8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 72 1,5 3,7 2,4 1,9 2,3 1,1 1,4 1,8 1,7 2 2,3 2,7 4,1 4,9 6,7 8,5 8,7 6,5 5,3 2,6 0,2
II. Novotvary 166,6 0,4 0,7 0,7 0,3 0,8 0,6 1,2 1,6 3,3 5,2 7,2 10,1 14,2 24,2 26,1 25,9 21,1 13,8 8 1,1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 0,8 1,6 2,3 2,9 3,4 1,7 0,7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 68,5 0,4 1,5 2 1 0,6 0,6 0,7 0,5 1 1,2 2 2,6 3,5 6,5 7 8,6 8,8 8,8 7,7 3,1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35,2 0 0,1 0,3 1,7 2,4 1,9 1,7 1,3 1,8 2,1 2,2 2,8 3,3 2,2 2,2 2,6 1,5 1,8 2,1 1,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 60,4 0,6 1 0,7 1 1,4 1,3 1,3 1,8 2,2 3,2 6,8 3,3 4,8 5,2 6,3 7 5,2 3,5 3,1 0,6 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,2 0,8 0,6 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,9 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 1 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 0,7 0,3 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 339,8 0,1 0 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 1,5 3,2 3,5 7 11,7 14,5 26,7 44,4 58,2 50,9 55,2 43,6 15 1,3
X. Nemoci dýchací soustavy 158 4,2 7,8 3,1 1,2 1,4 1,5 1,8 1,7 1,9 3 3 3,7 6,2 11,9 14,7 20,9 19,9 22,2 17 8,8 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 184 0,6 1,3 2,2 3,3 3,5 3,2 4,2 4,3 7,9 8,4 8,8 12,2 13,8 16,3 20,9 20,2 19,3 18,2 10,5 4,3 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39,8 0,4 0,6 0,3 0,4 1 1,2 0,8 0,9 1,9 1,5 2,4 2,6 2,8 3,5 4,8 4,2 4,4 2,8 1,6 1,6 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 143,5 0,1 0,4 0,6 0,8 1,7 1,3 1,7 2,4 3,4 6,5 7,1 9,5 12 16,9 18,3 19,9 18,6 13,1 7,1 1,9 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 136,9 0,9 1,1 0,7 1 2 2,3 3,3 3,5 4,1 6,2 6,4 5,9 6,9 11 15,3 17 14,9 16,4 13 4,1 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 90,9 0 0 0 0 1,6 10,3 27,4 31,2 16,1 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,3 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,5 1,9 1,1 1,4 0,4 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69,2 0,6 1,2 1,1 2,1 1,5 0,8 0,6 0,7 1,2 1,4 1,4 2,1 2,8 5,2 6,7 8 8,2 10,5 9,1 3,4 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 207,9 0,7 2,7 2,3 2,9 3,8 3,4 5,4 4,4 4,6 8,3 7,7 8,3 11,3 14,9 19,1 18,6 24 27,8 24,7 10,8 2,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 271 60,7 0,7 0,8 1 1,9 4,7 13,1 19,7 15,9 11 8,6 11,1 14,7 20,7 28,3 25,5 19,9 8,8 3,7 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 107,4 94,8 25,3 19,8 19,9 27,4 35,7 66 78,2 71,4 68,7 75,1 90,3 117,2 172,9 224,3 249,8 229,7 213,7 159 59,6 8,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,4 1,2 0 0,9 1 0,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,3 2,7 2,1 2,4 1,1 0,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,4 2 1,9 3,4 2,8 1,6 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0,9 0,6 1,3 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1 0,7 0,9 1,5 1,1 1,1 0,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 80,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,7 1 4,1 7,1 8 10,6 23 18,3 6,1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,6 1,3 1,9 2,4 5,6 2,5 3,9 3,2 2 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 1,4 0,8 0,7 0,9 1,7 1,9 0,8 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,6 0,4 1,6 0,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 1 2,8 3,5 6,4 9,4 12,8 13,4 9,3 2,3 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 