8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 303 1 663 1 640 3 3 2 1 1 6 5 7 13 29 36 82 116 225 369 513 473 585 518 265 51
II. Novotvary 9 439 5 398 4 041 1 4 2 4 3 16 19 38 79 157 191 350 608 1 172 1 825 1 686 1 324 1 063 669 202 26
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 434 214 220 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 5 9 20 28 41 59 62 83 74 39 6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 631 724 907 1 2 1 0 0 2 1 3 3 7 12 19 43 82 146 164 209 314 353 207 62
V. Poruchy duševní a poruchy chování 290 142 148 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 8 8 4 12 20 16 29 56 63 55 10
VI. Nemoci nervové soustavy 848 455 393 7 3 2 2 1 3 7 4 11 21 15 31 43 65 83 133 137 113 108 47 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 721 7 194 7 527 12 4 4 1 4 10 14 29 48 85 135 230 390 801 1 478 1 882 2 094 2 721 2 939 1 541 299
X. Nemoci dýchací soustavy 8 809 4 880 3 926 7 9 6 6 6 12 20 20 40 43 96 143 298 559 953 1 222 1 298 1 449 1 568 853 201
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 154 2 079 2 075 1 0 1 0 0 1 9 21 42 62 115 144 257 376 501 532 523 561 607 334 67
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 330 144 186 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 6 13 21 27 42 49 52 70 38 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 303 152 151 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 8 28 33 37 51 59 58 21 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 342 1 081 1 261 0 2 0 0 0 0 1 3 2 7 12 20 39 95 193 284 342 473 524 290 55
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 171 97 74 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 25 12 13 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 865 927 938 3 3 2 1 2 2 6 2 13 24 22 28 86 124 223 246 236 305 327 182 28
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 566 1 248 1 318 2 6 3 1 15 19 16 23 19 37 32 47 61 109 160 222 313 490 573 340 78
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 066 607 459 57 1 0 0 0 3 3 4 16 21 22 52 78 134 177 165 110 98 80 40 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52 312 27 023 25 286 282 38 24 17 33 74 106 157 291 503 705 1 173 2 064 3 834 6 230 7 205 7 253 8 425 8 533 4 455 910
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 209 101 108 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 2 11 20 27 25 41 45 25 3
nemocných (LDN) II. Novotvary 2 062 1 132 930 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 31 43 87 223 323 344 324 337 249 80 10
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 4 3 5 12 9 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 474 203 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 17 26 43 60 109 120 76 15
V. Poruchy duševní a poruchy chování 431 184 247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 8 19 24 59 96 126 76 17
VI. Nemoci nervové soustavy 531 265 266 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 11 14 28 54 73 78 116 92 49 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 491 1 452 2 039 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 6 13 37 94 166 285 420 745 970 623 124
X. Nemoci dýchací soustavy 1 196 674 522 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 9 10 29 79 134 157 163 208 252 127 25
XI. Nemoci trávicí soustavy 417 218 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14 20 35 37 50 66 52 70 50 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 182 74 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 16 22 21 27 57 29 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 184 62 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 12 11 30 34 47 40 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 442 205 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8 26 41 62 95 121 64 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 332 150 182 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 12 15 32 37 67 93 61 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 957 392 565 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 6 14 25 38 59 99 200 274 192 42
