8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 151 172 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 8 4 12 26 35 53 40 54 53 29 3 323
II. Novotvary 670 471 0 0 0 0 0 1 2 4 7 11 27 45 71 140 215 209 155 137 94 21 2 1 141
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 8 1 8 3 0 32
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54 84 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 2 6 7 18 14 12 22 28 18 0 138
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 4 9 4 2 25
VI. Nemoci nervové soustavy 42 46 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 1 2 3 3 7 8 12 19 20 6 0 88
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 903 912 2 1 0 1 0 0 2 1 6 8 27 27 47 101 168 212 226 362 365 227 32 1 815
X. Nemoci dýchací soustavy 482 411 0 0 1 0 1 2 0 3 2 3 9 14 32 44 90 89 117 171 191 104 20 893
XI. Nemoci trávicí soustavy 219 218 0 0 0 0 0 1 1 1 6 11 13 22 24 45 52 56 32 73 62 33 5 437
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 3 8 4 8 7 4 0 43
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 7 3 6 4 2 1 29
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 97 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 11 18 19 18 43 45 24 8 198
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 95 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 10 14 22 29 31 34 35 16 3 203
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 129 134 0 0 0 2 2 1 2 3 0 3 12 7 10 14 15 16 21 57 69 28 1 263
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59 31 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 5 4 10 20 10 11 13 4 3 1 90
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 983 2 761 30 2 3 3 3 6 10 16 23 47 111 135 235 425 669 736 692 1 004 994 522 78 5 744
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 0 0 9
nemocných (LDN) II. Novotvary 48 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 8 12 13 25 20 8 1 102
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 5 4 1 0 16
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 6 11 11 1 42
VI. Nemoci nervové soustavy 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 7 6 6 0 30
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 129 178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10 11 25 33 78 82 52 12 307
X. Nemoci dýchací soustavy 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 5 7 0 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 2 7 4 2 0 24
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 1 0 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 4 1 14
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 6 7 2 0 25
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 4 3 0 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 2 8 11 18 13 0 61
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 1 0 10
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 303 387 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 5 15 28 37 52 77 162 182 111 15 690
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 4 4 5 5 10 15 15 9 0 74
VI. Nemoci nervové soustavy 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 4 4 5 7 11 19 16 11 0 84
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 209 195 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 13 14 32 32 66 63 62 61 39 11 0 404
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 3 2 1 15
VI. Nemoci nervové soustavy 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4 3 6 2 2 0 24
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 19 17 21 2 72
X. Nemoci dýchací soustavy 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 1 2 0 1 16
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 275 273 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 14 15 36 37 73 73 79 99 68 38 4 548
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 151 181 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 8 4 12 26 35 55 40 55 59 29 3 332
péče celkem II. Novotvary 927 720 0 0 0 0 0 1 3 5 13 14 41 61 109 178 289 284 230 223 153 40 3 1 647
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 8 1 9 3 0 33
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63 91 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 2 6 7 21 16 13 27 32 19 0 154
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75 81 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 6 5 8 10 16 32 38 26 4 156
VI. Nemoci nervové soustavy 71 78 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 2 2 4 8 10 14 21 35 29 16 0 149