1 1,1 2,4 1,2 0,4 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,8 1,5 0,7 0,3 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 60,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,6 0,7 1,4 0,9 1,6 2,3 5,2 7,2 6,5 11,7 14,1 7,2 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 300,5 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,2 1,6 3,9 4,4 8,7 17,5 26,7 41,2 42,9 68,3 56,8 23 3,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 542,7 0 0 2,8 13,6 8,5 24,6 37 51 46,3 46,1 51,4 54,1 53,8 43,6 36,7 23,4 17,1 13,8 14,3 3,7 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 1,6 2 5,1 7,1 10,3 2 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 572,2 0 0 2,8 13,6 8,5 24,6 37 51 46,3 46,2 51,5 54,2 54 45,2 38,7 28,5 24,4 24,1 16,4 4,4 0,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 0 0 0 0 0
II. Novotvary 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,7 1,7 1,1 0,6 1,1 2,1 1,2 0,2 0,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,1 0 0,1 0,2 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 0,1 0,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 1 0,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,8 0 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 1,1 0,7 1 1,2 0,9 2,4 1,8 2 1,6 1,6 0,7 0,4 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,7 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,9 2 2 3 4,1 5 3,5 1,6 0,9 0,9 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 12,2 0 2,3 4,3 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 1,2 0,8 0,5 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 50,8 0 0,1 0 0 0,1 0 1,5 0,8 0,6 1,7 3 5,4 5,8 7,8 7,5 7,2 6,1 2,2 1 0,1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,8 0 0 0 0 0 0,1 0,8 0,2 0,6 0,2 0,4 0,9 1,2 0,9 1,6 1,7 1,3 1,5 1,1 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,5 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,2 1,3 1,7 1,1 1,7 2,7 4,4 9 7,1 6,3 2,9 0,9 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 178,6 0 3,9 5,1 2,6 0,8 0,9 3,3 3,4 3,4 4,9 6,8 11,6 15,2 20,2 26,2 26,3 21,2 13,2 6,2 2,7 0,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 78,1 1,5 3,7 2,4 1,9 2,3 1,1 1,4 1,8 1,7 2 2,3 2,8 4,4 5,1 7,3 10,5 8,8 7,3 6,3 3,5 0,2
péče celkem II. Novotvary 189,1 0,4 0,7 0,7 0,3 0,8 0,6 1,2 1,6 3,3 5,4 7,5 10,8 15,4 26,8 28,6 29,2 24,3 18,4 10,4 2 0,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,5 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,8 1,6 2,4 3,1 3,4 1,8 0,7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 86,1 0,4 1,6 2,2 2,1 0,9 0,6 0,7 0,5 1 1,2 2 2,6 3,5 7,5 8,4 10,7 10,7 12,8 10,6 5,3 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 584,3 0 0,1 3,2 15,4 11 26,5 38,7 52,3 48,1 48,2 53,6 56,9 57,1 46,2 39,2 27 19,7 17,2 18,1 5 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 115,5 0,6 1,6 0,9 1,2 1,5 1,8 1,4 3 2,9 4,4 8,4 4,3 7,9 9,7 11 14,7 15,4 15,7 6,6 2,3 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,3 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,3 0,8 0,6 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12,6 0,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1 0,9 0,9 1,3 1,2 1,2 1,3 0,8 0,4 0,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 445,2 0,1 0 0,2 0,4 0,7 1 0,9 1,5 3,5 3,7 8,4 14,4 17,5 33,8 55,5 71,3 65,1 79,9 62,8 22 2,4
