8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 233 108 125 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 8 14 25 36 25 58 40 15 2
II. Novotvary 586 353 233 0 0 0 0 0 1 0 2 9 7 8 18 37 73 129 101 81 75 34 11 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 4 2 3 4 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 52 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 9 9 10 34 20 13 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 0 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45 25 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 7 10 9 7 4 2 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 884 424 460 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 5 11 24 47 67 126 149 165 190 72 18
X. Nemoci dýchací soustavy 544 307 237 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 1 13 13 34 51 66 85 107 95 55 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 252 115 137 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 6 12 17 28 32 40 44 34 26 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 7 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 6 8 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 167 76 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 25 22 36 43 17 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 139 67 72 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 7 6 8 22 21 23 23 19 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 173 77 96 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 3 5 3 3 8 15 25 38 42 20 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 8 6 3 2 5 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 266 1 674 1 592 24 0 1 1 4 2 7 4 20 23 33 66 111 217 356 459 479 610 541 256 52
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 69 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 13 9 16 13 3 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 18 13 8 1
X. Nemoci dýchací soustavy 50 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 8 6 11 10 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 3 6 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 6 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 175 81 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 4 17 18 25 42 38 19 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 449 217 232 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 11 18 42 57 66 97 88 57 6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 2 4 2 3 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 3 4 3 4 2 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 192 99 93 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 8 10 12 41 33 27 21 20 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 217 111 106 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 2 9 11 14 43 36 31 25 24 14 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 235 108 127 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 8 14 25 36 25 58 41 16 2
péče celkem II. Novotvary 847 491 356 0 0 0 0 0 1 0 4 10 10 10 27 49 94 183 143 124 109 57 26 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 4 3 4 4 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 119 58 61 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 9 11 13 36 22 16 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 4 3 10 4 4 4 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 70 34 36 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 10 14 11 12 11 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 943 449 494 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6 5 11 25 47 71 129 156 185 204 81 19
X. Nemoci dýchací soustavy 597 339 258 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7 1 13 17 36 55 74 91 119 105 62 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 261 120 141 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 6 12 17 29 37 40 45 35 27 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 1 7 6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 7 8 6 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 175 80 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 27 24 36 44 18 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 166 82 84 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 8 7 10 26 27 26 29 23 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 189 85 104 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 3 5 3 5 8 16 26 40 48 23 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 209 105 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 5 13 23 21 27 47 39 20 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 958 2 011 1 947 24 0 1 1 4 2 8 7 23 27 38 79 134 253 444 556 579 736 655 328 59
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,5 34,3 38,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,1 14,3 19,5 30,9 58,5 116,3 124,7 395,4 483 543,3 476,2