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 063 1 133 2 1 0 1 0 0 2 1 7 8 27 27 50 112 181 240 267 460 464 300 46 2 196
X. Nemoci dýchací soustavy 506 429 0 0 1 0 1 2 0 3 2 3 9 14 33 47 92 93 126 179 198 111 21 935
XI. Nemoci trávicí soustavy 235 229 0 0 0 0 0 1 1 1 6 11 14 23 26 48 54 57 34 81 67 35 5 464
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 8 4 11 10 5 0 52
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 8 5 6 13 7 2 47
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 11 21 21 20 50 52 26 8 224
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 104 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 11 15 22 30 32 39 40 19 3 220
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 158 171 0 0 0 2 2 2 2 3 0 3 12 9 11 16 20 18 30 69 87 42 1 329
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62 39 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 5 4 10 21 10 13 16 8 4 1 101
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 595 3 471 30 2 3 3 3 7 11 17 32 53 129 158 290 494 784 868 859 1 284 1 260 682 97 7 066
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,4 28,8 3,2 0 1,8 0 0 0 0 2,1 0 2,4 10,6 5,3 15,2 33,9 55,7 119,2 125,8 259,6 593,4 1 472,8 2 158,3 27,6
II. Novotvary 117 78,8 0 0 0 0 0 1,3 2,4 4,2 7,3 13,3 35,9 59,2 89,9 182,5 342,1 470,2 487,4 658,7 1 052,5 1 066,5 1 438,8 97,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 3,9 4,8 9 25,2 4,8 89,6 152,4 0 2,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,4 14,1 0 0 1,8 0 0 0 0 0 1 2,4 9,3 2,6 7,6 9,1 28,6 31,5 37,7 105,8 313,5 914,2 0 11,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,3 0 0 4,5 6,3 19,2 100,8 203,1 1 438,8 2,1
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 7,7 0 0 0 0 0 1,3 2,4 0 0 4,8 1,3 2,6 3,8 3,9 11,1 18 37,7 91,3 223,9 304,7 0 7,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157,6 152,6 6,4 1,8 0 2 0 0 2,4 1 6,2 9,7 35,9 35,5 59,5 131,7 267,3 476,9 710,6 1 740,4 4 086,9 11 528,7 23 021,6 155
X. Nemoci dýchací soustavy 84,1 68,8 0 0 1,8 0 1,7 2,7 0 3,1 2,1 3,6 12 18,4 40,5 57,4 143,2 200,2 367,9 822,1 2 138,6 5 281,9 14 388,5 76,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 38,2 36,5 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1 6,2 13,3 17,3 28,9 30,4 58,7 82,7 126 100,6 351 694,2 1 676,0 3 597,1 37,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,1 5,2 4,8 18 12,6 38,5 78,4 203,1 0 3,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,8 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,6 4,8 15,7 9,4 28,8 44,8 101,6 719,4 2,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 12,7 14,3 28,6 42,7 56,6 206,7 503,9 1 218,9 5 755,4 16,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 2,3 70,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0 6,4 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,6 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,7 5,3 12,7 18,2 35 65,2 97,5 163,5 391,9 812,6 2 158,3 17,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,5 22,4 0 0 0 3,9 3,3 1,3 2,4 3,1 0 3,6 16 9,2 12,7 18,2 23,9 36 66 274 772,6 1 422,0 719,4 22,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,3 5,2 9,6 0 0 0 0 0 1,2 2,1 0 0 4 6,6 5,1 13 31,8 22,5 34,6 62,5 44,8 152,4 719,4 7,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 520,7 461,9 95,6 3,6 5,4 5,9 5 8 11,9 16,7 23,9 56,8 147,7 177,5 297,6 554 1 064,4 1 655,8 2 175,8 4 826,9 11 129,8 26 510,9 56 115,1 490,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 4,8 67,2 0 0 0,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 8,4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 7,6 7,8 12,7 27 40,9 120,2 223,9 406,3 719,4 8,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,5 3,1 24 44,8 50,8 0 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 3,2 6,7 9,4 28,8 123,2 558,7 719,4 3,6
VI. Nemoci nervové soustavy 3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 1,6 4,5 15,7 33,7 67,2 304,7 0 2,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,5 29,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3,8 13 17,5 56,2 103,8 375 918,2 2 640,9 8 633,1 26,2
