8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 161 93 68 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 8 5 24 24 40 35 17 0
II. Novotvary 487 277 210 0 0 0 0 0 2 0 1 2 5 11 18 33 68 98 88 58 59 29 15 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 2 6 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 103 55 48 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 8 6 16 11 20 22 14 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 1 1 2 2 4 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 54 30 24 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0 1 7 3 5 9 12 5 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 850 423 427 0 1 0 1 1 0 1 0 3 4 7 17 22 51 70 119 110 173 165 89 16
X. Nemoci dýchací soustavy 473 262 211 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 6 13 31 52 63 68 72 89 58 15
XI. Nemoci trávicí soustavy 194 95 99 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 4 6 7 19 24 25 23 27 25 23 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30 11 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 6 3 7 5 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 131 66 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 10 10 15 32 36 18 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 131 55 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 4 24 9 17 22 27 17 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 164 85 79 0 1 0 0 1 0 4 2 1 1 4 2 5 5 14 11 19 34 47 10 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43 18 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 13 9 4 2 1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 885 1 501 1 384 8 3 1 4 2 5 6 5 11 26 33 58 96 220 324 393 366 511 495 278 40
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 82 43 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 15 13 11 11 15 2 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 14 8 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 180 70 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 8 22 44 59 33 4
X. Nemoci dýchací soustavy 30 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 5 7 5 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 6 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 4 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 1 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 70 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 5 16 27 10 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 493 211 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 16 33 38 59 111 142 68 14
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 21 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 2 0 6 4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 3 2 1 8 4 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
II. Novotvary 250 129 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 35 36 43 38 40 26 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 14 12 6 2
X. Nemoci dýchací soustavy 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 2 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 340 168 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 37 40 50 55 61 46 28 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 168 98 70 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 9 6 24 25 41 37 18 0
péče celkem II. Novotvary 819 449 370 0 0 0 0 0 2 0 1 2 8 14 24 47 111 149 144 107 110 70 29 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 3 6 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 117 62 55 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 9 7 18 14 20 27 16 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 90 42 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 7 6 5 8 22 16 16 3
VI. Nemoci nervové soustavy 82 41 41 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 1 0 1 8 5 9 16 19 10 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 071 508 563 0 1 0 1 1 0 1 0 3 4 7 18 26 53 74 128 137 231 236 128 22
X. Nemoci dýchací soustavy 519 286 233 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 6 13 34 55 70 76 79 99 63 18
XI. Nemoci trávicí soustavy 209 103 106 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 4 6 7 20 26 25 26 28 32 24 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 4 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 7 4 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41 17 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 7 4 11 8 5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 149 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 11 13 15 38 41 21 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 146 61 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 5 26 9 19 26 29 20 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 236 113 123 0 1 0 0 1 0 4 2 1 1 4 3 5 5 17 15 25 50 74 21 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44 18 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 13 9 4 3 1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 743 1 895 1 848 8 3 1 4 2 5 6 5 11 30 36 68 115 276 400 483 481 691 687 374 57
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,2 34,3 24,3 18,1 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,3 2,8 2,9 8,6 20,1 13,2 89 138,6 296,6 445,6 654,3 0
II. Novotvary 88,4 102,2 74,9 0 0 0 0 0 6,2 0 2,8 4,5 11,3 30,8 52,3 94,1 171,2 259,2 326,3 334,8 437,5 369,2 577,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 4,8 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 5,3 26 11,5 44,5 38,2 77 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,7 20,3 17,1 0 0 0 4 0 0 0 0 2,2 2,3 0 2,9 0 20,1 15,9 59,3 63,5 148,3 280,1 538,9 711,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,2 3,7 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 5,8 2,9 10,1 2,6 3,7 11,5 14,8 50,9 154 355,9
