8.2.1 Hospitalizační mortalita – počet zemřelých pacientů podle druhu poskytovatele, věku, pohlaví a kapitol MKN-10

Počet zemřelých pacientů - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 058 1 486 1 572 4 4 3 3 2 4 8 9 14 23 42 44 117 197 346 433 419 579 515 253 39
II. Novotvary 10 104 5 712 4 392 0 5 6 3 8 14 14 34 85 128 239 389 757 1 441 1 883 1 701 1 379 1 131 652 211 24
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 336 168 168 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 6 7 10 26 42 42 43 49 64 37 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 451 641 810 7 3 3 0 2 2 2 5 3 6 16 15 45 90 132 162 190 277 292 161 38
V. Poruchy duševní a poruchy chování 276 148 128 1 0 1 0 1 0 0 3 2 1 5 5 9 14 16 26 33 52 70 31 6
VI. Nemoci nervové soustavy 863 444 419 2 2 2 3 2 7 10 6 1 16 16 26 49 84 102 108 110 167 103 43 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 660 7 632 8 028 8 6 3 1 5 11 16 26 48 99 134 226 461 905 1 537 1 822 2 204 3 213 3 056 1 660 219
X. Nemoci dýchací soustavy 7 884 4 424 3 460 4 8 8 3 11 21 6 13 24 43 74 136 278 554 897 971 1 103 1 488 1 393 746 103
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 048 2 043 2 005 0 1 0 0 1 2 9 20 53 64 101 162 256 398 527 485 478 589 568 287 47
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 413 155 258 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 16 25 38 36 48 82 98 48 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 303 131 172 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 6 21 33 35 49 70 52 21 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 775 815 960 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 13 21 47 90 173 208 251 384 366 187 25
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 131 71 60 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 35 14 21 25 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 969 990 979 1 1 1 2 2 2 3 13 11 18 28 43 89 129 227 253 276 362 335 145 28
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 386 1 244 1 142 1 5 5 5 19 14 20 18 29 33 62 72 77 116 140 181 252 480 511 294 52
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 403 770 633 25 0 0 0 0 2 7 6 11 18 25 53 107 171 206 200 169 171 151 76 5
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52 106 26 893 25 213 210 38 33 20 53 79 97 160 291 457 767 1 209 2 324 4 262 6 304 6 665 7 006 9 095 8 228 4 201 607
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 167 81 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 14 13 27 42 44 20 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 2 101 1 122 979 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 35 48 116 244 312 311 327 361 228 98 8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 42 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 10 7 11 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 378 154 224 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 22 29 47 76 112 73 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 334 130 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 7 19 24 28 70 96 67 8
VI. Nemoci nervové soustavy 448 223 225 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 9 10 27 31 57 84 97 86 40 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 726 1 455 2 271 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 13 44 86 176 285 451 852 1 071 637 100
X. Nemoci dýchací soustavy 694 365 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 9 30 40 71 105 159 172 85 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 358 193 165 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 10 25 38 35 34 23 72 64 45 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 164 71 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 18 17 21 42 31 18 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 212 71 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 9 15 30 53 57 33 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 331 154 177 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 11 8 19 23 49 74 77 55 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 366 140 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 20 19 29 110 94 67 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 943 359 584 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 5 12 20 35 65 98 203 286 187 26
