8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 609 1 792 1 817 0 3 2 1 1 3 5 11 19 40 32 57 95 190 412 543 524 646 659 298 68
II. Novotvary 9 500 5 380 4 119 2 2 5 4 7 14 11 28 52 120 180 355 579 1 219 1 719 1 810 1 377 1 049 678 257 32
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 500 250 250 0 0 1 0 0 0 1 4 3 3 0 9 11 34 50 71 78 97 87 40 11
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 910 803 1 107 3 1 1 0 1 1 0 7 5 7 19 21 41 107 140 219 235 349 389 291 73
V. Poruchy duševní a poruchy chování 434 210 224 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 6 14 11 20 27 38 54 76 103 62 11
VI. Nemoci nervové soustavy 1 000 542 458 1 2 0 3 2 2 7 4 10 13 29 21 44 72 120 149 152 168 128 64 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 187 7 489 7 697 6 4 3 2 3 10 17 33 61 80 123 256 359 780 1 384 1 975 2 161 2 801 3 062 1 693 374
X. Nemoci dýchací soustavy 10 198 5 572 4 626 8 5 8 4 8 13 22 14 37 49 93 160 244 586 998 1 399 1 502 1 684 1 927 1 163 274
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 409 2 257 2 152 0 1 0 0 1 2 13 19 46 75 136 166 225 423 528 561 523 611 616 387 76
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 476 193 283 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 9 7 27 42 67 70 74 81 70 23
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 425 178 247 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 4 6 21 32 61 77 92 83 34 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 635 1 164 1 471 1 2 0 0 1 0 0 1 1 10 10 26 40 99 190 297 388 527 630 340 72
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 134 82 52 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 24 15 9 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 156 1 072 1 084 2 3 1 0 2 2 2 6 11 15 37 39 87 127 278 297 292 320 384 203 48
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 022 1 499 1 523 1 5 9 4 9 18 19 24 18 41 32 60 75 130 172 307 360 523 669 444 102
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 074 589 485 72 0 0 0 0 2 2 4 8 21 22 46 72 119 182 160 116 113 83 44 8
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56 705 29 093 27 610 248 28 30 18 36 68 101 159 275 488 724 1 244 1 898 3 956 6 276 7 957 7 912 9 131 9 580 5 390 1 186
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 98 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 4 5 18 13 10 24 14 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 171 647 524 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 24 59 120 156 244 193 169 137 49 6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 7 5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 258 116 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 16 28 34 53 56 48 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 241 101 140 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 10 11 32 55 66 50 9
VI. Nemoci nervové soustavy 342 160 182 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 4 13 14 31 41 61 66 76 30 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 184 918 1 266 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 11 16 48 104 197 285 459 579 382 97
X. Nemoci dýchací soustavy 755 399 356 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 15 47 93 117 115 121 138 80 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 212 115 97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 17 19 20 25 27 22 48 17 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87 34 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 12 17 24 12 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 102 40 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 10 27 20 26 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 221 99 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 13 27 46 82 30 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 220 98 122 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 8 23 27 54 54 37 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 554 196 358 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 4 1 12 21 36 46 110 169 111 37
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 148 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 13 14 19 33 32 22 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 621 3 060 3 561 0 0 0 0 1 3 0 1 8 18 22 62 137 289 507 783 907 1 246 1 513 914 210
