8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,7 1,5 3,7 3,1 2,3 2,5 1,9 1,7 1,6 1,7 2,1 2,1 2,1 3,1 4,1 6,6 6,6 6,4 7,7 4,4 1,1 0,3
II. Novotvary 163,7 0,4 1 0,9 0,9 0,5 0,7 1 2,1 3,6 6,6 7,5 9,2 12,7 20,8 27,9 26,2 19,6 13,4 7,1 1,4 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,9 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 1,3 1,8 2,1 1,8 2,2 1,9 0,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55,4 0,4 1,7 2,2 0,8 0,8 0,4 0,8 0,6 1,1 1,8 2,2 3 3,7 5,6 6,6 6,2 5,3 6,2 4,6 1,4 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,8 0 0,1 0,2 1,7 3,2 1,4 1,5 1,1 1,6 2,4 2,4 2,5 3,2 1,8 1,4 1,3 0,8 1,1 0,7 0,3 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 48,7 0,9 1,1 1,4 1,5 1,2 0,8 1,5 0,9 2,1 2,5 2,4 2,7 3,4 5,2 5 5,4 4,1 3,9 2,1 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,3 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,3 0,3 0,9 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,9 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,1 0,6 0,4 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 299,5 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,9 1 1,1 2,6 3,9 6,8 10,5 14,8 26,3 41,9 45,1 44,7 49,6 35,2 12,6 1,2
X. Nemoci dýchací soustavy 129,1 3,9 8,3 4 1,4 1,7 1,3 1,5 1,9 2,4 2,9 3,7 4,2 6,5 10,3 13,8 16 14,6 13,6 12,3 4,2 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 181,4 0,6 1,3 2,4 3,1 3,9 3,4 5,1 5,8 7 9,1 9,3 11,2 14,4 16 19,8 20,1 18,3 16,4 9,5 4,1 0,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35 0,1 0,6 0,4 0,5 1,2 1,4 1,3 0,9 1,3 1,4 2 3,2 2,6 3,4 3,7 2,8 2,5 3 2 0,5 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 128,7 0 0,3 0,6 1,3 2,1 1,3 2 2,3 4,6 6,1 6,5 9,4 12,1 14,8 16,3 17,7 16,2 9,3 4,7 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 126,3 1,1 1,6 0,8 0,9 2 2,4 3,2 3,2 4,6 6,4 6,1 6,1 7,4 11 15 14,7 14,2 13 8,5 3,4 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 88,8 0 0 0 0 1,3 9,9 28,1 29,8 16,2 3,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22,5 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,7 2,1 1,2 0,9 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,6 1 1 0,9 1,7 2,3 0,9 0,9 0,9 1,1 1,4 1,5 1,6 1,9 3,1 4,9 5,4 6,5 6,1 4 1,5 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 160,4 0,8 2,7 2,4 2,6 4,2 3,9 5 4,1 5,7 6,5 8,2 8,4 8,5 13 13,2 15,7 17,4 17,2 14,8 5,5 0,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 266,9 61,5 0,7 0,7 1,1 1,5 5,3 13 18,8 17,7 11,3 7,8 12,2 16,5 20 27,1 23,1 17,5 7,5 2,8 0,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 892,7 97,7 26,9 22,2 21,2 29,7 36,7 68,3 76,1 74,4 69,2 70,4 88,1 113,1 159,1 207,7 210,5 191,3 171,5 115,2 39 4,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,1 1,3 0,1 1,1 1,1 1,7 1,2 2,9 2,1 1,2 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,2 0,5 2,9 3,5 4,5 4,1 4,2 2,8 0,9 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 1,3 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,8 1 1,8 2,8 2,7 2,8 5,3 4 1,4 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,2 1,5 0,5 0,9 1,5 1,6 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,3 0,5 2,4 1,5 3,9 4 2,9 2 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 125,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,2 2,3 7,1 9,4 13,8 19,4 31,7 27 11,6 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 39,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,1 0,4 2,1 3,8 4,8 5,2 4,6 6,8 6,2 4 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,8 1,2 0,9 0,9 2,5 1,6 3,8 4,8 4 2,2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,8 0,4 0,2 0,6 0,7 2,5 2,2 2,3 2,5 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 