II. Novotvary 91,8 112,1 72 0 0 0 0 0 2,8 0 4,8 17,9 13,3 18,9 43 90,2 161,2 301,6 326,2 404 511,3 410,5 398,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,6 4,4 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 4,9 2,2 7 12,9 10 20,5 48,3 108,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,8 16,5 17 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,4 4,8 2,4 6,6 21 29,1 49,9 231,8 241,5 470,8 952,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 1 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 2,3 9,7 10 0 24,1 72,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 7,9 6,2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 4,9 2,2 16,4 32,3 44,9 47,7 48,3 72,4 238,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 138,5 134,7 142,2 0 0 0 0 3,5 0 2,4 0 4 11,4 11,8 26,3 58,5 103,8 156,7 407 743,2 1 124,9 2 294,1 2 607,8 4 285,7
X. Nemoci dýchací soustavy 85,2 97,5 73,3 0 0 0 3,3 0 0 2,4 0 4 13,3 2,4 31,1 31,7 75,1 119,3 213,2 424 729,5 1 147,1 1 992,0 3 095,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 39,5 36,5 42,4 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 0 11,8 14,3 29,2 37,5 65,5 103,4 199,5 300 410,5 941,7 1 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 2,2 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 0 16,1 0 47,7 48,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 4,1 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,4 0 6,5 29,9 54,5 60,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26,2 24,1 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 32,7 80,7 109,7 245,4 519,2 615,7 714,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,6 3,2 4 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,8 21,3 22,3 0 0 0 0 0 0 7,3 0 6 3,8 2,4 0 17,1 13,2 18,7 71,1 104,7 156,8 277,7 688,2 238,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,1 24,5 29,7 0 0 2,8 0 10,5 2,8 0 0 2 0 7,1 12 7,3 6,6 18,7 48,4 124,7 259,1 507,1 724,4 1 190,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,2 7,3 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 4,8 2,4 17,7 14 9,7 10 34,1 12,1 36,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 511,7 531,7 492,1 361 0 2,8 3,3 14 5,7 17,1 9,5 39,8 43,8 78,1 157,8 270,5 479,2 832,4 1 482,5 2 389,3 4 158,7 6 532,2 9 272,0 12 381,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 36,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 10,8 12,4 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,9 19,9 30,4 29,1 79,8 88,6 36,2 108,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,8 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,9 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 15 13,6 24,1 108,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 6,8 12,1 144,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0,6 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9,7 0 20,5 48,3 72,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,1 7 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 7 9,7 24,9 122,7 157 289,8 238,1
X. Nemoci dýchací soustavy 7,8 9,8 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 4,4 9,4 25,8 29,9 75 120,7 217,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 1,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 12,9 0 6,8 12,1 36,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0,3 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 3,2 5 0 12,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 12,1 72,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 10 0 12,1 36,2 238,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,2 4,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 4,7 12,9 29,9 20,5 72,4 144,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 4,4 0 3,2 5 13,6 72,4 108,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,4 25,7 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4,7 2,4 9,7 8,8 39,8 58,1 124,7 286,3 458,8 688,2 952,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 70,3 68,9 71,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2 0 7,1 4,8 26,8 39,7 98,2 184,1 329,2 661,3 1 062,5 2 064,5 1 428,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 2,2 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 4,8 2,4 8,8 4,7 12,9 10 20,5 12,1 36,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 5 6,8 12,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,1 2,9 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 4,8 2,4 8,8 7 12,9 15 27,3 24,1 36,2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 30,1 31,4 28,7 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2 5,7 4,7 19,1 24,4 26,5 95,9 106,6 134,7 143,2 241,5 434,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 238,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 1,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 0 2,3 3,2 5 6,8 24,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 10 13,6 12,1 36,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 6,8 0 36,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34 35,3 32,8 0 0 0 0 0 0 0 7,2 2 5,7 4,7 21,5 26,8 30,9 100,5 116,3 154,6 170,4 289,8 507,1 238,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 36,8 34,3 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,1 14,3 19,5 30,9 58,5 116,3 124,7 395,4 495 579,5 476,2
péče celkem II. Novotvary 132,7 156 110,1 0 0 0 0 0 2,8 0 9,5 19,9 19 23,7 64,6 119,4 207,6 427,9 461,9 618,5 743,1 688,2 941,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 4,8 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 4,9 2,2 7 12,9 15 27,3 48,3 108,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,6 18,4 18,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,4 4,8 2,4 6,6 21 35,5 64,8 245,4 265,6 579,5 952,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,9 4,1 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 0 9,6 2,4 8,8 7 32,3 20 27,3 48,3 253,5 238,1
