8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 62 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 15 17 15 28 32 14 1 136
II. Novotvary 266 188 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 7 10 39 69 79 74 59 59 26 20 1 454
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 3 4 2 0 14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 11 13 9 15 11 2 74
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 6 0 0 16
VI. Nemoci nervové soustavy 24 20 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 6 5 5 4 15 1 2 0 44
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 438 458 0 0 0 0 0 2 2 0 6 4 4 11 17 56 90 96 115 206 175 101 11 896
X. Nemoci dýchací soustavy 226 166 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 5 15 20 49 40 52 86 77 35 5 392
XI. Nemoci trávicí soustavy 110 92 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 6 11 21 17 29 17 38 32 18 3 202
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 8 10 5 0 30
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 4 4 1 0 16
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 49 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 9 14 14 22 22 13 1 112
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 10 7 5 13 26 10 2 82
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 49 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 4 5 12 9 6 14 28 20 12 5 123
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 11 21 13 19 13 3 4 1 0 95
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 415 1 281 11 0 0 1 1 3 7 5 16 19 26 45 117 235 303 321 330 526 454 245 31 2 696
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
nemocných (LDN) II. Novotvary 49 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 3 5 13 15 17 24 13 3 0 100
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 1 0 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 4 0 26
VI. Nemoci nervové soustavy 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 13 3 2 0 26
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 86 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 11 28 46 56 39 5 194
X. Nemoci dýchací soustavy 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 3 1 0 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3 3 4 2 0 17
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 3 1 0 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 2 0 11
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 3 0 0 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 7 6 1 26
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 13 21 28 14 1 83
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 251 296 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 8 16 31 41 79 138 143 76 7 547
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 5 3 0 23
VI. Nemoci nervové soustavy 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 7 7 4 1 31
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 111 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 15 28 39 30 36 35 29 11 2 235
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
VI. Nemoci nervové soustavy 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 10 10 3 32
X. Nemoci dýchací soustavy 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 2 1 0 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 130 173 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 17 30 43 36 39 49 45 28 6 303
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 63 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 16 17 15 28 35 15 1 141
péče celkem II. Novotvary 426 363 0 0 0 1 0 0 1 2 5 5 11 20 57 102 131 119 112 118 68 34 3 789
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 4 4 2 0 16
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 11 14 13 19 12 2 85
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32 36 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 11 15 23 9 0 68
VI. Nemoci nervové soustavy 40 47 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 3 7 7 9 9 32 7 7 1 87
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 531 591 0 0 0 0 0 2 2 0 6 4 4 11 19 58 96 108 144 258 241 150 19 1 122
X. Nemoci dýchací soustavy 242 180 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 5 16 22 52 44 57 94 82 37 5 422
XI. Nemoci trávicí soustavy 119 101 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 6 12 21 21 29 21 41 36 20 3 220
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 1 2 12 13 6 0 43
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 5 5 9 3 0 27
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 56 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 11 9 17 16 25 26 13 1 126
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 12 6 20 33 17 3 113
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 110 100 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 0 4 5 14 11 7 27 50 49 27 7 210
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50 48 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 11 21 13 19 14 5 4 1 0 98
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 807 1 770 11 0 0 1 1 4 7 6 18 20 30 55 143 282 378 400 454 720 649 353 45 3 577
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 22,9 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6 10,8 15 40,7 66,7 88,7 203,8 423,6 575,9 354,6 24,6