X. Nemoci dýchací soustavy 2,3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,2 15,7 33,7 56 355,5 0 2,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 1,3 3,9 3,2 2,2 6,3 33,7 44,8 101,6 0 2,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,6 0 0 9,6 33,6 50,8 0 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3 0 78,4 203,1 719,4 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,9 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 4,8 4,5 6,3 28,8 78,4 101,6 0 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 3,1 19,2 44,8 152,4 0 1,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,4 6 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 1,3 0 2,6 8 4,5 25,2 52,9 201,5 660,2 0 5,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 6,3 14,4 33,6 50,8 0 0,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52,9 64,7 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1 1,2 4 6,6 19 36,5 58,9 117 242,1 778,8 2 037,8 5 637,4 10 791,4 58,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,2 1,3 3,9 5,1 5,2 8 11,2 31,4 72,1 168 457,1 0 6,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 14,4 11,2 101,6 0 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 4,8 0 0 0 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,9 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,2 1,3 3,9 5,1 5,2 8 15,7 34,6 91,3 179,2 558,7 0 7,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 36,5 32,6 0 0 0 0 0 0 1,2 1 6,2 3,6 17,3 18,4 40,5 41,7 105 141,7 194,9 293,3 436,7 558,7 0 34,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 3,1 33,7 33,6 101,6 719,4 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 1,3 2,6 3,2 9 9,4 28,8 22,4 101,6 0 2,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 3,2 4,5 25,2 91,3 190,3 1 066,5 1 438,8 6,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1,9 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 3,2 6,7 12,6 4,8 22,4 0 719,4 1,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 4,8 11,2 0 0 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,4 50,8 0 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 4,8 11,2 0 0 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 0 0 3,1 4,8 0 50,8 0 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 48 45,7 0 0 0 0 0 0 1,2 1 6,2 4,8 18,6 19,7 45,6 48,2 116,1 164,2 248,4 476 761,4 1 929,9 2 877,7 46,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,4 30,3 3,2 0 1,8 0 0 0 0 2,1 0 2,4 10,6 5,3 15,2 33,9 55,7 123,7 125,8 264,4 660,6 1 472,8 2 158,3 28,4
péče celkem II. Novotvary 161,8 120,4 0 0 0 0 0 1,3 3,6 5,2 13,5 16,9 54,6 80,2 138,1 232 459,8 638,9 723,2 1 072,1 1 713,1 2 031,5 2 158,3 140,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 3,9 4,8 9 25,2 4,8 100,8 152,4 0 2,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 15,2 0 0 1,8 0 0 0 0 0 1 2,4 9,3 2,6 7,6 9,1 33,4 36 40,9 129,8 358,3 965 0 13,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,1 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,4 2,7 5,3 7,6 6,5 12,7 22,5 50,3 153,8 425,5 1 320,5 2 877,7 13,3
VI. Nemoci nervové soustavy 12,4 13 0 0 0 0 0 1,3 2,4 0 0 6 2,7 2,6 5,1 10,4 15,9 31,5 66 168,3 324,7 812,6 0 12,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 185,5 189,5 6,4 1,8 0 2 0 0 2,4 1 7,3 9,7 35,9 35,5 63,3 146 288 539,9 839,5 2 211,5 5 195,4 15 236,2 33 093,5 187,6
X. Nemoci dýchací soustavy 88,3 71,8 0 0 1,8 0 1,7 2,7 0 3,1 2,1 3,6 12 18,4 41,8 61,3 146,4 209,2 396,2 860,6 2 217,0 5 637,4 15 107,9 79,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 41 38,3 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1 6,2 13,3 18,6 30,2 32,9 62,6 85,9 128,2 106,9 389,4 750,2 1 777,6 3 597,1 39,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 5,1 6,5 6,4 18 12,6 52,9 112 253,9 0 4,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,6 4,8 18 15,7 28,8 145,6 355,5 1 438,8 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,9 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 16,5 14,3 33,4 47,2 62,9 240,4 582,2 1 320,5 5 755,4 19,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 2,3 70,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0 6,4 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,2 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,7 5,3 13,9 19,6 35 67,5 100,6 187,5 447,9 965 2 158,3 18,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,6 28,6 0 0 0 3,9 3,3 2,7 2,4 3,1 0 3,6 16 11,8 13,9 20,9 31,8 40,5 94,3 331,7 974,1 2 133,1 719,4 28,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,8 6,5 9,6 0 0 0 0 0 1,2 2,1 0 0 4 6,6 5,1 13 33,4 22,5 40,9 76,9 89,6 203,1 719,4 8,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 627,5 580,6 95,6 3,6 5,4 5,9 5 9,4 13,1 17,7 33,3 64,1 171,7 207,7 367,3 643,9 1 247,3 1 952,7 2 700,9 6 173,1 14 108,2 34 636,9 69 784,2 603,6
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 44,4 47,7 3,5 0 2,4 0 0 0 0 10,9 0 10,7 39,4 19 32,7 55,8 56,3 94,5 83,2 93,3 128 208,6 272,7 46,1
