8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 289 1 604 1 685 5 3 0 1 0 2 9 5 12 23 29 54 98 234 340 470 478 656 554 278 38
II. Novotvary 9 542 5 378 4 164 2 3 4 3 8 12 14 25 77 116 200 368 643 1 308 1 714 1 739 1 282 1 135 633 234 22
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 406 177 229 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 6 19 23 42 63 55 67 78 36 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 863 827 1 036 2 0 2 1 1 2 2 3 5 13 14 19 42 113 167 204 246 357 388 230 52
V. Poruchy duševní a poruchy chování 314 145 169 1 0 0 0 0 1 0 4 4 5 4 8 14 13 24 26 31 65 63 40 11
VI. Nemoci nervové soustavy 917 480 437 5 4 2 1 1 11 3 7 10 16 24 26 57 76 110 138 122 154 110 34 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 658 7 587 8 071 11 2 3 6 4 10 15 24 56 91 138 230 426 920 1 486 1 935 2 140 3 101 3 117 1 659 284
X. Nemoci dýchací soustavy 9 502 5 227 4 275 12 8 7 5 9 19 16 14 32 63 67 141 304 640 1 053 1 238 1 264 1 774 1 693 975 168
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 329 2 162 2 167 0 1 3 2 2 4 8 15 43 95 120 181 264 398 519 542 472 640 616 341 63
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 404 157 247 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 3 12 13 22 36 39 53 88 80 42 9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 369 153 216 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 8 28 36 56 58 85 59 25 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 269 1 000 1 269 3 1 0 0 0 0 1 2 3 6 11 16 51 96 181 272 294 504 520 261 47
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 119 74 45 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 24 14 10 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 830 925 905 4 2 1 1 2 2 3 6 11 22 30 39 64 125 218 223 253 320 328 162 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 787 1 382 1 405 3 3 7 3 9 19 23 27 30 42 36 46 89 125 175 225 308 531 645 357 84
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 036 534 502 27 0 0 0 0 2 6 4 14 14 24 36 74 110 191 165 125 122 74 42 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54 673 27 833 26 840 209 28 30 26 37 84 101 140 297 515 710 1 187 2 168 4 234 6 294 7 335 7 183 9 602 8 962 4 718 813
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 184 100 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 6 17 24 28 39 35 22 4
nemocných (LDN) II. Novotvary 2 036 1 106 930 0 0 0 0 0 0 1 2 4 18 14 58 105 226 326 315 298 341 231 90 7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 47 13 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 6 12 16 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 425 178 247 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 10 12 24 40 56 95 99 71 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 385 147 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 6 15 33 37 87 112 79 6
VI. Nemoci nervové soustavy 520 237 283 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 3 13 14 34 50 72 83 102 94 44 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 800 1 481 2 319 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 19 34 70 193 304 462 932 1 050 627 99
X. Nemoci dýchací soustavy 1 125 616 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 23 50 98 138 156 239 263 121 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 397 195 202 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 3 12 13 36 39 59 49 56 73 40 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 212 82 130 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 8 16 30 23 45 52 23 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 196 63 133 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 16 25 55 65 22 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 407 188 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 14 22 37 60 105 99 57 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 298 135 163 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 5 13 14 28 31 54 74 62 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 947 384 563 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 8 18 39 66 113 196 271 187 41
