95,9 166,7 139,7 210,5 444,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 141,4 186 107,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 71,4 117,6 125 250 571,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232,9 261,6 215,2 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 0 54,1 80,6 202 121,7 183,9 194 223,1 239,9 269,1 344,3 410,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21,4 18,8 24,7 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,2 0 5,4 0 9,2 11,2 33 39,4 103,7 128,7 178,9 190,5 333,3
VI. Nemoci nervové soustavy 77,5 114,8 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 87 0 95,2 90,9 375 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,9 20,6 23,5 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,2 0 5,3 0 8,4 10,1 34,8 37,2 79,1 105,7 145,6 220 333,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 901,6 895,7 906,8 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 733,3 966,7 840 916,7 937,5 964,9 902,8 857,1 888,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 200 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 333,3 333,3 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 400 333,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76 50,8 113,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 64,5 117,6 235,3 300 375 1 000,0 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 228,2 166,7 302,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 204,5 157,9 619 681,8 785,7 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 10,9 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,7 0 29,4 90,9 50 181,8 1 000,0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 285,7 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 200 0 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 132,5 95,2 170,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 250 142,9 200 0 200 250 500 1 000,0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 6,1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 146,1 141,1 150,5 0 0 0 0 0 0 43,5 0 28,3 98,6 112,4 83,3 154,6 140,4 129,4 160,1 204,4 381,2 591,7 732,1 400
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 56,9 61,6 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 20,9 25 27,9 26 57,8 56,5 120,3 114,3 140,9 158,7 241,4 285,7
péče celkem II. Novotvary 89,8 99,3 80,7 0 0 0 0 9,4 15,7 16,8 10,4 24,7 26 30,1 41,7 73,8 80,2 92,7 102,4 125,7 165,2 205,5 329,9 187,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26,5 16,2 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 36,6 20 14,4 17,2 35,7 42,1 61,3 27,8 333,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,4 35,3 37,2 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0 0 6,5 3,8 10,6 28,3 29,9 50,3 75,9 93,1 118,1 119,8 238,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,4 25,8 31,3 0 0 0 0 0 2 0 0 2,5 0 4,9 0 10,3 12,6 37 58 96,2 154,7 231,7 246,2 233,3
VI. Nemoci nervové soustavy 23,9 23,6 24,3 0 0 0 0 0 6,3 5,2 0 3 5,6 5,4 10,6 9,3 29,9 28,5 43,6 44,3 58 88,4 123,6 166,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,4 68,7 88,9 166,7 0 0 18,9 0 16,7 17,9 8,5 4,8 12,9 19,1 14,6 32,6 39,7 44 57,8 76,2 117,6 168,1 220,2 236,7
X. Nemoci dýchací soustavy 72,2 72,5 71,7 0 0 0 1,7 0 5,8 3,6 3,1 0 11,2 23,7 29,1 43,8 78,4 109,7 124,8 135,9 170,4 263,3 342,3 397,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,3 22,5 24 0 0 1,7 0 0 0 1,1 3,9 2,2 5,8 11,3 18,2 19,9 17,8 29,2 36 37,5 47,2 83,5 136,9 285,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 20,3 14,6 26,2 0 0 0 11,6 0 0 0 0 3,8 0 0 15,8 8,1 6,3 23,5 24,3 53,1 72,4 101,9 120 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 2,7 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,4 4,2 7,7 12,6 29,5 50,8 250
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,1 18,6 13,1 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 2,2 6,7 6,4 7,5 21,2 31,4 48,1 94,2 141,9 170,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 10,6 14,2 6,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,8 0 1,9 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,2 29,4 25,2 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 4 9,2 12,6 3,3 32,1 39,6 19 43,6 70,2 80,7 159,2 187,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 15 19,1 0 0 0 0 2,1 1,8 0 1,9 2,4 3,9 4,5 5,3 12,1 9,9 12,6 14,2 25,9 57,2 74,7 86 151,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 3,4 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,1 0 3,4 4,2 4,3 4,2 3 9,5 11,1 10,5 46,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,4 34,9 28,5 0,9 0 0,2 0,9 0,5 1,5 0,9 0,9 2,1 5 8,4 11,7 19,9 27,7 35,5 44,8 58,3 88,4 131,4 184,1 235,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)