X. Nemoci dýchací soustavy 194,7 4,2 10,1 7,5 2,4 1,7 1,5 1,8 1,7 2,1 3 3,6 4,4 7,7 14,1 17,7 27,7 23,3 26,6 20,4 10,8 2,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 193,6 0,6 1,3 2,2 3,3 3,5 3,2 4,2 4,3 8 8,5 8,9 12,7 14 17,7 21,7 21,1 20,2 19,9 12,4 5 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 43,5 0,4 0,6 0,3 0,4 1 1,2 0,8 0,9 1,9 1,5 2,4 2,6 3,1 3,5 5 5 4,8 4,4 2 1,6 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 257 0,1 0,5 0,6 0,8 1,8 1,3 3,2 3,2 4,1 8,7 10,9 15,9 20,7 28,2 32,2 36,6 37,7 28,6 17,4 4,3 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 144 0,9 1,1 0,7 1 2 2,3 3,3 3,5 4,1 6,2 6,4 5,9 6,9 11,4 15,7 18,1 16 18,8 14,2 4,5 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 90,9 0 0 0 0 1,6 10,3 27,4 31,2 16,1 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,3 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 1,9 1,5 1,5 0,4 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,7 0,6 1,6 1,2 2,1 1,5 0,8 0,6 0,7 1,2 1,4 1,4 2,1 3 5,4 6,8 8,3 9 12 9,8 3,7 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 281,4 0,7 2,7 2,3 3 3,8 3,4 6,5 4,9 5,8 9,2 9,5 10 14,1 18,1 25,8 27,5 31,8 41 39,9 18,2 3,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 316,1 60,7 0,7 0,8 1 1,9 5 13,8 20,9 17,3 12,8 9,9 13 17,5 25,5 37,3 33,3 26,8 12,3 4,9 0,6 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 158,8 94,8 29,1 27,7 36,1 36,8 61,4 106,7 132,9 122,4 121,3 137,3 160,4 195,2 255,8 315,8 345,8 318,3 319,3 238,4 89,8 13,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,4 25 16,2 7,9 6,7 8,8 3,7 3,8 4,7 3,8 4 5,8 6,8 11 12,2 17,7 28,3 41,8 45,2 63,5 90,8 39,5
II. Novotvary 28,6 5,9 3,1 2,2 1,1 3 2,1 3,1 4,1 7,6 10,6 18 25,4 38,4 59,9 69,4 86,1 101,4 96,7 96,5 39,6 32,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 1,6 1,8 1,1 0,7 1 0,2 0,8 0,5 0,4 0,3 1,1 1,2 1,4 2,1 4,2 7,7 13,7 23,6 20,9 25,4 17,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,7 6,5 6,6 6,7 3,5 2,4 1,9 1,9 1,4 2,4 2,5 5,1 6,5 9,4 16 18,7 28,5 42,3 61,4 93 111,4 46,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0,1 0,5 1,1 6,1 9,3 6,2 4,4 3,4 4,1 4,3 5,5 7,1 8,9 5,5 6 8,5 7 12,8 25,1 40,8 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 10,4 10,4 4,4 2,3 3,7 5,2 4,2 3,3 4,7 5 6,5 17,1 8,2 13 12,9 16,8 23,2 24,7 24,6 37 21,7 51,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 1,2 1,2 1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 1,6 1,4 2 3,8 3,6 3,9 3,3 2,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,5 2,9 1,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 1,4 2 2,3 2,3 3 2,9 3 3,7 3,6 2,3 4,3 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 58,3 2,2 0,2 0,6 1,5 2,8 2,8 2 3,9 7,5 7 17,5 29,5 39,1 66,2 118,1 193,5 244,3 386,2 523,2 531,4 259,5
X. Nemoci dýchací soustavy 27,1 70,9 34,2 10,4 4,4 5,5 4,8 4,8 4,5 4,4 6 7,6 9,4 16,8 29,6 39,2 69,6 95,4 155,3 204 311,4 380,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,6 9,3 5,9 7,2 11,8 13,3 10,6 11,2 11,4 18,2 17 22 30,8 37,3 40,5 55,6 67,2 92,4 127,2 126,1 151,1 146,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 6,4 2,5 0,9 1,4 3,7 3,9 2,1 2,3 4,5 3 6 6,6 7,5 8,7 12,8 14,1 21 19,2 19,3 57,7 48,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,6 2,1 1,8 2 2,8 6,5 4,2 4,4 6,3 7,9 13,3 17,8 24 32,5 41,8 48,6 66,2 89,1 91,8 85,5 68,9 14,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,5 15,4 5 2,3 3,7 7,7 7,4 8,7 9,2 9,5 12,7 16,1 15 18,7 27,3 40,7 56,6 71,4 114,7 156,6 143,6 138,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,6 0 0 0 0 6,2 33,7 72,9 81,9 37,2 