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 421 191 230 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 7 12 36 46 59 76 91 72 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 373 5 314 6 058 0 0 0 0 0 4 3 3 16 20 71 116 225 562 924 1 218 1 506 2 208 2 622 1 573 302
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 025 501 524 0 0 0 0 2 0 1 2 6 14 14 28 34 55 87 114 147 201 203 101 16
VI. Nemoci nervové soustavy 333 158 175 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 21 42 55 86 80 34 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 363 663 700 0 0 0 0 2 0 1 2 7 14 15 29 35 65 108 158 202 288 283 135 19
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 21 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 6 0 4 2 0 0
II. Novotvary 2 961 1 405 1 556 0 0 0 0 0 0 6 8 16 31 47 90 158 265 479 519 474 431 313 115 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 2 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51 18 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 8 9 15 6
VI. Nemoci nervové soustavy 121 54 67 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 5 2 11 13 13 15 14 26 12 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 256 95 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 24 27 44 78 51 18
X. Nemoci dýchací soustavy 110 69 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 18 18 17 20 22 5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 4 6 3 4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 7 7 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 11 12 13 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 6 2 7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 40 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 8 9 4 1 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 702 1 742 1 960 0 0 0 0 0 1 7 11 16 34 52 106 178 294 542 602 562 553 480 225 39
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 533 1 774 1 759 3 3 2 1 1 7 5 7 13 31 40 87 119 238 393 546 498 630 565 290 54
péče celkem II. Novotvary 14 462 7 935 6 527 1 4 2 4 3 16 25 46 99 195 269 483 853 1 660 2 627 2 549 2 122 1 831 1 231 397 45
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 477 227 250 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 6 9 22 29 44 63 65 89 86 49 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 116 932 1 183 1 2 1 0 0 2 1 3 3 7 12 24 48 99 172 207 273 424 475 284 78
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 797 845 952 0 0 0 0 2 0 2 3 10 18 22 37 43 75 127 159 241 361 401 247 49
VI. Nemoci nervové soustavy 1 833 932 901 7 3 2 2 1 5 8 7 12 28 20 48 60 112 171 261 285 329 306 142 24
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 471 8 744 9 727 12 4 4 1 4 11 14 30 53 86 141 243 430 897 1 654 2 192 2 541 3 511 3 987 2 215 441
X. Nemoci dýchací soustavy 10 116 5 624 4 489 7 9 6 6 6 13 20 22 41 43 105 154 329 644 1 105 1 397 1 478 1 677 1 842 985 227
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 597 2 307 2 290 1 0 1 0 0 1 9 21 42 64 129 160 279 412 540 586 595 616 681 384 76
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 518 222 296 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 7 13 25 43 64 72 79 128 69 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 493 216 277 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 9 33 45 49 83 95 106 61 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 806 1 298 1 508 0 2 0 0 0 0 1 3 2 7 12 24 40 104 221 326 406 575 652 356 75
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 171 97 74 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 12 14 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 246 1 102 1 144 3 3 2 1 2 2 7 2 14 24 23 32 90 138 240 280 275 383 432 256 37
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 543 1 648 1 895 2 6 3 1 15 19 17 23 21 40 34 53 75 135 200 282 413 696 849 539 120
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 527 821 706 57 1 0 0 0 3 4 4 18 21 24 59 91 151 221 220 173 175 172 113 20
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 750 34 742 34 004 282 38 24 17 35 79 117 173 330 571 843 1 424 2 502 4 755 7 804 9 183 9 523 11 474 11 918 6 388 1 270
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,3 32 30,5 2,7 0,7 0,3 0,2 0,2 1 0,7 1 1,5 3,2 5,1 11,9 18,1 31,4 53,3 99,8 142,5 253,7 378,5 551,5 710,2