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 343 152 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 17 16 33 45 78 78 49 12
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11 327 5 080 6 247 0 0 0 0 2 1 3 6 13 34 40 135 239 512 877 1 201 1 473 2 436 2 612 1 497 246
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 010 536 474 0 0 0 0 2 2 1 4 7 11 15 28 41 64 96 101 129 200 196 95 18
VI. Nemoci nervové soustavy 405 161 244 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 8 34 48 56 117 84 48 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 417 697 720 0 0 0 0 2 2 1 4 8 12 15 29 41 72 130 150 185 317 281 143 25
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 0
II. Novotvary 2 688 1 291 1 397 0 0 0 0 0 0 1 5 12 23 54 62 151 331 426 456 417 381 257 102 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 45 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 9 10 9 3
VI. Nemoci nervové soustavy 114 35 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 7 6 25 19 13 17 17 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 291 113 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 11 25 37 65 73 54 19
X. Nemoci dýchací soustavy 119 73 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 10 20 20 25 23 10 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 6 3 5 2 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 2 6 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 2 5 4 9 10 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 11 7 5 0 2 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 433 1 609 1 824 0 0 0 0 0 0 1 5 12 26 59 70 163 362 476 553 528 513 414 214 37
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 484 1 713 1 771 5 3 0 1 0 2 9 5 13 24 31 56 102 240 359 496 507 697 590 302 42
péče celkem II. Novotvary 14 266 7 775 6 491 2 3 4 3 8 12 16 32 93 157 268 488 899 1 865 2 466 2 510 1 997 1 857 1 121 426 39
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 457 192 265 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 8 20 23 46 70 61 80 94 38 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 299 1 009 1 290 2 0 2 1 1 2 2 4 5 13 15 22 52 125 192 245 302 453 495 301 65
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 754 845 909 1 0 0 0 2 3 1 8 11 16 22 40 58 85 136 163 205 361 381 223 38
VI. Nemoci nervové soustavy 1 956 913 1 043 5 4 2 1 2 12 3 8 13 22 29 43 74 125 200 283 280 386 305 143 16
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 750 9 181 10 569 11 2 3 6 4 10 16 25 56 93 144 250 462 994 1 690 2 264 2 639 4 098 4 241 2 340 402
X. Nemoci dýchací soustavy 10 747 5 916 4 831 12 8 7 5 9 19 16 14 32 65 72 150 329 695 1 161 1 397 1 440 2 038 1 979 1 106 193
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 752 2 370 2 382 0 1 3 2 2 4 9 15 46 101 123 195 278 436 560 607 524 701 691 384 70
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 618 239 379 0 0 0 2 0 0 0 1 2 4 3 14 19 30 52 69 76 133 132 67 14
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 572 216 356 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 5 10 30 40 72 85 141 126 47 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 691 1 194 1 497 3 1 0 0 0 0 1 2 3 6 12 17 52 110 203 311 359 613 623 318 57
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 119 74 45 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 16 10 15 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 153 1 070 1 083 4 2 1 1 3 2 3 6 11 23 31 42 69 139 236 254 290 376 408 227 25
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 773 1 782 1 991 3 3 7 3 9 19 23 27 31 44 37 52 99 146 215 293 426 731 925 554 126
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 415 706 709 27 0 0 0 0 2 6 4 14 14 27 39 85 134 218 205 175 200 154 93 18
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 70 850 35 219 35 631 209 28 30 26 41 87 106 155 330 587 824 1 421 2 611 5 180 7 777 9 239 9 369 12 868 12 269 6 572 1 121
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,2 31 31,4 4,5 0,7 0 0,2 0 0,3 1,3 0,7 1,3 2,7 4,2 8 14,7 32,3 49,9 96,2 151,2 280,1 416,3 601,4 734,2
II. Novotvary 90,5 103,8 77,6 1,8 0,7 0,7 0,6 1,7 2 2 3,4 8,5 13,5 28,8 54,4 96,5 180,6 251,4 356 405,6 484,6 475,6 506,2 425