II. Novotvary 98,1 67 0 0 0 4 0 0 2,8 5,4 6,5 9,5 19,6 29,9 105,5 172,6 214,4 290,4 349 429,5 344,2 822,7 354,6 82,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,7 2,5 0 7,8 0 21,8 53 82,3 0 2,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,9 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 15 10,9 43,2 76,9 65,5 198,6 452,5 709,2 13,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 3,9 17,7 29,1 79,4 0 0 2,9
VI. Nemoci nervové soustavy 8,9 7,1 0 0 0 0 0 3 5,7 0 0 2,4 0 3 2,7 15 13,6 19,6 23,7 109,2 13,2 82,3 0 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 161,6 163,2 0 0 0 0 0 5,9 5,7 0 12,9 9,5 11,2 32,9 46 140,1 244,3 376,8 680,3 1 499,6 2 316,7 4 154,7 3 900,7 162,4
X. Nemoci dýchací soustavy 83,4 59,2 18,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 4,8 11,2 15 40,6 50 133 157 307,6 626 1 019,3 1 439,7 1 773,0 71
XI. Nemoci trávicí soustavy 40,6 32,8 0 0 0 0 0 0 2,8 2,7 6,5 4,8 8,4 17,9 29,8 52,5 46,1 113,8 100,6 276,6 423,6 740,4 1 063,8 36,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,2 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,7 5 2,7 0 11,8 58,2 132,4 205,7 0 5,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,2 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 5 2,7 0 17,7 29,1 53 41,1 0 2,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,1 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6 10,8 22,5 24,4 54,9 82,8 160,2 291,2 534,8 354,6 20,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 0,4 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 0,4 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,1 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,8 10 27,1 27,5 29,6 94,6 344,2 411,4 709,2 14,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,3 17,5 0 0 0 0 3,9 0 2,8 0 6,5 7,1 0 12 13,5 30 24,4 23,5 82,8 203,8 264,8 493,6 1 773,0 22,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,1 16,4 18,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 4,8 11,2 6 29,8 52,5 35,3 74,6 76,9 21,8 53 41,1 0 17,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 521,9 456,5 201,4 0 0 4 3,9 8,9 19,8 13,6 34,5 45,2 72,9 134,6 316,5 587,7 822,4 1 259,8 1 952,2 3 829,1 6 010,1 10 078,2 10 992,9 488,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,7 41,1 0 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,1 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 5,6 12 8,1 12,5 35,3 58,9 100,6 174,7 172,1 123,4 0 18,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,8 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,9 21,8 53 41,1 0 1,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 23,7 43,7 145,6 164,5 0 4,7
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,7 7,8 17,7 94,6 39,7 82,3 0 4,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31,7 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 5 13,6 43,2 165,6 334,9 741,3 1 604,3 1 773,0 35,2
X. Nemoci dýchací soustavy 4,4 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,4 11,8 23,7 36,4 39,7 41,1 0 3,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 10,9 0 17,7 21,8 53 82,3 0 3,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5,4 3,9 0 29,1 39,7 41,1 0 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 11,8 7,3 66,2 82,3 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11,8 11,8 14,6 39,7 0 0 2,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 11,8 5,9 51 92,7 246,8 354,6 4,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,9 17,1 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 5 5,4 3,9 76,9 152,9 370,7 575,9 354,6 15
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 14,6 0 0 0 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 92,6 105,5 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,2 0 5,6 12 21,6 40 84,1 160,9 467,3 1 004,6 1 893,0 3 126,3 2 482,3 99,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 4,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,7 7,8 23,7 36,4 66,2 123,4 0 4,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 14,6 26,5 41,1 354,6 1,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,1 7,1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,7 7,8 35,5 51 92,7 164,5 354,6 5,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0,2
II. Novotvary 40,9 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,4 5,6 17,9 40,6 70 105,8 117,7 213 254,8 383,9 452,5 709,2 42,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 82,3 0 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 7,8 0 14,6 13,2 82,3 0 1,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,6 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,9 5,9 43,7 132,4 411,4 1 063,8 5,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,7 3,9 5,9 21,8 26,5 41,1 0 1,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 13,2 0 0 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7,8 0 0 0 41,1 0 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 13,2 41,1 354,6 0,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47,9 61,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,4 5,6 17,9 46 75 116,7 141,3 230,7 356,7 595,7 1 151,8 2 127,7 54,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 23,2 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6 10,8 15 43,4 66,7 88,7 203,8 463,3 617 354,6 25,6
péče celkem II. Novotvary 157,1 129,4 0 0 0 4 0 0 2,8 5,4 10,8 11,9 30,9 59,8 154,2 255,1 355,5 467 662,6 859 900,2 1 398,6 1 063,8 143
