8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 232 121 111 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 5 12 28 37 38 39 47 15 4
II. Novotvary 661 387 274 0 1 2 0 1 1 0 1 2 2 8 21 42 85 126 124 99 72 57 14 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 3 6 4 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 116 57 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 6 17 18 26 22 15 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 4 3 11 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 53 24 29 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 4 3 9 9 10 7 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 859 427 432 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 11 8 23 46 81 115 125 175 167 74 21
X. Nemoci dýchací soustavy 563 312 251 0 0 1 0 0 2 0 1 1 4 5 5 12 22 55 73 96 101 106 68 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 300 151 149 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 12 8 15 25 31 39 27 56 41 28 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 5 10 1 5 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 7 5 6 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 175 75 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 11 5 22 22 34 54 16 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 158 73 85 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 7 11 18 22 18 26 36 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 256 123 133 0 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 4 3 13 10 27 20 42 71 38 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 101 55 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 3 12 9 14 23 14 11 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 603 1 859 1 744 14 4 5 1 3 5 7 10 12 24 47 61 117 254 376 518 512 620 644 300 69
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 27 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 4 2 4 4 0 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53 24 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 7 11 12 12 3
X. Nemoci dýchací soustavy 47 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 11 7 3 8 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 3 1 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201 93 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 9 14 30 28 36 40 30 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25 12 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 4 3 1 6 1 5 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35 17 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 3 5 7 2 6 1 1 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 125 63 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 9 8 20 26 11 22 20 1 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 140 71 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 8 22 28 13 24 25 2 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 236 124 112 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 5 12 28 39 39 39 48 15 4
péče celkem II. Novotvary 813 467 346 0 1 2 0 1 1 0 1 2 3 9 25 53 94 154 154 112 98 81 15 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 3 6 4 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 118 57 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 6 17 19 26 22 16 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67 30 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 6 4 2 9 6 13 14 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 76 34 42 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 5 9 11 14 12 11 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 917 454 463 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 12 8 23 47 83 120 133 186 181 86 25
X. Nemoci dýchací soustavy 613 336 277 0 0 1 0 0 2 0 1 1 4 5 8 13 27 59 84 103 105 116 73 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 307 152 155 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 12 8 15 25 31 39 29 58 43 29 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 6 10 1 5 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 7 5 6 9 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 179 76 103 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 11 5 22 22 35 55 17 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 11 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 169 78 91 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 7 11 18 24 18 31 37 16 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 267 129 138 0 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 4 3 13 10 30 21 44 74 40 12
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 114 60 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 3 13 9 16 25 17 14 5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 979 2 040 1 939 14 4 5 1 3 5 8 10 12 25 51 70 135 274 417 583 555 686 710 333 78
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,3 38,4 34,3 0 0 0 0 0 0 2,5 4,8 2,1 1,9 2,3 2,4 12,7 26,6 65,8 110,4 181,2 269,2 546,3 521,6 801,6