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,9 3,4 4,3 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 1 0,9 2,9 3,2 6,2 12,9 17,4 28,6 58,6 77,9 77,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,7 16 19,3 1,8 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1,5 2 2,8 6,3 15,6 24,5 41,8 77,8 152,4 291,5 497,6 1 004,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2,8 3,2 0,9 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0,4 0,6 0,6 1,2 2,1 1,8 3,5 5,3 9,8 27,8 47,3 86,5 212,5
VI. Nemoci nervové soustavy 8,7 9,3 8,1 4,5 0,9 0,3 0,2 0,2 1,8 0,4 0,9 1,1 1,9 3,5 3,8 8,6 10,5 16,1 28,3 38,6 65,8 82,6 73,6 115,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0,4 0 2,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,9 3 2,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 148,5 146,5 150,5 10 0,5 0,5 1,3 0,9 1,6 2,2 3,2 6,2 10,6 19,9 34 63,9 127 217,9 396,1 677,1 1 324,1 2 342,0 3 589,0 5 486,9
X. Nemoci dýchací soustavy 90,1 100,9 79,7 10,9 1,8 1,2 1,1 2 3,1 2,3 1,9 3,6 7,3 9,7 20,8 45,6 88,4 154,4 253,4 399,9 757,5 1 272,1 2 109,3 3 245,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 41,1 41,7 40,4 0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,7 1,2 2 4,8 11,1 17,3 26,8 39,6 55 76,1 111 149,3 273,3 462,8 737,7 1 217,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,8 3 4,6 0 0 0 0,4 0 0 0 0,1 0 0,5 0,4 1,8 2 3 5,3 8 16,8 37,6 60,1 90,9 173,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,7 1,2 3,9 5,3 11,5 18,4 36,3 44,3 54,1 77,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,5 19,3 23,7 2,7 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,6 2,4 7,7 13,3 26,5 55,7 93 215,2 390,7 564,6 908
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 1,4 0,8 107,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 13,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0 0 0 19,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,4 17,9 16,9 3,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,8 1,2 2,6 4,3 5,8 9,6 17,3 32 45,7 80,1 136,6 246,4 350,5 270,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,4 26,7 26,2 2,7 0,7 1,2 0,6 2 3,1 3,3 3,6 3,3 4,9 5,2 6,8 13,4 17,3 25,7 46,1 97,5 226,7 484,6 772,3 1 622,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9,8 10,3 9,4 24,5 0 0 0 0 0,3 0,9 0,5 1,6 1,6 3,5 5,3 11,1 15,2 28 33,8 39,6 52,1 55,6 90,9 115,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 518,6 537,3 500,5 189,4 6,3 5,1 5,5 8 13,8 14,6 18,9 33 59,9 102,3 175,5 325,3 584,7 923,1 1 501,6 2 272,8 4 100,1 6 733,7 10 206,8 15 707,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 1,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,6 0,8 2,5 4,9 8,9 16,7 26,3 47,6 77,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,3 21,4 17,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 2,1 2 8,6 15,8 31,2 47,8 64,5 94,3 145,6 173,6 194,7 135,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,4 1,2 1,9 5,1 12 4,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 3,4 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 1,5 1,7 3,5 8,2 17,7 40,6 74,4 153,6 251,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 2,8 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,5 0,8 2,2 6,8 11,7 37,1 84,2 170,9 115,9
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 4,6 5,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,5 0,4 1,9 2,1 4,7 7,3 14,7 26,3 43,6 70,6 95,2 38,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 36 28,6 43,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,9 2,8 5,1 9,7 28,3 62,2 146,2 398 788,9 1 356,4 1 912,7
X. Nemoci dýchací soustavy 10,7 11,9 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1 3,5 6,9 14,4 28,3 49,4 102,1 197,6 261,8 463,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,8 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,7 0,4 1,8 2 5 5,7 12,1 15,5 23,9 54,8 86,5 135,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 1,6 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,9 1,1 2,3 6,1 7,3 19,2 39,1 49,8 96,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 1,2 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 3,3 7,9 23,5 48,8 47,6 77,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,9 3,6 