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 368 173 195 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 21 29 33 51 76 85 56 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10 635 4 707 5 928 0 0 0 0 0 1 1 6 12 17 60 107 253 512 781 1 002 1 376 2 297 2 511 1 492 207
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 981 490 491 0 0 0 0 2 1 1 2 11 8 15 35 35 61 88 105 114 195 196 101 11
VI. Nemoci nervové soustavy 369 150 219 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 8 18 30 55 101 105 35 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 358 641 717 0 0 0 0 2 1 1 3 11 8 15 36 44 69 106 137 170 298 301 136 20
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 3 2 4 1 2 0
II. Novotvary 2 935 1 444 1 491 0 0 0 0 0 2 4 7 12 26 53 114 206 354 490 446 409 421 285 97 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 14 12 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 99 43 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 4 15 12 14 19 16 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 346 140 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 14 23 31 85 92 78 11
X. Nemoci dýchací soustavy 337 206 131 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 12 26 63 42 63 55 47 24 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 2 2 1 5 3 1 2 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 6 5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 3 4 7 5 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 3 1 4 8 4 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 2 2 1 4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 960 1 950 2 010 0 0 0 0 0 4 4 7 15 29 57 122 241 406 605 539 543 626 490 243 29
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 251 1 587 1 664 4 4 3 3 2 4 8 9 15 24 44 47 121 203 363 449 448 625 560 275 40
péče celkem II. Novotvary 15 140 8 278 6 862 0 5 6 3 8 16 18 42 103 160 327 551 1 079 2 039 2 685 2 458 2 115 1 913 1 165 406 41
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 385 188 197 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 6 7 11 27 44 47 51 60 72 49 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 843 802 1 041 7 3 3 0 2 2 2 5 4 6 17 16 48 95 154 193 239 357 408 236 46
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 638 789 849 1 0 1 0 3 1 1 5 13 11 22 44 51 84 125 156 178 331 374 211 26
VI. Nemoci nervové soustavy 1 779 860 919 2 2 2 3 2 7 10 8 1 18 22 36 71 123 166 207 263 384 310 128 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 736 9 227 10 509 8 6 3 1 5 11 16 28 49 102 139 241 508 998 1 727 2 131 2 687 4 151 4 219 2 375 331
X. Nemoci dýchací soustavy 8 915 4 995 3 920 4 8 8 3 11 21 6 13 26 44 76 143 299 610 1 000 1 084 1 271 1 702 1 612 855 119
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 430 2 248 2 182 0 1 0 0 1 2 9 20 55 66 107 173 286 438 564 520 506 664 633 334 51
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 587 229 358 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 19 35 57 53 71 126 131 68 15
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 529 206 323 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 7 6 27 42 51 80 127 114 57 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 124 975 1 149 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 13 25 60 99 193 231 302 464 448 243 34
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 131 71 60 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 36 14 22 25 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 371 1 148 1 223 1 1 1 2 2 2 3 13 11 18 28 44 98 139 251 276 308 476 436 217 44
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 357 1 614 1 743 1 5 5 5 19 15 20 20 29 35 64 78 91 136 178 249 351 687 805 485 79
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 793 954 839 25 0 0 0 0 2 7 6 12 18 28 55 114 195 242 235 222 248 240 132 12
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68 059 34 191 33 868 210 38 33 20 55 85 103 176 329 511 899 1 474 2 862 5 249 7 796 8 343 9 095 12 316 11 530 6 072 863
Počet zemřelých pacientů - na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,1 28,7 29,4 3,7 0,9 0,5 0,6 0,4 0,6 1,1 1,2 1,5 2,8 6 6,7 16,8 27,1 52,1 92,6 136,9 244,4 397 578,8 770,6