VI. Nemoci nervové soustavy 9,8 11,1 8,6 0 0 0 0 0 6,2 0 2,8 4,5 4,5 2,8 0 2,9 17,6 7,9 18,5 52 89 63,7 154 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 154,2 156,1 152,4 0 4,5 0 4 4 0 2,9 0 6,7 9,1 19,6 49,4 62,7 128,4 185,1 441,2 635 1 282,9 2 100,6 3 425,7 5 694,0
X. Nemoci dýchací soustavy 85,8 96,7 75,3 0 4,5 0 4 0 3,1 0 0 0 2,3 5,6 17,4 37,1 78,1 137,5 233,6 392,6 533,9 1 133,0 2 232,5 5 338,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,2 35 35,3 0 0 3,3 0 0 0 0 0 2,2 13,6 11,2 17,4 20 47,8 63,5 92,7 132,8 200,2 318,3 885,3 1 067,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 1,1 2,1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 22,2 25,5 77 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 4,1 6,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,9 5 5,3 22,2 17,3 51,9 63,7 115,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,8 24,4 23,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,9 5,7 15,1 26,4 37,1 86,6 237,3 458,3 692,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 1,5 0,7 108,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23,8 20,3 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 5,6 5,8 11,4 10,1 63,5 33,4 98,1 163,1 343,7 654,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,8 31,4 28,2 0 4,5 0 0 4 0 11,5 5,6 2,2 2,3 11,2 5,8 14,3 12,6 37 40,8 109,7 252,1 598,3 384,9 1 067,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,8 6,6 8,9 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,8 5,8 8,6 10,1 34,4 33,4 23,1 14,8 12,7 77 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 523,4 553,8 493,9 144,8 13,6 3,3 15,8 7,9 15,5 17,2 14 24,7 59 92,4 168,6 273,7 554 856,9 1 457,2 2 112,9 3 789,4 6 301,7 10 700,5 14 234,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 7,4 25,5 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,9 15,9 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,9 11,4 20,1 39,7 48,2 63,5 81,6 191 77 355,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 2,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 7,4 17,3 0 50,9 77 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,1 5,9 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 7,4 28,9 103,8 101,8 307,9 355,9
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 2,6 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 11,1 17,3 22,2 50,9 38,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,7 25,8 39,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 11,4 5 7,9 29,7 127 326,3 751,1 1 270,2 1 423,5
X. Nemoci dýchací soustavy 5,4 5,2 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,9 7,4 17,3 37,1 89,1 192,5 1 067,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 2,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,3 0 11,5 0 76,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,8 29,7 25,5 38,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 2,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 5,8 29,7 38,2 77 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,9 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,1 0 37,1 50,9 115,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 1,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 11,5 22,2 12,7 38,5 355,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,7 10 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 7,9 14,8 28,9 118,7 343,7 384,9 1 423,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,4 77,8 100,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 8,7 22,8 40,3 87,3 140,9 340,6 823,1 1 807,8 2 617,4 4 982,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 4,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 2,9 7,6 7,9 7,4 0 44,5 50,9 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 5,8 14,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,5 5,5 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 5,8 2,9 7,6 7,9 7,4 5,8 59,3 50,9 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,8 0 0 38,5 0
II. Novotvary 45,4 47,6 43,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 8,4 14,5 28,5 88,1 95,2 159,4 219,4 296,6 331 461,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 1,1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,8 0 0 154 355,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0,7 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,7 17,3 14,8 12,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,4 5,5 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,7 28,9 103,8 152,8 230,9 711,7
X. Nemoci dýchací soustavy 2,9 3,7 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 18,5 28,9 14,8 38,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 7,4 12,7 38,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 12,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,4 12,7 77 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 38,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,7 62 61,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 8,4 14,5 28,5 93,2 105,8 185,4 317,5 452,4 585,6 1 077,8 1 067,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,5 36,2 25 18,1 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,3 2,8 2,9 8,6 22,7 15,9 89 144,3 304 471 692,8 0