II. Novotvary 103,4 122,7 84,6 0 3,8 5,7 0 3,5 3 0 2,4 4,2 3,7 18,4 49,9 106,3 188,7 296 370,1 472,1 497,1 662,6 486,8 601,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 4,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 6,7 2,3 11,9 14,3 41,4 46,5 69,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,1 18,1 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 4,8 0 13,3 14,1 50,7 85,8 179,5 255,7 521,6 601,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 3,5 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 2,2 2,3 3 19,1 20,7 127,9 139,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,3 7,6 9 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 1,9 2,3 4,8 5,1 8,9 7 26,9 42,9 69 81,4 104,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 134,4 135,4 133,4 0 0 0 0 0 0 4,9 4,8 6,2 11,1 25,3 19 58,2 102,1 190,3 343,3 596,1 1 208,1 1 941,2 2 573,0 4 208,4
X. Nemoci dýchací soustavy 88,1 98,9 77,5 0 0 2,8 0 0 6 0 2,4 2,1 7,4 11,5 11,9 30,4 48,8 129,2 217,9 457,8 697,3 1 232,1 2 364,4 2 204,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 46,9 47,9 46 0 0 0 0 0 0 2,5 4,8 4,2 9,3 27,6 19 38 55,5 72,8 116,4 128,8 386,6 476,6 973,6 1 603,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,8 2,9 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,4 2,3 14,9 23,8 69 11,6 173,9 200,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 3,8 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 2,2 2,3 20,9 23,8 41,4 104,6 34,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27,4 23,8 30,9 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 5,1 24,4 11,7 65,7 104,9 234,7 627,7 556,3 1 002,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 2,2 1,2 162,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,7 23,1 26,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 9,2 2,4 17,7 24,4 42,3 65,7 85,8 179,5 418,5 452 200,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40,1 39 41,1 0 7,6 5,7 3,2 7 3 7,4 2,4 2,1 1,9 4,6 9,5 7,6 28,9 23,5 80,6 95,4 290 825,3 1 321,3 2 404,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,8 17,4 14,2 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 2,3 9,5 7,6 26,6 21,1 41,8 109,7 96,7 127,9 139,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 563,7 589,5 538,6 206,6 15,2 14,2 3,2 10,4 15,1 17,2 24,1 25 44,5 108,2 145,1 296,2 563,8 883,3 1 546,3 2 441,6 4 280,3 7 485,8 10 431,2 13 827,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4,8 0 11,6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,2 5,4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 5,1 2,2 18,8 11,9 9,5 27,6 46,5 0 200,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 34,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 1,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 6 4,8 34,5 23,2 104,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 1,6 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3 14,3 0 34,9 69,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,3 7,6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,2 4,7 11,9 33,4 75,9 139,5 417,2 601,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7,4 7 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 2,5 11,1 9,4 32,8 33,4 20,7 93 173,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,1 0,3 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 13,8 23,2 34,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 11,6 34,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 1,3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 34,5 11,6 69,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,7 1,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4,8 13,8 34,9 69,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 1,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 6 9,5 20,7 34,9 34,8 200,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,4 29,5 33,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 7,1 10,1 20 32,9 89,6 133,5 248,5 465 1 043,1 1 002,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 3,8 4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,3 4,8 10,1 6,7 2,3 17,9 4,8 34,5 0 34,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 1,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 9,4 3 4,8 6,9 11,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,5 5,4 5,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2,3 4,8 12,7 6,7 11,7 20,9 9,5 41,4 11,6 34,8 200,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 19,6 20 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 9,5 22,8 17,8 47 77,6 52,5 151,9 232,5 34,8 601,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 4,8 6,9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4,8 0 23,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 23,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 34,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,9 22,5 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,3 9,5 22,8 17,8 51,7 83,6 62 165,7 290,6 69,5 601,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,9 39,3 34,6 0 0 0 0 0 0 2,5 4,8 2,1 1,9 2,3 2,4 12,7 26,6 65,8 116,4 186 269,2 557,9 521,6 801,6