II. Novotvary 89,3 103,9 75,2 0,9 0,9 0,3 0,8 0,7 2,8 2,8 5,2 9,1 17,5 27,1 50,7 94,7 163,6 263,7 328,1 399 460,9 488,9 420,4 362,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,1 4,1 4,1 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 3,1 3,9 5,9 11,5 18,7 36 54,1 81,2 83,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,4 13,9 16,9 0,9 0,5 0,2 0 0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,8 1,7 2,8 6,7 11,4 21,1 31,9 63 136,2 258 430,8 863,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 2,7 2,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 1,2 0,6 1,7 2,9 3,1 8,7 24,3 46 114,5 139,3
VI. Nemoci nervové soustavy 8 8,8 7,3 6,3 0,7 0,3 0,4 0,2 0,5 1 0,5 1,3 2,3 2,1 4,5 6,7 9,1 12 25,9 41,3 49 78,9 97,8 167,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,4 0,7 2,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139,3 138,5 140,1 10,7 0,9 0,7 0,2 0,9 1,7 2 4 5,5 9,5 19,2 33,3 60,7 111,8 213,6 366,3 631 1 179,9 2 147,8 3 207,0 4 163,8
X. Nemoci dýchací soustavy 83,4 94 73,1 6,3 2 1 1,2 1,3 2,1 2,9 2,7 4,6 4,8 13,6 20,7 46,4 78 137,7 237,8 391,2 628,3 1 145,9 1 775,2 2 799,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 39,3 40 38,6 0,9 0 0,2 0 0 0,2 1,3 2,9 4,8 6,9 16,3 20,9 40 52,5 72,4 103,5 157,6 243,3 443,6 695,1 933
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,1 2,8 3,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,9 2 2,9 3,9 8,2 14,8 22,5 51,2 79,1 97,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 2,9 2,8 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 1,2 3,9 4,8 7,2 15,4 25,6 42,4 43,7 41,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,2 20,8 23,5 0 0,5 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,8 1,7 2,9 6,1 13,3 27,9 55,3 103,1 205,1 382,9 603,5 765,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1,9 1,4 153,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,2 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,7 17,9 17,5 2,7 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 0,9 0,3 1,5 2,7 3,1 4,1 13,4 17,3 32,2 47,9 71,1 132,3 239 378,8 389,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,3 24 24,5 1,8 1,4 0,5 0,2 3,3 3,3 2,3 3,1 2,2 4,1 4,5 6,8 9,5 15,2 23,1 43,2 94,3 212,5 418,7 707,6 1 086,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,1 11,7 8,5 51 0,2 0 0 0 0,5 0,4 0,5 1,8 2,3 3,1 7,5 12,1 18,7 25,6 32,1 33,1 42,5 58,5 83,2 69,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 495,1 520,4 470,7 252,6 8,6 4,1 3,5 7,2 12,9 15,4 21,4 33,6 56 100 170 321,3 535,1 900,2 1 402,3 2 185,7 3 653,3 6 235,7 9 271,4 12 672,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 1,9 2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,3 1,5 2,9 5,3 7,5 17,8 32,9 52 41,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,5 21,8 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 4,4 6,2 13,5 31,1 46,7 67 97,6 146,1 182 166,5 139,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,8 0,9 2,2 8,8 18,7 13,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,5 3,9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 2,4 3,8 8,4 18,1 47,3 87,7 158,2 208,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 3,5 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,6 1,1 2,7 4,7 17,8 41,6 92,1 158,2 236,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5 5,1 5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,4 0,4 1,6 2,2 3,9 7,8 14,2 23,5 50,3 67,2 102 97,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 28 38 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,6 0,1 0,9 1,9 5,8 13,1 24 55,5 126,6 323 708,9 1 296,5 1 726,8
X. Nemoci dýchací soustavy 11,3 13 9,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0 1,3 1,4 4,5 11 19,4 30,6 49,1 90,2 184,2 264,3 348,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,9 4,2 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,7 2 3,1 4,9 5,3 9,7 19,9 22,5 51,2 104,1 125,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 1,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,6 2,3 4,3 6,3 11,7 41,7 60,4 41,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 1,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,7 1,7 2,1 9 14,7 34,3 83,2 41,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,2 