II. Novotvary 96 110,5 82 0 1,1 1,1 0,6 1,7 2,2 2 4,5 9,2 15,7 34,3 59,4 109 197,9 283,5 364 450,6 477,4 502,6 482,7 474,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 3,3 3,1 0,9 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,9 1,1 1,4 3,6 6,3 9 14,1 20,7 49,3 84,6 39,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,8 12,4 15,1 6,5 0,7 0,5 0 0,4 0,3 0,3 0,7 0,3 0,7 2,3 2,3 6,5 12,4 19,9 34,7 62,1 116,9 225,1 368,3 750,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,6 2,9 2,4 0,9 0 0,2 0 0,2 0 0 0,4 0,2 0,1 0,7 0,8 1,3 1,9 2,4 5,6 10,8 21,9 54 70,9 118,6
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 8,6 7,8 1,8 0,4 0,4 0,6 0,4 1,1 1,4 0,8 0,1 2 2,3 4 7,1 11,5 15,4 23,1 35,9 70,5 79,4 98,4 79
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,5 2,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 148,8 147,6 149,9 7,4 1,3 0,5 0,2 1,1 1,7 2,3 3,4 5,2 12,2 19,3 34,5 66,4 124,3 231,4 389,9 720,1 1 356,2 2 355,9 3 797,8 4 327,2
X. Nemoci dýchací soustavy 74,9 85,6 64,6 3,7 1,8 1,4 0,6 2,3 3,3 0,9 1,7 2,6 5,3 10,6 20,8 40 76,1 135,1 207,8 360,4 628,1 1 073,9 1 706,7 2 035,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 38,5 39,5 37,4 0 0,2 0 0 0,2 0,3 1,3 2,6 5,7 7,9 14,5 24,7 36,9 54,7 79,4 103,8 156,2 248,6 437,9 656,6 928,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,9 3 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 2,3 3,4 5,7 7,7 15,7 34,6 75,5 109,8 217,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,9 2,5 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,6 0,6 0,9 2,9 5 7,5 16 29,5 40,1 48 79
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 15,8 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,5 1,9 3,2 6,8 12,4 26,1 44,5 82 162,1 282,1 427,8 494
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 1,4 1,1 120,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 0,4 23,1 0,4 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 18,7 19,2 18,3 0,9 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 1,7 1,2 2,2 4 6,6 12,8 17,7 34,2 54,1 90,2 152,8 258,3 331,7 553,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,7 24,1 21,3 0,9 1,1 0,9 1,1 4 2,2 2,9 2,4 3,1 4,1 8,9 11 11,1 15,9 21,1 38,7 82,3 202,6 393,9 672,6 1 027,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,3 14,9 11,8 23,1 0 0 0 0 0,3 1 0,8 1,2 2,2 3,6 8,1 15,4 23,5 31 42,8 55,2 72,2 116,4 173,9 98,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 495,1 520,3 470,8 193,8 8,4 5,9 4,3 11,2 12,5 13,8 21 31,4 56,2 110,2 184,5 334,6 585,3 949,3 1 426,1 2 289,2 3 839,1 6 342,9 9 611,1 11 993,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 1,6 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,4 2,1 2,8 8,8 17,7 33,9 45,8 19,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 20 21,7 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,7 5 7,3 16,7 33,5 47 66,5 106,8 152,4 175,8 224,2 158,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,1 1,6 4,2 5,4 25,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,6 3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 3,3 6,2 15,4 32,1 86,3 167 158,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 2,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 1 1 2,9 5,1 9,1 29,5 74 153,3 158,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,3 4,3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,6 1,4 1,4 3,7 4,7 12,2 27,4 40,9 66,3 91,5 39,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,4 28,1 42,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,7 2 6,3 11,8 26,5 61 147,4 359,6 825,6 1 457,3 1 975,9
X. Nemoci dýchací soustavy 6,6 7,1 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,3 4,1 6 15,2 34,3 67,1 132,6 194,5 276,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,4 3,7 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 1,5 3,6 5,2 5,3 7,3 7,5 30,4 49,3 103 59,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 1,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,4 2,7 3,6 6,9 17,7 23,9 41,2 59,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 1,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,5 0 0,8 1,4 3,2 9,8 22,4 43,9 75,5 98,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,1 3 3,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,6 1,6 1,1 2,9 4,9 16 31,2 59,4 125,8 177,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 