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,4 2,5 0 7,8 0 29,1 53 82,3 0 2,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 15 13,6 43,2 82,8 94,6 251,5 493,6 709,2 15,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 12,8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5,4 2,5 5,4 15,7 65,1 109,2 304,5 370,2 0 12,3
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 16,7 0 0 0 0 0 3 5,7 0 0 2,4 0 3 8,1 17,5 19 35,3 53,2 232,9 92,7 287,9 354,6 15,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 195,9 210,6 0 0 0 0 0 5,9 5,7 0 12,9 9,5 11,2 32,9 51,4 145,1 260,6 423,8 851,9 1 878,1 3 190,4 6 170,3 6 737,6 203,4
X. Nemoci dýchací soustavy 89,3 64,1 18,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 4,8 11,2 15 43,3 55 141,1 172,7 337,2 684,3 1 085,5 1 522,0 1 773,0 76,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,9 36 0 0 0 0 0 0 2,8 2,7 6,5 4,8 8,4 17,9 32,5 52,5 57 113,8 124,2 298,5 476,6 822,7 1 063,8 39,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,7 10 8,1 3,9 11,8 87,4 172,1 246,8 0 7,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,1 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 5 2,7 3,9 29,6 36,4 119,1 123,4 0 4,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,7 24,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 6 10,8 27,5 24,4 66,7 94,7 182 344,2 534,8 354,6 22,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 0,4 91,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 0,4 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,8 15 29,9 47,1 35,5 145,6 436,9 699,3 1 063,8 20,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40,6 35,6 0 0 0 0 3,9 0 2,8 2,7 6,5 7,1 0 12 13,5 35 29,9 27,5 159,7 364 648,7 1 110,7 2 482,3 38,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,4 17,1 18,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 4,8 11,2 6 29,8 52,5 35,3 74,6 82,8 36,4 53 41,1 0 17,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 666,5 630,8 201,4 0 0 4 3,9 11,9 19,8 16,3 38,8 47,6 84,2 164,5 386,8 705,3 1 025,9 1 569,8 2 685,8 5 241,3 8 591,5 14 520,8 15 957,4 648,3
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 43,2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,8 23,8 26,5 36,1 75,4 79,8 76,1 119,7 178,8 254,5 200 46,7
II. Novotvary 65,4 47,9 0 0 0 19,2 0 0 12,8 14,7 14,4 12,8 16,7 22,3 56,5 61 60,6 64,3 76,8 94,1 89,7 232,6 500 56,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18,6 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 20 20 0 26 0 33,3 58,8 48,8 0 21,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 32 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,6 25 15,6 46,2 53,5 36,6 76,5 186,4 166,7 29,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,4 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 11,5 11 50 41,7 101,7 0 0 7,7
VI. Nemoci nervové soustavy 13,7 13,1 0 0 0 0 0 11,1 20 0 0 4,5 0 4,9 4,2 17,8 14,9 20 22,7 82,4 9 51,3 0 13,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0 0 0 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,8 69,8 0 0 0 0 0 39,2 24,1 0 27,5 14,7 9,9 19 15,8 35,9 39,8 49,5 63,7 101 123 202,8 224,5 61,6
X. Nemoci dýchací soustavy 59,1 56,6 3 0 0 0 0 0 0 8,8 0 15,4 32,8 28,9 51,4 42,4 95 84 112,3 195,5 218,8 239,7 238,1 58
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 20,1 0 0 0 0 0 0 3 2,8 6,1 3,6 5,9 9,9 14,9 21,3 16 33,2 27,7 59,6 84,2 102,3 272,7 21,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,5 29,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 0 10,2 22 9,5 0 29 123,1 178,6 217,4 0 25,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,4 1 0 5,1 10 22,2 33,3 0 2,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,7 6,5 11 10,8 17,9 28,2 42,5 64 98,5 62,5 13
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,7 2,3 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,8 3,3 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 27 18,5 32,9 28,3 20,7 44,5 118,2 131,6 333,3 24,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,6 11,1 0 0 0 0 1,9 0 2,6 0 5,9 5,7 0 8,9 8,7 19,5 13,7 9,9 25,1 37,9 37,2 58 131,6 13
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,3 5 0,2 0 0 0 0 0 0 0,8 0 3 10,5 4,7 15,2 22,7 12,1 22,3 22,9 7 18,5 18,2 0 6,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,8 21,7 1,6 0 0 0,5 0,4 0,8 1,3 0,8 2,8 4,1 6,2 9,6 17,6 27 29,7 36,2 46,8 73,8 97,5 148,1 179,2 25,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 333,3 0 166,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 453,7 451,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 500 363,6 300 384,6 361,1 468,8 447,4 545,5 541,7 428,6 0 452,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 250 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 500 0 0 0 166,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 208,3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 90,9 250 444,4 166,7 0 135,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 325 203,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 307,7 250 354,8 400 0 250
VI. Nemoci nervové soustavy 200 159,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111,1 142,9 83,3 111,1 150 351,4 166,7 285,7 0 175,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 240,9 213,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 42,6 79,4 132,5 213,7 237,1 307,7 357,8 416,7 225,1