3,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 1,1 3,8 8 18,7 41,2 88,4 133,2 278,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,1 2,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,4 0,3 1,7 2,2 6,2 11,2 29,1 68 126,9 111,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,1 7,5 10,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,9 2,2 3,5 5,5 11,5 29,8 86,7 200,2 399,6 584,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 3,7 4,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,3 0,3 1,1 1,7 5,2 9 17,8 33 66,5 149,8 208,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107,6 102,3 112,8 0 0 0 0 0 0,7 0,4 0,4 1,8 2,2 10,1 16,8 35 78,4 133,5 237 453,8 957,4 1 916,1 3 273,6 4 205,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,7 9,6 9,8 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2 4,1 5,3 7,7 12,6 22,2 44,3 87,2 148,3 210,2 222,8
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 3 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 1,1 3 8,2 16,6 37,3 58,5 70,8 41,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,4 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12,9 12,8 13 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,3 0,8 1,6 2,1 4,2 5,4 9,1 15,6 30,8 60,9 124,9 206,8 281 264,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 0 1,7 1,5 0 0
II. Novotvary 28 27,1 29 0 0 0 0 0 0 0,9 1,1 1,8 3,5 6,7 13 24,6 37 69,2 101 142,8 186,9 228,7 239,3 125,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 2,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 1,2 0,4 1,5 2,1 13,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 1 1,8 3,5 6,6 31,2 83,6
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0,7 0,3 1,5 1,9 2,5 4,5 6,1 19 25 27,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 1,8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 1,4 4,7 8,1 19,1 57 106,1 250,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1 1,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,7 2,6 3,5 5,1 8,7 16,1 10,4 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,8 1,8 1,3 2,9 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,7 4,2 13,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 0,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,6 3 5,1 4,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 4,8 8,8 27,1 13,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 2,6 1,5 14,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,9 0,7 1,2 1,8 1,2 0,4 0,7 2,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35 33,5 36,5 0 0 0 0 0 0,2 1 1,5 1,8 3,8 7,4 15,4 27,7 41 78,3 117,2 169,4 239,8 350,8 468,3 543,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33,4 34,2 32,7 2,7 0,7 0,3 0,2 0,2 1,2 0,7 1 1,5 3,5 5,7 12,6 18,5 33,2 56,8 106,3 150,1 273,2 412,9 603,5 752
péče celkem II. Novotvary 136,9 152,8 121,5 0,9 0,9 0,3 0,8 0,7 2,8 3,6 6,3 11,4 21,7 38,2 70 132,8 231,7 379,6 496,1 639,5 794 899,6 826,2 626,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 4,4 4,7 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,9 1,3 3,4 4 6,4 12,3 19,6 38,6 62,8 102 97,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 17,9 22 0,9 0,5 0,2 0 0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,8 1,7 3,5 7,5 13,8 24,9 40,3 82,3 183,9 347,1 591 1 086,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 16,3 17,7 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,4 1,2 2 3,1 5,4 6,7 10,5 18,4 30,9 72,6 156,5 293 514 682,4
VI. Nemoci nervové soustavy 17,3 17,9 16,8 6,3 0,7 0,3 0,4 0,2 0,9 1,2 1 1,4 3,1 2,8 7 9,3 15,6 24,7 50,8 85,9 142,7 223,6 295,5 334,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,4 0,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,4 2,9 2,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 174,8 168,4 181,1 10,7 0,9 0,7 0,2 0,9 1,9 2 4,1 6,1 9,6 20 35,2 66,9 125,2 239 426,6 765,7 1 522,4 2 913,6 4 609,7 6 141,2