péče celkem II. Novotvary 148,6 165,7 132 0 0 0 0 0 6,2 0 2,8 4,5 18,1 39,2 69,8 134 279,5 394,1 533,9 617,7 815,7 891,2 1 116,2 355,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,7 4,8 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5 5,3 26 17,3 44,5 38,2 77 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,2 22,9 19,6 0 0 0 4 0 0 0 0 2,2 2,3 0 2,9 0 22,7 18,5 66,7 80,8 148,3 343,7 615,9 711,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,3 15,5 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 11,6 5,7 17,6 15,9 18,5 46,2 163,1 203,7 615,9 1 067,6
VI. Nemoci nervové soustavy 14,9 15,1 14,6 0 0 0 0 0 6,2 0 2,8 4,5 6,8 2,8 0 2,9 20,1 13,2 33,4 92,4 140,9 127,3 192,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 194,3 187,4 200,9 0 4,5 0 4 4 0 2,9 0 6,7 9,1 19,6 52,3 74,1 133,5 195,7 474,6 790,9 1 713,0 3 004,5 4 926,9 7 829,2
X. Nemoci dýchací soustavy 94,2 105,5 83,1 0 4,5 0 4 0 3,1 0 0 0 2,3 5,6 17,4 37,1 85,6 145,5 259,5 438,7 585,8 1 260,3 2 424,9 6 405,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 37,9 38 37,8 0 0 3,3 0 0 0 0 0 2,2 13,6 11,2 17,4 20 50,4 68,8 92,7 150,1 207,6 407,4 923,8 1 067,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,4 1,5 5,4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 0 5,8 51,9 50,9 154 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,4 6,3 8,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,9 5 5,3 26 23,1 81,6 101,8 192,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27 27,7 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,9 5,7 15,1 29,1 48,2 86,6 281,8 522 808,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 1,5 0,7 108,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,5 22,5 30,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 5,6 5,8 11,4 12,6 68,8 33,4 109,7 192,8 369,2 769,8 355,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42,8 41,7 43,9 0 4,5 0 0 4 0 11,5 5,6 2,2 2,3 11,2 8,7 14,3 12,6 45 55,6 144,3 370,8 942,1 808,3 2 491,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 6,6 9,3 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,8 5,8 8,6 10,1 34,4 33,4 23,1 22,2 12,7 77 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 679 699,2 659,5 144,8 13,6 3,3 15,8 7,9 15,5 17,2 14 24,7 68 100,8 197,6 327,9 695,1 1 057,9 1 790,9 2 776,8 5 124,2 8 746,0 14 395,7 20 284,7
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 59,1 71 48 7,5 0 0 0 0 0 13,3 0 0 15,2 18,9 13,2 29,1 47,1 25,8 113,2 130,4 187,8 227,3 283,3 0
II. Novotvary 64,8 75,4 54,7 0 0 0 0 0 38,5 0 9,8 9,3 14,8 26,3 43,4 48,7 74,3 75,6 79,6 78,5 106,3 88,7 208,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 41,4 52 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 46,5 38,5 83,3 27 73,2 50,8 47,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,6 45,4 33 0 0 0 13 0 0 0 0 16,9 15,6 0 9,6 0 44,7 24,7 67,8 47,6 80,3 102,8 170,7 105,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 10,3 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 13,9 6,3 44,9 10,9 13,3 26 33,9 72,7 153,8 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,5 18 16,9 0 0 0 0 0 28,6 0 11,4 13,2 9,5 5,5 0 4,4 22,2 9,3 19,7 40 73,2 49 129 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67,7 61,5 75,1 0 76,9 0 22,7 11,8 0 14,7 0 14,7 13,2 17,9 32,2 25,3 38,5 36,7 65,8 70,5 103,6 145,6 218,1 262,3
X. Nemoci dýchací soustavy 74,9 75,7 73,9 0 0,9 0 6,9 0 8,7 0 0 0 7,8 16,5 35,9 54,4 72,3 108,3 130,2 148,5 158,2 221,4 313,5 405,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,3 19,9 22,8 0 0 4,8 0 0 0 0 0 2 10,4 8 10,3 10,9 21 24,3 30,9 35,9 45,1 71,2 164,3 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,2 5,9 13 0 0 0 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5 0 0 0 68,2 55,6 222,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,6 3,7 5,3 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 1,4 2,8 2,5 9,5 7 24,8 36,8 81,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 21,7 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 3,4 7,5 11,1 13 28,9 73,4 111,8 159,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,1 8,6 5,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 40,3 35,6 44,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,6 18,5 15,6 27,4 18,9 87,3 34,1 74,2 89,4 133 217,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,5 17,5 19,7 0 2,4 0 0 2,1 0 9,9 5,9 2 2 8,9 4,3 9,5 8,8 21,6 20,5 38,6 66,4 100 55,2 120
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 3,1 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,7 4,4 4,5 4,8 11,9 10,3 7,1 5,1 5,3 54,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,7 33,7 24,8 1,2 0,9 0,4 2,3 0,7 1,5 1,2 0,9 1,9 5,3 8,2 12,7 16,1 28,5 33,9 47 55,4 84,6 118,3 183,7 202
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 190,5 285,7 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 333,3 500 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 468,6 477,8 458,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 285,7 363,6 600 520 366,7 423,1 681,8 1 000,0 1 000,0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 142,9 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 139,8 159,1 122,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 71,4 142,9 214,3 0 307,7 333,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 304,7 355,6 277,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 142,9 312,5 411,8 266,7 500 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 115,1 114,8 115,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 166,7 120 150 166,7 125 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 231,1 224,4 235,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 153,8 55,6 45,5 98,8 186,4 258,8 327,8 412,5 500