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 981 466 515 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 17 22 47 66 68 112 142 159 179 114 34
VI. Nemoci nervové soustavy 359 164 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 19 50 50 91 96 36 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28 7 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 8 8 3
X. Nemoci dýchací soustavy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 388 645 743 0 0 0 0 0 1 3 5 6 7 18 24 52 74 90 165 194 259 287 161 42
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 6 2 1 4 1 2 1
II. Novotvary 2 742 1 327 1 415 0 0 0 0 0 1 0 4 11 22 37 84 136 275 433 518 443 389 284 92 13
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 11 13 13 1
VI. Nemoci nervové soustavy 106 43 63 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3 7 12 14 20 19 11 11 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 245 90 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 8 9 16 25 40 70 50 19
X. Nemoci dýchací soustavy 126 76 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 12 22 22 26 19 10 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 28 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 6 4 3 4 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 5 8 4 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 51 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 5 3 5 16 13 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 4 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 7 2 0 0 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 462 1 660 1 802 0 0 0 0 0 1 0 5 14 25 43 96 154 310 485 599 530 509 444 205 42
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 733 1 856 1 877 0 3 2 1 1 3 5 11 19 41 33 61 104 195 424 563 538 660 684 314 71
péče celkem II. Novotvary 13 414 7 355 6 058 2 2 5 4 7 15 11 33 66 147 222 463 774 1 614 2 308 2 573 2 013 1 607 1 099 398 51
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 529 260 269 0 0 1 0 0 0 1 4 3 3 0 9 11 34 52 72 86 101 95 45 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 188 929 1 259 3 1 1 0 1 1 0 7 5 7 20 23 44 116 157 249 272 405 451 343 82
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 699 795 904 0 0 0 0 0 2 3 7 7 15 23 38 61 90 106 161 230 301 361 239 55
VI. Nemoci nervové soustavy 1 807 909 898 1 2 0 3 3 3 7 4 12 15 33 29 65 100 182 254 283 344 311 141 15
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 644 8 504 9 139 6 4 3 2 3 10 17 34 62 83 128 270 377 836 1 499 2 189 2 471 3 305 3 719 2 133 493
X. Nemoci dýchací soustavy 11 082 6 048 5 034 8 5 8 4 8 13 22 14 39 51 98 171 262 639 1 103 1 538 1 639 1 832 2 085 1 253 290
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 651 2 388 2 263 0 1 0 0 1 2 13 19 47 79 140 169 243 447 551 592 554 636 668 407 82
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 571 232 339 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 9 9 30 48 75 82 91 109 83 29
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 536 220 316 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 4 7 23 40 72 87 119 108 60 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 880 1 277 1 603 1 2 0 0 1 0 0 1 1 10 11 26 41 100 204 312 418 578 720 374 80
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 134 82 52 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 16 9 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 431 1 195 1 236 2 3 1 0 2 3 2 6 11 15 39 42 88 133 286 326 322 380 455 254 61
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 594 1 704 1 890 1 5 9 4 9 18 19 25 20 45 33 64 76 143 194 344 408 639 842 557 139
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 243 680 563 72 0 0 0 0 2 2 4 8 21 22 47 76 127 201 181 137 146 115 68 14
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 176 34 458 33 716 248 28 30 18 37 73 104 170 303 538 807 1 426 2 241 4 629 7 358 9 504 9 543 11 145 11 824 6 670 1 480
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,1 34,4 33,8 0 0,7 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 1,5 2,3 4,3 4,4 8,2 15,2 27 59,9 98,6 150,1 283,5 469,9 602,9 795,9