8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,7 358,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 32,6 5 4,5 1,3 0,9 1,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,9 10,9 5,1 3,6 7,5 5,9 2,6 1,7 1,9 2,7 2,8 3,6 5,3 7,7 12,9 17,9 26,7 39,3 73,3 108,6 121,3 81,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,7 11,3 11,9 7,5 10,6 14,7 11 14,4 11,7 10,6 16,9 19,2 20,9 30,4 36,8 50,8 61,7 115 194,4 296,2 382,9 466,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 46,5 1 021,3 3,1 2,6 3,6 7,3 15,3 34,8 51,7 36,6 22,3 21,6 28 39,6 51,3 75,3 84,6 95,5 61,8 44,4 11,2 6,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 361,5 1 595,1 111,4 65,4 71,7 105,2 116,8 175,3 205,1 164,6 139,7 188,1 227,9 316,6 428,5 597,4 830,1 1 102,0 1 494,7 1 907,4 2 112,4 1 732,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0 1 4 0,2 6,1 11,7 31,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 1,4 2,4 3,6 8,8 9,9 17 13,4 25,7 8,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,4 0,3 0,4 0,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 2,7 3,7 6,7 9,1 23,5 33,3 58,2 35,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 0,8 2,1 4,5 4,5 15,2 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0 0,3 0,6 0,4 1,3 2,6 1,8 3,1 7,4 8 13 14,9 27,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 0,1 0,6 0,2 0,5 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,3 1,7 2,8 10,2 18,9 26,7 50,8 161 219,4 216,2 209
X. Nemoci dýchací soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 1,4 3,5 4,8 6,4 18,5 12,2 27,3 38,5 70 92,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 1,3 0,4 3,4 2,2 2,2 4,5 12,1 22,9 27,1 31,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0,5 2 1,8 11,3 5,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,9 2,1 2,6 7,6 8,7 17 31,3 61,5 93,5 111,4 80,1 50,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 3,5 5,2 16,8 14,2 15,3 27,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 4 10,4 8,9 9 24,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,4 0 0 0 0 0 0 0,8 0,7 1,5 1,4 3,5 2,2 4,3 5,6 13,8 23,9 31,2 81,8 169,6 254,1 163,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,9 0 2,4 3 3,4 3,2 8,9 28,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 51,5 0 0 0 0 0 0,4 0,9 1,1 2,8 3,2 9,7 11,1 23,6 43,4 71,1 136,8 205,8 477,9 681,7 815,5 698
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 93,1 0 0 9,3 49 32,7 80,5 98,3 133,7 106,9 93,7 128,7 136,5 145,3 108,2 97,7 77,8 81,9 96,4 171,9 132,4 157,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,4 3,9 5,3 17 34,2 72 24,3 23,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 98,1 0 0 9,3 49 32,7 80,5 98,3 133,7 106,9 93,9 129 136,8 145,7 112,1 103 94,8 117,3 168,4 196,3 156,2 157,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0,6 2,6 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,3 1,2 1,8 4,1 3 2 5,2 15 14,9 6,9 120
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,3 0,8 4 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 4,8 1,1 19,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 6,8 4,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 2,8 0,7 0,6 0,5 1,4 0,5 3 1,6 2 3 2,3 6,5 4,5 5,4 5,3 7,5 4,9 4,5 21,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 0,4 0,4 2,1 5,1 5,5 7,5 10,9 16,7 16,8 11,3 10,8 32,4 16,1