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1,9 3,2 7,6 19 44,8 74,4 123,3 193,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 2,6 3 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,8 2,1 5,7 9,8 23,1 55,6 134,1 212,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 7,4 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,9 1,2 2,5 5,7 13,5 35,8 83,7 203,6 404,6 792,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,3 2,9 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,5 2,3 2,3 6,8 14,2 33,3 58,6 106 231,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107,4 98,1 116,5 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 0,8 1,4 4 5,8 20 35,9 70,7 128,6 245,9 466,1 1 040,2 1 962,6 3 238,6 4 752,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,6 10,3 8,8 0 0 0 0 0,4 0,3 0,1 0,5 0,8 1,3 2,2 4,1 6,2 8,8 14,1 20,7 40,8 85,4 147,3 205,5 347,8
VI. Nemoci nervové soustavy 3,8 3,1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 1,1 5 9,8 17,7 50 63,1 103,8 135,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,4 13,5 13,4 0 0 0 0 0,4 0,3 0,1 0,5 0,9 1,4 2,2 4,3 6,2 9,9 19,1 30,7 58,5 135,4 211,1 309,4 483
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,9 0,8 4,3 0
II. Novotvary 25,5 24,9 26,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,3 2,7 7,8 9,2 22,7 45,7 62,5 93,4 131,9 162,7 193,1 220,7 193,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,6 2,5 3,8 7,5 19,5 58
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,5 1 0,9 5,1 6 5,6 12,8 36,8 19,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,8 2,2 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,6 5,1 11,7 27,8 54,8 116,8 367,1
X. Nemoci dýchací soustavy 1,1 1,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,5 4,1 6,3 10,7 17,3 21,6 19,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,3 1,2 0,9 2,1 1,5 6,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 1,5 0 38,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,6 1,7 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,6 1,9 0,9 4,5 6,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,4 0,1 0,4 1,6 1,7 6,8 21,6 19,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 1 1,6 1,4 1,6 0 1,5 4,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,6 31,1 34 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,3 3 8,5 10,4 24,5 50 69,8 113,2 167,1 219,1 311,1 463 714,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 33,1 33 4,5 0,7 0 0,2 0 0,3 1,3 0,7 1,4 2,8 4,5 8,3 15,3 33,1 52,7 101,5 160,4 297,6 443,3 653,3 811,4
péče celkem II. Novotvary 135,3 150,1 121 1,8 0,7 0,7 0,6 1,7 2 2,3 4,3 10,3 18,3 38,6 72,2 134,9 257,6 361,7 513,9 631,9 792,9 842,3 921,6 753,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 3,7 4,9 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 1 1,2 3 3,2 6,7 14,3 19,3 34,2 70,6 82,2 77,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,8 19,5 24,1 1,8 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1,5 2,2 3,3 7,8 17,3 28,2 50,2 95,6 193,4 371,9 651,2 1 255,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,6 16,3 17 0,9 0 0 0 0,4 0,5 0,1 1,1 1,2 1,9 3,2 5,9 8,7 11,7 19,9 33,4 64,9 154,1 286,3 482,4 734,2
VI. Nemoci nervové soustavy 18,6 17,6 19,4 4,5 0,9 0,3 0,2 0,4 2 0,4 1,1 1,4 2,6 4,2 6,4 11,1 17,3 29,3 57,9 88,6 164,8 229,2 309,4 309,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,3 0,4 0 2,2 19,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,9 3 4,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 187,3 177,2 197,1 10 0,5 0,5 1,3 0,9 1,6 2,3 3,4 6,2 10,8 20,7 37 69,3 137,3 247,9 463,5 835 1 749,9 3 186,5 5 062,3 7 766,6