II. Novotvary 89,7 103,3 76,5 1,8 0,5 0,8 0,8 1,5 2,6 1,6 3,9 6,2 13 24,8 50,9 92,8 172,9 250 328,5 394,4 460,3 483,4 520 374,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,7 4,8 4,6 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,6 0,4 0,3 0 1,3 1,8 4,8 7,3 12,9 22,3 42,6 62 80,9 128,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 15,4 20,6 2,6 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 1 0,6 0,8 2,6 3 6,6 15,2 20,4 39,7 67,3 153,1 277,4 588,7 854,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 4 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,9 0,8 2 1,8 2,8 3,9 6,9 15,5 33,3 73,4 125,4 128,7
VI. Nemoci nervové soustavy 9,4 10,4 8,5 0,9 0,5 0 0,6 0,4 0,4 1 0,6 1,2 1,4 4 3 7 10,2 17,4 27 43,5 73,7 91,3 129,5 105,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0 0 0 11,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 143,4 143,8 143 5,3 0,9 0,5 0,4 0,7 1,9 2,5 4,5 7,3 8,7 16,9 36,7 57,5 110,6 201,2 358,5 618,9 1 229,0 2 183,3 3 425,3 4 377,3
X. Nemoci dýchací soustavy 96,3 107 86 7,1 1,1 1,4 0,8 1,7 2,4 3,2 1,9 4,4 5,3 12,8 23 39,1 83,1 145,1 253,9 430,2 738,9 1 374,0 2 353,0 3 206,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 41,6 43,3 40 0 0,2 0 0 0,2 0,4 1,9 2,6 5,5 8,1 18,7 23,8 36 60 76,8 101,8 149,8 268,1 439,2 783 889,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,5 3,7 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 1,3 1,1 3,8 6,1 12,2 20 32,5 57,8 141,6 269,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 3,4 4,6 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 1 3 4,7 11,1 22,1 40,4 59,2 68,8 46,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,9 22,4 27,3 0,9 0,5 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 1,1 1,4 3,7 6,4 14 27,6 53,9 111,1 231,2 449,2 687,9 842,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 1,6 1 118,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 15 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,4 20,6 20,1 1,8 0,7 0,2 0 0,4 0,4 0,3 0,8 1,3 1,6 5,1 5,6 13,9 18 40,4 53,9 83,6 140,4 273,8 410,7 561,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,5 28,8 28,3 0,9 1,1 1,5 0,8 2 3,3 2,8 3,3 2,2 4,4 4,4 8,6 12 18,4 25 55,7 103,1 229,5 477 898,3 1 193,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,1 11,3 9 63,5 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 1 2,3 3 6,6 11,5 16,9 26,5 29 33,2 49,6 59,2 89 93,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 535,5 558,7 513 218,7 6,3 5,1 3,5 7,8 12,6 14,8 21,9 33 52,8 99,7 178,5 304 561,1 912,6 1 444,2 2 265,9 4 006,5 6 830,7 10 905,0 13 881,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,8 0,6 0,7 3,3 3,7 4,4 17,1 28,3 11,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 11,1 12,4 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,7 3,4 9,5 17 22,7 44,3 55,3 74,2 97,7 99,1 70,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,7 1,8 5 10,1 11,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 2,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,3 2,3 5,1 9,7 23,3 39,9 97,1 93,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,3 1,9 2,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,5 2 9,2 24,1 47,1 101,2 105,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 3,1 3,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,6 2,1 2 4,5 7,4 17,5 29 54,2 60,7 11,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,6 17,6 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,6 2,6 6,8 15,1 35,8 81,6 201,4 412,8 772,9 1 135,3
X. Nemoci dýchací soustavy 7,1 7,7 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,4 6,7 13,5 21,2 32,9 53,1 98,4 161,9 163,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 2,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,4 2,7 2,7 2,9 4,5 7,7 9,7 34,2 34,4 70,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,9 1,5 3,4 7,5 17,1 24,3 70,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1 1,5 2,9 11,8 14,3 52,6 11,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 1,9 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 2 2,4 7,7 20,2 58,5 60,7 81,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,1 1,9 2,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,3 1,2 4,2 7,7 23,7 38,5 74,9 117