X. Nemoci dýchací soustavy 95,7 108,3 83,6 6,3 2 1 1,2 1,3 2,3 2,9 3 4,7 4,8 14,9 22,3 51,2 89,9 159,7 271,9 445,4 727,2 1 346,1 2 049,9 3 161,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 43,5 44,4 42,6 0,9 0 0,2 0 0 0,2 1,3 2,9 4,8 7,1 18,3 23,2 43,4 57,5 78 114 179,3 267,1 497,7 799,2 1 058,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,9 4,3 5,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,6 1 2 3,5 6,2 12,5 21,7 34,3 93,5 143,6 153,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,7 4,2 5,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 1,4 4,6 6,5 9,5 25 41,2 77,5 126,9 83,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26,6 25 28,1 0 0,5 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,8 1,7 3,5 6,2 14,5 31,9 63,4 122,4 249,3 476,5 740,9 1 044,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 1,9 1,4 153,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,2 0,3 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,3 0 0,2 0,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 21,3 21,2 21,3 2,7 0,7 0,3 0,2 0,4 0,3 1 0,3 1,6 2,7 3,3 4,6 14 19,3 34,7 54,5 82,9 166,1 315,7 532,8 515,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33,5 31,7 35,3 1,8 1,4 0,5 0,2 3,3 3,3 2,5 3,1 2,4 4,5 4,8 7,7 11,7 18,8 28,9 54,9 124,5 301,8 620,4 1 121,7 1 671,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14,5 15,8 13,1 51 0,2 0 0 0 0,5 0,6 0,5 2,1 2,3 3,4 8,6 14,2 21,1 31,9 42,8 52,1 75,9 125,7 235,2 278,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 650,7 669 633 252,6 8,6 4,1 3,5 7,6 13,8 17 23,6 38,1 63,6 119,6 206,4 389,5 663,6 1 127,6 1 787,2 2 869,8 4 975,4 8 709,4 13 294,2 17 685,6
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,4 62,9 62 2 0,5 0 0,5 0 1 5,3 3,4 7,2 14,7 21,1 31,6 43,6 73,1 84,6 118,4 128,2 171,9 199,4 260,1 299,2
II. Novotvary 64,5 75,6 54,3 4,9 3,2 4,5 3,3 7,1 9,8 7,6 9,4 15,8 16,3 23,6 36,9 50,5 65,9 70,1 82,3 93,4 118,5 137,3 184,7 189,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 28 28 0 0 2,3 3,8 3,9 0 5,4 4,7 0 2,5 13,4 12,1 27,2 23,6 26,6 35 31,5 35,1 57,7 68,8 80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,2 32,4 30,4 1,5 0 0,6 0,6 0,6 1,6 1,6 2,2 2,9 6,1 6,8 7,3 13 25,6 31 39,9 54 74,1 102,5 140,2 211,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,2 8,4 10 9,3 0 0 0 0 0,4 0 1,6 1,3 1,7 1,7 3,5 6,5 7,8 16,3 21,9 30,6 59,9 78,5 111,7 189,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16 15,5 16,6 9,5 2,8 1,1 0,6 0,6 7,3 1,7 3,3 3,1 4,3 6,5 6,2 12,3 14 19,3 27,4 33,2 50,5 64,4 71,1 107,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1 0 0 0 0,5 0 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 2,9 13,6 12,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,6 50,9 65,6 82,1 7,1 4 6,1 3 8,7 8,9 9,7 12,2 14 16,3 18,7 22,6 30,7 35,6 47,3 61 93,4 139,1 200,6 263
X. Nemoci dýchací soustavy 70,2 69,6 71 1,9 0,4 0,5 1,5 2,7 7,5 6,6 5,2 9,3 19,2 22,1 36,7 55,3 75 97,4 114,7 133 179,8 233,4 290,6 344,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,7 21,9 23,5 0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 1,2 1,9 4 8,2 11,2 14,7 18,6 22,1 26,3 32,1 37,1 58 87,9 134,3 198,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,8 11,7 20,4 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 0 3 2,4 8,2 7,5 11 16,1 21,5 38,7 65,2 94,6 123,5 219,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 2,4 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,7 2 3,7 5,7 12,8 19,8 33 74,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,2 17 11,2 2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,2 4,2 6,3 10,1 18,2 28,2 59 96,8 126,1 176,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,7 7,6 5,7 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 2,2 2,1 6,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 7,3 5,5 0 5,3 5,3 5,9 0 20,8 0 0 0 125
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,7 27,1 22,7 1,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,9 1,5 2,8 4 7,8 11,4 13 17,5 24,9 33,8 36,7 47,9 62,3 94 128,5 97,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 14,1 18,4 1,4 0,4 1 0,4 1 2 2,6 3,2 3 4 4 4,9 9 11,3 14,9 21,1 32,9 51,9 76,1 92,7 158,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,6 4,7 2,9 0,3 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,6 1,1 3,2 4,3 6,6 7,4 10,5 10,8 12,9 20 27,7 59 80