X. Nemoci dýchací soustavy 101,9 114,2 90,1 10,9 1,8 1,2 1,1 2 3,1 2,3 1,9 3,6 7,6 10,4 22,2 49,4 96 170,3 286 455,6 870,2 1 486,9 2 392,7 3 728,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 45,1 45,8 44,4 0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,7 1,3 2 5,1 11,8 17,7 28,8 41,7 60,2 82,1 124,3 165,8 299,3 519,2 830,7 1 352,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 4,6 7,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,4 2,1 2,9 4,1 7,6 14,1 24 56,8 99,2 144,9 270,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 4,2 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,3 0,7 1,5 4,1 5,9 14,7 26,9 60,2 94,7 101,7 193,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,5 23 27,9 2,7 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,7 2,5 7,8 15,2 29,8 63,7 113,6 261,8 468,1 688 1 101,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 1,4 0,8 107,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,3 0,2 13,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0 0,3 0 0 0 19,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,4 20,7 20,2 3,6 0,5 0,2 0,2 0,7 0,3 0,4 0,8 1,2 2,7 4,5 6,2 10,4 19,2 34,6 52 91,8 160,6 306,6 491,1 483
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,8 34,4 37,1 2,7 0,7 1,2 0,6 2 3,1 3,3 3,6 3,4 5,1 5,3 7,7 14,9 20,2 31,5 60 134,8 312,1 695 1 198,5 2 434,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,4 13,6 13,2 24,5 0 0 0 0 0,3 0,9 0,5 1,6 1,6 3,9 5,8 12,8 18,5 32 42 55,4 85,4 115,7 201,2 347,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 672,1 679,9 664,4 189,4 6,3 5,1 5,5 8,9 14,3 15,3 20,9 36,6 68,3 118,7 210,1 391,7 715,3 1 140,6 1 891,4 2 964,5 5 494,7 9 218,4 14 217,7 21 657,7
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,4 62,9 62 2 0,5 0 0,5 0 1 5,3 3,4 7,2 14,7 21,1 31,6 43,6 73,1 84,6 118,4 128,2 171,9 199,4 260,1 299,2
II. Novotvary 64,5 75,6 54,3 4,9 3,2 4,5 3,3 7,1 9,8 7,6 9,4 15,8 16,3 23,6 36,9 50,5 65,9 70,1 82,3 93,4 118,5 137,3 184,7 189,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28 28 28 0 0 2,3 3,8 3,9 0 5,4 4,7 0 2,5 13,4 12,1 27,2 23,6 26,6 35 31,5 35,1 57,7 68,8 80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 31,2 32,4 30,4 1,5 0 0,6 0,6 0,6 1,6 1,6 2,2 2,9 6,1 6,8 7,3 13 25,6 31 39,9 54 74,1 102,5 140,2 211,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,2 8,4 10 9,3 0 0 0 0 0,4 0 1,6 1,3 1,7 1,7 3,5 6,5 7,8 16,3 21,9 30,6 59,9 78,5 111,7 189,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16 15,5 16,6 9,5 2,8 1,1 0,6 0,6 7,3 1,7 3,3 3,1 4,3 6,5 6,2 12,3 14 19,3 27,4 33,2 50,5 64,4 71,1 107,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1 0 0 0 0,5 0 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 2,9 13,6 12,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,6 50,9 65,6 82,1 7,1 4 6,1 3 8,7 8,9 9,7 12,2 14 16,3 18,7 22,6 30,7 35,6 47,3 61 93,4 139,1 200,6 263
X. Nemoci dýchací soustavy 70,2 69,6 71 1,9 0,4 0,5 1,5 2,7 7,5 6,6 5,2 9,3 19,2 22,1 36,7 55,3 75 97,4 114,7 133 179,8 233,4 290,6 344,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,7 21,9 23,5 0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 1,2 1,9 4 8,2 11,2 14,7 18,6 22,1 26,3 32,1 37,1 58 87,9 134,3 198,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,8 11,7 20,4 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 0 3 2,4 8,2 7,5 11 16,1 21,5 38,7 65,2 94,6 123,5 219,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 2,4 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,7 2 3,7 5,7 12,8 19,8 33 74,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,2 17 11,2 2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,2 4,2 6,3 10,1 18,2 28,2 59 96,8 126,1 176,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,7 7,6 5,7 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,1 2,2 2,1 6,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 7,3 5,5 0 5,3 5,3 5,9 0 20,8 0 0 0 125
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24,7 27,1 22,7 1,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,9 1,5 2,8 4 7,8 11,4 13 17,5 24,9 33,8 36,7 47,9 62,3 94 128,5 97,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 14,1 18,4 1,4 0,4 1 0,4 1 2 2,6 3,2 3 4 4 4,9 9 11,3 14,9 21,1 32,9 51,9 76,1 92,7 158,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,6 4,7 2,9 0,3 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,6 1,1 3,2 4,3 6,6 7,4 10,5 10,8 12,9 20 27,7 59 80