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,2 3,8 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,1 0,6 0,2 1,7 3,1 6,5 13,2 48,3 120,5 224,6 433,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 1,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,9 2,5 5,4 14,5 22,8 44,5 70,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 62,5 58,8 66,2 0 0 0 0 0,2 0,6 0 0,1 1 1,9 3 8,9 21,9 41 73,7 142,1 259,8 546,7 1 078,8 1 849,2 2 457,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 11,7
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 1,4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,3 8,9 9,6 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 2,3 3,2 7,5 9,4 9,9 20,3 40,7 69,8 127,6 230,6 397,9
VI. Nemoci nervové soustavy 3,4 3,1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,8 1 2,8 9,1 14,3 39,9 68,4 72,8 35,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 2,2 5,7 16,2 35,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 0 11,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,7 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,1 12,4 13,8 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 2,5 3,4 8,3 10,5 13,1 29,9 55,6 113,6 204,6 325,7 491,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,1 0,9 0,4 0,3 1,8 0,7 4 11,7
II. Novotvary 25,9 25,5 26,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 1,3 2,4 5,1 12,1 21,8 39 63 94 126,9 170,7 202,5 186,1 152,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,7 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,4 2,9 6,1 11,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0,6 4,8 9,3 26,3 11,7
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 1 1,7 2,5 5,7 8,3 7,8 22,3 23,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,3 1,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,3 1,1 1,3 2,9 7,2 17,6 49,9 101,2 222,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 1,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,5 0,9 1,7 4 6,3 11,4 13,5 20,2 11,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 0,4 1,1 1,1 1,3 2,9 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0 2,9 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0 3,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,4 0,9 2,2 5,7 8,1 11,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0,9 0,9 2,2 11,4 26,3 35,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 2,6 2,9 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 1,3 0,6 0 0 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,7 31,9 33,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7 1,7 2,7 5,9 13,8 24,7 44 70,5 108,7 151,8 223,3 316,6 414,8 491,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 35,3 35,6 34,9 0 0,7 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 1,5 2,3 4,4 4,5 8,8 16,7 27,7 61,7 102,2 154,1 289,6 487,7 635,3 831
péče celkem II. Novotvary 126,7 141,2 112,6 1,8 0,5 0,8 0,8 1,5 2,8 1,6 4,5 7,9 15,9 30,6 66,4 124 228,9 335,6 467 576,5 705,1 783,6 805,2 596,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 5 5 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,6 0,4 0,3 0 1,3 1,8 4,8 7,6 13,1 24,6 44,3 67,7 91 140,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,7 17,8 23,4 2,6 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0 1 0,6 0,8 2,8 3,3 7 16,5 22,8 45,2 77,9 177,7 321,6 694 959,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 15,3 16,8 0 0 0 0 0 0,4 0,4 1 0,8 1,6 3,2 5,5 9,8 12,8 15,4 29,2 65,9 132,1 257,4 483,5 643,7
VI. Nemoci nervové soustavy 17,1 17,5 16,7 0,9 0,5 0 0,6 0,7 0,6 1 0,6 1,4 1,6 4,5 4,2 10,4 14,2 26,5 46,1 81 150,9 221,7 285,3 175,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,1 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,4 0,7 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0 0 0 11,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 166,6 163,3 169,8 5,3 0,9 0,5 0,4 0,7 1,9 2,5 4,7 7,4 9 17,6 38,7 60,4 118,6 218 397,3 707,7 1 450,2 2 651,7 4 315,5 5 770,1
X. Nemoci dýchací soustavy 104,7 116,1 93,5 7,1 1,1 1,4 0,8 1,7 2,4 3,2 1,9 4,7 5,5 13,5 24,5 42 90,6 160,4 279,1 469,4 803,8 1 486,6 2 535,1 3 394,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,9 45,9 42 0 0,2 0 0 0,2 0,4 1,9 2,6 5,6 8,5 19,3 24,2 38,9 63,4 80,1 107,4 158,7 279,1 476,3 823,4 959,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,4 4,5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 1,3 1,4 4,3 7 13,6 23,5 39,9 77,7 167,9 339,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,1 4,2 5,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 1,1 3,3 5,8 13,1 24,9 52,2 77 121,4 58,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 27,2 24,5 29,8 0,9 0,5 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 1,1 1,5 3,7 6,6 14,2 29,7 56,6 119,7 253,6 513,4 756,7 936,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,3 1,6 1 118,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 15 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 0,3 0 0,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23 22,9 23 1,8 0,7 0,2 0 0,4 0,6 0,3 0,8 1,3 1,6 5,4 6 14,1 18,9 41,6 59,2 92,2 166,7 324,4 513,9 714