II. Novotvary 68,7 46,5 0 0 0 0 0 6 8,6 11,2 11,7 13,5 22,7 34,8 37 52,6 64,9 73,7 85,3 100,9 143,5 107,7 153,8 57,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,2 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 17,9 22,6 13 17,6 32,5 4,3 49,4 38,5 0 17,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,4 23,6 0 0 2,6 0 0 0 0 0 5,2 11,7 35,9 9,3 16,5 14,6 32,1 27,7 23,1 38,3 68,6 90,5 0 22,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,8 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3,5 0 0 14 15,9 33,3 92,8 95,2 222,2 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 11,8 15,1 0 0 0 0 0 6,5 11,8 0 0 11,5 2,4 4,6 4,8 5 10,8 15,1 25,1 50,7 87,7 88,2 0 13,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57 61,8 400 43,5 0 14,1 0 0 10,4 4,2 12,8 12,9 31,3 24,7 23,2 33 40,7 47,4 54,8 81,1 120,1 178,2 227 59,3
X. Nemoci dýchací soustavy 55,2 57,9 0 0 0,6 0 2 5,3 0 8,2 5,1 9 23,7 34,6 48,6 48 77,6 80,3 121,6 156,2 231,8 304,1 400 56,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,6 17,7 0 0 0 0 0 1 1,1 0,9 4,3 7,9 9,9 14,9 12,3 19,4 21,1 25,3 18,4 45,8 63,1 91,2 116,3 17,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,2 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 14,2 11,5 8,5 23,8 19,3 33,3 39,8 59,7 0 10,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 1,1 3 1,8 6,1 9,2 22,2 333,3 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 6,8 5,9 8,5 10,3 13 36,7 62,1 85,7 235,3 9,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,3 27,7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 8,3 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,2 27,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 7,4 13,2 24,5 28,9 34,1 42,2 47,9 50,5 72,3 93 142,9 27,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,2 12,6 0 0 0 2,5 1,8 0,8 1,8 2,7 0 2,4 9,8 5,7 7,5 9,4 8,9 10,9 15,7 33,3 51,8 42,7 19,6 11,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0 0 4 4,8 2,5 4,5 7,6 4,3 7,5 13,6 9,6 27,5 166,7 2,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,9 19,9 2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,8 0,8 1,1 1,7 4,5 10,8 11,8 14,8 21,5 27,9 33,1 38,8 60,3 93,6 126,1 181,4 23
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 257,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666,7 0 83,3 352,9 0 0 200
nemocných (LDN) II. Novotvary 551,7 534,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 400 545,5 666,7 444,4 631,6 448,3 510,2 555,6 888,9 1 000,0 542,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 125
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 281,3 106,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 133,3 52,6 250 285,7 200 0 163,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 256,4 164,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 500 111,1 90,9 100 181,8 187,5 96,8 139,5 229,2 392,9 500 198,1
VI. Nemoci nervové soustavy 207,3 151,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,8 83,3 74,1 217,4 280 193,5 545,5 0 178,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 250
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 256 210,9 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 150 156,3 135,8 190,8 181,3 253,2 251,5 266,7 461,5 227,7
X. Nemoci dýchací soustavy 236,4 191,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 76,9 238,1 233,3 238,1 466,7 0 211,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 263,2 132,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 200 111,1 428,6 166,7 100 117,6 259,3 148,1 250 0 192
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166,7 185,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 250 0 0 166,7 600 200 0 177,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37 81,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,6 0 148,9 148,1 500 69,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 343,8 233,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 428,6 181,8 250 315,8 259,3 222,2 0 271,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 275,9 193,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 1 000,0 0 0 83,3 333,3 363,6 333,3 0 233,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 204,9 108,1 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 125 0 90,9 192,3 51,3 137,9 115,8 157,9 191,2 0 134,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 136,4 132,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 222,2 187,5 214,3 200 0 133,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 255,5 187,5 0 0 0 0 0 333,3 0 0 111,1 71,4 166,7 87,7 142,9 169,7 169,7 157,6 170 231,1 244,6 277,5 468,8 212,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,6 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 2,6 2,4 8,2 11,7 15,4 24 39,1 81,3 88,2 129,3 204,5 0 17,2