X. Nemoci dýchací soustavy 272,7 325,6 238,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 250 250 230,8 263,2 388,9 714,3 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 166,7 240 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 285,7 0 166,7 0 400 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 243,2 62,5 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 250 363,6 285,7 500 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,4 49,2 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 14,9 50,6 88,2 133,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 235,3 228,6 242,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 250 0 263,2 266,7 750 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 163,9 210,5 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 200 0 200 187,5 66,7 250 1 000,0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 111,5 141,4 98,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 61,2 81,6 52,6 112,7 156,1 161,3 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,3 0 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 169,2 206,3 149,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 51,7 58,4 80,4 113 112,1 140,5 193,4 255,9 316,3 466,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,6 19,5 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,3 10,4 51,7 78,9 66,7 0 272,7 210,5 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 83,3 181,8 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 125 142,9 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 21,3 22,2 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 0 23,3 10,4 51,7 75 55,6 31,3 222,2 148,1 0 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 111,1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0
II. Novotvary 708,2 701,1 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 555,6 526,3 729,2 692,3 796,3 730,8 800 764,7 923,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,8 0 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,4 75 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 250 0 0 800 500
VI. Nemoci nervové soustavy 16,2 8,8 22,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 18,5 93,8 74,1 166,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 111,7 79,8 145,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 24,4 90,9 280 315,8 600 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 95,2 87,7 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,3 0 238,1 357,1 153,8 272,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 59,7 52,6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 500 1 000,0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 166,7 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 90,9 111,1 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 333,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84,7 87 83,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 0 200 125 666,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,8 4,2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,5 0 0 200 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,8 99,3 82,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 18,1 22,6 33,2 79,6 75,9 108,2 153,2 194,9 265,9 571,4 333,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 60,6 73,4 48,7 7,5 0 0 0 0 0 13,3 0 0 14,7 17,9 13 28 50,6 29,9 110,6 133,7 188,1 234,2 285,7 0
péče celkem II. Novotvary 101,9 113,7 90,5 0 0 0 0 0 38,5 0 9,6 9,2 23,4 32,7 56,2 66,1 112,7 108,5 121,6 130,3 174,3 182,8 333,3 166,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42,3 51 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 46,5 38,5 80,5 39,5 73,2 50 46,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,2 49,2 36,3 0 0 0 12,3 0 0 0 0 16,9 15,2 0 9,5 0 48,4 27,1 71,7 56,7 75,8 117,9 181,8 105,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,2 24,4 30,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 16,5 7,4 44,6 41,4 40,7 66,1 181,8 148,1 333,3 750
VI. Nemoci nervové soustavy 21,8 20,9 22,7 0 0 0 0 0 24,1 0 10,2 11,1 12,7 4,7 0 3,6 20,2 12,2 27,1 55,2 84,4 71,4 104,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,6 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,2 68,9 88,9 0 76,9 0 22,7 11,8 0 14,7 0 14,3 12,8 17,1 33 28,3 37,5 36,5 66,3 79,1 122,2 174,7 257 309,9
X. Nemoci dýchací soustavy 78,7 79,1 78,3 0 0,9 0 6,8 0 8,6 0 0 0 7,8 16,1 34,7 51,2 71,6 107,2 136,5 156,7 162,2 229,7 324,7 439
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,6 21,3 24,1 0 0 4,8 0 0 0 0 0 2 10,2 7,9 10,1 10,7 21,8 26 30,7 39,6 45,8 87 166,7 200
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18,7 7,6 30,7 0 0 0 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2 13 0 15,4 127,3 93 333,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4,9 5,1 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 1,2 2,2 1,9 8,1 6,6 24,2 39 86,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,6 24,3 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,8 3,4 7,5 12,1 16,6 28,5 83,3 120,6 178 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,1 8,6 5,3 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 43,3 38,5 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,4 18,3 15,3 26,7 23,3 90,6 32 78,5 97,4 128,3 235,3 142,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,8 21,4 26,6 0 2,4 0 0 2 0 9,5 5,6 1,9 1,9 8,3 6 8,8 8 23,3 24,4 41 74,4 112,1 84,7 184,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 3 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,6 4,3 4,2 4,4 10,8 9,2 6,4 6,7 4,8 50 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,6 39,6 30,6 1,2 0,9 0,4 2,2 0,7 1,4 1,1 0,8 1,8 5,8 8,3 13,8 17,7 32,7 38,4 52,5 64,9 99,2 139 209,3 240,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)