2,7 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 0,8 3 4,1 9,5 46,4 72,5 153,3 256,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 6,9 10,9 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0,2 0,1 0,8 1,7 2,7 5,3 13,9 32 85,7 220,5 427,8 513,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,5 3,3 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,6 2,9 4,4 7,1 16,7 32,1 65,5 128,1 138,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101 91,1 110,7 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,8 1,3 2,1 8,6 16,3 36,4 70,3 117,6 214,4 449,6 969,6 1 935,7 3 413,4 4 090,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,3 9,5 9,2 0 0 0 0 0,4 0,2 0,1 0,3 1,2 1 2,2 5,3 5 8,4 13,3 22,5 37,2 82,3 151,1 231,1 217,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3,5 2,9 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 1 1,1 2,7 6,4 18 42,6 80,9 80,1 158,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0 0 19,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12,9 12,4 13,4 0 0 0 0 0,4 0,2 0,1 0,4 1,2 1 2,2 5,5 6,3 9,5 16 29,3 55,5 125,8 232 311,1 395,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,7 0,8 4,6 0
II. Novotvary 27,9 27,9 27,8 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,9 1,3 3,2 7,6 17,4 29,7 48,6 73,8 95,4 133,6 177,7 219,7 221,9 177,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0,8 2,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 1,7 3,1 4,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 1 5,9 9,3 27,5 19,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,7 0,5 2,3 2,6 4,6 8 12,3 22,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,3 2,7 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1 2,1 4,9 10,1 35,9 70,9 178,4 217,3
X. Nemoci dýchací soustavy 3,2 4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 1,7 3,6 9,5 9 20,6 23,2 36,2 54,9 39,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,7 0,3 0,3 0,2 1,6 1,3 0,8 4,6 19,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7 0,8 1,5 4,6 19,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,3 3,9 6,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,7 2,5 3,9 2,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,7 5,4 11,4 59,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0,5 0,6 0,3 1,7 6,2 9,2 19,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 1,1 0,4 0,7 0,4 3,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37,6 37,7 37,5 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,9 1,6 3,6 8,2 18,6 34,7 55,8 91,1 115,3 177,4 264,2 377,7 555,9 573
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,9 30,7 31,1 3,7 0,9 0,5 0,6 0,4 0,6 1,1 1,2 1,6 3 6,3 7,2 17,4 27,9 54,7 96,1 146,4 263,8 431,7 629,1 790,4
péče celkem II. Novotvary 143,9 160,1 128,1 0 1,1 1,1 0,6 1,7 2,5 2,6 5,5 11,1 19,7 47 84,1 155,4 280 404,3 525,9 691,1 807,5 898,1 928,8 810,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,7 3,6 3,7 0,9 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,9 1,1 1,6 3,7 6,6 10,1 16,7 25,3 55,5 112,1 39,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,5 15,5 19,4 6,5 0,7 0,5 0 0,4 0,3 0,3 0,7 0,4 0,7 2,4 2,4 6,9 13 23,2 41,3 78,1 150,7 314,5 539,9 908,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,6 15,3 15,9 0,9 0 0,2 0 0,6 0,2 0,1 0,7 1,4 1,4 3,2 6,7 7,3 11,5 18,8 33,4 58,2 139,7 288,3 482,7 513,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16,9 16,6 17,2 1,8 0,4 0,4 0,6 0,4 1,1 1,4 1 0,1 2,2 3,2 5,5 10,2 16,9 25 44,3 85,9 162,1 239 292,8 276,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0 0,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,4 1,5 2,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 187,5 178,5 196,2 7,4 1,3 0,5 0,2 1,1 1,7 2,3 3,7 5,3 12,5 20 36,8 73,1 137,1 260,1 456 878 1 752,2 3 252,4 5 433,5 6 540,2
