8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 149 78 71 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5 8 15 18 19 38 24 13 3
II. Novotvary 509 282 227 0 0 0 0 0 0 2 2 9 10 7 23 34 54 86 94 69 58 46 13 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 5 7 3 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 101 49 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 12 11 22 27 10 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 1 4 3 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 43 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 4 4 5 9 5 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 747 372 375 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 4 10 22 38 85 91 100 146 140 84 18
X. Nemoci dýchací soustavy 422 216 206 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 10 20 38 56 67 83 87 38 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 173 91 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 7 7 21 23 31 30 27 16 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 5 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 2 3 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 115 48 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 7 8 14 30 31 13 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 134 63 71 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 4 12 20 16 14 23 24 15 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 165 81 84 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 3 3 2 7 5 19 16 29 44 22 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 3 7 9 4 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 699 1 371 1 328 16 2 0 0 0 3 7 6 15 20 33 46 99 182 302 354 366 485 472 238 53
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 80 44 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 12 17 10 18 11 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 19 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 7 2 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 8 9 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 6 7 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180 79 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 17 15 41 48 39 10
X. Nemoci dýchací soustavy 21 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 4 7 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 3 3 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 1 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 75 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3 8 11 24 19 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 505 245 260 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 8 16 28 55 56 104 127 84 17
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 8 3 1 6 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 11 5 2 6 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
II. Novotvary 250 115 135 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 9 17 24 45 32 41 37 26 8 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 14 3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 16 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 6 1 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 316 151 165 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 9 17 26 47 40 49 51 47 14 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 155 81 74 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 5 8 15 19 19 40 26 13 3
péče celkem II. Novotvary 839 441 398 0 0 0 0 0 0 2 2 12 14 13 32 53 83 143 143 120 113 83 23 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 5 7 5 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 120 55 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 9 13 14 29 29 10 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87 45 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 5 2 13 11 13 22 14 1
VI. Nemoci nervové soustavy 77 39 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 5 7 11 10 18 12 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 958 462 496 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 4 10 23 43 89 111 117 193 202 126 31
X. Nemoci dýchací soustavy 459 239 220 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 11 22 40 62 72 93 95 39 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 189 102 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 7 7 23 24 34 31 30 19 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 5 1 8 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 4 3 4 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 128 57 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 7 10 15 33 36 14 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 14 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 146 69 77 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 4 14 20 18 15 23 27 19 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 241 111 130 0 0 0 0 0 2 2 0 3 4 3 3 4 7 8 22 24 40 68 42 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 10 4 8 11 5 5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 551 1 778 1 773 16 2 0 0 0 3 7 7 20 25 41 58 125 226 379 460 476 642 652 337 75
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 27 28,8 25,4 17,9 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,2 2,7 5,7 15 20,4 39 62,9 105 288,6 294,8 476 729,9
II. Novotvary 92,3 104 81,1 0 0 0 0 0 0 5,8 5,7 21,2 21,9 19,2 65,5 102 137,7 223,7 328,3 381,3 440,5 565 476 486,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,9 4,1 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,7 5,2 7 27,6 53,2 36,9 146,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,3 18,1 18,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17,9 15,6 41,9 60,8 167,1 331,7 366,2 973,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 5,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 2,8 0 5,1 2,6 7 5,5 30,4 36,9 146,5 243,3