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,4 30,4 23,3 1,5 0,4 0,6 0,7 0,7 1,2 1 1,1 2,5 5,2 8,2 11,8 18 26,4 32,5 41,9 53 80,8 116,8 164 220,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 161,5 169,8 152,7 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 31,3 33,3 53,3 88,2 175,3 193,5 180,6 225,4 269,2 366,7 363,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 491,1 507,1 473,3 0 0 0 0 0 0 1 000,0 400 400 666,7 233,3 483,3 415 490,2 511,8 473,7 462,7 494,9 526,2 743,8 583,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 176 130 203,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 142,9 222,2 142,9 193,5 290,9 100 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 178,3 190,4 170,5 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 62,5 54,5 104,2 90,9 91,3 128,6 156,4 211,1 234,6 333,3 361,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 228,1 224,8 230,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,4 88,9 43,5 56,6 126,1 190,8 185 246,5 322,8 434,1 230,8
VI. Nemoci nervové soustavy 174,4 179,7 170,3 0 0 0 0 500 125 0 45,5 40,8 67,8 48,4 116,1 83,3 139,9 153,8 156,9 184 206,5 242,9 382,6 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 83,3 90,9 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1 000,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,5 0 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 224,2 217,2 229 0 0 0 0 0 0 166,7 111,1 0 35,1 54,5 86,4 84,4 79,3 127,1 164,1 193,4 251,1 285,5 344,5 370,8
X. Nemoci dýchací soustavy 168,3 172,9 163,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 34,2 50 64,2 82,9 112 153,7 177,3 241,4 322,7 354,8 500
XI. Nemoci trávicí soustavy 188,8 221,3 165,3 0 0 0 0 0 0 250 0 214,3 214,3 63,8 157,9 127,5 178,2 182,2 251,1 189,2 160,5 192,6 229,9 500
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 244,5 211,9 270,8 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 87 103,4 103,9 152,4 265,5 221,2 316,9 422,8 418,2 833,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 27,6 22,6 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 3,9 2,8 3,7 12,8 19,5 40,8 72,6 67,9 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 209,5 233,3 192,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 37 22,2 152,2 141,9 159,5 192,9 239,7 231,9 329,5 434,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171,2 226,5 142,4 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 90,9 125 100 83,3 164,6 108,5 168,7 118,3 130,4 206,7 333,3 458,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 104,9 135,7 90,8 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 15,6 0 33,5 31 42,4 56,1 69,8 88,7 102,6 137,9 199,8 330,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 97 114 86,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 39,5 62,5 60,7 41,9 69,5 88,6 109,7 151,8 190,7 413,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 177,8 200,6 162,7 0 0 0 0 87 14,1 25,4 35,5 37,9 63,9 44,5 90,8 90,9 117,2 132,2 151,3 161,3 198,8 238,6 300,5 375,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 25,2 29,3 0 0 0 0 1,1 0,7 0,3 1,1 1,7 3,1 4,8 9,4 15,6 29,1 56,6 86,6 130,8 192,1 254,5 308,4 391,3
VI. Nemoci nervové soustavy 218,7 246,9 203,3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 0 62,5 0 109,6 232,9 183,2 187,9 229 260,9 340,4 388,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 0 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 250 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,8 31,6 41,1 0 0 0 0 1,1 0,7 0,3 1,1 2 3,4 4,8 9,6 15,3 31,5 69,2 101,8 141 199,4 251,1 318,5 390,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 51,6 65,7 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 0 0 0 74,1 90,9 55,6 100 142,9 500 0
II. Novotvary 668,3 661,7 674,6 0 0 0 0 0 0 83,3 312,5 352,9 377 490,9 521 611,3 640,2 606,8 745,1 719 747,1 785,9 850 833,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 90,9 95,2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 166,7 200 0 250 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,1 16,4 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 62,5 0 76,9 347,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 122,3 103,7 137,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 43,5 176,5 421,1 333,3 416,7 428,6 250