81,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,9 0,9 2,3 2,9 4,5 8,2 13,4 16,6 15,5 11,1 3,7 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 1,6 2,5 4,4 5,3 4,8 1,6 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 1,2 1,3 2,2 2,1 4,7 3,9 2,7 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 121,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,1 0,7 1,6 1,3 1,6 3,8 5,6 9,7 14,3 21 28,5 20,9 9,5 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0,1 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 540,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,6 1,9 4,4 6,4 10,7 15,9 33,4 49,6 69,3 87,8 116,8 94,6 41,5 5,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 562,3 0 0 3,6 10,2 13 31,3 29,7 43,3 37,4 47,2 68,7 55,4 49,8 58,6 32,4 21,4 20,8 19,6 14,6 4,3 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,2 0,3 0,7 4,5 5,3 6,1 5,5 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 586,5 0 0 3,6 10,2 13 31,3 29,7 43,3 37,4 47,4 69,5 56 50 58,9 33,1 25,9 26,1 25,6 20,1 4,4 0,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0 0,6 0 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0 0
II. Novotvary 11 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,3 0 0,5 1,4 1,4 1,1 2 1,8 1,9 0,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,4 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,1 0 0 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,7 0 0,4 0,5 0,2 0,1 0,4 1,1 1,4 1,1 2,2 0,9 1,4 1,3 1,8 0,9 2,2 1,1 0,3 0,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,7 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,1 1,1 2,2 2,6 2,2 5 4,2 3,4 1,7 0,5 2,4 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 13,5 0 2,5 3,9 2 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0,6 1,1 0,2 0,1 1 0,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 44,6 0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,7 0,3 0,8 1,9 2,5 3,2 5,8 6,6 6,1 7,4 4,8 2,6 0,7 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,9 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,3 0,2 0,8 0,6 0,3 1,5 1,2 1,3 1,4 1,9 1,5 0,8 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,2 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,8 0,9 1,9 1,1 2 2,7 3,5 7,8 7,5 5,6 2,8 1,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 172,5 0 3,6 5,2 2,8 1 1,7 2,8 3 3,3 7,2 7,2 9,2 15,5 17,1 24,2 25,1 19,7 11,3 7,5 4,8 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 82,2 1,5 3,7 3,1 2,3 2,5 2 1,7 2,4 1,7 2,2 2,5 3,4 3,8 5,2 7,8 8,4 7,9 10,6 6,6 2,3 0,4
péče celkem II. Novotvary 199 0,4 1 0,9 0,9 0,5 0,8 1 2,1 3,7 6,7 8,3 9,5 13,7 25,1 32,8 31,8 25,6 19,5 11,9 2,8 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,8 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 1,3 2 2,5 2 2,5 3,3 0,9 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 81,9 0,4 1,8 2,4 1,3 1,2 0,4 0,8 0,6 1,1 2,2 2,6 3,8 4,7 7,4 9,4 9 8,3 11,8 9 3,4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 600,6 0 0,1 3,9 11,8 16,2 32,7 31,3 44,3 39,1 49,7 71,4 58,4 53,4 60,6 36,2 23,2 22,6 22,2 16,9 5,4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 110,4 0,9 1,5 2 1,7 1,3 1,3 2,6 2,4 3,4 5,4 4,7 5,1 5,4 9,7 8,2 16 14,4 13,2 9,8 1,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,4 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,4 0,3 0,9 0,6 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 1 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,2 0,8 0,5 0,4 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 450,6 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 1 1,1 1,1 2,6 4,1 8,1 13,9 19,7 35,6 56,3 63,1 67,5 83 62,7 26,6 