VI. Nemoci nervové soustavy 11 10,8 11,1 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 2,4 2,4 4,9 2,2 23,4 45,2 54,9 81,8 132,8 144,9 238,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 147,7 142,6 152,7 0 0 0 0 3,5 0 2,4 0 4 11,4 11,8 26,3 60,9 103,8 166 416,6 778,1 1 261,2 2 463,2 2 933,7 4 523,8
X. Nemoci dýchací soustavy 93,5 107,7 79,8 0 0 0 3,3 0 0 2,4 0 4 13,3 2,4 31,1 41,4 79,5 128,6 239 453,9 811,3 1 267,8 2 245,6 3 095,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 40,9 38,1 43,6 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 0 11,8 14,3 29,2 37,5 67,8 119,5 199,5 306,8 422,6 977,9 1 190,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,6 2,9 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,4 2,2 0 19,4 5 47,7 72,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,5 4,1 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 4,4 2,3 6,5 34,9 54,5 72,4 72,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27,4 25,4 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,7 32,7 87,2 119,7 245,4 531,3 651,9 952,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,6 3,2 4 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26 26 26 0 0 0 0 0 0 7,3 0 6 3,8 2,4 0 19,5 15,5 23,4 84 134,7 177,3 350,2 833 238,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,6 27 32,1 0 0 2,8 0 10,5 2,8 2,4 0 2 0 7,1 12 7,3 11 18,7 51,7 129,7 272,7 579,6 833 1 190,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,7 33,4 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14,2 7,2 12,2 28,7 53,8 67,8 134,7 320,4 470,9 724,4 952,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 620,1 638,8 601,9 361 0 2,8 3,3 14 5,7 19,5 16,7 45,8 51,4 90 188,9 326,5 558,6 1 038,2 1 795,7 2 888,1 5 017,7 7 908,7 11 879,8 14 047,6
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,9 66,8 65,1 0 0 0 0 0 0 0 13,7 9,8 10,3 0 18,7 31,4 64,2 78,6 85,6 128,8 181,5 192 238,6 333,3
II. Novotvary 62 73,2 51,4 0 0 0 0 0 21,1 7,4 6,1 17,4 16,2 28,6 40,1 62,3 50,8 64,9 83,5 79,6 113,5 141,7 271,2 250
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,2 44,6 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 30,3 24,4 83,3 62,5 24,4 70,6 10,1 27 71,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,6 30,3 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 6,8 19,1 16,3 18,1 47,6 41,8 36,1 45,3 80,6 97,2 166,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,4 8,1 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0 0 10,2 48,8 43,5 41,7 47,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,6 18,4 18,9 0 19,6 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 13,2 20,1 36,1 51,5 58,6 76,2 34,5 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,7 47,4 59,1 0 0 0 0 0 0 9,3 7,5 13,6 16,2 13 14 21,1 26,2 31,4 50,4 57,2 82,8 145 198,1 140
X. Nemoci dýchací soustavy 69,5 67,7 71,5 0 0,8 0 0 0 6 0 0 19 15,1 43,1 27,6 49,6 59,9 78 102,7 115,4 175 223,1 306,5 387,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 22,1 23,9 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 7,6 15,4 12,6 8,7 17,4 20 34,6 33,3 90,3 104,3 123 214,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16,6 5,7 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 10,3 32,3 90,9 102,6 173,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 2,8 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,8 3,7 5,1 17,6 37,3 23,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,1 22,4 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 2,6 7,8 14 26,7 39,8 85,9 112,5 159,7 178,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 2,9 1,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23,5 21,1 25,5 0 4,2 0 0 0 0 6,3 0 0 8,9 18,9 3,6 6,3 31,8 30,1 24 52,4 57,4 59,2 131 111,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,7 11 19,5 0 0 0 0 0 1,3 1,5 4,9 0 0 0 4,3 7,4 2,7 7,9 23,2 45,6 54,5 63,3 122,1 206,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 2,3 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 3,9 5,7 4,8 4,8 2,6 4,4 7,9 2,7 8,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,6 28,9 22,9 0,4 0,8 0,3 0 0 0,9 0,6 0,8 2,1 4,9 9 10,2 16 22 29,5 42,2 52,4 81,8 117,8 168,6 215,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 105,3 185,2 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 181,8 400 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 458,7 483,6 427,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 250 375 476,2 447,4 513,5 459,5 444,4 357,1 1 000,0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66 71,4 62,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176,5 0 37 230,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 194 217,4 181,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 157,9 333,3 428,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 114 129,6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 111,1 222,2 0 187,5 90,9 117,6 666,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 117,8 124,5 112,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 222,2 66,7 76,9 51,7 56,3 128,6 103,7 138,5 282,1 