VI. Nemoci nervové soustavy 7,8 6,6 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 2,8 9 12,8 10,4 14 27,6 68,4 61,4 146,5 243,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 135,5 137,2 133,9 0 0 0 0 0 0 2,9 11,3 7,1 2,2 11 28,5 66 96,9 221,1 317,8 552,7 1 108,8 1 719,7 3 075,8 4 379,6
X. Nemoci dýchací soustavy 76,6 79,7 73,6 0 9,1 0 0 0 0 2,9 0 0 2,2 13,7 0 30 51 98,9 195,6 370,3 630,4 1 068,7 1 391,4 3 406,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,4 33,6 29,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 8,5 21 17,9 54,6 80,3 171,3 227,8 331,7 585,9 486,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,7 2,6 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3,5 16,6 0 61,4 36,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 3,3 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,7 10,4 0 11,1 15,2 36,9 36,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,9 17,7 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 6 15,3 18,2 27,9 77,4 227,8 380,8 476 729,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 2,6 2,5 251,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,7 0,4 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,3 23,2 25,4 0 0 0 0 0 3,3 0 0 2,4 2,2 5,5 2,8 12 30,6 52 55,9 77,4 174,7 294,8 549,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,9 29,9 30 0 0 0 0 0 6,6 5,8 0 4,7 8,7 8,2 8,5 6 17,9 13 66,4 88,4 220,2 540,5 805,6 1 216,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,2 8,1 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,7 5,7 18 23 7,8 24,4 49,7 30,4 36,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 489,7 505,7 474,2 287,2 9,1 0 0 0 9,8 20,3 17 35,4 43,7 90,5 130,9 296,9 464,1 785,6 1 236,2 2 022,8 3 683,5 5 797,8 8 714,8 12 895,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 15,2 12,3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,5 16,2 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 5,5 0 6 12,8 31,2 59,4 55,3 136,7 135,1 73,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,6 36,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,4 2,2 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,6 7,8 3,5 16,6 53,2 24,6 0 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,2 6,6 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 0 10,5 27,6 60,8 110,6 256,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,2 5,5 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5,2 14 11,1 45,6 86 36,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,7 29,1 36,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12,8 10,4 59,4 82,9 311,4 589,6 1 428,0 2 433,1
X. Nemoci dýchací soustavy 3,8 3,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3 2,6 0 10,5 16,6 30,4 86 36,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,9 4,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,8 0 0 5,2 3,5 16,6 7,6 36,9 109,8 243,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 2,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 7 5,5 7,6 36,9 109,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 1,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 7,6 12,3 109,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,2 3 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5,5 22,8 49,1 36,6 243,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 1,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 5,5 0 36,9 146,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,6 11,1 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 6 0 7,8 10,5 44,2 83,5 294,8 695,7 973,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 2,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,6 2,6 3,5 11,1 7,6 24,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 91,6 90,4 92,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,4 8,2 8,5 24 40,8 72,8 192,1 309,5 789,9 1 560,0 3 075,8 4 136,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,4 3,3 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3 5,1 2,6 27,9 16,6 7,6 73,7 36,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 10,5 11,1 7,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,6 4,1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 3 5,1 5,2 38,4 27,6 15,2 73,7 36,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 12,3 0 0
II. Novotvary 45,4 42,4 48,2 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 6,6 11 25,6 51 61,2 117,1 111,7 226,6 281 319,4 292,9 243,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 1,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 0 49,1 73,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 15,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,6 4,1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 11,1 45,6 172 109,8 729,9
X. Nemoci dýchací soustavy 2,9 4,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,2 10,5 11,1 45,6 12,3 0 243,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,3 55,7 58,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7,1 6,6 11 25,6 51 66,3 122,3 139,7 270,8 387,3 577,3 512,6 1 216,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,1 29,9 26,4 17,9 0 0 0 0 0 2,9 0 0 4,4 2,7 5,7 15 20,4 39 66,4 105 303,8 319,4 476 729,9