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 181,6 3,9 10,8 7,9 3,4 1,9 1,3 1,5 2,2 2,4 3,3 3,9 4,6 9 14,5 19,2 22,3 19,4 20,4 19,4 9,1 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 205 0,6 1,3 2,4 3,1 3,9 3,4 5,1 5,9 7 9,5 10,1 12,3 15,4 16,9 22,3 21,7 22,2 21,3 13,5 6,3 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48,2 0,1 0,6 0,5 0,5 1,2 1,4 1,3 0,9 1,4 1,4 2,8 3,6 2,8 4 4,4 5,2 4,8 5,3 4,5 1,3 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 254,8 0 0,7 1 1,4 2,3 1,7 2,7 2,8 5,7 9 10 14,8 20,8 25,9 30,6 38,5 37,6 27,4 16,4 4,7 0,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 148,9 1,1 1,6 0,8 0,9 2 2,4 3,2 3,2 4,8 6,4 6,2 6,4 7,8 11,7 16,7 17,2 18,7 18,4 13,5 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 88,8 0 0 0 0 1,3 9,9 28,1 29,8 16,2 3,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 22,5 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7 2,1 1,2 0,9 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 68,3 1 1,1 1 1,7 2,3 0,9 0,9 1 1,2 1,4 1,7 1,6 2,4 4,3 6,3 7,7 8,6 10,8 7,9 4,3 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 294,5 0,8 2,7 2,4 2,6 4,2 4,4 5,7 4,5 6,6 8,9 10,1 10,2 13,8 19,8 24,2 31,4 40,2 47,2 36,5 15,3 2,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 308,4 61,5 0,7 0,7 1,1 1,5 5,7 13,6 19,6 18,7 13,1 9,2 14,3 19,3 24 35,4 30,7 23,4 10,3 4,6 0,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 192,2 97,7 30,4 31,1 34,3 43,7 70,1 101,4 124 117 128,2 153,5 163,9 194,5 268,5 314,6 330,9 324,9 325,2 237,3 89,7 11,4
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,4 25,8 16,5 10,1 8,5 9,6 5,8 4,5 4,1 3,7 4,4 5,4 5,3 8,2 10,1 17,7 23,2 31,8 53,3 54,4 40,5 70,1
II. Novotvary 28 6,9 4,5 2,9 3,3 1,9 2,1 2,6 5,4 7,9 13,7 19,3 23,1 33,5 51,3 74,7 92,1 97,4 92,8 87,8 51,5 23,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 3,4 1,8 0,7 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,4 0,6 0,3 1 1,3 3,2 4,8 7,4 8,9 15,2 23,5 18,4 23,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,5 6,9 7,6 7,2 3 3,1 1,2 2,1 1,6 2,4 3,7 5,6 7,5 9,7 13,8 17,7 21,8 26,3 43 56,9 51,5 46,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,9 0 0,4 0,7 6,3 12,3 4,3 3,9 2,8 3,5 5 6,2 6,3 8,4 4,4 3,7 4,6 4 7,6 8,7 11 23,4
VI. Nemoci nervové soustavy 8,3 15,5 4,9 4,6 5,6 4,6 2,4 3,9 2,3 4,6 5,2 6,2 6,8 9 12,8 13,4 19 20,4 27 26 14,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 0 1,3 0,7 0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4 1 1 1,3 2 2,4 2,8 4 4,8 4,9 3,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 5,2 4 1,6 1,5 0,8 0,9 0,8 1 1,8 1,9 2,3 2,5 3,2 3,5 4 3,9 3 2,8 2,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,3 1,7 0,9 0,3 1,5 1,9 2,7 2,6 2,8 5,7 8,1 17,5 26,4 39 64,9 112,1 158,6 222 343,6 435,4 463,6 280,4
X. Nemoci dýchací soustavy 22,1 67 37,1 13 5,2 6,5 4 3,9 4,9 5,3 6 9,5 10,6 17,1 25,4 36,9 56,3 72,5 94,2 152,1 154,5 140,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,1 10,3 5,8 7,8 11,5 14,9 10,3 13,4 15 15,4 18,9 23,9 28,2 37,9 39,5 53 70,7 90,9 113,6 117,5 150,8 140,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 1,7 2,7 1,3 1,9 4,6 4,3 3,4 2,3 2,9 2,9 5,1 8 6,8 8,4 9,9 9,8 12,4 20,8 24,7 18,4 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 0 1,3 2 4,8 8 4 5,2 5,9 10,1 12,7 16,7 23,6 31,9 36,5 43,6 62,2 80,5 64,4 58,1 36,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,6 18,9 7,1 2,6 3,3 7,7 7,3 8,4 8,3 10,1 13,3 15,7 15,3 19,5 27,1 40,1 51,7 70,5 90,1 105,1 125,1 140,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,2 0 0 0 0 5 30,1 73,7 77 35,7 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,9 386,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 