péče celkem II. Novotvary 127,2 148,1 106,8 0 3,8 5,7 0 3,5 3 0 2,4 4,2 5,6 20,7 59,4 134,2 208,6 361,8 459,7 534,1 676,6 941,5 521,6 1 402,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 4,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 6,7 2,3 11,9 14,3 41,4 46,5 69,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,5 18,1 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 4,8 0 13,3 14,1 50,7 90,6 179,5 255,7 556,3 601,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,5 9,5 11,4 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 4,6 4,8 15,2 8,9 4,7 26,9 28,6 89,7 162,7 278,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11,9 10,8 13 0 0 0 0 0 3 0 0 2,1 1,9 2,3 4,8 7,6 11,1 21,1 32,8 66,8 82,8 127,9 173,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 143,5 144 143 0 0 0 0 0 0 4,9 4,8 6,2 11,1 27,6 19 58,2 104,3 195 358,2 634,2 1 284,1 2 103,9 2 990,3 5 010,0
X. Nemoci dýchací soustavy 95,9 106,5 85,5 0 0 2,8 0 0 6 0 2,4 2,1 7,4 11,5 19 32,9 59,9 138,6 250,7 491,2 724,9 1 348,4 2 538,2 2 204,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 48 48,2 47,9 0 0 0 0 0 0 2,5 4,8 4,2 9,3 27,6 19 38 55,5 72,8 116,4 138,3 400,4 499,8 1 008,3 1 603,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 2,9 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,4 2,3 14,9 28,6 69 11,6 173,9 200,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 3,8 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 2,2 2,3 20,9 23,8 41,4 104,6 34,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28 24,1 31,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 4,8 5,1 24,4 11,7 65,7 104,9 241,6 639,3 591,1 1 002,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 2,2 1,2 162,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,4 24,7 28,1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 9,2 2,4 17,7 24,4 42,3 71,6 85,8 214 430,1 556,3 200,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,8 40,9 42,6 0 7,6 5,7 3,2 7 3 7,4 2,4 2,1 1,9 4,6 9,5 7,6 28,9 23,5 89,6 100,1 303,8 860,2 1 390,8 2 404,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17,8 19 16,7 29,5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 2,3 9,5 7,6 28,9 21,1 47,8 119,2 117,4 162,7 173,9 200,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 622,5 646,9 598,8 206,6 15,2 14,2 3,2 10,4 15,1 19,6 24,1 25 46,4 117,5 166,5 341,8 608,2 979,7 1 740,3 2 646,6 4 735,9 8 252,9 11 578,6 15 631,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,2 75,3 65,3 0 0 0 0 0 0 9,3 24,7 8,4 10,5 9,1 8,8 39,1 53,3 102,2 122,9 136,2 140,3 221,7 197,4 400
II. Novotvary 75,2 92,9 59,2 0 12,8 28,2 0 17,2 13 0 6,1 7 4,8 16,7 33 56,1 82,6 85,2 92,1 117,3 144,6 199,3 250 500
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 46,2 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 63,8 12,8 48,2 33,3 66,7 54,1 87 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 30,2 32,8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 0 13 0 21,3 18,8 40,2 56,4 85,8 107,8 154,6 142,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,2 11,7 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 10,8 9,1 11,6 10,6 59,7 48,4 134,1 142,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16,6 13,3 20,9 0 0 0 0 0 11,5 0 0 5,4 4,9 4,3 8,3 7,1 13,8 9,3 30,4 45,9 66,2 84,3 142,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 45,3 58,1 0 0 0 0 0 0 22,5 12,9 12,4 12,7 19,4 10,1 21,2 26,7 30,3 42,4 56,6 88,4 124,6 174,5 318,2
X. Nemoci dýchací soustavy 68 67,3 69 0 0 1,6 0 0 12,8 0 6 5,5 19,1 23,9 20 33 42,2 73,4 97,7 146,1 165,8 219,5 322,3 244,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,8 24,2 27,7 0 0 0 0 0 0 2,9 4,7 3,5 6,6 17,1 10 18,4 23,1 24,4 35,2 31,5 81,2 88,4 142,1 307,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23 11,8 37,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 0 22,2 9,9 42,4 64,9 158,7 18,9 277,8 333,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 2,9 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 1 1 7 8,1 17,9 54,9 20,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,2 19,9 15,5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,8 2,9 12,6 4,6 21,4 33,1 62 139,2 122,1 185,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 7,8 5,1 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 2,8 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,5 26,5 26,5 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 0 17,3 3,5 20,8 22,2 32,5 35,5 36,4 56,4 105,9 102,4 90,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,9 17 23,6 0 3,7 3,9 1,4 2,7 1,6 4,7 1,7 1,5 1,2 3 6 4,8 15,7 13,1 32,8 28,4 54,8 108,4 126,2 206,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,1 7,6 3,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2,1 6,5 4,2 11,9 6,9 11 34,7 38,1 80,9 222,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,5 31,6 24,2 1,7 1,1 1,7 0,4 0,9 1,1 1 1,2 1,7 3,7 8,5 9,4 16,1 26 30,5 42,5 57,9 85,2 128,3 168,1 243,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 74,1 120 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 125 0 142,9 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 216 242,9 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 83,3 381 285,7 83,3 222,2 200 0 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,5 0 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0 0 125 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 181,8 300 140,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 333,3 142,9 312,5 95,2 200 0