X. Nemoci dýchací soustavy 428,6 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 181,8 333,3 363,6 714,3 176,5 500 0 312,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 281,3 177,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 444,4 0 375 157,9 363,6 333,3 0 220,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 312,5 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 142,9 0 444,4 750 1 000,0 0 351,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,9 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 27 11,4 87,7 142,9 0 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 187,5 171,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181,8 0 333,3 142,9 142,9 375 0 0 179,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 255,3 164,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 333,3 76,9 200 225,8 272,7 500 197
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 166,7 125,3 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 74,1 46,5 18,5 142,9 137,3 212,1 274,5 250 140
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 142,9 95,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 285,7 0 0 0 107,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 226,7 156,9 0 0 0 0 0 0 0 111,1 62,5 0 45,5 57,1 61,1 80,4 110,7 121,7 182 212,6 267,3 307,7 304,3 182,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,8 24,8 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 13,3 21,3 24,4 54,1 190,5 312,5 333,3 750 0 19,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 170,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,2 117,6 117,6 250 1 000,0 129
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,4 37,7 0 0 0 0 0 8,3 0 0 0 0 0 0 13,2 20,8 21,7 48,8 200 212,1 218,8 500 1 000,0 24,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0 0 27,8
II. Novotvary 523,6 685,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 142,9 333,3 600 576,9 549 600 491,8 620,7 686,3 852,9 647,1 1 000,0 598
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 90,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 62,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 500 0 34,1
VI. Nemoci nervové soustavy 20,2 20,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,8 0 16,9 40,8 0 111,1 125 666,7 0 20,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,4 133,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,7 26,3 27,8 115,4 333,3 416,7 750 83,1
X. Nemoci dýchací soustavy 30,1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 27,8 37 32,3 272,7 285,7 142,9 0 45,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 14,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 250 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 1 000,0 0 0 181,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23,3 44,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,8 0 117,6 0 0 0 333,3 0 37,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,6 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 37 90,9 500 8,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74,5 82,3 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 7,4 11,8 27,6 48,4 70,3 83,7 76,3 107,4 158,6 267,9 373,3 666,7 78,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,9 51,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 22,7 25,8 35,7 76,9 77,3 74,6 116,7 186,2 254,2 200 47,4
péče celkem II. Novotvary 97,1 86 0 0 0 19,2 0 0 12,7 14,7 23,7 15,6 25,6 42,6 78,5 85,4 93,2 95,7 129,6 163,4 195,4 309,1 750 91,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 22 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 39,2 19,6 0 25,3 0 43,5 57,1 47,6 0 23,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 35,6 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24,2 18,5 44,7 54,5 50 92,7 184,6 153,8 32,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 18,7 20,7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7,8 6,1 14,3 28,6 113,4 106,4 198,3 230,8 0 19,7
VI. Nemoci nervové soustavy 19,8 24,6 0 0 0 0 0 9,4 17,5 0 0 4,1 0 3,9 10,2 17,7 17 28 40 126 45,5 132,1 250 22,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0 0 0 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,1 81,5 0 0 0 0 0 38,5 23 0 26,8 14,3 9,4 18,4 16,6 35 40,1 52,4 73 112,9 147,4 237,7 292,3 71
X. Nemoci dýchací soustavy 60,7 58,9 3 0 0 0 0 0 0 8,8 0 14,8 31 27,6 51 43,9 92,4 85,9 112,9 205,2 218,1 238,7 238,1 59,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,4 21,8 0 0 0 0 0 0 3 2,8 6 3,5 5,8 9,7 15,9 21,1 19,4 32,7 33,5 62,3 92,1 109,9 230,8 22,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29,6 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,8 0 0 9,9 41,2 27,3 12,5 27,8 160 216,7 250 0 35,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 2 0,9 0,9 6,6 9 33,8 65,2 0 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,1 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,7 6,5 13,3 10,8 21,5 31,3 46,7 73,7 93,5 62,5 14,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,7 2,3 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,4 3,2 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 32,4 30,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 24,5 26,1 33,8 44 21,9 59 129,9 168,3 375 31,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,8 20 0 0 0 0 1,8 0 2,4 2,4 5,6 5,4 0 8,2 8 20,6 15,2 10,2 39,5 53,9 70,4 100,4 159,1 19,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,2 5 0,2 0 0 0 0 0 0 0,8 0 3 10,1 4,5 14,5 21,3 11,1 19,9 22,3 10,4 17,2 16,9 0 6,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,4 27,8 1,6 0 0 0,5 0,3 1 1,3 1 3 4,1 6,6 10,9 19,8 30,1 34,3 41,1 57,6 88,7 120,4 177,9 218,4 31,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)