VI. Nemoci nervové soustavy 22,4 14,6 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,3 6,2 6,2 12,5 11,1 53,6 66,4 63,4 154,5 354,2 142,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77,5 56,1 102,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 6,7 8,6 19 43,3 74,7 181,1 274,4 432 593,8
X. Nemoci dýchací soustavy 27,4 29,8 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4 29,9 19,2 28,1 38,8 89,7 106,4 164,5 287,5 277,8 200
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 17,1 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 6,5 10,1 10,3 46,5 62,5 166,7 200 428,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,2 0 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,4 7,3 0 285,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,1 107,1 44,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 625 400 307,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,1 45,2 46,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 65,6 37,5 87 34,5 150 230,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,8 10,1 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 5,7 0 10,4 11,8 3,8 7,8 21,6 19,1 57,7 158,7 250
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 6,6 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 1,7 7,6 7,7 5 5,4 0 10,8 50 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,7 80 75,7 0 0 0 0 0 0 1,3 4,7 7,6 14,9 30,3 27,1 47,2 76,1 80,1 100,5 131,4 178,9 272 404,5 435,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 64,4 65,3 63,7 2 0,5 0 0,5 0 1 5,2 3,3 7,6 14,9 21,4 31,4 43,5 72,9 86,6 120,5 130 173,8 202,4 266,5 304,3
péče celkem II. Novotvary 91,4 103,3 80,4 4,9 3,1 4,4 3,3 7 9,7 8,6 12 19 21,8 31 47,8 67,9 89,5 95,6 112 133,6 172,3 208,6 282,5 278,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30,9 29,8 31,7 0 0 2,3 3,7 3,9 0 5,3 4,7 0 2,5 13,2 16 28,1 23,4 28,6 38,2 34,1 40,5 66,8 70 80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,7 37,8 35,9 1,5 0 0,6 0,5 0,6 1,6 1,6 2,9 2,8 6 7,1 8,2 15,6 27,5 33,9 45 61,3 85,8 117 162,3 230,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,8 21,5 26,5 9,3 0 0 0 0,4 0,6 0,2 1,3 1,6 2,5 4 7,5 11,9 21,3 41,1 64,1 92,4 144,1 196 256,6 267,6
VI. Nemoci nervové soustavy 29,1 25,9 32,7 9,5 2,6 1,1 0,5 1 7,2 1,5 3,4 3,7 5,3 7 8,9 13,9 19,8 29,9 45,5 59,5 90,7 120,6 182,9 183,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 0 0 0,4 0,5 0 5 50
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 2,8 13,2 23,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67,5 58,2 78,4 82,1 7,1 4 6,1 3 8,6 9,4 10 12 14 16,5 19,6 23,7 31,8 38,5 52,3 69,5 110 160,8 229,1 291,5
X. Nemoci dýchací soustavy 73,5 72,9 74,1 1,9 0,4 0,5 1,2 2,6 7,4 6,5 5,1 9,2 19,3 22,6 37 55,2 74,6 97,2 117,3 136,2 185,2 242,8 296,4 356,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,4 23,6 25,3 0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 1,3 1,9 4,2 8,6 11,4 15,6 19,3 23,7 27,8 35,1 40,2 61,4 93,4 141,1 211,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,3 17,2 29,9 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 1,4 2,9 2,4 9,3 10,5 14,3 22,1 35,8 51,6 89 135,7 168,8 297,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,2 0,3 0,6 1,6 1,9 4 6,7 16,1 30,2 41,8 112,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,5 20 13,1 2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 4,3 7,1 11,2 20,5 33,4 68,2 107,2 141,5 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,7 7,6 5,7 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 2,4 2 6,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 6,9 5,3 0 10,6 5,2 11,4 0 20,8 0 0 0 125
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,2 30,7 26,2 1,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,9 1,5 2,8 4 8,1 11,7 13,8 18,4 27 35,6 40,1 51,6 67 105 155,5 147,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,2 17,4 23,7 1,4 0,4 1 0,4 1 2 2,6 3,1 3 4,1 4 5,4 9,6 12,4 16,9 24,7 39,2 59,1 87,2 114,3 191,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,8 6 4 0,3 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,6 1,1 3,5 4,4 7,1 8,3 10,9 11,9 15,7 27,3 45,8 92,2 168,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32 35,8 28,9 1,5 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1 1,2 2,6 5,6 8,9 13,2 20,2 30,1 37,3 48,6 62,5 94,9 135,8 189,2 250

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)