VI. Nemoci nervové soustavy 69 61,7 78,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 47,6 150 0 150 500 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 103,7 104,8 102,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 26,3 38,5 55,6 89,7 98,2 141,2 307,7 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 110,8 102,3 119,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,9 43,5 80,6 44 150,7 145,8 76,9 195,1 416,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 134,6 58,8 171,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 181,8 222,2 166,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 41,7 0 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 45,5 0 88,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 76,9 100 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 72,6 65,6 79,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 200 41,7 111,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,7 42,3 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,2 15,6 26 31,6 45,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,8 6,9 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 0 7,1 6,5 7,8 9 7,4 38,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 45,1 51,6 40,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,4 30,3 27 29,5 27,9 46,9 39,5 44,7 53,8 95,5 96,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,7 12,7 14,8 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0 7,5 10,2 28,6 33,7 14,3 93,8 33,3 151,5 0 166,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 160,7 294,1 102,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 500 142,9 83,3 66,7 125 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18,6 17,6 19,7 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 7,5 10,1 35 33,7 64,1 98,6 47,6 125 52,6 166,7 1 000,0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 874,1 851,4 898,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 000,0 900 727,3 833,3 928,6 916,7 956,5 909,1 1 000,0 750
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,9 0 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 0 200 125 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40 53,6 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 100 0 400 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 41,1 47,6 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 1 000,0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 400 333,3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1 000,0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 167,1 169 165,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,3 25 54,8 128,6 87,9 201,8 282,8 295,5 510,6 735,3 333,3 375
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,2 75,9 64,8 0 0 0 0 0 0 9,2 24,7 8,4 10,4 9,1 8,8 38,8 51,7 99,3 125 135,9 137,8 219,2 185,2 400
péče celkem II. Novotvary 89,7 108,4 72,8 0 12,8 28,2 0 17,2 13 0 6,1 7 7,1 18,7 38,7 69,3 89,4 101 110,9 127,3 181,8 247 254,2 636,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35,5 45,8 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 62,5 12,8 48,2 33,3 65,2 52,6 83,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 29,8 31,7 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 0 0 12,9 0 20,8 17,9 38,5 54,9 82,3 99,5 152,4 142,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 15,7 18,1 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 7,2 6,1 25,5 19,9 12,4 54,9 57,7 117,1 121,7 163,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 21,3 17,1 26,6 0 0 0 0 0 10,5 0 0 5,1 4,5 3,9 7,3 9,4 15,8 25 32,3 60,1 61,5 99,1 200 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,9 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,5 46,7 59,7 0 0 0 0 0 0 22,5 12,8 12,2 12,6 20,6 9,9 20,8 26,5 30,3 42,8 57,9 88,7 126,6 184,5 320,5
X. Nemoci dýchací soustavy 69,9 68,6 71,4 0 0 1,5 0 0 12,8 0 6 5,5 18,8 23,3 29,7 33,6 46,3 70,2 102,3 146,1 161,8 220,5 327,4 229,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,3 24,3 28,6 0 0 0 0 0 0 2,9 4,7 3,5 6,6 17,1 9,9 18,4 23 24,4 34,9 33,5 82,7 90,9 142,9 307,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,3 11,7 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 0 22 9,7 40,7 75 147,1 18,2 263,2 333,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 2,7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 1 0,9 6,5 7,1 14,9 40,7 15,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,4 20 15,9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 2,9 12,6 4,6 21,2 32,4 62,6 137,2 119,7 172,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 7,8 5,1 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 2,8 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,8 27,7 27,8 0 0 0 0 0 0 0 6,2 0 0 17,2 3,5 20,6 21,8 31,7 37,6 35,3 63,8 101,6 109,6 90,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,1 17,5 23,3 0 3,7 3,9 1,4 2,7 1,6 4,7 1,7 1,5 1,2 2,9 5,9 4,7 15,2 12,4 34,4 27,3 52,2 98,5 115,9 184,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,2 7,5 3,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 2 6,2 3,9 11,5 6 10,3 25,5 22,5 29,9 32,7 38,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,8 32,9 25,5 1,7 1,1 1,7 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,6 3,7 8,9 10,2 17,7 26,7 32,1 44,9 57,6 83,9 122 157,7 226,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)