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 117,9 107,6 129,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 130,4 90,9 89,3 125 127 282,1 312,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 180,3 142,9 212,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 500 285,7 0 272,7 285,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 195,7 470,6 34,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 400 0 200 285,7 250 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,1 27 20,1 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 28,2 0 11,1 34,5 32,3 105,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 82,2 137,9 45,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 76,9 153,8 0 0 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 87 102,6 78,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 0 37 173,9 250 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 85,2 72,6 91,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 55,6 59,5 142,9 162,8 1 000,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 104,1 123,5 92,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,1 60,6 75,8 39,1 39,8 75,3 110,3 109,5 143,8 220,6 357,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 115,5 139,1 99,8 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 22,7 46,9 52,1 67,8 82,8 87,5 96,6 112,2 108,8 154,5 233,2 294,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,2 8,4 14,3 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 6 0 0 8,3 29,1 33,3 21,3 111,1 161,3 100 166,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 177,8 133,3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 333,3 166,7 125 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,3 10,4 20,7 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 6 0 0 8,3 28,8 61,5 71,4 119 148,9 66,7 125 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 789,7 871,6 727,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 750 636,4 650 744,2 731,7 882,4 885,7 771,4 900 800 1 000,0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 250 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,6 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 93,5 93,8 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 0 90,9 222,2 666,7 666,7 333,3
X. Nemoci dýchací soustavy 25,2 28,6 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 1 000,0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 250 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 250 333,3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,1 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 204,3 190,6 218,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,2 47,6 104,5 120,4 266,1 279,3 326,1 435,9 543,9 676,5 692,3 600
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,4 68,6 64,5 0 0 0 0 0 0 0 13,3 9,8 10,3 0 18,3 30,5 63,9 84,2 81,8 125 181,5 196,5 230,8 312,5
péče celkem II. Novotvary 90,6 103,2 78,8 0 0 0 0 0 21,1 7,4 6,1 17,4 25,2 34,1 52,6 80,1 81 91,8 117,4 125,8 162,5 211,9 371,4 285,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 33,2 46,6 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 30,3 23,8 83,3 62,5 24,4 80,5 10,1 27 71,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26,5 31,1 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 6,8 18,9 16,2 17,7 46,4 47,9 33,6 44,6 87,8 88,6 142,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,8 11,4 14,1 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 6,3 0 0 4,4 14,8 18,8 37 79,6 97,6 115,9 100 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23,2 21,7 25 0 18,9 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 4 15,2 28,6 41,7 61,8 64,5 78,7 114,3 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55 49,8 61,4 0 0 0 0 0 0 9,3 7,5 13,3 15,9 14,6 16,2 21,6 26,8 32 50,3 59,7 84,6 145,5 208,2 169,5
X. Nemoci dýchací soustavy 71,1 69 73,7 0 0,8 0 0 0 6 0 0 19 14,5 41,5 26 47,8 66,3 79,1 101,7 116,2 170,9 230,1 307 375
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,9 22,7 25,1 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 7,6 15,3 12,5 8,7 17,3 20,7 37,6 35,5 88,4 109,8 131,8 214,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,5 16,6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,9 0 26,1 29,4 30,3 108,7 130,4 214,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 3,5 4 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 1 4,3 3,3 5,8 20,4 35,6 49,2 200
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,6 23,3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 2,6 7,8 14,8 27,6 40,5 88,9 105,3 152,3 200
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 2,9 1,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25,1 22,7 27,1 0 4,2 0 0 0 0 6,3 0 0 8,9 18,8 3,6 6,2 31,5 31,4 23,6 52,3 56,3 70,5 150 90,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,7 12,1 22,6 0 0 0 0 0 1,3 1,5 4,9 0 0 0 4,2 7,3 2,6 7,5 24,7 46,2 55 73,4 130,7 258,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,6 12,6 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 7,4 8,8 9,9 8,5 7,5 18,9 39,3 57,7 104,9 175,4 312,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,9 33,4 27 0,4 0,8 0,3 0 0 0,8 0,6 1 2,1 5,5 9,6 11,5 18,4 26,6 33,9 47,6 60,2 87,9 126,3 182 233,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)