36,1 5,4 2,9 1,5 1,5 1,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,3 17,2 4,5 2,9 6,3 8,8 2,7 2,4 2,3 2,4 2,9 3,9 4 5 7,6 13,1 19 32,3 42,3 49,5 55,2 23,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,5 13,8 12,1 7,8 9,6 16,1 11,9 13,1 10,6 12,6 13,5 21,1 21,1 22,4 32,1 35,3 55,2 86,4 119,2 183,1 202,4 140,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,7 1 057,2 3,1 2,3 4,1 5,7 16,1 34,1 48,6 39 23,4 20 30,7 43,5 49,3 72,5 81,2 86,9 52 34,6 33,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 324 1 679,6 120,2 72,2 78,5 113,8 111,6 179,2 196,7 164 143,5 180,8 221,6 298 392,3 555,8 740,2 950,2 1 188,1 1 424,9 1 434,9 1 074,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,3 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0,3 3,3 0,3 2,7 2,9 6 6 20,1 26 44,2 46,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0,5 1,3 7,2 9,4 15,8 20,4 29,1 34,6 33,1 23,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,3 1,1 1 2,1 16,1 14,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 2 2,6 4,4 7,5 9,5 13,9 36,7 49,5 51,5 23,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 1,3 1,3 0,5 4 1,8 4,5 10,4 19,8 25,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 1,2 1,5 0,8 1,3 5,9 4 13,7 19,9 20,1 24,7 25,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,5 0,4 0,5 0 3,7 3,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 3 6,1 17,5 25,2 48,5 96,4 219,6 334 426,8 327,1
X. Nemoci dýchací soustavy 6,7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,6 0,3 1 5,5 9,4 12,8 18,3 22,8 47,1 76,7 147,2 93,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,8 2,1 3 2,4 2,2 6,7 5,6 18,9 33,3 49,5 80,9 46,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 2,1 1 0,5 1,5 1,9 8,8 10,9 15,9 30,9 29,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0,9 1,9 2,3 5,8 7,6 11,1 21,9 47,1 82,5 107,4 137,3 136,1 186,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,1 1,7 4,3 8,8 21,9 36,7 59,4 58,9 70,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0 0 0 0 0 1,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,3 3 3,5 7,7 10,4 32,6 48,2 99,3 46,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,7 0 0 0 0 0 0,6 0,8 0,3 1,5 3,3 3,3 4 10 13,8 26 50,3 104,3 197,4 258,5 349,5 467,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0 0,3 1,2 1,3 0,7 1,5 0,7 1,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 92,5 0 0 0 0 0,4 0,9 1,3 4,1 4,2 9,1 16,4 26,9 41,9 82,4 132,7 243,7 436,1 809,1 1 170,1 1 526,9 1 331,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,3 0 0 11,7 37,8 49,8 95,2 77,9 111,9 82,4 97,9 176,4 139,3 131,2 144,5 86,7 75,2 103,3 135,8 180,6 158,2 210,3
VI. Nemoci nervové soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,5 0,5 0,7 1,9 15,8 26,3 42,3 68 3,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 100,4 0 0 11,7 37,8 49,8 95,2 77,9 111,9 82,4 98,3 178,5 140,9 131,7 145,2 88,6 91,1 129,6 177,3 248,6 161,9 210,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,8 0 1,6 0 0,3 0,4 1,5 0 2,5 0 0
II. Novotvary 1,9 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0,8 0 1,3 3,5 3,7 3,9 9,9 12,5 23,5 14,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0,4 0,3 1,9 1,5 0 0 0,3 0 0,2 0,8 0 0 0 0 0,4 1 2,1 4,9 22,1 23,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0,5 0 0 7,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 1,8 1,6 0,7 0,4 1,2 2,9 3,6 2,4 4,6 2,3 3,5 3,4 4,4 2,4 7,7 5,5 2,1 3,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0 0,2 2,8 5,5 6,8 5,4 13,4 14,8 16,9 11,8 6,2 88,3 23,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2,3 0 11,2 12,7 7,4 0,8 0 0 0 0 0,2 0,3 0 