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,4 30,4 23,3 1,5 0,4 0,6 0,7 0,7 1,2 1 1,1 2,5 5,2 8,2 11,8 18 26,4 32,5 41,9 53 80,8 116,8 164 220,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 161,5 169,8 152,7 0 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 31,3 33,3 53,3 88,2 175,3 193,5 180,6 225,4 269,2 366,7 363,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 491,1 507,1 473,3 0 0 0 0 0 0 1 000,0 400 400 666,7 233,3 483,3 415 490,2 511,8 473,7 462,7 494,9 526,2 743,8 583,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 176 130 203,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 142,9 222,2 142,9 193,5 290,9 100 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 178,3 190,4 170,5 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 62,5 54,5 104,2 90,9 91,3 128,6 156,4 211,1 234,6 333,3 361,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 228,1 224,8 230,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,4 88,9 43,5 56,6 126,1 190,8 185 246,5 322,8 434,1 230,8
VI. Nemoci nervové soustavy 174,4 179,7 170,3 0 0 0 0 500 125 0 45,5 40,8 67,8 48,4 116,1 83,3 139,9 153,8 156,9 184 206,5 242,9 382,6 333,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 83,3 90,9 76,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 1 000,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,5 0 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 224,2 217,2 229 0 0 0 0 0 0 166,7 111,1 0 35,1 54,5 86,4 84,4 79,3 127,1 164,1 193,4 251,1 285,5 344,5 370,8
X. Nemoci dýchací soustavy 168,3 172,9 163,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,5 34,2 50 64,2 82,9 112 153,7 177,3 241,4 322,7 354,8 500
XI. Nemoci trávicí soustavy 188,8 221,3 165,3 0 0 0 0 0 0 250 0 214,3 214,3 63,8 157,9 127,5 178,2 182,2 251,1 189,2 160,5 192,6 229,9 500
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 244,5 211,9 270,8 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 0 0 87 103,4 103,9 152,4 265,5 221,2 316,9 422,8 418,2 833,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 27,6 22,6 0 0 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 0 3,9 2,8 3,7 12,8 19,5 40,8 72,6 67,9 142,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 209,5 233,3 192,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,9 37 22,2 152,2 141,9 159,5 192,9 239,7 231,9 329,5 434,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 333,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171,2 226,5 142,4 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 90,9 125 100 83,3 164,6 108,5 168,7 118,3 130,4 206,7 333,3 458,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 104,9 135,7 90,8 0 0 0 0 0 0 0 0 14,9 15,6 0 33,5 31 42,4 56,1 69,8 88,7 102,6 137,9 199,8 330,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 97 114 86,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,3 39,5 62,5 60,7 41,9 69,5 88,6 109,7 151,8 190,7 413,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 177,8 200,6 162,7 0 0 0 0 87 14,1 25,4 35,5 37,9 63,9 44,5 90,8 90,9 117,2 132,2 151,3 161,3 198,8 238,6 300,5 375,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 27 25,2 29,3 0 0 0 0 1,1 0,7 0,3 1,1 1,7 3,1 4,8 9,4 15,6 29,1 56,6 86,6 130,8 192,1 254,5 308,4 391,3
VI. Nemoci nervové soustavy 218,7 246,9 203,3 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 0 62,5 0 109,6 232,9 183,2 187,9 229 260,9 340,4 388,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 0 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 250 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35,8 31,6 41,1 0 0 0 0 1,1 0,7 0,3 1,1 2 3,4 4,8 9,6 15,3 31,5 69,2 101,8 141 199,4 251,1 318,5 390,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 51,6 65,7 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 0 0 0 0 74,1 90,9 55,6 100 142,9 500 0
II. Novotvary 668,3 661,7 674,6 0 0 0 0 0 0 83,3 312,5 352,9 377 490,9 521 611,3 640,2 606,8 745,1 719 747,1 785,9 850 833,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 90,9 95,2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 166,7 200 0 250 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,1 16,4 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 62,5 0 76,9 347,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 122,3 103,7 137,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,2 43,5 176,5 421,1 333,3 416,7 428,6 250
VI. Nemoci nervové soustavy 22,4 14,6 29,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,3 6,2 6,2 12,5 11,1 53,6 66,4 63,4 154,5 354,2 142,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77,5 56,1 102,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 6,7 8,6 19 43,3 74,7 181,1 274,4 432 593,8