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33,9 32,7 35,1 0,9 1,1 1,5 0,8 2 3,3 2,8 3,4 2,4 4,9 4,5 9,2 12,2 20,3 28,2 62,4 116,8 280,4 600,4 1 126,9 1 626,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 11,7 13,1 10,5 63,5 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 1 2,3 3 6,7 12,2 18 29,2 32,9 39,2 64,1 82 137,6 163,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 643,8 661,7 626,5 218,7 6,3 5,1 3,5 8 13,5 15,3 23,4 36,4 58,2 111,1 204,6 359 656,6 1 069,9 1 725,0 2 733,0 4 890,2 8 430,7 13 494,6 17 322,1
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,5 71,5 69,5 0 0,6 0,7 0,5 0,4 1,8 3,1 7,4 12 22,8 21,2 31,5 46,4 62,2 102,3 117,8 134,4 177,7 226,5 279,8 340
II. Novotvary 65,5 77,8 54,2 3,6 2 5 4,7 6,6 12,1 6,2 10,9 12,1 16,6 20,6 36,1 51,3 67,3 72,8 80,7 92,8 121,2 144,2 196,9 219,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 39 31,8 0 0 2,5 0 0 0 5,5 20,7 10,7 7,2 0 18,7 17,7 33,2 34,5 37 43,4 55 58,9 69,3 126,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,1 35 37 2,5 0,2 0,4 0 0,7 1 0 5,6 3,4 3,7 9,1 8,4 15,4 28,3 29,5 43,1 53,7 84,9 109,4 180,4 247,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,9 12,5 13,2 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,4 2,8 2,5 6 5,6 11,8 18,1 29,6 48 71,1 112,3 167,6 196,4
VI. Nemoci nervové soustavy 17 16,9 17,2 1,9 1,4 0 1,7 1,1 1,5 4 1,8 3,2 3,2 7 4,6 9,6 13,3 20,8 27,5 39,9 61 73,1 124 142,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,2 0,2 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0,7 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 0,7 1,4 1 0 0 0 83,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 58,2 51,6 66,5 49,2 17,7 4,7 2,2 2,5 10,2 11,1 14,4 14,9 12 14,6 21 21,7 28,8 35,5 46 60,3 93,8 145,5 213,5 294
X. Nemoci dýchací soustavy 79,5 78,2 81 1,1 0,2 0,8 1,5 2,8 6 9,4 5,7 12,5 15,3 31,9 45,2 53,1 74,8 92,9 120,8 151,4 187,1 250,2 325,6 381,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,6 23 24,4 0 0,3 0 0 0,2 0,4 2 2,5 4,6 6 12 13,3 17,5 25,1 27,6 31 39,5 61,7 91 146,6 193,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,6 14,7 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,3 0,9 6,5 4,7 14,1 20,2 35,1 48,8 65,1 92,9 200,6 302,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 2,8 3 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1,3 1,8 3,7 7 15 27,2 45,7 41,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 19,9 13,6 0,7 0,9 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,8 0,8 2,1 3,7 7 11,1 18,6 35 66,8 110 153,5 186
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,8 9,7 7,6 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 2,2 1,9 7,9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4,5 5,1 5,6 5,8 0 0 19,2 0 166,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,1 31,1 27,2 0,7 0,7 0,3 0 0,4 1,1 1,1 3 4,7 5,1 13,8 13 25,4 25,7 43,3 42,8 50,8 63,9 102,7 141,7 219,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,5 15,6 19,7 0,5 0,7 1,2 0,5 1,1 2,3 2,3 3 2 3,7 3,6 6,3 8,3 11,9 14,5 26,1 35,6 54,1 74,8 108,9 133,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 5,1 2,8 0,7 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,4 1,5 2,9 5,3 7,1 8,1 10,5 9,6 10,8 19,5 29,6 64,8 98,8
XXII. Kódy pro speciální účely 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,9 32,3 24,5 1,8 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 1 1,3 2,5 4,7 8,2 12,4 17,4 26,2 33,6 42,4 55,6 84,1 124,1 183,5 240,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 81,7 80,6 82,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,3 0 47,6 70,4 50 46,7 126,8 89,7 61 139,5 181,8 111,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 296,5 310,2 281,1 0 0 0 0 0 0 0 500 333,3 238,1 208,3 210,5 278,3 285 284,2 317,7 288,1 302,9 307,9 347,5 400