VI. Nemoci nervové soustavy 29,9 54,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 136,4 37 250 0 44,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 250 0 0 0 105,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 4,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,6 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 2,6 2,4 7,7 10,8 13,4 19,7 37,2 58,2 79,2 101,3 207,5 0 17,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 889,4 833,3 0 0 0 0 0 0 500 1 000,0 666,7 750 812,5 875 888,9 761,9 916,7 926,5 849,3 884,1 847,8 916,7 0 861,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 583,3 470,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 1 000,0 875 600 666,7 1 000,0 517,2
VI. Nemoci nervové soustavy 42,6 102,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 58,8 0 30,3 71,4 54,1 166,7 230,8 461,5 250 1 000,0 0 64,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180,2 271,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3 35,1 50 258,1 500 500 724,1 500 222,9
X. Nemoci dýchací soustavy 27,2 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,5 71,4 51,3 83,3 250 41,7 166,7 0 1 000,0 23,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 166,7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 333,3 0 0 272,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 200
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,3 500 0 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 52,6 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 000,0 500 0 0 81,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 117,6 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 200 0 0 0 125 333,3 0 500 0 78,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 152,9 142,9 0 0 0 0 0 0 21,7 13,5 60,6 48,2 117,6 118,1 153,8 112,8 148,4 158 227,7 375 441,6 690,9 571,4 147,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,9 49,6 3,5 0 2,4 0 0 0 0 10,5 0 10,5 38,6 18,7 32 55,6 56,1 97 81,6 92,7 136,6 201,4 272,7 46,8
péče celkem II. Novotvary 92 68,7 0 0 0 0 0 6 12,8 14 21,5 17,1 33,8 46,4 55,4 65,6 85 97,1 119,7 151,1 207,6 185,2 214,3 80,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,1 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 0 17,9 22,4 13 17,5 32,4 4,3 54,5 37,5 0 18
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,1 24,6 0 0 2,5 0 0 0 0 0 5,2 11,7 35,9 9,1 16,4 14,4 36,7 30,7 24,1 45,5 75,7 93,1 0 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,5 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 2,9 2,9 6,6 9,4 10,6 20,8 34,8 56,9 93,8 142,9 222,2 266,7 18,8
VI. Nemoci nervové soustavy 18 23,2 0 0 0 0 0 6,3 11,1 0 0 13,4 4,5 4,2 5,8 12,3 14,1 23,5 38,7 80,5 98,6 179,8 0 20,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 64,3 71,9 400 43,5 0 14,1 0 0 10,4 4,2 14,8 12,8 30,8 24,1 24,3 35,3 42,4 51,7 61,5 95,6 136,5 200,1 269 68
X. Nemoci dýchací soustavy 55 57,6 0 0 0,5 0 1,9 5,3 0 8,1 5,1 8,8 23,3 33,6 48,1 49,4 76,2 80,4 126 155,8 231 310,9 411,8 56,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,8 18,5 0 0 0 0 0 1 1,1 0,9 4,3 7,8 10,6 15,5 13,3 20,6 21,8 25,7 19,4 49,9 66,1 94,6 116,3 18,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,6 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 14 14,2 11,2 23,5 19 43,5 55,2 69,4 0 12,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,9 1,1 3,3 2,8 5,5 25,4 58,8 400 2,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 8,8 5,8 9,8 11,3 14,3 41,9 69,1 90 235,3 11,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,3 27,7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,9 0 8,3 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 2,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 7,4 13,2 26,6 30,6 33,8 43 48,6 56,9 80,5 105 136,4 29,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,4 15,6 0 0 0 2,5 1,8 1,6 1,8 2,7 0 2,4 9,7 7,3 8,1 10,5 11,7 11,9 21,4 38,1 60,2 57,9 19,6 13,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,1 2 0,3 0 0 0 0 0 0,8 0,9 0 0 3,8 4,6 2,4 4,2 7,3 3,9 7,9 15,2 17,5 33,9 166,7 2,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,9 23,9 2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,9 0,9 1,1 2,3 4,8 11,9 13,1 17,5 24 31,4 37,4 45,7 71,9 107,9 146,8 205,5 27

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)