péče celkem II. Novotvary 152,2 162,7 142,1 0 0 0 0 0 0 5,8 5,7 28,3 30,6 35,6 91,1 158,9 211,7 372 499,4 663,2 858,2 1 019,5 842,2 729,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,4 4,4 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,7 5,2 7 27,6 53,2 61,4 183,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,8 20,3 23,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6 20,4 23,4 45,4 77,4 220,2 356,2 366,2 1 216,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,8 16,6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 2,8 6 12,8 5,2 45,4 60,8 98,7 270,2 512,6 243,3
VI. Nemoci nervové soustavy 14 14,4 13,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 2,2 2,7 2,8 12 12,8 18,2 38,4 55,3 136,7 147,4 183,1 243,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 173,8 170,4 177,1 0 0 0 0 0 0 2,9 11,3 7,1 2,2 11 28,5 69 109,7 231,5 387,6 646,6 1 465,8 2 481,3 4 613,7 7 542,6
X. Nemoci dýchací soustavy 83,3 88,2 78,6 0 9,1 0 0 0 0 2,9 0 0 2,2 13,7 2,8 33 56,1 104,1 216,5 397,9 706,3 1 166,9 1 428,0 3 649,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 34,3 37,6 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2 11,4 21 17,9 59,8 83,8 187,9 235,4 368,5 695,7 729,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,1 5,2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 15,6 10,5 27,6 7,6 98,3 146,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,2 5,2 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,7 10,4 0 22,1 22,8 49,1 146,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,2 21 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 6 15,3 18,2 34,9 82,9 250,6 442,2 512,6 973,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 2,6 2,5 251,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0,7 0,4 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,5 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,5 25,5 27,5 0 0 0 0 0 3,3 0 0 2,4 2,2 5,5 2,8 12 35,7 52 62,9 82,9 174,7 331,7 695,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43,7 40,9 46,4 0 0 0 0 0 6,6 5,8 0 7,1 8,7 8,2 8,5 12 17,9 20,8 76,8 132,6 303,8 835,3 1 537,9 2 189,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,8 10,3 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,2 2,7 5,7 18 25,5 10,4 27,9 60,8 38 61,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 644,3 655,8 633,1 287,2 9,1 0 0 0 9,8 20,3 19,8 47,2 54,7 112,4 165,1 374,8 576,3 985,9 1 606,4 2 630,7 4 875,8 8 008,8 12 339,8 18 248,2
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 59,1 71 48 7,5 0 0 0 0 0 13,3 0 0 15,2 18,9 13,2 29,1 47,1 25,8 113,2 130,4 187,8 227,3 283,3 0
II. Novotvary 64,8 75,4 54,7 0 0 0 0 0 38,5 0 9,8 9,3 14,8 26,3 43,4 48,7 74,3 75,6 79,6 78,5 106,3 88,7 208,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 41,4 52 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 46,5 38,5 83,3 27 73,2 50,8 47,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,6 45,4 33 0 0 0 13 0 0 0 0 16,9 15,6 0 9,6 0 44,7 24,7 67,8 47,6 80,3 102,8 170,7 105,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 10,3 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 13,9 6,3 44,9 10,9 13,3 26 33,9 72,7 153,8 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,5 18 16,9 0 0 0 0 0 28,6 0 11,4 13,2 9,5 5,5 0 4,4 22,2 9,3 19,7 40 73,2 49 129 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67,7 61,5 75,1 0 76,9 0 22,7 11,8 0 14,7 0 14,7 13,2 17,9 32,2 25,3 38,5 36,7 65,8 70,5 103,6 145,6 218,1 262,3
X. Nemoci dýchací soustavy 74,9 75,7 73,9 0 0,9 0 6,9 0 8,7 0 0 0 7,8 16,5 35,9 54,4 72,3 108,3 130,2 148,5 158,2 221,4 313,5 405,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,3 19,9 22,8 0 0 4,8 0 0 0 0 0 2 10,4 8 10,3 10,9 21 24,3 30,9 35,9 45,1 71,2 164,3 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,2 5,9 13 0 0 0 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 0 0 0 68,2 55,6 222,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,6 3,7 5,3 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 1,4 2,8 2,5 9,5 7 24,8 36,8 81,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 21,7 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 3,4 7,5 11,1 13 28,9 73,4 111,8 159,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,1 8,6 5,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,3 35,6 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,6 18,5 15,6 27,4 18,9 87,3 34,1 74,2 89,4 133 217,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,5 17,5 19,7 0 2,4 0 0 2,1 0 9,9 5,9 2 2 8,9 4,3 9,5 8,8 21,6 20,5 38,6 66,4 100 55,2 120
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 3,1 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,7 4,4 4,5 4,8 11,9 10,3 7,1 5,1 5,3 54,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,7 33,7 24,8 1,2 0,9 0,4 2,3 0,7 1,5 1,2 0,9 1,9 5,3 8,2 12,7 16,1 28,5 33,9 47 55,4 84,6 118,3 183,7 202
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 190,5 285,7 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 333,3 500 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 468,6 477,8 458,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 285,7 363,6 600 520 366,7 423,1 681,8 1 000,0 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 142,9 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 139,8 159,1 122,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 71,4 142,9 214,3 0 307,7 333,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 304,7 355,6 277,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 142,9 312,5 411,8 266,7 500 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 115,1 114,8 115,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 166,7 120 150 166,7 125 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 231,1 224,4 235,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 153,8 55,6 45,5 98,8 186,4 258,8 327,8 412,5 500