X. Nemoci dýchací soustavy 84,7 96,6 73,2 3,7 1,8 1,4 0,6 2,3 3,3 0,9 1,7 2,8 5,4 10,9 21,8 43,1 83,8 150,6 231,9 415,3 718,4 1 242,7 1 956,1 2 351,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 42,1 43,5 40,7 0 0,2 0 0 0,2 0,3 1,3 2,6 5,9 8,1 15,4 26,4 41,2 60,2 84,9 111,3 165,3 280,3 488 764,1 1 007,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,6 4,4 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 2,7 4,8 8,6 11,3 23,2 53,2 101 155,6 296,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,6 1,1 0,9 3,7 6,3 10,9 26,1 53,6 87,9 130,4 177,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,2 18,9 21,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,6 1,9 3,8 8,6 13,6 29,1 49,4 98,7 195,9 345,4 555,9 671,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 1,4 1,1 120,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0,3 0,4 23,1 0,4 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,5 22,2 22,8 0,9 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 1,7 1,2 2,2 4 6,7 14,1 19,1 37,8 59,1 100,6 200,9 336,1 496,5 869,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,9 31,2 32,5 0,9 1,1 0,9 1,1 4 2,4 2,9 2,6 3,1 4,3 9,2 11,9 13,1 18,7 26,8 53,3 114,7 290 620,6 1 109,6 1 561,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 18,5 15,7 23,1 0 0 0 0 0,3 1 0,8 1,3 2,2 4 8,4 16,4 26,8 36,4 50,3 72,5 104,7 185 302 237,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 646,7 661,4 632,4 193,8 8,4 5,9 4,3 11,7 13,4 14,7 23,1 35,5 62,8 129,2 224,9 412,1 720,9 1 173,9 1 785,2 2 971,8 5 198,7 8 888,4 13 891,6 17 052,0
Počet zemřelých pacientů - na 1000 hospitalizací
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem pohlaví věkové skupiny
lůžkové péče muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 53,9 53,7 54,1 1,5 0,7 0,9 1,4 0,7 1,8 4,2 5,2 7,3 14 25,7 24,7 43,4 55 77 100,8 107,1 136,7 175,9 237,8 361,1
II. Novotvary 57,5 66,7 48,7 0 3,4 4,5 2,8 6 9 6,4 10,7 15,7 16,1 23,6 34,4 46,6 59,3 64,1 69,9 86,5 97,3 125,4 154,2 240
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,8 24,6 19,5 4,7 2,2 0 0 0 0 5,6 8,9 6,3 2,3 12,6 12,2 13,7 21,8 23,9 23,9 23,2 23,9 46,6 62,8 40
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,7 24,8 22,9 6 0,7 1 0 1,1 1,6 1,5 3,5 1,5 2,9 6,8 5,4 11,7 18,5 22,1 30,1 40,4 53 74,5 98,5 165,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,5 8,1 6,9 8,2 0 0,8 0 0,3 0 0 1,1 0,6 0,3 1,9 2 3,7 7,6 10,8 20,4 31,7 44,6 72,5 83,3 139,5
VI. Nemoci nervové soustavy 13,7 13,3 14,2 3,4 1,2 1 1,6 1,1 4,1 4,9 2,4 0,3 4,1 4 6 9,1 14,4 16,2 20,5 26,5 48 53,8 74,7 81,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,5 6,2 17,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,9 45,7 57,1 69,6 18,3 4,1 0,9 3,5 8,6 8,8 9,6 9,7 15 14,6 17,4 20,7 26,1 33 40,5 55,6 80,6 117,8 174,5 219,9
X. Nemoci dýchací soustavy 54,3 54,8 53,6 0,6 0,3 0,5 0,8 2,8 6,8 2,1 4,1 6,2 13,1 22,4 34,2 44,5 60 77,9 91,5 118 153,1 201,1 261,8 285,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,4 19,2 19,6 0 0,3 0 0 0,1 0,3 1,2 2,3 4,6 5,5 8,9 12,8 16 19,9 24,2 26,6 33,3 45,3 71,4 97,6 167,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,5 10,4 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 1,5 1,4 3,1 8,2 10,8 15,6 17,4 29,8 51,1 90,4 109,8 289,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 1,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 1,1 1,4 1,8 3,6 7,9 13,8 25,7 71,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9,7 13,5 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,9 1,6 3,5 5,5 9,3 13,4 23,3 42,2 68,1 88,3 122
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,9 7,9 7,9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,8 1,9 4 9,5 0,8 0,3 0 0 0 3,3 0 0 0 0 4,9 0 4,6 16,9 9,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 22,6 24,6 20,8 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,8 1,2 5,2 3,6 5,8 8,9 12 18,5 20,7 30 35,1 43,9 55,9 79,3 97 175
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 11,4 12,7 0,5 0,6 0,7 0,6 1,9 1,3 2,1 2 2,6 3,1 6,3 7,3 6,8 9,3 10,4 14,8 21,8 33,5 44,6 59,7 86
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 6,6 3,5 0,3 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,4 1,5 3,4 6,2 8,8 10,4 10,8 12,6 16,5 24 48,4 82,2 83,3
XXII. Kódy pro speciální účely 250 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23 26,8 19,9 1,5 0,6 0,6 0,5 0,9 1 0,9 1,2 2,2 4,6 8,1 11,4 16,5 23,2 28,9 34,5 45,8 64,5 94 131,5 180,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 213 255,5 184,2 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 166,7 0 52,6 66,7 141,4 147,7 221,3 230,8 312,1 350,9 333,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 492,7 508,4 475,9 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 750 157,9 407 448,6 439,4 514,8 503,2 467,7 478,8 506,3 531,5 612,5 666,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 162,8 180,7 154,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 55,6 117,6 200 122 185,2 125 366,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 158,7 161,1 157,1 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 27,8 25,6 36,6 35,2 81,8 105,5 129,1 157 256,9 342,7 400