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 85,3 103,1 76,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 127,7 50,6 134,6 138,9 333,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 101,6 113,9 93,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,6 43,5 38,5 56,6 62,3 81,2 83,7 118,8 119,7 190,5 195,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 133,4 139,3 129,4 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 0 0 30,3 28,6 41,7 75,8 62,1 126,5 165,2 168,4 239,2 257,1
VI. Nemoci nervové soustavy 112,1 114,9 109,8 0 0 0 0 333,3 111,1 0 0 0 14,3 26,7 33,6 80,7 63,1 88,6 97,4 120,1 133,6 187,2 234,4 76,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 100 333,3 41,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 200 200 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 138,9 142,3 136,5 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 27,8 42,1 67,9 47,2 63,2 77,7 100,2 114 147,4 174,3 220,6 288,7
X. Nemoci dýchací soustavy 106,6 107 106,2 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 36,4 44,4 51,9 53 77,3 95,5 113 121,4 123,3 153,7 215,1 189,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 101,5 127,8 81,6 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 137,9 63,8 50,8 165 106,7 91,3 94,7 95,4 63,6 134,5 109,7 222,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 105,7 84,4 126,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,9 16,9 55 69 110,1 121,4 247,4 266,7 333,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,4 16,7 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,9 6,8 5,9 6,8 20,7 21 76,9 19,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 105,2 111,5 100,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,6 10,9 75,3 55,1 75,2 103,1 174,1 148,5 212,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 105,4 116,9 97,7 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 95,2 27 22,2 21,3 51,3 87,1 87,1 123,9 133,3 156,1 222,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57,4 64,6 54,1 0 0 0 0 0 0 0 0 37,7 40,8 10,9 21,6 3,8 26 29,2 34,6 34,2 56,2 78,6 109,3 185,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,4 44,5 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 20,1 28,9 24,5 28,9 40,3 43,6 73,1 103,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101,8 116,3 91,9 0 0 0 0 71,4 40,5 0 5,8 26,3 32,3 29,1 43,6 58,9 68,3 76,8 89,6 90,6 107,1 133,5 174,2 219,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 500,0 2 000,0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27,6 23,4 32,9 0 0 0 0 0 0,4 1 1,2 1,6 2 5,9 7,7 19,4 31,9 43,7 86,8 140,5 179,5 257,9 360,8 557,4
VI. Nemoci nervové soustavy 220,4 250,8 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 71,4 161,3 93,3 141,8 213,7 167,2 226,9 303,8 391,3 272,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 823,5 280 2 333,3 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 200 0 1 666,7 1 600,0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3 000,0 0 2 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 000,0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37 31,2 44,2 0 0 0 0 0 0,4 1 1,5 1,6 2 6,3 8,3 21,1 34,1 52,5 104,5 144,1 196,2 274,9 392,7 560
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 125,7 123,8 128,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 266,7 47,6 260,9 105,3 66,7 363,6 100 500 1 000,0
II. Novotvary 725,6 708,1 742,8 0 0 0 0 0 250 0 444,4 392,9 458,3 649,1 717,9 635,5 677,3 674,5 734,8 795,3 782,7 804,5 821,4 650
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 100 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 333,3 0 333,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,3 29,1 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 142,9 117,6 71,4 235,3 300 500
V. Poruchy duševní a poruchy chování 162,9 135,3 190,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,6 47,6 0 40 0 200 458,3 565,2 684,2 250
VI. Nemoci nervové soustavy 27 21,5 32,7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 3,8 4 9,4 8,4 15,9 28 39,3 81 120,3 142,9 215,7 181,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 70,8 46,9 100,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 8,3 16,9 7,1 20,1 16,5 26,7 49,5 132,9 296,6 413,2 575,8