X. Nemoci dýchací soustavy 272,7 325,6 238,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 250 250 230,8 263,2 388,9 714,3 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 166,7 240 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 285,7 0 166,7 0 400 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 243,2 62,5 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 250 363,6 285,7 500 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,4 49,2 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 14,9 50,6 88,2 133,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 235,3 228,6 242,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 250 0 263,2 266,7 750 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 163,9 210,5 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 200 0 200 187,5 66,7 250 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 111,5 141,4 98,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 61,2 81,6 52,6 112,7 156,1 161,3 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,3 0 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169,2 206,3 149,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 51,7 58,4 80,4 113 112,1 140,5 193,4 255,9 316,3 466,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,6 19,5 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,3 10,4 51,7 78,9 66,7 0 272,7 210,5 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 83,3 181,8 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 125 142,9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,3 22,2 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 23,3 10,4 51,7 75 55,6 31,3 222,2 148,1 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 111,1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0
II. Novotvary 708,2 701,1 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 555,6 526,3 729,2 692,3 796,3 730,8 800 764,7 923,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,8 0 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,4 75 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 250 0 0 800 500
VI. Nemoci nervové soustavy 16,2 8,8 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 18,5 93,8 74,1 166,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 111,7 79,8 145,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 24,4 90,9 280 315,8 600 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 95,2 87,7 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 0 238,1 357,1 153,8 272,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 59,7 52,6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 500 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166,7 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 90,9 111,1 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,7 87 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 200 125 666,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,8 4,2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 0 0 200 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,8 99,3 82,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 18,1 22,6 33,2 79,6 75,9 108,2 153,2 194,9 265,9 571,4 333,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 60,6 73,4 48,7 7,5 0 0 0 0 0 13,3 0 0 14,7 17,9 13 28 50,6 29,9 110,6 133,7 188,1 234,2 285,7 0
péče celkem II. Novotvary 101,9 113,7 90,5 0 0 0 0 0 38,5 0 9,6 9,2 23,4 32,7 56,2 66,1 112,7 108,5 121,6 130,3 174,3 182,8 333,3 166,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42,3 51 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 46,5 38,5 80,5 39,5 73,2 50 46,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,2 49,2 36,3 0 0 0 12,3 0 0 0 0 16,9 15,2 0 9,5 0 48,4 27,1 71,7 56,7 75,8 117,9 181,8 105,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,2 24,4 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 16,5 7,4 44,6 41,4 40,7 66,1 181,8 148,1 333,3 750
VI. Nemoci nervové soustavy 21,8 20,9 22,7 0 0 0 0 0 24,1 0 10,2 11,1 12,7 4,7 0 3,6 20,2 12,2 27,1 55,2 84,4 71,4 104,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,2 68,9 88,9 0 76,9 0 22,7 11,8 0 14,7 0 14,3 12,8 17,1 33 28,3 37,5 36,5 66,3 79,1 122,2 174,7 257 309,9
X. Nemoci dýchací soustavy 78,7 79,1 78,3 0 0,9 0 6,8 0 8,6 0 0 0 7,8 16,1 34,7 51,2 71,6 107,2 136,5 156,7 162,2 229,7 324,7 439
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,6 21,3 24,1 0 0 4,8 0 0 0 0 0 2 10,2 7,9 10,1 10,7 21,8 26 30,7 39,6 45,8 87 166,7 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,7 7,6 30,7 0 0 0 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 13 0 15,4 127,3 93 333,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4,9 5,1 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 1,2 2,2 1,9 8,1 6,6 24,2 39 86,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,6 24,3 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 3,4 7,5 12,1 16,6 28,5 83,3 120,6 178 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,1 8,6 5,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,3 38,5 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,4 18,3 15,3 26,7 23,3 90,6 32 78,5 97,4 128,3 235,3 142,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,8 21,4 26,6 0 2,4 0 0 2 0 9,5 5,6 1,9 1,9 8,3 6 8,8 8 23,3 24,4 41 74,4 112,1 84,7 184,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 3 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,6 4,3 4,2 4,4 10,8 9,2 6,4 6,7 4,8 50 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,6 39,6 30,6 1,2 0,9 0,4 2,2 0,7 1,4 1,1 0,8 1,8 5,8 8,3 13,8 17,7 32,7 38,4 52,5 64,9 99,2 139 209,3 240,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)