X. Nemoci dýchací soustavy 27,4 29,8 24,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4 29,9 19,2 28,1 38,8 89,7 106,4 164,5 287,5 277,8 200
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 17,1 19,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 6,5 10,1 10,3 46,5 62,5 166,7 200 428,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,2 0 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,4 7,3 0 285,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,1 107,1 44,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 625 400 307,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,1 45,2 46,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,2 65,6 37,5 87 34,5 150 230,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,8 10,1 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 5,7 0 10,4 11,8 3,8 7,8 21,6 19,1 57,7 158,7 250
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 6,6 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 1,7 7,6 7,7 5 5,4 0 10,8 50 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,7 80 75,7 0 0 0 0 0 0 1,3 4,7 7,6 14,9 30,3 27,1 47,2 76,1 80,1 100,5 131,4 178,9 272 404,5 435,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 64,4 65,3 63,7 2 0,5 0 0,5 0 1 5,2 3,3 7,6 14,9 21,4 31,4 43,5 72,9 86,6 120,5 130 173,8 202,4 266,5 304,3
péče celkem II. Novotvary 91,4 103,3 80,4 4,9 3,1 4,4 3,3 7 9,7 8,6 12 19 21,8 31 47,8 67,9 89,5 95,6 112 133,6 172,3 208,6 282,5 278,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30,9 29,8 31,7 0 0 2,3 3,7 3,9 0 5,3 4,7 0 2,5 13,2 16 28,1 23,4 28,6 38,2 34,1 40,5 66,8 70 80
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 36,7 37,8 35,9 1,5 0 0,6 0,5 0,6 1,6 1,6 2,9 2,8 6 7,1 8,2 15,6 27,5 33,9 45 61,3 85,8 117 162,3 230,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,8 21,5 26,5 9,3 0 0 0 0,4 0,6 0,2 1,3 1,6 2,5 4 7,5 11,9 21,3 41,1 64,1 92,4 144,1 196 256,6 267,6
VI. Nemoci nervové soustavy 29,1 25,9 32,7 9,5 2,6 1,1 0,5 1 7,2 1,5 3,4 3,7 5,3 7 8,9 13,9 19,8 29,9 45,5 59,5 90,7 120,6 182,9 183,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 0 0 0,4 0,5 0 5 50
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 2,8 13,2 23,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67,5 58,2 78,4 82,1 7,1 4 6,1 3 8,6 9,4 10 12 14 16,5 19,6 23,7 31,8 38,5 52,3 69,5 110 160,8 229,1 291,5
X. Nemoci dýchací soustavy 73,5 72,9 74,1 1,9 0,4 0,5 1,2 2,6 7,4 6,5 5,1 9,2 19,3 22,6 37 55,2 74,6 97,2 117,3 136,2 185,2 242,8 296,4 356,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,4 23,6 25,3 0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 1,3 1,9 4,2 8,6 11,4 15,6 19,3 23,7 27,8 35,1 40,2 61,4 93,4 141,1 211,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23,3 17,2 29,9 0 0 0 2,4 0 0 0 0,9 1,4 2,9 2,4 9,3 10,5 14,3 22,1 35,8 51,6 89 135,7 168,8 297,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,4 3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,2 0,3 0,6 1,6 1,9 4 6,7 16,1 30,2 41,8 112,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,5 20 13,1 2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 4,3 7,1 11,2 20,5 33,4 68,2 107,2 141,5 197,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,7 7,6 5,7 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 2,4 2 6,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 6,9 5,3 0 10,6 5,2 11,4 0 20,8 0 0 0 125
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,2 30,7 26,2 1,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,9 1,5 2,8 4 8,1 11,7 13,8 18,4 27 35,6 40,1 51,6 67 105 155,5 147,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,2 17,4 23,7 1,4 0,4 1 0,4 1 2 2,6 3,1 3 4,1 4 5,4 9,6 12,4 16,9 24,7 39,2 59,1 87,2 114,3 191,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,8 6 4 0,3 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,6 1,1 3,5 4,4 7,1 8,3 10,9 11,9 15,7 27,3 45,8 92,2 168,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32 35,8 28,9 1,5 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1 1,2 2,6 5,6 8,9 13,2 20,2 30,1 37,3 48,6 62,5 94,9 135,8 189,2 250

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)