X. Nemoci dýchací soustavy 2,1 0 10,3 14,3 4,3 1,2 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,4 0,6 1,5 3,9 4 3,5 2,8 0,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,7 0 0,3 0 0 0,2 0 3,9 2 1,4 3,4 7,4 13,7 15,7 19,3 20,1 24 29,5 15,1 11,5 2,9 11,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,2 0 0 0 0,2 0 0,2 2 0,5 1,4 0,5 1,1 2,2 3,2 2,3 4,1 5,6 6,4 10,5 13,5 9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,1 0 0 0 0 0 0,9 1,8 3,2 3 3,4 2,8 4,4 7,4 10,9 24,1 23,7 30,3 20,6 10,8 2,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,6 0 17,1 17 9,4 3,1 3 8,7 8,8 7,9 10 17,1 29,1 41,1 50 69,7 87,3 101,7 92,5 74,6 96,6 147,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,4 25 16,2 7,9 6,7 8,8 3,7 3,8 4,7 4 4 5,8 7,1 11,8 12,7 19,3 34,8 42,1 51,3 75,2 122,8 39,5
péče celkem II. Novotvary 32,4 5,9 3,1 2,2 1,1 3 2,1 3,1 4,3 7,6 11 18,8 27,2 41,6 66,4 76 97 116,5 128,7 124,8 72,2 161,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1,6 1,8 1,1 0,7 1 0,2 0,8 0,5 0,4 0,3 1,1 1,2 1,4 2,1 4,2 8 14,7 24 21,4 25,4 17,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,8 6,5 6,9 7,4 7,5 3,6 1,9 1,9 1,4 2,4 2,5 5,1 6,6 9,5 18,7 22,5 35,4 51,5 89,7 127,4 189,2 82,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 100,2 0,1 0,5 10,4 55,4 42 86,7 102,7 137,1 110,9 98 134,2 143,6 154,3 114,6 104,4 89,7 94,7 120,4 216,9 177,1 158,4
VI. Nemoci nervové soustavy 19,8 10,4 7,2 3 4,3 5,7 6 3,8 7,8 6,7 8,9 21 10,9 21,2 23,9 29,2 48,7 73,9 109,5 78,7 81,8 78,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 1,2 1,2 1,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,8 1,6 1,4 2 4,2 3,6 4,2 3,3 2,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 3,5 2,9 1,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 1,4 2 2,3 2,3 3,4 3 3,1 4,3 3,7 2,8 5,6 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 76,4 2,2 0,2 0,6 1,5 2,8 3,3 2,5 3,9 8,1 7,4 21 36,4 47,4 83,9 147,9 236,8 312,2 558,6 753,4 780,1 484,6
X. Nemoci dýchací soustavy 33,4 70,9 44,5 24,7 8,7 6,6 4,8 4,8 4,5 4,9 6 9 11,1 20,8 35 47,1 91,9 111,6 186,1 245,3 381,5 472,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,2 9,3 5,9 7,2 11,8 13,3 10,6 11,2 11,4 18,4 17,2 22,3 32,1 37,7 43,9 57,8 70,1 96,9 139,3 149 178,2 177,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 6,4 2,5 0,9 1,4 3,7 3,9 2,1 2,3 4,5 3 6 6,7 8,3 8,7 13,3 16,7 22,8 30,5 24,5 57,7 48,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 44,1 2,1 2,1 2 2,8 6,7 4,2 8,4 8,5 9,4 17,7 27,3 40,2 55,9 69,8 85,7 121,5 180,8 200,4 208,4 151,9 76,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,7 15,4 5 2,3 3,7 7,7 7,4 8,7 9,2 9,5 12,7 16,1 15 18,7 28,3 41,8 60 76,6 131,5 170,8 160,6 166,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,6 0 0 0 0 6,2 33,7 72,9 81,9 37,2 8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,7 358,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 32,6 6,6 5 1,3 0,9 1,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,6 10,9 6,8 3,9 7,5 5,9 2,6 1,7 1,9 2,7 2,8 3,6 5,3 8 13,4 18,2 27,6 43,3 83,8 117,6 130,3 106,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 48,3 11,3 11,9 7,5 10,8 14,7 11,2 17,2 12,8 13,5 18,8 23,8 25,3 38 44,7 68,8 91,3 152,6 286,6 479,3 646 630,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,2 1 021,3 3,1 2,6 3,6 7,3 16,2 36,5 54,9 39,9 26 24,7 32,8 47,2 63,1 99,3 110,7 128,7 85,8 58,4 22,8 34,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 541,8 1 595,1 128,4 91,6 130,1 141 200,7 283,1 348,6 282,3 246,8 343,9 404,8 526,9 633,9 841,2 1 148,9 1 526,8 2 233,4 2 860,0 3 180,6 2 734,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)