V. Poruchy duševní a poruchy chování 206 208,7 204,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 76,9 74,1 89,7 68,6 162,4 157,9 145,8 225,1 273,5 389,5 381
VI. Nemoci nervové soustavy 153,1 165,3 142,6 0 0 0 0 0 0 0 58,8 0 0 60,6 66,7 50,5 110,7 96,6 135,1 189,2 203,4 237,6 344,8 222,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 34,5 0 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34,5 66,7 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 76,9 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 210,5 205 214,3 0 0 0 0 0 0 0 142,9 38,5 81,1 49 60,7 88,9 88,1 111,7 152,3 182,3 216,3 275,3 343,4 438,6
X. Nemoci dýchací soustavy 262,8 273,6 251,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,4 95,2 166,7 81,1 168,5 149,8 210,1 264,5 288,6 369,9 389,9 500
XI. Nemoci trávicí soustavy 163,1 200,8 133,7 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 74,1 109,1 117,6 166,7 213,5 174,1 158,9 87,1 162,2 168,4 290,3 214,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 202,7 177,1 227,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,4 47,6 169,5 191,5 158,9 194,4 287,7 326,3 439 750
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,4 32,3 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0 0 9,9 0 8,8 9,2 12,4 23,3 37,6 61,5 106,1 238,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 196,9 220 180,4 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 333,3 0 181,8 261,9 83,3 135,7 127,1 189,2 188,3 215,1 364,2 500
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 179,8 190,2 173,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 116,7 75 134,2 110,5 100,7 226,8 200,9 286,3 361,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 108,2 137,7 95,6 0 0 0 0 0 55,6 0 51,3 0 30,3 9,1 31,6 40,1 48,3 53,4 79,5 79,1 102,2 151,1 217,9 309,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 106,4 136,9 88,8 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 0 63,8 27,4 24 89,7 84,5 69,3 99 106,1 154,3 233,3 280
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 178,4 205,8 161,4 0 0 0 0 0 17,5 12,5 41,4 41,5 38,6 78,2 82,1 99,5 130,3 133,3 142,5 158,3 186,7 232,2 309,7 395,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,8 21,9 28,6 0 0 0 0 1,1 0,3 0,3 0,5 2,5 2,3 4,3 11,8 12,2 27,5 52,2 82,2 116,9 178,1 251,9 335,5 440
VI. Nemoci nervové soustavy 190,1 218,7 174,5 0 0 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 37 162,8 108,1 120,8 124 162,2 213,1 259,3 267,2 421,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 148,1 0 222,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,7 200 166,7 0 0 1 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 0 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,6 0 20,8 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 000,0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,5 27,7 38,5 0 0 0 0 1,1 0,3 0,3 0,8 2,5 2,3 4,3 11,9 15 29,8 56,5 87,4 125,6 183,6 251 311,9 444,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 39,2 45,2 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,4 17,5 46,2 29 57,7 54,5 57,7 50 102,6 45,5 285,7 0
II. Novotvary 569,5 568,3 570,6 0 0 0 0 0 166,7 190,5 388,9 230,8 356,2 384,1 564,4 530,9 526 541,4 549,9 634,1 655,8 744,1 687,9 375
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 137,3 250 64,5 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 125 200 166,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,2 23,4 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,9 76,9 181,8 173,9 400 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 97,7 100 95,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,8 57,1 35,7 142,9 437,5 315,8 500 1 000,0
VI. Nemoci nervové soustavy 19,6 17,5 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,8 0 9,2 8,1 26,8 29,1 53,6 92,7 163,3 178,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,9 58,7 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 8,4 12,2 19,6 36,4 67 177,5 259,9 398 458,3