X. Nemoci dýchací soustavy 33,3 36,8 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 0 43,5 73,2 42,9 51,7 64,9 98,2 146,7 174,5 223,5 344,8 142,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 143,6 120 185,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 66,7 153,8 157,9 428,6 333,3 272,7 444,4 400 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 123,1 161,3 88,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 1 000,0 0 0 0 0 500 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,9 0 0 18,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76,7 110,2 53,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 0 0 0 0 83,3 120 277,8 571,4 666,7 1 000,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,5 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76,7 84,8 70,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 0 66,7 0 47,2 39 73,5 285,7 481,5 375
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 11,9 8,5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 6,9 5,5 4,4 8,7 26,1 25,6 40,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,7 4,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 2,2 4,1 4,5 1,7 0 0 87 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 93,4 98,9 88,9 0 0 0 0 0 4 0 8,4 16,3 21 32,6 48,1 56,7 81,1 94,1 110,4 125,5 188,9 298,8 408,4 415,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 71 72 70 0 0,6 0,7 0,5 0,4 1,8 3 7,2 11,7 22,9 21,2 32,3 48,7 61,7 101,9 118 132,5 173,2 221,3 274 338,1
péče celkem II. Novotvary 87,8 100,5 76 3,6 2 5 4,7 6,6 12,9 6,2 12,8 15,3 20,2 25,2 46 66,1 85,2 93,1 107,6 125,3 165,5 199,9 255,5 281,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36,2 39,9 33,3 0 0 2,4 0 0 0 5,5 20,7 10,6 7,2 0 18,5 17,4 32,7 35,3 36,9 46,6 54,7 62 73,4 133,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 39,1 38,3 39,7 2,5 0,2 0,4 0 0,6 1 0 5,5 3,4 3,7 9,5 9 16 29,4 31,3 45,8 56,7 88,6 111,6 182,9 242,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,8 21,1 26,7 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1,2 1,1 2,3 4,3 7,2 13,6 23,3 33,1 58,2 95,8 130,2 178,2 261,5 352,6
VI. Nemoci nervové soustavy 26,8 25,2 28,7 1,9 1,3 0 1,6 1,6 2 3,7 1,7 3,6 3,4 7,3 5,8 12,7 16,2 27,2 39,5 58,1 90,4 122 179,2 153,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0,4 0,3 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0,7 1,1 4,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 0,7 1,4 1 0 0 0 83,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 63 55,4 72,2 49,2 17,7 4,7 2,2 2,5 10,1 11,1 14,7 15 12,2 14,8 21,5 21,9 29,6 36,7 48,1 63,6 99,3 151,1 218 300,4
X. Nemoci dýchací soustavy 79,6 78,5 81 1,1 0,2 0,7 1,2 2,7 6 9,3 5,6 13 15,5 32,3 45,8 52,9 74,7 92,7 119,8 148,8 180,8 240 315,4 362,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,6 24,1 25,3 0 0,3 0 0 0,2 0,4 2 2,5 4,7 6,3 12,3 13,4 18,7 26,2 28,4 32,2 40,9 62 93,6 145,4 195,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,7 17,1 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,2 0,8 6,4 5,9 15,2 21,9 37 53,1 71,3 111,6 210,1 305,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 3,1 3,4 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 1,3 2 3,7 6,4 14,7 25,1 53,1 31,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 21,5 14,6 0,7 0,9 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,8 0,9 2 3,7 7,1 11,7 19,2 36,4 69,2 115,9 154,4 190
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,8 9,7 7,6 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 2,3 1,9 7,9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4,5 5 10,9 5,8 0 0 19,2 0 166,7 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 31,6 33,6 29,8 0,7 0,7 0,3 0 0,4 1,6 1,1 2,9 4,6 5,1 14,3 13,7 25,2 26,1 43 44,6 52,4 68,9 108,4 149,7 224,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,5 17,1 22,3 0,5 0,7 1,2 0,5 1,1 2,3 2,3 3,1 2,2 4 3,7 6,6 8 12,4 15,2 26,4 34,9 53,9 74,9 108,3 143,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,1 5,6 3,1 0,7 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,4 1,4 2,8 5,2 7 8 10,4 9,6 10,9 20,4 31 67,8 99,3
XXII. Kódy pro speciální účely 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,4 35,7 28 1,8 0,5 0,6 0,4 0,7 1,1 1 1,3 2,6 4,9 8,6 13,3 19,2 28,7 36,7 46,8 60,4 89,7 129,8 187,7 243,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)