1,1 1 1,6 3,9 1 0,7 12,4 29,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,6 0 1,8 1,3 0,4 0,4 0,9 1,8 0,8 1,8 3,9 6,4 8 15,3 16,3 16,3 26 23,8 18 8,7 0 23,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 1,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,2 0 0 0 0,4 0 0,9 1 0,8 0,4 1,7 1,5 0,8 4 3 3,5 4,9 9,4 10,4 9,9 11 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,7 0 0 0 0 0 1,2 1,6 2,1 2 3,9 2,8 5 7,1 8,6 20,9 26,4 27,8 19,4 19,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,5 0 16,1 16,9 10,4 3,8 5,2 7,3 7,8 7,3 14,9 18,5 23,1 40,8 42,2 64,8 88,3 97,8 78,3 92,8 176,6 46,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,1 25,8 16,5 10,1 8,5 9,6 6,1 4,5 6,2 3,7 4,6 6,4 8,6 10 12,8 20,9 29,5 39,2 73,4 81,6 84,6 93,5
péče celkem II. Novotvary 34,1 6,9 4,5 2,9 3,3 1,9 2,4 2,6 5,4 8,2 13,9 21,3 23,9 36,1 61,9 87,8 111,8 127,2 135,1 147,2 103 46,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 3,4 1,8 1 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 0,4 0,6 0,3 1 1,3 3,2 5,4 8,8 9,9 17,3 40,8 33,1 23,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 6,9 8 7,8 4,8 4,6 1,2 2,1 1,6 2,4 4,6 6,7 9,6 12,4 18,2 25,2 31,6 41,2 81,7 111,3 125,1 70,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 102,8 0 0,4 12,7 43,7 62,1 99,5 82,1 114,5 86,2 103,1 183,4 146,9 140,7 149,4 96,9 81,6 112,3 153,8 209 198,7 233,6
VI. Nemoci nervové soustavy 18,9 15,5 6,7 6,5 6,3 5 4 6,8 6,2 7,5 11,2 12,1 12,8 14,2 23,9 21,9 56,3 71,5 91,4 121,2 47,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0 1,3 0,7 0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4 1 1 1,6 2 2,4 2,8 4 4,8 4,9 3,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,5 5,2 4 2 1,5 0,8 0,9 0,8 1 2 2,1 2,3 2,8 3,2 3,5 4,5 4,2 4 3,5 4,9 3,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77,1 1,7 0,9 0,3 1,5 1,9 3 2,9 2,8 5,7 8,5 20,8 35 51,9 87,8 150,6 221,9 335,3 575 775,5 978,7 630,8
X. Nemoci dýchací soustavy 31,1 67 48,2 25,7 12,6 7,3 4 3,9 5,7 5,3 6,8 10 11,6 23,7 35,8 51,4 78,4 96,4 141,3 240 334,8 257
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,1 10,3 5,8 7,8 11,5 14,9 10,3 13,4 15,2 15,4 19,7 25,9 30,9 40,6 41,7 59,7 76,3 110,3 147,6 167 231,8 186,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,3 1,7 2,7 1,6 1,9 4,6 4,3 3,4 2,3 3,1 2,9 7,2 9,1 7,4 9,9 11,8 18,3 23,8 36,7 55,7 47,8 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43,6 0 3,1 3,3 5,2 8,8 5,2 7,1 7,2 12,6 18,7 25,7 37,2 54,8 63,9 81,9 135,4 186,8 189,8 202,8 172,9 210,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,5 18,9 7,1 2,6 3,3 7,7 7,3 8,4 8,3 10,6 13,3 15,9 16,1 20,5 28,9 44,7 60,5 92,9 127,5 167 184 233,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,2 0 0 0 0 5 30,1 73,7 77 35,7 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,9 386,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 36,1 5,4 2,9 1,5 1,9 1,2 0,3 0,5 0,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0 0 1,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,7 17,2 4,9 3,3 6,3 8,8 2,7 2,4 2,6 2,6 2,9 4,4 4 6,3 10,6 16,9 27,1 42,7 74,8 97,7 158,2 70,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50,4 13,8 12,1 7,8 9,6 16,1 13,4 15 11,6 14,5 18,5 25,9 25,7 36,4 48,8 64,8 110,4 199,7 327 451,5 562,9 607,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52,8 1 057,2 3,1 2,3 4,1 5,7 17,3 35,7 50,7 41,2 27,2 23,6 36 50,8 59,2 94,7 108 116,2 71,4 56,9 33,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 546,5 1 679,6 135,8 101,1 127 167,4 213,3 266,1 320,5 257,9 265,9 394,2 412,3 512,4 662,1 841,8 1 163,5 1 613,8 2 252,9 2 935,1 3 300,2 2 663,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)