X. Nemoci dýchací soustavy 44,1 48,4 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 64,5 0 0 6,3 31,3 46,2 80,7 63,6 112,3 110,2 188 272,7 250
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,1 14,5 18,2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 6,6 26,5 11 9,8 8,7 80,6 60 76,9 222,2 1 000,0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 51 31,6 69,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,9 0 222,2 400 500 1 000,0 1 000,0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4,4 18,7 61,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 58,8 80 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,3 62,5 66,7 0 142,9 285,7 416,7 333,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 3,5 0 0 0 0 0 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,4 34,9 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,3 27 25,2 29 23,6 39,6 114,8 192,3 750
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,6 6,7 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 5,3 8,2 0 13,5 11,6 3,8 15,8 41,2 54,8 166,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 3,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,8 4,8 1,3 1,9 1,7 18,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,3 81,9 73,4 0 0 0 0 0 5,7 4,6 5,7 8,6 15 26,2 43,6 55,9 72,5 87,3 87,3 116,3 172,8 251,7 332,9 345,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 55,9 55,8 56 1,5 0,7 0,9 1,4 0,7 1,8 4,2 5,1 7,6 14,2 25,9 25,4 43,4 55,2 78,1 101,2 109,9 140,2 181,2 243,8 357,1
péče celkem II. Novotvary 81,7 91,6 72,3 0 3,4 4,5 2,8 6 10,2 8,2 13,1 18,8 19,8 31,6 47,4 63,9 80,1 86,9 95,2 122,5 147,4 193,8 243,3 301,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,4 27,1 22,3 4,7 2,2 0 0 0 6,7 5,6 8,8 6,3 2,3 12,5 12 14,9 22,3 24,7 26,4 26,8 28,4 50,2 78,4 40
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,7 29,6 28 6 0,7 1 0 1,1 1,6 1,5 3,4 2 2,8 7 5,7 12,2 18,9 24,6 33,9 46,9 62,2 93,1 127,4 184
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,9 19 23 8,2 0 0,6 0 0,6 0,2 0,2 0,8 1,7 1,7 3,6 8 9,4 20 37,6 57,1 79,9 127,1 175,4 242,8 288,9
VI. Nemoci nervové soustavy 24,4 22,7 26,3 3,4 1,1 1 1,5 1 3,7 4,6 3 0,3 4,1 5 7,3 11,6 18,6 22,7 32,6 50,6 82,9 111,6 145,6 175
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2 1,5 6,1 16,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 59,8 52,2 68,6 69,6 18,3 4,1 0,9 3,5 8,5 8,8 10,2 9,7 15,1 14,7 18 21,9 27,5 35,3 44,8 63,1 93,8 139,8 205,3 265
X. Nemoci dýchací soustavy 57,3 57,8 56,6 0,6 0,3 0,5 0,7 2,7 6,7 2,1 4,1 6,7 13 22,1 34,3 44,4 61,2 79,6 93,4 123,4 158,1 211 270,9 299,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,9 20,8 20,9 0 0,3 0 0 0,1 0,3 1,2 2,3 4,7 5,6 9,3 13,4 17,5 21,5 25,4 28 34,4 49,2 75,8 107,5 172,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,8 14,8 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 1,5 1,4 3,6 9,4 14,7 22,5 24,2 41,1 71,8 110,7 141,7 348,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 2,5 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,3 0,5 0,3 1,2 1,6 2,3 5 11,5 22,9 48,3 104,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11,5 15,9 9,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,9 1,9 4,5 6 10,3 14,7 27,3 48,8 78 107 152,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 7,9 7,9 7,9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,8 1,9 3,9 9,4 0,7 0,3 0 0 2,6 3 0 0 0 0 4,8 0 4,6 16,6 9,6 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26,2 27,7 24,9 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,8 1,2 5,2 3,5 5,6 8,6 11,9 19,7 21,5 31,8 36,7 45,9 67,4 91,7 123,6 220
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,9 14,2 17,9 0,5 0,6 0,7 0,6 1,9 1,4 2,1 2,1 2,5 3,2 6,3 7,7 7,6 10,4 12,4 18,7 26,9 41,5 59,4 82,8 113,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,8 7,9 4,5 0,3 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,5 1,4 3,6 6,1 8,8 10,9 11,6 13,2 18,7 29,4 61,7 109,1 139,5
XXII. Kódy pro speciální účely 250 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000,0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 28,1 31,9 25,1 1,5 0,5 0,6 0,5 0,9 1 0,9 1,3 2,4 4,8 8,9 13 19 26,9 33,4 40,1 54,3 77,7 113,6 160,1 214,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)